Page 1


ÍNDEX: 1.- Editorial ..............................................................................................................pg.3 2.- Així són els medicaments ...................................................................................pg.4 3.- From Chernobyl to Fukushima ..........................................................................pg.7 4.- Fcf – Barcino ......................................................................................................pg.8 5.-Metges sense fronteres ......................................................................................pg.10 6.- Pasatiempos ......................................................................................................pg.11 7.- El Sàhara Occidental ........................................................................................pg.14 8.- Solucionario de los pasatiempos ......................................................................pg.16


EDITORIAL: DESDE TXERNÒBIL FINS A FUKUSHIMA: Tothom a sentit parlar d'aquests accidents, saben que els va causar, però hi ha gent que tot i saber quines conseqüències pot causar una petita equivocació a l'hora de manipular els elements que creen l'energia nuclear, encara li dóna suport. Fukushima, va ser un accident causat per un Bomba nuclear de Hiroshima.

tsunami conseqüència d'un terratrèmol, l'any

2011 al Japó, tot i que va ser un accident En conclusió, aquesta és una energia en la que terrible, la quantitat de radioactivitat alliberada, s'haurien d'invertir més diners, per a la seva no va ser ni la quarta part de la que es va escapar investigació, aconseguir-ne l'estabilitat (per a a

Txernòbil,

l'accident

més

devastador que no es pugui utilitzar per a bombes), fer-la

conseqüència de la mala utilització d'aquesta més segura (les instal·lacions, ja que no volem que una situació com Txernòbil torni a tenir

font d'energia.

lloc) i no contaminant. Tot i això, no creiem que Tot i això, aquesta energia té els seus defensors. sigui la millor opció, en quant a energies, ja que Que tenen les seves raons per a creure que és contem amb moltes altres fonts, com la solar, la bona; aquesta energia és cada cop més segura, mareomotriu, l'hidràulica, etc. gràcies als avenços tecnològics, i a la millora de les condicions de les centrals on és crea. L'energia nuclear, és menys contaminant que el carbó i el gas natural, però tot i això, contaminen. Però també, s'han trobat arguments en contra, com la seva inseguretat i el seu gran cost econòmic, i a més d'això, aquesta energia també pot ser emprada per a fabricar bombes que podrien matar a la població de ciutats senceres. 3

LES MILLORS MONGETES!!


AIXÍ SÓN ELS MEDICAMENTS Els joves i la seva salut.

·La cistitis: En primer lloc hauríem d'anar al

Els joves encara estem en una etapa de

metge, ja que tu sol/a no et pots prescriure

creixement i per tant no sabem ben bé que està

cap medicament. Un cop has anat al metge i

passant al nostre cos. Quan estem malalts no

ja tens el medicament, has de seguir el

sabem ben bé el que tenim que fer, però si

tractament fins al final, evitar el tabac,

sabem que hem d'avisar a algun adult,

l'alcohol, el cafè i les espècies.

explicar-li els que ens passa i anar al metge.

·Les diarrees: Normalment només fa falta una

Però hi han altres joves que o bé tenen massa

dieta adequada durant uns dies i rehidratar-se.

vergonya d'explicar que els hi passa o no li

Però si amb això no hi hagués prou a la

donen importància. Es molt important no

farmàcia es poden trobar uns preparats per a

deixar-se influenciar per els nostres amics que

recuperar els minerals perduts, també n'hi han

ens intenten ajudar i ens donen medicaments,

medicaments

ja que no són metges i no sabem les

peristaltisme de l'intestí.

conseqüències que prendre aquell medicament

·La menstruació: Jeure i escalfar-se la zona

et pot comportar.

de l'abdomen, fer-se massatges circulars a la

que

disminueixen

el

part baixa de l'abdomen, prendre un bany Les dolències més comunes.

calent, o una beguda calenta són algunes de

Tot i que hi han moltes enfermetats comunes

les recomanacions que et poden donar en

com per exemple els constipats, les més

aquests casos.

freqüents són: Les ferides; Les infeccions

·Les cremades: Després de cremar-te has

d'orina o cistitis; Les diarrees; Els mals de la

d'aplicar aigua freda abundant a la part

menstruació; Les cremades; Les contusions i

afectada per tant de disminuir la temperatura

per últim la tos.

