Page 1

OBJECTIUS: - Animar les i els alumnes nouvinguts a practicar més i més la llengua catalana. - Facilitar la relació entre aquest alumnat i la resta d’estudiants de l’institut. - Millorar la pràctica del Català en els processos d’aprenentatge i en l’ús social.

COMPARTIM CONVERSES!


Què és el Projecte “Compartim “Compartim converses!” converses!” de l’institut Daniel Blanxart i Pedrals? Pedrals?

És una activitat voluntària, solidària i divertida. Es realitza a la sala d’actes de l’institut els dimecres de manera quinzenal, de les 12.30 a les 13.10h.

En acabar, omplen una fitxa d’autoavaluació.

“Aquest projecte també és bo per a l’alumnat en general, a l’hora d’exposar un treball en públic, perquè t’has esforçat i tens més facilitat d’expressió.” “Al final de curs fem una festa. La música i el menjar són dels diferents països!” Si voleu participarparticipar-hi, podeu comunicar comunicarar-ho a la coordinació LIC. LIC.

Testimonis de participants: Noies i nois formen parelles. Una persona s’ofereix a ensenyar Català oral a una altra. En cada sessió dialoguen sobre un tema determinat.

“Aprens coses d’altres països, les diferències i allò que ens és comú. I coneixes cada cop més la persona a qui estàs ensenyant.”

Tríptic Converses  

Tríptic Converses

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you