__MAIN_TEXT__

Page 1

EQUALPOWER • JESEN 2017 / ŠTEVILKA 1 •

eRevija za enakost in raznolikost MAKEDONIJA, SLOVENIJA, EVROPA


EQUALPOWER ODGOVORNA UREDICA IZVRŠNI UREDNIK

mag. Natalie C. Postružnik Dejan Andonov

UREDNICA

Nina Klančnik

UREDNICA

Meri Karanfilovska

UREDNICA

Danaja Postružnik

UREDNICA

Žaneta Trajkoska

UREDNICA

Martina Špiljak

OBLIKOVANJE

Gorazd Postružnik

O EQUALPOWER

eRevija je ena od aktivnosti in orodij, ki jih izvajamo v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku v okviru projekta Equal Power to the Women Izida Vita, Slovenija v sodelovanju z Institute of Communication Studies, Makedonija www.izidavita.si, gorazd@izidavita.si Naslovna fotografija: Perger 1757 d.o.o., družinsko podjetje od leta 1757 Sofinancer projekta Enakopravna moč ženskam / Equal power to the women je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije Vsebina te revije izraža stališča in mnenja avtorjev in avtoric ter ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.


EDITOR'S NOTE ZAKAJ EQUAL POWER? NATA SL EI LE INC A. RP IO CS HT ARU DŽ SNIK

Ste opazili, kako majhni otroci nimajo prav

Pred 40 leti smo bili v Jugoslaviji vzor

nikakršnih težav, (po)gledati se v ogledalo?

dobre prakse, citirani še 20 let za tem kot

Veselo pred njim plesati, peti, se vrteti? Tako

vzgled tako v Evropi kot v državah

so si všeč, da jim je to v užitek.

severneje od nas. Kaj pa danes, kaj se je zgodilo po osamosvojitvi posameznih

Nekje do poti odraslosti to veselje nad

nekdanjih republik, kaj se dogaja v

opazovanjem v ogledalu izgubimo. Je sicer

Makedoniji?

nekaj, kar storimo, ker moramo – da si umijemo zobe, uredimo videz … nekega užitka

Ženske imajo danes več pravic, kot kadar

pa pri tem več ni. Bolj bolečina ob pogledu na

koli v zgodovini človeštva, vsaj na papirju,

gube, ”nepravilnosti”, ”izrastke”, ”madeže”

a so hkrati bolj nesrečne, kot so bile, ko so

in kar je še pač podobnega.

opravljale ”samo” poklic gospodinje.

Zelo podobno obnašanje opažam pri t. i.

O izzivih iskanja talentov obeh spolov in

”ženski” temi – najsi vzamemo pod

uravnoteženosti se nikoli ni tako veliko

drobnogled uravnoteženost v procesu

govorilo, a hkrati v Makedoniji še nikoli ni

ekonomskega odločanja, določanje deleža na

bilo tako malo žensk na top menedžerskih

pozicijah moči (kvote), ženski menedžment,

pozicijah.

ženske v politiki … nekega veselja nad to temo ni, prej bolečina in tišina.

Zadosten razlog za projekt EqualPower?

| 03 |  08 N A VE DQ IH UN A IL.P MOEW E R


SIMONA TRPOVSKA

3

ZAKAJ EQUAL POWER

5

INFOGRAFIKA O ENAKOSTI V POLITIKI

6

ZGODBA O USPEHU: SIMONA TRPOVSKA

8

PRIČEVANJE: VALENTINA DISOSKA

9

DEJSTVA, KI PRESENETIJO - IN RAZOČARAJO

10

BLOGA: NEENAKOST UBIJA DEMOKRACIJO ... APPLE BREZ ...?

11

ENAKOST SPOLOV: PAMETNA STVAR

12

ENAKE PRAVICE ALI ILUZIJA?

