Page 1

FÖRENKLINGSVERKTYG Tidsåtgång: ca 15-30 minuter

MALL: FYLL I DIN DAGS- OCH VECKOPLANERING VECKANS VIKTIGASTE UPPGIFTER:

PRIORITERAD ORDNINGSFÖLJD:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

______________________________

______________________________

MÅNDAG:

TISDAG:

__________ __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________ __________

ONSDAG:

TORSDAG:

__________ __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________ __________

FREDAG:

ÖVRIGT:

__________ __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________ __________

Dags- och veckoplanering  
Dags- och veckoplanering  
Advertisement