Page 16

UUSI

topelastusseuran ja viranomaisten kanssa. Toukokuun lopulla järjestetty kolmipäiväinen lentopelastuskurssi toimi samalla vapaaehtoisen lentopelastuksen jatkokurssina. Kuopion pääharjoituksissa opittiin paitsi ilma-, vesistö- ja maastoetsintää sekä palolentokoulutusta myös johtamista hätätilanteissa. Konekalustona oli Rissalan SAR (Search and Rescue) -tukikohdan käytettävissä oleva lentokalusto ja muiden tukikohtien tuomaa omaa lentokalustoa. Kuopion Lentäjien uusi Cessna oli ollut kuitenkin niin ahkerassa käytössä, että sen huoltojakso täyttyi ja kone joutui määräaikaishuoltoon juuri ennen harjoitusta. – Turvallisuudesta ei tingitä, vaikka olisi ollut mieluisaa käyttää uutta konetta tositoimissa ja antaa muidenkin kerhojen pilottien päästä uuden koneen ohjaimiin, Hukkanen kertoo. Perjantaista sunnuntaihin kestävään koulutukseen osallistui noin 30 vapaaehtoisen lentopelastuspalvelun lentäjää, tehtävänjohtajaa ja tähystäjää. Kurssille osallistui erityisesti Pohjois-Savon sekä Itä- ja Kaakkois-Suomen tukikohtien vapaaehtoisia. Kurssin aikana lentokoneilla tehtiin noin 30 harjoituslentoa. – Lennoilla harjoitettiin lentäjien ja tähystäjien taitoja, kohteen etsimistä maastosta ja vesialueelta sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja pelastusmiehistön opastusta pelastettavan kohteen luokse, Hukkanen kertoo.

INSINÖÖRI

Etsintälennon miehistö valmistautumassa lentoon. Vas. Pekka Malinen, Juha Hartikainen ja Jari Alalahti.

Vapaaehtoiset lentopelastajat ovat hälytysvalmiudessa toukokuun alusta syyskuun loppuun. Todellisiin etsintätehtäviin päästiin kurssin viimeisenä päivänä, kun harjoituslennon aikana poliisilta tuli tilaus henkilöetsintään. Vapaaehtoiset lentopelastajat ovat hälytysvalmiudessa toukokuun alusta syyskuun loppuun. – Lentäjille ja tähystäjille on jaettu viikkovuorot, joten kaksi-kolme kertaa kesässä saa päivystää. Ja henkilöetsintälentoja tulee noin viisi kappaletta vuodessa. Esimerkiksi viime vuonna tuli SARhälytyksiä viisi kappaletta ja niistä kaksi

etsintää johti etsittävän henkilön löytymiseen. Muissa tapauksissa etsittävä oli löytynyt ennen kuin kone ennätti etsintäalueelle. Metsäpalojen etsintä on mittavampaa toimintaa. Silloin lennetään tiettyä valvontareittiä pitkin ja tähyillään mahdollisia metsäpalon alkuja. Kerholla on kaksi valvontareittiä lennettävänä. Metsäpalovaroitusten aikana lennetään parhaimmillaan neljä valvontakierrosta päivässä. Yhteen kierrokseen menee noin kaksi tuntia aikaa. ■

23

insinoori-4-2010  

Reima Salminen: 4/2010 STX Finland Oy:n telakalla Turussa tehdään lujasti töitä uusien tilauksien saamiseksi ja tuottavuuden tehostamiseksi....

insinoori-4-2010  

Reima Salminen: 4/2010 STX Finland Oy:n telakalla Turussa tehdään lujasti töitä uusien tilauksien saamiseksi ja tuottavuuden tehostamiseksi....