Enklare vardag 1 webb

Page 9

vinklar och inspirerande citat eller viktiga insikter och tips. Jag ”dumpar” alla dessa anteckningar i Evernote där jag byggt upp ett tydligt system som avgränsar möjliga affärsidéer från insikter ur artiklar, citat och övriga noteringar. Jag skapar alltså löpande en slags inspirationslista och slipper dessutom hålla alla nya idéer i huvudet. Om man skriver ner affärsidéer och möjliga lösningar direkt när de uppkommer så har man på sikt en värdefull lista att brainstorma från. För att det här anteckningssystemet ska fungera är det viktigt att skapa en användarvänlig struktur från grunden. De flest artiklar brukar ju exempelvis bestå av en central idé. Jag brukar ta den idén eller det budskapet och omformulera det till en mening, som jag i Evernote sedan sätter som rubrik på anteckningen. På så vis behöver jag i princip bara läsa själva rubrikerna för att få ett grepp om innehållet. Jag läser regelbundet igenom alla mina anteckningar och plockar upp relevanta idéer och koncept allteftersom. Allt som inte hör hemma på att göra-listan hamnar i Evernote. På så sätt har jag hittat en effektiv metod för att strukturera mitt kreativa tänkande. När det gäller teamarbete och interaktion medarbetare emellan ser vi ofta till att hålla beslutsfokuserade möten. Diskussioner rinner ju i allmänhet lätt iväg, och jag gillar dessutom att analysera och gå på djupet vilket sällan kommer till nytta just under kortare möten där konkreta beslut ska fattas. För att lyckas hålla oss inom snäva tidsramar och ändå fatta välgrundade beslut använder vi oss av strikta tidsblock, till exempel tio minuter per beslut. En enkel åtgärd, men väldigt effektiv när det gäller att spara tid och få varje mötesdeltagare att hålla fokus.

Vad har du själv för relation till en pressad vardag, och hur gör du för att hantera stress? I vissa avseenden har jag en väldigt hög stresströskel. Det är på nivån att vissa kan tycka det är lite konstigt, men jag känner nästan aldrig någon stress inför rent praktiska faktorer som jag själv inte kan påverka. Kan man undvika stress sprungen ur situationer man själv inte kan påverka så underlättar man vardagen något enormt. När det gäller mina krav på mig själv kan jag dock bli stressad över saker jag är angelägen att åstadkomma. Men även här drar jag nytta av GTD-tänket. En av David Allens grundteser som många faktiskt missar handlar just om stress. Han definierar stress som ”ouppfyllda löften till sig själv och andra”. Alla de där sakerna man säger att man ska göra och sedan av någon anledning inte gör – eller inte lyckas hitta ett konkret arbetssätt kring – skapar stress. Just här ser jag den stora poängen i David Allens teorier; så snart man skriver ner, konkretiserar och tydliggör för sig själv vad som behöver göras – vilka

"

Tips! Känner du dig stressad? Fundera på vilka löften du gett folk omkring dig och vilka löften du gett dig själv. Från "jag borde städa" till "jag ska se till att vi uppnår tio procent högre vinst". Skriv ner. Sortera. Prioritera. Omförhandla.

"

Eriks favoriter Appar: Clear, iDoneThis, Feedly, Trello, Evernote Metoder och verktyg: Teamövningen Scrum, GTDmetoden, Pomodorometoden Författare: John G Miller, David Allen

små delmoment och i vilken ordning – så byts stressen ut mot något annat.

08-587 624 00, www.insightlab.se

© 2014 InsightLab

9