Page 1

UDBUDS KONFERENCEN 2020 KONFERENCE | KØBENHAVN 28. & 29. april 2020 www.insightlegal.dk

Advokaters obligatoriske efteruddannelse: Konference: 14 lektioner

I samarbejde med


TALERLISTE: Vicedirektør Mette Rose Skaksen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Vicedirektør Bitten Thorgaard Sørensen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Kontorchef Simon Schulian, Systemcenteret, Moderniseringsstyrelsen Chef for CSR og Jura, David Salomonsen, Københavns Ejendomme og Indkøb, Københavns Kommune Juridisk rådgiver Tina Pihlkjær Gade, Region Syddanmark Kontraktchef Søren Nørgaard Simonsen, Abena A/S Professor Steen Treumer, Københavns Universitet Lektor Carina Risvig Hamer, Syddansk Universitet Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert Advokat, partner Andreas Christensen, Horten Advokat, partner Rasmus Holm Hansen, Kammeradvokaten Advokat, partner Tina Braad, Bech-Bruun Advokat, Mia Thulstrup Gedbjerg, Kromann Reumert Advokat, partner Erik Kjær Hansen, Gorrissen Federspiel

ORDSTYRERE: Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert Advokat, partner Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert

2 | UDBUDSKONFERENCEN 2020


UDBUDSKONFERENCEN 2020 MARKANTE UDBUDSAFGØRELSER OG KOMMENDE EVALUERING AF LOVEN Hvis du synes, der er meget at holde styr på inden for udbudsretten for tiden, er du næppe alene. Opsigtsvækkende afgørelser inden for bl.a. konsortier og rammeaftaler har skabt overskrifter og debat. Samtidig ser branchen frem til evalueringen af Udbudsloven i løbet af 2020. Som deltager på Udbudskonferencen bliver du udfordret og opdateret på aktuelle temaer. I et 2-dages format får du de typiske problemstillinger diskuteret i dybden, og vi samler specialister på både deltager- og talersiden i et forum, der sikrer et fagligt højt niveau og et konstant fokus på dit udbytte. Et format og fokus, som konferencen på 20. år er værdsat for i branchen. AKTUELLE TEMAER Konferencen åbner med en status fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Herefter følger en tre timers update, hvor du bliver præsenteret for alle relevante domme og kendelser fra det seneste år fra såvel Klagenævn, som domstole – herunder afgørelser fra EU. Komprimeret og prioriteret. Du bliver taget med indenfor i processen ved udbud med forhandling, og får helt konkrete råd og idéer til, hvordan du kan forberede forhandlingen bedst muligt. Et af tidens hotteste emner – rammeaftaler – får helt særlig opmærksomhed. Hør fra både SKI og leverandørside samt den akademiske og den praktiske vinkel. Et kerneområde i udbudsretten, som du bliver fuldt opdateret på gennem både oplæg og debat fra folk med helt særlig erfaring og indsigt. Om du er ordregiver, leverandør, rådgiver eller noget helt fjerde, får du på Udbudskonferencen mulighed for at deltage i juridiske diskussioner på højeste faglige niveau – og du går fra konferencen oplyst og klogere på nogle af udbudsrettens mange udfordrende områder. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen på Udbudskonferencen. Med venlig hilsen Henrik Ulander Adm. direktør Insight Events UDBUDSKONFERENCEN 2020 | 3


ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE: 14 LEKTIONER Insight Events juridiske konferencer herunder Udbudskonferencen 2020 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse rettes til Advokatsamfundet.

