Page 1

DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: A. Rindom Stand nr. 7 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af

Huntonit og FIBO VådrumsPaneler PEFC.

PEFC bæredygtig skovdrift.

Huntonit fremstilles af udtynding fra skoven.

Norge.

Huntonit er Indeklimamærket.

Lang levetid og kan brændes ved udtjent funktion. Fremstilles uden tilsætning af lim. Huntonit udnytter Træfibrenes opbygning til sammensætningen af produktet.

1


produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Lang levetid og kan brændes ved udtjent funktion. Fremstilles uden tilsætning af lim. Huntonit udnytter Træfibrenes opbygning til sammensætningen af produktet.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Airmaster Stand nr. 17 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Materiale Navnet på produktet: Indgår der genanvendte materialer i produktet? Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Decentral ventilation med intelligent styring JA

Det decentrale ventilationskoncept gør, at der kun ventileres når der er behov for det. Dvs. ingen unødig strømforbrug. Derudover er der en høj varmegenvinding.

JA

Udstilling af løsning Funktion Navnet på løsningen: Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er

Airlinq Online Bygherre, kommuner, ejedomsfunktionærer, teknisk personale og beboer/brugere. Gennem konstant overvågning af anlæggene (decentral ventilation), så kan evt. fejl opdages tidligt og ved servicebesøg, så kender service teknikeren helt nøjagtigt anlægget og kan dermed medbringe evt. slid og reservedele. Ingen unødvendige udkørsler. Optimal drift = lav energiforbrug.

1


bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Mulighed for korrektion og fejl rettelse fra distancen Færre servicebesøg

Resultater Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed.

Mindre CO2 på grund af ovennævnte faktorer

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Udstiller: Best Green

Udstilling af produkt Generel information Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

JA

Salg af varme fra varmepumpeanlæg med brug af grøn strøm i form af vindenergi.

For produktion af varme anvendes certificeret, grøn strøm.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Udstiller: Briiso

Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Briiso består af PIR isolering med lambda på 0,0248, sammen med ægte murstens skal på 25 mm. Systemet er brandtestet og godkendt på DBI. NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Briiso har en levetid på min 70 år, Drift ogvedligehold af produktet er den samme som man kender fra almindeligt murstens byggeri. Briiso bruger 1/4 del resourcer og energi til fremstilling og transport af mursten, grundet tykkelsen på 25 mm.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til

Rådgivere, arkitekter, ingeniører

NEJ

Alle produkter produceres på danske fabrikker/teglværker.

JA

1


påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

NEJ

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: BUUS Anlægspartner A/S Stand nr. 54 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Grønt tag og løsning til lokal håndtering af regnvand, LAR Eksempler på grønne tage og hvordan det kan kombineres med LAR løsninger i terræn.

Arkitekter, ingeniører, byggefirmaer og kommuner

Løsningen med at sende rent regnvand i vores kloaker med beskidt spildevand, for derefter at rense det længere ned af vejen er meget utidssvarende. Grønne tage i kombination med nedsivning eller anden rekreativ udnyttelse af regnvandet er fremtidens måde at håndtere regnvandet i byen på.

Rensning af spillevand er en dyr og energitung proces, ved at håndtere regnvandet hvor det falder med grønne tage og LAR løsninger kan man skåne miljøet og samtidig skabe en by der er bedre, sundere og mere spændende at leve i?

Grønne tage opsuger regnvand og mindsker dermed belastningen af vores kloaksystem. Vandet frigives derefter gennem planterne, der på den måde skaber en bedre luftkvalitet i byen. Personer der bor og arbejder ud til tagflader, der begrønnet oplever en øget arbejdsglæde og livskvalitet. Grønne tage binder CO2 i deres levetid og bidrager derfor med at mindske CO2 i atmosfæren.

1


2


Ansøgning om stand på Building Green Denne ansøgning er til for besøgende og andre udstillere, og bruges til dokumentering af produktets eller løsningens bæredygtighed på Building Green events. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produkt/løsning Kort beskrivelse af produkt/løsning

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

ConAid Construction Analytics Jesper Veber Jeppesen Virtuelt management værktøj til byggebranchen Ved brug af laserscanning og droner indsamles as-built på byggepladsen kontinuerligt både indvendigt og udvendigt. ConAid software sammenholder data med den virtuelle model, som udgør prototypen for byggeriet og kvalitetssikre dermed det byggede for fejl og mangler samt følger staden i hele byggeperioden.

JA, hvilke:

NEJ, sæt kryds: X

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

Arkitekter, Byggerådgivere, Byggeingeniører og Bygherrer.

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Der er tale om et SaaS. Dermed er der ingen fysiske materialer i selve løsningen. Det kræver drift og vedligehold af en større server, som opbevarer de data der bliver overført. Levetiden er ikke begrænset. Bæredygtigheden skal ses i det omfang systemet sparer miljøet for økonomisk tab, tid og materialeomkostninger i selve byggeriet.

Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Det er online, så der er ikke noget oprindelsesland.

JA, Hvilke? Der er ingen produktion af fysiske materialer.

NEJ, sæt kryds:

JA, hvordan: Der er ingen udløbsdato på produktet, da det er et SaaS.

NEJ, sæt kryds:

1


Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan: Da det er et online koncept, er der ikke noget at give tilbage til naturen.

NEJ, sæt kryds:

Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2


Ansøgning om stand på Building Green Denne ansøgning er til for besøgende og andre udstillere, og bruges til dokumentering af produktets eller løsningens bæredygtighed på Building Green events. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produkt/løsning Kort beskrivelse af produkt/løsning

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

iLUFT Mathilde Ridder-Nielsen Individuel ventilation Individuel ventilation fører den friske luft direkte til brugerens arbejdsstation gennem et mindre bordarmatur, der kobles til frisk luft via ventilationsskakter

JA, hvilke:

NEJ, sæt kryds: X

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

Ventilation, kontorindretning

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Produktet er udviklet med fokus på genanvendelse. Armaturet er i 100% stål. Det fleksible rør er opbygget af en kombination af uld og silikone i stedet for plast, hvilket giver en langt mindre andel af uorganiske materialer. Produktet som helhed kan optimere energiforbruget med op til 75 % i forhold til de klassiske løsninger.

Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Produktet er endnu så nyt at disse aspekter af produktionen ikke er fastlagt endnu.

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

JA, hvordan: Produktet kan let adskilles efter endt levetid og blandt andet genanvendes som metal JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds:

1

NEJ, sæt kryds: X


Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Cembrit A/S Stand nr. 32 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Navn på produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktet

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Cembrit Facadeplader JA Facadeplader af fibercement – bl.a. til montering på lette ydervægge og som underbeklædning. Facadeplader med lang holdbarhed. Vandbaseret overfladebehandling.

ISO 14001.

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

OHSAS 18001.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

FSC-certificerede cellulosefibre. Minimalt vandforbrug i lukket system.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima?

Der anvendes kun lokalt produceret cement. Øvrige råvarer er også fra lokalområdet.

Facadepladerne er anvendt til svanemærkede byggerier.

1


(eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Let facade (der er mere plads til isolering) Minimal vedligeholdelse Forventet levetid minimum 40 år.

JA Kun lokalt cement. FSC-certificerede cellulosefibre. Ingen brug af kemikalier. Genbrug af fibercementrester. Minimalt vandforbrug i lukket system. Transporteres via tog eller skib frem for lastbiler. Smarte lagerplaceringer. Genbrug af træpaller. ISO 14001-certificerede fabrikker. Fibercement kan ikke brænde. Kan genbruges i ny beton. Kan anvendes som vejfyld.

Billede

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Cembrit Windstopper Vindspærreplader af fibercement – bl.a. til montering på lette ydervægge.

JA

2


Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (Eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) 4.b) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? 5.c) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Vindspærreplader med lang holdbarhed.

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC-certificerede cellulosefibre. Minimalt vandforbrug i lukket system.

Der anvendes kun lokalt produceret cement. Øvrige råvarer er også fra lokalområdet.

Vindspærrepladerne er anvendt til svanemærkede byggerier.

Let facade (der er mere plads til isolering) Forventet levetid minimum 60 år.

JA Kun lokalt cement. FSC-certificerede cellulosefibre. Ingen brug af kemikalier. Genbrug af fibercementrester. Minimalt vandforbrug i lukket system. Transporteres via tog eller skib frem for lastbiler. Smarte lagerplaceringer. Genbrug af træpaller. ISO 14001-certificerede fabrikker. Fibercement kan ikke brænde. Kan genbruges i ny beton.

3


Kan anvendes som vejfyld. Billede

Udstilling af løsning Generel information Navnet på løsningen: Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

2. Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Cembrit Projekt Cembrit Projekt har til formål at hjælpe dig og dine kolleger med at optimere jeres byggeprojekter – både byggeteknisk, æstetisk og økonomisk. Vi tilbyder rådgivning og sparring fra start til slut og står altid klar til en snak om dine visioner og mange muligheder. Vi taler også bæredygtigt byggeri, som handler om mere end energi – det handler om at skabe de bedst mulige rammer for byggebranchen – både på det miljømæssige, praktiske, sociale og økonomiske område. Vi har de kompetencer, der skal til for at kunne matche både dine og kundens behov – og i samarbejde med jer tilføre byggeriet nye, spændende facetter.

Arkitekter, boligselskaber, ingeniører og entreprenører. Når du vælger et Cembrit-produkt, bidrager det på rigtig mange områder til den samlede bæredygtighed i dit byggeri, for vores produkter er lavet af naturmaterialer, frembragt under miljørigtige forhold og med fokus på minimering af ressourcer i både produktion og anvendelse. I Cembrit Projekt rådgiver vi bl.a. om dette. Som virksomhed er vi kommet langt ift. bæredygtig produktion af byggematerialer, og vi leverer i dag produkter til både DGNB-certificerede og svanemærkede byggerier.

