Page 1

Noves Tecnologies Projecte de Recerca de 4t d' ESO

Mireia Morente,Mane kappur, Laia Soler i Neus Ferrer


INTRODUCCIÓ 

Nosaltres hem escollit fer aquest treball perquè hem considerat que seria molt interessant veure quin ús fa la gent de les noves tecnologies: des de les hores que les utilitzen fins a quines prefereixen. Per realitzar-lo primer vam fer una enquesta amb tot el que ens interessava saber, després, cadascú va penjar l'enquesta en el seu mur del Facebook i tot seguit vam fer propaganda de la nostra enquesta. Per fer aquest treball vam treballar amb programes coneguts i desconeguts i per tant mentre realitzavem el treball ens havíem d'anar familiaritzant amb el programa.


BUIDATGE DE LES PREGUNTES 

Primer de tot per fer l'estudi vam seleccionar dues preguntes de l'enquesta: una qualitativa i una quantitativa i després vam fer les seves taules i gràfiques respectives.


GRÀ FICA QUALITATIVA 

EN EL SEXE FEMENÍ: Aquesta gràfica ens respon a la pregunta de: “Què t'agrada fer en el temps lliure?” i tal com es pot apreciar el que agrada més és estar amb els amics seguit de fer esport, estar a l'ordinador, veure la televisió, llegir, dibuxar i després escoltar música, fer punt de creu, practicar equitació, fer “soffing” i veure la televisió estan igualats.


GRÀFICA QUALITATIVA 2 

EN EL SEXE MASCULÍ:

El que agrada més és fer esport seguit d'estar amb els amics. Estar a l'ordinador i fer fotografía estan empatats. I per últim també empatats hi ha estar amb la xicota, fer música, jugar a videojocs, anar a la muntanya i passejar.


GRÀFICA QUANTITATIVA  

Aquesta gràfica no distingeix els homes i les dones. Respon a la pregunta: ”Quantes hores passes a les xarxes socials?” i tal com es veu la majoria de la gent hi passa menys de 3 hores (però aquestes dades no són gaire fiables ). Després vénen els que hi passen de 3 a 7 hores (dades més fiables), els que hi passen de 7 a 12 hores i per últim els que no les utilitzen que estan igualats amb els que hi passen de 7 a 12 hores.


CONCLUSIONS 

Amb aquest treball em arribat a la conclusió que tot i que agradi molt en general estar amb els amics i fer altres actitvitats, l'apartat d'estar a l'ordinador ha sortit més aviat dins del que agradava més fer, igual que també s'ha anomenat jugar a videojocs, … Per una part tot això està molt bé però llavors a l'hora de posar les hores que es passa a les xarxes socials la majoria de la gent no posa les reals, perquè en el fons li fa vergonya que l'altre gent vegi la multitud d'hores que s'hi passa.

Presentació Noves tecnologies  

Presentació del projecte de recerca de 4t d'ESO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you