Page 1

Liity!

Työttömyyskassa tuo turvaa

Leipää ja sirkushuveja

Ammattiliitto tukenasi Nuorjäsenenä liitossa

Yhdessä hyvään työelämään


Ammattiliitto tukenasi

“ IOL on Insinööriliiton suurin

jäsenjärjestö – siihen kuuluu noin 17 000 insinööri- ja muuta tekniikan alan opiskelijaa


Liity!

Työttömyyskassa tuo turvaa

Insinööriliitto kulkee mukanasi insinöörin uraportailla jo opiskelujen alkumetreiltä lähtien. Insinöörikoulutuksen korkea laatu ja kansainvälisesti arvostettu osaaminen ovat liiton koulutuspoliittisen vaikuttamisen kulmakiviä. Meille on tärkeää vaikuttaa myös koulutusmääriin ja koulutuksen sisältöön, jotta insinöörityöpaikat ovat turvattuja tulevaisuudessakin. Yksi tärkeimpiä asioita meille on, että insinööriopiskelijat kasvavat asiantuntijoiksi jo opiskeluaikana. Tämän tukemiseksi tarjoamme vuosittain palkkasuosituksia, kesätyöpaikkavälitystä sekä tukea työnhakemiseen.

Toiminnallamme on pitkät juuret. Insinööriliitto on jo yli 90 vuotta vahvistanut insinööri-identiteettiä, edistänyt jäsentensä asemaa työmarkkinoilla ja vaalinut insinöörikoulutukselta korkeaa laatua ja osaamista. IOL:kin on ehtinyt lähes 60 vuoden ikään tarjoten opiskelijoille työmarkkinatoiminnan ohessa myös insinööriopiskelijakulttuuria. Tulevaisuudessakin olemme yhdessä kehityksen kärkijoukossa niin edunvalvontatyössä, työelämässä kuin koulun penkillä.

Leipää ja sirkushuveja

Insinööriopiskelijana voit päästä Insinööriliiton jäseneksi liittymällä Insinööriopiskelijaliittoon. Insinööriopiskelijaliitto IOL on vuonna 1955 perustettu, ainoa vain tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoita edustava järjestö. IOL toimii jokaisella suomenkielistä insinöörikoulutusta tarjoavalla paikkakunnalla 25 paikallisyhdistyksen voimin. IOL on Insinööriliiton suurin jäsenjärjestö – siihen kuuluu noin 17 000 insinööri- ja muuta tekniikan alan opiskelijaa. Toiminnasta vastaavat sadat opiskelija-aktiivit ympäri Suomen.

Liittymällä IOL:n jäseneksi, pääset hyödyntämään Insinööriliiton palveluita jo opiskeluaikanasi. Nuorjäsenenä saat valmistumisen jälkeen tuntuvat alennukset jäsenmaksustasi ensimmäisinä 18 kuukautena siirtyessäsi jäseneksi toiseen Insinööriliiton jäsenjärjestöön.

Ammattiliitto tukenasi Nuorjäsenenä liitossa

Insinööriliitto on 70 000 insinööriä, insinööriopiskelijaa ja muuta tekniikan alan ammattilaista yhdistävä akavalainen ammattiliitto. Toimintamme perustuu aktiivisen työmarkkinaedunvalvontaan, asiantuntevaan koulutus- ja elinkeinopoliittiseen vaikuttamiseen sekä vahvaan, 36 jäsenjärjestön muodostamaan verkostoon.


Nuorjäsenenä liitossa Oman alansa ammattiliiton jäsenyys on paras vakuutus, jonka työssäkäyvä ihminen on voi itselleen ottaa. Insinööriliiton jäsenenä varmistat, että etujasi ajetaan yhtälailla yksilöllisesti kuin koko ammattikunnan tasolla. Liitto on valmiina seisomaan rinnallasi mahdollisissa ongelmatilanteissa työnantajan kanssa. Insinööriliitto on tekemässä jäsenilleen parempaa työelämää lainsäädäntöön vaikuttamisen, työehtosopimusneuvottelujen sekä yrityksissä toimivien luottamusmiesten kautta. Liittymällä Insinööriopiskelijaliiton kautta Insinööriliiton jäseneksi saat lähes kaikki samat edut ja palvelut kuin valmistuneet insinöörit. Pääset osallistumaan liiton oppilaitoksissa järjestämiin erilaisiin infotilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa perehdytetään opiskelijoita työelämän pelisääntöihin ja insinöörin uraan sekä työmarkkinatoimintaan.

Jäsenmaksu opiskeluajalta on 30 euroa (enintään 5 vuotta). Kun olet liittynyt nuorjäseneksi, saat valmistumisesi jälkeen Insinööriliiton jäsenmaksun puoleen hintaan ensimmäisten 18 kuukauden ajan. Valmistuneen insinöörin jäsenmaksu koostuu kolmesta eri osasta: Insinööriliiton liittomaksusta, jäsenyhdistyksen jäsenmaksusta sekä työttömyyskassamaksusta. Jäsenmaksu on kokonaisuudessaan jäsenyhdistyksestä riippuen 30-33 €/kk. Ammattiliiton jäsenmaksu ja työttömyyskassamaksu ovat verovähennyskelpoisia.

“ Liiton jäsenenä tiedät oikeutesi ja velvollisuutesi työelämässä ”


Liity!

Työttömyyskassa tuo turvaa

Leipää ja sirkushuveja

Nuorjäsenenä liitossa


Leipää ja sirkushuveja Insinööriliiton toiminnan perusajatuksena on olla jäsenen kumppani arjessa. Liitto auttaa työelämään liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa etuja myös vapaa-aikaan.

Asiantuntija-apua työelämään ›› Työsopimuksen tarkistuttaminen liiton lakimiehillä maksuttomasti ›› Palkkasuosituksista ja -tilastoista apua palkkatoivetta määritettäessä ›› Työsuhdepalvelusta apua puhelimitse ja sähköpostilla, jos työsuhteen ehtoja ei noudateta tai tunnet tulleesi epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi

›› Oikeusturva- ja vastuuvakuutuksista turvaa silloin, kun neuvottelut eivät riitä


Insinöörin uraportailla eteenpäin

Vapaa-ajan turvaa

Liikkeellä kotimaassa?

›› Kesäduunitori-palvelusta

›› Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja vapaa-

›› Alennusta poltto- ja voiteluaineista Teboil-

›› Urapalveluasiantuntijoilta henkilökohtaista neuvontaa esimerkiksi CV:n päivittämiseen tai työhakemuksen tekemiseen

Osaamisen kartuttaminen ›› Liiton koulutuksista ja tilaisuuksista eväitä ammatilliseen kehitykseen ja verkostojen vahvistamiseen

›› Koulutusten aiheina mm. kokoustekniikka, järjestötoiminta, työn hakeminen, neuvottelutaito ja työmarkkinajärjestelmä

keskittäjän etuja ja palveluja mahdollisten omien lisävakuutusten osalta

Ylpeästi Insinööri ›› Insinöörilakki ainoastaan Insinööriliiton kautta, jäsenille huomattavasti edullisemmin

›› Valmistumisen jälkeen insinöörisormus ja -rintamerkki osoituksena ammattikunniasta

Luettavaa kotisohvalle? ›› Insinööri -jäsenlehti keskittyen työelämään ja osaamiseen sekä ajankohtaisiin teemoihin

›› Etuhintaista luettavaa omaksi tai perheenjäsenesi iloksi Sanoma Magazines Finlandilta sekä Otavamedialta

›› Laivayhtiöiltä, hotelliketjuilta ja kylpylöiltä tarjouksia

›› Mahdollisuus vuokrata Insinööriliiton mökki Rukalta ja Kopparöstä, huoneisto Vierumäeltä sekä alueyhdistysten mökkejä ympäri Suomen

Lisää jäsenetuja verkosta Ajankohtaisen tilanteen jäseneduista saat www.ilry.fi –sivustolta. Liiton omien jäsenetujen lisäksi käytössäsi ovat jäsenedut.fi:n monipuoliset mahdollisuudet. Akavalaisten liittojen yhteisessä palvelussa on mukana reilusti yli sata yritystä, niin valtakunnallisia ketjuja, yksittäisiä yrityksiä kuin verkkokauppojakin.

Liity!

Työpaikkatori -työnvälityspalvelu

›› Vakuutusyhtiö If:ltä järjestöasiakkaille

huoltamoilta ja automaattiasemilta

Työttömyyskassa tuo turvaa

›› 210 opintopistettä suorittaneille

ajan matkavakuutus, sisältäen sekä matkustaja- että matkatavaravakuutuksen

Leipää ja sirkushuveja

insinööriopiskelijoille räätälöityjä harjoittelu-, kesätyö- ja opinnäytetyöpaikkoja


Työttömyyskassa tuo turvaa “ Kassaan voi ja kannattaa liittyä heti kun olet työsuhteessa ” Liiton jäsenenä voit työssä ollessasi liittyä työttömyyskassaan jo opiskeluaikanasi. Tietoa IAET-kassasta löytyy kassan kotisivuilta osoitteesta www.iaet.fi.

eikä työssäoloehtoa kartuttaa takautuvasti. Työssäoloehtoa kartuttavat Suomessa tehdyn työn lisäksi sopimusmaissa (EU-/ETA-maat ja Sveitsi) tehty työ sekä lähetettynä työntekijänä ulkomailla tehty työ.

Jos et löydä heti valmistumisen jälkeen itsellesi työpaikkaa, kassan jäsenenä voit saada ansiopäivärahaa, joka on suurempi kuin Kelan maksama peruspäiväraha. Ansiopäivärahan turvin voit keskittyä paremmin hyvän työpaikan etsimiseen. Päätoiminen opiskelija ei voi saada ansiopäivärahaa.

Ansiopäivärahaa saadaksesi tulee jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyä.

Kassaan voi ja kannattaa liittyä heti kun olet työsuhteessa. Kesätyötai harjoittelupaikan työnkuvalla, työsuhteen pituudella tai alalla ei ole merkitystä, jos työssäoloehdon vaatimukset täyttyvät. Kassan jäsenyys on voimassa siitä päivästä alkaen, kun liittymislomake on saapunut IOL:n toimistolle, edellyttäen kuitenkin, että myös jäsenmaksut maksetaan ko. päivästä lukien. Kassaan ei siis voi liittyä

Jotta valmistuttuasi voisit saada ansiopäivärahaa, on sinun tullut olla työttömyyskassan jäsenenä, eli vakuutettuna, vähintään 26/34 edellistä viikkoa ja tänä aikana täyttää työssäoloehto. Edellytyksenä 26 viikon jäsenyysehdolle on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 30.12.2013 alkaen ja 34 viikon jäsenyysehdolle vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.1.2010 lukien. Jos sinulla on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 30.12.2013 alkaen, on työssäoloehto 26 kalenteriviikkoa 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Jos työssäoloehtoon luettavia kalenteriviikkoja


ei ole 30.12.2013 alkaen, työssäoloehto täyttyy 34 kalenteriviikon palkkatyöstä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Edellytyksenä on, että henkilöllä on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.1.2010 lukien, tai henkilö on saanut 1.1.1997 tai sen jälkeiseltä ajalta ansiopäivärahaa tai Kelan peruspäivärahaa.

Ansio-osa

Jotta työtä voidaan lukea edellä mainittuun työssäoloehtoon, työsuhteen palkan pitää olla vähintään työehtosopimuksen mukaista tai jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1154 € kuukaudessa (v. 2014). Lisäksi työajan tulee olla vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

Jos olet jonkun toisen työttömyyskassan jäsen ja haluat vaihtaa IAET-kassaan, voit tehdä sen menettämättä kerryttämääsi työssäoloehtoa. Kassaa voi vaihtaa vain ollessasi työsuhteessa ja liittyminen IAET-kassaan tulee tehdä viimeistään kuukauden kuluttua edellisen kassan eropäivästä lukien. Kassanvaihtoa tehdessäsi ole aina yhteydessä Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Säännökset asiasta löytyvät IAETkassan kotisivuilta osoitteesta:

IAET-työttömyyskassan jäsenmaksu on vain 78 €/vuosi (v. 2014). Liittymisvuonna maksat jäsenmaksun vain loppuvuoden osalta!

www.iaet.fi » Ansiopäiväraha » Työssäoloehto

IAET on palkansaajien työttömyyskassa ja yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT:n kautta (www.ayt.fi).

