__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

EQUALPOWER • ZIMA 2017 / ŠTEVILKA 2 •

eRevija za enakost in raznolikost MAKEDONIJA, SLOVENIJA, EVROPA


EQUALPOWER ODGOVORNA UREDICA IZVRŠNI UREDNIK

mag. Natalie C. Postružnik Dejan Andonov

UREDNICA

Nina Klančnik

UREDNICA

Meri Karanfilovska

UREDNICA

Danaja Postružnik

UREDNICA

Žaneta Trajkoska

UREDNICA

Martina Špiljak

OBLIKOVANJE

Gorazd Postružnik

O EQUALPOWER

eRevija je ena od aktivnosti in orodij, ki jih izvajamo v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku v okviru projekta Equal Power to the Women Izida Vita, Slovenija v sodelovanju z Institute of Communication Studies, Makedonija www.izidavita.si, gorazd@izidavita.si Naslovna fotografija: Perger 1757 d.o.o., družinsko podjetje od leta 1757 Sofinancer projekta Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije Vsebina te revije izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.


DR.TAMARA

KJUPEVA

SPREJETOST, ZAUPANJE IN NOTE EDITOR'S PODPORA SELINA

RICHARDS

Foto: Osebni arhiv

»Ne moreš zmagati s polovico ekipe« - so bile

ki so ga naravno izoblikovale skozi izobraževalni

besede Michelle Obama v enem od njenih

proces.

govorov leta 2015, ko je govorila o ženskem voditeljstvu in ženskah v poslovnem svetu. Njeno

Dviganje zavedanja o pomembnosti vključevanja

sporočilo je bilo jasno – ustvariti je potrebno

žensk v družbo bi se morala začeti s prvimi koraki

novo ružbeno zavest, ki bo objela enakost kot

izobraževanja. Skozi sistematično izobraževanje, s

temelj, na katerem bomo cenili človekove pravice

praktičnimi primeri v vsebini izobraževanja z

kot predispozicijo za celoten napredek

namenom premagovanja stereotipov o ženski v

civilizacije.

družini kot njeni edini vlogi v družbi, kot tudi skozi medijske izdelke, ki bodo dali veljavo, potrditev in

Razprave o enakosti spolov vključuje oblikovane

prostor zgodbam o uspehu.

modele po spolu, ki jih je družba ustvarila. Zadnje uradne statistike o izobrazbi v Republiki

Ni takšnega zakona ali prakse, ki bi lahko

Makedoniji kažejo konkreten napredek v

udejanila spremembo, če ta ni implementirana z

izobraževanju deklet. Glede na državni statistični

ustvarjanjem družbenega okolja in vzdušja, ki bo

urad je leta 2016 diplomiralo 4787 žensk (in 3487

gradil zavedanje o enakosti spolov. To je edini

je bilo moških). Ta podatek kaže, da smo

način, da premagamo ovire in podedovane

stereotipe o pismenosti in izobrazbi žensk prešli;

kulturološke modele diskriminacije in moške

hkrati pa podatki nakazujejo trend napredka.

dominacije na področjih, ki so ključnega pomena.

Toda to se ne odraža na podobi enakosti spolov v

Sprejetost, zaupanje in podpora so temelji

procesu nadaljnje vključenosti v družbo.

spremembe. S tem pristopom bo družba dala

Vključevanje žensk v proces odločanja državnih

priložnost pogumnim, naprednim, močnim in

institucij in poslovnega sveta je še vedno v začetni

predanim ženskam – voditeljicam, ki bodo s svojo

fazi. V zakonodajni oblasti in v gospodarstvu so

raznolikostjo uvajale nove ideje in nove pristope k

izjeme ženske, ki so uspele pridobiti zaupanje in

izzivom skupnosti.

privilegiij, biti del ustvarjanja ključnih javnih politik. z prej omenjenih podatkov lahko sklepamo, da ženske po tem, ko zaključijo izobraževanje, ostajajo v ozadju teh bistvenih procesov in ne najdejo svojega prostora, 

