Page 1

VERKTYG

INSIGHTGUIDE KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Nulägestest: Vår förmåga att rekrytera rätt personer Genomförande: Gå igenom listan över områden nedan och ange din/er spontana uppfattning om ert nuläge och förmåga påstående för påstående. Gradera från 1-5, där 1=instämmer inte alls och 5= instämmer helt och hållet. Identifiera därefter de 3-5 påståenden med högst prioritet – rekryteringsrelaterade påståenden som är mycket viktiga för er men där ni står dåligt rustade.

Utmaning Vi har en tydlig uppfattning om vilka kompetenser/personer vi behöver utifrån vår verksamhetsplan/strategi

Vårt nuläge (1-5) 1 2 3 4 5

Vi har en tydlig uppfattning om vilka kanaler som är mest effektiva för att nå ovan målgrupper 1 2 3 4 5

34

Toolkit inkl verktyg.indd 34

Vi har tydlig uppföljning av kostnad per rekrytering i olika kanaler

1 2 3 4 5

Vi har en tydlig uppfattning om vilka kanaler som är effektivast för att rekrytera olika typer av befattningar/personer/kompetenser

1 2 3 4 5

Vi involverar aktivt alla våra medarbetare i rekryteringsarbetet

1 2 3 4 5

Cheferna är aktivt involverade i rekryteringsarbetet

1 2 3 4 5

Våra chefer har fått träning och rätt verktyg för att kunna rekrytera effektivt

1 2 3 4 5

Våra medarbetare och chefer utvärderas och belönas utifrån hur de bidrar i rekryteringen

1 2 3 4 5

Vi får idag många spontanansökningar av rätt kvalitet

1 2 3 4 5

Många jobbansökningar kommer via referens från någon av våra medabetare

1 2 3 4 5

Vi marknadsför aktivt lediga tjänster i de sociala medier våra kandidater använder

1 2 3 4 5

Vi är aktiva på mässor, rekryteringsevents och arbetsmarknadsdagar

1 2 3 4 5

Vi erbjuder praktikplatser, sommarjobb, examensjobb osv i tillräcklig omfattning

1 2 3 4 5

Vi har en hemsida där det är lätt att hitta lediga jobb och att ansöka

1 2 3 4 5

Vår hemsida är fullt ut anpassad för mobil sökning och jobbansökningar

1 2 3 4 5

Vi har en egen rekryteringsapp

1 2 3 4 5

Vi använder effektiva urvalsverktyg för att matcha kultur/personlighet/värderingar

1 2 3 4 5

Vi mäter hur nöjda kandidaterna är med rekryteringsprocessen

1 2 3 4 5

Vi har tydliga strategier för att nå passiva kandidater

1 2 3 4 5

Vi har ett eget nätverk av kandidater vi kan söka ur när konkreta behov uppstår

1 2 3 4 5

Vi följer upp vilka rekryteringskanaler som levererar personer som presterar bäst över tid

1 2 3 4 5

Vi använder nya verktyg som sociala CV:n, videointervjuer mm

1 2 3 4 5

Annat:

1 2 3 4 5

Annat:

1 2 3 4 5

© InsightLab

5/7/2014 12:19:08 PM

Nuläge rekrytera