Ińskie Point

Ińskie Point

Ińsko, Poland

Oficjalny dziennik Ińskiego Lata Filmowego tworzony przez studentów z Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego.

ilf.org.pl