Dr. Tamara Kjupeva je profesorica v gimnaziji, raziskovalka in kolumnistka, ki se aktivno zavzema tako za vključevanje vsebin v učne načrte, kot tudi za razvoj izobraževanja pri vseh njenih šolskih, izvenšolskih in raziskovalnih dejavnostih.

| 03 |  08 N A VE DQ IH UN A IL.P MOEW E R


Marta Naumovska Grnarova

3

SPREJETOST, ZAUPANJE IN PODPORA

5

INFOGRAFIKA O ENAKOSTI V MAKEDONIJI

6

INTERVJU: MAJA LOTRIČ - BODI STRASTNA IN VERJEMI

8

ZGODBA O USPEHU: MARTA NAUMOVA GRNAROVA "ŽELEZNA LADY"

11

INDEKS ENAKOSTI SPOLOV

12

BLOGA: PORODNIŠKI DOPUST IN KJE SO ŽENSKE?

13

XX FAKTOR. MARTINA ŠPILJAK

14

EVROPSKI INŠTITUT ZA ENAKOST SPOLOV

15

PRIČEVANJE: MAG. VERONIKA TOMOVA

17

SODELUJTE NA KONFERENCI KOT GOVOREC

Martina Špiljak

Maja Lotrič

24


| Â 05 AVTORICA:

Polona Samec

EQUALPOWER


BODI STRASTNA IN VERJEMI

INTERVJU

Maja Lotrič je 24-letna mlada dama z izjemnim občutkom za odgovornost, »svetovna ženska«, ki trenutno zaključuje magistrski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V družinskem podjetju je zadolžena za področje prodaje lastnih produktov. V življenju ima dve strasti – posel in družino, ki jo je ob dobri podpori po njenem mnenju mogoče uskladiti

LIKO LEKCIJA Z VE E ZAČETNICO J . IJA KOMUNIKAC LEDU JE G V PRVEM PO KOLIKO POMEMBNO, TEM POSLOVNIH EM V VSAKDANJ PUSTIMO POGOVORU S , V SVOJ DOM A, KAKO V DRUGEM P IJA DOMA KOMUNIKAC ELO V VPLIVA NA D PODJETJU

EQUALPOWER

| 06

Maja Lotrič, mlada podjetnica v družinskem podjetju Lotrič Metrology Kako je biti ženska v družinskem podjetju? Kaj je vaša največja lekcija ob usklajevanju družinskih in poslovnih vsebin? Vloga žensk in moških v podjetništvu se v mojih očeh razlikuje po družbenih stilih. Običajno se od žensk pričakuje, da bodo vpletene bolj razumele tudi po čustveni ravni. To je naša prednost in hkrati ranljivost, saj s tem pokažemo več osebnosti oziroma sodelavko/sodelavca spustimo bližje. Tako takrat, ko okoliščine zahtevajo tudi »neprijetne« odločitve, okolica slednje težje sprejme. Pomembno je, da imaš ob sebi sogovornika – ne zato, da nanj prenašaš svoja bremena, temveč da je ob tebi, da ti prisluhne in stoji ob strani.

Kaj so (osebnostne) lastnosti, ki vas najbolj opredeljujejo? Gradniki osebnosti izhajajo iz vzgoje in življenjskih izkušenj. Izmed vseh me najbolj opredeljuje prav iskrenost, sledita ji vztrajnost ter odgovornost. V življenju sem predana poslu in rada živim svoje življenje. Pomembno je, da smo vedno zvesti sebi. A hkrati je stil komunikacije potrebno prilagoditi. Ta prilagodljivost je zgolj veščina oziroma orodje v pogovoru. Biti neposreden je »tvegano«, saj vsi izhajamo iz »svoje resnice«.  Tako je ena izmed pomembnih lekcij stavek mojega očeta, ki ga je povzel po znani misli: 