dels teixits cremats. Si el dolor és important

·Les ferides: Quan et fas una ferida és molt

prendre un analgèsic et podria calmar.

important netejar-la molt bé amb aigua i sabó

Sobretot no t'has de rebentar les butllofes ni

per a que no s'infecti. S'hauria d'eixugar amb

fer cas de consells que no provinguin de

una gassa, posar-li iode. Mai s'ha d'utilitzar

professionals.

coto-fluix, ni tampoc desinfectar-la amb

·Les contusions: S'ha d'aplicar fred, prendre't

alcohol perquè deshidrata la ferida.

un antiinflamatori i s'ha de reposar la zona

·La tos: Cal veure molt líquid, prendre

lesionada.

caramels o comprimits per suavitzar la gola. 4


Farmaciola: Què es queda i que se'n va? A la

farmaciola

caldria

tenir

7.- Conservació: Indica en quines condicions

sempre

un

s'ha de guardar el medicament.

termòmetre, analgèsics, pinces, unes tisores per

8.- Contraindicacions: T'explica en quins

tallar les ungles. Crema d'hidrocortisona, un gel

casos no es pot prendre el medicament.

que serveix per a donar fred i també per a donar calor, gasses, esparadrap, cotó, iode, alcohol i tiretes.

Després

també

pots

tenir

algun

medicament en particular que necessitis.

9.-

Precaucions:

Et

diu

en

quines

circumstàncies tot i poder-te prendre el medicament as de anar amb molta cura. 10.-

Efectes

secundaris:

Reaccions

Medicaments: com interpretar l'informació?

perjudicials que pot causar el medicament en

Els medicaments es poden classificar en diferents

el nostre organisme.

tipus: els medicaments que actuen sobre el sistema

11.-

digestiu; els que actuen sobre el sistema

produeixen en prendre medicaments amb uns

cardiovascular; els dermatològics; els que actuen

altres, causant augments o disminucions dels

sobre l'aparell genitourinari; els antiinfecciosos;

seus efectes.

els que actuen sobre el sistema nerviós; els analgèsics i antiinflamatoris; els que actuen sobre el sistema respiratori i per últim els que actuen sobre els òrgans dels sentits. Prospecte: El prospecte consta de diferents parts que cal llegir bé. 1.- La composició informa sobre totes les substàncies que componen el medicament, el seu nom i quantitat. 2.- Presentació: És la forma amb la qual es troba el medicament (xarop, càpsules etc.) 3.- Principi actiu: Són les substàncies que actuen sobre el nostre organisme. 4.- Excipients: Són substàncies que només serveixen per donar cos i forma als comprimits. 5.- Indicacions: T'informa de quines malalties tracta, descrivint en quines situacions els has d'utilitzar. 6.- Posologia: Indica la dosi o quantitat que s'ha de prendre.

5

Interaccions:

Reaccions

que

es


Informació de la caixa de medicaments:

Punt SIGRE:

En una caixa de medicaments, la primera cosa que veiem és el nom del medicament; el seu codi nacional; el principi actiu i la seva quantitat. A continuació trobem una informació

Quan se't caduca un medicament o ja no el

més específica:

necessites, en comptes de llençar-lo per la pica,

- Excipients de declaració obligatòria

has d'anar a la farmàcia més propera a casa teva

- La forma farmacèutica

on tenen un punt SIGRE.

- El laboratori on s'ha fabricat - Quan caduca, i el número de lot. - Si està subvencional per el sistema nacional de la salut.Després trobem sigles que representen diferents tipus de medicaments: ECM: requereix un control mèdic especial; EFP: és publicitari; EFG: medicament genèric; H: d'ús Garanteix que el procés de recollida es realitza hospitalari; DH: de diagnòstic hospitalari; TLD: sota la custòdia dels mateixos professionals que de dispensació renovable; MH: és homeopàtic.

van posar els medicaments a disposició del ciutadà, i que desprès s'ocuparan de la seva

- També t'indiquen per mitjà d'uns símbols quins reutilització o eliminació. tipus de receptes necessiten,la conservació, si causen disminució de reflexes, etc.

