Page 1

Building Green | Pop-Up seminar | Aarhus | 5. marts 2018

CIRKULÆR ØKONOMI I BYGGERIET

– FRA EN INGENIØRS ØJNE IGENNEM CIRCLE HOUSE I LISBJERG

Kasper Lynge

Henning Andresen

Flemming Besenbacher

Andreas Qvist Secher

Kasper Guldager

Ingeniørhøjskolen – Aarhus Universitet, Building Green, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Circle House inviterer til et gratis pop-up seminar/åben forelæsning i Aarhus i Navitas-bygningen den 5. marts 2018 kl 12:00-15:10. GRATIS ADGANG! TILMELD DIG HER Bemærk venligst at der er begrænset antal pladser, der fordeles efter først-til-mølle-princippet. DATO: 5. marts 2018 TID: 12.00-15.10 STED: Navitas, Auditoriet Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus TILMELDING: Gratis, men no-show fee på kr. 500,- ekskl. moms. TILMELD DIG HER! OBS: Begrænset antal pladser, tilmelding foregår efter ”først-til-mølle-princippet”.

Målgruppen er rådgivende ingeniører, bygherrer, producenter, entreprenører m.fl. Cirkulær Økonomi i byggeriet er et begreb der de seneste par år er blevet meget mere udbredt. Det skal vi høre om. Men vi mangler stadigvæk i praksis at få det ind under huden. Circle House-projektet i Lisbjerg uden for Aarhus under den almene boligforening Lejerbo er planlagt som Danmarks første cirkulære boligbyggeri. Vi skal høre om tankerne bag projektet og de praktiske tilgange, der er tænkt ind i projektet. Desuden vil vi i løbet af eftermiddagen sætte ingeniøren i fokus i den cirkulære og bæredygtige kontekst. Vi glæder os til at byde velkommen til et inspirerende arrangement!


PROGRAM 12.00

ANKOMST OG REGISTRERING 12.30

14.00

HENNING ANDRESEN, SENIOR KONSULENT, ORBICON FORTÆLLER OM INGENIØREN I CIRCLE HOUSE

Kasper Lynge, Udviklingschef Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet introducerer for Circle House og Building Green.

Henning Andresen vil beskrive de nye krav, som cirkulært byggeri stiller ingeniørerne overfor og forklare, hvordan ingeniørernes rolle som bygherrerådgiver må ændres, hvis det cirkulære byggeri skal blive mainstream. Orbicon har deltaget i udviklingsarbejdet om Circle House, som en del af fællestegnestuen sammen med GXN, 3XN, Vandkunsten og Lendager Group.

12.40

14.25

Flemming Besenbacher har været med til at sætte Cirkulær Økonomi på Danmarks kortet som formand for regeringens advirsory board for cirkulær økonomi. Flemming vil i hans præsentation komme ind på hvorfor, hvordan og hvor vi er på vej hen med hensyn til cirkulær økonomi. Derudover så har Flemming også en mission om at få cirkulær økonomi implementeret i uddannelserne.

Bæredygtighed er et begreb der er kommet for at blive. Men mange ingeniører føler måske stadigvæk det er et lidt diffust begreb. Andreas er en del af det team i Rambøll, der prøver på daglig basis at trække tråde mellem de forskellige ingeniørmæssige fagdiscipliner hen til et samlet bæredygtigt byggeri. Andreas vil komme ind på nogle af de udfordringer der findes i dag, når man som ingeniør arbejder med bæredygtighed, og komme med et bud på hvor begrebet bevæger sig hen ad.

VELKOMMEN TIL CIRKULÆR ØKONOMI I BYGGERIET – FRA EN INGENIØRS ØJNE IGENNEM CIRCLE HOUSE I LISBJERG

FLEMMING BESENBACHER, PROFESSOR, AU OG FORMAND FOR CARLSBERG FOUNDATION PERSPEKTIVERER OVER CØ GENERELT, CØ I BYGGERIET OG CØ I UDDANNELSEN

13.00

KASPER GULDAGER, SENIOR PARTNER 3XN, DIREKTØR GXN FORTÆLLER OM CØ I BYGGERIET OG OM CIRCLE HOUSE

Hvad er cirkulært byggeri kendetegnet ved, hvad betyder det for miljøet, arkitekturen, forretningen, de nye funktionelle løsninger og samarbejder? Circle House, som GXN har været med til at sætte i verden, har dannet ramme om et projekt med knap 30 partnere, der har skullet designe forudsætningerne for at bygge 60 almene boliger efter principper, så 90 % kan genanvendes uden at miste nævneværdig værdi. 13.45

PAUSE (KAFFE/KAGE/VAND)

ANDREAS QVIST SECHER, TEAMLEDER, BÆREDYGTIGHEDSKONSULENT, RAMBØLL: INGENIØREN I BÆREDYGTIGHED

14.50

OPSUMMERING OG AFSLUTNING

Afslutningsvis vil Circle House teamet bede deltagerne skrive forslag ned til handlinger, der kan føre cirkulært byggeri frem: Hvad skal vi og politikerne gøre for at cirkulært byggeri bliver mainstream? Circle House besøger mange parter fra branchen for at samle i alt 101 handlinger, som vi afleverer til den ansvarlige minister på Folkemødet og til de deltagende parter efterfølgende. 15.10

POP-UP SEMINARET SLUTTER

(Studerende kan fortsætte i gruppearbejde)

BEMÆRK VENLIGST: Det er gratis at deltage i seminaret. Dog opkræves et no-show gebyr på kr. 500,- ekskl. moms ved manglende fremmøde, uden at have meldt afbud forud for mødestart.

ARRANGØRERNE Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet er en selvstændig enhed på Aarhus Universitet forankret i AU Engineering. Ingeniørhøjskolen er optaget i det internationale elitenetværk for ingeniøruddannelser CDIO og skal leve op til en række kvalitetsstandarder, der sikrer høj kvalitet i undervisningen og et stærkt erhvervsrettet fokus. Alle udviklings- og forskningsaktiviteter ved Ingeniørhøjskolen foregår i tæt samarbejde med virksomheder samt forsknings- og vidensinstitutter. Ingeniørhøjskolen har i alt cirka 2.500 studerende. Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar arbejder for at gøre bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og til fundamentet for sund konkurrence i hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen. Foreningen arbejder ud fra, at samfundsansvar er en kilde til at skabe mere værdi i den enkelte virksomhed ved at bringe forretningen på forkant med kundernes og samfundets forventninger. Det skærper virksomhedernes innovationsevne og konkurrencekraft – og gør dem mere robuste, hvis de kommer i kritisk søgelys.

Building Green har siden sin begyndelse i 2011 haft en mission om at formidle nyeste viden om bæredygtighed i byggebranchen og vigtigheden heri. Building Green byder på inspiration og vidensdeling for alle med interesse for grøn innovation og bæredygtige løsninger inden for byggeriet. Eventen afholdes i foråret i Aarhus og i efteråret i Oslo og København, og består af en større udstilling samt stort konferenceprogram – udover de større events afholder Building Green også mindre pop-up arrangementer i samarbejde med VIP-partnerne.

Pop-up-seminar 5 marts 2018: Cirkulær økonomi i byggeriet  
Pop-up-seminar 5 marts 2018: Cirkulær økonomi i byggeriet  

Ingeniørhøjskolen - Aarhus Universitet, Building Green og Circle House inviterer til et gratis pop-up seminar / åben forelæsning i Aarhus i...