Foto: Matjaž Tavčar

»Ne obljubljaj, ko si zadovoljen. Ne odgovarjaj, ko si jezen in ne odločaj se, ko si žalosten.« Takrat našo resnico zameglijo čustva, kar od nas ni ne pošteno ne odgovorno. Kdo je vaša mentorica/mentor, ki vas je v ključnih trenutkih vašega življenja usmeril/a na pot, kjer ste zdaj? Očitno sem rojena pod srečno zvezdo, saj so mentorji pravzaprav moji starši. Poleg njiju sta tu tudi družinska prijatelja. Vsi skupaj mi vedno zaupajo, da so koraki na moji poti pravi. Odločitve tako sprejemam sama, oni pa me v teh trenutkih ne zgolj usmerjajo, temveč tudi stojijo ob strani. 

Komu ste v življenju najbolj hvaležni? In zakaj? Hvaležna sem vsakomur, ki me je nekaj naučil – dobrega ali slabega.  Kaj bi sporočili mladim dekletom, ki se podajajo na poslovno pot?  Dekletom, ki se podajajo na poslovno pot želim, da ostanejo zveste sebi in želji, ki tli v njih. Tri najpomembnejša poslovna načela, ki vas spremljajo? Izzivi so namenjeni tistim izbranim, ki so jih sposobni rešiti. Vsaka pot, ne glede kako nenavadna se nam zdi, nam je namenjena. V poslu si velikokrat sam, a ne bodi osamljen.  

LOTRIČ Metrology je družinsko podjetje s sedežem v Selcih (Selška dolina). Z ljubeznijo do meroslovja že skoraj tri desetletja opravljajo kalibracije, preskušanja in overitve, razvijajo vrhunsko in tehnološko dovršene, a za uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve. Marko Lotrič je skupaj z ženo Mojco samostojno poklicno pot pričel z odprtjem obrti za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet v letu 1991. Danes skupina združuje že preko 110 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v šestih državah. So prejemniki vrste nagrad. Leta 2012 so prejeli najvišjo državno nagrado za poslovno odlčnost kot tudi European 5-star recognition Award. Prejeli so nagrado Regijska Gazela in bili imenovani za Naj zaposlovalca leta.  |  07

EQUALPOWER


‘THE IRON LADY’ K O V I NA R S T V A I N O B L I K O V A N J A DEJAN INTERVJU GENERALNO

ZGODBA O USPEHU

ŽENSKE NISO ZAŽELENA DRUŽBA VRHNJEGA MENEDŽMENTA V POSLOVNIH KROGIH; NAJVEČKRAT ZATO, KER NE USTREZAJO TIPIČNO MOŠKIM NAVADAM IN RITUALOM, KATERIH KORENINE SEGAJO GLOBOKO V NAČIN USTVARJANJA IN VODENJA POSLOVNIH ODNOSOV.

Z MARTO

ANDONOV NAUMOVSKO

DIREKTORICO

'ZAVAR

Poslovneži v kovinski industriji jo nazivajo z »Železna Lady« te panoge in oblikovanja. Marta Naumovska Grnarova je diplomirala na Fakulteti za strojništvo v Skopju in danes vodi najbolj poznano makedonsko podjetje za varjenje ‘Zavar Design’. »Že od nekdaj me zanima matematika in znanost, hkrati pa tudi umetnost. To, da smo prav v času izbire mojega poklica ustanovili zasebno podjetje, me je seveda usmerjalo v študij, ne glede na to da sem delila enako strast med arhitekturo in oblikovanjem. Neizogibna posledica je bila ustanovitev podjetja 'Zavar Design'. Najpomembnejša ideja je bila, investirati obstoječe vire predelave kovine podjetja 'Zavar' v razvoj designerskih izdelkov. V iskanju popolnega izdelka ki usmerja celostno znanje podjetja, so se radiatorji 'Zavar Design' prvič pojavili na trgu leta 2004,« pojasnjuje Naumovska Grnarova.

