Page 1

DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: A. Rindom Stand nr. 40

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Huntonit og FIBO VådrumsPaneler PEFC

PEFC bæredygtig skovdrift.

Huntonit fremstilles af udtynding fra skoven.

Norge

Huntonit er Indeklimamærket.

Lang levetid og kan brændes ved udtjent funktion. Fremstilles uden tilsætning af lim. Huntonit udnytter Træfibrenes opbygning til sammensætningen af produktet.

Lang levetid og kan brændes ved udtjent funktion. Fremstilles uden tilsætning af lim. Huntonit udnytter Træfibrenes opbygning til sammensætningen af produktet.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Acrimo A/S Stand nr. 82

Udstilling af løsning Generel information Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Arkitekter, rådgivere, entreprenører.

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Vi skal simulere energibesparelsen ved montage af vore løsninger og dermed CO2 besparelse.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Ved optimalt brug kan vore produkter bidrage til reduktion af køling med op til 36% og 18% på varme samt 80% på kunstlys.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Airmaster Stand nr.14

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

NEJ

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

NEJ

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Autodesk Stand nr. 53

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Autodesk Software til brug for design og konstruktion

NEJ

JA, Cobie, Leed

Med mere gennemanalyserede og koordinerede projekter nedbringes ressourcespild og fejlleverancer ved byggeriet.

NEJ

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

NEJ

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

NEJ

NEJ

1


Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Software til brug for design og konstruktion

Arkitekter, ingeniører og konstruktører

Igennem analyse i den tidlige projektfase i forhold til indeklima, solfang, skyggeafkast, kuldebro mm. højnes muligheden for bæredygtige incitamenter. På den måde understøtter Autodesk software det bæredygtige byggeri. Ved at skabe grundlaget for de rette beslutninger i de tidlige faser, nedbringes udgifterne til implementering af energivenlige løsninger og optimering af forsyningsinstallationer. Resultatet af de indledende analyser ift. f.eks. varmeudslip er mere grønne byggerier.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Badelement ApS Stand nr. 79

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Fremstilling Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Green Elements GreenElements er vores mærke for ekstraordinære, bæredygtige sanitære løsninger. Det vil sige armaturer, installationer og færdige præfabrikerede badekabiner, der kan indgå i bæredygtigt og miljømærket byggeri. Bygherrer, arkitekter, investorer etc.

Svanemærket

Anvender godkendte og/eller svanemærket produkter.

Svanemærket

JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: B2B-Metoden Stand nr. 42

Udstilling af løsning Generel information Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Webplatform til håndtering af bæredygtighed i byggeprojekter f.eks. certificering og uddannelse i bæredygtighedsledelse.

Bygherre, rådgivere og entreprenører.

Bidrager til øget grad af bæredygtighed i byggeriet.

Webplatform er åben i forhold til systemer som DGNB, LEED, BREEAM m. fl.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Best Green Stand nr. 129

Udstilling af produkt Generel information Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

JA

Salg af varme fra varmepumpeanlæg med brug af grøn strøm i form af vindenergi.

For produktion af varme anvendes certificeret, grøn strøm.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Betongruppen RBR A/S Stand nr. 59

Udstilling af produkt Generel information Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Beton anvendes til genknus og kan indbygges som bærelag i vejopbygninger.

Beton har en særlig evne til at lagre og nyttiggøre gratis energi fra eksempelvis solen. Det reducerer energi behovet til opvarmning. Betons bærende elementer kommer fra bæredygtige naturlige råmaterialer, der er nemt tilgængelige i store mængder.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Beton fremstilles ved en fuldt automatiseret proces uden større miljøpåvirkning. Beton har en meget lang levetid.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Bluebeam Stand nr. 68

Udstilling af løsning Generel information Kort beskrivelse af produktet

Bluebeam laver smarte og simple løsninger til papirløse arbejdsprocesser. Der benytter og laver leveranger i elektroniske formater, såsom PDF.

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Designere og konstruktører.

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Begrænser benyttelsen og behovet for papir i en virksomhed.

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Gør det muligt for arbejdsprocessor at blive papirfri i design og konstruktion branchen.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Lindab A/S Stand nr.

Udstilling af Lindab Ventilation (Pascal og UltraLink) Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

Lindab A/S Louise Lindeskov Lindab Pascal og Lindab Ultralink Lindab Pascal: en løsning der sikrer et optimalt indeklima, hvor luftmængden reguleres ud fra temperaturer, CO2 eller fugtighed. Sikrer trækfri og lydsvag ventilation. Lindab UltraLink: en teknologi som kan måle og regulere præcis luftmængde i ventilationssystemer.

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA, sæt kryds: X Stål

NEJ, sæt kryds:

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke? Ecocycle Council

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? 1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Ventilationsbranchen Entreprenører Rådgivere Genanvendeligt stål. UltraLink kan bla. advare om beskidte ventilationskanaler og dermed forlænge levetiden. Pascal er behovsstyret ventilation og kan bla. nedbringe eludgifter og generelt være med til at forlænge levetiden på ventilation.

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

JA, Hvilke? ISO 9000 ISO 14000

2.c) Beskrivelse af den bæredygtige fremstillingsproces.

20% genanvendeligt stål. Ved intern transport benyttes 100% vedvarende energi.

3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra

Fortrinsvis fra europæiske lande

1

NEJ, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds:


(geografisk)? 5. Bortskaffelse/genanvendelse 5.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 5.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Boon Edam Danmark Stand nr. 37

Udstilling af produkt Generel information Kort beskrivelse af produktet:

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Skånsom certificeret pulverlakering. Restaluminium genanvendes eksternt.

Holland & Tyskland

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Briiso Stand nr. 119 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Briiso består af PIR isolering med lambda på 0,0248, sammen med ægte murstens skal på 25 mm. Systemet er brandtestet og godkendt på DBI. NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Briiso har en levetid på min 70 år, Drift ogvedligehold af produktet er den samme som man kender fra almindeligt murstens byggeri. Briiso bruger 1/4 del resourcer og energi til fremstilling og transport af mursten, grundet tykkelsen på 25 mm.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Rådgivere, arkitekter, ingeniører

NEJ

Alle produkter produceres på danske fabrikker/teglværker.

1


Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

JA

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

NEJ

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: BWT – Best Water Technology Stand nr. 21

Udstilling af produkt Generel information Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

ISO 9001 ISO 14001

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Blødgøringsanlæg fjerner kalken far vandet, som giver energibesparelser og minimerer forbrug af kemikalier.

JA

Filtermaterialet kan genanvendes i andre produkter.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Bygsundt Stand nr. 69

Udstilling af produkt Generel information Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

ClayTec Ler puds er ikke tilsat unaturlige stoffer og kan gå direkte tilbage til naturen. DGNB NATURAPLUS

DIN 18947

ECO Institut

Tyskland

NATURAPLUS

Lerpuds er i princippet Low-Tec klimaanlæg, som regulerer eks. fugt.

JA JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Børma Stand nr. 87

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet 1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Børma - Ideal Standard Scandinavia Pia Madsen Ceraplan ECO Vand-og energibesparende vandhane til køkken eller bad

JA, sæt kryds: X

1.b) Har produktet en certificering i forhold til JA, Hvilke? materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

NEJ, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

VVS installatører, boligforeninger, Arkitekter

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Vand- og energibesparende funktioner der sikrer minimalt vandforbrug og afhjælper unødig opvarmning af varmt vand. Fremstillet af kvalitetsmaterialer med lang levetid der kræver minimal vedligehold, tilgængelig reservedelsprogram på sliddele.

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

JA, Hvilke? ISO 14001

3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)?

EU

4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)?

JA, sæt kryds: Ja- delvis

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

1

NEJ, sæt kryds:


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: CBI Danmark A/S Stand nr. 56

Udstilling af produkt Materiale Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Rådgivere, arkitekter, bygherrer, entreprenører, håndværkere.

Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Natureplus

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Isocellpapirisolering er lavet af genbrugsaviser og består af hulefibre, som har en isolerende effekt.Produktet er luftæt, isolerende og samtidig åndbart. EPD

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Brug af genbrugspapir i fremstillingen reducerer forbruget af primære råstoffer og er dermed ressourceskånende. Genbrugspapir har lavt energiforbrug i produktionen.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Natureplus

JA

JA

1


Generel og kort beskrivelse af produktets bĂŚredygtighed

Genanvendelse af brugte aviser, som endnu engang kan genanvendes.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Cembrit Stand nr. 27

Udstilling af produkt Generel information Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Facadeplader med lang holdbarhed. Vandbaseret overfladebehandling. Facaderne anvendes i Svane-mærket byggerier.

JA

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

OHSAS 18001

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

FSC-certificerede cellulose fibre. Minimalt vandforbrug i lukket system. Der anvendes kun lokalt cement.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Råvarer kommer fra lokalområdet.

Let facade – mere plads til isolering minimal vedligeholdelse. Forventet levetid min. 40 år.

JA

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Clean Stand nr. 165

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

1. REFURB - Et attraktivt pakketilbud for dyb energirenovering 2. Sammen om klimatilpasning 3. Inno-SE, intelligente bygningsinstallationer 4. Genanvendelse af byggematerialer i byggeriet

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Triple helix, uddannelses institutioner, entreprenører, leverandører af energi og klimaløsninger, energi- og vandselskaber, beslutningstagere (kommuner) Fremme cleantech løsninger og grøm omstilling af energi og klima

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Ad1&3: Energibesparelse/cleantech Ad2: Klimasikring/uddannelse/formidling Ad4: Bæredygtig genanvendelse/ressource optimering

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Colas Stand nr. 31

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Wattway JA

Råvarer kommer fortrinsvis fra Frankrig.

Wattway udnytter eksisterende asfalterede flader som veje, stier og pladser til via solens stråler at producere energi.

JA

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Vegecol

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Diverse naturplanter kommer fra Frankrig.

Vegecol fremstilles af planter, som under væksten optager CO2.

1


Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Vandvejen Vandvejen er en løsning til klimatilpasningen i tæt by via byens vejanlæg. Vandvejen skaber merværdi til byens og vejens brugere via effektiv håndtering af regnvand, design af høj kvalitet og robuste materialer.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Consentino Stand nr. 132

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Arkitekter, bygge & anlæk, husbyg.

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Siletone ECO består af min. 50% genbrugsmateriale, 25% er økologiske materialer, produceret ved brug af genbrugsvand.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

ISO14001 ISO9001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Cradle to Cradle

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Genbrugsvand bruges i processen. Stene forarbejdes under højteknologiske og optimerede forhold.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af

Hele verdenen.

EPD, NSF, GreenGuardGold

Produkterne Dekton og Silestone har en lang levetid og produceres under certificerede forhold jf. alle regler. Materialerne består af spejle, porcelæn, marmor, kvants, granit og andre stenarter.

1


produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgĂĽ som rĂĽvare i et nyt produkt?

JA

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: DAFA A/S Stand nr. 22

Udstilling af løsning Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Arkitekter, rådgivende og udførende

DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre dampspærresystem. De består af unikke og flere patenterede og miljøvenlige produkter og kan efter endt anvendelse genbruges. En række af DAFAs byggeprodukter er optaget i Nordic Ecolabellings database over produkter, der må indgå i svanemærket byggeri. Med DAFA AirStop System opnår du et godt indeklime uden træk, fugt og skimmelvækst. Ved etablering af en tæt damspærreløsning opnås store energibesparelser.

