Page 1

KONFERENCE • KØBENHAVN • 11. & 12. DECEMBER 2019 www.insightevents.dk

FINANCIAL RISK 2019

Nyt fra Finanstilsynet og EBA Finanstilsynets temaundersøgelse om compliance & risikostyring Erfaringer fra et ordinært tilsynsbesøg Basel III + IV og den europæiske implementering Ledelsesbekendtgørelsens bilag 5 om it-sikkerhed Nationalbankens stresstest af banksektoren Lars Jul Overby, Head of Risk-based metrics, European Banking Authority Cecilie Stegenborg-Andersen, Senior ESG Credit Consultant, Danske Bank Jakob Legård Jakobsen, Økonomisk direktør, Finans Danmark Kim Andersen, Chef for risikostyring og compliance, Møns Bank Søren Korsgaard, Økonom og PhD, Danmarks Nationalbank Sean Hove, Underdirektør, Finanstilsynet Michael Alexander Trolle, DPO og Chief Compliance Officer, FDC


FINANCIAL RISK 2019 Konferencen er det oplagte forum for alle, der beskæftiger sig med risikofunktionen, og som ønsker at blive opdateret på lovgivning, procedurer og praksis på området. Risikofunktionen har en stigende essentiel og kompliceret rolle i virksomheden. Omfanget og kompleksiteten af den finansielle regulering er stærkt stigende og virksomhederne skal leve op til et enormt antal af regler og direktiver. Den finansielle sektor er under konstant årvågenhed både politisk og mediemæssigt. Det er nødvendigt kontinuerligt at holde sig opdateret om lovgivning og best practice, så de kan fungere som virksomhedens værn mod manglende regelefterlevelse. På konferencen Financial Risk 2019 får du indsigt og opdatering på nyeste lovgivning og direktiver. Hvordan de skal fortolkes, og hvordan skal det implementeres. Hvordan arbejder kolleger i risikofunktionen i andre finansielle virksomheder?

Blandt emnerne er: • Nyt fra Finanstilsynet og EBA • Finanstilsynets temaundersøgelse om compliance & risikostyring • Erfaringer fra et ordinært tilsynsbesøg • Basel III + IV og den europæiske implementering • Ledelsesbekendtgørelsens bilag 5 om it-sikkerhed • Nationalbankens stresstest af banksektoren Med venlig hilsen Nina Meyer Senior Project Manager Insight Events

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE: 11 LEKTIONER Insight Events konferencer herunder Financial Risk 2019 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse rettes til Advokatsamfundet.

2 | Financial Risk


TALERLISTE Lars Jul Overby Head of Risk-based metrics European Banking Authority Jakob Legård Jakobsen Økonomisk direktør Finans Danmark Cecilie Stegenborg-Andersen Senior ESG Credit Consultant Danske Bank Søren Korsgaard Økonom Danmarks Nationalbank Kim Andersen Chef for risikostyring og compliance Møns bank Sean Hove Underdirektør Finanstilsynet Michael Alexander Trolle DPO og Chief Compliance Officer FDC Susanne Gildberg Partner PA Consulting Simon Rath Head of Risk & Compliance PA Consulting Group Financial Risk | 3


PROGRAM 11. DECEMBER 2019 FORMIDDAG 09.00 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenmad 09.30 Åbning af konferencen Nina Meyer, Senior Project Manager, Insight Events 09.35 Ordstyreren introducerer dagens program Simon Rath, Head of Risk & Compliance, PA Consulting Group 09.45 Nyt fra Finanstilsynet En status på Finanstilsynets fokusområder i forhold til Risikostyring, samt Finanstilsynets foreløbige observationer fra temaundersøgelsen vedrørende compliance og risikostyring Sean Hove, Underdirektør, Finanstilsynet 11.15

Kort pause

11.30 Ledelsesbekendtgørelsens bilag 5 om it-sikkerhed Bl.a. krav om en it-risikostyringspolitik og tilsyn Michael Alexander Trolle, DPO og Chief Compliance Officer, FDC 12.30 Frokost