6


FROM CHERNOBYL TO FUKUSHIMA Both, Fukushima and Chernobyl were awful nuclear

The study concludes that 4,000 people could have

accidents. The accident of Chernobyl happened in

eventually died from cancer caused by radiation

1986 in Ukraine. And 25 years later after an

exposure. However, experts have found no

earthquake and a tsunami hit the Fukushima reactors,

evidence that can prove those deaths to be caused

another horrible accident took place.

by

the

Chernobyl

accident.

On 11th march 2011, there was an earthquake which created a tsunami that killed about 20,000 On 26 April 1986, the most serious accident with

people. This tragedy took place in Fukushima.

nuclear energy involved occurred at the Chernobyl

That natural disaster also triggered the shut-down

nuclear power plant in the former Ukrainian Soviet

and meltdown of three reactors at the Fukushima

Republic. The explosions that ruptured the reactor

Nuclear Power Station. More than 80.000 people

and the consequent fire that burned for 10 days

had to leave their homes because of the

caused large amounts of radioactive materials to be

radioactivity that the power Station released in to

released

the air.

into

the

environment.

The accident was the result of a big mistake Sovietera reactor design combined with human errors.

Japanese authorities estimate that the radiation at Fukushima was only 10 per cent of amount

released

at

the Chernobyl.

Although Chernobyl was worse than Fukushima, both are examples of what nuclear power can destroy if it is not used in a responsible way.

Chernobyl power station after the accident. Twenty-eight highly exposed reactor staff died from radiation within four months, and 19 more by the end of 2004. Only 56 deaths were attributed to the radiation of the accident. That total includes the 47 emergency workers and 9 people who died from

Greenpeace against nuclear power

thyroid cancer.

7


FCF vs. BARCINO Fa una setmana els Barcino es van enfrontar

L'Empat 1-1 va venir deu minuts més tard,

als Fcf Categoria “Cadet segona divisió”.

ja que l'equip contrari volia remuntar.

El partit es va portar a terme el diumenge 24 de

En la seva primera ocasió de gol, el capità del

novembre, les dues parts del partit van ser

Barcino va fer la traveta al jugador que

bastant monòtones exceptuant per alguns

portava la pilota, sent així sancionat amb una

moments en que els jugadors mostraven de que

targeta groga. advertit de que a la pròxima

eren capaços. El nostre company Miguel

seria expulsat del partit. A causa d'això

Aguilera va ser aler esquerre a l'equip Barcino.

l'arbitre va fer que es xutés un penal a favor del Fcf.

L'equip contrari Fcf, es preparava per al partit

La segona, va ser molt més ràpida i dinàmica.

que començaria en breus moments. Mentre que

L'àrbitre va xiular, el baló es va començar a

l'equip Barcino ens feia esperar per la seva

bellugar, primer el tenien els del Barcino, van

entrada triomfal.

treure la pilota, van intentar tornar a marcar

Els dos equips cara a cara es saludaven just

gol però van fallar i la pilota va sortir fora del

abans de començar a jugar.

camp de joc. La tensió entre el públic anava creixent i tothom cridava perquè cada cop, quedava menys temps per acabar el partit i seguien empatats. La jugada que trobem que va ser la més espectacular de tot el partit va ser quan en Miguel, va fer l'últim gol que va marcar la fi

Jugada del primer gol.

del parit.

Un jugador del Fcf va xutar la pilota i tothom

Després de fer un xut molt poderós a la

es va posar en marxa. Amb un intent de

porteria el qual va donar al pal per mala sort,

marcar gol la pilota va sortir fora fent així

el seu company l'Alex Malero per sort va

que Barcino aconseguís la pilota. Llavors va

poder agafar la pilota que estava a uns metres

arribar el moment de fer canviar el marcador,

del límit del camp, va xutar i va centrar, el

Edgar Alvarez, tenia el baló, estava al centre

nostre company Miguel va recuperar la pilota i

del camp i li va passar la pilota al seu

amb un intent de fer gol, va xutar i va marcar!

company que va marcar gol. 8


Edgar Alvarez

Carlos Nuñez

Victor Ballesteros

Xavier Pie

Josep Carbonell

Miguel Aguilera

Aitor Gen

Gabriel Seminario

Gerard Goñalons

Marcel Sorribas

Xavier Lisbona

Vadim Xicard

Roger Navarro

Enric Vea

Ruben Navarro

Albert Garcia Gerard Prieto

En aquesta imatge podeu veure en vermell el xut errat del Miguel i en Negre i groc la jugada que es va dur a terme a l'hora de Marcar Gol. Testimoni d'un jugador: Quan el partit va començar, jo estava bastant

Jugadors del Barcino. (A la llista de dalt els seus noms).

nerviós, ja que era la primera vegada que

Els jugadors del Fcf són:

jugava amb aquest equip. La veritat, es que

zJosias Agurto

Jesus Moron

m'ho vaig passar bastant bé jugant, tot i que

Fabricio Fornabai

Ruben Perez

els meus companys d'equip no la passaven

Ivan Alarcon

David Ponce

gaire la pilota, però tot i això al final vam

Renzo Guibovich

Diego Leon Restrepo

aconseguir guanyar, i en aquell moment

Luis Justiniano

Angelo Brainer

emvaig sentir molt orgullós de mi mateix.

Albert Martinez

Ian Rodrigo

Agustin Melendez

Raul Rodriguez

9


METGES SENSE FRONTERES Els metges sense fronteres reben donacions per a poder ajudar a la gent dels països més pobres, per a que no morin a causa d'enfermetats que tenen cura, però a la qual ells no tenen accés a causa de la pobresa en la que es troben. Des de el 1998 fins al 2008 els donants Representació gràfica de la despesa per continents.

particulars han anat creixent.

Hi han diferents projectes als quals es destinen els diners i els metges que s'ofereixen a ajudar. Es divideixen en: Desastres naturals, violència social, les diferents enfermetats i les armes. Increment donants particulars 1998-2008. Metges sense fronteres disposen de socis d'edats diferents, des de de menys de 30 anys fins a 70 o fins i tot 80 anys. Diners destinants a cada tipus de projecte. Etiòpia i Marroc són els exemples de països els quals M.S.F. destinen els diners.

Socis de les diferents franges d'edats. MSF, té projectes per tot el món però on més diners es destinen és a l'Àfrica ja que

Repartició dels diners entre aquest dos països.

és el continent on es troba concentrada la majoria de la pobresa mundial. 10


PASATIEMPOS: 1.-Encuentra en la sopa de letras 10 personajes de los libros del guardiĂĄn entre el centeno o del niĂąo con el pijama de rayas: S

P

E

N

C

E

J

A

N

E

M

E

A

L

P

T

B

S

T

R

A

D

L

E

R

P

R

Y

O

G

R

E

T

E

L

T

O

B

Y

A

I

Z

K

U

U

A

N

H

J

A

N

A

S

B

A

O

E

I

N

A

D

O

O

N

S

H

U

E

S

K

R

M

O

D

J

L

T

E

H

I

T

L

E

R

P

A

N

E

M

D

A

R

M

B

U

E

N

L

A

K

I

R

K

E

T

T

U

B

I

M

B

O

P

L

A

S

A

N

E

S

E

H

O

L

D

S

A

U

L

F

R

O

D

O

L

R

C

U

B

O

N

E

O

I

K

O

T

L

E

R

U

B

I

O

E

R

G

B

E

N

O

M

S

P

I

E

L

B

2.-Encuentra las 11 diferencias:

11


3.-Rellena el crucigrama de las categorĂ­as gramaticales:

11. Adjetivos que sirven para nombrar cualidades o caracterĂ­sticas de un sustantivo. 12. Se utiliza para unir oraciones y palabras.

12


SÀHARA OCCIDENTAL Al Sàhara Occidental hi han 513.000 habitants

1975: Comença la invasió militar marroquina

(2009). La seva economia es majoritàriament

i mauritana.

basada en el pasturatge nòmada, la pesca i

1976: Es constitueix la RASD, República àrab

l'extracció de fosfats, dels quals constitueix el

Sahrauí Democràtica.

major jaciment del món.

1978: Mauritània es retira de la seva part de territori ocupat, que és ràpidament envaït pel Marroc. 1980: L'Exèrcit marroquí, inicia la construcció de murs defensius. 1984: L'OUA reconeix la RASD, el que provoca la sortida del Marroc de l'organització africana. 1991: Se signa una treva, i es fixa la data de gener de 1992 per a la celebració del

Diferents zones del Sàhara occidental. Això és un resum dels fets més importants que

referèndum.

han passat a la disputa del Sàhara, ordenats

1995: IX Congrés del Front Polissari. Amplis

cronològicament.

sectors consideren fracassat el Pla de Pau i proposen el retorn a la guerra.

