Page 1

insightguide® motivation & arbetsglädje Tidsåtgång: 20-30 minuter

Verktyg: Reflektion kring de egna värderingarna Bakgrund och användning Vi har alla en uppsättning värderingar som betyder extra mycket för oss. Vilken betydelse och vikt de olika värderingarna har kan skifta över tid. Denna övning är tänkt som ett enkelt stöd för att tydliggöra vilka värderingar som är viktiga för dig i din nuvarande situation. Övningen kan även användas på gruppnivå.

Gör så här Gå igenom listan och markera de 5-9 värderingar som är viktigast för dig just nu. Skriv gärna ned dina valda värderingar på en lista som du har synlig och markera med ett gem den värdering du vill ge lite extra utrymme under den kommande veckan. Skifta sedan till nästa värdering. Den här övningen kan man både göra på de personliga värderingarna och på gruppens gemensamma värdegrund. I grupp är det en fördel om man skriver upp de gemensamma värderingarna och sedan låter var och en sätta en markering på den värdering som de vill prioritera den kommande månaden. Sedan kan man prata ihop sig två och två om vad detta kan innebära i konkret handling. Acceptans

Hälsa

Nyfikenhet

Stabilitet

Andlighet

Hjälpsamhet

Närhet

Tacksamhet

Ansvar

Hoppfullhet

Närvaro

Tillgivenhet

Balans

Humor

Oberoende

Tillit

Bekvämlighet

Inre ro

Objektivitet

Tolerans

Disciplin

Intuition

Optimism

Tradition

Effektivitet

Jämlikhet

Ordning

Trohet

Egentid

Kreativitet

Passion

Trygghet

Engagemang

Kunskap

Pålitlighet

Tålamod

Enkelhet

Kvalitet

Påverkan

Utmaning

Flexibilitet

Kärlek

Realism

Utveckling

Framåtanda

Lojalitet

Respekt

Visdom

Frihet

Lyhördhet

Rättvisa

Vitalitet

Förlåtelse

Medkänsla

Samarbete

Ödmjukhet

Gemenskap

Medvetenhet

Skönhet

Öppenhet

Generositet

Mening

Solidaritet

Äkthet

Glädje

Mästerskap

Spänning

Ärlighet

Hållbarhet

Noggrannhet

Sportighet

Äventyr

Källa: SelfLeaders, www.selfleaders.se ”Openright”

© InsightLab

www.motivationsverktyget.se

Verktyg reflektion kring de egna värderingarna  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you