Da produkterne hverken indeholder farlige kemikalier eller afgiver giftstoffer, belastes miljøet ikke ved brug. Flere af produkterne i DAFA AirStop System er Eurofins A+certificerede.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Dansk Indeklima Mærkning Stand nr. 114

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Dansk Indeklima Mærkning er en frivilligmærkningsordning for byggevarer samt inventar, som kan påvirke indeklimaet

DIM henvender sig til producenter af byggematerialer samt inventar, som ønsker dokumenteret, at deres produkt ikke bidrager negativt til sundhed og komfort i et indeklima Indeklimamærkede produkter er en naturlig del af et bæredygtigt byggeri, hvor den gode luftkvalitet bidrager til den sociale bæredygtighed Indeklimamærket stiller krav til produktet i brugsfasen. Produktet får tildelt en tidsværdi, som angiver, hvor lang tid det tager før afgasningen af et produkt er reduceret til en koncentration, der ikke længere vurderes skadelig i forhold til sundhed og komfort.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Dansk-Tysk Handelskammer Stand nr. 16

Udstilling af løsning Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Byggefirmaer med bæredygtige produkter og løsninger.

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Konferencer med indlæg om bæredygtigt byggeri i Danmark og Tyskland, matchmaking og individuelle bilaterale møder.

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Formidling af viden om bæredygtige løsninger og produkter. Plaform for bæredygtigt netværk.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: DBI Vidensventer Stand nr. 54

Udstilling af løsning (rådgivning, software, certificering m.m.) Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på løsningen Kort beskrivelse af produktet

DBI Karen W. Nielsen

DBI er specialiseret i brand og sikring og arbejder målrettet for at sikre liv og værdier. Vi tilbyder ydelser inden for brandforebyggelse, brandteknik og sikring og udvikler konstant ny viden for at opnå de bedste og mest bæredygtige sikkerhedsløsninger for virksomheder, institutioner og myndigheder. Desuden deltager DBI løbende i udviklingsprojekter, som skal inspirere byggebranchen til at tænke nyt i forbindelse med brugen af bæredygtige materialer.

1. Funktion 1.a) Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Producenter af byggematerialer

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Dr. Schutz Stand nr. 51

Udstilling af produkt Generel information Kort beskrivelse af produktet:

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Vi anvender eksisterende gulve og overflader til vores produkt. Gulve og overflader der normalt ville blive afskaffet. Arkitekter & håndværkere.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Med over 50 års levetid er vores løsning unik langtidsholdbar. Samtidig stoppes ”smid-ud” ideen på de eksisterende gulve. Vores overflader skal kun rengøres med vand – ingen kemikalier.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: ecoBETA Stand nr. 121

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Det er de bedste bæredygtighed produkt det findes. I dag der er 2 syl men kun 1 knap. Der ved undgår vandspild. Materiale, levetid er 20år+. Vedligeholdelse minimal.

JA

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Det er de bedste bæredygtighed produkt det findes. I dag der er 2 syl men kun 1 knap. Der ved undgår vandspild. Materiale, levetid er 20år+. Vedligeholdelse minimal.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

VVS, sanitet

NEJ

NEJ

Danmark og Tyskland

JA NEJ

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Etex Group Stand nr. 33

Udstilling af produkt Generel information Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc)

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Er produktet omfattet af anden

Promat:  Promatect 100 & 200: nej. Byggeplader  Duripanel:nej  Hydropanel:nej. Siniat:  GKB Scan:ja GKF Scan:ja Promat:  Promatect 100 & 200: Byggeplader  Duripanel: ja  Hydropanel: ja Siniat:  GKB Scan: ja  GKF Scan: ja (NB: EPD = en metode til at dokumentere og deklarere bæredygtigheden for byggevarer) Promat:  Promatect 100 & 200:EPD Byggeplader  Duripanel: EPD  Hydropanel: EPD Siniat:  GKB Scan: EPD  GKF Scan: EPD

Promat:  Promatect 100 & 200: ISO14001 & ISO9001. Byggeplader  Duripanel: ISO14001 & ISO9001.  Hydropanel: ISO14001 & ISO9001. Siniat:  GKB Scan: ISO14001 & ISO9001.  GKF Scan: ISO14001 & ISO9001. Promat: 1


certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

 Promatect 100 & 200: Cradle-to-Gate LCA Byggeplader  Duripanel: Cradle-to-Gate LCA  Hydropanel: Cradle-to-Gate LCA Siniat:  GKB Scan: Cradle-to-Cradle LCA  GKF Scan: Cradle-to-Cradle LCA

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Promat:  Promatect 100 & 200: Byggeplader  Duripanel:  Hydropanel: Siniat:  GKB Scan:  GKF Scan: -

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Promat:  Promatect 100 & 200: EU Byggeplader  Duripanel:EU  Hydropanel: EU Siniat:  GKB Scan: EU  GKF Scan: EU Promat:  Promatect 100 & 200: nej. Byggeplader  Duripanel: nej.  Hydropanel: nej. Siniat:  GKB Scan: nej.  GKF Scan: nej. Ad 4.b Promat:  Promatect 100 & 200: Byggeplader  Duripanel:  Hydropanel: Siniat:  GKB Scan:  GKF Scan: Promat:  Promatect 100 & 200: nej

2


Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Byggeplader  Duripanel: nej.  Hydropanel: ja. Siniat:  GKB Scan: ja.  GKF Scan: ja. Promat:  Promatect 100 & 200: nej Byggeplader  Duripanel: nej.  Hydropanel: nej. Siniat:  GKB Scan: nej.  GKF Scan: nej.

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: EURO GROUP Stand nr. 137

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Fuldt nedgravede affaldscontainere

JA

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Levetid 20 år, kun minimal vedligehold

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering (eksempelvis: ISO 14001)? Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Ejendomsinspektører, ejendomsadministratorer, ejendomsingeniører

JA

Jylland

JA

NEJ

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: eviShine A/S Stand nr.102

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

NEJ

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

NEJ

NEJ

Produkt design med fokus på minimal strømforbrug. Forventet levetid 42 år. Drift & vedligeholdelse er ikke relevant.

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Produkt kan nemt deles i relevant stoffer

1


Udstilling af løsning Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Elektriker, maskinmester, ingeniør

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

eviShine er en energiregistreringsplatform. Energiovervågning af el/van/varme mm.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Når man kender sit energiforbrug kan man ændre sin adfærd og dermed reducerer sit energiforbrug.

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Via eviShine reducerer slutbruger sit energiforbrug og dermed Co2 udledning.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: EXPO-NET Danmark A/S Stand nr. 18

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Rådgivere, ingeniører og håndværkere.

Produkterne indeholdeholder genbrugsplast i PE.

PE er et uforgængeligt materiale, der kan regenereres og anvendes igen.

JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Fairpaint Stand nr. 145

Udstilling af produkt Generel information Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Invena

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

100 % recirkulerbare. Samme levetid el. lengere i forhold til traditionelle malevarer.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Arkitekter, ingeniører, indretningskonsulenter og bygherrer

Lave omkostningern (energi)

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Tyskland

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Teoretisk, JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: FAKRO Danmark Stand nr. 9

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

JA, FSC

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Genanvendelse af materialer

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

NEJ

EU

NEJ

Lave u-værdier

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Træ, aluminium, glas

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Flexowaste Stand nr. 139

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Flexobox-serie består af 3 produkter til affaldssortering/behandling produceret af genbrugsplads. JA NEJ

Entreprenører, bygherre, arkitekter, køkkenbranchen, almennyttigt boligbyggeri Alle 3 produkter er produceret af genanvendt plast og designet efter principperne ”designed from recycling” og ”designed for recycling” NEJ

Genbrugsplasten kommer fra overskudsmateriale ved produktion i Polen. JA NEJ

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Flow-Loop Shower Panel Stand nr. 132

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet:

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Flow Loop Simon Kolff Flow Loop shower panel Flow Loop er et bruse-panel, som kan spare op mod 90% vand og 80% varme, samtidigt med at komforten i badet forbedres pga. et højere flow end en standard bruser. Derudover reduceres problemer med kalkaflejringer. Systemet er plug&play og velegnet til retrofit i eksisterende badeværelser.

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

VVS’er/elektrikere, energi-konsulenter, arkitekter

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds:

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: FM Mattsson Mora Group Stand nr. 75

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

FM Mattsson Mora Group Armaturer Vand-og energibesparende armaturer

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

VVS-installatører, Rådgivere/ingeniører/arkitekter, boligforeninger

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

http://www.fmmattsson.dk/Miljo-og-energi/miljohensyn-ervores-markesag/ Med gode råmaterialer, sikrer vi os en lang levetid. Armaturerne er nemme at drifte og vedligeholde og med Koldstart og Softclose bringer vi besparelser og forlænget levetid ud til forbrugeren.

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)?

JA, Hvilke? X ISO 14001

NEJ, sæt kryds:

Sverige og Europa

JA, sæt kryds: X

1

NEJ, sæt kryds:


4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, sæt kryds:

2

NEJ, sæt kryds: X


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Foam King Stand nr. 74

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

NEJ

NEJ

Hvordan kan man holde indefrysning på -20⁰ C med 3 cm tynde vægge og stadig have AAA i energiforbrug? Hvordan kan de tynde vægge i en flyvemaskine føles varme, når flyet med 800 kilometer i timen flyver i -40⁰ C i 10.000 meters højde? Svaret er: Højeffektiv polyuretanisolering. Foam King er den førende leverandør af højeffektiv polyuretanisolering til ejendomme i Norden.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

NEJ

NEJ

NEJ

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: FOAMGLAS Stand nr. 104 + 106

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

JA

JA

- An insulation product made out of 66 % recycled glass, the rest is virgin glass - Unique and outstanding properties that secure a minimum of 50 years service lifetime Please see attached - Lifetime tests done on project where Foamglas has been installed and in service from 46- 58 years (Jardine water treatment plant, Thyssen Krupp Drei Scheiben haus) - Power point presentation in Danish. JA – ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Nej

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Since FOAMGLAS insulation has service lifetime that is minimum 2-3 times longer that most other insulation materials, the need for resources to produce over time will decrease

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Belgien

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima?

NEJ

1


(eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Se ovenfor

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Foamglas can be reused to 100 % for to produce new foamglas. The material is crushed to a fine powder. Or the material can be crushed into larger fractions and be used as landfill (gravel) under roads, railroads and ground slab.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Forbo Flooring Stand nr. 22

Udstilling af produkt Generel information Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

JA

NEJ

Lofter produceret i regenereret stål og aluminium fra EU.

Vi har miljøstyring, men er ikke certificeret.

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Produceret i EU, indeholder 70% genanvendte materialer. Genanvendelighedsgraden er min 95%. Sikkerhed og overenskomster på arbejdspladsen.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Europæiske leverandører

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til

NEJ

God total økonomi, meget høj levealder, lave drifts omkostninger (nemt at rengøre, montere og de montere,

1


brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

fleksibilitet, leveringssikkerhed på supplement). Mulighed for alternativ køl/varme m. driftsbesparelser og bedre indeklima. Mulighed for bedre akustik og for alternativ ventilation, som giver bedre indeklima.

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Lofter i stål og aluminium kan regenereres til både samme produkt eller andet materiale i stål/aluminium

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Frøslev Træ Stand nr. 22

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

OrganoWood, ThermoWood Bæredygtige facade- og terrasseprofiler i fx OrganoWood, ThermoWood, cedertræ og gran. Bæredygtige alternativer til byggeriet. Arkitekter, konstruktører, det offentlige og kommunale

FSC, PEFC

Langtidsholdbare byggematerialer i træ efterbehandlet uden brug af kemi og FSC eller PEFC certificeret.

