Page 1

Curs 2012-2013

INFORMACIÓ GENERAL I ESPECÍFICA DEL CFGM CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL (CAFEMN)

El proper curs 2012-2013 hi haurà a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals la tercera promoció del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural. Per tal d’informar l’alumnat i les famílies, a continuació trobareu un recull dels aspectes generals i les particularitats més rellevants que cal tenir en compte a l’hora de formalitzar la matrícula.

QUÈ

ÉS

EL

CICLE

FORMATIU

DE

GRAU

MITJÀ

CONDUCCIÓ

D’ACTIVITATS

FÍSICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL”? Aquest Cicle Formatiu de Grau Mitjà és un ensenyament de la nova Formació Professional. Cal tenir present que és un dels pocs cicles que encara és d’un sol curs escolar, tot i que en breu, passarà a ser de dos cursos com la resta dels CFGM d’altres especialitats. La titulació que l’alumnat obtindrà, li permetrà treballar després d’un únic, però molt intens curs. L’horari del cicle és de dilluns a divendres de 8h a 14.30h. Cal afegir, a més,

3 sortides anuals

d’assistència obligatòria (de 5 dies consecutius pernoctant fora). Tot això, dificulta compaginar el cicle amb el món laboral o amb la pràctica d’altres esports, com ara el futbol, el bàsquet o qualsevol que suposi entrenar durant la setmana.

PERFIL DE L’ALUMNAT Aquest cicle va adreçat a l’alumnat que es vulgui formar en el mon de la muntanya, amb la finalitat de formar-se com a guia i guia acompanyant en mitja muntanya sobre rutes a peu, en bicicleta tot terreny o a cavall. Per molt que aquest cicle té la particularitat de ser l’únic de la branca esportiva amb la possibilitat d’accedir al Cicle Formatiu de Grau Superior Animació d’activitats físiques i esportives. (després d’un curs pont i una prova d’accés), hem de tenir present que la realització d’aquest cicle no és un simple tràmit per accedir al grau superior com a alternativa al batxillerat. Per ser guia de mitja muntanya és imprescindible saber coses sobre l’entorn, l’entrenament, primers auxilis, dinàmica de grups, com fer un currículum, com treballar amb clients discapacitats, etc. En conseqüència, en el cicle s’imparteixen 330 hores lectives de teoria a l’aula, amb els seus corresponents exàmens i treballs. En aquest sentit, l’alumnat que realment vol formar-se com a guia de mitja muntanya, bé sigui per adquirir coneixements o per crear un empresa dins l’àmbit, que hi estigui interessat/da i motivat/da, troba en aquest cicle una gran oportunitat. Cal que sapigueu que a l’Institut Daniel Blanxart assolireu un nivell de formació excel·lent avalat pel disseny dels crèdits i l’experiència del professorat. No aconsellem el cicle a aquell alumnat que no tingui aquest perfil, o bé aquells/es que simplement vulguin accedir al CFGS d’esports.


QUAN ACABEU EL CFGM HAUREU FET, ENTRE ALTRES, COSES:

 3 travesses de muntanya de 5 dies de durada cadascuna 

1000 km amb BTT principalment per pistes i camins

 Trialeres de diferent inclinació i nivell tècnic 

15 rutes de 6 hores de diferent nivell tècnic i físic per Montserrat

 Canals montserratines com la “Canal dels micos” o “El joc de l’Oca”  Ràpels d’altura variada i en situacions diverses 

Seguretat amb cordes: passamans, tensar cordes, nusos...

Jocs d’escalada en rocòdrom

15 vies d’escalada de diferents nivells

 Curses i jocs d’orientació 

Possibilitat de participació en un RAID d’aventura

PARTICULARITATS DEL CFGM A L’INSTITUT DANIEL BLANXART

 El cost del CFGM és de 1050 EUROS (aprox.), que s’abonaran en la seva totalitat en tres terminis: un al realitzar la matriculació al juliol, altre sobre el novembre i l’últim cap al gener. En cas de donar-se de baixa abans de principis d’octubre es retornarà l’import del primer pagament.

 A més del cost del CFGM, l’alumnat haurà de comprar-se material de muntanya, bicicleta i d’hípica, la qual cosa pot incrementar el cost fins a 1.000 euros (aprox.), depenent de si ja disposa o no d’algun d’aquests materials específics.

 El CFGM s’imparteix principalment en el medi natural. El desplaçament al lloc on s’imparteixen les sessions dels crèdits de Conducció de grups a peu, Conducció de grups en BTT, Conducció de grups a cavall i Seguretat i supervivència en muntanya va a càrrec de l’alumnat. En aquest sentit, serà necessari que les famílies signin el full on s’especifica aquesta particularitat (només per a menors d’edat).


 L’assistència a la totalitat de les sessions teòriques i pràctiques és obligatòria. La falta d’assistència (justificada o injustificada) en un 15% o més suposarà la pèrdua del dret d’avaluació contínua.

 A les sessions dels crèdits pràctics, el professorat es reserva el dret de no deixar que l’alumnat hi assisteixi per portar un material inadequat, no seguir el ritme normal de classe o altres raons diverses que posin en perill la seva integritat física, la del grup o comprometin seriosament els aprenentatges de la resta del grup classe. Un cop identificat l’alumnat amb aquesta problemàtica, el professorat proposarà tasques alternatives per reconduir els aprenentatges per tal de poder aprovar els crèdits corresponents.

CAFEM 2012  

CAFEM 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you