Page 4

edunvalvonta Teksti: Päivi-Maria Isokääntä ■ Kuva: Kimmo Turtiainen

Haastavimmat telakkateollisuuden työt tehdään Suomessa Insinöörien toimenkuvat muuttuvat jatkossa telakkateollisuudessa, visioi Satakunnan Insinöörien puheenjohtaja Markku Uusitalo.

S

TX Europen Rauman telakalla projekti-insinöörinä työskentelevän Markku Uusitalon mukaan tulevaisuudessa Suomen telakoilla tehdään teknisesti haastavimmat ja aikataulukriittisemmät projektit. – Jatkossa Suomessa tarvitaan insinöörejä, joilla on entistä enemmän osaamista projektinjohtamisesta, taloushallinnosta ja käyttöönotosta. Telakalla työskentelevät insinöörit toimivat yhä useammin projektinjohto-, pääsuunnittelu- ja valvontatehtävissä. Tämän lisäksi insinöörejä työskentelee tulevaisuudessa myös alihankkijoiden kautta ulkomailla. Vaikka Uusitalo näkeekin telakkateollisuuden tulevaisuuden kohtalaisen myönteisenä, ilmassa on silti uhkakuvia. – Suuret laite- ja järjestelmätoimittajat vähentävät yhä enemmän omaa valmistustaan Suomessa. Tällöin olemme riippuvaisempia koko maailman markkinatilanteesta rahoitusta unohtamatta.

12

STX:n Rauman telakalla työtilanne on nyt hyvä. Töitä on tiedossa ainakin vuoden 2012 alkuun asti, Markku Uusitalo kertoo.

Telakkateollisuus työllistää insinöörejä

Telakkateollisuus työllistää satoja insinöörejä ja diplomi-insinöörejä Turussa

ja Raumalla. Jos mukaan lasketaan myös alihankkijoiden palveluksessa työskentelevät insinöörit ja diplomi-insinöörit, lukumäärä on noin 1 500. Telakkateolli-

insinoori-4-2010  

Reima Salminen: 4/2010 STX Finland Oy:n telakalla Turussa tehdään lujasti töitä uusien tilauksien saamiseksi ja tuottavuuden tehostamiseksi....

insinoori-4-2010  

Reima Salminen: 4/2010 STX Finland Oy:n telakalla Turussa tehdään lujasti töitä uusien tilauksien saamiseksi ja tuottavuuden tehostamiseksi....