1934: Es completa l'ocupació de la colònia del

1996: L'ONU emprèn la retirada de personal

Sàhara Occidental amb les fronteres actuals.

civil i de les tropes.

1947: Descobriment de grans jaciments de

1997: L'ONU nomena James Baker com a nou

fosfats.

enviat especial per al Sàhara Occidental. Es

1957-1958: Guerra del Ifni.

signen els acords de Houston entre el Marroc i el

1964: L'OUA acorda no modificar les fronteres

Front Polissari. S'anuncia la celebració del

heretades del colonialisme.

referèndum el 1998 amb un cens que inclou uns

1973: Es crea el Front Polissari. 1974: Marroc sol·licita al Tribunal de la Haia un veredicte sobre els seus drets de sobirania sobre el territori colonial del Sàhara. Espanya realitza un cens de població.

80.000 votants. 1998: Marroc continua posant obstacles i impedeix la celebració del Referèndum. 2000: El referèndum previst per al mes de juliol és anul·lat pel secretari general de l'ONU.

14


Abans de l'arribada dels espanyols, el desert del Sàhara estava poblat per tribus nòmades dedicades a la ramaderia de camells i cabres. La

presència

espanyola

es

va

iniciar

oficialment al final de segle XIX, després de la Conferència de Berlín, que va declarar el territori del Sàhara Occidental com a territori per a ser colonitzat. Espanya va fer valer els seus drets històrics sobre la regió per colonitzar.

L'administració

colonial

va

homogeneïtzar a les tribus, va promoure la Cartell de Sàhara lliure.

sedentarització i va reemplaçar els sistemes polítics tradicionals.

A partir dels anys 30, comencen diverses El procés de colonització va ser marcat per negociacions entre França i Espanya per delimitar

les

seves

respectives

àrees

d'influència , els acords dels anys 1900, 1904 i 1912, defineixen les fronteres del Sàhara Occidental. L'explotació econòmica de la colònia es concentrava en l'explotació de la indústria pesquera.

expedicions per buscar noves explotacions econòmiques i recursos naturals. Aquí rau, precisament, el principal motiu del conflicte i l'interès de les autoritats marroquines ja que la regió conté el major jaciment mundial de fosfats (conté el 95 % de les reserves globals), que el Marroc explota al seu beneficia través d'un bon nombre d'empreses occidentals, entre elles espanyoles. I hi ha qui pensa que la regió podria contenir també petroli.

Explotació pesquera.

Jaciment de fosfats. 15


SOLUCIONARIO: 1.-Encuentra en la sopa de letras 10 personajes de los libros del guardiĂĄn entre el centeno o del niĂąo con el pijama de rayas: S

P

E

N

C

E

J

A

N

E

M

E

A

L

P

T

B

S

T

R

A

D

L

E

R

P

R

Y

O

G

R

E

T

E

L

T

O

B

Y

A

I

Z

K

U

U

A

N

H

J

A

N

A

S

B

A

O

E

I

N

A

D

O

O

N

S

H

U

E

S

K

R

M

O

D

J

L

T

E

H

I

T

L

E

R

P

A

N

E

M

D

A

R

M

B

U

E

N

L

A

K

I

R

K

E

T

T

U

B

I

M

B

O

P

L

A

S

A

N

E

S

E

H

O

L

D

S

A

U

L

F

R

O

D

O

L

R

C

U

B

O

N

E

O

I

K

O

T

L

E

R

U

B

I

O

E

R

G

B

E

N

O

M

S

P

I

E

L

B

2.-Encuentra las 10 diferencias:

16


3.-Rellena el crucigrama de las categorĂ­as gramaticales:

11. Adjetivos que sirven para nombrar cualidades o caracterĂ­sticas de un sustantivo. 12. Se utiliza para unir oraciones y palabras.

17


Laia GimĂŠnez Gilabert Ilham Ed-draoui Roc Cunill Guillem Folguera 3 ESO-A Curs 2013-14

3r eso a grup 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you