Page 1

INSIGHTGUIDE KOMPETENSFÖRSÖRJNING

VERKTYG

Diskussionsunderlag: Våra prioriterade frågor i kompetensförsörjning just nu Genomförande: Gå igenom listan över utvecklingsområden nedan. Ange din/er spontana uppfattning om hur viktig en enskild fråga är för din/er organisation respektive hur bra rustade ni anser er vara att hantera den. Gradera från 1-10, där 1=helt oviktig respektive inte alls rustade. Identifiera därefter de 3-5 frågor med högst prioritet – frågor som är mycket viktiga för er men där ni står dåligt rustade.

Område

Hur viktig är frågan? (1-10)

Hur bra rustade är vi? (1-10)

Använda nya kanaler i vår talangkommunikation Bli bättre på att attrahera unga medarbetare Bredda vår rekryteringsbas till nya grupper Bygga ett långsiktigt talangnätverk Effektivisera rekryteringen och sänka våra kostnader Formulera ett tydligt EVP (Employer Value Proposition) Få alla i organisationen engagerade i vår kompetensförsörjning Förbättra vår förmåga att behålla nyckelpersonal Förstå och använda sociala medier i vår rekrytering Förstå de yngre generationerna bättre Hantera uppsägningar och avgångar Skapa en effektivare urvalsprocess Stärka vårt varumärke som arbetsgivare Säkra kortsiktiga rekryteringsbehov Ta fram lösningar för mobil rekrytering Utforma bättre introduktionsprogram för nya medarbetare Utveckla en tydligare talangstrategi som stödjer verksamhetsmålen Utveckla mer innovativa sätt att rekrytera Utveckla vår förmåga att hantera generationsskiftet Annat: Annat: Annat: Annat: © InsightLab

www.insightonline.se

Diskussionsunderlag våra prioriterade frågor formulär  
Advertisement