__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

EQUALPOWER •   2018 / ŠTEVILKA 5 •

eRevija za enakost in raznolikost MACEDONIA, SLOVENIA, EUROPE


EQUALPOWER ODGOVORNA UREDICA IZVRŠNI UREDNIK

mag. Natalie C. Postružnik Dejan Andonov

UREDNICA

Nina Klančnik

UREDNICA

Meri Karanfilovska

UREDNICA

Danaja Postružnik

UREDNICA

Žaneta Trajkoska

OBLIKOVANJE

Gorazd Postružnik

eRevija je ena od aktivnosti in orodij, ki jih izvajamo v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku v okviru projekta Equal Power to the Women Izida Vita, Slovenija v sodelovanju z Institute of Communication Studies, Makedonija www.izidavita.si, gorazd@izidavita.si Naslovna fotografija: izida Vita, training program in Macedonia, Oct 2nd and 3rd Sofinancer projekta Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije Vsebina te revije izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.


4

OSEBNI POGLED: GEORGIEVA IN BILBEAU: VISOKA CENA NEENAKOSTI SPOLOV

6

ŽENSKE V RAZVOJNI EVROPI (WIDE)

7

DEJSTVA O NEENAKOSTI SPOLOV V SVETU

8

ZGODBA O USPEHU:

Georgieva-Bibeau

IRENA JAKIMOVSKA: UŽIVAJ V SPREMEMBAH DRUŽBENIH NORM

Irena Jakimovska

10

INFOGRAFIKA O NEENAKOSTI SPOLOV

11

POVABILO: 2-DNEVNA DELAVNICA USPOSBLJANJE MLADIH IN NVO ZA URAVNOTEŽENO VODSTVO


VISOKA CENA NEENAKOSTI SPOLOV NI B E OS ED L G PO

Kristalina Georgieva in Marie-Claude Bibeau

Kristalina Georgieva je predsednica uprave Svetovne Banke. Marie-Claude Bilbeau je kanadska ministrica za mednarodni razvoj in La Francophonie. Avtorske pravice: Project Syndicate, 2018. www.project-syndicate.org moškim in fantom – tako z etičnega kot moralnega stališča. A obstaja tudi gospodarski smisel – vreden je 160 trilijonov dolarjev, če smo natančni.

ENJE OPOLNOMOČ RISOTNO MORA BITI P NO SKOZI CELOT ENSKE – ŽIVLJENJE Ž GA OD ZGODNJE O ŠOLE OTROŠTVA D CES N SKOZI PRO JA PRIDOBIVAN POTREBNIH ZA KOMPETENC STO DELOVNO ME

EQUALPOWER

| 04

Novo poročilo, ki ga je objavila Skupina Svetovne Banke ob podpori kanadske vlade, ugotavlja, da bi se globalno bogastvo na svetu v povprečju povečalo za 23.620 dolarjev po osebi, če bi ženske v istem delovnem obdobju zaslužile enako kot moški. Študija je bila izvedena v 141 državah, skupno povečanje bogastva pa bi znašalo 160 trilijonov dolarjev. To je veliko denarja, ki bi ga lahko namenili recimo za zmanjševanje neenakosti, širjenje števila ljudi, ki sodijo v t.i. srednji razred in zmanjševali dejavnike, ki povzročajo družbeno in politično nestabilnost. Kljub tej očitni priložnosti pa ženske prispevajo le 38 % bogastva človeškega kapitala v svojih državah, ki ga definiramo kot vrednost prihodnjih zaslužkov odraslih državljanov/ državljank. V revnih državah in v

državah z nižjimi insrednje visokimi prihodki pa ženske prispevajo le tretjino tega bogastva – ali še manj. V skoraj vsaki državi so ženske in dekleta soočene s sistemskimi preprekami, ki jim omejujo od polne in enakopravne participacije na trgu delovne sile in pri gospodarstvu nasploh. Čeprav se posamezni izzivi, s katerimi se spopadajo ženske, razlikujejo, pa je temeljni imperativ povsod enak: nacionalne vlade in mednarodni igralci morajo postaviti potrebe in prioritete žensk in deklet v središče vsega, kar počnejo. Kot trenutna predsedujoča G7 se je Kanada zavezala zagotoviti, da sta enakos spolov in opolnomočenje žensk vključena v vse aktivnosti, inciative in tematike vseh delovnih teles. Ta pristop odmeva vsebine kanadske Feminist International Assistance Policy, sprožene v lanskem letu na predpostavki, da bo zagotavljanje enakosti spolov in gospodarskih priložnosti za ženske in dekleta najboljša pot za odpravo revščine.