TO JE OGROMNA OVIRA. PO DRUGIH STRANI PA JE DOKAZANO, DA IMENOVANJE ŽENSKE NA VODITELJSKE POLOŽAJE DOPRINESE K POSLOVNIM REZULTATOM PODJETIJ IN Bila je prva predsednica VODI DO USPEHA. Makedonske zveze kovinske in TAKO JE PREPRIČANA elektroindustrije – MAMEI, skozi MARTA NAUMOVSKA kateri si sama in druga podjetja GRNAROVA, prizadevajo za dvig nivoja celotne DIREKTORICA PODJETJA panoge v Makedoniji. ‘ZAVAR DESIGN’. 

EQUALPOWER EQUALPOWER

| 08

GRNAROVO DESIGN'

Kot pravi, pravilo 'panoge = moški' še vedno velja. Kljub temu da nasprotuje temu stereotipu, še na nobenem sestanku v kovinarstvu, ki mu je prisostvovala, še vedno ni srečala ženske na direktorskem mestu.


»Zato si prizadevam vključevati toliko žensk, kot je le mogoče, na tovrstna delovna mesta in v prihodnosti jih želim zaposliti še nekaj. Proizvodnja je specifična in niso vse ženske pripravljene delati v kovinarstvu – tako zaradi predsodkov družbe kot zaradi težavnosti samega posla. Ne glede na to pa, če resnično maraš svoje delo, ti proizvodnja nudi odlično platformo za napredek, učenje in gradnjo uspešne kariere,« je Naumovska Grnarova prepričana. »Menim, da je v kovinarstvu težko govoriti o enakosti spolov; zagotovo ne bomo nikoli dosegle enakega števila kot moški. Toda hkrati sem prepričana, da je prav ženski pristop z vsemi njegovimi posebnostmi in drugačno perspektivo na iste stvari zelo prisoten in viden v našem podjetju ter da nas prav to dela drugačne. Izjemno bom vesela, če bom s svojim vzgledom navdihnila druge mlade ženske, čim več njih, da se otresejo predsodkov in sprejmejo izziv in lepoto gradnje kariere v tej panogi, ki ji dominirajo moški.« 

Verjame, da je proces odločanja izjemno pomemben; ne mara hiteti in vedno deluje racionalno. Naumovska Grnarova pravi, da je prav na tej točki pomembno, da je menedžer dober ter da jih veliko zmotno meni, da je le moški pravi za tovrstno delo. »Gospodarski in družbeni razvoj bi morala voditi k uravnoteženemu deležu po spolu v vodstvu in v poslovnem svetu. V tem trenutku mora ženska, ki tekmuje za vodstveni položaj z moškim, biti dvakrat tako dobra kot moški in izjemno vztrajna ter predana, da bo morda nekoč dobila enako priložnost kot moški. Neoziraje se na to pa nas to ne sme demotivirati; prav nasprotno: sprejeti moramo izziv in pokazati, kaj znamo. Odvisno je le od nas.

Globalna družba prihodnosti, katere del smo mi vsi, temelji na samoiniciativnosti, proaktivnosti in odgovornosti za lastna dejanja posameznikov – vse to pa je predispozicija za izjemno tekmovalno okolje, ki temelji na posameznikih,« verjame Naumovska Grnarova. Pravi, da ni formule, kako doseči enakost med moškimi in ženskami, pretežno na vodilnih in vodstvenih položajih. »Menim, da bi morali izvajati več pritiska na javnost; o temi bi se morali več pogovarjati in podjetja bi se morala zavezati k investiranju v lastno družbeno odgovornost. Tako bi sčasoma postalo samoumevno, da bo vsako podjetje vključevalo ženske na voditeljske pozicije,« ocenjuje Naumovska Grnarova.

– DA DVISNO O E J S A OD N IRAMO IN SE MOTIV AMO, DA SI LJ OKE OPOGUM AMO VIS A J L V A T S PO DIN J JE TO E CILJE, SA PEHA. S POT DO U

Foto: Robert Atanasovski Avtor: Dejan Andonov | 13

EQUALPOWER


Ob tem da sprejema pomembne poslovne odločitve, pa je Marta tudi mama in žena.

