Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament INS Daniel Blanxart i Pedrals C/ Vall d'Aran, s/n 08640, Olesa de Montserrat Tf.: 937780734 www.insdanielblanxart.cat

INFORMACIÓ GENERAL I ESPECÍFICA DEL CFGM CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL (CAFEMN)

El proper curs 2013-2014 hi haurà a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals la quarta promoció del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural. Per tal d’informar l’alumnat i les famílies, a continuació trobareu un recull dels aspectes generals i les particularitats més rellevants que cal tenir en compte a l’hora de formalitzar la matrícula.

QUÈ

ÉS

EL

CICLE FORMATIU

DE

GRAU

MITJÀ CONDUCCIÓ

D’ACTIVITATS

FÍSICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL”? Aquest Cicle Formatiu de Grau Mitjà és un ensenyament de la nova Formació Professional. Cal tenir present que és un dels pocs cicles que encara és d’un sol curs escolar, tot i que en breu, passarà a ser de dos cursos com la resta dels CFGM d’altres especialitats. La titulació que l’alumnat obtindrà, li permetrà treballar després d’un únic, però molt intens curs. L’horari del cicle és de dilluns a divendres en horari de matí. Quan comencen les pràctiques a l’empresa s’ha de realitzar fora de l’horari lectiu, i cal afegir, a més, vàries sortides anuals d’assistència obligatòria pernoctant fora de casa. Tot això, dificulta compaginar el cicle amb el món laboral o amb la pràctica d’altres esports, com ara el futbol, el bàsquet o qualsevol que suposi entrenar durant la setmana.

PERFIL DE L’ALUMNAT Aquest cicle va adreçat a l’alumnat que es vulgui formar en el mon de la muntanya, amb la finalitat de formar-se com acompanyador de mitja muntanya a peu, guia de turisme eqüestre i guia d’itineraris en bicicleta tot terreny. Per molt que aquest cicle té la particularitat de ser l’únic de la branca esportiva amb la possibilitat d’accedir al Cicle Formatiu de Grau Superior Animació d’activitats físiques i esportives. (després d’un curs pont i una prova d’accés), hem de tenir present que la realització d’aquest cicle no és un simple tràmit per accedir al grau superior com a alternativa al batxillerat. L’alumnat que realment vol formar-se com a guia de mitja muntanya, bé sigui per adquirir coneixements o per crear un empresa dins l’àmbit, que hi estigui interessat/da i motivat/da, troba en aquest cicle una gran oportunitat. No aconsellem el cicle a aquell alumnat que no tingui aquest perfil.. Cal que sapigueu que a l’Institut Daniel Blanxart assolireu un nivell de formació excel·lent avalat pel disseny dels crèdits i l’experiència del professorat.


TÈCNIC EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL (1.400 hores) CICLE FORMATIU

PERFIL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA GENERAL

Conduir clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no s’hagin d’utilitzar tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, aconseguint la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL: - Empreses d’esports d’aventures. - Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs o cases de colònies, refugis. - Agències de viatges. - Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides. - Clubs esportius. - Escoles. - Estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats. - Entitats públiques que ofereixin programes d’activitats en el medi natural.

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL: - Acompanyador de muntanya. - Guia de turisme eqüestre. - Guia d’itineraris en bicicleta. - Coordinador d’activitats de conducció/guiatge en empreses turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la natura. - Promotor d’activitats de conducció/guiatge en clubs o associacions.

UNITATS DE COMPETÈNCIA

MÒDULS PROFESSIONALS

CRÈDITS

Hores a disposició del centre: 90.: escalada, jocs i orientació

Conduir clients per senders i rutes de baixa i mitja muntanya.

MP Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre. Professor especialista.

C1* (mínim 60 h). El medi natural. Professor especialista. C2* (mínim 120 h). Conducció de grups i activitats en el medi natural. Prof. especial. C3* (mínim 90 h). Seguretat i supervivència en muntanya. Prof. especialista.

Conduir clients en bicicleta per itineraris en el medi natural.

MP Conducció de grups en bicicletes.

C4* (mínim 120 h). Conducció de grups en bicicletes. Professor especialista.

Conduir clients a cavall per itineraris en el medi natural.

MP Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques. Professor especialista.

C5* (mínim 180 h). Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques. Professor especialista.

Dur a terme l’administració, la gestió i la comercialització en una petita empresa.

MP Administració, gestió i comercialització en la petita empresa. PS 505

C6 (mínim 60 h). Administració, gestió i comercialització en la petita empresa. PS 505

MP Fonaments biològics, salut i primers auxilis. Professor d’Educació Física.

C7 (mínim 30 h). Fonaments de l’activitat física. Professors d’Educació Física.

C8* (mínim 30 h). Primers auxilis. Professor d’Educació Física.

MP Activitats físiques per a persones amb discapacitats. Professor d’Educació Física.

C9 (mínim 30 h). Activitats físiques per a persones amb discapacitats. Professor d’Educació Física.

MP Dinàmica de grups. Professor d’Educ. Física.

C10 (mínim 60 h). Dinàmica de grups. Professor d’Educació Física.

MP Formació i orientació laboral. PS 505

C11 (mínim 60 h). Formació i orientació laboral. PS 505

MP Formació en centres de treball.

C12 (410 h). Formació en centres de treball.

NOTES: - Els crèdits marcats amb asteris (*) estan desdoblats. - PS Professor d’Educació Física. - PS 505: formació i orientació laboral. - Professor especialista: dels previstos en l’article 33.2 de la LOGSE.

C13 (60 h). Síntesi.


Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament INS Daniel Blanxart i Pedrals C/ Vall d'Aran, s/n 08640, Olesa de Montserrat Tf.: 937780734 www.insdanielblanxart.cat

QUAN ACABEU EL CFGM HAUREU FET, ENTRE ALTRES, COSES: Varies travesses de muntanya tant a peu, com en BTT com a cavall 15 rutes amb BTT principalment per pistes i camins Trialeres de diferent inclinació i nivell tècnic 15 rutes de 6 hores de diferent nivell tècnic i físic per Montserrat i altres indrets Canals montserratines com la “Canal dels micos” o “El joc de l’Oca” Ràpels d’altura variada i en situacions diverses Seguretat amb cordes: passamans, tensar cordes, polispastos, remuntar corda, nusos... Jocs d’escalada en rocòdrom 15 vies d’escalada de diferents nivells Curses d’orientació Crear i organitzar un esdeveniment lúdico-esportiu en el medi natural Possibilitat de participació en un RAID d’aventura on coneixereu a l’alumnat dels diferents CAFEMN d’arreu de Catalunya

PARTICULARITATS DEL CFGM A L’INSTITUT DANIEL BLANXART El cost del CFGM és de 1100 EUROS (aprox.), que s’abonaran en la seva totalitat en tres terminis: 400 al realitzar la matriculació al juliol, 350 a l’octubre i 350 al gener. En cas de donarse de baixa abans de principis d’octubre es retornarà una part del primer pagament. A més del cost del CFGM, si l’alumnat no té material de BTT, conducció, hípica...haurà de comprar-se'l per poder realitzar les activitats al medi natural. Des del centre oferim la possibilitat de comprar material específic de segona mà, ofertat per l´antic alumnat del CAFEMN. Si estan interesats, en el moment de la matrícula els informarien del dia específic del "mercadillo CAFEMN". El CFGM s’imparteix principalment en el medi natural. En el dia a dia, el desplaçament al lloc on s’imparteixen les sessions dels crèdits de Conducció de grups a peu, escalada, Conducció de grups a cavall i Seguretat i supervivència en muntanya va a càrrec de l’alumnat. En aquest sentit, serà necessari que les famílies signin el full on s’especifica aquesta particularitat (només per a menors d’edat). L’assistència a la totalitat de les sessions teòriques i pràctiques és obligatòria. La falta d’assistència (justificada o injustificada) en un 15% o més suposarà la pèrdua del dret d’avaluació contínua. A les sessions dels crèdits pràctics, el professorat es reserva el dret de no deixar que l’alumnat hi assisteixi per portar un material inadequat, no seguir el ritme normal de classe o altres raons diverses que posin en perill la seva integritat física, la del grup o comprometin seriosament els aprenentatges de la resta del grup classe. Un cop identificat l’alumnat amb aquesta problemàtica, el professorat proposarà tasques alternatives per reconduir els aprenentatges per tal de poder aprovar els crèdits corresponents.

Informació CAFEMN 2013-2014  

INFORMACIÓ GENERAL I ESPECÍFICA DEL CFGM CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL (CAFEMN)

Informació CAFEMN 2013-2014  

INFORMACIÓ GENERAL I ESPECÍFICA DEL CFGM CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL (CAFEMN)

Advertisement