Page 1

FÖRENKLINGSVERKTYG Tidsåtgång: ca 10-15 minuter

VERKTYG: ÖKA SAMMANHÅLLNINGEN I NYA TEAM – HITTA GEMENSAMMA NÄMNARE I GRUPPEN Introduktion och användning

I nya team och arbetsgrupper fungerar denna övning som en effektiv isbrytare. Övningen går snabbt att utföra och låter deltagarna lära känna varandra och gruppen samtidigt som det blir en rolig uppstart som lyfter stämningen. Gör såhär: • Dela in hela gruppen i mindre grupper om fyra till fem medarbetare. Se till att de som känner varandra sedan tidigare hamnar i olika grupper. • Be varje person att hitta tio saker denne har gemensamt med varje person i gruppen. (Det får inte röra sig om kroppsdelar eller klädesplagg utan hellre faktorer som personlighetsdrag eller erfarenheter). • Be en person i varje grupp att föra anteckningar kring gruppens gemensamma nämnare. • Be en frivillig i varje grupp läsa upp listan inför gruppen som helhet. Källa: http://humanresources.about.com/od/icebreakers/a/icebreaker_com.htm

Teamverktyg #7  
Teamverktyg #7  

Teamverktyg #7

Advertisement