Naš pogovor je končala s kratkim priporočilom vsem ženskim menedžerskim kolegicam:

Kot pravi, je velik izziv določiti, kje in kako potegniti črto med poslovnim in zasebnim življenje, pa lahko ima vsak tako družino kot uspešno poslovno kariero.

»Od nas je odvisno – da se motiviramo in opogumljamo, da si postavljamo visoke cilje, saj je to edina pot do uspeha.

Tako se naučiš vzpostaviti ravnovesje, saj je potrebno najti rešitev – kot pravi Marta – tako kot pri vseh ostalih stvareh v življenju, da se borimo za svoje delo in prosti čas ter čas z družino.

Vsaka ženska si naj postavi načrt zase, naj trdo dela in zagotovo se bo nekega dne uresničil. Ni druge poti in ni druge skrivnosti.«

KAJ

JE

BLAGOVNA

ZAVAR

ZNAMKA

DESIGN?

Glavna ideja v blagovni znamki Zavar Design je uporaba moderne tehnologije in inovacij, s katerimi na najbolj nepričakovane oblike in forme ustvarjajo posamezne predmete, radiatorje in pohištvo, ki izstopa v notranjosti prostorov. Proizvodnja temelji na okolju prijaznih tehnologijah, ki porabijo minimalno energije, in na visokokakovostnih naravnih materialih, zaradi katerih lahko izdelke 100-odstotno recikliramo. Letos marca se je Zavar Design prvič predstavil ameriški javnosti v New Yorku, na sejmu, ki ga pripravlja vodilna oblikovalska revija ‘Architectural Digest’. Na tem sejmu je podjetje prejelo nagrado za najbolj inovativno oblikovanje, ki ga podeljuje Ameriška zveza notranjih oblikovalcev (American Society of Interior Designers).

| 15

EQUALPOWER


E X P L O R E

|

Indeks enakosti spolov 2017: merjenje enakosti spolov v Evropski uniji 2005-2015 B A R C E L O N A E D I T I O N (oktober 2017)

Indeks enakosti spolov je sestavljen kazalnik, ki meri kompleksni koncept enakosti spolov in s pomočjo političnega okvira EU pomaga pri spremljanju napredka enakosti spolov v EU skozi čas. Enakost spolov je temeljna vrednota Evropske unije in je bistvenega pomena za njen razvoj, rast in kohezijo. Kot tak je merjenje napredka pri enakosti spolov sestavni del učinkovitega oblikovanja politike. Od začetka leta 2013 je indeks Enakosti spolov v Evropskem inštitutu za enakost spolov (EIGE) priznan za svoj pomemben prispevek k političnim razpravam in večji ozaveščenosti o enakosti spolov na ravni EU in na nacionalni ravni. Indeks enakosti spolov je sestavljen kazalnik, ki meri kompleksni koncept enakosti spolov. To je obsežen ukrep za ocenjevanje stanja in spremljanja napredka na področju enakosti spolov v EU skozi čas. Indeks temelji na konceptualnem okviru, ki zajema različne teoretične pristope k enakosti spolov in združuje ključna vprašanja enakosti spolov znotraj okvira politike EU (EIGE, 2013). Prikazuje kazalnike, ki jih je mogoče enostavno razložiti za enakost med spoloma, in navaja, kako daleč (ali blizu) EU in njene države članice dosegajo stopnjo enakosti med spoloma. V ta namen meri vrzeli neenakosti med spoloma in upošteva kontekst in različne ravni dosežkov držav članic.  Vir: http://eige.europa.eu/gender-equality-index  EQUALPOWER

11


BLOGI NAVDIHNI.ME

| 08

č

Trenutni predlog za 18-mese ni

18-MESEČNI PORODNIŠKI DOPUST V MAKEDONIJI JE LAHKO DISKRIMINATORE N MED MATERAMI IN OČETI

š

porodni ki dopust je svojem bistvu

č

spolno diskriminatoren. S asoma bo

č

ženske č od trga dela in se vrnile

povzro il, da se bodo obrnile pro

nazaj v gospodinjstva ter s tem vlogo

ženske kot matere potisnile v

ospredje. Ob tem bodo

ženske začele č

omejevati same sebe na podro ju profesionalnega napredka in kariere.