Foto: Naslovnica poročila, Svetovna banka 2018

Sledeč tej zavezi so udeleženci na 2. srečanju G7 ministrov za finance in razvoj v Whistlerju, British Columbia, razpravljali o gospodarskem opolnomočenju žensk, vključno s spodbujanjem potencialov odraščajočih deklet. Pred kratkim so v Charlevoixju, Quebec, voditelji držav G7 potrdili ta fokus. Opolnomočenje mora biti prisotno skozi celotno življenje ženske – od zgodnjega otroštva do šole in skozi proces pridobivanja potrebnih kompetenc za delovno mesto, da bodo lahko ženske pristopile k priložnostim in virom, ki jih potrebujejo za uspeh kot zaposlene. Če bi naj ženske sodelovale enakopravno na trgu delovne sile, moramo najprej zagotoviti, da imajo prava orodja. To pomeni, da zagotovimo, da imajo vse ženske in dekleta dostop do zdravstvenih storitev in informacij, do pravilne prehrane, varnega okolja za učinkovito učenje na vseh nivojih. Pomeni tudi, da imajo ženske pravico do odločanja o spolnosti in reprodukciji, do odpora do spolnega nasilja in nasilja zaradi spola, vključno s škodljivimi praksami, kot so prisilne in zgodnje poroke in poroke otrok. Toda to ne zadostuje da izboljšamo priložnosti žensk za boljše zaposlitve in zaslužke. Skupaj se moramo aktivirati, da bodo ženske potrošile manj časa pri opravljanju neplačanega dela; da jim zagotovimo dostop in nadzor nad produktivnim lastništvom, kot so zemlja, krediti, zavarovanja in varčevanja; izničiti pa je potrebno tudi

družbene norme, ki degradirajo ženske v slabše plačane službe ali neformalno delo. Tudi politike, ki podpirajo žensko podjetništvo, lahko imajo dolgoročne pozitivne posledice. Iniciativa We-Fi (Iniciativa za financiranje ženskega podjetništva) podpira ta cilj. Gre za sodelovalno partnerstvo, ki ima sedež na Svetovni banki, podpira pa ga 14 vlad. We-Fi išče milijarde dolarjev, s katerimi bi fianirali podjetja, ki so v ženski lasti ali jih vodijo ženske v deželah v razvoju. Visoki stroški, ki nastanejo zaradi pridržanja pravic in priložnost žensk in deklet ne nosijo samo te; ampak tudi njihove družine, skupnosti in celotno gospodarstvo. Z vlaganjem v ženske in dekleta in s prenehanjem neenakosti spolov lahko izničimo te

in spremenimo usode celotnih držav. Še več; če razmišljamo gospodarsko opolnomočenje z vidika spolov, lahko bolje razumemo, kako presečni problemi kot so narodnosti, starost, invalidnost ali jezik prav tako ustvarjajo ovire za polno in enakopravno ekonomsko participacijo. Odprava teh ovir bo prinesla še večje blagostanje. Le s tem, ko bomo v polnosti izkoristili potenciale vseh ljudi, da bodo popolnoma sodelovali v gospodarstvu, lahko okrepimo rast, izkoreninimo revščino in se učinkovito odzovemo na naraščajoče globalne izzive – od konfliktov do podnebnih sprememb.

