Page 25

Liiton kautta asiat hoituvat

Uuden Insinööriliiton yhdeksän jäsentä saivat tuomion seurauksena korvauksia yhteensä 605 446,26 euroa. Suurimmat korvaukset sai Metallityöväen Liitto ry, lähes viisi miljoonaa euroa, Toimihenkilöunioni TU ry, noin 1,6 miljoonaa euroa ja Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry yli 700 000 euroa. Fujitsu tuomittiin maksamaan liittojen oikeudenkäyntikulut täysimääräisinä kaikissa oikeusasteissa. – Liiton kautta asiat ovat hoituneet hyvin, muuten olisivat jääneet nämä-

kin korvaukset saamatta, kommentoi insinööri Ismo Lippojoki puhelimessa. Hän ei päässyt työkiireiden vuoksi osallistumaan tilaisuuteen. Hän riitautti irtisanomisensa heti sen tapahduttua vuoden 2000 alkupuolella. Uuden Insinööriliiton (silloinen Insinööriliitto) lakimies hoiti asiaa aina käräjä- ja hovioikeuskäsittelyihin asti. Oikeudenkäynnin hoiti asianajaja Arto Vainio. Oikeusprosessien tuloksena Lippojoki sai korvauksen myös irtisanomisajalta parin vuoden odottelun jälkeen vuonna 2003. – Se korvaus oli tietenkin oikeudenmukainen, mutta suhteutettuna saksalais-

ten saamiin irtisanomisajan korvauksiin pieni. Muualla Euroopassahan irtisanomiset tulevat paljon kalliimmiksi kuin meillä, Lippojoki tietää. Korkeimmasta oikeudesta maaliskuussa tullut tuomion päätös toi asianosaisille vielä isommat korvaukset. – Kyllä siinä kymmenien vuosien jäsenmaksut sai takaisin, toteaa tyytyväinen Lippojoki. Välillä alkoi usko hänelläkin asian etenemiseen horjua, mutta kun liitot halusivat ajaa asiaa loppuun saakka, niin olihan siinä oltava mukana. n

Pitkän väännön jälkeen voitto Fujitsun työntekijöille Fujitsun Espoon tehtaan lakkauttamista koskeva juttu ratkaistiin pitkän väännön jälkeen järjestäyneiden eduksi. Yhteistoimintalain tulkinnasta taisteltiin lähes kymmenen vuotta. Liittoihin kuuluvien mielestä se kannatti.

F

UUSI

ujitsun Espoon Kilossa toiminut kannattava tietokonetehdas lakkautettiin vuonna 2000. Tehtaan 450 työntekijää irtisanottiin. Ammattiliitot riitauttivat kuitenkin irtisanomiset ja katsoivat, että yt-lakia oli rikottu. Ammattiliittojen mukaan alankomaalainen emoyhtiö oli tehnyt päätöksen tehtaan ja tuotekehityksen lopettamisesta jo ennen kuin yhteistoimintaneuvottelut tytäryhtiössä oli edes aloitettu. – Liittoon kuuluville oli selvää, että yt-laista pitää yrittää mitata ulos kaikki, mitä voidaan saada, kertoo asiaa hoitanut lakimies Jari Hellsten. Alioikeuden ja hovioikeuden käsittelyjen jälkeen korkein oikeus tyytyi Hellstenin mukaan seuraamaan hovioikeuden kantaa, joka perustui näkemykseen, että tytäryhtiö voisi päättää irtisanomisista. INSINÖÖRI

– Se pohjautui väärään direktiiviin, sillä me ajoimme asiaa nyt EU:n joukkoirtisanomisdirektiivin kautta. Hellstenin väite oli se, että hovioikeuden tuomiota ei voi hyväksyä eikä vahvistaa korkeimmassa oikeudessa ilman, että kuullaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta, koska välissä oli EU:n direktiivi. Näin haluttiin varmistaa, että irtisanotut saivat sen oikeusturvan, joka heille unionin oikeuden säännöksillä myönnetään. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen käytännön mukaan kansallinen tuomioistuin tulkitsee kansallista lakia mahdollisimman pitkälle direktiivillä tavoitellun päämäärän kanssa yhdenmukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Joukkoirtisanomisdirektiivin mukaan emoyhtiö ei voi tehdä strategisia liikkeenjohtopäätöksiä ennen kuin tytäryhtiössä

on neuvottelut käyty loppuun. Tämä on Hellstenin mukaan ensimmäinen joukkovähentämisdirektiivin pohjalta tehty tuomio, joten se viitoittaa tietä tuleville tapauksille. Ja yt-neuvottelujahan käydään monessa työpaikassa tälläkin hetkellä. n

Liittoon kuuluville oli selvää, että yt-laista pitää yrittää mitata ulos kaikki, mitä voidaan saada. 31

insinoori-4-2010  

Reima Salminen: 4/2010 STX Finland Oy:n telakalla Turussa tehdään lujasti töitä uusien tilauksien saamiseksi ja tuottavuuden tehostamiseksi....

insinoori-4-2010  

Reima Salminen: 4/2010 STX Finland Oy:n telakalla Turussa tehdään lujasti töitä uusien tilauksien saamiseksi ja tuottavuuden tehostamiseksi....