Dr. Elena Ignovska, izr. profesorica

č

Preberite ve

Ženske naletijo pri iskanju pomembnih in dobro plačanih služb na bistveno večje težave kot moški. Odstotek žensk, zaposlenih na globalnem trgu delovne sile nenehoma zaostaja za

ž

š

dele em mo kih.

Čeprav se na univerze vpiše več žensk kot moških v kar 97 državah, predstavljajo ženske večino izobraženih zaposlenih v le 68 državah; na vodilnih pozicijah pa so v večini le v štirih državah. Julia Gillard 

č

Preberite ve

EQUALPOWER

| 12

RAZLIKA MED SPOLOMA PRI IZOBRAZBI IZNIČENA


XX FAKTOR MARTINA

ŠPILJAK

Da imaš to čarobno, nujno potrebno sestavino. Da si ponosna nanj. Da ga še bolj kažeš svetu in ga ceniš, ljubiš. Kaj je XX faktor? Kar precej tega. Da, veliko čarobnosti in super moči nosimo v sebi. Vsaka od nas! 

Vsaka ženska v sebi nosi XX faktor. Posebno sestavino, bistveno za vsako družbo, skupnost, družino, tim, par. V tebi je že od nekdaj in ga lahko neguješ bolj ali manj, odvisno od okoliščin, ki so obstajale zate doslej. In tako prihaja sedaj pravi trenutek, da tudi sama izbereš in se začneš zavedati svojega XX faktorja. Martina Špiljak, direktorica, Search and Selection, Career and Organisational Development v Adecco Hrvaška, je zadovoljna s svojim življenjem in z dosežki. Uživa v življenju in dobri družbi. Nikakor se ne more odpovedati fini hrani in potovanjem. V svojem zasebnem življenju se veliko igra in preživlja svoj prosti čas z družino. Bere, kadar le more. V poslovnem svetu ji veliko pomeni pozitivna dinamika. Njen veliki cilj je dotakniti se drugih skozi svoja izkustva; najbolj od vsega pa si želi za vsakega od nas, da bi razumeli, kako posebni smo in da je naše življenje v naših rokah, s čimer imamo priložnost do sprejemanja odločitev in lastne 12 EQUALPOWER izbire.

Čustva. Ah, da, seveda imamo čustva. Različnih čustev, še posebej na »tiste« dneve v mesecu imamo kar lepo premešana čustva. In to je v redu. Zato so čustva naša moč. Emocije dopolnjujejo pomanjkljivosti v razmišljanju, povezujejo pomene, kadar besede in vsebina zanje ne obstaja. Čustva so naš kompas. Empatija. Občutimo druge in smo se sposobne vanje vživeti v prave globine. Zelo pozitivna in vredna sposobnost, ki je potrebna, da lahko razumemo in pomagamo drugim. Intuitivnost. Kolikokrat vemo, kaj želi oseba nasproti nas, pa tega niti ne izreče? A ni to super moč? Senzualnost – znaš zapeljati. To je moč in hkrati močno orodje. Velikokrat ženske uporabimo čutnost, da bi dosegle, kar želimo. In če pri tem malce stopimo na prste komu, da pridemo do cilja, nas to sploh ne moti. Nežnost izkazujemo s toplim dotikom, mehkim pogledom, lepimi besedami in gestami do redkih srečnežev v našem življenju. Zelo dragocena nežnost, ki jo skromno podarjamo, a nas hkrati zelo osrečuje, ko jo imamo priložnost podariti.  