| 05

EQUALPOWER


E X P L O R E

|

B A R C E L O N A

E D I T I O N

Ženske v Razvojni Evropi (WIDE) WIDE – globalizacija enakosti spolov in socialne pravičnosti je evropska feministična mreža ženskih organizacij, razvojnih nevladnih organizacij, strokovnjakov za področje enakosti spolov in zagovornikov pravic žensk. WIDE spremlja in vpliva na mednarodno gospodarsko in razvojno politiko ter prakso iz feminističnega vidika. Delo WIDE temelji na pravicah žensk kot osnove za razvoj pravičnejšega in bolj demokratičnega svetovnega reda ter iskanja alternativnih pristopov za ekonomski mainstream. WIDE članom in partnerjem omogoča, da artikulirajo alternative negativnim učinkom globalizacije in da spoznajo feministične alternative. Z razširjanjem raziskav in analiz, WIDE spodbuja enakost spolov in socialno pravičnost. V 25-ih letih obstoja je WIDE zdaj edinstveno opremljen, da povezuje konceptualno delo z mreženjem in lobiranjem na eni strani ter neposredno krepitvijo zmogljivosti na drugi strani. WIDE je tudi neodvisen "zunanji" lobist za vprašanja enakosti spolov v obsežnih političnih procesih, tesno sodeluje z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in spremlja druge mednarodne institucije (ZN, STO). S svojim močnim članstvom in zastopanostjo v Evropi ter s pripadnostjo svetovnim feminističnim mrežam in družbenim gibanjem je mreža WIDE postala pomemben dejavnik na področju spola, trgovine in razvoja. Glavne tri dejavnosti WIDE so: lobiranje, zagovarjanje in ozaveščanje; mreženje; krepitev zmogljivosti. Več o WIDE: https://wideplus.org/ EQUALPOWER

06


E X P L O R E

|

B A R C E L O N A

E D I T I O N

Dejstva o neenakosti spolov v svetu

- 60 % konstantno lačnega prebivalstva na svetu so ženske in deklice. - Dve tretjini vseh otrok, ki jim je onemogočeno šolanje, je deklet; in 75 odstotkov od 876 milijonov nepismenih odraslih je žensk. - Ženske imajo le 21 odstotkov svetovnih parlamentarnih sedežev in po svetu je samo 8 odstotkov žensk ministric. - Le 46 držav je doseglo cilj ZN za kvoto 30 odstotkov žensk, ki so na položajih odločevalk. - Ena od treh žensk po svetu bo v svoji življenjski dobi verjetno žrtev spolnega nasilja. Vir: https://www.oxfam.org.nz/what-we-do/issues/gender-equality/killer-facts

EQUALPOWER

Извор: Forbes

07


UŽIVAJ V SPREMEMBAH DRUŽBENIH NORM IRENA LASTNICA

JAKIMOVSKA ‘COMFY

ANGEL’

SS E C SUC RY STO Podjetje izvaža izdelke iz Makedonije pretežno na britansko tržišče in v druge države EU. Ko je ustvarjala podjetje, ni imela ne mentorja, ne finančne podpore s strani države ali inkubatorja. Učila se je na strokovnih izkušnjah in tehnologiji poslovnega partnerja in kupca iz Velike Britanije, s katerim je začela sodelovati po naključnem pogovoru. Kasneje, v procesu oblikovanja podjetja, jo je vodila njena intuicija in intucija njenega tima. Če povemo z njenimi besedami: sprejemala je težke odločitve z vero v najboljše namene glede obstoja podjetja.

»SKUPAJ USTVARJAMO PODJETJE, KI NAS BO PREŽIVALO,« JE POSLANSTVO IRENE JAKIMOVSKE, LASTNICE IN DIREKTORICE PODJETJA »COMFY ANGEL« - PODJETJA, KI SE JE SPECIALIZIRALO V IZDELAVI TEKSTILA ZA GOSPODINJSTVA.

