Page 1

Prostovoljstvo – krepitev vrednot nenasilja Usposabljanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraŞevanju 2011 - 2012


Cilji usposabljanja: • Opremiti strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za mentorstvo mladim prostovoljcem. • Usposobiti strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za organizacijsko vodenje prostovoljstva na šolah in drugih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja. • Posredovati udeležencem znanja s področja nenasilnega komuniciranja. • Pomagati strokovnim delavcem ozavestiti lastne motive in navade v komuniciranju. • Senzibilizirati udeležence za zaznavanje priložnosti za širjenje prostovoljstva kot metode dela za preprečevanje in odpravljanje nasilja med vrstniki.

Cilji usposabljanja  

Prostovoljstvo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you