Det er træ – det mest bæredygtige byggemateriale der findes. Det er CO2 venligt.

Sverige, Finland, Canada, Tyskland

Træprodukterne har lang levetid (10 år+) og nem vedligeholdelse.

JA JA Det er CO2 venligt og naturligt uden indhold af kemi.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: FSC Certificering Stand nr.26

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

FSC® – mærknings- og certificeringsordning til træprodukter fra bæredygtig skovbrug og ansvarlige kilder. FSC Danmark (www.fsc.dk) er det danske kontor for FSCmærket. Vi arbejder non-profit med at udbrede brugen af FSC-certificerede produkter og øge kendskabet til mærket og herigennem udbrede bæredygtigt skovbrug over hele verden. En del af dette arbejde foregår inden for byggeriet, som bruger rigtig meget træ. I byggebranchen samarbejder vi med rådgivere, entreprenører, bygherrer og leverandører af byggematerialer for at sikre, at der anvendes dokumenterbart bæredygtigt træ. Til alle aktører i træ- og papirindustrien, herunder byggebranchen, hvor det særligt er materialeproducenter og –leverandører, entreprenører, arkitekter, rådgivere og bygherrer samt politikere, som FSC er relevant for FSC-certificerede produkter er lavet af træ fra bæredygtige skove og ansvarlige kilder. I bæredygtige FSC-certificerede skove fældes der ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig beskyttes dyr og planteliv, og de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Når en aktør i byggebranchen vælger FSC, er vedkommende med andre ord med til at sikre, at der er ordentlige vilkår for natur og mennesker i skovene, hvor træet kommer fra. Brug af FSCcertificerede produkter bidrager også positivt i kampen for at standse den globale opvarmning. Ubæredygtig brug og forringelse af verdens skove bidrager nemlig alene til 18 procent af verdens samlede menneskeskabte udledning af CO2 og står dermed for mere end hele den samlede transportsektor tilsammen.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Gamle Mursten Stand nr. 94

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Gamle Mursten og Gamle Mursten Vægsystemer Gamle Mursten kan som de eneste i Danmark rense og genbruge mursten i stor skala. Uden brug af kemikalier eller vand, renses og kvalitetstjekkes de gamle sten, og giver patina og historik til nye byggerier, samtidig med, at der spares et halvt kilo CO2 for hver eneste sten der genbruges. Stenene kan både leveres som hele sten til nybyggerier og renoveringer, og som præfabrikerede vægmoduler med murstensskaller, lige klar til at skrue op på eksisterende vægge både inde og ude.

JA

Der er lavet LCA og en EPD er underudarbejdelse. Produktet er direkte genbrug samt upcycling.

Når en bygning nedrives, havner de gamle mursten ofte som byggeaffald, som knuses og downcycles til vejfyld eller hældes i havne. Gamle Mursten har udviklet en patenteret mekanisk renseproces, hvor hver sten kvalitetstjekkes og klargøres til at kunne bære bygningskulturen og historien videre til nye byggerier. Herved spares energi og ressourcer som ellers skulle være brugt til udgravninger og brænding af nye sten, samtidig med, at affaldsmængden fra nedrivninger mindskes.

Gamle Mursten bruger ingen vand eller kemikalier til at rense de gamle mursten og har fokus på optimal udnyttelse af råmaterialet gennem hele renseprocessen. Således leverer Gamle Mursten ikke bare hele og halve sten til nybyggerier, men skærer også ukurante sten til skaller, som påmonteres isoleringsmaterialer. Disse præfabrikerede moduler er nemme og hurtige at skrue op, og giver et unikt New Yorker look. Ved at skære ukurante sten til skaller, upcycles det materiale som ellers ville være blevet knust og brugt til

1


vejfyld. Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

De gamle mursten er et organisk teglprodukt, som generelt leverer et behageligt indeklima og som ikke bliver forringet med årene ved almen brug og ej heller kræver vedligehold. Vælger man vores præfabrikerede vægsystemløsning, er det muligt at efterisolere hele facaden, eller blot enkelte vægge, såvel indvendig som udvendig fra.

JA

Når en bygning med gamle mursten nedrives, kan stenene renses og genbruges igen. Såfremt murstenene ikke klarer kvalitetstjekket, kan de downcycles til vejfyld, speedwaygrus mv. Murstensskaller påmonteret vores vægsystem, er designet med henblik på dissambly, således at hvert modul kan skrues ned og sættes op igen utallige gange.

Billeder af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Genvex Boligventilation Stand nr. 48

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Boligventilation, ECO 190 og 375 Ventilationsanlæg til lejligheder og parcelhuse med høj varmegenvinding og energieffektive ventilatorer.

Hovedbestanddelen af maskinen består af et kabinet udført i EPS / Styropor. Materialet kan genanvendes og anvendes til fremstilling af mange andre plastprodukter i polystyren. ISO 14001

Den fremstillende virksomhed er certificeret iht. ledelsessystemstandard for energi ISO 50001 og har derfor stor fokus på bæredygtig produktion med mindst mulige miljøpåvirkning. Svanemærket

Ventilationsaggregatet er fremstilles med fokus på højeffektive ventilatorer med lavt elforbrug og plastmodstrømsveksler med højeste varmegenvinding. Der vil under aggregatets forventede levetid på 20 år ikke være behov for andet end filterskift og rengøring af veksler med rent vand.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

De anvendte materialer i aggregatet kan genanvendes f.eks. EPS til nye plastprodukter.

1


Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Eco 190 og Eco 375 Eco 190 er ventilationsanlæg til lejligheder og rækkehuse, som typisk indbygges over nedhængt loft. Er kun 24 cm høj og dermed kræver anlæg ikke meget plads over loft. Eco 375 er væghængt ventilationsanlæg til boliger op til 350 m2, som indbygges i teknikskab. Eco 375 er velegnet til BR20 byggeri, da anlægget har lavt energiforbrug og høj varmegenvinding.

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Ingeniør, arkitekt, boligforeninger, klima, energi, projektleder og håndværker. Maskinens primære bestanddel er EPS som kan genanvendes til nye plastemner i Polystyren. Ventilationsaggregatet er fremstilles med fokus på højeffektive ventilatorer med lavt elforbrug og plastmodstrømsveksler med højeste varmegenvinding. Der vil under aggregatets forventede levetid på 20 år ikke være behov for andet end filterskift og rengøring af veksler med rent vand. De anvendte materialer til fremstilling af maskinen kan generelt genanvendes og har dermed en minimal miljø/klimapåvirkning ved genanvendelse.

Billede af løsning ECO 190

ECO 375

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København2017 Udstiller: Glasergy Stand nr. 151

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

BIPV-solutions Building integrated photovoltaic solutions which are used for the replacement of conventional construction materials from different parts of the building’s exterior such as skylights, facades, windows, curtain walls or roofs. The photovoltaic transparent glass produces electricity even in diffuse light, shade and under cloud cover.

We recycle the leftover encapsulating (both PVB and EVA) and purchase the raw material from the first manufacturing, warrantying the highest quality of our product. Same case with the ribbon, back sheet, etc. With the spare material coming other products are done with other encapsulating of lower quality, like shoes soles.

Energy generation on the spot. (eg. Solar panels) Energy generation. UV & IR filter. Thermal and acoustic performance. Natural light. Innovative design. Reducing CO2 emissions.

ISO 14001:2015

-Environmental License from Ayuntamiento de Ávila, 08-042015 for the place VICOLOZANO. -Certificate for gas deposit pressure with acoustic emissions technology from INGEIN, 03-2016 - Inscription in the production register and manage of residues of Castilla y León for used oils, contaminated containers, aerosol sprays, contaminated absorbents, fluorescent tubes and solvents. - Spill analysis carried out by LABDIAL, all places, positive result. - Environmental noise measurements carried out by IBERACÚSTICA, positive result.

1


Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til pĂĽvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk IndeklimamĂŚrkning, M1, SvanemĂŚrket, Blauer Engel eller lign.)

LEED Certification.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Green Advice Stand nr. 132

Udstilling af løsning (rådgivning, software, certificering m.m.) Generel information Firmanavn Kontaktperson Kort beskrivelse af produktet

Green Advice Stina Emanuelsson We offer a map based service for architects, building companies and city planners making it easier to design sustainable cities. Today it is difficult to show the real values of green solutions. By quantifying and visualizing the benefits of minimizing windflow, increase solar access and place strategic urban vegetation we can prevent floods, save energy and create better environments for our cities.

1. Funktion 1.a) Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Arkitekter, byplanlæggere

1.b) Generel beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Visualisering af grønne tage, solpaneler, klimatilpasning/ skybrudsløsninger

2. Brugsfase 2.a) Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen og resultat

Promovering af bæredygtige løsninger i det offentlige byrum

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Guldager Wise Water Treatment Stand nr. 159

Udstilling af løsning (rådgivning, software, certificering m.m.) Generel information Firmanavn Navnet på løsningen Kort beskrivelse af produktet

1. Funktion 1.a) Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? 1.b) Generel beskrivelse af løsningens bæredygtighed

2. Brugsfase 2.a) Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen og resultat

Guldager A/S Vandbehandling Blødgøring af vand og forebyggelse af legionella giver beskyttelse og energibesparelser.

Håndværkere, entreprenører/byggeleder, offentlig og private byggherrer/boligforeninger. Bekæmpelse af kalk og legionella giver sundere vand, lavere driftomkostninger og længere levetid på installationer – resultatet er energibesparelser til fordel for brugeren og i sidste ende miljøet. Ved at bekæmpe kalken kan der spares på energien og miljøet skånes for skrappe rengøringsmidler. Det bløde vand medfører længere levetid på fx husholdningsmaskiner og produktionsudstyr.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: H.E.W. A/S Stand nr. 98

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

JA, (FSC) for parkinventaret

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Affalsdlæsninger: Fremstillet af beton og stål, forventet levetid mindst 50 år. Driftssikkert og nemt at anvende, praktisk i forhold til, at store mængder affald kan indsamles på et lille areal. Produktet skal rengøres årligt for at undgå lugtgener. Parkinventar: Fremstille af træ, beton og stål, forventet levetid mindst 15 år.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Arkitekter, Landskabsarkitekter, Bygherrer, Entreprenører, Kommuner

ISO 14001 alle produkter

JA

Alle produkter fremstilles med omtanke på omgivelserne

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Europa

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

1


Kan produktet efter endt levetid gĂĽ tilbage til naturen?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bĂŚredygtighed

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: HauCon A/S Stand nr. 158

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Isokorb® Isokorb® er et bærende og termisk isolerende element til altanforbindelser.

Ingeniører, arkitekter, entreprenører og elementfabrikker

JA EPD (Environmental Product Declaration)

Isokorb® er et bærende- og kuldebrobrydende element, der anvendes til balkontilslutninger. Hensigten med Isokorb® er at minimere linjetabet, og derved opnå en bedre energiramme til bygningen, hvilket i sidste ende er med til at reducere energiforbruget. Flere dele af produktet kan efter nedbrydning genanvendes. Alle typer affald, f.eks. rustfrit stål, armeringsstål, ekspanderet polystyren (EPS), plast, træ (herunder paller) og folie fra emballage anvendt under fremstillingen af produktet, eller overskydende materiale adskilles, oplagres og omdirigeres til materialets cyklus.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

DIN EN ISO 14001 DIN EN ISO 50001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

I form af miljøledelsessystemerne, hvor fokus er på optimering af energiforbruget. Herudover bliver alt overskydende materiale fra produktionen enten genbrugt eller sorteret og kørt til deponering.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til

Produktet bliver samlet i Baden-Baden i Tyskland og består af isolering, rustfri og sort stål samt trykmoduler.

