Page 1

NĂşm e ro 7 Cu rs 2012-2013

L a b ona im a tg e d e l'ins titu t


L a rri i B e ra

E d i to ria l

L a m illor im a tg e Sovint e ns q u e ix e m d e lm ale stat d e l 'institu t. A ix ò ja és u n cl àssic. D e s d e fa anys no e s para d e fe r re form e s a l 'e stiu i d u rant e lcu rs q u e , a ve gad e s, passe n d e sape rce b u d e s. A l 'e stiu van pintar l e s pare ts d e l s passad issos i tam b é van pintar l e s pare ts e x te riors on h i h avia u na pintad a q u e posava "vaga ge ne ral ". Fa u ns d ie s, vèie m e l s pal e te s alpati inte rior d e l s ve stid ors i tre b al l ant alte rrat. S'h a re novat l a cal d e ra. Es fa u n m ante nim e nt d iari (e nd ol l s, forats a l e s pare ts, panys d e l e s porte s...) L'e d ifici té prob l e m e s a cau sa d e l 'e d at, pe rò si nosal tre s vigil e m u na m ica e vitare m u na d e spe sa e n d ine rs q u e pod re m u til itz ar pe r a final itats e d u cative s. Pod e m vigil ar d e no e m b ru tar l a pintu ra d e l e s pare ts, d e no tre ncar cap vid re , d e no pintar ni ratl l ar l e s tau l e s o ni fe r m al bé l es cad ire s. I e ncara pod e m fe r m és: m ante nir ne te s l e s nostre s au l e s i u til itz ar corre ctam e nt l e s pape rere s d e re cicl atge (e lb l au és pe r alpape r i e l cartró i e lgroc pe r alpl àstic i te tab rik s). Tot i q u e l 'Institu t sigu i u na m ica ve l l , am b e l s nostre s m u ral s al s passad issos o d ins d e l e s aul e s pod e m d onar- l i u na im atge acol l id ora. D e si 3ESO

B e n g u a pos i s a ns

A na Bel en és l a inferm era delcentre. Està tots el s dim arts de 15:30 a 17:30 a l 'aul a 1 per resol dre dubtes tigui rel acionat am b l a sal ut. A quest és un recurs m ol t interessant que pot ajudar el s al um nes a parl ar d'aquests tem es que a vegades se'l s fa difícil . Per tenir una visita am b l 'A na, caldir- h o a l a Cristina per talque el s citi a una h ora en concret.De si 3ESO

2 pas a nivell/7

sobre sexual itat, drogues, al im entació... tot elque es-


L'Aula d'Acollida, al Parc Güell Un matí al Parc Güell

3 pas a nivell/7

El dia 28 de novembre tots els alumnes d'Aula d'Acollida vam anar al Parc Güell. Vam agafar el tren i després el bus. A l'arribar al Parc Güell vam esmorzar. Hi havia molta gent fent fotos, sobretot japonesos. Després d'esmorzar, ens vam posar a treballar. Teníem un dossier. Un dels exercicis era buscar uns dibuixos amagats en els bancs dissenyats per Gaudí. Feia molt fred.Tot caminant, vam arribar a les Tres Creus. Hi havia una vista fantàstica de Barcelona, vaig fer moltes fotos amb el mòbil. De tornada vam agafar el bus fins a plaça Catalunya. Vam veure gent patinant sobre gel. També un arbre de Nadal gegant; vam anar a buscar el tren i cap a casa. M'ho vaig passar molt bé. Moussa Sidibé 2ESO


E ls m u r a ls d e la E l s c ò m i c s f o r m e n Història de l´Art p a r t d e l a n o s t r a v i d a

4 pas a nivell/7

A la planta baixa s'exposen pintures de la Història de l'Art: una pintura rupestre de la Prehistòria, la figura del déu Ra amb la forma de xacal d'Egipte... A la portada podeu veure una figura femenina de Creta.

A la primera planta hi ha uns dibuixos molt bonics que pertanyen a còmics que han passat a la història: Astèrix i Obèlix, Mortadelo, Filemón i Ofelia i Tintín.