24

SKOZI PLES DO SEBE

DANIJELA KANAET

VALENTINA DISOSKA


AVTORICA:

JESEN 2017

Veronika Fijavž

| 05

EQUALPOWER


ZGODBA O USPEHU

ŽENSKE DOSEGAJO IZJEMNE REZULTATE  V TRENINGIH ZA MENEDŽERSKE POZICIJE 

Stara komaj 26 let, Simona Trpovska z Ohrida že ima uspešno kariero in poslovno kredibilnost kot mednarodno certificirana coachinja.  Že pet let svetuje v programih strateškega, HR in finančnega menedžmenta v različnih podjetjih. Po dokončanju MBA v Makedoniji in pridobitvi mednarodnega certifikata kot coachinja na Nizozemskem je sedaj lastnica podjetja ‘I-DS Coaching and Consulting’. Svojim strankam svetuje, kako storiti pozitivne spremembe, inovacije v organizacijski kulturi in kako doseči trajnostni razvoj ter kako spretno upravljati investicijske projekte ter finančna tveganja. 

A, NOSIŠ ČE SI ŽENSK VLJE BREZ HLAČE IN ČE EDEŠ KOT PET TER SE V POMENI, DA MOŠKI, ŠE NE BOŠ BOLJŠA A. MENEDŽERK

EQUALPOWER

| 06

Simona Trpovska, Internationally Certified Capital Coach Trpovska pravi: ‘Ti programi odpirajo ljudem nove horizonte, hkrati pa postavljajo vprašanja menedžerjem, kako se bolj zavedati napredka svojih zaposlenih.' Opaža, da so ženske, ki sodelujejo v teh programih, mnogo bolj zavzete, pokažejo več kreativnosti in predanosti delu. Dosegajo izjemne rezultate skozi usposabljanja za menedžerske položaje. Neoziraje se na to, po oceni Trpovske, se velikokrat po zaključku programa in priobitvi certifikata zgodi, da se ne premaknejo na višji nivo oz. ne napredujejo v svojem poslu. 

Certifikat obesijo na steno v pisarni, in v največ primerih prepustijo menedžerske pozicije svojim moškim kolegom - ki uspejo osvojiti to delovno mesto samo zato, ker so - moški, kljub slabšim rezultatom v času usposabljanja. Čeprav živimo v modernem svetu, predsodki še vedno obstajajo, češ da so moški boljši šefi od žensk, verjame Trpovska. Prav tako pravi: 'Moški verjamejo, da so bolj stabilni, ker imajo ženske primarno druge obveznosti - otroke, dom, rojevanje, porodniški dopust ... To prispeva k temu, da ne vidijo prednosti in kakovosti žensk.


Foto: Robert Atanasovski

Največkrat dela za podjetja v Zahodni Evropi in verjame, da je stanje enakosti spolov v gospodarstvu podoben v ostalih razvitejših evropskih državah.  Njene izkušnje v Švici, na primer, pokažejo, da je redkost videti žensko na višjih menedžerskih pozicijah v nekaterih podjetjih. Ob izvajanju usposabljanja za 90 bančnih uslužbencev jih je bilo le osem ženskega spola in še tiste so prihajale z nižjih položajev v primerjavi z njihovimi kolegi moškega spola. Pa tudi ko so bile ženske na istem položaju, so prejemale 20 % manj prihodkov. Njena izkušnja v Avstriji je bolj pozitivna.

V večini podjetij je bilo veliko žensk menedžerk, a so njihove plače vseeno ostajale nižje. Trpovska pravi: "Dejstvo, da se ženske oblačijo enako kot njihovi moški kolegi, je izjemno zanimivo – hlače, bluza, sako, nizki čevlji brez pet, celo govorijo kot moški. Včasih so videti neprepričane vase. S poslovnega vidika ne dajejo vtisa profesionalne stabilnosti. Ima občutek, da jo udeleženci moškega spola, ko jo podjetje najame za trenerko, gledajo s skepso, vsaj spočetka; in se sprašujejo, če so res sprejeli pametno finančno investicijo, ko so za izobraževanje najeli žensko namesto da bi se odločili za moškega.  

Po uri pogovora o njihovem delu opazim, da se nivo zaupanja dvigne, saj lahko prepoznajo moje izkušnje, znanje, spretnosti,' pravi Trpovska.  Verjame, da če menedžerji svojim zaposlenim ponudijo pošteno priložnost svojim zavzetim in predanim zaposlenim, bodo le-ti ustvarili možnosti za boljšo konkurenčnost in svoje delo bodo zaposleni opravili veliko bolje.    Pa še nasvet ženskam, ki iščejo način, kako stopiti višje na hierarhični lestvici v podjetju: "Nehajte si prizadevati, da boste pustili vtis na nekom; namesto tega bodite to, kar ste, pri tem, kar delate. Vsako odstopanje bo videti, kot da ne veste, kaj počnete.  |  07

EQUALPOWER


PRIČEVANJE

VALENTINA DISOSKA, PREDSEDNICA ZDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENSK


Moja poslovna pot se je začela, ko sem bila še študentka. Že takrat sem lahko unovčila to,  za kar sem se učila.  Ob študiju arhitekture me je želja, naučiti se nečesa novega in opravljati kreativno delo, vedno znova izpopolnjevala. Vsako novo priložnost sem pograbila z občudovanjem in jo videla kot izziv. To ne pomeni, da so bile finančne kompenzacije za moje opravljeno delo zmeraj dobre, celo nasprotno.  Kakorkoli, nikoli nisem delala polovično, nikoli nisem zamudila možnosti, naučiti se nečesa novega v življenju.    17 let sem bila v podjetništvu, z vzponi in s padci. Naučila sem se veliko lekcij.  Cilje sem si zmeraj in si bom vedno postavljala visoko. Nenazadnje so mi vse aktivnosti in izzivi resnično zadovoljstvo. Priložnost, da s svojim delom ustvarjam za svoje življenje, občutiti moč sprejemanja odločitev, reševanja težav, izvajanja organizacijskih in vodstvenih aktivnosti, hoja naprej ... vse to me je oblikovalo v še močnejšo osebnost. Svoje delo v Združenju poslovnih žensk vidim kot ljubezen in izziv, saj z zaposlovanjem žensk v podjetništvu ustvarjamo večjo stopnjo zaposljivosti, zmanjšujemo revščino in odpiramo nove horizonte in priložnosti za ženske, hkrati pa prispevamo k večji participaciji v gospodarstvu..  Ko postaja žensko podjetništvo močnejše, imamo dvojno vlogo krepitve naše družbe: najprej igramo pomembno vlogo v krepitvi gospodarstva, kot drugo pa aktivno delamo na enakosti spolov.  Moje sporočilo mladim ženskam je: ne bojte se dela, nenehnega izobraževanja in izzivov. Vsako novo znanje vam bo pomagalo pri spopadanju z vašimi prihodnjimi izzivi!

Dejstva o neenakosti spolov v svetu - Le 30 odstotkov raziskovalcev  na svetu je ženskega spola. - V 2015 je delala le polovica žensk zaposlitvene starosti, medtem je je odstotek moške delovne sile znašal 77 %.  - Ženske z zaposlitvijo s polnim delovnim časom še vedno zaslužijo le okrog 77 % zaslužka moških na enakih delovnih mestih.  - Le 22.8 odstotkov vseh članov nacionalnih parlamentov je bilo ženskega spola (stanje junij 2016), kar predstavlja manjše povečanje v primerjavi z 11,3 odstotki leta 1995.  - Junija 2017 sta bili le 2 državi s 50 ali več odstotki  žensk v parlamentu - v zgornji ali spodnji hiši: Ruanda z 61.3 odstotki in Bolivija s 53.1 odstotkom. - Enakost spolov v politični participaciji in procesu odločanja je mednarodno dogovorjen cilj, postavljen v Pekinški deklaraciji in akcijskem načrtu.   |  09

Foto: Robert Atanasovski

EQUALPOWER


BLOGI NAVDIHNI.ME

Enakost spolov v Makedoniji ni obravnavana resno. Dejstvo, da zakoni

NEENAKOST UBIJA DEMOKRACIJO; ŠE POSEBEJ NEENAKOST SPOLOV.

č

ne vsebujejo dolo il o diskriminaciji, se smatra kot dokaz, da diskriminacija ne obstaja in da smo dosegli enakost spolov.

To je

še posebej očitno v času volitev,

ne glede na to, ali gre za volitve v

ž

ž

dr avni parlament, dr avne

š

predsedni ke volitve, lokalne volitve ali

š

za imenovanje oseb na vi je

ž

mened erske pozicije, ki so posledica menjav v vladi. ResPublica blog je

č

zapisala dr. Mirjana Mir evska.

č

Preberite ve

č č zaposlenih na sedežu podjetja

V prihajajo ih nekaj mesecih bo 12 tiso

Apple v Cupertinu, Kalifornija,

č

dokon evalo svojo selitev v nove in ekstravagantne prostore.

čez 260 č kvadratnih metrov in vključuje dvonadstropni center za jogo, tekaške steze, in celo revolucionarne škatle za "Vesoljska ladja" se razteza tiso

pice, ki ohranjajo skorjo hrustljavo.

č

š

A ne esa ne boste na li v tem novem prostoru: in sicer boste zaman iskali

š

otro ki vrtec.

č

Preberite ve

EQUALPOWER

| 10

PRIPISOVANJE POMEMBNOSTI 'DELU ŽENSK'

| 08


E X P L O R E

|

B A R C E L O N A

E D I T I O N

Univerza Harvard: »Enakost spolov: nekaj, kar je pametno storiti« Pred nekaj leti je Harvard Kennedy School ustvarila film "Enakost spolov: Nekaj, kar je pametno storiti" v sklopu Programa Ženske in Javna uprava. V filmu si lahko ogledate, kako so posamezni predstavniki akademskega in poslovnega sveta, razvojniki in politiki razmišljali o raznolikosti spolov v organizaciji, politiki in družbi. Govorili so tudi  dobrih praksah in prednostih enakosti spolov. Več o tem: https: https://www.youtube.com/watch?v=hdOcjKsUqOI EQUALPOWER

11


ENAKE PRAVICE ALI ILUZIJA? MARTINA INTERVJU

Z DANIJELO KANAET,

ŽENSKO

RA BITI ENAKOST MO VSEH PRISOTNA V JENJA VIDIKIH ŽIVL NEGA KOT TAKO ZASEB A. POSLOVNEG

ŠPILJAK

Z

VELIKIM

Boj za pravice žensk se je začel v 19. stoletju, ko so se ženske začele izobraževati in zaposlovati ter tako zahtevati soodločanje pri sprejemanju odločitev, tudi v politiki. Nova Zelandija je bila prva država na svetu, kjer so ženske dobile volilno pravico (ne tako davnega leta 1893). Toda bil je potreben čas med obema svetovnima vojnama, da so ženske dobile to pravico tudi drugod. Vse odtlej je postajal boj za pravice žensk in enakopravnost močnejši. Skozi zadnjih sto let se je povečalo število delovnih mest, kjer imajo moški in ženske enake vloge in naloge. Toda: je to dejstvo ali le iluzija? O moči in položaju žensk v današnji družbi smo govorili z Danijelo Kanaet. Živela, delala in izobraževala se je v več državah Evrope z različnimi kulturami, navadami in vrednotami.

