Page 1

insightguide® motivation & arbetsglädje Tidsåtgång: 15-20 minuter

Utvärdering: Hur motiverande är vår arbetsmiljö? Bakgrund och användning Detta är ett enkelt men kraftfullt verktyg utvecklat av Erik Fernholm på Lyckoaktivist för att undersöka hur ni upplever er arbetsmiljö idag och i vilken utsträckning den är motiverande. Låt dina medarbetare betygsätta nedanstående påståenden från 1 till 5. Ju högre betyg desto bättre stämmer påståendet och desto mer motiverande är arbetsmiljön.

Motivationsfaktor

Bedömning (1-5)

Jag vet vilka värderingar min organisation står för. De värderingar min organisation har överensstämmer med mina. Jag får vara med och bestämma hur vi ska lösa våra gemensamma utmaningar. Jag kan själv bestämma hur jag ska utföra mina arbetsuppgifter. Jag känner mig kompetent. Mina arbetsuppgifter är inte så lätta att jag blir uttråkad. Mina arbetsuppgifter är inte så svåra att jag oroar mig för att inte klara av dem. Målet med mina arbetsuppgifter är tydligt. Jag känner att jag bidrar till vårt gemensamma mål. Min chef är snabb på att återkoppla och ge feedback på det jag gör. Min chef ger mig ofta feedback på det jag gör bra. Jag ger min chef feedback. Min chef frågar efter feedback från mig. I min organisation är vi bra på att ge feedback kollegor emellan. I min organisation är vi bra på att berömma varandra. Jag kan arbeta koncentrerat och med bra fokus. Jag blir sällan avbruten när jag arbetar. Jag känner stark gemenskap med mina kollegor. Jag är stolt över att arbeta i min organisation. Vår affärsidé är viktig. Min organisation bidrar till en bättre värld. Källa: Lyckoaktivist

© InsightLab

www.motivationsverktyget.se

Utvärdering hur motiverande är vår arbetsmiljö  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you