1


fremstillingsproces.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Isoleringen er fra Wolfgantzen i Alsace-området, hvilket er tæt på Baden-Baden i Tyskland. Det rustfrie stål kommer fra Danmark, og byerne Hagen og Kamp-Lindford i Tyskland. Det sorte stål kommer fra Kehl og Riesa i Tyskland samt Gerlafingen i Schweiz. Svejsning og bøjning af armeringen sker på egen fabrik i Baden-Baden, og HTE-trykmodulerne bliver lavet i Landsberg, Tyskland. Produktets råvarer kommer fra Danmark, Tyskland og Schweiz.

    

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

EPD (Environmental Product Declaration) PHI-Low Energy-Component BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) LEED v4® (Leadership in Energy and Environmental Design) DGNB Navigator

Isokorb® er et bærende- og kuldebrobrydende element, der anvendes til balkontilslutninger. Efter installationen af Isokorb®, er alle anvendte materialer beskyttet mod ydre påvirkninger ved den sigtede brug. Der kan ikke opstå fare i forbindelse med vand, luft eller jord, hvis produktet anvendes efter hensigten. Efter installation af Isokorb® i bygningen, kan de ikke forårsage nogen negative virkninger på hverken miljø eller sundhed i brugsfasen. Gennem flere testscenarier, er det bekræftet at produktet har en levetid på mindst 50 år. Dette er gældende for Schöck Isokorb® ved en gennemsnitlig bygningsanvendelse. Den praktiske levetid kan dog være betydeligt længere. Levetiden er baseret på en udmattelsestest som simulerer en levetid på 50 år baseret på faktorer (temperatur, deformation og miljø). En anden forudsætning for levetiden er, at de krævede betingelser for emballering, transport, opbevaring, installation og anvendelse overholdes. Isokorb® er med til at reducere energiforbruget (varmetabet) ved altantilslutninger med op til 70 %, og derved overholder de strengeste energikrav i forhold til energirigtigt byggeri (Bygningsklasse 2020). Det betyder, at produktet minimerer kuldebroer, som ofte danner kondens og den særdeles skadelige skimmelsvamp. Efter installation af Isokorb® i bygningen kan produkterne ikke forårsage nogen negative virkninger på hverken miljø eller sundhed i brugsfasen.

2


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA Nedbrydningen af Isokorb® elementet sker samtidig med betondækket. Armeringsjernet i det angivne produkt kan returneres til materialets cyklus og genanvendes. Der bør lægges vægt på en adskillelse, der er så ren som muligt for at sikre en effektiv mulighed for genanvendelse. Alle typer affald, f.eks. rustfrit stål, armeringsstål, ekspanderet polystyren (EPS), plast, træ (herunder paller) og folie fra emballage, anvendt under fremstillingen af produktet eller overskydende materiale adskilles, oplagres og omdirigeres til materialets cyklus. De ikke-genanvendelige dele af Schöck Isokorb® Type KXT50CV35-V6-H200-REI120 kan bortskaffes i deponeringsanlæg efter det tilsvarende affald kodenummer (efter affaldskode i Det Europæiske Affaldskatalog - Katalog: 170904).

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: IC Pipe Stand nr. 63 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Materiale til renovering/spraycoating af faldstammer og afløb.

Nej

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Nej

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Ved at renovere eks. Afløbssystemer undgås nedbrydning og produktion af nye rør. Levetid = +50 år. Ingen vedhligehold. Produktet indeholder ingen farlige stoffer som f.eks. styren eller epoxy.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Rådgivere, boligforeninger, VVS-firmaer, boligadministratører, mv.

NEJ

NEJ

1


Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Danmark

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

NEJ

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Idealcombi A/S Stand nr. 35

Udstilling af produkt Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

JA - FSC

Ideal Combi har bevidst valgt brugen af PUR-materialet i konstruktionen af produkterne. Dette er bl.a. valgt pga. høj isoleringsevne, minimal vedligeholdelse samt en lang levetid på +50 år. Det anvendte træ er FSC certificeret og aluminium kan genanvendes. JA – ISO 14001, ISO 9001:2008

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Ideal Combi’s produkter fremstilles med fokus på minimal affald og korrekt affaldshåndtering.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Generelt prioriteres nærmest mulige naboer i forbindelse med valget af leverandører.

Nej

Produkter fra Ideal Combi’s bidrager positivt til bygningens energibalance gennem hele produktets levetid. Produkterne har en lang levetid og vedligeholdelsen er minimal

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Ved bortskaffelse adskilles produktet. Træ anvendes til opvarmning af Ideal Combi’s lokaler og overskydende træ sælges til træpiller. Aluminium sælges til genanvendelse. PUR sælges til forbrænding, eksempelvis som støttebrændsel i cementvare-industrien.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: iLOQ Danmark ApS Stand nr. 152

Udstilling af løsning (rådgivning, software, certificering m.m.) Generel information Firmanavn Navnet på løsningen Kort beskrivelse af produktet

1. Funktion 1.a) Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

iLOQ Danmark ApS iLOQ S10 iLOQ leverer selvdreven digital aflåsning og adganskontrol, som revolutionerer industrien for låsesystemer. iLOQ er verdens første og eneste elektroniske låsesystem, som generere den nødvendige energi fra nøgleindsættelsen. Administration af adgangsrettigheder med det digitale iLOQ S10 låsesystem er nemmere og mere sikkert end med mekaniske systemer. Vedligeholdelses- og livscyklusudgifter er væsentligt lavere end med mekaniske eller batteridrevne elektromekaniske låsesystemer

Digitalt låsesystem

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Innogie Stand nr. 29

Udstilling af produkt Generel information Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Tagdækningsløsning af solceller: Solenergi er bæredygtig energi, der udnytter naturens egen energikilde. Innogie-tag udbytter ellers ”død” tagarealer til energiproduktion.

Omkostningerne for fremstilling af et solcellepanel er tilbagetjent efter 0,8 år. Levetiden er +25 år, så der er positiv balance i dette.

Elementerne i solcellerne består af det aktive stof CdTe, der ellers er et spildprodukt fra anden mineindustri. Glasset består af silicium – et af jordens mest forekommende råstoffer.

Solceller tjener sig hjem på kort tid og bidrager til en positiv energiramme i levetiden, og er stort set vedligeholdelsesfrit.

JA

Materialerne kan genbruges i andre produkter og sågar indgå i produktion af nye solceller.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: InVentilate ApS Stand nr. 28

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

MicroVent® InVentilate har udviklet det ressourcebesparende og decentrale ventilationssystem MicroVent. MicroVent er et behovsstyret ventilationssystem som afhjælper indeklima og fugtproblemer i bl.a. Skoler, børnehaver, kontor og boliger med markeds mindste energiforbrug.

JA NEJ

Mikroventilation bruger op til 85% mindre energi til at transportere luft end traditionelle ventilationsløsninger, og har samtidig en varmegenvinding på op til 92%. Ved at benytte MicroVent kan de følgearbejderne som normal er ifbm. etablering af ventilation minimeres. Her skal fx ikke bruges nedhængte loft, teknikrum til ventilationsaggregat, installations skakte til rørføring, øgende tagehøjder for at få plads til rør. mv. MicroVent skaber dermed mere plads i energirammen for bygherren.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

NEJ

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

MicroVent kræver minimal energi ved fremstilling. Der skal hverken bruges vand, varme eller kemiske stoffer.

1


Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Vesteuropa og Fjernøsten

Nej

Mikroventilation bruger op til 85% mindre energi til at transportere luft end traditionelle ventilationsløsninger, og har samtidig en varmegenvinding på op til 92% Levetiden er mellem 18-20 år og kræver minimal vedligeholdelse. I MicroVents levetid skal der ikke udskiftes nogle funktionsdele som der ellers skal i mange andre decentrale og centrale ventilationsanlæg. Der er kun udgifter til normal rengøring af enheden. JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Ca. 80% af MicroVent kan efter endt levetid kan genbruges.

2


Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

MicroVent® InVentilate har udviklet det ressourcebesparende og decentrale ventilationssystem MicroVent. MicroVent er et behovsstyret ventilationssystem som afhjælper indeklima og fugtproblemer i bla. Skoler, børnehaver, kontor og boliger med markeds mindste energiforbrug.

Bygherre/bygningsejer, Rådgivende og projekterende samt installatører. MicroVent bruger op til 85% mindre energi til at transportere luft end traditionelle ventilationsløsninger, og har samtidig en varmegenvinding på op til 92%. Ved at benytte MicroVent kan de følgearbejderne som normal er ifbm. etablering af ventilation minimeres. Her skal fx ikke bruges nedhængte loft, teknikrum til ventilationsaggregat, installations skakte til rørføring, øgende tagehøjder for at få plads til rør. mv. Levetiden er mellem 18-20 år og kræver minimal vedligeholdelse. I MicroVents levetid skal der ikke udskiftes nogle funktionsdele som der ellers skal i mange andre decentrale og centrale ventilationsanlæg. Der er kun udgifter til rengøring af enheden. MicroVent kræver minimal energi ved fremstilling. Der skal hverken bruges vand, varme eller kemiske stoffer. Dette resulterer i minimal Co2udledning som er godt for vores miljø

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Izodom.dk Stand nr. 131

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA JA

JA

JA

JA

JA JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Jakobsen Huse ApS Stand nr. 167

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Vi bygger hele huse, sammensat af mange bæredygtige materialer.

NEJ

NEJ

NEJ

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Naturlige byggematerialer, genbrug af fx regnvand, lavenergi

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Materialer udvalgtt efter så kort transport som muligt

NEJ

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Igen – alt for lidt plads!

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: K. Neerskov Stand nr. 55

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Blyfri vandhaner Sunde energi- og vandbesparende vandhaner produceret uden giftige tungmetaller.

Der er fokuseret på at producere armaturer der er sunde for forbrugeren, og skånsom for miljøet i brug og fremstilling. Desuden er der ingen arbejdere der har lidt overlast i fremstillingsprocessen.

Der er i alle materialevalg kun valgt de miljørigtige – fx er der brugt Trivalent krom i stedet for det traditionelle Hexavalente krom – Cr3 er ugiftigt, Cr6 MEGET giftigt.

Fjernøsten – der arbejdes bevidst kontinuerligt med at nedbringe vægten af vandhanerne for at mindske CO2 fodaftrykket.

Den keramiske indsats er både vand- og energibesparende. Den klarer 500.000 op/i lukninger i sin levetid, hvilket er 2½ gange kravet i DK. I områder med hårdt vand må man påregne at smøre svingtuden med jævne mellemrum, ellers er der intet vedligehold.

JA JA Vandhanen kan smeltes om og bruges til andre messing produkter som fx beslag, brugskunst osv.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: KALK A/S Stand nr. 78

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc)

Rødvig Kulekalk – Rødvig Juramørtel - VITRUV JA

C2C Silver

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: KE Fibertec A/S Stand nr.92

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

NEJ

JA – Cradle-to-Cradle

Cradlevent er verdens enestse C2C certificerede ventilationskanal. Se mere på www.ke-fibertec.dk/cradlevent

JA – ISO 9001, ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA Cradle-to-Cradle, EPD

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Cradlevent kan skilles ad og genbruges

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Danmark og Sverige

NEJ

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Cradlevent er C2C certificeret og dermed kender vi miljøprofilen for alle komponenter

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: KEIM Stand nr. 61

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

NEJ

JA, E.P.D.

Miljø: Se nedenfor under 2.c) Økonomi: Lang levetid. Forstener med underlag. PPigmenter falmer ikke Social: Indeklima: meget åndbar, allergi- emissions- og brandtestet JA, ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA, Environmental Product Declaration (E.P.D.)

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Silikatfarvens forbrug af energi (MJ), Emission (M3), Spildevand (l.), Affald (cm3) og Kuldioxid (G) er ¼ til ½ ift. dispersionsmaling.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Mineralske råstoffer og pigmenter, der primært hentes fra forekomster i Centraleuropa (fremstilling sker i sydtyskland)

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til

JA M1

Silikatfarve forstener med underlaget. Undersøgelser viser, at levetiden er ca. dobbelt så lang som traditionel

1


brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

dispersionsmaling. Silikatfarven tiltrækker ikke smuds (ikke elektrostatisk eller thermostatisk), giver ikke grobund for skimmel og farven falmer ikke.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

NEJ

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Maling kan ikke betale sig at seperare fra underlaget, men de enkelte bestanddele indgår i naturens kredsløb

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Knauf A/S Stand nr.124

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

Knauf A/S Tina Overvad Nykjær Knauf Unity akustiske gipslofter Perforeret gipskartonplade som gennem perforering skaber mulighed for indeklimaregulering såsom ventilation, akustisk kvalitet samt luftrensning

JA, sæt kryds: X Karton 100% genbrug Gips – 80 % fra symbiose Gips 20% genbrug fra indsamling JA, Hvilke?X EPD

NEJ, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds:

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Arkitekter og andre af byggeriets parter

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Produktets primære materiale er gips fremstillet som en symbiose, hvor svovlholdig røg fra kraftvarmeværker filtreres gennem kalkfiltre, hvorved gips dannes og byggepladerne opbygges herefter sammen med genbrugskarton. Efter anvendelse kan byggepladerne koges om til nye plader- der er ingen kendt levetid på en gipskartonplade

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 2.c) Beskrivelse af den bæredygtige fremstillingsproces.

JA, Hvilke? X ISO 14001

NEJ, sæt kryds:

Beskrivelsen nedenfor er fra vorses EPD certificeringer, som kan findes under hvert produkt på vores hjemmeside www.knauf.dk. Vi henviser derfor til disse dokumenter for yderligere informationer om hver af vores gipsplader.

1


3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

Kraftvarme værker i Danmark samt indsamling fra gipsgenbrugscontainere – karton fra papirindsamling.

JA, sæt kryds:X Gipsmaterialet kan knuses og koges om til nye plader – karton anvendes til kompostering af fødevarer

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds:X Den anvendte gips har samme kemiske sammensætning som den naturlige gips og er således ikke fremmet for naturen

NEJ, sæt kryds:

Billede af produkt Unity serien med forskellige perforeringer hhv. Belgravia med Unity 4 perforering, Contur med Unity 3 perforering og Plaza med Unity 8|15|20 perforering

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: KRÜGER AQUACARE Stand nr. 96

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Vandløsninger til ejendomme Varmemestre, Ejendoms administratorer, viceværter, bygherrer, beslutningstagere, bestyrelser, tekniske forvaltninger. Alle steder hvor der opstår en opvarmning af vand, vil der opstå problemer med belægninger af kalk (kedelsten), korrosion, slam, bakterier etc. Følgevirkningerne er forringet varmeoverførsel, øget slitage, nedsat levetid og øget belastning af pumper. Kedelsten har meget svært ved at lede varmen og er derfor bliver energiudnyttelsen dårligere og dårligere, efterhånden som mere og mere kedelsten afsættes i systemet. Dette betyder højere varmeregninger ok ikke mindst belastning af miljøet. Rens af varmtvandsbeholdere sikrer stabil og billig drift. Der opnås besparelser på vedligeholdelse- og driftsudgifter.

I Krüger Aquacare får du en leverandør, som opfylder alle miljøkrav i vores produktionsfaciliteter. Vi benytter kemi til renseopgaver, som er valgt ud fra et sikkerhed- og miljømæssigt hensyn. Har beregninger fra Teknologisk Institut på Carbon Footprint (CO2) for rens af beholder og veksler. Vi tilstræber på alle måder at være så ”miljørigtige” som muligt og følger kontinuerligt med i udviklingen af miljørigtige løsninger.

Billede af løsning

Før & efterbillede

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Kuben Management Stand nr. 150

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Udvalg: Udvikling af prisbillige lavenergihusekoncepter. Udvikling af bygningsintegrerede solceller Udvikling af decentrale vent-løsninger DGNB certificering Cirkulær økonomiprojekter

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Bygherre, rådgivere & entreprenører samt leverandører af byggeløsninger fx solceller.

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Udvikling af løsninger, der sikrer lavere energiforbrug uden kompromis af arkitektur, indeklima og som er prisbillige

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Projekterne løses (…..) sammen med bygherre, leverandører og vidensinstitutioner, så afprøves og eftermåles in real life + viden kommunikeres ud.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Lacuna A/S Stand nr. 5

Udstilling af produkt Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

JA, FSC-certificeret

Når det gælder isolationsevnen er et Lacuna foldedør helt it top. Man måler isolationsværdien i Uw, som er et udtryk for isolationen. Jo lavere uW-værdi desto bedre isolation. Et normal vindue med 2 lags lavenergiglas har en uW-værdi på ca. 1,2 – 1,5. Et Lacuna produkt har med tilsvarende glas en Uw-værdi på 1,05 og med 3 lags standardglas kan vi komme helt ned på en Uw-værdi på 0,7. Ja tallene taler for sig selv, for det svarer til at boligen kun skal bruge 40 % af den energi til opvarmning, som med et standard vindue. JA – En foldedør fra Lacuna lever op til 2020 kravene

Vi anvender kun FSC®-certificeret træ, som er din og vores garanti for at træet stammer fra bæredygtig skovdrift. Ved malede produkter anvender vi varmebehandlet bøgetræ (FSC) fra Tyskland. Varmebehandlet bøg har en holdbarhed som teaktræ, dvs. klasse 1, som er det træ, der holder nærmest uendeligt og ikke rådner. I tråd med vores principper anvender vi kun miljøvenlige, dokumenterede holdbare og vandbaserede malerprodukter. FSC-certificeret bøgetræ fra Tyskland.

Vores foldedør er konstrueret med vægt på høj isoleringsevne, gennem dobbelt og tredobblet tætning i karme og døre. Af samme grund er Lacuna nomineret til årets Energipris flere gange. Energieffektivitet er vigtigt for os, derfor udvikler vi hele tiden vore foldedøre med dette fokus. En god isolering sikrer godt indeklima og en god økonomi.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Leapcraft Stand nr. 149

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

CPH Sense /AmbiNode Måling af indendørs & udendørs luftkvalitet m. tilknyttet software.

Kommuner, kontormiljø, skole, bygninger

Målig af luftkvalitet så denne kan forbedres.

Lavt energiforbrug ift. eksisterende løsninger. Målinger kan forbedre miljøet.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Living Flames A/S Stand nr. 147

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Faber Opti-myst elektrisk pejs(e) Elektrisk pejs med vand som effektmiddel. Ingen varme, ingen emissioner.

Vides ikke

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Vides ikke

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Faber Opti-myst elpejse drives af strøm og vand fra hanen. Ingen emission af nogen art. Kan drives af solceller.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Arkitekter, designere, indretningsarkitekter

Vides ikke

Kendes ikke

Vides ikke

Vides ikke

Vides ikke NEJ

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Lumiere Stretch Ceiling Denmark A/S Stand nr. 57

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Dugen er fremstillet af 100% genanvendte duge.

JA

Udstilling af løsning Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Arkitekter, ingeniører

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Miljømærkning Danmark Stand nr. 80

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

MMD: Miljørcertificering af hele bygninger og byggeprodukter. ETA: Mk og VK godkender vand- og afløb. Udstedelser af ETA’er som gør det muligt at cc mark. Innovative produkter.

Udstilling af løsning Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Både (…) producenter og byggeriet som helhed

Ved at stille krav og kriterier

Er kvalitets og miljøcertificeret

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Miljøscreening.dk Stand nr. 148

Udstilling af løsning Generel information Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Lokalisering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer således, at disse kan udtages fra nedbrydningsmaterialer = størst mulig genanvendelighed.

Rådgivere, arkitekter, ingeniører og bygherrer.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Modernhome Scandinavia ApS Stand nr. 24

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Modernhome Scandinavia ApS Ole Andersen LAMINAM Facadeplader og fliser i storformat 3000x1000 mm. i tykkelser 3 og 5 mm. Fremstillet af porcelæn med nyeste teknologi.

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke? ISO 14021:2012, LEED, BREEAM.

NEJ, sæt kryds:

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Bygherrer, Arkitekter, Rådgivere, Entreprenører indenfor facader, vægge og gulve.

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Laminam plader er på alle måder et overlegent produkt. Da materialet er 100 % naturligt (Porcelæn) frigives ingen dampe eller stoffer til det omkringliggende miljø. Den unikke sammensætning og den særlige teknologi der er udviklet af Laminam gøre bl.a disse produkter Kemisk modstandsdygtige, Graffiti sikker, Brandsikker, Frost sikker, modstandsdygtige overfor UV stråler. Levetiden er stort set uendelig da materialet/overfladen ikke nedbrydes over tid. Selvom mulighederne er mange omkring brug af disse plader, kræves ikke andet end rent vand for at rengøre overfladen. Pladerne kan bestilles med selvrensende overflade udviklet af Japanske TOTO

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

JA, Hvilke? ISO 14021:2012

1

NEJ, sæt kryds:


2.c) Beskrivelse af den bæredygtige fremstillingsproces.

3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

Lige fra rensningen og tørring af råmaterialet til brændningen af pladerne i en høj effektiv, men lav-forbrugs hybrid el/gas ovn genbruges varme og vand i den udstrækning det overhoved er muligt. For at øge reduceringen af vandforbruget yderligere i fremstillingsprocessen, bruges tørskæring af pladerne. I det hele taget har Laminam stort fokus på energi optimering og et grønt aftryk. Modena, Italien.

JA, sæt kryds: Ja nye plader kan indeholde op til 40% genanvendeligt materiale fra gamle plader. JA, sæt kryds:

2

NEJ, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: Det er ikke biologisk nedbrydeligt, men kan indgå i fremstillingen af andre produkter. Asfalt


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Munters A/S Stand nr. 77

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc)

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Livslængde: 20 år

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

JA – ISO 14001 siden 2004

NEJ

Lang livslængde, forventet ca. 20 år.

Sverige og/eller Europa

NEJ

Udstyret er energieffektivt, ved at affugteringsprocessen ofte erstatter dyr og konventionel opvarmning.

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

NEJ NEJ

Energieffektivt produkt med lang levetid.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Nature Impact A/S Stand nr. 64


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Nemt Fundament Stand nr. 161

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Seriefundamenten Erstatter beton fundamenten JA, Stål

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Stål, 30100+ år. Evt. aktiv (…) beskyttelse

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Arkitekter, tømrer, ingeniører

CE 9010

Solceller give strøm til fabrik

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Europa

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Newtek Stand nr. 83

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Soldreven informationstavle Informationstavle drevet af solceller/batteri til information i det offentlige rum

JA I produkterne indgår bl.a. stål (rustfrit), aluminium, og carbon, elektronik.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

USA, Tyskland, Canada & Kina

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

100 % solcelledrevet giver mulighed for ren off-grid brug, der videregiver information til borgere. Produktet kan øge graden af socialisering og forbedre mobiliteten.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA Traditionelle råmaterialer der kan indsamles og genbruges.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: NFM Gulve A/S Stand nr. 73

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

NFM CEM FLYT (+SNABB, + FIBER) NFM Cem Flyt er en pumpbar, selv- nivellerende spartelmasse til gulve. Materialet skal blandes med vand og leveres færdigblandet via pumpebil, eller i 15 kg poser som tør mørtel bestående af primer, sand, supplerende bindemidler og tilsætningsstoffer. Produktet er kaseinfrit. Kornstørrelsen er mindre end 1,0 mm, produktet er fugt- og vandskadestabil. NFM Cem Flyt er tredjepartskontrolleret af Teknologisk institut i Danmark, og opfylder de gældende krav til materialer mht. sundhed og sikkerhed. Produktet er CE mærket – EN 13 813 Produktet har en M1 klassificering i henhold til ISO 16000-26 Produktet er løbende tredepartskontrolleret af Danmarks teknologiske institut Produktet har en BASTA klassificering (htttp://www.bastaonline.se/om-basta/basta/) Produktet er løbende tredjepartskontrolleret og godkendt af Byggvarubedömningen

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

JA – Se under ”kort beskrivelse af produkt”

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Det primære indhold i produktet er sand. Det færdige produkt er vedligeholdelsesfrit og har en levetid på +100 år.

Gulvlæggere, Entreprenører, Bygningsingeniører

For at imødekomme minimal belastning ved fysisk håndtering af produktet kan produktet, som det eneste på markedet, leveres i poser á 15 kg. der går det mere håndterbart og mindre slidsomt ved manuel klargøring af produktet

1


Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA – Kontrolleres løbende af den svenske byggvarubedömningen

JA - Ovenfor

Leveres til vores fabrik i Oxie (sverige) fra svenske leverandører i Baskarp

JA – Kan indgå som fyldmateriale

NEJ

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: nora systems Stand nr. 70

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

JA – ISO14001, ISO9001

The production processes used here are stringently regulated and are among the highest standards worldwide

http://www.nora.com/dk/sustainability/raw-materials/

JA – M1; Blue Angel; BRE; Greenguard; DGNB; Sunda hus; U.S. Green Building Council; Etc. www.nora.com/dk/sustainability/eco-label-andcooperations/

JA

NEJ Se vedhæftet

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: ORBICON Stand nr. 6

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Tværfaglig passion. Enkle løsninger. I tæt dialog med vores kunder kombinerer vi tværfaglig ekspertviden. Det giver enkle og bæredygtige svar på fremtidens udfordringer.

Offentlige og private bygherrer, investorer, udviklere og entreprenører I Orbicon gør vi bæredygtighed operationelt i det enkelte byggeprojekt, og hjælper kunden med at gøre de overordnede intentioner om bæredygtighed til klare og konkrete bæredygtighedsmål. Byggeri, der er planlagt, projekteret og udført bæredygtigt, er kendetegnet ved at have lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Stand nr. Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

NEJ

NEJ

Produktet kører mindre energi i fremstillingsprocessen. Isoleringen har en god isoleringsværdi, hvilket gør at isoleringslaget kan reduceres med næsten halvdelen.

JA – ISO 14001, Keynark, CE

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA - BREEAM

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Der bruges langt færre ressourcer ved fremstilling af polyuretan isolering kontra traditionel isolering

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Polyol + Isocyanat

1


Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Effektiv isolering = mindre isolering ? mindre Co2 udledning til transport, lav vægt – lang levetid 80-100 år.

JA

NEJ

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: PEFC Danmark Stand nr. 134

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

JA - PEFC

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

JA

Bæredygtigt skovbrug

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Træ

1


Udstilling af løsning Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Alle med interesse for byggeri

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Peikko Danmark Stand nr. 120

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information 1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Lavbjælkehøjde = mindre energi til opvarmning/køling af bygningsvinduer

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

JA, Hvilke? ISO 14001 EN15805 EPD

1

NEJ, sæt kryds:


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: PermaByg Stand nr. 130

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

PermaByg Johannes Scheibelein PermaHus

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA, sæt kryds: x

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? 2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 2.c) Beskrivelse af den bæredygtige fremstillingsproces.

PermaByg bygger moderne, komfortable økologiske huse under navnet PermaHus. Husene er karakteriset ved et meget sundt indeklima, da huset er bygget i naturlige materialer uden kemi og andet hokus pokus. Kernen i PermaHus er et præfabrikeret halmelement fra Ecococon, der giver stor designfrihed.

Arkitekter, bygherre, boligorganisation, ingeniører

JA, Hvilke?

PermaHus er kendetegnet ved at have utrolig lavt CO2-aftryk. Dette opnås ved at benytte velkendte materialer fra økologisk byggeri. Herunder halm til isolering, lerpuds og ubrændte lersten og papirisolering. Alle materialer er med til at sikre et godt indeklima og et giftfrit miljø at leve og ånde i. De grundlæggende principper omkring opbygning af vægge, tag og gulve kan ses herunder: Vægge:

1


Ydervæggene består af præfabrikerede halmelementer, der samtidig udgør den bærende konstruktion. Halmelementerne er opbygget af et tyndt træskelet udfyldt med halm. Elementerne har ingen kuldebro og isolere derfor utrolig godt. Halmelementerne kan pudses indvendigt med ler som kan indfarves i alverdens farver. Udvendig kan elementet beklædes med træ eller pudses med kalkmørtel. Vægsystemet er fuldstændigt åndbart, og sikre dermed et sundt indeklima. Skillevægge opbygges som udgangspunkt i ubrændte lersten med lermørtel.

Tag: Tagkonstruktionen opbygges som let træskelet i Ibjælker. Som undertag benyttes diffusionsåben træfiberplade, hvilket samtidig sikre at tagfladen er fri for kuldebroer. Som tagbelægning er der frit valg. Tegl, skifer, eternit, grønttag eller noget helt 5. Tagkonstruktionen isoleres med papiruld som løsfyld. Indvendig kan der beklædes med gips og/eller rørvæv med lerpuds.

2


Gulve: PermaHus leveres i udgangspunktet med lergulv med gulvvarme. Lergulve har den store fordel at de lagre varmen meget længe, og virker som passivt solvarmelager. Lergulve er opbygget af en særlig lermørtel, der overfladebehandles med bivoks og linolie. Dette giver en rar og blød overflade, der er smuds- og vand-afvisende. Gulvet kan indfarves så man opnår en ønsket toning af gulvet. PermaHus kan også leveres med klassiske gulvløsninger i træ eller klinker.

3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)?

Lokalt i Danmark, Litauen, Tyskland Halm, ler, kalk og træ

4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)?

JA, sæt kryds: x

NEJ, sæt kryds:

4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, sæt kryds: x

NEJ, sæt kryds:

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Phønix Tag Energi A/S Stand nr. 30

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

PWP Montage system til solceller, terrasser mv.

JA PWP, montage systemet til solceller er udført i aluminium, som kan genanvendes.

Aluminium er et råstof, der kan genanvendes.

Aluminium, skal transporteres til Danmark

Produktet er bæredygtigt, primært ved at sikre en længere levetid på de sammenbyggede komponenter. Den samlede belastning for PWP løsningen er lavest i blandt alternativer.

JA Den samlede miljøbelastning ved anvendelse af PWP er meget begrænset. Et begrænset materiale forbrug og arbejdsindsats.

1


Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

PWP montageløsning Montageløsning til solcellepaneler på tagpap.

Arkitekter, rådgivere, bygherrer og totalentreprenører.

Generelt en simpel løsning med meget lang levetid, som også er skånsom, så den samlede miljøbelastning i levetiden er et minimum.

Samlet set er der en kort ”tilbagebetalingstid” i miljøregnskabet.

PWP sikre montage af solceller, som reducerer CO2 belastningen fra bygningsdrift.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Phønix Tag Materialer A/S Stand nr. 100

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Overmembran LESSNOX & Grønt tag LESSNOX miljøvenlig overmembran. Reducerer mængden af NOx-partikler i luften. Grønne tage – Nature Impact Roof. Grønne tage kan reducere nedløbet fra tagflader med over 50%. Miljømærkning: Global G.A.P.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA, LESSNOX

JA

JA

JA

JA

JA JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: PROFILE A/S Stand nr. 110

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Navnet på produktet 1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Profile A/S Baumit Øko Facade JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds:

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke? PEFC/04-34-0006 UNWELT-PRODUKTDEKLARATION, ISO 14025 OG EN 15804

NEJ, sæt kryds:

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Rådgivere, murer og special entreprenører.

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Træfiber isolering med pudset overflade. Alle komponenter er dokumenteret bæredygtige og nedbrydelige materialer. Levetid mindst 50 år. Manual for drift og vedligehold forefindes.

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, Hvilke? UNWELT-PRODUKTDEKLARATION, ISO 14025 OG EN 15804

NEJ, sæt kryds:

Tyskland

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

1


Billede af produkt Produktbilledet kan sendes som en separat fil eller være indsat i denne boks. Billede: Minimum 300 pixel bred og 200 pixel høj. Farverum: CMYK Format: JPG, AI, PS, EPS

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Profile A/S Profile CLT (Cross timber systems) CLT er krydslimede træelementer til konstruktionsbrug. Produktet er opbygget i gran og træet med med til på sikre et positivt Co2-regnskab.

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds:

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Rådgivere, entreprenører, tømrer

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Produktet er opbygget af træ

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

FSC-STD-40-004 V2-1

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

2


3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)?

4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

Sverige

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

Billede af produkt Produktbilledet kan sendes som en separat fil eller være indsat i denne boks. Billede: Minimum 300 pixel bred og 200 pixel høj. Farverum: CMYK Format: JPG, AI, PS, EPS

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

Profile A/S Erfurt-KlimaTec KP 2500 Produkt til indvendig isolering af ydervægge og kældervægge. Diffusionsåben og velegnet til forebyggelse og sanering af skimmelsvamp angreb.

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke? LEED-certificering. ”Blauen Engel” certificat.

NEJ, sæt kryds:

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet

Rådgivere, murer, tømrer og entreprenører.

3


sig til? 1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Produktet er fremstillet af 100 % genbrugsglas, som er bearbejdet til glasgranulat.

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 2.c) Beskrivelse af den bæredygtige fremstillingsproces.

JA, Hvilke? DIN EN ISO 14001

NEJ, sæt kryds:

100% genbrugsglas

3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)?

Tyskland.

4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)?

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds: X

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

Billede af produkt Produktbilledet kan sendes som en separat fil eller være indsat i denne boks. Billede: Minimum 300 pixel bred og 200 pixel høj. Farverum: CMYK Format: JPG, AI, PS, EPS

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

Profile A/S ProFire Eksklusive listepanel- og lamelløsninger. Produkterne er produceret med en brandimprægneret kerne i krydsfinér eller LVL. Krydsfinér og LVL er hhv. FSC og PEFC certificeret.

4


Brandimprægneringen er en 100% ugiftig og indeholder hverken tungmetaller, bromid, borsyre eller andet på EU’s REACH liste. Brandimprægneringen er testet i forhold til bl.a. sundhed, sikkerhed, korrosion og nedbrydelighed.

