Page 1

MANUAL DE BONS USOS DIGITALS

Manual de bons usos digitals Manolo Hugué de Codi ètic digital està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons Creat a partir d'una obra disponible ahttp://issuu.com/insmanolohugue/docs/manual_bons_usos_digitals/1


MANUAL DE BONS USOS DIGITALS PER ALS ALUMNES 1. Heu de fer sempre una còpia de seguretat dels vostres documents. 2. Les vostres contrasenyes han de ser de 8 dígits com a mínim, combinant lletres i números a la contrasenya. 3. Feu servir un bon antivirus i tingueu-lo actualitzat en tot moment. 4. Quan feu alguna descàrrega d’Internet, heu de fer-ho només de llocs de confiança. 5. Heu de tenir en compte els drets d’autor. Per això, cal dir el nom de l’autor de cada informació o citació quan redacteu un treball. Podeu fer ús de materials de Creative Commons, citant-ne l’autor. 6. En els xats, missatges de correu, xarxes socials (Facebook, etc.) no és recomanable que doneu dades personals vostres o dels vostres familiars i coneguts, ja que algú que ho vegi en pot fer un mal ús. En cas de compres per Internet, deixeu que els adults s’encarreguin de donar dades personals. 7. Igualment, penseu que tot el que feu davant d’una webcam pot ser enregistrat, vist i utilitzat per altres persones. A més, sigueu prudents amb qualsevol foto o vídeo que envieu o pengeu, ja que no sabeu quin ús poden fer-ne. 8. Abans d’agregar algun nou contacte, penseu-vos bé si coneixeu prou aquesta persona. 9. Tingueu cura que els jocs, els xats i les xarxes socials no us ocupin tot el temps d’oci. 10.Tanqueu el correu i la vostra sessió de l’ordinador adequadament.

2


MANUAL DE BONS USOS DIGITALS PER A LES FAMÍLIES

1. Consciencia el teu fill dels riscos i les potencialitats de la connexió en línia, sobretot del fet que internet és un espai públic i obert a tothom. 2. Parleu obertament amb els menors sobre l‘ús responsable d’internet: els riscos que suposa entrar en contacte amb desconeguts, desvelar dades personals o informació privada d’agenda. Prevenir els vostres fills de la publicitat enganyosa que convida a jugar en xarxa, participar en concursos, fer compres poc fiables. 3. Informeu els vostres fills i comenteu què significa fer un ús segur de la xarxa, com ara el risc que representa compartir documents en línia (per exemple en Google Apps) per a la seguretat del nostre ordinador, obrir correus de desconeguts i la conveniència de fer còpies de seguretat. 4. Acostuma el teu fill a fer servir un programa de protecció antivirus i antiespia i a actualitzar-lo sovint. 5. Informeu-vos i estigueu al dia de les novetats tecnològiques que permeten l’accés a internet, sobretot a partir dels usos dels telèfons mòbils, així com de les diferents maneres de moure’s dins la xarxa (l’ús de Facebook, Fotolog, Twiter, Informer,...). 6. Ensenyeu els vostres fills a mantenir la privacitat de les contrasenyes i fomentar l’ús d’àlies. 7. Fes un bon control parental de l’ordinador del teu fill. Podeu instal·lar-hi software de control com ara Windowslife de protecció infantil o Controlkids. 8. Procura que els ordinadors de casa siguin en un lloc visible i dóna al teu fill les recomanacions per mantenir una bona salut davant de l’ordinador (temps òptim d’utilització, consells ergonòmics i d’il·luminació de la sala...) 9. Consciencia el teu fill que el món virtual pot ser una ficció, que cal diferenciar de la realitat. Les solucions als problemes reals no es poden confiar a desconeguts.

3


MANUAL DE BONS USOS DIGITALS PER AL PROFESSORAT 1. Cal intentar estar al dia de les noves tecnologies per poder ajudar l’alumnat en el bon ús d’aquestes. 2. Les xarxes socials amb finalitat educativa s’haurien de desenvolupar en un entorn definit, unes regles de convivència ben clares i uns objectius concrets. Hi ha eines específiques com per exemple Edumodo. 3. En fer activitats en les aules d’informàtica és recomanable situar-se adequadament per veure les pantalles dels ordinadors de l’alumnat. 4. S’ha de deixar clar en començar el curs en quin programari i en quin format s’han de presentar els treballs digitals. El centre no disposa de totes les llicències de pagament que els alumnes poden utilitzar a casa seva. Recomanable el format PDF per la seva compatibilitat i inalterabilitat, i les eines de programari lliure (Libre Office, Audacity, Gimp,...) 5. En proposar una activitat d’aula que necessita d’alguna eina digital com ara PDI, ordinador, projector, equip de so,etc., és convenient provar-la amb anterioritat per evitar dificultats d'última hora. 6. Malgrat que els ordinadors del centre disposen de seguretat antivirus i tallafocs, cal ser curós amb les unitats de memòria flash (USB) i altres memòries externes per tal d’evitar l’intercanvi de programes indesitjats (virus, cucs, spyware...). 7. Les contrasenyes dels diferents espais virtuals (ordinadors,Moodle, Google Apps) són donades pel centre, cal recordar a l’alumnat que són intransferibles i que ells i elles en són els i les responsables. 8. En fer servir textos, imatges, vídeos, etc., d’internet és necessari respectar els drets d’autoria citant sempre l’autor/a o la font, excepte si es tracta de recursos de domini públic. És recomanable utilitzar materials amb llicència Creative Commons. 9. Cal tenir molt en compte que en la majoria de les aplicacions en xarxa sota el títol de “recursos educatius” també requereixen autorització (dels pares o tutors legals) o ser majors de 14 anys. En aquest sentit s'ha de demanar l'autorització expressa dels interessats a principi de curs. 10. El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge propi: Moodle, on es poden dur a terme activitats interactives sincròniques i asincròniques, trameses de materials multimèdia, qualificacions, fòrums, tasques col·laboratives, seguiment d'alumnes, lliçons,etc 11. Hi ha disposició del professorat un entorn Google Apps de manera que cada alumne disposa d'un compte de correu @insmanolohugue.cat pels diferents usos que cada professor necessiti, així com accés a les eines de Google: Drive, Calendari, Grups, Sites...

4

Manual de bons usos digitals Manolo Hugué  
Manual de bons usos digitals Manolo Hugué  

Manual de bons usos d'internet per a professors, famílies i alumnes

Advertisement