Page 1

insightguide kompetensförsörjning

VERKTYG

Nulägestest: Vår förmåga att attrahera rätt kompetens? Genomförande: Gå igenom listan över områden nedan och ange din/er spontana uppfattning om ert nuläge och förmåga fråga för fråga. Gradera från 1-5, där 1=instämmer inte alls och 5= instämmer helt och hållet. Identifiera därefter de 3-5 frågor med högst prioritet – frågor som är mycket viktiga för er men där ni står dåligt rustade.

Utmaning

Vårt nuläge (1-5)

Vi har en tydlig uppfattning om vilka kompetenser/personer vi söker

1 2 3 4 5

Vi har en tydlig uppfattning vilka kanaler som är mest effektiva att nå ovan målgrupper

1 2 3 4 5

Vi har ett tydligt ”employer brand”

1 2 3 4 5

Vi har ett attraktivt ”employer brand”

1 2 3 4 5

Vi får idag många spontanansökningar

1 2 3 4 5

De spontanansökningar vi får är av rätt kvalitet

1 2 3 4 5

Vi har en kultur som våra medarbetare trivs i och gärna berättar om för andra

1 2 3 4 5

Många jobbansökningar kommer via referens från någon av våra medabetare

1 2 3 4 5

Vi är aktiva i de sociala medier våra kandidater använder

1 2 3 4 5

Vi har ett successivt växande nätverk av intresserade kandidater

1 2 3 4 5

Vi tänker och agerar långsiktigt i arbetet med att attrahera rätt personer

1 2 3 4 5

Ledningen är engagerad i arbetet med att positionera oss som en attraktiv arbetsgivare

1 2 3 4 5

HR, marknad/kommunikation och ledning samarbetar för att skapa ett starkt varumärke som arbetsgivare 1 2 3 4 5 Vi är aktiva på mässor, rekryteringsevents och arbetsmarknadsdagar

1 2 3 4 5

Vi samarbetar med skolor

1 2 3 4 5

Vi erbjuder praktikplatser, sommerjobb, examensjobb osv i tillräcklig omfattning

1 2 3 4 5

Vi har en attraktiv hemsida som tydligt visar vår kultur och möjligheterna hos oss

1 2 3 4 5

Vi satsar tillräckliga resurser i vårt arbete med att attrahera rätt personer långsiktigt

1 2 3 4 5

Den bild vi visar utåt stämmer med våra medarbetares uppfattning om oss som arbetsgivare

1 2 3 4 5

Vi maknadsför oss som arbetsgivare i TV, tidningar, radio osv

1 2 3 4 5

Många av våra medarbetare/chefer är aktiva och deltar i den allmänna debatten

1 2 3 4 5

Annat:

1 2 3 4 5

Annat:

1 2 3 4 5

© Insightlab

www.insightonline.se

Nuläge attrahera  
Advertisement