TAKŠNA, BODI, KAR SI. UJE IN ST KOT SI, ZADO ST. TO JE IMA VREDNO TREBUJEŠ – VSE, KAR PO

Multi-tasking – sposobnost opravljanja več stvari hkrati. Do popolnosti smo strenirale biti na maksimumu, pripravljene na vse možne situacije. Če želimo, lahko pripravimo tri jedi za celo družino, hkrati očistimo hišo, pazimo enega otroka in hkrati z drugim pišemo nalogo, v vmesnem času preberemo 10 strani knjige, pokličemo prijateljico, odpeljemo tretjega otroka na trening in ob povratku še mimogrede opravimo nakup. Omeniti, da ima vsaka od treh jedi predjed, glavno jed in sladico je – seveda – odveč. Subtilnost. Vse, kar potrebuje posebno skrb in pozornost. Subtilni posli so kot ustvarjeni za nas in mi zanje. Subtilost je v nas in vsako situacijo, ki jo zahteva, opravimo uglajeno, s stilom, z vso potrebno pozornostjo in s skrbjo. Poslušanje. To sposobnost smo izpilile do vrhunskosti. Ure in ure lahko poslušamo in aktivno podpiramo prijateljico. Imamo še veliko super moči in magičnosti v sebi, prav vsaka od nas. Veliko je vrednega v nas, kar moramo znati prepoznavati, se tega zavedati in to imeti rade ter vse to tudi znati ceniti. Biti popolna ni kvaliteta – to je utopija, ki duši tvoj XX faktor. Ne prizadevaj si biti popolna. Ne primerjaj in ne meri svojih sposobnosti z drugimi. Bodi, kar si. Takšna, kot si, zadostuje in ima vrednost. To je vse, kar potrebuješ – in to je tvoj XX faktor.

| 13

EQUALPOWER


E X P L O R E

Kdo je/Kaj je ... Evropski inštitut za enakost spolov |

B A R C E L O N A

E D I T I O N

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je avtonomno telo Evropske unije, ustanovljeno z namenom spodbujanja enakosti spolov, vključevanja načela enakosti spolov v vse politike EU in posledično nacionalne politike, boja proti diskriminaciji na podlagi spola, in ozaveščanja državljanov EU o enakosti spolov.  Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) si prizadeva spodbujati in zagotavljati enake možnosti za ženske in moške po Evropi in zunaj nje. Raziskava EIGE utira pot za boljše razumevanje in ozaveščenost o enakosti spolov na vseh področjih družbe. S poudarjanjem napredka, ki ga je še treba doseči, in zagotavljanjem zanesljivih in praktičnih informacij, EIGE podpira oblikovalce politik za izboljšanje življenja žensk in moških ter tako izboljšuje enakost spolov v Evropi.  

Vir: http://eige.europa.eu 

EQUALPOWER

14


PRIČEVANJE

E X P L O R E

|

B A R C E L O N A

E D I T I O N

MAG. VERONIKA TOMOVA, POLITOLOGINJA, SOUSTANOVITELJICA "SMARTUP" IN STROKOVNJAKINJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ V M R E Ž I Z A G L O B A L N E R E Š I T V E N A S R E Č A N J U G 2 |0 15 EQUALPOWER

14

EQUALPOWER


Moški in ženske niso isti, so pa enaki v sposobnostih. Namesto da se primerjamo z moškimi sodelavci in poskušamo prilagoditi naše menedžerske in voditeljske stile - z namenom, da dosežemo večjo stopnji sprejetosti v "moških panogah", je bolje, da se primerjamo z osebo, ki smo bile včeraj in si prizadevamo postati še boljše jutri. Kot ni formule "one size fits all' za zagotavljanje uspeha z vidika spola, pa to, da ostajamo v igri z našimi glavami, visokimi petami in standardi na visokih pozicijah uniformnosti "oblek in kravat", prinaša le večjo spolno uravnoteženost in raznolikost kot vir boljše družbeno-ekonomske komplementarnosti in učinkovitosti.  Finančna neodvisnost, korporativni menedžment in politični aktivizem so sposobnosti v človeku - ne glede na spol - so pa neizbežno proporcionalno povezane z vlaganjem v lasten intelektualni in človeški kapital. Zato je moj nasvet mladim dekletom in ženam v luči njihovih karier: nesebično vlagajte v formalno in neformalno izobrazbo, saj vas bo to opremilo z osnovnim orožjem za boj v svetu enakih priložnosti in pravic med spoloma. 