4 | Financial Risk

EFTERMIDDAG 13.30 Nationalbankens stresstest af banksektoren • Hvordan Nationalbanken foretager stresstest af banksektoren • Effekten af ny regulering, fx NEP-krav og gearingsratio, i stresstest • Planer for brug af nye kreditregisterdata Søren Korsgaard, Økonom, Danmarks Nationalbank 14.20 Pause med forfriskninger 14.50 Basel IV og den europæiske implementering Jakob Legård Jakobsen, Økonomisk direktør, Finans Danmark 15.50 Opsummering og bemærkninger til dagens program ved ordstyrer Simon Rath, Managing Consultant, PA Consulting Group 16.10 Nyd et glas vin efter konferencen og få mulighed for at netværke yderligere med dine kolleger fra branchen 17.00 Konferencens første dag afsluttes


PROGRAM 12. DECEMBER 2019 FORMIDDAG 08.30 Morgenkaffebuffet 09.00 Ordstyreren introducerer dagens program Simon Rath, Head of Risk & Compliance, PA Consulting Group 09.10 Nyt fra EBA Indlægget vil fokusere på Basel III og EUimplementeringen, dels med fokus på den igangværende implementering af markedsrisici regimet og dels med fokus på de kommende regler med hensyn til kredit risici, operationelle risici og kapital-gulve Lars Jul Overby, Head of Risk-based metrics, European Banking Authority 10.40 Pause

EFTERMIDDAG 13.00 Risikostyring i en fremtidig ”Sustainable and circular economy” Susanne Gildberg, Partner, PA Consulting 13.50 Kort pause 14.05 Implementation of ESG risks assessment as part of corporate lending Cecilie Stegenborg-Andersen, Senior ESG Credit Consultant, Danske Bank 14.55 Afslutning og opsummering til dagens program ved ordstyrer Simon Rath, Head of Risk & Compliance, PA Consulting Group 15.10

Konferencen slutter

11.00 Erfaringer fra et ordinært tilsynsbesøg Kim Andersen, Chef for risikostyring og compliance, Møns Bank 12.00 Frokost

Financial Risk | 5


PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHOLDELSESDATO OG -STED Konferencen Financial Risk 2019 afholdes den 11. og 12 december 2019 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00

OVERNATNING & TRANSPORT Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen.

PARKERING Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinjer i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Find vej med www.rejseplanen.dk. Charlottehaven har egen parkeringsplads foran huset med ca. 35 pladser til rådighed mod betaling. Det er desuden muligt at parkere i området omkring Charlottehaven mod betaling. fra afholdelsesstedet. Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

KONFERENCEPRIS

Konference

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

EARLY BIRD! Tilmelding senest 1. november 2019 12.995,-

Tilmelding senest 29. november 2019

Tilmelding efter 29. november 2019

13.995,-

14.995,-

For solution providers: EARLY BIRD! Tilmelding senest Tilmelding efter Tilmelding senest 29. november 2019 29. november 2019 1. november 2019 Konference 19.995,22.995,25.995,Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

6 | Financial Risk


TILMELDING Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@ insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende!

AFBESTILLING Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Nina Meyer, telefon 30 55 30 92, nina.meyer@insightevents.dk.. Insight Events ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, info@insightevents.dk, www.insightevents.dk, CVR-nr 24 24 03 71.

ANDRE ARRANGEMENTER HVIDVASK 8. & 9. oktober 2019 Payments & Fraud 5. februar 2020 COMPLIANCE 12. & 13.maj 2020 Financial Risk | 7


Insight Events ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

FINANCIAL RISK 2019 TID & STED

11. og 12 december 2019 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00

PRIS

Ved tilmelding senest 1. november 2019: kr. 12.995,Ved tilmelding senest 29. november 2019: kr. 13.995,Ved tilmelding efter 29. november 2019: 14.995,FOR SOLUTION PROVIDERS: Ved tilmelding senest 1. november: kr. 19.995,Ved tilmelding senest 29. november 2019: kr. 22.995,Ved tilmelding efter 29. november 2019: 25.995,Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk

TRANSPORT & PARKERING

Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinjer i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Charlottehaven har egen parkeringsplads foran huset med ca. 35 pladser til rådighed mod betaling. Det er desuden muligt at parkere i området omkring Charlottehaven mod betaling. Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

35 25 35 45 info@insightevents.dk

www.insightevents.dk

Insight Events Silkegade 17, st. 1113 København K

19risk

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG:

Profile for Insight Events ApS

Financiel Risk 2019  

Konference, 11. og 12. december 2019, København

Financiel Risk 2019  

Konference, 11. og 12. december 2019, København