__MAIN_TEXT__

Page 32

OIKEUTTA TEKSTI: Niina Suvanto, työsuhdelakimies PIIRROS: Markku Haapaniemi

Keksijä ei välttämättä

omista keksintöää Insinöörit ja muut tekniikan alan asiantuntijat ovat kekseliäitä. Joskus keksinnöistä on merkittävää taloudellista hyötyä yritykselle sekä yhteiskunnalle.

V

altaosa patentoitavista keksinnöistä tehdään työsuhteessa ja näitä keksintöjä koskee laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin eli työsuhdekeksintölaki. Laki antaa työnantajalle tietyin edellytyksin oikeuden ottaa työ- tai virkasuhteen aikana tehdyn keksinnön oikeudet itselleen. Korkeakouluissa tehdyistä keksinnöistä on säädetty erikseen. Työsuhdekeksintö pitää olla patentoitavissa. Laki ei kuitenkaan edellytä, että työsuhdekeksintö patentoidaan; on siis riittävää, että keksintö olisi suojattavissa. Keksintö voidaan siis jättää yrityssalaisuudeksi. Jos keksintöön haetaan patenttia kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, se katsotaan lain mukaan syntyneeksi edellisen työsuhteen aikana. Keksijän pitää osoittaa uskottavasti, että keksintö on syntynyt työsuhteen päätyttyä, mikäli haluaa estää entistä työnantajaa ottamasta oikeuksia keksintöön. TYÖNANTAJALLA OIKEUS OMIA KEKSINTÖ

Työsuhdekeksinnöksi on laissa luokiteltu työnantajan toiminta-alaan kuuluvat keksintö, joka on syntynyt 32

työtehtävissä tai olennaisesti hyödyntämällä työnantajan kokemuksia. Työnantajalla on oikeus ottaa keksinnöt oikeudet kokonaan tai osittain. Sama koskee keksintöä, joka on syntynyt määrätyn työtehtävän seurauksena, vaikkei se kuuluisikaan työnantajan toiminta-alaan. Jos keksintö on syntynyt muussa yhteydessä työsuhteeseen ja se kuuluu työnantajan toiminta-alaan, työnantajalla on oikeus saada käyttöoikeus keksintöön. Jos keksintö on syntynyt ilman mitään yhteyttä työsuhteeseen, mutta se kuuluu työnantajan toiminta-alaan, työnantajalla on etuoikeus sopia keksinnön oikeuksista.

Ilman mitään yhteyttä työsuhteeseen syntyneet keksinnöt, jotka eivät kuulu työnantajan toimialaan, ovat keksijän vapaasti hyödynnettävissä. Tosin saattaa olla tulkinnanvaraista, onko keksinnön tekemisessä hyödynnetty työnantajalla saatuja kokemuksia tai kuuluuko keksintö työnantajan toiminta-alaan. KEKSINTÖILMOITUS ON TEHTÄVÄ OITIS

Työntekijän pitää lain mukaan ilmoittaa keksinnöstä viipymättä työnantajalle kirjallisesti. Keksintöilmoitus on hyvä tehdä, vaikka keksintö ei olisikaan syntynyt työssä tai kuuluisi työnantajan toimialaan.

Profile for Insinööri-lehti

Insinööri 8/2017  

Insinööri-lehden numero 8/2017

Insinööri 8/2017  

Insinööri-lehden numero 8/2017

Advertisement