__MAIN_TEXT__

Page 1


NAMU APSAIMNIEKOÅ ANA


UAB „Inservis“ – Inservis grupės įmonė, teikianti pastatų ūkio administravimo, techninės priežiūros, remonto, inžinerinių sistemų balansavimo, patalpų ir teritorijų valymo bei priežiūros paslaugas nuo 2004m. Profesionalus ir nuolatinis dėmesys pastatui prailgina jo eksploatavimo laiką, padidiną vertę, sumažina pastato atnaujinimui skirtas investicijas. Nepriekaištinga švara ir reprezentatyvi aplinka – tai Jūsų prestižas. „Inservis“ stabiliai auga ir plečia savo veiklą – 2010m. įsigijo pastatų administravimo bendrovę UAB „Priemiestis“, 2011m. – UAB „Jurita“. Įmonės akcininkė AB „Invalda INVL“ jau nuo 1995m. listinguojama NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Įmonės vadybos sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001, 14001 ir BS OHSAS 18001, personalo kvalifikacija nuolat keliama, siekiant teikti geriausiai kliento poreikius atitinkančias paslaugas. UAB „Inservis“ yra iniciatyvos „Baltoji banga“ narys, remiantis skaidrią ir atsakigą verslo praktiką – skaidrią darbo užmokesčio politiką, skaidrų dalyvavimą konkursuose ir mokesčių mokėjimą pagal LR numatytus įstatymus.


Utena, Ukmergė,

Latvijoje - Ryga

7,95

.

5 Stabilus įmonės augimas, nuolatinės investicijos į darbuotojus bei darbo įrangą 2015

7.13

.

6 Stabilus įmonės augimas, nuolatinės investicijos į darbuotojus bei darbo įrangą 2016

7.97

.

7 Stabilus įmonės augimas, nuolatinės investicijos į darbuotojus bei darbo įrangą 2016


Daugiafunkcinius pastatus


Profile for Inservis įmonių grupė

"Inservis" ?moni? grup?s pristatymas  

Pastat? technin?s prieži?ros paslaugas teikian?ios ?moni? grup?s "Inservis" pristatymas.

"Inservis" ?moni? grup?s pristatymas  

Pastat? technin?s prieži?ros paslaugas teikian?ios ?moni? grup?s "Inservis" pristatymas.

Advertisement