Zbrana dejstva s sveta o neenakosti spolov z vsega sveta

- Ženske porabijo do 5 ur več neplačanega gospodinjskega dela na dan kot moški. - Na svetu ima 20 milijonov žensk manj kot moških dostop do spleta. - Ženske so najmočnejši potrošniki na svetu, pripisuje se jim 12 milijard dolarjev ali 65 odstotkov potrošniških izdatkov (Oxfam International). - Po podatkih Nacionalnega centra za statistiko izobraževanja (ZDA), so ženske bolje izobražene kot moški. V generaciji 2013 – 2014 je več kot polovica žensk diplomirala (57,1 odstotka), pridobila naziv magistrice (59,9 odstotka)  in doktorice  (51,8 odstotka). - Poročilo LeanIn.Org in McKinsey je pokazalo, da je manjša verjetnost napredovanja v zgodnji dobi kariere za žensko kot moškega. Manj jih je na poti do vodstva in manj jih bodo najeli na višje položaje. V zgodnjih poklicnih fazah spodbujajo korporacije v ZDA moške za 30 odstotkov bolj kot ženske.  

| 16  15 Foto: Robert Atanasovski

|

EQUALPOWER


SODELUJTE 29. MARCA 2018 S PRISPEVKOM NA KONFERENCI Zavod Izida Vita in ICS organizirata mednarodno spletno konferenco 29. marca 2018. Prisrčno vas vabimo k sodelovanju.

- izsledkov raziskave; - Smernic o uravnoteženosti po spolu v procesu ekonomskega odločanja

Vsebinski poudarki konference so namenjeni predstavitvam:

- trendov na področju zmanjševanja gender gap iz izbranih držav kot tudi aktivnostim in ukrepom za spdobujanje enakosti spolov.

- najboljših slovenskih, makedonskih in tujih praks s področja uravnoteženega vodenja v procesu ekonomskega odločanja;

PRIJAVITE

SE

(op. konferenca bo potekala v angleškem jeziku)

KOT

GOVORKA/GOVOREC

To be accepted as a speaker, following criteria must be met: 1. to work either a. in the field of gender equality/inclusion b. on a case of gender equality/inclusion c. on the project of gender equality/inclusion 2. to be able to present the concrete project/case/research results or similar in English 3. to submit the title of the presentation and to prepare a summary of 300 to 500 characters, spaces included, of the case/project/research/similar by the End of December 2017 in English. After approval of the topic and acceptance note by the board of the conference organizing committee in January 2018 we expect of the speakers to: 1. prepare the presentation (ppt(x) or prezi) by January 31st 2018 in English 2. present the case/topic at the conference on March 29th 2018 online in English 3. conceive the full-paper of up to 6000 characters, spaces included, in English by March 1st 2018 More information Natalie C. Postružnik at natalie@izidavita.si or Dejan Andonov at dandonov@vs.edu.mk.

| 15

EQUALPOWER


• AUTUMN 2017 / ISSUE 1 •

eRevija za enakost in raznolikost MAKEDONIJA, SLOVENIJA, EVROPA

Profile for Insights d.o.o.

Equalpower zima 2017 2 številka slo  

eRevija je ena od aktivnosti in orodij, ki jih izvajamo v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku v okviru projekta Equal Power to the W...

Equalpower zima 2017 2 številka slo  

eRevija je ena od aktivnosti in orodij, ki jih izvajamo v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku v okviru projekta Equal Power to the W...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded