Issuu on Google+

Prostovoljstvo – krepitev vrednot nenasilja Usposabljanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraŞevanju 2011 - 2012


Cilji usposabljanja: • Opremiti strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za mentorstvo mladim prostovoljcem. • Usposobiti strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za organizacijsko vodenje prostovoljstva na šolah in drugih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja. • Posredovati udeležencem znanja s področja nenasilnega komuniciranja. • Pomagati strokovnim delavcem ozavestiti lastne motive in navade v komuniciranju. • Senzibilizirati udeležence za zaznavanje priložnosti za širjenje prostovoljstva kot metode dela za preprečevanje in odpravljanje nasilja med vrstniki.


Cilji usposabljanja