Page 23

osallistuin oikeastaan kaikille luennoille ja toimin ikään kuin headhunterina värväten muutaman uuden aikuisopiskelijan seuraavaan ryhmään. Näistä ansioista Saarinen valittiin 7 000 joukosta vuoden opiskelijaksi vuonna 2008. Työnantaja tuki opiskelua

Työnantaja suhtautui hyvin myönteisesti työntekijänsä kouluttautumiseen. Puolustusvoimat antaa 21 päivää vapaata opiskelua kohden. – Käytin noita perjantai-iltapäivän tunteihin. Saldoliukumilla hoitui muuten. Pertti Saarinen Ylivoimaisesti vaikein opintojakso Pertti Saariinsinööri suoritti tietokonetekniikan ai- selle oli pakollinen virkamies ruotsi. – Lapseni ovat 17- ja 20-vuotiaita. kuisopiskelijalinjan kahdessa ja puolessa vuodessa. Edellisen kerran koulun pen- Yhdessä sitten luettiin kieliä ja sain sen killä hän hankki nuorena miehenä me- ruotsin läpi. Niin ja oli vaimostakin hyötyä tässä opiskelu-urakassa. kaanikon ammattipätevyyden. Vastavalmistunut insinööri antaa – Aiemmin ei pelkällä toiseen asteen ammatillisella tutkinnolla päässyt insi- palautetta koulutuksen järjestäjille: ainööriopintoihin. Muuten olisin aloitta- kuisopiskelijoita ei saisi käsitellä yhtenäisenä joukkona. nut jo vuosia sitten. – Todellisuudessa jokaisella opiskeSaarinen on tehnyt työuransa Puolustusvoimissa. Vuodenvaihteessa valtio lijalla on oma taustansa ja osaamisensa, ulkoisti huoltoyksikkönsä Millog Oy:lle jotka pitäisi ottaa paremmin huomioon. ja Saarinen siirtyi järjestelmäinsinöörik- Näin turhien opintojen määrää voitaisiin si sekä teknologiateollisuuden ylempien vähentää ja vastaavasti panostaa aineisiin, jossa lisäoppi olisi tarpeen. toimihenkilöiden sopimuksen piiriin. Insinööriopiskelijaliiton ja sitä kautta – Puuttuvan pätevyyden vuoksi lähdin opiskelemaan. Sain tehdä mielekäs- Uuden Insinööriliiton jäseniksi sekä Tertä työtä, mutta valtionhommissa oppiar- hi Ekola että Pertti Saarinen liittyivät jo volla on suuri merkitys. Halusin päästä opiskelun alussa. – Näkyvin jäsenetu on ollut Tekniikuralla eteenpäin ja hain Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikössä alka- ka ja Talous -lehti, josta olen hyvin tyytyväinen, mutta tiedän että myös opiskeneeseen koulutukseen. Valintaa varsin rivakasti valmistu- lijajäsenenä liiton lakimiespalvelut ovat käytettävissäni, Ekola sanoo. neen Saarisen ei ole tarvinnut katua: – Olen mainostanut tätä liiton jäse– Hyödyllistä oli kaikki, yleistieto nyyttä myös opiskelukavereille. Insinöökasvoi ja sain uusia ystäviä. Saarinen toimi HAMK:ssa monella riliitto oli ennestään tuttu ja nythän minuun sovelletaan liiton työehtosopimustapaa aktiivisesti. – Annoin palautetta koulutuksesta, takin, Saarinen kertoo. ■ UUSI

INSINÖÖRI

Aikuisopiskelijana Uuden Insinööriliiton jäseneksi ikuisopiskelijana voi liittyä UIL:n jäseneksi Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n kautta, kun opiskelee ammattikorkeakoulussa tekniikan ja liikenteen alan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Jäsenmaksu on koko opiskeluajalta 30 euroa (enintään viisi vuotta). Jos opiskelee insinööritutkintoon työn ohella sivutoimisena, voi liittyä myös suoraan Uuteen Insinööriliittoon ja sen alueyhdistykseen. Jäsenmaksualennusta saa opintojen perusteella ja jäsenyys pitää sisällään myös IAET-työttömyyskassamaksun. UIL:n jäsenenä on oikeus jäsenmaksualennukseen päätoimisen opiskelun aikana. Lisätietoja UIL:n jäsenpalvelusta.

A

Työtön – lähde opiskelemaan koulutuspäivärahalla os on jäänyt työttömäksi, koulutuspäivärahalla opiskelu on hyvä vaihtoehto. Opiskelija saa ansiosidonnaisen työttömyysturvan suuruista päivärahaa, ansiosidonnaisia päiviä on mahdollisuus saada hieman pitempään ja ennen kaikkea saa päivitettyä osaamista ja hankittua uutta pätevyyttä. Koulutuspäivärahaan oikeuttaviksi koulutuksiksi katsotaan esimerkiksi kaikki yhteishaun kautta saadut opiskelupaikat, tietyt erikoistumisopinnot ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, opettajan pedagogiset opinnot ja kesken jääneiden korkeakouluopintojen loppuunsaattaminen. Lisätietoja: www.tyj.fi.

J

23

Insinoori-0509-low  

päihitti jälleen 5/2009 Korkeakoululuokittelu jakaa mielipiteitä Viime vuonna insinöörit valmistuivat kuntoon kahteen erilaiseen maailmaan...

Insinoori-0509-low  

päihitti jälleen 5/2009 Korkeakoululuokittelu jakaa mielipiteitä Viime vuonna insinöörit valmistuivat kuntoon kahteen erilaiseen maailmaan...