Billede

4


5


Ansøgning om stand på Building Green Denne bæredygtighedsdokumentation henvender sig til udstillere med fysiske produkter og løsninger, såsom rådgivning, software, certificering m.m. inden for den bæredygtige byggebranche. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet/løsningen Kort beskrivelse af produktet/løsningen

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

Cramo Adapteo A/S Dan Betak, Project Manager, 28140633 Pavillonløsninger fra Cramo Adapteo A/S Cramo Adapteo udlejer midlertidige pavillonløsninger henvendt institutioner, skoler, kontorer og til beboelse, som fx studie-, håndværker- og plejeboliger.

JA, hvilke:

NEJ, sæt kryds: x

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

Rådgivere og beslutningstager

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, besparelser, levetid, drift osv.)

Cramo Adapteo leverer midlertidig genhusning. Når behovet opstår for hurtigt at etablere en midlertidig skole i forbindelse med en renovering, kan Cramo Adapteo leverer og udleje en midlertidig pavillonløsning sammensat af en serie af standard moduler, som svarer til kundens behov.

Kun hvis der beskrives et eller flere produkter er nedenstående relevant. Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Sverige

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: x

JA, hvordan: I princippet ja.

NEJ, sæt kryds:

1


Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan: I princippet ja.

NEJ, sæt kryds:

Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: DBI Vidensventer Stand nr. 54

Udstilling af løsning (rådgivning, software, certificering m.m.) Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på løsningen Kort beskrivelse af produktet

DBI Karen W. Nielsen

DBI er specialiseret i brand og sikring og arbejder målrettet for at sikre liv og værdier. Vi tilbyder ydelser inden for brandforebyggelse, brandteknik og sikring og udvikler konstant ny viden for at opnå de bedste og mest bæredygtige sikkerhedsløsninger for virksomheder, institutioner og myndigheder. Desuden deltager DBI løbende i udviklingsprojekter, som skal inspirere byggebranchen til at tænke nyt i forbindelse med brugen af bæredygtige materialer.

1. Funktion 1.a) Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Producenter af byggematerialer

1


Ansøgning om stand på Building Green Denne ansøgning er til for besøgende og andre udstillere, og bruges til dokumentering af produktets eller løsningens bæredygtighed på Building Green events. Generel information Firmanavn

Ergoacoustic IVS

Kontaktperson

Claus Hansen

Navnet på produkt/løsning

Cambridge Sound Management - Støjmaskering

Kort beskrivelse af produkt/løsning

Med udbredelse af en svag lydstimuli, skabes diskretion og privathed i lyd miljøet. Systemet kan være adaptivt ved detektering af ændringer i Co2 niveauet.

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, hvilke: GreenSpec, USA, LEED Certification USA. Se vedlagte 2 sider.

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

Alle.

Generel beskrivelse af produktet/ løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Se LEED certifikation, vedlagt

NEJ, sæt kryds:


 Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

USA

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 


JA, Hvilke? Se LEED certifikation vedlagt

NEJ, sæt kryds:

Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA, hvordan: Se LEED certifikation vedlagt.

NEJ, sæt kryds:

1


Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds:


 Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu
 Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2


Ansøgning om stand på Building Green Denne ansøgning er til for besøgende og andre udstillere, og bruges til dokumentering af produktets eller løsningens bæredygtighed på Building Green events. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produkt/løsning Kort beskrivelse af produkt/løsning

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

ecoBETA A/S Lisbeth Sylvestre ecoBETA ventiler samt toiletter Det er de bedste bæredygtighed produkt det findes. I dag der er 2 skyl men kun 1 knap. Der ved undgår vandspild. Materiale, levetid er 20år+. Vedligeholdelse minimal.

JA, hvilke: X – WRAS, Waterwise, Water Technology List

NEJ, sæt kryds:

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

VVS, sanitet

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Det er de bedste bæredygtighed produkt det findes. I dag der er 2 skyl men kun 1 knap. Der ved undgår vandspild. Materiale, levetid er 20år+. Vedligeholdelse minimal.

Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

Danmark og Tyskland

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA, hvordan: X, fordi vi bruger materialer som er let at bruge til dette

NEJ, sæt kryds:

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: X

1


Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2


Application for displaying products and solutions at Building Green The attached application form is giving us as organizers the opportunity to assess and identify the solutions that the above criteria. The description will also be published on our website so that the audience could easily gain the impression of the exhibited solutions specific sustainable / energy efficient features. Probably it will only be relatively few companies that can answer detailed on all questions. Therefore, we call on all applicants to avail of free text fields. Highlight how your solution excels in particular sustainable or energy efficient sense. Please also be advised that It is not an actual "grading" of whether one is passed/ failed, but an instrument for increased focus on the essentials. This documentation targets physical products and solutions as software, counseling etc. General information Company Name Contactperson The name of the product/solution

Brief description of the product/solution

Sustainability description Does the product/solution have a certification in relation to materials sustainability? (For example, FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) To which professional group is the product/solution targeted? General and brief description of the product's/solution’s sustainability (materials, life cycle, operations and maintenance)

ESYLUX Danmark Fin Rask-Pedersen / Rikke Sørensen Belysningsarmaturer og elektrisk materiel til bygningsautomation NOVA / CELINE Building automation and lighting for office, education and healthcare purposes

Yes, which?

X Certified Electricians and lighting planners

Life time of all components > 50.000h No maintenance effort during life time necessary Recyclable metal parts

Following part of the application targets only exhibitors with products: Transport Which country does the constitutive elements of the product's raw materials come from?

No, please tick:

China, India, Germany

1


Preparation & Recycling Is the production covered by an environmental management system (for example: ISO 14001, Cradle to Cradle)?

Yes, which?

No, please tick: X

Can the product end of life included as raw material in a new product (technical circuit)?

YES, how: The aluminium parts can be 100% reclaimed and reused.

No, please tick:

Can the product end of life go back to nature (biological cycle)?

YES, how:

No, please tick: X

As soon as we have received and approved your stand booking and application, you will receive the final contract. Only when this is returned signed the stand is finally booked. For help with the application or have questions about it, please feel free to contact Sales Manager, Michael Bering at +45 4195 1404, or sales@buildinggreen.eu. We look forward to receiving your application!

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: eviShine A/S Stand nr.102

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

NEJ

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

NEJ

NEJ

Produkt design med fokus på minimal strømforbrug. Forventet levetid 42 år. Drift & vedligeholdelse er ikke relevant.

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Produkt kan nemt deles i relevant stoffer

1


Udstilling af løsning Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Elektriker, maskinmester, ingeniør

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

eviShine er en energiregistreringsplatform. Energiovervågning af el/van/varme mm.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Når man kender sit energiforbrug kan man ændre sin adfærd og dermed reducerer sit energiforbrug.

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Via eviShine reducerer slutbruger sit energiforbrug og dermed Co2 udledning.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: EXPO-NET Danmark A/S Stand nr. 56 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Produkter: Materiale Generel og kort beskrivelse af produktet

Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Snefangsrør, Sne & fuglestop til bølgetagplader, Regnvandsfaskine Snefangsrør sikrer mod fygesne på loftet, giver optimal ventilation. Fås i flere diametre og er patenterede. Sne og fuglestop er effektivt værn mod sne samt holder fugle ude, er fremstillet af uforgængeligt materiale. Regnvandskassetter er den ideelle løsning til opbygning af faskiner samt til forsinkelsesbassin. JA Der indgår genbrugsplast i produktionen af emnerne.

Produkterne er fremstillet af regenereret PE, og produkterne kan efter brug sendes til regenerering.

PE er et uforgængeligt materiale, der kan regenereres og genanvendes til nye produkter.

JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Fairpaint Stand nr. 145

Udstilling af produkt Generel information Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Invena

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

100 % recirkulerbare. Samme levetid el. lengere i forhold til traditionelle malevarer.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Arkitekter, ingeniører, indretningskonsulenter og bygherrer

Lave omkostningern (energi)

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Tyskland

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Teoretisk, JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Fermacell Stand nr. 20 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Fibergips Slag- og skruefast byggeplade til gulv, væg og loft.

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Arkitekter, entreprenører, Developer/Bygherre, tømrermestre.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

20% Genbrugspapir, 80% Industrigips.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

ISO 9001, ISO14001.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Vand fra produktionen renses og genanvendes. Overskudsvarme genanvendes.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Papirindsamling til genbrug Afsvovlning af røggasser.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til

M1.

1


påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Eco-label, IBR Rosenheim.

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Mindre vedligehold end sammenlignelige produkter. Ét lag i stedet for to.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

Produktet kan indgå 100% i ny produktion.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Fischer Danmark A/S Stand nr. 33 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

SuncyncTM SuncyncTM er en brugervenlig løsning til styring af solafskærmning, der både er med til at reducere en bygnings energiforbrug og optimere indeklimaet. Konceptet kan skaleres og programmeres, så det imødekommer den enkelte brugers behov samt integreres i bygningens øvrige styring.

Ingeniører, arkitekter og bygherrer.

Med det optimerede styringssystem, Sunsync, er det muligt både at tilgodese brugerens oplevelse af indeklimaet og at nedbringe bygningen samlede energiforbrug. For at opnå den størst mulige energibesparelse og det bedst mulige indeklima, er det nødvendigt med integration af flere parametre i styringsstrategien.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Sunsync tillader at anlægge en indeklimastrategi, når brugerne er til stede og en strategi, når der ikke er mennesker i bygningen.