TIDLIGERE ÅRS DELTAGERPROFIL PÅ KONFERENCEN Konferencen har været afholdt årligt siden 2001. Tidligere års deltagere på konferencen fordeler sig som følger: 26 % - Tilbudsgivere

21 % - Advokater/rådgivere

8 % - Anden offentlig forvaltning

45 % - Ordregivere

4 | UDBUDSKONFERENCEN 2020


PROGRAM 28. APRIL 2020 08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.00 Velkommen Adm. direktør Henrik Ulander, Insight Legal 09.05 Introduktion ved ordstyreren Kromann Reumert

OVERBLIK OG OPDATERING 09.10 Åbning - Status for offentlige udbud og indkøb Vicedirektør Mette Rose Skaksen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 09.35 De vigtigste kendelser og domme det seneste år • Status på udviklingen • Alt hvad du bør vide af nyt i sagerne • Perspektivering af afgørelser • Hovedtendenser Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert 10.30 Pause 10.45 Update – fortsat 11.30 Pause 11.40 Vigtigste nyt fra EU Der fokuseres på praksis fra EU-domstolen, herunder Retten, afsagt i løbet af det seneste år. Denne praksis perspektiveres i forhold til de nuværende udbudsdirektiver, udbudsloven og dennes forarbejder samt praksis fra de øvrige medlemsstater, hvor dette er muligt Professor Steen Treumer, Københavns Universitet

UDBUDSKONFERENCEN 2020 | 5


PROGRAM 28. APRIL 2020 12.30 Frokost 13.30 Case study - sådan afvikler du IT-udbuddet Hvordan sikres ordregiveres ønsker til et it-udbud i praksis? Oplægget tager udgangspunkt i en række generelle ønsker, som de fleste ordregivere kan nikke genkendende til, herunder: • sikring af det gode kunde/leverandørforhold allerede i udbudsprocessen • gennemførelse af udbuddet må ikke tage for lang tid og blive for kompliceret • et hurtigt, men frem for alt realistisk implementerings- eller transitionsforløb uden overraskelser • størst mulig grad af ”standard” i leverandørens løsning • markedskonforme priser, men prisen må ikke være udslagsgivende” Advokat Mia Thulstrup Gedbjerg, Kromann Reumert Kontorchef Simon Schulian, Systemcenteret, Moderniseringsstyrelsen 14.30 Pause med kaffe/the & kage 14.45 Udbud med forhandling i praksis • Hvornår forhandle? • Hvordan forhandle - mulige processer • Hvad forhandles der om? 15.30 Pause 15.40 Aktindsigt og begrundelsespligt Det lyder trivielt, men… • Hvad gør man, når journalisten ønsker aktindsigt i alt vedrørende udbuddet? • Hvor meget skal man give ’udbuddets taber’ aktindsigt i? • Skal man give aktindsigt i interne dokumenter og forretningshemmeligheder, når man har lavet et fællesudbud? • Hvor meget skal man skrive i begrundelsen for et afslag? Juridisk rådgiver Tina Pihlkjær Gade, Region Syddanmark 16.15 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 16.20 Konferencens første dag slutter 6 | UDBUDSKONFERENCEN 2020


PROGRAM 29. APRIL 2020 08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Introduktion af dagens indlæg

UDVALGTE TEMAER 09.05 Misligholdte kontrakter & andre ændringer • Hvordan håndteres misligholdelse inden for udbudsreglerne? • Hvem sikrer håndhævelse af misligholdelsesbeføjelserne? – en sag for ordregiver eller klager • Holder Klagenævnets praksis, håndhævelse, forlig eller andet? • Betydning af udelukkelsesgrundene Advokat, partner Andreas Christensen, Horten 10.00 Pause med kaffe/te 10.10 Kravsspecifikationer og evalueringskriterier • Hvordan formulerer vi kravene og kriterier? • Teknisk perfektion eller funktionskrav • Evaluering og det bedste resultat – hvordan får vi de vigtigste ting til at vægte rigtigt? Advokat, partner Rasmus Holm Hansen, Kammeradvokaten 11.00 Pause med kaffe/te 11.15 Bæredygtighed, Miljø & Verdensmål Københavns Kommune arbejder fokuseret med bæredygtighed, klima m.m. på en række områder. Oplægget berører Københavns Kommunes generelle indsats på området, herunder hvordan man i forbindelse med udbud og indkøb har man etableret et samarbejde med Miljømærkning Danmark. Arbejdet for målrettet at købe flere miljømærkede produkter og serviceydelser nyder stor opbakning. Men det er ikke uden udfordringer at få indarbejdet tankerne i udbudsmaterialet. Chef for CSR og Jura, David Salomonsen, Københavns Ejendomme og Indkøb, Københavns Kommune

