Page 1

KONFERENCE – KØBENHAVN – DEN 23. OG 24. MAJ 2018

JURIDISKE UDFORDRINGER

I BYGGE & ANLÆG

MED SÆRLIG FOKUS PÅ AB 18, ABT 18 & ABR 18

Advokaters obligatoriske efteruddannelse: 12 lektioner

Tilmeld dig direkte på www.insightlegal.dk i samarbejde med


JURIDISKE UDFORDRINGER

I BYGGE & ANLÆG MED SÆRLIG FOKUS PÅ AB 18, ABT 18 & ABR 18 I maj måned 2018 kulminerer års arbejde med revision af AB 92 og ABT 93, når udvalget bag offentliggører de nye almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder, AB 18. Formål med revisionen har været at sikre et transparent og effektivt aftalesystem. At skabe et system, der er fremtidssikret, og som er mere internationalt genkendeligt. De nye regler er af eksperter udpeget som en af de vigtigste byggejuridiske systemer i 25 år. For at komme i dybden med de nye regler og forklare forskellene fra det gamle system har vi afsat to dage til gennemgangen. På den måde sikrer vi at nå hele vejen omkring, tage de

nødvendige diskussioner og identificere de områder, der forventes at give de største udfordringer. For at sikre størst muligt udbytte har vi allieret os med flere af udvalgsmedlemmerne. Sammen med en række andre byggejuridiske specialister repræsenterer talerlisten den absolutte elite og er din garanti for et frugtbart udbytte, når du afsætter to dage i et travlt forår. Der er rig lejlighed til at få stillet alle de spørgsmål, der har rejst sig i kølvandet på de nye regler.

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE: 12 LEKTIONER Konferencen opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet.

2 | JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG 2018


TALERLISTE

MÅLGRUPPE FOR KONFERENCEN

Medlem af AB-udvalget, tidligere dommer i Højesteret Niels Grubbe

Konferencen henvender sig til alle aktører inden for bygge- og anlægsbranchen, som i deres daglige arbejde støder på juridiske udfordringer. Det være sig entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrer, organisationer, myndigheder og advokatfirmaer.

Chefjurist Peter Andersen SMV Danmark Direktør Henrik L. Bang Bygherreforeningen Kontorchef Bo Kobber Petersen Bygningsstyrelsen Group Legal Director Erik Simonsen Rambøll / FRI Partner, advokat Peter F. Thommesen VILTOFT Partner, advokat Steen Hellmann VILTOFT Seniorprojektleder Niels Christian Toppenberg COWI A/S

På konferencen i januar 2017 var deltagerne fordelt således: Advokater 30 % Arkitekter 3 % Bygherrer, offentlig & privat 45 % Entreprenører 4 % Foreninger 4 % Rådgivere 13 %

4% 4%

13%

Partner, advokat (H) Rasmus Holm Hansen Kammeradvokaten Partner, advokat, Ph.D. Anders Vestergaard Buch Molt Wengel

45%

30%

3%

Advokat Torben Steffensen MT Højgaard A/S Partner, advokat Carsten Led-Jensen Holst Advokater Partner, advokat Bo Schmidt Pedersen Kammeradvokaten Partner, advokat Michael Gjedde-Nielsen VILTOFT ORDSTYRER Partner, advokat Henrik Hauge Andersen VILTOFT

JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG 2018 | 3


PROGRAM | ONSDAG DEN 23. MAJ 2018 09.00 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.30 Åbning af konferencen Administrerende direktør Henrik Ulander, Insight Legal 09.35 Introduktion ved ordstyreren Partner, advokat Henrik Hauge Andersen, VILTOFT

DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER 09.40 Gennemgang af ændringerne Dette indlæg giver overblikket over baggrunden for de nye regler, hvilke uklarheder der er blevet præciseret, hvilke nyskabelser der er kommet, og hvor tingene er mere eller mindre uændrede. Medlem af AB-udvalget og tidl. Højesteretsdommer Niels Grubbe 10.40 Pause med kaffe/te 11.00

Gennemgang af ændringerne (fortsat)

12.00 Frokost

13.00 Ændringerne set fra begge sider af bordet Der så vi problemerne, disse armlægninger havde vi mellem bygherreog entreprenørside, og derfor fik ABR 18 det indhold den gjorde. Direktør Henrik L. Bang, Bygherreforeningen Chefjurist Peter Andersen, SMV Danmark 13.50 Pause med kaffe/te

AB 18 I DETALJER 14.00 AB 18 om planlægning, tidsfristforlængelse og sanktioner Partner, advokat (H) Rasmus Holm Hansen, Kammeradvokaten 14.50 Kort pause 15.00 AB 18 om ansvar, entreprenørprojektering, projektgennemgang mv. Partner, advokat (H) Carsten Led-Jensen, Holst Advokater 15.50 Kort pause 16.00 AB 18 om ændringer og betaling Udførelsesret, merbetaling og besparelse, kravene hertil og rettighedsfortabelse. Advokat Torben Steffensen, MT Højgaard A/S 16.50 Opsummering ved ordstyreren 17.00

