Page 12

Yhteistoimintalakiopas

riaatteet sekä henkilöstörahaston ja voittopalkkiojärjestelmän perustaminen ja purkaminen. Tämän luvun mukaiset velvoitteet koskevat muusta laista poiketen pääsääntöisesti vain sellaisia yrityksiä, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. 20–29 työntekijän yrityksessä työnantajalla on velvollisuus laatia ainoastaan henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet sekä yleiset vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet. Myös lain mukainen ilmoitus vuokratyövoiman käytöstä pitää antaa näissä pienemmissä yrityksissä. Henkilöstösuunnitelmasta ja koulutustavoitteista voidaan lisäksi sopia pätevästi myös koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa. Henkilöstön aloiteoikeus on koskenut aiemmin ainoastaan yritystoiminnan muutoksiin liittyviä neuvotteluja. Uudessa yhteistoimintalaissa tämä oikeus on laajennettu koskemaan kaikkia tässä luvussa käsiteltäviä asioita. Jos henkilöstöryhmien edustajat pitävät neuvotteluja tarpeellisina, heillä on oikeus pyytää neuvottelujen aloittamista työnantajalta.

12

Profile for Insinööriliitto

YTN: Yhteistoimintalakiopas  

Tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta.

YTN: Yhteistoimintalakiopas  

Tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta.