__MAIN_TEXT__

Page 32

OIKEUTTA TEKSTI: Tiina Kauppila, työsuhdelakimies

Osakassopimukseen on paneuduttava tarkasti Kun työntekijä aloittaa uudessa työsuhteessa tai kesken jo voimassa olevassa työsuhteessa, hänelle voi avautua mahdollisuus ryhtyä yritykseen osakkaaksi. Asiasta sovitaan osakassopimuksella.

K

uten minkä tahansa sopimuksen kohdalla osakassopimusta harkittaessa pitää perehtyä huolella sopimuksen ehtoihin sekä selvittää tarkasti sopimuksen vaikutukset. Vaikka kutakin sopimusta on syytä arvioida erillisenä kokonaisuutenaan, joitakin peruskysymyksiä on hyvä miettiä etukäteen, jos ajatus osakkuudesta houkuttelee. Osakassopimus on yhtiön omistajien välinen sopimus heidän keskinäisistä suhteistaan sekä suhteestaan yhtiöön. Osakassopimuksia ei ole kuitenkaan erityisesti säännelty laissa eli ne ovat pitkälti vapaamuotoisia ja -sisältöisiä. Osakeyhtiöiden toimintaa sääntelevässä osakeyhtiölaissa on joitakin säännöksiä osakkeenomistajien

32

asemasta; valtaosin osakkaan asema riippuu osapuolten välillä tehdyn sopimuksen sisällöstä. Rajoitteita sopimuksen sisällölle aiheutuu käytännössä joistakin pakottavista lainsäännöksistä sekä yrityksen yhtiöjärjestyksestä. Jos henkilö on yrityksessä myös työntekijäasemassa, työsuhteen ehtoja arvioidaan osakassopimuksesta erillisinä. Työsuhteeseen sovelletaan työlainsäädäntöä, mutta osakassopimukset ovat tämän sääntelyn ulkopuolella. Osakassopimuksen ehtoja kannattaa peilata työsopimuksen ehtoihin ja pohtia, millaisia lisävaatimuksia osakassopimus työntekijän asemaan tuo. SOPIMUKSIA ERILAISIIN TILANTEISIIN

Osakassopimusten sisällöt vaihtelevat laajasti kunkin yrityksen eri tarpeiden mukaisesti. Sopimuksella sovitaan

Profile for Insinööri-lehti

Insinoori-04-2016  

Insinööriliitto

Insinoori-04-2016  

Insinööriliitto

Advertisement