4 | JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG 2018

Konferencens første dag slutter


PROGRAM | TORSDAG DEN 24. MAJ 2018 08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Introduktion ved ordstyreren

ABT 18 & ABR 18 I DETALJER 09.05 Reglerne i ABT 18 og appendikserne Partner, advokat, Anders Vestergaard Buch, Molt Wengel 10.00 Pause med kaffe/te 10.10

Nye regler kræver nye processer Få input og idéer til hvordan man som bygherre bør administrere de nye regler. Kontorchef Bo Kobber Pedersen, Bygningsstyrelsen Legal Director Erik Simonsen, Rambøll / Foreningen af Rådgivende Ingeniører

13.30 De nye ydelsesbeskrivelser Seniorprojektleder Niels Christian Toppenberg, COWI A/S 14.00 Kort pause 14.10

Juridisk perspektivering af de nye ydelsesbeskrivelser Partner, advokat Steen Hellmann, VILTOFT

14.45

Pause med kaffe/te

15.00 De nye regler om konfliktløsning Partner, advokat Bo Schmidt Pedersen, Kammeradvokaten 15.45

Opsummering og take-aways ved ordstyreren

16.00 Konferencen slutter

10.50 Pause med kaffe/te 11.15

Juridisk gennemgang og perspektivering af ABR 18 Partner, advokat Michael Gjedde-Nielsen, VILTOFT Partner, advokat Peter Fauerholdt Thommesen, VILTOFT

12.30 Frokost

JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG 2018 | 5


PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHOLDELSESDATO OG -STED Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg – med særlig fokus på AB 18, ABT 18 og ABR 18 afholdes den 23. og 24. maj 2018 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, Danmark, telefon: 44 87 00 00.

OVERNATNING Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Tivoli hotellet for booking af hotelværelse på www.tivolihotel.dk eller telefon 44 87 00 00. For alternativ mulighed for overnatning henviser Insight Events til Wakeup Copenhagen, Carsten Niebuhrs Gade 11, 1577 København V, telefon: 44 80 00 10.

TRANSPORT OG PARKERING Tivoli Hotel tilbyder sammen med Wakeup Copenhagen et videoovervåget parkeringshus til hotel- og konferencegæster. Parkeringshuset administreres af One Park og er placeret mellem de to hoteller på Kristian Erslevs gade 1. Der er direkte adgang til Tivoli Hotel & Congress Center gennem kælderen. Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, er Tivoli Hotel & Congress Center placeret nær Københavns Hovedbanegård.

KONFERENCEPRIS

Konference

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

EARLY BIRD! Tilmelding senest 13. april 2018 12.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding senest 4. maj 2018

Tilmelding efter 4. maj 2018

13.995,-

14.995,-

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Adm. direktør Henrik Ulander telefon 20403083 e-mail hu@insightevents.dk

6 | JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG 2018


TILMELDING Send eller ring til Insight Events vedrørende din tilmelding. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende!

AFBESTILLING Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER BUILDING GREEN AARHUS 18. & 19. APIL 2018 UDBUDSKONFERENCEN 18. & 19. APIL 2018 LOV OM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER 3. MAJ 2018 DEN FREMSTIDSSIKREDE BYGGEPLADS 8. MAJ 2018

INTERNATIONALE KONTRAKTFORHOLD 30. MAJ 2018 HVIDVASKLOVGIVNINGEN SEPTEMBER 2018 CONTRACT MANAGEMENT 2018 SEPTEMBER 2018 KONKURRENCERET 2018 SEPTEMBER 2018 BUILDING GREEN COPENHAGEN 31. OKTOBER & 1. NOVEMBER 2018 Læs mere på www.insightevents.dk

JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG 2018 | 7


Insight Events ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

T IL MELD ING T IL INSIGH T E V EN T S KO NFER EN CE

TID OG STED

Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg – med særlig fokus på AB 18, ABT 18 og ABR 18 afholdes den 23. og 24. maj 2018 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, Danmark, telefon: 44 87 00 00.

PRIS

EARLY BIRD: Ved tilmelding senest 13. april 2018: kr. 12.995,Ved tilmelding senest 4. maj 2018: kr. 13.995,Ved tilmelding efter 4. maj 2018: kr. 14.995,Alle priser er i danske kroner og ekskl.moms

TRANSPORT OG PARKERING

Tivoli Hotel tilbyder et videoovervåget parkeringshus til hotel- og konferencegæster. Parkeringshuset er placeret på Kristian Erslevs gade 1. Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, er Tivoli Hotel & Congress Center placeret nær Københavns Hovedbanegård.

TILMELDING

Send eller ring til Insight Events vedrørende din tilmelding. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende!

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

(+45) 35 25 35 45 info@insightevents.dk

www.insightlegal.dk

Insight Events Silkegade 17, st. 1113 København K

18bj

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG:

Juridiske udfordringer i bygge og anlæg 2018  
Juridiske udfordringer i bygge og anlæg 2018