La persona que ve de fora, quan entra al nostre institut rep una bona impressió. Els pòsters de la campanya "parla'm català", els murals de la Història, els de l'Aula d'Acollida, la vitrina de geologia, les decoracions fetes per la Cristina..., donen una imatge ben activa i acollidora del nostre centre.


E ls m u r a ls d e le s c la s s e s Els pòsters del laboratori tracten del cos humà. Hi trobem un esquelet que no ens fa por.

4 ES O

1 ES O

Les aules ordinàries són adornades, a poc a poc, al llarg del curs. Les aules dels alumnes més grans són les menys ador-

nades, però els esquemes, tant científics com d'humanitats, són molt didàctics.

A música tenim una

A visual i plàstica

prestatgeria plena d'instruments creats pels alumnes i imatges de músics de totes les èpoques.

s'exposen les experimentacions dels alumnes amb la pintura.

Els nens i nenes de l'aula de acollida han fet uns murals sobre els sentis, l'Islam i les estacions

t aula 19 a r e l l i x t a b

2 ES O 5 pas a nivell/7

Alguns dels espais del centre estan decorats permanentment, com el laboratori o l'aula de música.


E ls n o s t r e s p o u s : )

Els nois de 2 ESO vam dibuixar uns "pous" a la classe de la profesora Pilar Boldo. El pou pertany a una aplicació del mòbil i l'has de cuidar i donar-li menjar com si fos una mascota de veritat. A plàstica vam fer una activitat amb escaire i compàs, i a partir de tres circumferències vam obtenir la figura del Pou. Després cadascú va decorar el seu pou al seu gust i aquí en podem veure alguns. Vam votar els millors autors.

6 pas a nivell/7

Hamza i Talwinder 2ESO


Groucho Marx ens d ó n a b o n s c o n s e lls

Troba les 5 diferències d e l 'A s i e r

Avui et donaré uns bons consells: Per evitar tenir fills fes l'amor amb la teva cunyada i així tindràs només nebots! Els amics van i vénen, però els enemics s'acumulen! Alguns estimen tant la seva dona que per evitar gastar-la utilitzen la d'un altre!

fotoenigma

fotosolució

Si descobriu a quin objecte pertany aquesta foto, apunteu-ho en un paper amb el vostre nom i deixeu-lo a la gaveta del professor Màrius Carbonell.

Han encertat el fotoemigma: Adam, Agustin,Abdel, Dario, Xavier, Anna, Naoual, Joan V. i Dayana (de 1 ESO)

7 pas a nivell/7

La imatge pertany a dos arbres junts del pati.


Família i l'escola, tots amb els alumnes Entrevistem el senyor Salvador Beteta, pare representant de l'AMPA per donar veu a

pares i mares sobre alguns aspectes que interessen a la comunitat educativa.

L'any que ve fareu la campanya de reutilització de llibres? Sí, continuarem amb el projecte de reutilització de llibres usats perquè moltes famílies en surten beneficiades, però cal estudiar quin serà el mecanisme més eficaç. Recomano als nois que tinguin cura dels llibres perquè a l'hora de la venda sigui més fàcil i que respectin els dies de compra i venda. Què et sembla el fet que els alumnes tinguin tutor individual? Bé, perquè la persona tutora, en tenir pocs tutorats es pot centrar més en cada un dels seus alumnes.

Quina importància té la família en els estudis dels fills? Molta. Perquè els controlen, fan un seguiment i els poden conduir pels bons camins. És important que l'escola i la família estiguin en contacte permanent per ajudar els fills.

Agraïm el temps que ens ha dedicat el senyor Salvador Beteta per contestar algunes preguntes sobre temes que ens interessen a tots.

En què més participa l'AMPA? A part de la venda de llibres participem en els consells escolars del centre i municipal. També col·laborem físicament en activitats com poden ser el Carnestoltes, Sant Jordi, trobada de corals, festa fi de curs de 4rt i 2n de batxilletat i econòmicament en el viatge de 4rt i en els crèdits de síntesi, entre altres coses.

8 pas a nivel/7

Quina fama té el centre al poble? Últimament té una bona imatge. La gent valora l'esforç que fa el professorat.

Pas a Nivell número 7 curs 2012-13  

Revista Pas a Nivell número 7 curs 2012-13 de l'Institut La Ribera de Montcada

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you