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet? 1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) 1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? 1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

JA, Hvilke? Krydsfinér – FSC-CO19698

NEJ, sæt kryds:

Brandimprægnering - Økotex, Biodegradability Rådgivere, entreprenører, tømrer

Produktet er opbygget af en træ kerne som bidrager til bæredygtigheden. Brandimprægneringen er ligeledes bæredygtig jf. ovenstående.

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

2.c) Beskrivelse af den bæredygtige fremstillingsproces. 3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

Krydsfinér – Polen Brandimprægnering - Danmark

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

Billede af produkt

5


Produktbilledet kan sendes som en separat fil eller vÌre indsat i denne boks. Billede: Minimum 300 pixel bred og 200 pixel høj. Farverum: CMYK Format: JPG, AI, PS, EPS

6


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Proline Group Stand nr.23 Udstilling af produkt


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: PUR-sektionen Stand nr. 49


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: RGS Nordic Stand nr. 25 Udstilling af produkt


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Rubæk og Co. Stand nr. 52

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet? 1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

Rubæk & Co. A/S Bænke / plantekummer Bænke og plantekummer i 100 % genbrugsplast. Produceret ag plastikflasker og plastikposer

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, Hvilke? X

NEJ, sæt kryds:

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Arkitekter, boligforeninger, parker/ idrætsanlæg, kommuner

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet) 2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle)

Genbrugsplast kræver minimal vedligeholdelse, da der ikke kan leve alger mv. derpå. Kan renses med højtryksrenser ved

3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

Europæisk plast indsamling

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Saga Wood Stand nr.135

Udstilling af produkt Generel information Kort beskrivelse af produktet: Termo modificeret og linolie imprægneret fyr, gran og bøg til terrasse, beklædning.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA, Træet kan genanvendes

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

JA, Der anvendes kun FSC materialer og produkterne er Svanemærkede

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Produkterne er testet til holdbarheds klasse 1. efter 15083 og EN 84

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Arkitekter, entreprenører og bygherrer

NEJ

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Træet varmebehandles og efterfølgende imprægneres med en refineret linolie.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Fortrinsvis Nordiske skove

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgĂĽ som rĂĽvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gĂĽ tilbage til naturen?

Kan og bliver genanvendt

JA

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Sandenergi ApS Stand nr. 62

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

Aerosmart A9 Kompaktaggregat indeholdende luft vand varmepumpe, ventilation og styring for varmt vand, ventilation, passiv køling, solvarm

NEJ

NEJ

Produktet indspare energi da dette er yderst effektivt. Innovativ opbygning, kompakt design og energirigtige komponenter sikre en energibesparende drift. Styring sikre let og enkel valg for bruger hvormed overforbrug undgås. JA, Virksomheden der producerer produktet, drexel und weiss i Østrig, er underlagt ISO 14001 bl.a. pga. bruge af kølemidler NEJ

Frankrig, Østrig

Pro Passivhaus, passivhaus PHI certificeret

JA

1


som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Produktet består hovedsageligt af metal der kan genanvendes.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Passivhus rådgivning Dimensionering af varme og ventilationsanlæg for passivhuse og br2020 huse

Husproducenter, rådgivende ingeniører, arkitekter

Optimering og minimering af installationer og dermed produktspild i boligbyggerier. Bedre kvalitet, indeklima og installationer til samme pris.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: SAXO.AS Stand nr. 39

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

NEJ

Alle stålvinduer er fremstillet af 100 % recycled stål

NEJ

NEJ

NEJ

50 år+

JA

? Stål

1


Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Alle vinduer er fremstillet af genanvendt stål som kan omsmeltes og anvendes igen

Udstilling af løsning Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Renoverings/restaurering/fredede ejendomme

Recyclet stål

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Scan Underlay ApS Stand nr. 44

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA NEJ

Upcycled dæk 90% recycled gummidæk samme som 2016

NEJ

NEJ

JF 6ENAN

Danmark

NEJ

JA NEJ

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: SG Armaturen A/S Stand nr. 19

Udstilling af produkt (fysisk produkt) Generel information Firmanavn Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

SG Armaturen A/S LED belysning LED belysningsløsninger til alle former for bygninger og udearealer

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Arkitekter, rådgivere og installatører

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

50.000 – 100.000 timers levetid, de flesete armaturer udført i genanvendeligt aluminium. Produkterne har vedligeholdelsesfrie, bortset fra normal rengøring af støv m.m.

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

Vores produkter indeholder elementer fra det meste af verdenen

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds: X

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Solartag.dk Stand nr. 89

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

Solartag Solceller integreret i tagplade, komplet løsning med kombineret ensartede solceller og tagplader fra Steni.

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA, sæt kryds: X

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Tømrer, tagdækker, projekterende, arkitekter, ingeniører, private husejere.

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Levetid forventet 60 år+ Garanti på solceller og tagplader 40 år.

3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

NEJ, sæt kryds:

Norge og Tyskland

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Sto Stand nr. 13 Udstilling af produkt 1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet? 1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) 1.c) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

2. Fremstilling 2.b) Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) 2.c) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. 3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

4. Brugsfase 4.b) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

5. Bortskaffelse/genanvendelse 5.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 5.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)? 5.c) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA, sæt kryds: X NEJ, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds:

JA, hvilke? StoTherm Mineral og StoBrick er der lavet EDP på. Vi har produkter med Blauer engel-

Facadesystemerne mindsker CO2 udslip i bygninger. Akustiksystemerne er lavet af primært genanvendelige materialer.

NEJ, sæt kryds:

JA, Hvilke? Der er lavet EPD på StoTherm Mineral og StoBrick systemerne

Facadesystemerne har en fortrinsvis kort tilbagebetalingstid ift. Fremstillingsproces – holdt op imod CO2 udslip, der modvirkes ved at anvende Sto facadesystemerne i forbindelse med facadeenergirenoveringen. Hoveddelen af produkterne kommer fra Sverige

Facadesystemerne har en fortrinsvis kort tilbagebetalingstid ift.produktionsomkostningerne. Se 2.c Forventet levetid 4550 år

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

Se 2.c


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Stand nr.

Udstilling af produkt Generel information Firmanavn Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

Stonetreatment – Photocat Lauzon, Binne Luft og bakteriedræbende på gulve, luftrensende overflader.

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA, sæt kryds: X – Genbrugs emballage

NEJ, sæt kryds:

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Arkitekter, entreprenører, bygherre, byplanlæggere

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 2.c) Beskrivelse af den bæredygtige fremstillingsproces. 3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)? 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, Hvilke? Vandbaseret væske, men uhærdet TiO2

NEJ, sæt kryds: X

Vandbaseret væske, men uhærdet TiO2

Norge

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Strøjer Tegl Stand nr. 15 Udstilling af produkt


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Superwood Stand nr. 88 Udstilling af produkt 1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet? 1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) 1.c) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed 2. Fremstilling 2.a. Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? 2.b) Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) 3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? 4. Brugsfase 4. a) Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) 4.b) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.) 5. Bortskaffelse/genanvendelse 5.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 5.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, sæt kryds: NEJ, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds:

JA, hvilke? X

75% PEFC Er ved at blive FSC certificeret NEJ, sæt kryds: X

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

JA, Hvilke?

Sverige, Norge og Finland

NEJ, sæt kryds: X

JA, Hvilke?

Lang levetid. Kan afskaffes som alm. Brændbart materiale

JA, sæt kryds: X

JA, sæt kryds: X


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: SUSTAINSOLUTIONS Stand nr. 108

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

BREATHE 55 NEJ

NEJ

  

Materialerne kan genanvendes Udført energieffektiv Lavt energiforbrug

NEJ

NEJ

NEJ

BREATHE 55 ar en varmegenvending på 85% i normal drift og sørger for en god luftkvalitet ved automatisk at justere luftstrømmen.

JA

1


Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Se forrige afsnit

Udstilling af løsning Generel information Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Ingeniøre, arkitekter, entreprenører, bygherre, m.v.

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Vi tilbyder at finansiere og gennemføre energirenoveringer, som sparer miljøet for et unødigt CO2-udslip.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Vi skifter ældre ventilationsanlæg, belysning, varmeløsning til nye energieffektive løsninger. Vi arbejder også med solceller.

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Ved at installere de nye energieffektive løsninger sparer vi energi.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Systemair A/S Stand nr. 126

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Ventilationsaggregater med indbygger indirekte adiabatisk køl.

JA

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

NEJ

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Det primære materiale i aggregatet er veksleren, som er fremstillet af polypropylen, der er et genanvendelig materiale.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Bygherrer, rådgivere og entreprenører.

JA, ISO14001

Aggregatet anvender opsamlet regnvand som ’kølemiddel’, dvs. en naturlig proces, der gøres anvendelig i aggregatet.

Tyskland

JA NEJ

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Teknologisk Institut Stand nr. 116 Udstilling af produkt


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Tempus Heat A/S Stand nr. 2

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

NEJ

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc)

NEJ

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Rådgivende ingeniører, bygherrer (detail og industri)

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

NEJ

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Sverige og Tyskland

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Thermocell Stand nr. 156

Udstilling af produkt Generel information Firmanavn Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Thermocell Danmark A/S Thermocell & Feelingwood Thermocell træfiberisolering til bæredygtigt byggeri og renovering. Et naturligt og miljøbevidst isoleringsprodukt, der sikrer sundt indeklima og lavt energiforbrug. Leveres både som løsuld til indblæsning og bats. JA, sæt kryds: x

NEJ, sæt kryds:

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke? FSC

NEJ, sæt kryds:

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Arkitekter, Entreprenører, Håndværkere Bygherre, Ingeniører, Konstruktører, Private, Kommuner

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Træfiberisolering er et naturligt produkt, behageligt at arbejde med, belaster ikke miljøet, er CO2 besparende, kan genbruges / bortskaffes uden miljøbelastning.

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 2.c) Beskrivelse af den bæredygtige fremstillingsproces. 3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)?

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: x

Lavt forbrug af energi i fremstillingsprocessen

Skandinavien

1


4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, sæt kryds: x

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds: x

NEJ, sæt kryds:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Thors-Design Stand nr. 66

Udstilling af produkt Generel information Firmanavn Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

THORS-DESIGN A/S THORS-DESIGN møbler Unikke møbler fremstillet af genanvendt træ fra Knudshoved Havn. Træet er FSC certificeret 100% recylced.

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA, sæt kryds: Ja

NEJ, sæt kryds:

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke? FSC recycled 100%

NEJ, sæt kryds:

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Produkterne henvender sig til Arkitekter, Indretningsarkitekter, Erhvervskunder, kommuner, Hospitality sektoren samt Private

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

THORS DESIGN er upcycling i den reneste form. Rustikke Bolværk fra det nedlagte Knudshoved Havn forvandles til designer møbler. THORS-DESIGN anvender udelukkende materialer, der er i tråd med EU´s mål for grønne indkøb og lever op til miljø-, ressource- og energikrav. Alle vores træprodukter er certificeret FSC recycled 100%. Trods 60 år omgivet af saltvand har det robuste Azobétræ stadig en levetid på mellem 50 og 100 år. THORS-DESIGN er møbler, der uanset om de står ude eller inde, kræver minimal vedligehold og drift. Træet skal hverken lakeres eller oliebehandles, hvilket reducerer brugen af midler, der dels kan have en negativ påvirkning på miljøet og dels kan være dyre at anvende.

