Page 1


Índex 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Portada...................................1 Índex.......................................2 Editorial...................................4 El Sàhara Occidental..............5 Crónica Esportiva...................8 Be in their shoes.....................9 Galileo Galilei.........................10 Matemàtiques.........................12 Els joves i els medicaments...17 Médicos sin fronteras.............19


2


Editorial Personalment, creiem que la gent no es La revista digital de IES La Llauna, va preocupa lo suficient i no és conscient exposar un tema la setmana passada de la gravetat del problema. que ens perjudica a tots mundialment. Com afecten els medicaments en el En conclusió, un gets tant petit com medi ambient?

llençar els medicaments on correspon, ens

estalviaria

Durant anys s'ha demostrat que milers problemes. de medicaments afecten greument a causa de que la gent no els diposita en els punts SIGRE de totes les farmàcies, si no que els tira al vàter i van a parar als rius i oceans. Això afecta greument a les espècies aquàtiques que hi habiten en ells. Existixen evidències: '’Un estudi ha analitzat 29 components farmacèutics en set punts del Llobregat i un dels seus afluents, i s’han trobat més de 80 tipus de fàrmacs''. L’article

va

estar

lo

suficientment

interessant com per obrir un debat entre tots els nostres lectors.

4

gran

part

d’aquests


El Sàhara Occidental El Sàhara Occidental és un territori del Les províncies Saharauis es caracteritzen nord-oest d'Àfrica que està situat a la part per la seva amplitud i escassetat de pluges. occidental del desert del Sàhara. El Sàhara Per això, són poc poblades i tenen unes Occidental limita amb: Al nord amb el condicions

de

vida

lamentables.

Els

Marroc, al nord-oest amb Algèria, a l'est habitants del Sàhara tenen els seus propis amb Mauritània i a l'oest amb l'oceà usos, costums i festes. La majoria estan Atlàntic. Té una extensió territorial de relacionades amb els diferents aspectes de 266.000 kilòmetres quadrats i té 270.000 la vida: part, bateig, circumcisió de nens, habitants aproximadament. La capital i matrimoni, la mort, funerals i altres relatives ciutat principal és El Aaiún, on viu la majoria a les temporades i mesos religiosos. de la població Saharaui.

L'organització

dels

campaments

està

pràcticament en mans de les dones, es Al 1958 els Saharauis, habitants del Sàhara Occidental,

formaven

part

de

l'estat

Espanyol, però a causa de la poca aportació

econòmica

a

l'economia

espanyola, al 1975 Espanya va firmar un tractat per desentendre's d'aquest territori.

podria dir que les dones són vitals per a la vida

quotidiana

dels

saharauis.

Elles

s'encarreguen del cuidat dels nens i dels animals, el manteniment de la casa, i el conreu d'aliments. La majoria dels homes no viuen en els campaments, estan a l'exèrcit.

La població Saharaui es veu implicada en un conflicte quan Marroc reclama el territori del Sàhara Occidental com part del seu "Gran Marroc". La guerra del Sàhara Occidental és un conflicte armat entre els Saharauis i les forces armades del Marroc i Mauritània per a la descolonització i la independència de l'antiga colònia espanyola del Sàhara Occidental. La guerra va donar

Els sahrauís són gent molt generosa i amfitriona. Cuiden molt els detalls de la casa, els principis de l'educació, el bon comportament amb els altres, tenen molt de compte amb la natura i la relació amb els diferents animals, però sobretot amb els camells, que és l'animal més fidel a l'amo.

lloc a la retirada espanyola el 1976, la retirada de Mauritània el 1979 i un acord Els d'alt el foc amb el Marroc el 1991.

drets

humans

al

Sàhara

són

miserables i exageradament pèssims. Al

Encara que els Saharauis lluitessin per la 2009 l'Eurocambra va expressar la seva davant l'ONU pel seva independència, la major part del preocupació


territori encara es manté sota control deteriorament de la situació dels drets marroquí.

humans a la regió. Expressament es va

Els campaments de refugiats estan situats referir als drets de llibertat d'expressió, a la part occidental del desert algerià, prop associació, manifestació i comunicació. de la frontera d'Algèria.

Afegeix a més que la justícia marroquina de la zona està esbiaixada per la pressió de protecció del domini.


Crónica esportiva FIATC Joventut contra Bàsquet Neus

aquest li va pitar técnica. Al tercer quart els dos equips van fer tretze punts, però tot i així, la Penya va seguir pel

El passat dissabe dia 10 de març, es va davant. disputar el partit de bàsquet entre Fiatc Cal dir que l’àrbrit no estava gaire de part Joventut i Bàsquet Neus. Aquest va ser a del Joventut, ja que l’equip contrari va fer l’hora de dos quarts d’una, i al Palau alguns errors que l’àrbirt no va saber veure, Olímpic de Badalona; la categoría era cadet per exemple passes, faltes… masculí. Va ser un duel bastant punts per sobre de l’equip de Santa Coloma.

A l’últim quart els dos equips van fer onze punts, de manera que al final del partit el resultat va ser de seixanta dos a cinquanta

El jugador que va fer més punts va ser

tres, guanyant el Fiatc Joventut.

David Lainez, que va anotar un total de 29 punts per part de la Penya.

El membre del nostre grup que va participar al partit, Marc Cano, va jugar

difícil per part del Bàsquet Neus que, tot i bastant bé, tot i que al segon quart, a perdre, va estar a uns deu punts per sota causa d’una falta, va caure i es va fer un de la Penya. Encara que, com ja hem cop al genoll, que el va deixar sense jugar esmentat, el Bàsquet Neus va estar per la resta del partit. sota els deu punts, al primer quart van quedar igualats amb el Joventut amb 14 punts per parts iguals. Tot i així el Joventut va fer una bona remuntada, quedant amb el resultat de trenta vuit punts per la Penya i vint-i-nou punts per el Neus. També cal dir que el jugador Gerard Cruz va patir una técnica al minut dos cincuanta quatre, que, personalment, creiem que no se la mereixia, ja que va caure a terra amb dos jugadors de l’equip contrari a sobre, i


Be in their shoes Another solution is to create special Approximately 10 milion animals are conservation areas for endangered killed every year. The fur is used for a lot species. Another solution is buy of things, but the most important use is synthetic furs, so that we don't have to for making clothes. If this problem kill animals. becomes bigger, it can break the animal chain.

Leather Boots

The farmers use the cheapest and cruelest methods for killing animals, including suffocation, electrocution, gas and poison. The most widely used furs are: crocodrile, snake and other exotic animals fur.

There are a lot of solutions to solve this problem. The first thing is to explain to people all the problems we will have in the future and how much animals suffer.


Gràcies al telescopi va poder obsservar les

GALILEO GALILEI

irregularitats que té la Lluna i els anells de Galileo

Galilei

fou

un

astrònom,

matemàtic, filòsof i físic que va neixer a

Saturn. Aquests anells seien estudiats més endevant per Christian Huygens.

Pisa, Roma. Un dels seus fets més destacats va ser millorrar el telescopi., la gran

varietat

d'observacions

Ha estat considerat com el pare de la de

Galilei

va

recolzar

la

teoria

Heliocèntrica, que deia que el Sol era el centre i que la Terra girava al seu voltant,

astronòmiques. estronomia,

Galileo

la

física

i

ciencies

modernes.

però això anava en contra de l'església, per tant, a les universitats van prohibir explicar la seva teoria i va ser perseguit fins que el van obligar a dir davant de molta gent que

En el 1583 Galileo Galilei va iniciar la seva

allò que deia no era veritat.

carrera matemàtica. Des d'aleshores es un seguidor de Pitàgores, Plató i Arquimedes.

Ell, davant de molta gent va contradir allò que ell pensava, és a dir, que la Terra no

El maig de 1609 va rebre una carta d'Holanda dient que ja existia un telescopi on es podia veure els objectes més propers. Galileo Galilei, va modificar el telescopi fins a augmentar-lo 20 vegades. L'únic problema que hi havia era el de la “aberració cromàtica” que no permitia veure els objectes amb total nitidesa, fet que seria resolt per Isaac Newton anys més tard.

girava al voltant del Sol i que aquest no era el centre. Però es diu que quan va acabar d'explicar-ho, ell va dir en veu baixa: “Eppur si move” ( A pesar de tot, això es mou.).


LA COLONIA CON LA QUE TRIUNFARAS, ALLÍ DONDE VAYAS.


Matemàtiques a)

b) 2004 i 2005 → (148.025/172.702)*100=85,711% 2005 i 2006 → (172.702/192.621)*100=89,659% 2006 i 2007 → (192.621/208.824)*100=92.241% 2007 i 2008 → (208.824/224.704)*100=92,933% c) Els majors de 70 es un 8% de 221.206 que son tots el donants Els menors de 30 es un 7% de 221.206

d)

Despeses per continents Africa America Asia Europa Altres despeses


Àfrica; A=360/25*16= 230,4º Amèrica ; Am=360/25*3= 43,3º Asia : As=360/25*4= 43,2º Europa : E=360/25*1= 14,4º Altres : Al = 360/25*1= 14,4º e)

f) Marroc: - Població: 8.036 -Despesses: 631.566 Etiopia: -Població: 11.159.383 -Despesses: 4.426.616 Al Marroc és fan moltes més despesses que a Etiopia, la diferència entre l'un i l'altre és molt notable. g) 631.566 + 4.426.616 = 1.074.182 1.074.182/2= 537.091 aquest és el repartiment just que es podria fer per a cada país.


h)


Fumar puede hacer esto y mucho mรกs. Antes de fumar, debes saber que cada cigarrillo que fumes harรก que tu vida disminuya aproximadamente unos 5 minutos con 16 segundos. RECUERDA ESTO CADA VEZ QUE VAYAS A FUMAR UNO DE ESTOS!!!


La Llauna contra l'abĂşs de la venda de cigarrets!

ÂżQui consumeix a qui?


Quan una persona és jove, no sap gaires coses tenir a la farmaciola es una crema hidratant àloe, de la vida, però hem de fer tot el possible per a

ja que calma el dolor.

que s'adonin de la importància de els medicaments i els seus usos. Són coses

QUÈ CAL FER EN CAS DE DONAR-SE UN

imprescindibles per a la vida quotidiana de

COP.

qualsevol humà, i també per tenir uns

En primer lloc mirar que no s'hagi fet una ferida,

coneixements bàsics de; Com, Quan i Què hem si és així, desinfectar-la i aplicar iode perquè s'assequi i cicatritzi bé. Si no s'ha fet ferida però

de fer en qualsevol situació.

ha sortit un morat, el més correcte és aplicar una crema especial per calmar el dolor i evitar una

QUÈ CAL FER EN CAS DE CISTITIS.

inflamació.

El primer que s'ha de fer és avisar al pares i anar al metge. Aquest ens receptarà una medicació

QUE CAL FER EN CAS DE TENIR TOS.

per un temps, però mai ens hem d'automedicar, Primer, assegurar-se quin tipus de tos és (seca o

ja que podria perjudicar-nos més.

amb mocs) i començar a tractar-ho, quan abans millor per evitar que empitjori. Si continuem tenint

QUÈ CAL FER EN CAS DE DIARREA.

tos durant molts dies, anar al metge i prendre Quan tenim diarrea, perdem molt líquid a causa

algun xarop o antitussigen

de que l'intestí no l'absorbeix. Aquesta pèrdua comporta

una

manca

de

sals

i

nutrients

QUÈ CAL FER EN CAS DE FERIDA.

importants, aixi que tenim que seguir una dieta Primer de tot, desinfectar la ferida amb aigua,

adequada durant un temps.

iode o aigua oxigenada. Si és greu, tapar-la amb alguna bena per a que no entrin microbis i evitar

QUÈ FER QUAN TENIM LA REGLA. La regla és un procés d'ovulació que dura aproximadament 5 dies, i només el tenen les noies. Durant aquests 5 dies és pateixen mals d'ovaris i mal de cap, si són dolors lleus pren-te un

ibuprofè,

però

si

són

molt

forts

es

aconsellable anar al metge. QUÈ FER QUAN ENS CREMEM. Si és una cremada petita s'ha d'aplicar aigua freda. Si el dolor persisteix ves al metge a que et faci una ullada, però mai et tapis la ferida amb un drap, perquè s'adheriria a la pell. El que caldria

alguna infecció. Si no ha millora't en uns dies anar al metge.