UDBUDSKONFERENCEN 2020 | 7


PROGRAM 29. APRIL 2020 12.00 Frokost 13.00 Rammeaftaler For at få så mange perspektiver på temaet præsenteres vinkler fra SKI, Storleverandøren, Universitetet og Advokaten. Rammeaftaler giver ofte fleksibilitet og tilgodeser kommercielle hensyn. Området har de seneste år dog også været genstand for stor opmærksomhed og højprofilerede sager, hvor nogle kendelser måske endda har besværliggjort fremtidigt samarbejde. • Savner man under tiden sund fornuft? • Uhensigtsmæssigheder ved rammeaftalesystemet • Behov for afklaring? • Fremtiden for rammeaftaler Først korte oplæg fra: Kontraktchef Søren Nørgaard Simonsen, Abena A/S Carina Risvig, Syddansk Universitet Advokat, partner Tina Braad, Bech-Bruun Efterfulgt af debat med panelets deltagere samt spørgsmål fra salen Ordstyrer Jens Munk Plum

14.30 Pause med kaffe/the & kage 14.50 Konsortier & samarbejder – hvad nu? Advokat, partner Erik Kjær Hansen, Gorrissen Federspiel Vicedirektør Bitten Thorgaard Sørensen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 16.00 Konferencen slutter

8 | UDBUDSKONFERENCEN 2020


ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER COMPLIANCE & LEGAL 2020 12. & 13. maj 2020 København

CONTRACT MANAGEMENT 2020 3. & 4. juni 2020 København

HVIDVASK Oktober 2020

SELSKABSRET 2020 Oktober 2020

Læs mere på www.insightlegal.dk

UDBUDSKONFERENCEN 2020 | 9


PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHOLDELSESDATO OG -STED

Udbudskonferencen 2020 afholdes den 28. og 29. april 2020 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00

OVERNATNING

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Charlottehaven på telefon 35 271 5 00.

TRANSPORT & PARKERING

Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinjer i umiddelbar nærhed af Charlottehaven - Find vej med http://www.rejseplanen.dk Charlottehaven har egen parkeringsplads foran huset med ca. 35 pladser til rådighed mod betaling. Det er desuden muligt at parkere i området omkring Charlottehaven mod betaling. Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

KONFERENCEPRIS

Konference

10 | UDBUDSKONFERENCEN 2019

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

E ARLY BIRD! Tilmelding senest 6. marts 2020 12.995,-

Tilmelding senest 3. april 2020 13.995,-

Tilmelding efter 3. april 2020 14.995,-


Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

FOR LEVERANDØRER

Er du leverandør af løsninger og serviceydelser og ønsker at deltage, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Insight Events ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, info@insightevents.dk, www.insightevents.dk, CVR-nr 24 24 03 71. UDBUDSKONFERENCEN 2019 | 11


Insight Events ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

TIL MELDING TIL INSIGHT E V ENT S KONFERENCE

UDBUDSKONFERENCEN 2020 TID OG STED

28. og 29. april 2020 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35271500

PRIS

Early Bird: Ved tilmelding senest 6. marts: kr. 12.995,Ved tilmelding senest 3. april: kr. 13.995,Ved tilmelding efter 3. april: kr. 14.995,Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

FOR LEVERANDØRER

Er du leverandør af løsninger & serviceydelser og ønsker at deltage, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

TILMELDING

Send eller ring til Insight Events vedrørende din tilmelding. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende!

(+45) 35 25 35 45 info@insightevents.dk

www.insightevents.dk Insight Events, Silkegade 17, st., 1113 København K

20eu

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG:

Profile for Insight Events ApS

Udbudskonferencen 2020  

Udbudskonferencen 2020