EQUALPOWER

12

Svojo široko paleto izkušenj je pridobivala v ogromni multinacionalki. Vzpenjala se je po hierarhični lestvici, zahvaljujoč svojemu predanemu delu in neskončni zalogi energije: uspelo ji je spremeniti izzive in ovire v priložnosti, ter je tako ustvarila

Ž situacije v lastno dobro, hkrati pa je dosegala vrhunske rezultate, za katere so jo večkrat nagradili. Danijela je aktivna članica PWN (Professional Women's Network) Zagreb, ene od podružnic PWN Global, ki od svoje ustanovitve leta 2004 deluje v 12 različnih državah ZDA, Evrope in Bližnjega Vzhoda. "Moja prva misel je, kako žalostno, da se moramo v tej naši 'civilizirani' družbi še zmeraj ukvarjati s temi vprašanji enakosti spolov," je izpostavila Danijela že na začetku.  Obdani smo s takšno količino priložnosti in s toliko programi, ki spodbujajo ženske k podjetništvu, k razvoju spretnosti, kompetenc in znanja; toda ali resnično cenimo ženske enako kot moške? Ali imamo vsi enake priložnosti, ali dobi moč enako spoštovanje ne glede na spol? "Verjamem, da so ti programi ženskam pokazali priložnost, da verjamejo vase in se lotijo nečesa novega, nekaj, o čemer so doslej lahko le sanjale. Hkrati pa se počutim nelagodno, saj bi to lahko bil eden tistih modnih trendov, ki lahko izgine brez vidnih posledic - kot kakšne hitre diete." 


Velikokrat opažamo, da so ženske "same", ko sledijo svoji karierni poti ali ko se podajo na pot podjetništva; ko se borijo med različnimi vlogami mame, zaposlene, ženske. Na vsakem koraku te poti naletijo na odpor, najsi bo to pri spreminjanju percepcije o ženski v družbi ali tega, da ima predvsem nalogo skrbeti za družino. Še pogosteje se soočamo s situacijo, ko ženska izgubi priliko napredovati, ker se je odločila biti mama. Kot kažejo izkušnje žensk, so te različne vloge, ki jih imamo v življenju, zelo zahtevne. Ženske zato velikokrat odnehamo biti mama-za-polnidelovni-čas in marsikdo nas zaradi te odločitve obsoja. "Moje življenjske izkušnje so oblikovale tri različne kulture. Odrasla sem na Švedskem in v Italiji, v Hrvaško sem se vrnila kot odrasla oseba. Švedska je imela največji vpliv na moje razmišljanje.

Pravice žensk so najbolj razvite na Švedskem in v Nordijskih deželah; tako sem imela srečo vse to doumeti v ključnih letih odraščanja. Tam je bilo že pred 30 leti nekaj povsem običajnega, da sta tako oče kot mati preživela enako časovno obdobje na porodniškem dopustu."

Torej, še vedno nismo enakovredni, kar se tiče plačil in dodatkov k plači. Za enak obseg dela in enake dosežke so moški še zmeraj bolje plačani kot ženske. Ali se ženske prej nehamo boriti za svoje pravice, ker se utrudimo zaradi vseh nalog, vlog in ovir, ki jih najdemo na svoji poti?

Še pravi čas sem se rešila stereotipov. Svojo kariero sem aktivno zgradila v Italiji in nato na Hrvaškem. Pri 35 letih sem začutila, da želim imeti družino in presrečna sem, da sem se tako odločila! Kariera mi je postala manj pomembna - a je kljub temu dosegla izjemne višave! To se je lahko zgodilo le ob veliki podpori mojega partnerja," pravi Danijela. Sledila so napredovanja, priznanja, nazivi. 

Vsak od nas se kdaj znajde v trenutku, ko začne dvomiti v nenehen boj. A obstaja še toliko različnih stvari, ki jih lahko naredi vsak med nami, vsi skupaj, da vplivamo na spremembe v družini, našem okolju, v družbi, skupnosti, na delovnem mestu itd.  Danijela je iskala odgovore in argumente, zakaj prihaja do takšnih odločitev pri določanju njene plače:

O, DOSEŽEM O K H A L VSE O RANJAM I IN H O E L E Č B OČ OB SE SVOJO M AJAMO V ED JE NE PR GIH OSEB. U ROKE DR

Foto: Danijela Kanaet, osebni arhiv | 13

EQUALPOWER


“Vsakič znova sem opozorila naš oddelek za razvoj kadrov na plačne razlike in dodatke. Njihove razlage so bile zares kreativne, vse z namenom upravičiti svoje odločitve. Moja prizadevanja so bila zaman. Lahko pripišem vzrok za to delovnemu okolju, podjetju, družbi - toda odgovorna sem jaz in le jaz, saj sem sprejela, da je bilo moje delo zanje vredno manj, ko sem sprejela slabši finančni paket oz. slabšo pogodbo zase. Na nek način sem svojo moč predala drugim - in oni so pač sprejeli takšno odločitev, 'tako enostavno je to'!" "Problem neenakosti in opolnomočenja žensk je problem družbe; toda le posameznik lahko ta problem razreši. Le posameznik lahko prebudi željo po spremembi znotraj same/ga sebe.

Zgraditi moraš zaupanje in upanje v svoje lastne vrednosti in izrisati sliko o lastnih vrednotah, samozavesti in samopodobi, medtem ko trčimo ob trdo realnost.

kjer še vedno kritična masa verjame, da so ženske podrejene moškim, najsi bo to politično ali finančno, neoziraje se na dejstvo, da imamo enake pravice.

Ohraniti moramo samozaupanje, svoje zavedanje o lastnih sposobnostih - me, ženske, na to velikokrat pozabljamo - od tu nato izhaja občutek oz. naša lastna percepcija, da nismo vredne več in boljšega!

Vprašali smo Danijelo, kakšne korake in ukrepe lahko sprejmemo, da bomo prispeli na točko enakovrednosti in enakopravnosti.

To je klasična težava z ženskami, ki pri moških skorajda ne obstaja. In kaj zdaj? Kaj lahko vsak od nas stori v tem danem trenutku? Okrog nas se nahaja veliko majhnih korakov za naprej, iniciativ; naša zavest se prebuja in veliko govorimo o (ne)enakosti spolov. A to ni vse. Obstaja celotna dimenzija, ki je globoko zakoreninjena v naši družbi, 

"Opogumljajoče je, da večina moških in žensk po vsem svetu verjame v enake možnosti ... toda istočasno večina še vedno meni, da ta pravice niso prav zares enake," Kully Kaur-Ballagan, direktor Ipsos MORI, ki je izvajal raziskavo o enakosti spolov ob Mednarodnem dnevu žensk leta 2016. Glede na njegovo raziskavo, se v 24 državah, vključno z Brazilijo, Kanado, Rusijo, ZK, Indijo in Švedsko; čez 50 % udeležencev imenuje za "feministe", a je hkrati kar ena četrtina še v "strahu", bojevati se za pravice žensk. Na Svetovnem gospodarskem forumu so povedali, da indeks razlike med plačami žensk in moških ne bo dosegel ekonomske enakosti še nadaljnjih 170 let. Več kot dve življenjski obdobji. (Vir: Business insider) EQUALPOWER

14

"Težko vprašanje. Bojim se, da naši otroci ne bodo živeli dovolj dolgo, da bodo doživeli svet enakosti, razen če ne bo prišlo do kolektivnega prebujenja skozi individualno opolnomočenje, o katerem sem že govorila. Poglejmo na primer Islandijo. Približno pred letom dni so ženske zapustile svoja delovna mesto ob 14:38, da bi opozorile na razlike v plačah, ki so pri ženskah za med 14 do 18 % nižje od plač pri moških. Prva misel: Wow, kakšen dosežek! Toda takoj zatem pride do streznitve. Ženske so prvič zapustile delovno mesto s takšnim ciljem leta 1975. V dekadi so zmanjšale razlike le za nekaj minut!

A ISTEG Č H I K NUT V TRE ZMA RADA I OPTIM EM, DA ŠE M VERJA PRIDE DO O LAHK TIVNEGA ŽBE IN K KOLE JENJA DRU U PREB NEGA E DO NJ DKA. E NAPR


Če upoštevamo, da je razlika med plačami v Islandiji le 14 do 18 %, bo ta država potrebovala kar 52 let (!), da postane enaka! In ob tem je količina dela, ki ga opravita partnerja doma, približno enakomerno razporejena!

Vprašala sem jo, kakšen je delež deklet in fantov, ki na tej fakulteti danes študirajo - približno 60:40. Nato sem želela vedeti, kakšna je percepcija le-tega. Povedala je, da je vse krasno in da so profesorji res odprti in podpirajo ženske; po drugi strani pa v skupinskih/timskih  nalogah, kjer delajo istočasno s fanti, le-ti od njih pričakujejo, da bodo kuhale kavo in urejale dokumentacijo. 

Povzamemo lahko, da je potrebna resna reforma učnih načrtov, ki bodo morali vsebovati enakost spolov kot del učnih vsebin. Brez sprememb načina vzgoje deklic in fantov ne bo prave spremembe v družbi. Na primer - to poletje sem se pogovarjala z 21-letno super študentko Fakultete za elektrotehniko in računalništvo, ki je istočasno tudi podjetnica.

Zaradi tega sem se počutila res nelagodno, a bilo mi je resnično všeč, kako je ta mlada ženska našla v sebi moč in se otresla takšnega razmiščjanja, kot bi s sebe okrcala prah.

9

DANIJELINIH

Danes se ves svet bori proti nečemu ali za nekaj. Ta nenehni boj, kot že sama beseda nakazuje, nas dela agresivne, nismo uravnoteženi sami s seboj, ne z drugimi in ne z naravo. Ljudje bi morali živeti v miru, harmoniji in tolerantnosti (prav namenoma ne uporabljam besede ljubezen v tem kontekstu); le tako bi lahko zgradili egalitarno družbo, osredotočeno na dobrobit vseh članov/članic brez bojev, tekmovanja in iger moči. V trenutkih čistega optimizma verjamem, da še vedno lahko pride do kolektivnega prebujenja družbe in do njenega napredka!

NASVETOV

1. Reci NE, ko mora biti odgovor NE. NE je NE, ni MORDA ali DA. 2. Previdno izbiraj svoje besede in uporabo močnih besed. Izogibaj se vsem besedam, ki oslabijo tvoje sporočilo (samo, mislim, verjamem, zgleda, videti je ...) 3. Če je potrebno, se vedno opraviči! 4. Ne trudi se ugajati vsem - to je misija nemogoče in te bo stala preveč tvoje energije. 5. Pomanjkanje spoštovanja ne smeš tolerirati. Ne doma, ne v službi. 6.Ne poskušaj vsega opraviti sam/a. Da, si superheroj/ka, a ni nobene potrebe, da to pokažeš celemu svetu. 7. Postavi si jasne cillje in vizijo ... in jim sledi. Če nimaš lastnih ciljev, te bodo drugi peljali in vodili do njihovih. 8. Prepričaj se, da bodo tvoje ideje pripisali tebi, ne drugim. 9. Bodi odgovoren zase in svoje odločitve v življenju. Nenazadnje so te prav te odločitve pripeljale do te točke, v kateri se nahajaš sedaj.

| 15

EQUALPOWER


• AUTUMN 2017 / ISSUE 1 •

eRevija za enakost in raznolikost MAKEDONIJA, SLOVENIJA, EVROPA

Profile for Insights d.o.o.

E magazin equalpower, jesen 2017, številka 1  

eRevija za enakost in raznolikost.

E magazin equalpower, jesen 2017, številka 1  

eRevija za enakost in raznolikost.

Advertisement