Page 1

INSIGHTGUIDE KOMPETENSFÖRSÖRJNING

VERKTYG

Mall: Rekryteringskostnad Introduktion till verktyget En rekryteringsprocess innebär både direkta och indirekta kostnader. För att utforma ett kostnadseffektivt rekryteringsarbete där rätt beslut fattas om vad ni gör själva respektive köper in är det viktigt att ta hänsyn till alla kostnader som uppkommer. Detta verktyg är framtaget för att hjälpa er beräkna den totala kostnaden vid varje rekryteringstillfälle.

Aktuell rekrytering Specifik tjänst eller bredare kampanj

Aktivitet

Kostnad intern tid

Direkt kostnad (extern)

Förarbete/kravspec Framtagning annons Produktion av ev rekryteringsfilm Köp av ev annonsutrymme Köp av ev deltagarplats vid mässa Hantering av sökande (telefon, mail) Genomgång av ansökningar/CV Intervjuer Referenstagning Tester, urval Assessment center Belöning till personal vid interna tips Övrigt:

SUMMA Källa: Insightlab AB

38

Toolkit inkl verktyg.indd 38

© InsightLab

5/7/2014 12:19:09 PM

Mall rekryteringskostnad  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you