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Regulerbare solafskærmningssystemer kan nedbringe en bygnings samlede energiforbrug med 5-20%.

1


Billeder af løsning

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: FM Mattsson Mora Group Stand nr. 75

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

FM Mattsson Mora Group Armaturer Vand-og energibesparende armaturer

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

VVS-installatører, Rådgivere/ingeniører/arkitekter, boligforeninger

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

http://www.fmmattsson.dk/Miljo-og-energi/miljohensyn-ervores-markesag/ Med gode råmaterialer, sikrer vi os en lang levetid. Armaturerne er nemme at drifte og vedligeholde og med Koldstart og Softclose bringer vi besparelser og forlænget levetid ud til forbrugeren.

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)?

JA, Hvilke? X ISO 14001

NEJ, sæt kryds:

Sverige og Europa

JA, sæt kryds: X

1

NEJ, sæt kryds:


4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, sæt kryds:

2

NEJ, sæt kryds: X


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: FOAMGLAS Stand nr. 50 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

FOAMGLAS ® Cellglasisolering FOAMGLAS ® cellglasisolering er absolut vand- og damptæt, syrefast, sikret mod skadedyr, stabilt, nemt at håndtere, har høj trykstyrke og er ikke-brændbart, miljøvenligt.

Funktion Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Projekterende/bygherrer

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA, Nature Plus, Passivhaus Institut

FOAMGLAS ® fremstilles af returglas og er helt fri for miljøskadelige stoffer.

JA, ISO 14001, ISO 9001-2008, ISO 50001 OHSAS 18001 JA, NaturePlus, Passivhaus Institut

1


Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Returglas / Foregår ikke over tid.

JA, Nature Plus, Passivhaus Institut

FOAMGLAS® er et celleglasisoleringsmateriale med fremragende alders- og bestandighedsegenskaber. Materialet fremstilles af returglas, glasråvarer samt kul og indeholder millionvis af hermetisk lukkede glasceller, som giver både en lav vægt og en høj isoleringsevne. Med sine unikke egenskaber opfylder FOAMGLAS®celleglasisolering de højeste byggemiljøkrav. Udover de konstruktionsmæssige fordele giver FOAMGLAS®-celleglasisolering lave eller ingen vedligeholdelsesomkostninger i hele bygningens levetid og bidrager også til at sikre lave energiomkostninger. Materialet er fuldstændig vand-, damp og fugttæt, men har samtidig en høj trykfasthed. Takket være materialestrukturen har FOAMGLAS® både isolering og dampspærre i et eneste lag. FOAMGLAS®-kompakttag på betondæk har i 50 år været en sikker løsning, der tåler selv de største belastninger. Alle isoleringsblokke er limet på den bærende konstruktion. Fordelene: Lækagesikkert og ekstremt lang levetid. JA

FOAMGLAS ® fremstilles af returglas og er helt fri for miljøskadelige stoffer. Miljøvenlig FOAMGLAS® indeholder ingen miljøskadelige brandhæmmende midler eller opskumningsmidler og indeholder i den forbindelse heller ingen miljøgifte.

Billede af produkt:

2


3


Ansøgning om stand på Building Green Denne bæredygtighedsdokumentation henvender sig til udstillere med fysiske produkter og løsninger, såsom rådgivning, software, certificering m.m. inden for den bæredygtige byggebranche. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

Beskrivelse af bæredygtighed 1.b) Hvilke certificeringer har produktet/løsningen? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) 1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til? 1.d) Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Foam King ApS Sune Milling Polyuretan spray skum isolering Polyuretan skum er en højt isolerende skum der tætner konstruktionen.

JA, hvilke: CE

NEJ, sæt kryds:

Ingeniør Slutbruger Arkitekter, rådgiver Ingen vedligehold Lang levetid Ingen drift

Kun hvis der beskrives et eller flere produkter er nedenstående relevant. 2. Transport 2.a) Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Europa

3. Bortskaffelse/genanvendelse 3.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)?

JA, hvordan: Ja

NEJ, sæt kryds:

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds:

4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

x

Ønsker du hjælp til dokumentet eller har spørgsmål til det, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu. Vi glæder os til at modtage din bæredygtighedsdokumentation! 1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Frøslev Træ Stand nr. 22 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

OrganoWood, ThermoWood Bæredygtige facade- og terrasseprofiler i fx OrganoWood, ThermoWood, cedertræ og gran. Bæredygtige alternativer til byggeriet. Arkitekter, konstruktører, det offentlige og kommunale

FSC, PEFC

Langtidsholdbare byggematerialer i træ efterbehandlet uden brug af kemi og FSC eller PEFC certificeret.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Det er træ – det mest bæredygtige byggemateriale der findes. Det er CO2 venligt.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Sverige, Finland, Canada, Tyskland

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af

Træprodukterne har lang levetid (10 år+) og nem vedligeholdelse.

1


produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Det er CO2 venligt og naturligt uden indhold af kemi.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: FSC Danmark Stand nr. 4 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

FSC® – mærknings- og certificeringsordning til træprodukter fra bæredygtig skovbrug og ansvarlige kilder. FSC Danmark (www.fsc.dk) er det danske kontor for FSCmærket. Vi arbejder non-profit med at udbrede brugen af FSC-certificerede produkter og øge kendskabet til mærket og herigennem udbrede bæredygtigt skovbrug over hele verden. En del af dette arbejde foregår inden for byggeriet, som bruger rigtig meget træ. I byggebranchen samarbejder vi med rådgivere, entreprenører, bygherrer og leverandører af byggematerialer for at sikre, at der anvendes dokumenterbart bæredygtigt træ. Til alle aktører i træ- og papirindustrien, herunder byggebranchen, hvor det særligt er materialeproducenter og –leverandører, entreprenører, arkitekter, rådgivere og bygherrer samt politikere, som FSC er relevant for FSC-certificerede produkter er lavet af træ fra bæredygtige skove og ansvarlige kilder. I bæredygtige FSC-certificerede skove fældes der ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig beskyttes dyr og planteliv, og de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Når en aktør i byggebranchen vælger FSC, er vedkommende med andre ord med til at sikre, at der er ordentlige vilkår for natur og mennesker i skovene, hvor træet kommer fra. Brug af FSCcertificerede produkter bidrager også positivt i kampen for at standse den globale opvarmning. Ubæredygtig brug og forringelse af verdens skove bidrager nemlig alene til 18 procent af verdens samlede menneskeskabte udledning af CO2 og står dermed for mere end hele den samlede

1


transportsektor tilsammen.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Gamle Mursten Stand nr. 55 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Gamle Mursten og Gamle Mursten Vægsystemer Gamle Mursten kan som de eneste i Danmark rense og genbruge mursten i stor skala. Uden brug af kemikalier eller vand, renses og kvalitetstjekkes de gamle sten, og giver patina og historik til nye byggerier, samtidig med, at der spares et halvt kilo CO2 for hver eneste sten der genbruges. Stenene kan både leveres som hele sten til nybyggerier og renoveringer, og som præfabrikerede vægmoduler med murstensskaller, lige klar til at skrue op på eksisterende vægge både inde og ude.

JA

Der er lavet LCA og en EPD er underudarbejdelse. Produktet er direkte genbrug samt upcycling.

Når en bygning nedrives, havner de gamle mursten ofte som byggeaffald, som knuses og downcycles til vejfyld eller hældes i havne. Gamle Mursten har udviklet en patenteret mekanisk renseproces, hvor hver sten kvalitetstjekkes og klargøres til at kunne bære bygningskulturen og historien videre til nye byggerier. Herved spares energi og ressourcer som ellers skulle være brugt til udgravninger og brænding af nye sten, samtidig med, at affaldsmængden fra nedrivninger mindskes.

Fremstilling

1


Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Gamle Mursten bruger ingen vand eller kemikalier til at rense de gamle mursten og har fokus på optimal udnyttelse af råmaterialet gennem hele renseprocessen. Således leverer Gamle Mursten ikke bare hele og halve sten til nybyggerier, men skærer også ukurante sten til skaller, som påmonteres isoleringsmaterialer. Disse præfabrikerede moduler er nemme og hurtige at skrue op, og giver et unikt New Yorker look. Ved at skære ukurante sten til skaller, upcycles det materiale som ellers ville være blevet knust og brugt til vejfyld. De gamle mursten er et organisk teglprodukt, som generelt leverer et behageligt indeklima og som ikke bliver forringet med årene ved almen brug og ej heller kræver vedligehold. Vælger man vores præfabrikerede vægsystemløsning, er det muligt at efterisolere hele facaden, eller blot enkelte vægge, såvel indvendig som udvendig fra.

JA

Når en bygning med gamle mursten nedrives, kan stenene renses og genbruges igen. Såfremt murstenene ikke klarer kvalitetstjekket, kan de downcycles til vejfyld, speedwaygrus mv. Murstensskaller påmonteret vores vægsystem, er designet med henblik på dissambly, således at hvert modul kan skrues ned og sættes op igen utallige gange.

Billeder af produkt:

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Guldager Wise Water Treatment Stand nr. 159

Udstilling af løsning (rådgivning, software, certificering m.m.) Generel information Firmanavn Navnet på løsningen Kort beskrivelse af produktet

1. Funktion 1.a) Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? 1.b) Generel beskrivelse af løsningens bæredygtighed

2. Brugsfase 2.a) Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen og resultat

Guldager A/S Vandbehandling Blødgøring af vand og forebyggelse af legionella giver beskyttelse og energibesparelser.

Håndværkere, entreprenører/byggeleder, offentlig og private byggherrer/boligforeninger. Bekæmpelse af kalk og legionella giver sundere vand, lavere driftomkostninger og længere levetid på installationer – resultatet er energibesparelser til fordel for brugeren og i sidste ende miljøet. Ved at bekæmpe kalken kan der spares på energien og miljøet skånes for skrappe rengøringsmidler. Det bløde vand medfører længere levetid på fx husholdningsmaskiner og produktionsudstyr.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Haucon A/S Stand nr. 60 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis:

Isokorb® Isokorb® er et bærende og termisk isolerende element til altanforbindelser.

Ingeniører, arkitekter, entreprenører og elementfabrikker

JA EPD (Environmental Product Declaration)

Isokorb® er et bærende- og kuldebrobrydende element, der anvendes til balkontilslutninger. Hensigten med Isokorb® er at minimere linjetabet, og derved opnå en bedre energiramme til bygningen, hvilket i sidste ende er med til at reducere energiforbruget. Flere dele af produktet kan efter nedbrydning genanvendes. Alle typer affald, f.eks. rustfrit stål, armeringsstål, ekspanderet polystyren (EPS), plast, træ (herunder paller) og folie fra emballage anvendt under fremstillingen af produktet, eller overskydende materiale adskilles, oplagres og omdirigeres til materialets cyklus.

DIN EN ISO 14001 DIN EN ISO 50001

1


ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

I form af miljøledelsessystemerne, hvor fokus er på optimering af energiforbruget. Herudover bliver alt overskydende materiale fra produktionen enten genbrugt eller sorteret og kørt til deponering.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Produktet bliver samlet i Baden-Baden i Tyskland og består af isolering, rustfri og sort stål samt trykmoduler. Isoleringen er fra Wolfgantzen i Alsace-området, hvilket er tæt på Baden-Baden i Tyskland. Det rustfrie stål kommer fra Danmark, og byerne Hagen og Kamp-Lindford i Tyskland. Det sorte stål kommer fra Kehl og Riesa i Tyskland samt Gerlafingen i Schweiz. Svejsning og bøjning af armeringen sker på egen fabrik i Baden-Baden, og HTE-trykmodulerne bliver lavet i Landsberg, Tyskland.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Produktets råvarer kommer fra Danmark, Tyskland og Schweiz.

    

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

EPD (Environmental Product Declaration) PHI-Low Energy-Component BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) LEED v4® (Leadership in Energy and Environmental Design) DGNB Navigator

Isokorb® er et bærende- og kuldebrobrydende element, der anvendes til balkontilslutninger. Efter installationen af Isokorb®, er alle anvendte materialer beskyttet mod ydre påvirkninger ved den sigtede brug. Der kan ikke opstå fare i forbindelse med vand, luft eller jord, hvis produktet anvendes efter hensigten. Efter installation af Isokorb® i bygningen, kan de ikke forårsage nogen negative virkninger på hverken miljø eller sundhed i brugsfasen. Gennem flere testscenarier, er det bekræftet at produktet har en levetid på mindst 50 år. Dette er gældende for Schöck Isokorb® ved en gennemsnitlig bygningsanvendelse. Den praktiske levetid kan dog være betydeligt længere. Levetiden er baseret på en udmattelsestest som simulerer en levetid på 50 år baseret på faktorer (temperatur, deformation og miljø). En anden forudsætning for levetiden er, at de krævede betingelser for emballering, transport, opbevaring,

2


installation og anvendelse overholdes. Isokorb® er med til at reducere energiforbruget (varmetabet) ved altantilslutninger med op til 70 %, og derved overholder de strengeste energikrav i forhold til energirigtigt byggeri (Bygningsklasse 2020). Det betyder, at produktet minimerer kuldebroer, som ofte danner kondens og den særdeles skadelige skimmelsvamp. Efter installation af Isokorb® i bygningen kan produkterne ikke forårsage nogen negative virkninger på hverken miljø eller sundhed i brugsfasen.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA Nedbrydningen af Isokorb® elementet sker samtidig med betondækket. Armeringsjernet i det angivne produkt kan returneres til materialets cyklus og genanvendes. Der bør lægges vægt på en adskillelse, der er så ren som muligt for at sikre en effektiv mulighed for genanvendelse. Alle typer affald, f.eks. rustfrit stål, armeringsstål, ekspanderet polystyren (EPS), plast, træ (herunder paller) og folie fra emballage, anvendt under fremstillingen af produktet eller overskydende materiale adskilles, oplagres og omdirigeres til materialets cyklus. De ikke-genanvendelige dele af Schöck Isokorb® Type KXT50CV35-V6-H200-REI120 kan bortskaffes i deponeringsanlæg efter det tilsvarende affald kodenummer (efter affaldskode i Det Europæiske Affaldskatalog - Katalog: 170904).

3


Applica'on for displaying products and solu'ons at Building Green The a'ached applica-on form is giving us as organizers the opportunity to assess and iden-fy the solu-ons that the above criteria. The descrip-on will also be published on our website so that the audience could easily gain the impression of the exhibited solu-ons specific sustainable / energy efficient features. Probably it will only be rela-vely few companies that can answer detailed on all ques-ons. Therefore, we call on all applicants to avail of free text fields. Highlight how your solu-on excels in par-cular sustainable or energy efficient sense. Please also be advised that It is not an actual "grading" of whether one is passed/ failed, but an instrument for increased focus on the essen-als. This documenta'on targets physical products and solu'ons as so9ware, counseling etc. General informa'on Company Name

Hydraloop Interna-onal BV

Contactperson

S Stuiver

The name of the product/solu-on

Hydraloop

Brief descrip-on of the product/solu-on

Hydraloop is an innovative in-house water recycling system which collects bathroom and washing machine water and cleans and disinfects it, herewith saving water by recycling 85% of total in-house domestic water used. By recycling 85% of your water, you save water, save the planet and save money.

Sustainability descrip'on Does the product/solu-on have a cer-fica-on in rela-on to materials sustainability? (For example, FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

NO

To which professional group is the product/solu-on targeted?

Builders, contractors, architects, project developers, dealers, installa-on companies

General and brief descrip-on of the product's/solu-on’s sustainability (materials, life cycle, opera-ons and maintenance)

Hydraloop is fully automa-c and works without filters of membranes, therefore it only requires annual preventa-ve maintenance.


 Following part of the applica'on targets only exhibitors with products: Transport

1


Which country does the cons-tu-ve elements of the product's raw materials come from?


Netherlands

Prepara-on & Recycling Is the produc-on covered by an environmental management system (for example: ISO 14001, Cradle to Cradle)?

No

Can the product end of life included as raw material in a new product (technical circuit)?

No

Can the product end of life go back to nature (biological cycle)?

No


 As soon as we have received and approved your stand booking and applica-on, you will receive the final contract. Only when this is returned signed the stand is finally booked. 


For help with the applica-on or have ques-ons about it, please feel free to contact Sales Manager, Michael Bering at +45 4195 1404, or sales@buildinggreen.eu. We look forward to receiving your applica-on!

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: IC Pipe Stand nr. 63 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Materiale til renovering/spraycoating af faldstammer og afløb.

Nej

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Nej

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Ved at renovere eks. Afløbssystemer undgås nedbrydning og produktion af nye rør. Levetid = +50 år. Ingen vedhligehold. Produktet indeholder ingen farlige stoffer som f.eks. styren eller epoxy.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Rådgivere, boligforeninger, VVS-firmaer, boligadministratører, mv.

NEJ

NEJ

1


Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Danmark

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

NEJ

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Idealcombi A/S Stand nr. 24 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) 1.c) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling 2.a. Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

FSC

Idealcombi har bevidst valgt brugen af PUR-materialet i konstruktionen af produkterne. Dette er bl.a. valgt pga. høj isoleringsevne, minimal vedligeholdelse samt en lang levetid på +50 år. Det anvendte træ er FSC certificeret og aluminium kan genanvendes. ISO 14001 ISO 9001:2008

Idealcombi’s produkter fremstilles med fokus på minimal affald og korrekt affaldshåndtering.

Generelt prioriteres nærmest mulige naboer i forbindelse med valget af leverandører.

Produkter fra Idealcombi’s bidrager positivt til bygningens energibalance gennem hele produktets levetid. Produkterne har en lang levetid og vedligeholdelsen er minimal.

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: iLOQ Danmark ApS Stand nr. 152

Udstilling af løsning (rådgivning, software, certificering m.m.) Generel information Firmanavn Navnet på løsningen Kort beskrivelse af produktet

1. Funktion 1.a) Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

iLOQ Danmark ApS iLOQ S10 iLOQ leverer selvdreven digital aflåsning og adganskontrol, som revolutionerer industrien for låsesystemer. iLOQ er verdens første og eneste elektroniske låsesystem, som generere den nødvendige energi fra nøgleindsættelsen. Administration af adgangsrettigheder med det digitale iLOQ S10 låsesystem er nemmere og mere sikkert end med mekaniske systemer. Vedligeholdelses- og livscyklusudgifter er væsentligt lavere end med mekaniske eller batteridrevne elektromekaniske låsesystemer

Digitalt låsesystem

1


Ansøgning om stand på Building Green Denne ansøgning er til for besøgende og andre udstillere, og bruges til dokumentering af produktets eller løsningens bæredygtighed på Building Green events. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produkt/løsning Kort beskrivelse af produkt/løsning

Intro Flex ApS Kjeld Jensen Power Protect Med Power Protect tilbydes et sikkert og komplet indvendigt bæredygtigt skimmelsaneringssystem. Den unikke sammensætning med de nye innovative indeklimaplader i perlite - sikrer det samlede system en effektiv fugtregulering og dermed et behageligt indeklima med beskyttelse mod skimmeldannelse. Miljøvenligt og bæredygtige materialer, tildelt ”Den Blå Engel” og [eco] mærket. Bedre lambdaværdi ʎ = 0,05 W/(mK) i forhold til kalciumsilikatplader.

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, hvilke: Tysk [eco] certfikat samt mærket med ”Der Blaue Engel”

NEJ, sæt kryds:

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

Malere, murere, tømrer

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Paneler er fremstillet i Perlite, som er yderst genanvendligt samt genanvendt cellulose. Levetid +50 år, ingen vedligehold ud over maling med åndbar maling.

Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

Tyskland/Frankrig

JA, Hvilke?

1

NEJ, sæt kryds: x


Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA, hvordan: Perlite kan genanvendes som isolering

NEJ, sæt kryds:

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: x

Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produkt/løsning Kort beskrivelse af produkt/løsning

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

Intro Flex ApS Kjeld Jensen iQ-Therm iQ-Therm kombinerer en effektiv varmeisolering med åndbar, aktiv kapillaritet og sikrer gennem fugt regulering et fremragende indeklima. Det patenterede fugtprincip løser opgaven ved hjælp af de utallige små huller i isolationspanelerne, som er fyldt med særlig mørtel. De virker som kanaler for fugt, som opstår eller findes i strukturen. Et unikt system som giver ekstremt høj isoleringsevne, optimal styring af indeklima og som også pålideligt beskytter mod fugt og skimmelvækst på samme tid.

JA, hvilke: Paneler har EPD bæredygtighedscertifikat

NEJ, sæt kryds:

Declaration number EPD-IVPU-2010112-D

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

Malere, murere, tømrer, entreprenører

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Paneler er fremstillet i PUR skum fra Kingspan. Levetid +50 år. Ingen vedligehold bortset fra maling med åndbar maling.

Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport

2


Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

Tyskland / Holland

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: x

Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: x

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: x

Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produkt/løsning Kort beskrivelse af produkt/løsning

Intro Flex ApS Kjeld Jensen Funcosil FC Remmers Funcosil FC facadecreme er en vandbaseret murværksimprægnering som påføres i én arbejdsgang med rulle. Imprægneringen trækker dybt ind i murværket, bliver usynlig og bevarer murens evne til at ånde. Det vil sige, at fugt indeholdt i murværket stadig kan komme ud, mens fugt og slagregn forhindres i at trænge ind. Tørt murværk er hurtigere varmet op end et vådt. Studier har vist, at U værdien for en typisk tørlagt mur med Funcosil FC (16 vol.-% til 2 vol.-%) forbedres med op til 32 %.

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, hvilke:

NEJ, sæt kryds: x

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

Malere, entreprenører og gør det selv folk

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Funcosil bevirker en CO2 og varmebesparelse for den tørlagte væg. Erfaringer viser en holdbarhed på minimum 15 år. Ingen vedligehold.

3


Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

Tyskland

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: x

Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: x

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: x

Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

4


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: InVentilate Mikrovent Stand nr. 23 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

MicroVent® InVentilate har udviklet det ressourcebesparende og decentrale ventilationssystem MicroVent. MicroVent er et behovsstyret ventilationssystem som afhjælper indeklima og fugtproblemer i bl.a. Skoler, børnehaver, kontor og boliger med markeds mindste energiforbrug.

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Bygherre/bygningsejer, Rådgivende og projekterende samt installatører.

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Mikroventilation bruger op til 85% mindre energi til at transportere luft end traditionelle ventilationsløsninger, og har samtidig en varmegenvinding på op til 92%. Ved at benytte MicroVent kan de følgearbejderne som normal er ifbm. etablering af ventilation minimeres. Her skal fx ikke bruges nedhængte loft, teknikrum til ventilationsaggregat, installations skakte til rørføring, øgende tagehøjder for at få plads til rør. mv.

JA

MicroVent skaber dermed mere plads i energirammen for bygherren. Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

MicroVent kræver minimal energi ved fremstilling. Der skal hverken bruges vand, varme eller kemiske stoffer.

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Vesteuropa og Fjernøsten

Mikroventilation bruger op til 85% mindre energi til at transportere luft end traditionelle ventilationsløsninger, og har samtidig en varmegenvinding på op til 92%. Levetiden er mellem 18-20 år og kræver minimal vedligeholdelse. I MicroVents levetid skal der ikke udskiftes nogle funktionsdele som der ellers skal i mange andre decentrale og centrale ventilationsanlæg. Der er kun udgifter til normal rengøring af enheden. JA

Ca. 80% af MicroVent kan efter endt levetid kan genbruges.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Udstiller: Jakobsen Huse

Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Vi bygger hele huse, sammensat af mange bæredygtige materialer.

NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

NEJ

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Naturlige byggematerialer, genbrug af fx regnvand, lavenergi

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

NEJ

Materialer udvalgtt efter så kort transport som muligt

Brugsfase

1


Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

NEJ

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

ALT for lidt plads at beskrive på!!

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Igen – alt for lidt plads!

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: K. Neerskov A/S Stand nr. 18 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

Blyfri vandhaner Sunde energi- og vandbesparende vandhaner produceret uden giftige tungmetaller.

Der er fokuseret på at producere armaturer der er sunde for forbrugeren, og skånsom for miljøet i brug og fremstilling. Desuden er der ingen arbejdere der har lidt overlast i fremstillingsprocessen.

Der er i alle materialevalg kun valgt de miljørigtige – fx er der brugt Trivalent krom i stedet for det traditionelle Hexavalente krom – Cr3 er ugiftigt, Cr6 MEGET giftigt.

Fjernøsten – der arbejdes bevidst kontinuerligt med at nedbringe vægten af vandhanerne for at mindske CO2 fodaftrykket.

Den keramiske indsats er både vand- og energibesparende. Den klarer 500.000 op/i lukninger i sin levetid, hvilket er 2½ gange kravet i DK. I områder med hårdt vand må man påregne at smøre svingtuden med jævne mellemrum, ellers er der intet vedligehold.

JA

1


som rĂĽvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gĂĽ tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bĂŚredygtighed

JA Vandhanen kan smeltes om og bruges til andre messing produkter som fx beslag, brugskunst osv.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: KALK A/S Stand nr. 36 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc)

Rødvig Kulekalk – Rødvig Juramørtel - VITRUV JA

C2C Silver

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: KEIM Stand nr. 39 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Indendørs silikatfarve (KEIM Ecosil-ME og KEIM Optil) Mineralsk farve baseret på kvartssand, potaske og vand. Uden tilsætning af konserveringsmidler (indeholder ikke MI), blødgørere eller opløsningsmidler (f.eks VOC / formaldehyd)

Environmental Product Declaration, DGNB Navigator

Lang levetid: Forstener på /med underlaget. Pigmenter falmer ikke. Indeklima: Meget åndbar ( Sd < 0,01). Allergi-, emissions- og brandtestet.

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Environmental Product Declaration

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Silikatfarvens forbrug af energi (MJ), emission (m3), spildevand (L.) affald (cm3) og kuldioxid (g) er ¼ til ½ i forhold til traditionel dispersionsfarve (plastfarve) .

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Mineralske råstoffer og pigmenter, der primært hentes fra forekomster i Centraleuropa (fremstillingen sker i Sydtyskland)

Natureplus, M1, TÜV NORD Raumlufthygienische Materialprüfung

Silikatfarve forstener på eller med underlaget. Undersøgelser af silikatfarven udendørs viser, at levetiden er ca. dobbelt så lang som traditionel dispersionsfarve. Indendørs gælder det samme, men vejrliget slider ikke her. Ommaling sker normalt af dekorationsmæssige årsager. Silikatfarvens fordel er her, at den ikke tiltrækker smuds (ikke elektrostatisk eller thermoplastisk), ikke giver grobund for skimmel og at farven ikke falmer.

Der er tale om maling, som det ikke vil kunne betale sig at separere fra underlaget. Men de enkelte bestanddele kan i sig selv indgå i det biologiske kredsløb.

Certifikater:

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Kingspan Insulation Stand nr. 13 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Kooltherm®, Optim-R® og Therma En af vejene til at minimere udledningen af drivhusgasser er med en optimal energieffektivitet i bygninger. Dette kan bl.a. opnås med Kingspans isoleringsmaterialer såsom Kooltherm®, Optim-R® og Therma som er nogle af de mest termisk effektive materialer til rådighed i dag. Kooltherm® : Bæredygtig og højeffektiv bygningsisolering med en lambdaværdi ned til 0,018 W/m·K. Maximal isolering på minimum plads.

Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Alle Kooltherm isoleringsprodukter har BREAAM A+ certifikat.

Danmark er en af forløberne i reduktionen af drivhusgasser og har samtidig nogle af verdens strengeste energikrav til bygninger. Kingspans produkter kan hjælpe med at opfylde disse krav med maksimum isolering på minimal plads. Brugen af vores produkter kan ikke alene være med til at reducere CO2 udledningen som følge af den høje isoleringsevne, det kan også være med til at reducere den samlede konstruktion, hvorved man kan spare på andre byggematerialer og mindske materialespild, hvilket igen fører til mindre CO2-fodaftryk.

1


Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

BREAAM, EPD

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Det er målsætningen, at alle Kingspan faciliteter fra 2020 udelukkende skal drives af vedvarende energi.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

BREAAM EUROFINS GOLD (på nogle relevante produkter) M1 (på nogle relevante produkter)

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Kingspans isoleringsmaterialer såsom Kooltherm®, Optim-R® og Therma er nogle af de mest termisk effektive materialer til rådighed i dag, hvilket bidrager til at gøre bygninger mere energieffektive. Vi forventer, at isoleringen og isoleringsevnen vil forblive intakt i hele bygningens levetid.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Kingspans produkter kan genanvendes efter endt levetid.

Billeder af produkter: Kooltherm®

Optim-R®

Therma

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Krüger Aquacare Stand nr. 8 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Vandløsninger til ejendomme Varmemestre, Ejendoms administratorer, viceværter, bygherrer, beslutningstagere, bestyrelser, tekniske forvaltninger. Alle steder hvor der opstår en opvarmning af vand, vil der opstå problemer med belægninger af kalk (kedelsten), korrosion, slam, bakterier etc. Følgevirkningerne er forringet varmeoverførsel, øget slitage, nedsat levetid og øget belastning af pumper. Kedelsten har meget svært ved at lede varmen og er derfor bliver energiudnyttelsen dårligere og dårligere, efterhånden som mere og mere kedelsten afsættes i systemet. Dette betyder højere varmeregninger ok ikke mindst belastning af miljøet. Rens af varmtvandsbeholdere sikrer stabil og billig drift. Der opnås besparelser på vedligeholdelse- og driftsudgifter.

I Krüger Aquacare får du en leverandør, som opfylder alle miljøkrav i vores produktionsfaciliteter. Vi benytter kemi til renseopgaver, som er valgt ud fra et sikkerhed- og miljømæssigt hensyn. Har beregninger fra Teknologisk Institut på Carbon Footprint (CO2) for rens af beholder og veksler. Vi tilstræber på alle måder at være så ”miljørigtige” som muligt og følger kontinuerligt med i udviklingen af miljørigtige løsninger.

Billede af løsning

1


Før & efter billede

2


Ansøgning om stand på Building Green Denne ansøgning er til for besøgende og andre udstillere, og bruges til dokumentering af produktets eller løsningens bæredygtighed på Building Green events. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produkt/løsning Kort beskrivelse af produkt/løsning

KSK ApS Jørn Kristensen SubShield

KSK Group har udviklet SubShield, energi- og omkostningseffektive løsning med forsatselementer, der produceres efter mål, og monteres under ovenlyskupler, lysfelter og Eternit lysplader i opvarmede offentlige-, instidutions- og industribygninger mm. SubShield sikrer eliminering af varmetab og kuldenedfald gennem karm og kuppel/lysfelt, og minimerer CO2 udslip, kondens og støj. Dette overflødiggør dyr udskiftning af ovenlyskupler. Hør mere om alle fordelene, kort tilbagebetalingstid og energitilskud mm.

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, hvilke:

NEJ, sæt kryds: X

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

KSK teknikere monterer SubShield løsningen for optimal virkningsgrad.

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

SubShield energivenlig forsatselementer, der overflødiggør dyr udskiftning af ovenlyskupler i opvarmede offentlige-, institutions- og industribygninger mm. Ved en evt. udskiftning af defekte ovenlyskupler kan den billigste vælges, SubShield sørger for overholdelse af bygningsreglementet og resulterer i minimering af varmetab, forbedring af indeklimaet, C02 -udslip, kondens, støj og træk. Hør mere om dette økonomiske alternativ, den korte tilbagebetalingstid og mulighed for energitilskud. SubShield er produceret af Polycarbonat termoplader med PVC ramme. Der er ingen driftsomkostninger. Forventet levetid mere ind 20 år. Rengøres med blød fugtet klud jf. vejledning.

Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001,

Tyskland, England & Italien

JA, Hvilke?

1

NEJ, sæt kryds: X


Cradle to Cradle) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA, hvordan: Smeltes om til genbrugsplast.

NEJ, sæt kryds:

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: X

Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2


Ansøgning om stand på Building Green Denne ansøgning er til for besøgende og andre udstillere, og bruges til dokumentering af produktets eller løsningens bæredygtighed på Building Green events. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produkt/løsning Kort beskrivelse af produkt/løsning

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

LAMILUX Nordic A/S Michael S. Saunte Glastag PR60, Tagadgang FE Comfort, PC-lysbånd CTRL B Ovenlysløsninger der tilbyder en høj arkitektonisk frihed og fleksibilitet kombineret med en gennemtestet kvalitet

JA, hvilke:

NEJ, sæt kryds:

EPD dokumenteret jf. EN 15804

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

Entreprenører/håndværkere, arkitekter, bygherrer, trælaster

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Produkterne er sammensat af kvalitetskomponenter uden anvendelse af tungt miljøbelastende råvarer eller processer. Produkterne er designet til en lang levetid > 25 år

Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

Primært Tyskland

JA, Hvilke? -

NEJ, sæt kryds:

EPD dokumenteret produktion ISO 50001

Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA, hvordan: ved adskillelse og regenerering

NEJ, sæt kryds:

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: X

1


Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: NCC Industry Stand nr. 52 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

NCC PermaVej® NCC PermaVej® er en belægningsopbygning, bestående af en permeabel overflade og under denne NCC DrænStabil® NCC PermaVej® er en selvdrænende vejbelægning, så overfladen altid er tør – uanset hvor meget vand der falder.

Bæredygtighedet i projektet, er at der ikke længrer dkal laves afvandingssystemer med tilledning med kloak med efterfølgende tilledning til renseanlæg. Nu håndteres vandet hvor det faldet og nedsivning sker på stedet. Dermed aflastes kloaksystemet og samtidig er det en klimasikring.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

NCC DrænStabilén laves af råstoffer fra lokalegrusgrave og ikke med importeret granit.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Lokale grusgrave i Danmark.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Selv om produktet er drænende for regnvand, har det samme levetid som traditionelle åbne asfalttyper.

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA JA NCC DrænStabil® kan efter endt levetid genbruget til f.eks. nye bærelag i vejbygning. De drændende asfalter kan opbrydes og genbruges til ny asfalt på NCC´s asfaltfabrikker.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: nora systems Stand nr. 70

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

JA – ISO14001, ISO9001

The production processes used here are stringently regulated and are among the highest standards worldwide

http://www.nora.com/dk/sustainability/raw-materials/

JA – M1; Blue Angel; BRE; Greenguard; DGNB; Sunda hus; U.S. Green Building Council; Etc. www.nora.com/dk/sustainability/eco-label-andcooperations/

JA

NEJ Se vedhæftet

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Panelbyg Stand nr. 34 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Recticel Isolering Recticel er Polyuretan isolering i daglig tale PIR og PUR isolering. Største fordel ved dette produkt er at det isolerer op til 80% bedre end traditionelle isoleringsprodukter. Effektiv isolering som gør, at konstruktionerne ikke skal være så tykke = flere netto m2 i husene – mere lysindfald – uorganisk materiale som ikke suger fugt og dermed forhindre risiko for råd og svamp. Arkitekter, studerende, entreprenører og forbrugere.

BREAAM, ATG 2481, ATG/H750, Keymark.

Relativ lave energi forbrug ved fremstilling, fylder mindre grundet den gode isolerings værdi og har lav egenvægt = færre omkostninger til transport. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Lav energi forbrug ved fremstilling

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgĂĽ som rĂĽvare i et nyt produkt?

JA

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: PEFC Stand nr. 57 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen

Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

PEFC er et miljømærke og certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug, samt sporbarhed af træprodukter til virksomheder. PEFC-certificeringen sikrer træ fra ansvarlig forvaltede skove PEFC Danmark står for udvikling og vedligeholdelse af den danske ordning. Vi hjælper virksomheder om viden om PEFCsystemet, og mulighederne ved en PEFC-certificeret. Under overskriften ”Byg bæredygtigt”, arbejder vi på at informere blandt andet byggebranchen, om alle de muligheder der er ved at anvende bæredygtigt træ. PEFC er en international non-profit, ikke-statslig organisation. Vi arbejder dedikeret på at fremme bæredygtig skovforvaltning i hele verden.

Alle med interesse for bæredygtigt byggeri, hvori træ indgår. Det er både de virksomheder, som har produkter der indeholder træ, men også de aktører som er involveret i materialevalg. PEFC arbejder for en verden, hvor mennesker forvalter skovene bæredygtigt. Som det største skovcertificeringssystem sætter PEFC standarden for, hvordan vi sikrer en bedre verden for dyr, planter og de mennesker som lever af skovens ressourcer. Med et PEFCcertificeret produkt støtter virksomheder de bæredygtige skove, hvor mennesket er i fokus med respekt for de små familieskovbrug, arbejderne og lokalsamfundet. Træ optager CO2 fra atmosfæren, og træ der nedbrydes naturligt eller forbrændes vil frigive den samme mængde

1


CO2. Brugen af træ i byggeriet vil derimod fungere som en form for CO2-lager, og i mange år i fremtiden, være en del af et bæredygtigt byggeri.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Per Aarsleff A/S Stand nr. 51 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

Aarsleff Strømpeforing Produkter/løsninger til opgravningsfri fornyelse af kloakledninger og afløbssystemer i bygninger.

JA Ved fornyelse af eksisterende rørføring med strømpeforing opnås væsentlige besparelser på CO2 regnskabet ift. traditionel udskiftning.

ISO 14001

Installationsmetoder ved brug af LED-teknologi. De bærende elementer i produktets råvarer er flit og kunstharpiks

Levetid på op til 100 år

JA

1


som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Eksempler på reduktion af CO2 på 70% ved benyttelse af produktet i ventilationsanlæg.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Opgravningsfri kloakfornyelse Rådgivning om rentable løsninger inden for kloakrenovering.

Ingeniørrådgiver, bygningsejere, industrier.

Rentabilitet i forhold til renovering kontra udskiftning. Økonomiske besparelser i størrelsesorden 30-50 % og samlet reduceret co2 udledning.

Mindsker driftsmæssige vedligeholdelses arbejder.

Minimum ressourceforbrug af materialer og let installationsproces gør en samlet reduktion af miljøpåvirkning ift konventionel udskiftning af kloakanlæg.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Phønix Tag Energi A/S Stand nr. 14 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

PWP Montage system til solceller, terrasser mv.

JA PWP, montage systemet til solceller er udført i aluminium, som kan genanvendes.

Aluminium er et råstof, der kan genanvendes.

Aluminium, skal transporteres til Danmark.

Produktet er bæredygtigt, primært ved at sikre en længere levetid på de sammenbyggede komponenter. Den samlede belastning for PWP løsningen er lavest i blandt alternativer.

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA Den samlede miljøbelastning ved anvendelse af PWP er meget begrænset. Et begrænset materiale forbrug og arbejdsindsats.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

PWP montageløsning Montageløsning til solcellepaneler på tagpap.

Arkitekter, rådgivere, bygherrer og totalentreprenører.

Generelt en simpel løsning med meget lang levetid, som også er skånsom, så den samlede miljøbelastning i levetiden er et minimum.

Samlet set er der en kort ”tilbagebetalingstid” i miljøregnskabet.

PWP sikre montage af solceller, som reducerer CO2 belastningen fra bygningsdrift.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Phønix Tag Materialer A/S Stand nr. 10 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Overmembran LESSNOX LESSNOX miljøvenlig overmembran. Reducerer mængden af NOx-partikler i luften. Grønne tage – Nature Impact Roof. Grønne tage kan reducere nedløbet fra tagflader med over 50%. Miljømærkning: Global G.A.P.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

JA

LESSNOX overmembran er med en titandioxid bestrøning, der sammen med sollyset katalyserer nedbrydningen af NOxpartikler i luften.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Medlem af Greenet. I den forbindelse udarbejdes hvert 3. år en miljøredegørelse og i de mellemliggende år skal der afleveres opfølgningsrapporter.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Til fremstilling af LESSNOX overmembran anvendes en armering, der delvist består af genanvendt polyester. Derudover genanvendes produktionsspild i asfalt.

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Bitumen: Sverige (fremstilles ud fra råolie fra Venezuela), Mineralske komponenter fra henholdsvis Norge og Finland

LESSNOX overmembran er med en titandioxid bestrøning, der sammen med sollyset katalyserer nedbrydningen af NOxpartikler i luften. Da bestrøningennetop kun er katalysator på den NOx-nedbrydende proces, forbruges denne ikke og levetiden af produktet er ca. 30 år som alm. bitumenmembran. Drift og vedligehold er også som alm. bitumenmembran.

JA

LESSNOX membranen kan efter endt levetid blive findelt og genanvendes i asfalt (Disse processer sker hos helholdsvis Tarpaper og SuperAsfalt)

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Proline Group Stand nr. 9 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på

Relining & Strømpeforing Polyesterplast med knust glas (relining) Filtstrømpe leveret af I.S.T (strømpeforing)

Ejerforeninger, andelsforeninger, boligselskaber.

Renoveringen medfører stort set ingen byggeaffald.

ISO 527, ISO 178

Vi støber et nyt rør inden i den gamle faldstamme i etagebyggerier.

Jotun

Intet bygningsarbejde, levetid som minimum svarende til nyt støbejernsrør, +50. Ingen vedligeholdelse.

1


produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Scan Underlay ApS Stand nr. 44

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA NEJ

Upcycled dæk 90% recycled gummidæk samme som 2016

NEJ

NEJ

JF 6ENAN

Danmark

NEJ

JA NEJ

1


Ansøgning om stand på Building Green Denne ansøgning er til for besøgende og andre udstillere, og bruges til dokumentering af produktets eller løsningens bæredygtighed på Building Green events. Generel information Firmanavn

ShelterBricks

Kontaktperson

Søren Berg

Navnet på produkt/løsning

ShelterBricks

Kort beskrivelse af produkt/løsning

Byggeelement i genbrugsplast, som samles uden brug af værktøj.

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, hvilke:

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

entreprenører, arkitekter, NGO’ere

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Byggeelementerne består af 4 ekstruderede plast profiler. De 4 sider skydes ind i hinanden og danner en lukket kasse. Man har hermed et byggeelement som man kan addere til det næste byggeelement, og dermed kan der bygges vægge. man kan dermed bygge et hus på 35 kvadratmeter på en dag. det indebærer at man også kan demontere et hus på en dag. Hermed er der en høj fleksibilitet mht. omforandringer f.eks. tilbygning eller flytning til anden lokalitet. Materialet er genbrugsplast HDPE indsamlet og sorteret fra husholdningsaffald og genbrugspladser. Efterfølgende er det forædlet på en miljørigtig måde,således at det opnår styrke og brandsikkerhed. Ved aflevering efter brug skal det derfor ind i et closed loop som tilsikrer 100% genanvendelse. Indentifikation sker ved mærkning af hver enkel del, både med en prægning og en QR kode. Levetiden for et sådant byggeelement i udendørs klima vil være 10-15. Herfter recycles det og kan blive til nye elementer. Der er intet vedligehold i elementets levetid.Hvert element har en tilbagekøbspris fra leverandøren som følger råvarepriserne på genbrugsplast.

1

x


Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Danmark

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

JA, Hvilke?

x

Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA, Hvilke? I samme produkter,closed loop,tilbagekøbs ordning.

NEJ, sæt kryds:

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Kun ved forbrænding, hvor der udskilles vand og CO2.

NEJ, sæt kryds:

Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Solar Partner ApS Stand nr. 41 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Tractile Klimatag - taget er lavet af et ikkeætsende kompositmateriale, bestående af glasfiber og harpiks. Dette kan ikke korrodere eller oxidere.

JA Klimatag, bestående af naturlige materialer, Harpiks og glasfiber, med integreret PV løsning og opvarmning af vand.

1


Ansøgning om stand på Building Green Denne bæredygtighedsdokumentation henvender sig til udstillere med fysiske produkter og løsninger, såsom rådgivning, software, certificering m.m. inden for den bæredygtige byggebranche. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet/løsningen Kort beskrivelse af produktet/løsningen

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

SolarLab Kristin Rødder solcellefacade Facade med integrerede solceller – hvor solcellemodulerne erstatter et andet facademateriale og gør facaden energiproducerende.

JA, hvilke:

NEJ, sæt kryds: X

Ikke endnu – det arbejdes der på.

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

Bygherrer, arkitekter, entreprenører i byggebranchen, ejendomsudviklere

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, besparelser, levetid, drift osv.)

Ved danske forhold har solcellefacaden en energimæssig tilbagebetalingstid på 2-3 år. I løbet af dens forventede levetid, vil facaden tjene den energi som medgår til dens fremstilling ind mere end 10 gange. 18 m2 solcellefacade fortrænger udledning af 1 tons CO2 per år.

Kun hvis der beskrives et eller flere produkter er nedenstående relevant. Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

SolarLab producerer i Danmark og EU og begrænser dermed transportafstande for råvarer, halvfabrikata og færdige komponenter.

JA, Hvilke? ISO 140001

NEJ, sæt kryds:

Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA, hvordan: Stort set alle komponenter som indgår i et facadepanel kan recirkuleres.

NEJ, sæt kryds:

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: X

1


Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Solartag.dk Stand nr. 89

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

Solartag Solceller integreret i tagplade, komplet løsning med kombineret ensartede solceller og tagplader fra Steni.

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA, sæt kryds: X

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Tømrer, tagdækker, projekterende, arkitekter, ingeniører, private husejere.

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Levetid forventet 60 år+ Garanti på solceller og tagplader 40 år.

3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

NEJ, sæt kryds:

Norge og Tyskland

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: STO Stand nr. 19 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

StoBrick, StoTherm Mineral og StoSilent StoBrick/StoTherm: Energioptimerende facadesystemer StoSilent: lydregulerende fugefrie pudsede lofter (akustiksystemer) Med udgangspunkt i det enkelte projekt, bistår vore konsulenter og tekniske rådgivere gerne med forslag til de mest omkostningseffektive og miljøvenlige løsninger. Vi kan desuden hjælpe til med beregninger og rådgive om vedligeholdelse.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer

JA

EDP, Blauer Engel

Facadesystemerne mindsker CO2 udslip i bygninger. Akustiksystemerne er lavet er primært genanvendelige materialer.

ISO 14001

EPD

1


miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Facadesystemerne: Har en fortrinsvis kort tilbagebetalingstid i forhold til fremstillingsproces - holdt op imod det CO2 udslips der modvirkes ved at anvende Sto facadesystemerne i forbindelse med facadeenergirenoveringer. Hoveddelen af produkterne kommer fra Sverige.

Blauer Engel

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Superwood Stand nr. 6 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Superwood Træ- og facadebeklædning

PEFC

Gennemimprægneret gran fra udvalgte nordiske skove. Perfekt til smukke, miljøvenlige og holdbare facader.

Gennemimprægneringen foregår uden brug af tungmetaller og opløsningsmidler. Der anvendes blot 120 gram imprægneringsmiddel pr. kubik meter træ.

Sverige og Danmark

En unik og patenteret teknologi beskytter træet helt ind i kernen. Mage dobler træets levetid.

Bortskaffelse/genanvendelse

1


Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Bortskaffes som alm. brandbart materiale

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Tikkurila Danmark Stand nr. 76

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Tikkurila Climatecooler roof coatings Varme reflekterende tag maling JA JA

JA

JA

JA

JA JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Troldtekt Stand nr. 16 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Troldtekt akustikplader JA FSC, PEFC, Cradle to Cradle sølv

Troldekt akustikplader er produceret i Danmark af danske råvarer, certificeret rødgran og cement fra Aalborg Portland. Hele serien af Troldtekt akustikplader og designløsninger er Cradle to Cradle certificeret i kategorien sølv. Certificeringen er blandt andet opnået, fordi pladerne ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som kompost.

Cradle to Cradle sølv

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Troldtekt produceres i et lukket system uden udledning af spildevand. Troldtekt er DONG Klimapartner og al strøm er baseret på vedvarende energi (vind).

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Cement fra Aalborg Portland og PEFC eller FSC certificeret træ fra jyske skove.

1


Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Dansk Indeklima Mærkning M1 Blauer Engel Allergy Friendly Product Award

Troldtekt har en lang levetid, min. 50-75 år, og kræver ingen vedligehold i brugsfasen.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA JA Troldtekt produktionsaffald sendes til HedeDanmark til kompostering og anvendes som jordforbedringsmiddel. Sammen med Aalborg Portland arbejder Troldtekt på at etablere et take-back system for udtjente plader, der kan indgå som råvare i produktionen af ny cement.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: VELUX DANMARK Stand nr. 45

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

VELUX Fladtagsvindue, met buet glas Det nye fladtagsvindue er den optimale løsning til flade tage. Det buede glas, der går helt til kanten af rammen, sikrer automatisk afløb af vand, mens det elegante design betyder, at vinduet er lige så flot at se på som at se ud af.

NEJ

NEJ

Livscyklus analysen dokumenterer, at den største miljøgevinst opnås på energibesparelser i vinduets brugsfase. Set over fladtagsvinduets levetid overstiger energibesparelser den energi, der forbruges til råmaterialer og i produktionsprocessen. Denne besparelse kommer af vinduets positive energibalance, der er summen af solvarme ind gennem ruden og et minimeret varmetab gennem konstruktionen, så ovenlysvinduet samlet har et positivt CO2 aftryk over deres levetid. JA - ISO 14001

JA – LCA verificeret af tredjepartssystem i forhold til ISO 14040/14044 og EN 15804

Glas, Argon gas, PVC

1


Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

BEJ

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Fladtagsvinduet har en positiv energibalance, dvs. der sammenlagt er en større varmegevinst end varmetab gennem vinduets samlede levetid. Fladtagsvinduet har en levetid på ca. 30 år, der er indregnet ét rudeskift i produktets levetid.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

NEJ

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

VELUX Fladtagsvindue, med buet glas Det nye fladtagsvindue er den optimale løsning til flade tage. Det buede glas, der går helt til kanten af rammen, sikrer automatisk afløb af vand, mens det elegante design betyder, at vinduet er lige så flot at se på som at se ud af. Vinduet fås også med intelligent betjening med VELUX INTEGRA®.

Udførende, projekterende, slutbrugere

Livscyklus analysen dokumenterer, at den største miljøgevinst opnås på energibesparelser i vinduets brugsfase. Set over fladtagsvinduets levetid overstiger energibesparelser den energi, der forbruges til råmaterialer og i produktionsprocessen. Denne besparelse kommer af vinduets positive energibalance, der er summen af solvarme ind gennem ruden og et minimeret varmetab gennem konstruktionen, så ovenlysvinduet samlet har et positivt CO2 aftryk over deres levetid.

2


Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Fladtagsvinduet har en positiv energibalance, dvs. der sammenlagt er en større varmegevinst end varmetab gennem vinduets samlede levetid. Fladtagsvinduet har en levetid på ca. 30 år, der er indregnet ét rudeskift i produktets levetid.

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Ventilationsvinduet Stand nr. 62 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Ventilationsvinduet Vindue i dobbeltkonstruktion med indbygget termostatiske ventiler som tilfører bygningen forvarmet frisk luft med et minimum af varmetab.

FSC

Ligger primært i produktets funktion, hvor der primært ved naturens egne termiske kræfter føres frisk forvarmet luft ind i bygningen som alternativ til at det gøres mekanisk med ventilatorer.

Der bruges FSC certificeret træ. Primære materialer er træ, glas, aluminium og lister af EPDM gummi. Underleverandører følger gældende praksis. Der anvendes miljøvenlig vandbaseret maling.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Som andre kvalitetsvinduer. Primære funktion er at tilføre frisk forvarmet luft qua naturens egne termiske kræfter i modsætning til at gøre det mekanisk. Vedligehold mv. kræver ikke nogen særlige belastende processer.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

1


Kan produktet efter endt levetid gĂĽ tilbage til naturen?

JA

2


Ansøgning om stand på Building Green Denne ansøgning er til for besøgende og andre udstillere, og bruges til dokumentering af produktets eller løsningens bæredygtighed på Building Green events. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produkt/løsning Kort beskrivelse af produkt/løsning

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

Vargo Nielsen Palle Jonas Nielsen Arkitektrådgivning Rådgivning indenfor integreret design, som forener arkitektur, ingeniørvidenskab og økonomi. Det er tegnestuens holdning at holistisk bæredygtigt byggeri udvikles bedst med tværfaglig forståelse og samarbejde, hvor nøglen til succes ligger i evnen til at kunne tænke og sammensætte projektet på tværs.

JA, hvilke:

NEJ, sæt kryds: X

Hvilken faggruppe henvender produktet/løsningen sig til?

Rådgivere i byggeriet, projektudviklere, samt offentlige/private bygherre.

Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold)

Bæredygtighed kategoriseres indenfor social, miljømæssig og økonomisk. Bæredygtigt byggeri er derfor som udgangspunkt tværfaglig og kompleks. Derfor anvender vi tværfaglige metoder i designprocessen for at sikre et holistisk bæredygtigt projekt.

Nedenstående del henvender sig kun til udstillere, der skal udstille produkter: Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds:

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds:

1


Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds:

Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2


Ansøgning om stand på Building Green Denne bæredygtighedsdokumentation henvender sig til udstillere med fysiske produkter og løsninger, såsom rådgivning, software, certificering m.m. inden for den bæredygtige byggebranche. Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet/løsningen Kort beskrivelse af produktet/løsningen

Vølund Varmeteknik A/S Jette Bergmann F2120 – luft/vand varmepumpe

Ny luft/vand-varmepumpe giver "hedebølge" - selv i polarkulde Nyheden Vølund F2120 luft/vand-varmepumpe imponerer med SCOP over 5, selv om udetemperaturen rasler ned til minus 25 grader. Selv med en bidende polarkulde på minus 25 grader kan den nye Vølund F2120 omdanne den kolde udeluft til varmt vand med en fremløbstemperatur på 63 grader. I modsætning til traditionelle luft/vand-varmepumper har F2120 et langt større arbejdsområde. Det betyder, at den selv ved lave temperaturer på ned til minus 20-25 grader er i stand til at yde sit maksimale og levere 63 grader varmt vand. Andre luft/vand-varmepumper skal helt op omkring frysepunktet, før de nærmer sig tilsvarende fremløbstemperaturer. Den nye Vølund F2120 varmepumpe er med sine tekniske egenskaber velegnet til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Monoblok-varmepumpen har frekvensregulering og kan leveres med en effekt på 8, 12, 16 eller 20 kW. Og hvis der er behov for større effekt, er det muligt at koble op til otte varmepumper sammen i kaskade. Desuden kan F2120 bruges både til opvarmning og køling det hele samlet i ét system. Takket være varmepumpens kompressor med frekvensregulering tilpasser Vølund F2120 sig fleksibelt efter det aktuelle behov for opvarmning og køling. Systemerne understøtter i øvrigt funktionen Smart Grid Ready og er forsynet med NIBE Uplink.

Beskrivelse af bæredygtighed Har produktet/løsningen certificeringer? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Hvilken faggruppe henvender

JA, hvilke:

NEJ, sæt kryds: X

Byggeri – til private samt erhvervsløsninger

1


produktet/løsningen sig til? Generel beskrivelse af produktet/løsningens bæredygtighed (materialer, besparelser, levetid, drift osv.)

Høj effektivitet med ny teknik Det er en nyudviklet teknik, som ligger bag varmepumpen og gør den i stand til at præstere ved så ekstreme temperaturer. Samme teknik er også årsagen til, at varmepumpen er særdeles økonomisk i drift med en imponerende energieffektivitet (SCOP) på over 5. SCOP - eller Seasonal Coefficient of Performance - angiver, hvor meget el varmepumpen bruger til drift i forhold til, hvor meget varme den leverer under optimale forhold. Jo højere SCOP, desto mere effektiv er varmepumpen. SCOP på 5 betyder, at varmepumpen i gennemsnit over hele fyringssæsonen producerer 5 kWh for hver gang den bruger 1 kWh. Afrimningen på den nye F2120 har oven i købet et meget lavt energiforbrug, idet restvarmen fra kølekredsen udnyttes - det er nyskabende.

Kun hvis der beskrives et eller flere produkter er nedenstående relevant. Transport Hvilket land kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fremstilling & genanvendelse Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Sverige

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds:

X – ISO 14001 + ISO 9001

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: X

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, hvordan:

NEJ, sæt kryds: X

Ønsker du hjælp til ansøgningen eller har spørgsmål til den, er du meget velkommen til at kontakte Sales Manager Michael Bering på +45 4195 1404, eller på sales@buildinggreen.eu Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

2

Profile for Insight Events ApS

BGAAR18 Bæredygtighedsdokumentationer  

BGAAR18 Bæredygtighedsdokumentationer