Page 7

SPIS TREŚCI 01 Na początek…  9 02 „Jestem gotowy”  35 03 „Jestem zaprogramowany na sukces”  61 04 „Radzę sobie”  87 05 „Przyjmuję niepewność”  111 06  „Nie jestem tym, co myślę. Jestem tym, co robię”  135 07 „Jestem wytrwały”  161 08 „Niczego nie oczekuję i akceptuję wszystko”  185 09 Co dalej?  213

Profile for Insignis

Unf*ck yourself. Napraw się! Gary John Bishop  

Fragment bestsellera Gary'ego Johna Bishopa Unf*ck yourself. Napraw się!

Unf*ck yourself. Napraw się! Gary John Bishop  

Fragment bestsellera Gary'ego Johna Bishopa Unf*ck yourself. Napraw się!

Profile for insignis