Page 28

Kurssista tuli työttömille jättipotti TEKSTI: Janne Luotola

Ensimmäiset työttömät pääsivät koulutukseen, joka johtaa opintojen kautta uuteen työhön. Muuntokoulutuksen yleistymistä jarruttaa kuitenkin rahoitusmalli.

M

etropolia-ammattikorkeakoulu toteutti tänä vuonna muuntokoulutusohjelman, joka takasi 28 työttömälle pääsyn koulutukseen, harjoitteluun ja työhön. Infrarakentamisen työnjohdon koulutusohjelman kurssilaisista noin puolet oli insinöörejä. Työttömät aloittivat teoriaopinnot keväällä. Opintojen ajan he saivat työttömyysetuutta. Kesän alussa he siirtyivät kumppaniyritysten harjoittelijoiksi. Palkka on nyt 2 000 euroa kuussa, ja moni on jo sopinut työsuhteen jatkosta marraskuun lopusta alkaen. – Jotta työvoimakoulutus onnistuu, työnantajien pitää olla siinä mu28

kana heti koulutuksen suunnittelusta lähtien. Silloin opiskelijoille on jo valmiiksi työpaikat, joihin heidät koulutetaan suoraan, sanoo Metropolian asiakkuuspäällikkö Ilkka Eerola. KOKEILU ON TARKOITUS VAKINAISTAA

Kesäkuussa tuli voimaan määräaikainen julkista työvoima- ja yrityspalvelua koskeva lakimuutos. Se sallii työvoimakoulutuksena annettavan uuteen korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen henkilölle, jolla on aiempi korkeakoulututkinto. Rahoitus tulee ely-keskuksilta korkeakoulujen esitysten perusteella. Hallitus esitti elokuisessa budjettiriihessä, että kokeilusta tulee pysyvä ja että rahoitusta lisätään muuntokoulutuksen järjestämiseen. Muuntokoulutuksia järjestetään Helsingin lisäksi ainakin Tampereen ja Turun ammattikorkeakouluissa. Kurssien määrä uhkaa jäädä kuitenkin vähäiseksi, sillä muuntokoulutuksen rahoitus joudutaan myöntämään erikseen. Normaalisti korkeakoulut saavat rahaa vain suoritetuista tutkinnoista.

– Koulutuksen rahoitukseen pitäisi saada muutos. Töissä olevan väestön ammattitaidon täydentämisen tai muuntamisen pitäisi olla ammattikorkeakouluille kannattavaa bisnestä, sanoo Insinööriliiton koulutusjohtaja Hannu Saarikangas. MUUNTO SUJUU NOPEASTI

Julkisuudessa on voivoteltu työvoimapulaa, jolla on perusteltu insinööritutkintojen lisäämistä. Insinööritutkinnon suorittaminen kestää kuitenkin neljä vuotta, kun taas työttömien muuntokoulutus vie vuodesta kahteen. Työttömiä insinöörejä on Suomessa noin 6 000. Saarikangas pitää muuntokoulutusta hyvänä ratkaisuna työvoimapulaan. Insinööriopiskelijoiden valmistumismääriä ei voida ennakolta säätää tarkalleen työelämän tulevien tarpeiden mukaan, eikä teknisessä kehityksessä voi pysyä mukana ilman jatkuvaa kouluttautumista. – Kenen tahansa, joka ei ole huolehtinut osaamisensa ajan tasalla pitämisestä, on syytä olla huolissaan työmarkkinakelpoisuudestaan.

Insinööri 06/2017  
Insinööri 06/2017