Page 1

insightguide® motivation & arbetsglädje Tidsåtgång: 20 minuter

Självtest: Vad är viktigast för din motivation på jobbet? Gör så här Att tydliggöra vad som är viktigt för vår motivation är ett första viktigt steg för att utveckla och stärka vårt engagemang och motivation. Markera nedan hur viktiga de olika motivationskällorna är för dig på en skala från 1-5 där 1 = inte alls viktigt och 5 = helt avgörande för min motivation. Ange sedan hur du anser ditt nuläge vara för de olika faktorerna. Vilka områden är starkast respektive i störst behov av utveckling? Diskutera gärna dina svar med din närmsta chef och fundera över vad du/ni kan göra för att skapa ännu bättre förutsättningar för ditt engagemang och fortsatta utveckling.

Motivationsområde

Hur viktigt (1-5)

Nuläge idag (1-5)

Att jag känner starkt för verksamheten och det vi gör Att jag känner att jag utvecklas Att jag får utlopp för mina talanger och förmågor Att jag gör något som är viktigt för andra/omvärlden Att jag får uppskattning för det arbete jag gör Att jag trivs och har roligt med mina kollegor Att jag har en bra dialog och kontakt med min chef Att jag har möjlighet att styra mina arbetstider Att jag har en bra ersättning och förmåner Att jag får träffa många människor Att jag får arbeta självständigt Att jobba nära tillsammans med andra Att jobba i nya projekt Att ha en bra och trevlig arbetsmiljö Att jag får tydlig återkoppling/feedback på det arbete jag gör Att jag får resa mycket Att jag erbjuds utbildning och vidareutveckling Att jag har möjlighet att bli befordrad och få mer ansvar Att jag kan ha ett bra liv vid sidan om arbetet Att jag känner att jag är betydelsefull Att jobba i en uppskattad organisation med bra rykte Att ha en trygg och säker anställning Att inte behöva stressa för mycket Att ha tydliga planer att följa Att veta vad som gäller och vad jag ska prioritera Att jag har tydliga uppgifter och ansvarsområde Annat: Annat: Källa: Insightlab AB

© InsightLab

www.motivationsverktyget.se

Självtest vad är viktigast för din motivation på jobbet  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you