EQUALPOWER

|08

Pragmatičnost in odkritost sta lastnosti, s katerima Jakimovska opisuje sebe; ko govorimo o poslovnih načelih, ki jim sledi pri delu, pa pravi: »Ne počni drugim tega, česar sam ne bi želel zase. Ne gradiš le podjetja, to je tudi organizacija, ki je najprej in najbolj odgovorna za svoje zaposlene, partnerje, stranke, javne inštitucije in družbo.«

»Comfy Angel« zaposluje okrog 900 ljudi. Jakimovska verjame, da se podjetja, ki vlagajo v razvoj svojih virov, zavedajo velikega pomena motiviranega osebja za uspeh podjetja. V njenem podjetju kombinira finančne nagrade z drugimi nefinančnimi motivacijskimi orodji. Pravi, da je komunikacija znotraj podjetja vedno odprta, da zagotavlja treninge za poslovni razvoj osebja, da spoštuje njihovo ustvarjalnost in ideje ter organizira družabne dogodke. »Pravijo, da si storil vse, kar se od tebe pričakuje, če povišaš plačo in omogočiš izplačila bonusov ob doseganju ciljev. Toda moje izkušnje kažejo drugače. Finančne nagrade so lahko motivacijski dejavnik, a ne zmeraj na dolgi rok. Obstaja vrsta drugih nefinančnih faktorjev, ki zagotavljajo močno lojalnost in občutek pripadnosti organizaciji,« meni Jakimovska.


Zanjo je voditeljstvo proces rasti in nadgradnje na dnevni ravni, da postaneš bolj ozaveščen in zavesten svojih dejanj in drugih okrog sebe. O svojem položaju pravi, da ni bistveno drugačen od bankirja, medicinske sestre ali zdravnika: je dolžnost, ki jo moraš izpolniti. »Da si na tržišču uspešen, moraš nenehoma zagotavljati visoko kakovost izdelkov in storitev za kupce, dopolnjeno z odkritostjo in sodelovanjem,« pravi Jakimovska glede obstoja »Comfy Angel« na evropskem tržišču kljub močni konkurenci. Priznava, da med njenimi poslovnimi kontakti in funkcijami ni veliko žensk, ki so lastnice podjetja ali na top menedžerskih pozicijah.

AVLJENE R IP R P E ČE ST ATI DEL ŽRTVOV JA, ŽIVLJEN M, SVOJEGA IPOROČA IN R P M E T PO UM ETE POG R E B Z A D V UŽIVATE MBAH SPREME M. NIH NOR DRUŽBE

Avtor: ICS Foto: arhiv Irene Jakimovske

»V »Comfy Angel« ni nobene težave, da je ženska na menedžerski poziciji. Ženske morajo biti vključene v proces odločanja, kar je povezano s samo žensko naravo. Ženske vedo, kako dajati, kako opravljati več stvari hkrati in ohranjajo perspektivo na stroškovni učinkovitosti v svojem procesu sprejemanja odločitev,« je prepričana Jakimovska. Pravi, da na začetku svoje poslovne poti ni znala uravnotežiti poslovnega in zasebnega življenja. Zdaj pa, ko je sistem v podjetju delujoč in vsak zase ve, kaj so njegove odgovornosti, ima srečo in

možnost, da se posveti zasebnemu življenju. »Vse v življenju im svoje svetle in temne plati. Prijeten občutek je sprožati pozitivno spremembo v družbi; a če si profesionalka, veš, da se nič ne zgodi brez žrtvovanja. Če ste pripravljene žrtvovati del svojega življenja, potem priporočam, da zberete pogum in uživate v spremembah družbenih norm,« je sporočilo, ki ga pošilja Jakimovska vsem ženskam, ki začenjajo s svojo kariero.


