Page 15

Teksti: UIL ja TEK

Ohjaustekniikoiden nivominen yhteen automaation avulla lisää käyttäjäystävällisyyttä ja tuo myös tehokkuutta energiankäyttöön. Tutkimus ja tuotekehitys a ja o

Ouman satsaa jopa viidenneksen liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kiinteistöjen internet-pohjaiset etäohjaus- ja säätöjärjestelmät ovat tulevaisuuden juttu. Niiden on oltava myös helppokäyttöisiä. – Säätö- ja ohjaustekniikka sekä niihin liittyvät palvelut ovat meillä tärkeimmät kehittämisen kohteet, yrityksen perustaja Martti Jokelainen sanoo. Elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelijoilta vaaditaan korkeatasoista osaamista. Nokialta Oulusta on viime aikoina vapautunut ammattitaitoisia ja kansainvälistä kokemusta omaavia työntekijöitä, joita yritys on rekrytoinut. – Energiatehokkuuden kehittämisessä tarvitaan juuri kansainvälisen toiminnan ja tuotekehityksen ammattilaisia, ja sellaisia olemme saaneet Nokialta, Jokelainen kertoo. Huomattaviin säästöihin

Kerros- ja rivitalojen automaatiojärjestelmät ja palvelut ovat Oumanin tärkeintä markkina-aluetta. Siellä on suuri säästöpotentiaali olemassa, tapauksesta riippuen säästöt voivat olla 10–30 prosenttia vuotuisesta energian kulutuksesta. – Tämä näkyy jo taloyhtiön hoitovastikkeessakin, Jokelainen sanoo. Rakennusten lämmitystarve vaihtelee jatkuvasti ulkolämpötilan mukaan. Aamulla saattaa olla vesikeli ja seuraavana yönä pakkanen paukkuu nurkissa. Talot, joissa lämmitystä ja ilmastointia ei ole optimoitu todellisen tarpeen mukaiseksi, hukkaavat lämpöä ja energiaa lähes hallitsemattomasti. Jo yhden asteen lisäys huonelämmössä kasvattaa energiankulutusta noin 5 prosenttia. Oumanin osaaminen tähtää kiinteistöjen energiankulutuksen parantamiseen kehittyneen automaation avulla. N UUSI

INSINÖÖRI

Vesiosaaminen ja kierrätys tapetilla Green Growth -Osaamisfoorumissa uoli turvallisuudesta, ympäristöstä, puhtaudesta ja energiahuollosta kasvaa. Myös luonnonvarojen käyttöön kiinnitetään yhä enemmän yhteiskunnallista huomiota. Cleantech-liiketoiminta kehittyy voimakkaasti ja tarjoaa sekä uusia markkinoita että hyvinvointia suomalaisille. Uuden Insinööriliiton ja TEKin julkaisemassa Insinöörien ilmasto-ohjelmassa (2009 ja 2011) nousi merkittävänä tekijänä esiin jätteiden vähentäminen ja syntyvän jätteen hyödyntäminen esimerkiksi energiana. Vesiosaamisen merkitys taas korostuu globaalilla tasolla tulevaisuudessa. Insinöörien ilmasto-ohjelman mukaan on perusteltua olettaa, että Suomessa kestävän teknologian kasvu on lähellä kansainvälisen kasvuarvion 10–30 prosentin maksimia. Merkittäviä ajureita ovat teknologian kehittyminen, kuluttajien arvojen muuttuminen ja poliittinen ohjaus, jotka lisäävät muun muassa säästävien energiaratkaisujen roolia tulevissa investoinneissa. Muutoksen mittasuhde on yksi historian suurimmista ja verrattavissa teollistumisen ja digitalisaation seurannaisvaikutuksiin. Tämän muutoksen vaikutuspiirissä on tavalla tai toisella lähes jokainen insinööri. Uusien suomalaisyritysten murtautuminen kansainvälisen kehityksen kärkeen myös globaaleilla markkinoilla voi mahdollistaa ennakoitua voimakkaamman suomalaisen insinööriosaamisen kysynnän. – UIL ja TEK ovat luonnollisesti kiinnostuneita insinöörien roolista tässä kehityksessä, siis työpaikkojen luomisesta ja työmahdollisuuksien hyödyntämisestä, sanoo elinkeinoasioiden päällikkö Heidi Husari. Liitot pyrkivät tuomaan esille insinöörien ja insinöörityön merkitystä isojen kysymysten ratkaisemisessa. Samalla voidaan parantaa insinöörityön arvostusta ja insinöörien vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

H

Heidi Husari.

Osaamisfoorumi kierrätystaloudesta

UIL, TEK sekä Tekes järjestävät yhteistyössä sosiaalista mediaa hyödyntävän osaamisfoorumin. Siellä etsitään ideoita globaalin vihreän talouden kehityspoluista, sen synnyttämästä liiketoiminnasta sekä insinöörikunnan laadukkaan osaamisen luomasta kilpailukyvystä. Ensimmäisen osaamisfoorumin aiheena on kierrätystalous, joka käsitetään veden ja jätteen tehokkaana käyttönä, suljettuina kiertoina sekä näihin liittyvinä palvelu- ja teknologiaratkaisuina. N

Vihreän talouden osaamisfoorumi Osaamisfoorumi koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä tapahtumasta. 31.5.2012 toteutetaan etäyhteyksiä hyödyntäen seminaareja, joissa asiantuntija-alustusten ja case-esimerkkien pohjalta tarkastellaan vihreän talouden nykytilaa, parhaita käytäntöjä ja kehittymismahdollisuuksia. 12. ja 14.6.2012 järjestetään teemoitetut ja fasilitoidut verkkotapahtumat, ns. verkkojamit. Kuka tahansa voi tulla mukaan verkkokeskusteluun, näkemyksiään voi esittää esimerkiksi seminaarissa esille nousseista kysymyksistä.

15

insinoori-03-20122  

Uusi Insinöörilehden numero 3/2012

insinoori-03-20122  

Uusi Insinöörilehden numero 3/2012