Liity!

Päätoimisten opintojen ajalta 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää tarvittaessa enintään 7 vuodella eli tarkastelujakso voi olla enimmillään 9v 4kk, jolloin 26/34 kalenteriviikon työssäoloehto voi täyttyä kesätöillä, kunhan olet liittynyt kassaan jo opintojen alkuvaiheessa.

Työttömyyskassa tuo turvaa

Perusosa


Insinööriopiskelijaliitto IOL ry Ratavartijankatu 2 FI-00520 Helsinki 0201 801 801 www.iol.fi www.facebook.com/Insinooriopiskelijaliitto Insinööriliitto

Liiton asiakaspalvelu Asiakaspalvelun kautta tavoitat kaikki liiton palvelut, koskipa asiasi jäsenyyttä, työsuhteen pulmatilanteita tai sopivan palkkatoiveen haarukoimista. Palvelunumero: 0201 801 801 ma-pe klo 9-16 asiakaspalvelu@ilry.fi

Ura- ja palkkaneuvonta Jäsensivuilla pääset käyttämään palkkanosturia osoitteessa www.ilry.fi/palkkanosturi ja tutustumaan Kesäduunitorin tarjontaan.


Etunimi (alleviivaa puhuttelunimi)

Muistathan ilmoittaa osoite- tai opiskelutietoihin tulevista muutoksista mahdollisimman pian asiakaspalveluun puh. 0201 801 801.

Sähköposti

Puhelinnumero

Arvioin valmistuvani (kk.vv)

Puhelin (vaihde)

Työttömyyskassaan ei voi liittyä eikä sitä voi vaihtaa ilman voimassa olevaa työsuhdetta.

Tehtävänimike

Työsuhteen alkamispäivä

Allekirjoitus

Liity!

IOL:n jäsenmaksu on 30 € koko opiskeluajalta (enintään 5 vuotta). Jäsenmaksun maksamista varten lähetämme sinulle pankkisiirtolomakkeen. Jäsenetulehdet saat noin 3 viikon kuluttua liittymislomakkeen saapumisesta. IAET-työttömyyskassan jäsenmaksu on 78 €/vuosi (2014). Liittymisvuonna maksat jäsenmaksun vain loppuvuoden osalta.

Päiväys

Liityn Insinööriopiskelijaliittoon ja opiskelupaikkani mukaiseen paikallisyhdistykseen sekä valmistumiseni jälkeen asuinpaikkani mukaiseen Insinööriliiton jäsenyhdistykseen, ellen toisin ilmoita.

Postitoimipaikka

Postinumero

Postiosoite

Työnantaja

Jos käyt töissä opintojesi oheessa, täytä myös nämä:

Työpaikkatiedot

Olen yrittäjä enkä liity palkansaajien työttömyyskassan jäseneksi (Lisätietoa ammatinharjoittajien ja yrittäjien kassasta: www.ayt.fi)

En halua työttömyyskassan jäseneksi

Haluan siirtää jäsenyyteni IAET-kassaan toisesta kassasta, kassan nimi

Minulla on voimassaoleva työsuhde ja haluan liittyä työttömyyskassan jäseneksi

Olen jo työttömyyskassan jäsen, kassan nimi:

Työttömyyskassa

Aloitin opiskeluni (pp.kk.vv)

Koulutusohjelma

Ammattikorkeakoulu ja opiskelupaikkakunta

Henkilötietojani ei saa luovuttaa järjestötoimintaan kuulumatonta suoramarkkinointia tms. varten.

Postitoimipaikka

Postinumero

Postiosoite

Sukunimi

Henkilötunnus

Henkilö- ja yhteystiedot

Kyllä, liityn IOL:n jäseneksi


Vastaanottaja maksaa postimaksun

00003 VASTAUSLÄHETYS

TUNNUS 5006704

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Taita tästä, nido tai teippaa reunat yhteen ja laita postiin.


Insinooriopiskelijaliitto  

Yhdessä hyvään työelämään Insinööriopiskelijaliiton esite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you