1


2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 2.c) Beskrivelse af den bæredygtige fremstillingsproces.

3. Transport 3.a) Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra (geografisk)?

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

Møblerne fremstilles udelukkende i genanvendt træ, der er FSC certificeret 100% recycled. Træet bearbejdes minimalt, for at beholde historien og patina i vores produkter, og så vidt muligt, leveres vores møbler helt uden eller med minimal brug af emballage. Alle vores møbler er fremstillet af genanvendt træ fra de nedlagte danske færgeleje. Træet er oprindeligt fra West Afrika, men har stået i de danske havne i over 50 år og vi giver det nyt liv som designer møbler.

4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)?

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Tikkurila Danmark Stand nr. 76

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Tikkurila Climatecooler roof coatings Varme reflekterende tag maling JA JA

JA

JA

JA

JA JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Troldtekt A/S Stand nr. 72

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

JA

JA – FSC, PEFC, Cradle to Cradle

Troldtekt er et naturprodukt af træ og cement og er via Cradle to Cradle certificering i kategorien sølv dokumenteret bæredygtig gennem hele produktets livscyklus. NEJ

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Ingen udledning af spildevand, DONG klimapartnerskab sikrer at strømforbruget er baseret på 100 % vindenergi

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Dansk cement fra Aalborg Portland + certificeret træ fra jyske skove JA – Dansk indeklimamærkning, M1, Blauer Engel, Allergy Friendly Product Awayd

Troldtekt produkter har en lang levetid 50-70 år og kræver ingen vedligehold i brugsfasen.

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Troldtekt produktionsaffald sendes til kompostering. Beggepladsaffald kan ligeledes komposteres. Plader kan indgå som råvare i ny cement.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Træinformation Stand nr. 1

Udstilling af løsning (rådgivning, software, certificering m.m.) Generel information Firmanavn Navnet på løsningen Kort beskrivelse af produktet

1. Funktion 1.a) Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? 1.b) Generel beskrivelse af løsningens bæredygtighed 2. Brugsfase 2.a) Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen og resultat

Dansk Træinformation Træinformation Håndbøger, anvisninger, rådgivning, beregningsprogrammer til det lette byggeri.

Arkitekter, ingeniører, udførende entreprenører, byggecentre, universiteter, tekniske skoler og lærlinge uddannelsen Træ er et af de mest bæredygtige byggematerialer

Let byggeri, mindre transport, fine LCA data, godt indeklima

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: VELUX DANMARK Stand nr. 45

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

VELUX Fladtagsvindue, met buet glas Det nye fladtagsvindue er den optimale løsning til flade tage. Det buede glas, der går helt til kanten af rammen, sikrer automatisk afløb af vand, mens det elegante design betyder, at vinduet er lige så flot at se på som at se ud af.

NEJ

NEJ

Livscyklus analysen dokumenterer, at den største miljøgevinst opnås på energibesparelser i vinduets brugsfase. Set over fladtagsvinduets levetid overstiger energibesparelser den energi, der forbruges til råmaterialer og i produktionsprocessen. Denne besparelse kommer af vinduets positive energibalance, der er summen af solvarme ind gennem ruden og et minimeret varmetab gennem konstruktionen, så ovenlysvinduet samlet har et positivt CO2 aftryk over deres levetid. JA - ISO 14001

JA – LCA verificeret af tredjepartssystem i forhold til ISO 14040/14044 og EN 15804

Glas, Argon gas, PVC

1


Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

BEJ

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Fladtagsvinduet har en positiv energibalance, dvs. der sammenlagt er en større varmegevinst end varmetab gennem vinduets samlede levetid. Fladtagsvinduet har en levetid på ca. 30 år, der er indregnet ét rudeskift i produktets levetid.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

NEJ

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

NEJ

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

VELUX Fladtagsvindue, med buet glas Det nye fladtagsvindue er den optimale løsning til flade tage. Det buede glas, der går helt til kanten af rammen, sikrer automatisk afløb af vand, mens det elegante design betyder, at vinduet er lige så flot at se på som at se ud af. Vinduet fås også med intelligent betjening med VELUX INTEGRA®.

Udførende, projekterende, slutbrugere

Livscyklus analysen dokumenterer, at den største miljøgevinst opnås på energibesparelser i vinduets brugsfase. Set over fladtagsvinduets levetid overstiger energibesparelser den energi, der forbruges til råmaterialer og i produktionsprocessen. Denne besparelse kommer af vinduets positive energibalance, der er summen af solvarme ind gennem ruden og et minimeret varmetab gennem konstruktionen, så ovenlysvinduet samlet har et positivt CO2 aftryk over deres levetid.

2


Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Fladtagsvinduet har en positiv energibalance, dvs. der sammenlagt er en større varmegevinst end varmetab gennem vinduets samlede levetid. Fladtagsvinduet har en levetid på ca. 30 år, der er indregnet ét rudeskift i produktets levetid.

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Visblue Stand nr. 49

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Redox Flow Batteri Vores batteri benyttes til at gemme den energi, som bliver produceret i et solcelle anlæg eller fra en vindmølle. I denne batteri type benyttes der ikke bly men vanadium. Batteriet er under udvikling men der er på nuværende tidspunkt blevet installeret et prototype batteri i København i samarbejde med RealDania.

Denne løsning henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygherrer, boligforeninger og entreprenører. Batteriet har en meget lang levetid men når batteriet er færdigt kan elektrolytten (vanadium), som er hoved bestanddelen i batteriet genbruges.

Denne batteri løsning gør at det er muligt at udnytte en større procent del af den energi som bliver produceret i det solcelle anlæg eller den vindmølle som er installeret på ejendommen.

Det er primært to aspekter i løsningen som gør den mere bæredygtig. Den ener er at der ikke benyttes bly i batteriet og den anden er at man kan udnytte den energi som producerer på ejendommen bedre.

Billede af løsning

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Wallmakers A/S Stand nr. 11

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc)

JA – Afvent

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Afvent

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

NEJ

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

NEJ

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Afvent

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til

Typisk Danmark el. Europa

JA - Afvent

Afvent – Min. 20 år

1


brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Afvent

Billede af produkt: Afvent

Udstilling af løsning Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Arkitekter, bygherre, udførende

Afvent

Afvent

Afvent

Billede af løsning Afvent

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Wiking Gulve Stand nr. 3

Udstilling af produkt Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA - NEJ

NEJ

Fremstilling af gulve, delvis af genbrugstræ

NEJ

NEJ

Danmark + Sverige

Nej

JA

NEJ

1


Udstilling af løsning Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Arkitekt, enreprenør, tømrer

Fremstillet hvor råvaren, er uden lang og unødig transport

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Ytong Stand nr. 65

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Ytong Energy+, Ytong Synergi, Multipor og Ytong O-Blok Ytong Porebeton er bæredygtige og varmeisolerende byggematerialer, der består af sand, kalk og vand. Ytong Porebeton har en række egenskaber som opfylder kravene til moderne byggeri: Fremragende isoleringsevne, høj stabilitet, uorganisk, ikke brandbart og indeklimamærket. Ytong Porebeton produceres i et bredt sortimentet, der giver mulighed for at opføre råhuset i ét materiale fra én leverandør. Det giver et bæredygtigt, økonomisk og effektivt byggeri.

JA JA - Cradle-to-Cradle certificeret. ECO Institut certifikat. IBU EPD (Institut Bauen und Umwelt e.V) Grundstofferne til Ytong Porebeton og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader er sand, kalk og vand – fuldkommen naturlige råstoffer. De findes på størstedelen af jordoverfladen og er næsten umulige at opbruge. Udvindelsen af råstofferne sker sparsomt, således at miljø og naturens naturlige balance ikke påvirkes. JA - ISO 14025

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA, Cradle-to-Cradle Institut Bauen und Umwelt e.V.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Selv om de råvarer, der bruges, stort set er uudtømmelige, bruger Xella dem med omtanke. Dette regnestykke viser, hvor optimalt råstofforbruget er: Ud af 1 m3 råmateriale kommer der ca. 5 m3 højisolerende Ytong porebeton. Og ud

1


af 1 m3 råmateriale bliver der ca. 8 m3 Ytong Multipor mineralsk isoleringsplade. Kalk, sand og vand – En del af råmaterialerne udgraves umiddelbart ved fabrikkerne, alle andre inden for en afstand på højst 200 km. De udgraves af autoriserede firmaer og er underkastet en certificeret kvalitetskontrol. Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA - NaturePlus certificering

Tager vi et nybygget enfamiliehus, vil der i løbet af en forventet levetid på 100 år blive sparet op til 22 tons CO2. Alene materialernes forbedrede varmeledning mindsker hvert år energiomkostningerne mærkbart.

JA

Ytong produkter kan genanvendes ved indsamling via Ytong affaldsordningen. Denne er en integreret del af Ytong værkernes produktionsgang og grundlaget for Ytong Synergi: 100% genanvendt byggeblok til indvendige skillevægge.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Zepnordic Stand nr. 122

Udstilling af produkt Generel information Firmanavn Kontaktperson Navnet på produktet Kort beskrivelse af produktet

1. Materiale 1.a) Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Zepnordic Zep solcelle teglsten Ægte teglsten med integreret solcelle

JA, sæt kryds:

NEJ, sæt kryds: X

1.b) Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.)

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

1.c) Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Byggeri

1.d) Generel beskrivelse af produktets bæredygtighed (materialer, levetid, drift og vedligehold af produktet)

Levetid: >40 år. Vedligehold: minimalt

2. Fremstilling 2.a) Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem eller anden certificering? (eksempelvis: ISO 14001, Cradle to Cradle) 2.c) Beskrivelse af den bæredygtige fremstillingsproces. 4. Bortskaffelse/genanvendelse 4.a) Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt (teknisk kredsløb)? 4.b) Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen (biologisk kredsløb)?

JA, Hvilke?

NEJ, sæt kryds: X

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

JA, sæt kryds: X

NEJ, sæt kryds:

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green København 2017 Udstiller: Zinco Danmark A/S Stand nr. 50

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Komponenter og systemløsninger til grønne tage Systemopbygninger til ekstensivt og intensivt anlagte tage. Et avanceret system, der tilfører ekstra kvadratmeter og åbner helt nye muligheder for at indrette rekreative områder med et stærkt plantedække på tagene.

JA

Grønne tage er en vigtig del af fremtidens klimatilpasning. Grønne tage optager, forsinker og fordamper regnvandet. Op til 60% af nedbøren optages af haven på taget. Derved aflastes kloakker for store mængder vand. Et grønt tag med den rigtige opbygning og sammensætning af planter vil være et frodigt og naturligt levested for flora og fauna. ZinCo er ikke miljøcertificeret; dog vi arbejder i hverdagen i samme hus og samme mennesker som Malmos Landskaber, som er miljøcertificeret ISO 14001. Systemet er omfattet DIBT’s European Technical Approval for ’Kits for Green Roofs’ – CE ETA-13/0668.

Systemjorden fremstilles 100 % af genbrugsmaterialer. Systemjorden/vækstmediet er knuste teglstensblanding. Opsamler og tilbageholder vand. Biodiversitet. Stort set ingen driftsomkostninger. Levetid +30 år.

JA

1

Profile for Insight Events ApS

Building Green CPH Udstillere 2017  

Bæredygtighedsdokumentationer af udstillerne på Building Green Copenhagen 1. & 2. november 2017.

Building Green CPH Udstillere 2017  

Bæredygtighedsdokumentationer af udstillerne på Building Green Copenhagen 1. & 2. november 2017.