ELS MEDICAMENTS Un medicament és una substància o preparat que

propietats

curatives

o

preventives,

s'administra a les persones o animals i ajuda a que l'organisme es recuperi. Els medicaments serveixen per curar alguna malaltia, dolors de cap, de panxa, quan tenimActualment a Espanya, hi ha un gran consum de tos....

Però

una

vegada

utiliztats

aquestsmedicaments, la qual cosa s'hauria de reduir, no

medicaments, on creieu que van a parar? Molts només per que contamina l'aigua dels rius, sinó acaban al mar contaminant les aigues, en forma que també perjudica la nostra qualitat de vida. d'orina o directament perquè la gent envés deAixò és dona a causa de que cada cop mes, la depositarlos als punts SIGRE els llença per elgent s'automedica sense l'aprovació del metge. vàter.

Això

comporta

un

consum

excessiu

de

medicament per al nostre organisme i també per al medi ambient.

ELS PUNTS SIGRE (Sistema Integrat de Gestió i Recollida d'Envasos). És una iniciativa ecològica finançada per la indústria farmacèutica que té com objectiu evitar que els medicaments i els envasos acabin llençats a la paperera al mar o als rius.


Les ONG: Médicos sin fronteras En el següent article es parla de una

Al Marroc hi ha una població total de

ONG anomenada Médicos sin fronteras,

8036 persones, però en canvi hi ha unes

que intenta fer que tothom pugui tindre

despeses de 631.566 d'euros, i creiem

assistència mèdica i pugui gaudir d'una

que hi ha molta diferència entre Etiòpia

bona salut.

(11.159.383 d'habitants i unes despeses de 4.426.616), ja que aparentment a

A l'any 1998 hi havia uns setanta vuit mil

Etiòpia hi he més despeses, però també

donants; cosa que va canviar molt al any

hi ha molts habitants, i al Marroc hi ha

2008, ja que hi havia sobre uns dos cents

menys habitants, però proporcionalment

vint-i-quatre mil donants. Van arribar a

hi ha més despeses.

aquestes xifres despés d'haver passat per les xifres de a l'any 2005 hi havia uns

Si sumem totes les despeses dels dos

cent quaranta vuit mil donants. El canvi

països ens trobem en que el total de

més brusc va ser a el ja anomenat any

despeses és de 1.074.182 i si el dividim

2005 que es va passar dels cent quaranta

entre els dos països ens queda un total

vuit mil donants als cent setanta dos mil.

537.091 euros per cada païs.

De l'any 2004 al 2005 hi ha un augment

En el gràfic es pot veure que dels sis

de un 85,711% de donants; de l'any 2005

cents trenta un mil euros en despeses

al 2006 un augment del 89,659; de l'any

que hi ha primer passem a cinc cents

2006 al 2007 un augment del 92,241; i de

trenta set mil euros, xifra que no canvia

l'any 2007 al 2008 un increïble augment

gaire, però en canvi dels vora quatre

del 92,933.

milions i mig que hi ha primer als cinc cents trenta set mil hi ha un canvi

Com es pot veure en el text anterior hi ha un 8% de gent major de 70 anys, i gent major de 30 anys hi ha un 7%, de un total de 221.206 donants.

Com es pot veure en el gràfic, a Àfrica pertany el cosiderable espai de uns 230,4º; a Amèrica uns 43,3º; a Àsia uns

impressionant.


43,2º; a Europa uns 14,4º i els altres països uns altres 14,4º. En quant a els desastres naturals hi ha un total de víctimes de 281.554,91, no res comparat

amb

l'elevat

nombre

de

vícitmes per violència social, que puja fins als 12.798.880; el nombre de victimes per epidèmies és de casi quinze milions (14.944.828) i el nombre de victimes a causa de les armes és de 19.474.017.


Revista digital 2012-2013 IES La Llauna


Credit de síntesi 3r ESO C GRUP 3  
Credit de síntesi 3r ESO C GRUP 3  

Credit de síntesi 3r ESO C GRUP 3

Advertisement