FIKA O INFOGRA TI SPOLOV OS NEENAK A VS. SLOVENIJ IJA N MAKEDO

Avtorica: Blanka Kroflič na Doba Fakulteti, predavateljica Natalie C. Postružnik

EQUALPOWER

|10


DELAVNICA - USPOSABLJANJE ZA URAVNOTEŽENO VODENJE MLADIH IN NVO

EQUALPOWER

| 11


Trenerka na delavnici: Natalie C. Postružnik, Zavod Izida Vita, Slovenija

Mag. Natalie C. Postružnik, 47, je certificirana poslovna coachinja za vrhnji menedžment, trenerka in motivatorka, ki je študirala menedžment, IT, novinarstvo, nemščino in literaturo. Njene izkušnje vključujejo internacionalizacijo in čezmejno sodelovanje. Bila je iniciatorka certificiranja "Družini prijazno podjetje" za predhodnega zaposlovalca, za katerega je osvojila nagrade za naj zaposlovalca in različne marketinške kampanje. Po letu 2010 se posveča razvoju potencialov zaposlenih in poslovanja podjetij. Njeni naročniki prihajajo iz vrst trgovskih podjetij, energetike, zavarovalništva, poslovnih združenj in mendarodnih svetovalnih podjetij.

Ali se želite bolje prilagoditi obstoječim poslovnim praksam? Želite prepoznati svoj talent v poslovnem svetu? Ali pa pridobiti večjo samozavest v podjetništvu? Prijavite se se na brezplačno usposabljanje mladih "Uravnoteženo vodstvo v poslovnem svetu". Na dvodnevnem usposabljanju s predavatelji iz Slovenije nadgradite svoje sposobnosti za poklicni razvoj ali za visoko pozicijo na delovnem mestu in se spoznajte ter mrežite z ljudmi z istimi interesi. Na treningu bomo razpravljali o tem, kako povečati ozaveščenost in vzpostaviti mehanizme za uravnoteženo udeležbo žensk in moških na vodilnih položajih v poslovnem sektorju.

Claudia de Castro Caldeirinha

Kje? Inštitut za komunikacijske študije (str. Jurij Gagarin, 17-1-1, Skopje) Kdo se lahko prijavi? - študenti in mladi do 35 let; - predstavniki nevladnih organizacij; - predstavniki izobraževalnih organizacij (fakultete, poklicne šole, srednje šole, centri za usposabljanje, študentske organizacije); Prijavite se na prijava@iks.edu.mk


PROGRAM 2. OKTOBER 2018

9:30-10:00 – Dobrodošlica in uvod           Dejan Andonov, Inštitut za komunikacijske študije 10:00-11:00 – Moja pot: kje sem in kam grem           Natalie C. Postruznik, Izida Vita Slovenija 11:00-11:15 – odmor za mreženje Danica Licanin Blazevska

11:15-12:00 – Bodi sprememba, ki jo želiš videti. Katere lastnosti potrebujem, da bom dosegla/dosegel, kar sem si zastavil/a?           Natalie C. Postruznik, Izida Vita Slovenija 12:00-13:00 – Praktično delo in povratne informacije Natalie C. Postružnik, Danaja Postružnik 13:00-13:15 – Zaključujemo in delimo 3. OKTOBER 2018 9:30-10:15 – Podjetniške lastnosti ali poslovni instinkti: Kaj potrebujem za uspešno kariero? Natalie C. Postruznik, Izida Vita Slovenija 10:15-11:00 – Praktično delo in razprava Natalie C. Postružnik, Danaja Postružnik 11:00-11:15 – odmor za mreženje 11:15-12:00 – Moja zgodba o uspehu: Podpora start-upom in mentorske sheme za tiste, ki začenjajo            Gostujoči govorec/govorka 12:00-12:45 – Prednosti enakosti spolov v poslovnem svetu: dobri modeli in prakse.           Natalie C. Postruznik, Izida Vita Slovenija 12:45-13:15 – Zaključek in evaluacija

Sonja Šmuc

EQUALPOWER

| 13


eRevija za enakost in raznolikost MAKEDONIJA, SLOVENIJA, EVROPA

Profile for Insights d.o.o.

Equalpower September 2018 5 issue slovensko Izida Vita  

zhodišče za pripravo projekta je enakost spolov. Problem, ki obstaja v vseevropskem prostoru in tudi v partnerski državi Makedoniji (partner...

Equalpower September 2018 5 issue slovensko Izida Vita  

zhodišče za pripravo projekta je enakost spolov. Problem, ki obstaja v vseevropskem prostoru in tudi v partnerski državi Makedoniji (partner...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded