Krant In Schalkhaar 22 (dec 2019)

Page 1

Uilengroep De Sleutel 75 jaar sv Schalkhaar

p. 3 p. 15

Kerstmarkt Dorpsplein Loterij sfeerverlichting

p. 25 p. 31

Grote kerstpuzzel

foto: Cher Verhulst

:

foto

foto

: In

grid

n Joh

de L

ling

Wel

ang

e

p. 17

9

6e jaargang | Nr. 22 | December 2019

11

18

29


2

december 2019

- INSCHALKHAAR

L

Ik sta dag en nacht voor u klaar: 0570 - 59 53 51 • spaans@defunus.nl

Wim Spaans Defunus Uitvaartzorg

D

In de dagen dat er veel moet worden geregeld is het fijn iemand te hebben die je rustig en deskundig begeleidt...

De Haarmansenk 22 • 7433 HE Schalkhaar www.defunus.nl

Groepspraktijk Fysiotherapie Deventer

Moj’s kieken! Z

W

A Pastoorsdijk 28 A, 7433 DK Schalkhaar • 0570 62 00 89

w w w. m ar k opti ek. nl


3

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Uilengroep De Sleutel helpt lokale ondernemers

gedaan. Ik ben megatrots op jullie. En wat een eer dat jullie mijn winkel hadden uitgekozen voor dit project!”

Diepe buiging

SCHALKHAAR - Leerlingen van de Uilengroep van OBS De Sleutel (groep 7 en 8) hebben vorige maand bij onze lokale ondernemers DA Marianne van der Liende en Odile Giftshop met succes de resultaten van hun speciale schoolproject gepresenteerd. De leerlingen kregen als opdracht om ondernemers uit Schalkhaar te vragen naar een ondernemersvraag. Na inventariseren van de vraagstukken zijn er drie ondernemers geselecteerd om als opdrachtgever te fungeren. Voor iedere ondernemer zijn de afgelopen twee maanden vier leerlingen aan de slag gegaan. Leerlingen vonden het interessant en spannend om iets te ontwerpen dat misschien echt gebruikt gaat worden door hun ondernemer.

,,Naast de inzet van 'the creative mind' moest er goed worden nagedacht over een stukje marketing; hoe weet de consument wat er te koop is en hoe krijg je ze naar de winkel toe?”, vertelt Judith Helderman-Koops, coach van de verrijkingsgroep. ,,Na het bedenken van een concept gingen de leerlingen naar hun ondernemer toe om het idee voor te leggen; met tips kwamen ze terug om hun idee verder te perfectioneren. zodat het klaar zou zijn om te overhandigen aan de ondernemer.”

Compliment

Gisteren zijn de leerlingen op pad gegaan om Odile Giftshop, DA drogisterij Marianne van der Liende en de ondernemersvereniging Schalkhaar te bezoeken. De leerlingen ontvingen van de win-

keliers mooie complimenten voor hun creativiteit en het harde werken. Twee ondernemers gaan daadwerkelijk met het idee van de uilengroep aan de slag en dat is toch wel het allerbeste compliment dat je kunt krijgen! Marianne van de Liende en Odile Kuper toonden zich enthousiast over de uitkomsten van het leerlingenonderzoek. ,,Nou deze toppers kwamen met allerlei ideeën”, glundert Odile, eigenaar van de Giftshop aan de Pastoorsdijk. ,,Helemaal geweldig! En ze bedachten ook nog bouwplaten voor een surprise erbij. Gewoon zomaar, dat is toch geweldig!” De producten die de leerlingen hebben bedacht zijn vanaf eind volgende week ook echt te koop bij Odile. ,,Toppertjes!”, oordeelt ze. ,,Jullie hebben het geweldig

,,Ook bij mij is het allemaal heel goed in de smaak gevallen”, zegt Marianne van der Liende. ,,Bij DA Marianne van der Liende gaan we hier ook gebruik van maken. Bij een aankoop van 8 euro krijgen klanten een kleurplaat voor hun kinderen of kleinkinderen en als ze die laten kleuren en deze inleveren voor 5 december, dan krijgen ze een aardigheidje en ook de winnaar wordt nog beloond met een prijs! Ook het 11 jaar bestaan wordt niet vergeten… Koop een plak chocola en vind de gouden cheque, ook hier kun je weer een leuke prijs mee winnen! Wat hebben ze dit knap gedaan!”, vindt Marianne. ,,Een diepe buiging voor Stella, Julia, India, Dieuwertje, Nadine, Floris, Hugo, Arthur, Linne, Noortje, Maarten en Robbe!” ,,De meerwaarde van de samenwerking met de buitenwereld zit hem vooral in het feit dat het 'echt' is en leerlingen leren afstemmen op de verschillende perspectieven die te vinden zijn in de samenleving”, legt Judith HeldermanKoops uit. ,,Soms is een heel origineel idee niet haalbaar binnen de gekozen tijd of binnen een beschikbaar budget; hoe stel je een plan dan bij zonder afbreuk te doen aan originaliteit? Er komt veel bij kijken en er zit meer druk op de opdracht, dat hebben we wel gemerkt.” De Uilengroep is het unaniem eens dat iedere groep zo'n opdracht zou moeten krijgen, want: het is super leerzaam, uitdagend en het is echt!

Voedingsadvies Gezond afvallen Lifestyle coaching

H

06 - 2092 0383 www.takeoffgezondleven.nl

Schotwillemsweg 1A, 7434 PV Lettele

Colofon Verspreiding: Averlo, Frieswijk en Schalkhaar op 2500 adressen. Lezers die een Nee-Nee sticker op de brievenbus hebben kunnen een exemplaar afhalen bij Plus Supermarkt, Bibliotheek/Wijkwinkel, Huisartsenpost Pastoorsdijk, kantine Sportpark De Wijtenhorst, Nunu, Park Braband, Nicolaasschool, OBS de Sleutel, Plezier Atelier. Twee weken na verschijning is de krant ook online beschikbaar: http://issuu.com/inschalkhaar.

Redactie: Rudy Brouwer redactie@inschalkhaar.nl Acquisitie: Ben Kooiman 06-46135517 Aanleveren advertentiemateriaal advertentie@inschalkhaar.nl Vormgeving/Dtp: Ingrid Bosch (Al het aangeleverde materiaal dient vrij te zijn van rechten)

Druk: Hoekstra Krantendruk Verspreiding: All-Inn

Facebook: /krantinschalkhaar Twitter: /InSchalkhaar

Bitterball’n

Tja mens’n, ut bint weer de donkere daag’n veur Kerst. En zoas juule weh van mie e-went bint, bin’k dan altied in un wat meelangoliese buuje. Zo zat ik van de wèke weer in mien skommelstoal, pootjes op ut voet’nbankjen en un borrel op ut toafeltje veur de open haart van huuze ‘Van de Oerdiek’. Mien kinder zaat’n op de banke, neuz’n strak op ut skermpie e-richt en op iedere vroage die’k stelde kwam nit meer dan un ‘joa’, un ‘nee’ of ‘hum’. En toen mos ik ineens denk’n an vrogger, toen mien va en moa nog lèfd’n en dwaald’n mien gedagt’n af noar die pragtugge Kersttied van toen ik nog un keerltje van un joar of veertien, vieftien wazze. De Kerst was altied biezönder bie

ons en dan veural de Kerstoavund. Ik kon mie doar ah wèk’n van teveur’n op veheug’n.. Mien va en moa ging’n dan noa de nagmisse en mien breur en ik deej’n dan de lempies in de Kerstboom an en dekt’n de toafel. Un mooj kerstkleed op de toafel en natuurluk kerstservett’n. En dan staak’n wie alle keersjes in huus en op de toafel an en legd’n de kadetjes, de krasantjes en sneeën van de kerststol zo mooj meugeluk in un mandjen. Ee dan was ut wagt’n töt mien va en moa um un uur of ene eindeluk tuus kwaam’n van de hoogmis. En dan begon de kerst veur ons egt. Lang opbliev’n en midden in de nagt heerlukke broodjes èt’n. Wie aat’n asof wie sinds ut veuruge joar niks meer e-had hadd’n. En dan kwam ut hoogtepunt van de oavund: mien moa stiefeld’n noar de keuk’n en kwam eff’n later trugge met glunigheite krokett’n of bitterball’n of van die bakkies met ragoe. Noa zoon kerstoavund maakt’n ut nit meer uut wie of wat wie nog zaag’n of deed’n op eerste en tweede kerstdag. Ik kieke nog eens met un schuun ooge noar mien kinderen, nog steeds met hun neuz’n strak op hun skermpie en dan

weet ik ut: ik goa det dit joar ok doan met mien vrouwe en kinderen. Un gezelluge moaltied op Kerstoavund, net als vrogger zunder mobieltjes op toafel in de hoap dat ze volgend joar vroagt: ‘Pap, zal ik vanoavund de bitterball’n kloarmaak’n?’ As Kerstwens wens ik dan ook dat veul meer mens’n dee zich hierin herkenn’n mien veurbeeld volg’n en datte wie met zien allen weer un olderwetse Kerst viert. Al is ut moar um nog één keer dankbaar trug te kiek’n op die pragtugge jeugd die onze olders ons hebt e-geev’n. Mooie Kerstdaag’n en un goeie joarwisseling!

- Driek van de Oerdiek -


4

december 2019

- INSCHALKHAAR

BULLETIN PLATFORM SCHALKHAAR PLATFOM SCHALKHAAR: EEN KLEINE BIJDRAGE KAN AL HELPEN Platform Schalkhaar heeft als doel om de belangen van de bewoners van Schalkhaar te vertegenwoordigen. Dit doet de organisatie onder andere door mee te denken over oplossingen van de gemeente en bewoners voor Schalkhaar. ,,We helpen om de belangen van Schalkhaar onder de aandacht te brengen van de gemeente of instanties. Dit doen we vooral als we hiervoor worden gevraagd. Meestal kunnen we helpen door de juiste personen te benaderen of door de juiste kanalen te bewandelen.” Platform Schalkhaar wil in bijzondere gevallen initiatieven ook financieel ondersteunen. De voorwaarden om voor een dergelijke financiële bijdrage in aanmerking te komen zijn als ze afkomstig zijn van personen of verenigingen in Schalkhaar en het eenmalige kosten betreft. Platform Schalkhaar zal niet bijdragen in onderhoud of terugkerende kosten. Platform Schalkhaar stelt per jaar een beperkt maximum bedrag ter beschikking van � 1.000,-. Bij geen of onvoldoende aanvragen die voldoen aan de criteria wordt het volledige bedrag niet uitgekeerd. Initiatieven moeten bij-

dragen aan het algemeen belang voor Schalkhaar. Bij tegenstrijdige meningen en/of belangen zien we af van een bijdrage. Het initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Onder leefbaarheid kan worden verstaan (niet limitatief): Ontwikkeling aantrekkelijkheid dorpskern Ontwikkeling gemeenschappelijke voorzieningen Ontwikkeling van sociale dorpsverband Ontwikkeling op het gebied van verkeersveiligheid, behoud van groene zones, e.a. Afgelopen jaar heeft Platform Schalkhaar een bijdrage gegeven voor het aanschaffen van boomverlichting in het dorp. Wil je als bewoner bijdragen aan de leefbaarheid van Schalkhaar dan wil Platform Schalkhaar je graag met woord en daad helpen. Dus mocht er hulp gewenst zijn of wil je graag je mening kwijt? Laat het Platform Schalkhaar weten via info@platformschalkhaar.nl.

LAANBOOMVERJONGING OERDIJK Op een informatieavond in De Lindeboom, afgelopen zomer, heeft de gemeente Deventer haar plan toegelicht voor laanboomverjonging langs de Oerdijk in Schalkhaar, vanaf de Kolkmansweg tot het Overijssels Kanaal. Het Platform Schalkhaar was samen met de Bomenstichting Deventer aanwezig.

dat bomen oud en kwetsbaar worden en als gevolg daarvan een gevaar kunnen opleveren.

Laanboomverjonging is een term voor het kappen van grote oude bomen en deze vervangen door jonge aanplant. In de praktijk wordt het aangezicht drastisch veranderd, waarvan we een aantal recente voorbeelden hebben, namelijk de Brinkgeverweg en de Oosterwechelsweg. Het is echter niet te voorkomen

,,Op de informatieavond waren de meningen van de bewoners van Schalkhaar enigszins verdeeld”, laat een woordvoerder van het Platform Schalkhaar weten. ,,Wij vinden het jammer dat het aangezicht van een deel van het dorp zo rigoureus zal veranderen en wat 60 jaar of langer opgegroeid is in één

In het Deventer Bomenbeleidsplan 20072017 is opgenomen dat bij een uitval van meer dan 40% van het aantal bomen in een bomenlaan en bomenrij, de laan in aanmerking komt voor vervanging.

Colofon Uitgave van Platform Schalkhaar Voorzitter: Ruud Pahlplatz Voor vragen betreffende deze uitgave neem dan contact op met: Diana Roijmans info@platformschalkhaar.nl www.platformschalkhaar.nl

D

keer verdwijnt. Daarom hebben we naar aanleiding van de gemeentelijke informatieavond in samenwerking met een deskundige van de Deventer Bomenstichting een visuele inspectie uitgevoerd en van de gemeente de gegevens van de boomveiligheidscontrole opgevraagd.”

In een vervolggesprek met de gemeente kwam naar voren dat weliswaar vier bomen binnen het bebouwde komgedeelte op korte termijn moeten worden gekapt, maar dat de meeste kastanjes op de groenstrook richting Kolkmansweg in dusdanig goede conditie zijn dat deze nog langere tijd kunnen blijven staan.

De bomen buiten de bebouwde kom, richting kanaal, zijn dusdanig slecht dat deze in ieder geval moeten worden gekapt. ,,Naar onze mening is het beeld binnen de bebouwde kom veel genuanceerder. Een flink aantal bomen, met name de kastanjes, zijn nog in uitstekende conditie. In een brief van de Deventer Bomenstichting is mede door Stichting Platform Schalkhaar dit aan de orde gesteld.”

Bewoners zijn vervolgens dit najaar door de gemeente op de hoogte gesteld: de kap binnen de bebouwde kom zal zich voorlopig beperken tot de zieke bomen! Rond 2021/2022 is groot onderhoud aan het wegdek van de Oerdijk gepland en wordt de zaak opnieuw bekeken. Platform Schalkhaar gaat er vanuit dat haar actie geresulteerd heeft in het behoud van een aantal mooie, karakteristieke kastanjebomen langs de Oerdijk!

PLATFORM SCHALKHAAR ZOEKT MEER BESTUURSLEDEN Het Platform Schalkhaar bestaat momenteel uit zeven bestuursleden en werkt met een interim-voorzitter: Wim Kuijper (interim-voorzitter), Martijn van Rheenen (secretaris), Nico Aardoom (penningmeester), Gerben Nijhuis, Ruud Pahlplatz, Diana Roijmans en Mark Wildeboer. Platform Schalkhaar is op zoek naar uitbreiding van het aantal bestuursleden. Ook mensen die een voorzittersfunctie ambiëren, zijn van harte welkom. De voorzitter is natuurlijk het eerste aanspreekpunt, maar Platform Schalkhaar streeft ernaar om de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk te verdelen, zodat het voorzitterschap relatief weinig

tijd in beslag neemt. Je moet het vooral leuk vinden om het overzicht te houden, te motiveren en stimuleren. De bestuursleden doen de rest! DOELSTELLING De belangrijkste taak van het Platform Schalkhaar is om de leefbaarheid van Schalkhaar te bewaken en verbeteren. Hier streeft zij naar met het dorpse karakter in het achterhoofd. Een dorp in de gemeente Deventer is anders dan een wijk van Deventer. Dat onderscheid wil Platform Schalkhaar blijven benadrukken. Daarom treedt Platform Schalkhaar regelmatig op als intermediair tussen de

Gemeente Deventer en de bevolking van Schalkhaar. ,,Wij hebben door aanwezigheid op publieke bijeenkomsten en middelen als (online) enquêtes, een goed gevoel van wat er speelt onder de bewoners. Daarom zijn we ook vaak het aanspreekpunt van Schalkhaar voor Gemeente Deventer.” AANDACHTSPUNTEN Platform Schalkhaar vindt het belangrijk dat inwoners voordeel hebben van een levendige middenstand en voorzieningen die bij een mooi dorp horen. Ook spelen (verkeers-)veiligheid, sociale verbinding en een levendig verenigingsleven een belangrijke rol bij de aandachtspunten van het Platform

Schalkhaar. ,,Vaak zijn wij bij deze onderwerpen een verbindende factor en treden faciliterend op als begeleider en bewaker van de processen. Daarbij maken wij altijd de afweging of iets het algemeen belang dient voor ons mooie dorp.” Heb je belangstelling, maar twijfel je? Kom dan een keer vrijblijvend de vergadering van Platform Schalkhaar bijwonen om te proeven hoe het toe gaat. De eerstvolgende vergadering is op maandagavond 13 januari om 20.00 uur in de Lindeboom. Via info@platformschalkhaar.nl kan je je aanmelden voor een bezoek, maar ook vragen stellen over de vacatures.

BULLETIN BULLETIN BULLETIN BULLETIN


5

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Rielerenk en Douwelerkolk, wie houdt er niet van? Weinigen onder ons zien de link tussen de Rielerenk, de Douwelerkolk en de kerst. Toch, de drukste dagen in dit unieke natuurgebied aan de zuidkant van Schalkhaar zijn juíst de kerstdagen wanneer hele families, na een heerlijke kerstbrunch, een wandeltocht maken door dit stukje prachtige natuur én cultuur. Door Jan Jeurnink SCHALKHAAR - Werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk, werkend onder auspiciën van het Platform Schalkhaar, is al sinds 2008 de drijvende kracht achter het streven om natuur en cultuur op de Rielerenk en rondom de Douwelerkolk in stand te houden en mogelijk te verrijken. Dat doet deze werkgroep niet alleen ten behoeve van de bewoners van Schalkhaar, maar ook voor de Deventer bewoners uit de omliggende wijken. Zo mag iedereen genieten van de bijzondere flora en fauna, vooral natuurlijk rond de Douwelerkolk.

Boeren

Toch mag zeker de Rielerenk niet worden vergeten. Hoewel de huidige landbouwmethoden, met zijn bemestingen en bestrijdingsmiddelen, niet in alle opzichten natuurvriendelijk zijn, probeert de werkgroep op de Rielerenk daarin toch een zeker tegenwicht te bieden. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Deventer, het Deventer ziekenhuis, Dimence, Stichting IJssellandschap, De Groene Knoop (doet heel veel uitvoerend werk), het Waterschap, Landschap Overijssel en de gebruikers van de gronden. Dit speelt bij onder meer de aanleg van akkerranden en mei-

doornhagen, het onderhoud van de boomgaarden, een in eigen beheer gebouwde bijenstal en de nieuw aangelegde belevingstuin van het Deventer Ziekenhuis. Hier moet uiteraard aan worden toegevoegd dat de boeren op de Rielerenk de meeste invloed hebben op het natuurbehoud. Gezien de actualiteit is dat een gevoelige kwestie.

Kringlooplandbouw

Werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk neemt het op voor de boeren. Zij zijn onze belangrijkste natuurbeschermers en gooien hun eigen glazen in, wanneer ze hun gronden zouden vernietigen met als gevolg dat bijvoorbeeld wormen, insecten en bijen geen plek meer vinden in en op het boerenland. Een weg bewandelen naar kringlooplandbouw, ook door minister Schouten gepropageerd, is de visie die de werkgroep wil uitdragen. Maar daarvoor mogen niet alleen de boeren opdraaien; compenseer hen, betaal hen een eerlijke prijs voor hun producten. Dan is er heel veel mogelijk! Kringlooplandbouw, om te beginnen op de Rielerenk! Terug naar de Rielerenk en de Douwelerkolk. Wie houdt er niet van dit gebied met zijn prachtige landschapselementen? Destijds heeft wijlen Tonny Mulder (voormalig lid van de werkgroep) de leus ‘Wie de geschiedenis van zijn omgeving niet kent, weet niet waar hij woont’ gelanceerd. Wandelend over de Rielerenk zie je een landschap dat enigszins golvend is. En wanneer je die geschiedenis kent, geniet je nog veel meer. Vooral de boeren hebben op de Rielerenk de huidige landschapsvormen doen ontstaan. In het Weichselien, een ijstijd 300.000 jaar geleden, hebben sterke poolwinden in eerste instantie het golvende landschap vorm gegeven.

Straatnamen

Vanaf ongeveer de 14e eeuw zijn er boerderijen gesticht. De namen van de boerderijen komen nu nog terug in meerdere straatnamen beneden de Oerdijk, zoals de Tolnerinksingel, het Mensinksdijkje en de Werninkstraat. Boeren gingen hun akkers bemesten met koemest, vermengd met heideplaggen, uit de zogenaamde potstallen. Daarbij stonden de koeien op hun eigen mest, dat zich ophoopte onder hun poten. Die mest werd uitgestrooid over de hoge gedeelten in het landschap en daarmee ontstonden de enken. Daarnaast werd ook drek en straatvuil uit Deventer over de Rielerenk verspreid. Vandaar dat bij opgravingen, toen het Deventer Ziekenhuis werd gebouwd, nog vele voorwerpen uit de 16e en 17e eeuw werden gevonden. Dit is een stukje geschiedenis, dat ook te lezen is op de infoborden achter het Deventer Ziekenhuis (foto). En zo weet je weer waar je woont! De werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk wenst iedereen heel prettige Kerstdagen toe, maak eens een wandelingetje door dit prachtige gebied, dan ga je er – als je dat al niet doet - vanzelf van houden!

Nieuwjaarsevent bij Jeannet Total Look Jeannet Total Look en Salon Caryl aan de Timmermansweg bieden een breed scala aan uiterlijke verzorging en fashion. Een salon waar u binnen kunt stappen en enige tijd later verfrissend en vitaal naar buiten komt! Haren stylen, een verkwikkende behandeling voor uw lichaam en gelaat en een leuke outfit. Wie wil dat nu niet? Het team van Jeannet Total Look geeft u advies over de nieuwste haarstyling en huidverzorging. Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van uw haar- en huidconditie en bieden hiervoor unieke behandelingen en producten aan om specifieke haar- en huidproblemen aan te pakken. Wij informeren u graag over deze product- en behandeltechnieken. Naast al onze behandelingen laten we u graag zien wat de laatste mode is op het gebied van kleding en accessoires.

Feestmaand

Tijdens de komende feestdagen bieden wij ruimere openingstijden. Het is mogelijk om zowel online als telefonisch uw afspraak te plannen.

Nieuwjaarsevent

Wij willen u van harte uitnodigen op zondag 26 januari 2020 voor ons nieuwjaarsevent. Van 14:00 uur tot 17:00 uur zal onze kledinguitverkoop centraal staan met daarbij leuke kraampjes met beauty en fashion en daarnaast heer-

lijke proeverijen. Een gezellige middag waarbij we toasten op het nieuwe jaar! Namens ons hele team wensen wij jou een sfeervolle decembermaand en een hele goede jaarwisseling!

Henkjan Ruitenbeek Onbezorgd Wonen Ruitenbeek & Simons

Let goed op!

Als ik ‘s morgens naar mijn werk rijd, kom ik over de Timmermansweg langs de Aldi en kapsalon Jeannet Total Look. Bij de kruising met de Oerdijk heb ik dan voorrang op het verkeer dat uit de richting van Lettele komt. Toch durf ik hier nooit zomaar de weg op te draaien. Op een enkeling na stoppen de meeste auto’s nog wel, maar fietsers rijden over het algemeen gewoon door. Oók als ik dan heel rustig de weg op draai, schieten ze nog links en rechts langs me heen. Het wachten is op het moment dat dit een keer verkeerd gaat. Zoú het misgaan, dan is de fietser uiteraard aansprakelijk voor de schade aan mijn auto en de schade van de fietser hoef ik niet te vergoeden. Ik kom namelijk van rechts en de fietser van links. Dit lijkt dus een uitgemaakte zaak. Maar is dit wel zo ? Nee dus. De wetgever heeft besloten dat een fietser (net als een voetganger) als zwakkere verkeersdeelnemer moet worden beschermd. Die bescherming gaat erg ver voor fietsers jonger dan 14 jaar. De reden is dat het verkeersinzicht van kinderen nog niet goed ontwikkeld is. Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser (of voetganger) jonger dan 14 jaar krijgt deze altijd 100% van de schade vergoed. Dit is alleen anders als de bestuurder van het motorrijtuig kan bewijzen dat het kind de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt. Dat is zéér zelden het geval. Is de fietser 14 jaar of ouder dan zal overmacht moeten worden aangetoond. Dit houdt in dat de bestuurder moet aantonen dat een eventuele fout van de andere weggebruiker zo onwaarschijnlijk is geweest dat de automobilist daarmee geen rekening hoefde te houden. In de praktijk is dit moeilijk te bewijzen. Hierdoor krijgt de fietser in de meeste gevallen tussen de 50% en 100% van de schade vergoed. En de schade aan mijn auto dan? Als er een wa + casco verzekering op de auto loopt dan zal deze verzekering de schade betalen. Wel is er dan kans dat hier een eigen risico en verlies van no-claim geldt. Is schade aan de auto niet verzekerd, dan kan de eigenaar proberen de schade te verhalen op de fietser (of diens aansprakelijkheidsverzekering). In dit geval zal de automobilist moeten bewijzen dat de fietser een fout heeft gemaakt. Om 100% van de schade aan zijn auto vergoed te krijgen moet de automobilist aantonen dat er sprake is van overmacht. Dit zal niet snel het geval zijn, omdat je als automobilist altijd rekening moet houden met fouten van fietsers. Maar beter nog: voorkom aanrijdingen en schade. Let goed op in het verkeer en houd rekening met elkaar. Oók op de Oerdijk.


6

december 2019

- INSCHALKHAAR

Nederlandse ALLES-INCLUSIEF vakantiehotels

De mooiste vakantiegebieden van Duitsland en België! 5-daagse all-in vakantie arrangement

All-inclusive

E

5-daagse autoreis!

5-daagse autoreis!

All-inclusive

All-inclusive

Hotel Heiderhof Tussen Moezel &

Enjoyhotel Bottler

Schlosshotel Sophia

Moezelstreek - Veldenz / Moezel

Sauerland - Teutoburgerwald Bad Wünnenberg-Bleiwäsche

5-daagse autoreis!

5-daagse autoreis!

5-daagse autoreis!

Eifel - Obersteinebach / Westerwald

All-inclusive

All-inclusive

ENJOY DELUXE ****hotel

All-inclusive

Hotel Marleen

Alpin Hotel

Hotel Vitalis Greetsiel

5-daagse autoreis!

5-daagse autoreis!

5-daagse autoreis!

Sauerland - Siedlinghausen / Winterberg

All-inclusive

Sauerland - Schmallenberg / Winterberg

ENJOY DELUXE ****hotel

Duitse Wadden / Ost-Friesland

All-inclusive

All-inclusive

Weinhotel Veldenz

Enjoy M Hotel

Hotel Hutter

5-daagse autoreis!

5-daagse autoreis!

5-daagse autoreis!

Moezelstreek - Veldenz / Moezel

Genk / Maastricht / België

All-inclusive

Eifel / Moezel - Daun / Vulkaaneifel 5-daagse autoreis!

Direct aan de Moezel - Oberfell / Cochem / Koblenz

Al onze hotels zijn alles-inclusief

All-inclusive

Eifel - Stadtkyll

All-inclusive

Hotel Zur Krone

Eifelhotel Daun

Hotel am Park

Direct aan de Moezel - Bremm / Moezel

Ontvangst met warme lunch of koffie met gebak • 4 x overnachting, ‘Enjoy’ ontbijtbuffet, warme lunch en culinair dinerbuffet • GRATIS drankjes van 17:00 tot 24:00 uur • Veel avondentertainment!

All-inclusive

Enjoyhotel Lanaken

Maastricht - Belgisch Limburg - Lanaken

www.enjoyhotels.nl of bel

0049 - 2953 9625 333 Voor alle Enjoyhotels geldt geen boekings-, en reserveringskosten, geen 1-persoonskamer toeslag. Alle fouten voorbehouden en exclusief eventuele toeristenbijdrage.

Geen aanbetaling verplicht!

NL gesproken

5-daagse autoreis!


7

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Samen de hand aan de ploeg slaan bij Klooster Nieuw Sion Geef Nieuw Sion Energie! Klooster Nieuw Sion, in het buitengebied van Schalkhaar, wil een plaats zijn voor gelovig leven; een klooster waar we samen de hand aan de ploeg slaan, letterlijk en figuurlijk. Een plek waar mensen gaan wonen die, samen met een getijdengemeenschap, willen instaan voor een gebedsritme waaraan bezoekers kunnen meedoen. Een open kerkgebouw. Een gastvrij onthaal. En dat alles in een sfeer van stijlvolle eenvoud, rechtdoend aan cultuur en omgeving, in een klimaatneutraal, modern kloostergebouw. Kom deze maand eens kennismaken!

Stiltewandeling

Net zo belangrijk is dat wordt bijgedragen aan een duurzame oplossing van de energiebehoefte. Dat sluit aan bij de kernwaarden eenvoud en duurzaamheid. Samen bidden en werken gebeurt bij Nieuw Sion vanuit respect voor de natuur en het milieu. Dat blijkt ook uit de inrichting van het klooster volgens het concept ‘stijlvolle eenvoud’. Bovendien streeft Nieuw Sion naar een CO2 neutrale verwarming van het klooster.

Een wandeling in stilte, zoekend naar stilte, elke maand weer. Op elke tweede zaterdag van de maand lopen we met een groep mensen naar Nieuw Sion toe. Wandelend door de prachtige bossen van Averlo proberen we innerlijk stil te worden, waarbij we ons laten inspireren door de omgeving, een inspirerende tekst of een intrigerende vraag. Wandel je zaterdag 14 december a.s. mee? Je kunt kiezen tussen een lange versie vanuit Deventer (ongeveer 7 km) en een kortere versie vanaf een boerderij buiten Diepenveen (ongeveer 3,5 km). De langeafstand wandelaars starten om 10.15 uur vanuit Deventer bij Wijk- en Kindcentrum Kei13 (Wezenland 582, op de kruising Wezenland en de Karel de Grotelaan). Door het Zandweteringpark en de bossen van buurtschap Tjoene loop je naar Erve Kleinveldhuis (Veldhuizerdijk 1 te Diepenveen) en sluit daar aan bij de standaard wandeling, die er om 11.00 uur vertrekt. De tocht naar Nieuw Sion duurt vanaf daar ongeveer vijftig minuten. Om 12.00 uur houden we met de jongeren van het Jongerenklooster een korte viering in de kapittelzaal of de abtskapel. Aansluitend lunchen we samen (neem je eigen boterham mee, wij zorgen voor koffie en thee). De wandeling terug naar het startpunt staat in het teken van ontmoeting, maar je mag die ook in stilte lopen. Rond 14.00 uur nemen we afscheid van elkaar bij de boerderij in Diepenveen. Als je wilt, loop je dan nog met een aantal mensen door naar Deventer.

Kerstconcert Huygens Consort

Een week later, op zaterdag 21 december a.s., geeft het Huygens Consort een kerstconcert in de refter van Klooster Nieuw Sion. Het vocale kwartet neemt u mee op een muzikale reis over de wereld. Kerst- en Adventsmuziek zal klinken in diverse talen en diverse stijlen. Zo zal er muziek klinken uit de Spaanse Renaissance en Duitse Barok, maar ook het Engeland van Charles Dickens wordt aangedaan. Er worden diverse Christmas Carols uit deze periode gezongen. Uiteraard zal ook

Onlangs is Klooster Nieuw Sion gestart met een zonnepanelenactie. Zo’n 250 zonnepanelen op Klooster Nieuw Sion leveren meer stroom op dan de huidige stroomrekening. Het plan kent twee fasen. Eerst worden 250 panelen geplaatst op het dak van de kapschuur van het klooster. Vervolgens komen er 250 panelen op de voormalige boerderij.

muziek van Nederlandse bodem niet ontbreken. Het programma wordt afgesloten met enkele Amerikaanse Evergreens, Spirituals en zettingen van de Pentatonix. Het Huygens Consort bestaat uit Lin de Jong (sopraan), Henriëtte van der Laan (alt), Hans Tijssen (tenor) en André Geert (bas). In de afgelopen 15 jaar gaven zij honderden concerten in binnen- en buitenland. Het concert begint de 21e om 20.30 uur. Kaarten kosten € 15,- (inclusief een consumptie) en zijn in voorverkoop verkrijgbaar via de website www.huygensmusic.nl.

Kloosterfestival Wintereditie

Meer informatie over de zonnepanelen actie staat op www.nieuwsion.nl

Mannenkoor in Klooster Nieuw Sion Op maandagavond 23 december a.s. is er in Klooster Nieuw Sion een kerstconcert van Mannenkoor Germania uit Heeten. Aanvang is 19.30 uur. De kaartverkoop à € 10,- is bij de ingang of vooraf reserveren via e-mail info@germaniakoor.nl of telefonisch 06-17366870. Meer informatie over dit optreden in Klooster Nieuw Sion vind je op de website www.germaniakoor.nl.

Even rustig ademhalen op de drempel van het jaar. De Kloosterfestival Wintereditie van 27 tot 29 december a.s. is het ‘rustige’ zusje van het Kloosterfestival dat in het hartje van de zomer bij Klooster Nieuw Sion wordt gehouden. In de donkerste dagen van het jaar is Jongerenklooster Nieuw Sion een huis vol warmte en gezelligheid, een oase van rust. Neem even de tijd om stil te staan bij het jaar dat achter je ligt, en bij het jaar dat voor je ligt. En laat je ondertussen verrassen en inspireren door optredens en workshops, op het ritme van vier getijdengebeden per dag, met serene zang in de sfeervolle Kloosterkerk. Bestellen van tickets en meer informatie over de winteractiviteiten bij Klooster Nieuw Sion vind je op www. nieuwsion.nl. Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6, 7431 PJ Diepenveen (buitengebied Schalkhaar).

Renovatie woningen Laarmanskamp Samen met Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen is Woonstichting De Marken de afgelopen weken aan de slag gegaan met de renovatie van woningen aan de Laarmanskamp. Begin november is De Marken van start gegaan en de werkzaamheden worden naar verwachting medio december (voor de kerst) afgerond.

staat volgens De Marken onder meer groot onderhoud aan woningen aan de Tolnerinksingel begroot. De voorbereidingen daarvoor zijn al begonnen met een aankondiging van een quickscan (onderzoek naar beschermde diersoorten).

Fysiotherapie Deventer

Van de huurwoningen zijn de daken vervangen, er is asbest gesaneerd, de kozijnen zijn vervangen naar kunststof kozijnen met HR ++ glas, waar nodig is voegwerk hersteld en zijn isolerende maatregelen getroffen. Bovendien is mechanische ventilatie aangebracht en waar nodig zijn CV ketels vervangen.

Het was een schrijfmarathon voor mensenrechtenactivisten over de hele wereld. Dit jaar vroeg Amnesty om brieven te schrijven voor kinderen en jongeren.

De Groepspraktijk Fysiotherapie Deventer, locatie Schalkhaar (Oerdijk), heeft afscheid genomen van mevrouw T. Friesen. Zij heeft besloten zich te gaan richten op patiënten met orofaciale klachten in een andere praktijk. Wij danken haar voor haar inzet in onze praktijk. We verwelkomen Hylke van Viersen (foto). Hij is algemeen fysiotherapeut en in opleiding tot manueel therapeut.

originele wijze en maak kans op een leuke prijs! De prijsuitreiking van de kleurplaatactie vindt plaats op de kerstmarkt op zaterdag 14 december.

Start van de optocht is rond 16.45 uur vanaf het dorpsplein.

Alle kinderen kunnen, voorafgaand aan de kerstmarkt, meedoen aan de lampionnenoptocht. Een gratis lampion kun je afhalen vanaf 16.30 uur bij de kraam van de Ondernemersvereniging Schalkhaar op de kerstmarkt.

Het zou leuk zijn als jullie hierbij aanwezig zijn!

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zijn de woningen energiezuinig (label A), waarbij voor de toekomst een minimaal onderhoud nodig is. Voor 2020

Schrijfmarathon Amnesty in bieb Op vrijdagmiddag 6 december is er in de Bibliotheek in Schalkhaar een schrijfmarathon geweest rond de Internationale Dag van de Mensenrechten, georganiseerd door Amnesty International.

Kleurplaatactie

Leerlingen van onze plaatselijke basisscholen RK Nicolaas en De Sleutel krijgen op school een kleurplaat uitgereikt. Deze kleurplaat kunnen ze uiterlijk donderdag 12 december 2019 weer inleveren bij Novy De Lange of DA Drogist Marianne van der Liende. Kleur de kleurplaat mooi in of versier deze op een


8

december 2019

- INSCHALKHAAR

Scoutinggroep LOAAH (bijna) 75 jaar jong! In 2020 bestaat de scoutinggroep LOAAH 75 jaar. In 1945 startte de LOAAH (Laat ons altijd anderen helpen) als onderdeel van het Nederlands Padvindster Gilde, gericht op meisjes. Sinds 1945 vinden heel veel meisjes én jongens scouting een spannende en leerzame vrijetijdsbesteding. van het AZC in Schalkaar onderhoud gepleegd aan het clubhuis aan de Grondhuisweg. Het was geweldig om in een ongedwongen sfeer samen te werken en op die manier kennis te maken met mensen uit verschillende culturen. Ook twee weken geleden bij de intocht van Sinterklaas in Schalkhaar kwamen leden van LOAAH in actie; ze bouwden mee aan de welkomstpoort bij de Sporthal Schalkhaar.

Dat de scoutinggroep, met het clubgebouw aan de Grondhuisweg in Schalkhaar, jubileert, wordt gevierd! Op verschillende momenten in 2020 wordt hieraan aandacht besteed met als hoogtepunt de grote reünie in september komend jaar. Oud-leden worden nu alvast opgeroepen om zich te melden voor de reünie. LOAAH is na 75 jaar nog springlevend en organiseert vele spannende, leuke en uitdagende activiteiten voor de jeugdleden. Veel leden hielpen de afgelopen jaren mee aan verschillende activiteiten binnen Schalkhaar en Deventer, zoals Deventer op Stelten, de IJsselloop en World Cleanup Day. En er worden ieder jaar hand en spandiensten verleend bij het Dickens Festijn, de laatste activiteit van LOAAH dit jaar.

Het jaar 2020 is het jubileumjaar. LOAAH wil graag een historisch overzicht maken van de geschiedenis van de scoutinggroep en roept (oud)leden op om mee te doen. De vereniging is vooral nieuwsgierig naar verhalen, activiteiten en foto’s uit de lange, rijke geschiedenis! Daarvan wil ze graag een overzicht maken en wellicht is er genoeg materiaal voor een jubileumboek.

In het afgelopen jaar heeft LOAAH samen met bewoners

Bijdragen voor dit overzicht kunt u sturen naar het emailadres 75jaar@loaah.nl.

Oproep aan oud-leden

Scoutinggroep LOAAH wil in het jubileumjaar zoveel mogelijk oud-leden terugvinden. Zij kunnen zich alvast aanmelden voor de reünie in september door een mailtje te sturen naar reunie@loaah.nl. Voor meer informatie: www.loaah.nl/jubileum.

SVS Gymnastiek & Jazzdans volop in beweging Het seizoen is bij SVS Gymnastiek & Jazzdans volop aan de gang. Alle dansers trainen hard voor de aankomende danswedstrijden en dansdemo’s. De C- en D-selectie gaan binnenkort meedoen aan de voorrondes voor het NK Jazzdans in Nieuwegein. Het is weer tijd voor spannende wedstrijden en bij een goede score maken de meiden kans op een plek in de finale in Ahoy Rotterdam. Iedereen heeft er heel veel zin! op de tribune bemachtigen. We zien u graag in Twello!

Ook staat er een leuke dansdemo op het programma. De groepen 3 tot en met 6 (kinderen van ongeveer 6 tot en met 9 jaar) gaan op 18 januari a.s. één of meerdere dansen laten zien tijdens de Voorster Dansdagen in Twello. De dansers zijn hard aan het oefenen. Het belooft een mooi spektakel te worden. Wilt u dit meemaken? Kom dan op tijd, dan kunt u een mooie plek

Op 24 november jl. heeft één van de tienergroepen opgetreden tijdens het Sinterklaasfeest in de sporthal in Schalkhaar. Een prachtig kinderfeest voor alle aanwezigen met een sfeervol optreden van de SVS meiden!

Acties

In de afgelopen periode heeft SVS Gym & Jazz meegedaan aan Rabo ClubSupport en hebben de leden Vondelkoeken verkocht. Alle leden hebben enthousiast meegedaan! Met de opbrengst zullen kleding, een spiegel en/of attributen voor optredens worden gekocht. SVS Gymnastiek & Jazzdans bedankt iedereen die heeft gestemd of een heerlijke speculaas koek heeft gekocht!

Lessen op locatie Basisschool De Vijf-er

Sinds jaar en dag danst SVS Gym & Jazz in ‘t Haarhuus

in Schalkhaar. Sinds kort is daar een locatie bijgekomen: basisschool De Vijf-er. Op maandagavond geeft één van de leidsters daar Jazzdans en Total Dance Workout aan tieners en dames. Mocht u in de buurt van De Vijf-er wonen en hebt u zin in bewegen, meld u dan aan voor een proefles via de website of door een mail te sturen aan svs-gym-jazz@live.nl.

Gymnastiek voor dames

Op donderdagavond sport een gezellige en fanatieke groep dames van 18.45 uur tot 19.45 uur in ‘t Haarhuus. Er worden diverse oefeningen gedaan en er is aandacht voor lichaamshouding en balans. Er wordt gewerkt met diverse materialen. In deze groep is nog ruimte voor nieuwe leden. Wordt het ook tijd dat u weer meer gaat bewegen? Begin het jaar 2020 dan goed en meld u via onze website of ons mailadres svsgym-jazz@live.nl aan voor een proefles. Kijk voor meer informatie, foto’s en video’s op de website: www.svs-gym-jazz.nl of houd SVS Gym & Jazz in de gaten op Facebook en Instagram. Alle leden van SVS Jazz & Dance wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en een goed 2020, vol beweging en dans!

Ferdi en Jordan weg bij ‘Eten bij Pa & Ma’ vandaag en hebben wij ruim 70.000 gasten mogen verwelkomen in ons mooie restaurant”, melden Ferdi en Jordan op hun sociale media. ,,Hier zijn wij natuurlijk enorm dankbaar voor. Wij willen graag iedereen bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren”, laten Ferdi en Jordan weten. ,,En we wensen al onze gasten dezelfde culinaire beleving bij de nieuwe eigenaar!”

Ferdi Klein Boonschate en Jordan Bruggeman hebben per 1 december afscheid genomen van hun restaurant ‘Eten bij Pa & Ma’ aan de Spanjaardsdijk in Schalkhaar. Op 30 april 2014 hebben Ferdi en Jordan hun droom verwezenlijkt en openden zij het fraaie restaurant, Na ruim vijf jaar is het voor de heren tijd om het stokje over te dragen, om te kunnen werken aan een nieuwe uitdaging.

Het restaurant wordt met het huidige concept gecontinueerd, het huidige vertrouwde personeel blijft en alle reserveringen blijven gewoon doorgaan (incl. de kerstdagen).

,,De afgelopen jaren hebben wij ons restaurant met veel passie en liefde uitgebouwd tot het niveau van

L nieuwbouw - verbouw - aanbouw - renovatie - restauratie - utiliteitsbouw

Met Bootsveld Schilderwerken wordt ieder huis een plaatje! Oerdijk 108-D 7433 PB Schalkhaar 0570 - 785 199 / 06 - 1450 9488 E-mail : info@plan40.nl

E: info@plan40.nl

Oerdijk 108D

M a g i j n e n e n k 1 6 3 • Dev ent er • 0570 634 165 • www.booot sv el d.net Margijnenenk 32 ● 7415 JZ DEVENTER ● T. 0570 63 41 65 ● info@bootsveld.net ● www.bootsveld.net

7433 PB Schalkhaar


9

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Finish van bizarre uitdaging voor dorpsgenoot Erik de Knoop in zicht week sponsoren. In juli had ik alle dagen al bijna vol.” De sportieve Schalkhaarder snakt naar het einde. ,,Haha, de standaard vraag van mijn kinderen als ik 's avonds thuis kom is: pap, heb je al gelopen vandaag? Die verplichting om iedere dag te moeten lopen is soms ook wel lastig in te plannen in de privé agenda; het hele gezin moet zich dan aan mij aanpassen. Ik zie dit dan maar als tijdelijk ongemak en als je dan heel even stil staat bij de mensen voor wie we het doen, dan stelt een uurtje lopen niets voor.”

Sponsorgeld

De sponsorloop van Erik de Knoop heeft nu € 5.800 opgeleverd voor het ‘blikdorp’, een sloppenwijk in Rehoboth, een stad in Namibië. ,,Ik heb een contract opgesteld voor een donatie van € 10.000,-. De eerste € 2.000,- is in juli overgemaakt en is onder andere besteed aan het inrichten van een buitenspeelplaats voor de allerkleinsten en dit jaar zijn ze op het Kids Centre gestart met een voetbalschool waarvoor veel trainingsmaterialen gekocht zijn. Verder zijn er structureel veel kosten voor gezonde voeding en onderwijs. Hiervoor komt het sponsorgeld dus zeer goed van pas.”

‘Afsluiten met een oliebol, glühwein of een biertje’

De finish van zijn challenge is in zicht: dinsdag 31 december 2019. ,,Ik heb er nog niet echt over nagedacht, maar wellicht is het leuk om die laatste dag met een paar hardlopende vrienden en sponsoren samen te lopen en dan af te sluiten met een oliebol, glühwein of een biertje. Eén ding is zeker: op 1 januari ga ik niet lopen!”

,,Van het thuisfront heb ik nadrukkelijk te horen gekregen dat er volgend jaar geen rare uitdagingen meer uitgevoerd mogen worden”, lacht dorpsgenoot Erik de Knoop. ,,Ik loop in april 2020 alleen nog de marathon van Rotterdam, omdat ik heel benieuwd ben wat een voorbereiding van zeker 3650 kilometer dit jaar voor resultaat oplevert. Maar één ding is zeker: op 1 januari ga ik niet lopen!” Door Rudy Brouwer SCHALKHAAR - De 43-jarige inwoner van Schalkhaar liep in 2019 élke dag (!) 10 kilometer hard in zijn zelf geïnitieerde challenge ‘Running for Rehoboth’. ,,Ik ben wel blij dat het er bijna op zit”, kijkt hij vooruit naar zijn finish op 31 december a.s. ,,Fysiek gezien is het niet tegengevallen, maar om iedere dag te moeten lopen vergt een enorme discipline. Sinds december heb ik ook een nieuwe veeleisende baan waarvoor ik met enige regelmaat op reis of extern aan het werk ben. Om dan na een lange dag nog 10 kilometer te moeten hardlopen valt niet altijd mee.”

Wekker

Erik heeft in zijn bizarre sportieve uitdaging tot nu toe geen tegenslagen gehad. ,,Geen blessures of overbelastingverschijnselen. Zélfs over het weer heb ik niet heel veel te klagen”, glundert hij. ,,Een paar dagen deze zomer was het extreem warm, maar op deze dagen heb ik gewoon om 5:00 uur ’s ochtends de wekker gezet. En ik heb gedurende het hele jaar slechts drie keer in de sportschool op de loopband gelopen vanwege extreem veel regen.”

Bijna altijd buiten. Die enkele keer noodgedwongen binnen. Tot nu toe heeft Erik echt alle dagen gelopen. ,,Met een minimum van 5 kilometer per dag en een gemiddelde over het hele jaar van iets boven de 10 kilometer per dag”, berekent hij. ,,Haha, er zaten wel een paar dagen tussen waarop ik mezelf echt afvroeg waarom ik zoiets heb bedacht. De meest onmogelijke dag was deze zomer toen we naar Lake District in Engeland reden. De reis viel enorm tegen en toen moest er laat in de avond nog worden gelopen, in het donker op een volledig onbekende plek. Dat werden dus 400 meter intervalletjes, op en neer voor het huisje!”

Surrealistisch

,,Zo heb ik in zeven verschillende landen gelopen dit jaar, maar het meest bijzondere waren de loopjes 's ochtends vroeg in Rome. Heel surrealistisch om bij zonsopkomst langs het Colosseum en door Vaticaanstad te lopen, voordat de stad wordt overspoeld door toeristen.” Waar hij ook liep, het werkte zeer motiverend als Erik besefte hoeveel mensen zijn berichten via social media volgen en hoeveel positieve reacties hij van iedereen krijg. ,,Het was echt ongelooflijk mooi hoeveel mensen spontaan een dag of zelfs een hele

Iron Man Joost Rutgers: ‘Ik vind wat Erik doet megaknap’ Joost Rutgers (50) uit Schalkhaar heeft veel respect voor de sportieve prestatie van zijn dorpsgenoot Erik de Knoop. ,,Ik vind het een ongelooflijk knappe prestatie van Erik! Een jaar lang, elke dag 10 kilometer. Het vergt een enorme discipline, veel doorzettingsvermogen en energie om iedere dag dit te doen! En vergeet niet dat Erik ook een gezin heeft, een drukke baan en net een nieuw huis. Respect!” Joost zelf leverde eind september dit jaar ook een prestatie van formaat. Hij volbracht op één dag in z’n eentje een heuse triatlon in Schalkhaar/Deventer en omgeving: 3,8 kilometer zwemmen in het Borgelerbad, 180 kilometer fietsen én een marathon (ruim 42 kilometer hardlopen). ,,Dat idee ontstond een jaar of dertig geleden”, lacht hij. ,,Tijdens de hoogtijdagen van Rob Barel en Axel Koenders zat ik aan de buis gekluisterd om bij Avro's Sportpanorama de triatlon van Almere te volgen. Toen al wist ik: dat wil ik ook! Omdat het echt iets van mij is, heb ik voor die uitdaging gekozen voor een solo!”

Net als de challenge van Erik de Knoop volbracht Joost daarmee een sportieve uitdaging met toch wel een extreem karakter. ,,Voor mij gold een datum waar ik naar toe werkte. En een trainingsprogramma dat ik redelijk zelf kon bepalen. Bij Erik is het een sportieve actie die 365 dagen achter elkaar is doorgegaan. Ik denk dat dat zwaarder is”, meent Joost. ,,Ik denk overigens wel dat ik dat ook zou kunnen, want uiteindelijk is het - zoals met veel uitdagingen die je aangaat (met jezelf) - een kwestie van doorzetten en karakter. Een mindset!” Maar iedere dag, 365 dagen… ,,Dat is 3.650 km in een jaar”, berekent Joost vlot. ,,Ter voorbereiding op mijn triatlon liep ik tot en met september bijna 1.000 kilometer. Ik vind wat Erik doet megaknap en ik weet niet of ik het met alle andere dingen die ik leuk vind, zou kunnen volhouden.” Joost heeft nog een aantal sportieve uitdagingen in zijn agenda staan. ,,Dat zijn er een paar: in juni 2020 fiets ik met een aantal fietsvrienden de Homeride: 500 km in 24 uur voor het goede doel: het Ronald McDonaldhuis in Zwolle. Team ‘Demtah, Olle is zo gek nog niet’ probeert die dag zoveel mogelijk financieel bij te kunnen dragen aan dit goede doel. In september 2020 fietsen we met mijn team van Bilbao naar Barcelona en in 2021 fiets ik met een vriend de Tour de France. Dezelfde als de profs, alleen iedere etappe een dag eerder.”


10

december 2019

Volleybalvereniging Avior Schalkhaar is het thuishonk van de grootste volleybalvereniging van Nederland en één van de grotere sportverenigingen in de gemeente Deventer. Volleybalvereniging Avior is een ondernemende volleybalvereniging met een sportieve verenigingsstructuur voor jong en oud. Wij creëren samen een veilige sportomgeving, waar iedereen op eigen niveau een sportieve prestatie kan neerzetten en waarin iedereen zich betrokken voelt en zijn eigen rol vervult. Wij bieden het volleybal aan in Deventer, Schalkhaar en omgeving en hebben diverse trainingsen speellocaties in dit gebied.

Volleybal is voor iedereen

Binnen de vereniging kan iedereen op zijn of haar eigen niveau presteren: heren en dames, jong en

Avior zamelt oud papier in. Blijft u meedoen?

Avior haalt iedere eerste zaterdag van de maand oud papier op in Schalkhaar. Het oud papier is een mooie inkomstenbron van onze club. Met de opbrengst investeren we in onze jeugd, aanschaf materialen en ontwikkelen we maatschappelijke sportprojecten. Blijft u meedoen?

oud, recreatief en prestatiegericht. Tevens vervult de vereniging een actieve rol in het aanbieden van sport voor nieuwe doelgroepen en het ontwikkelen van andere spelvormen. De vereniging herkent en erkent haar maatschappelijke rol en vormt hier passend beleid aan.

Alle leden voelen zich thuis

Meer informatie:

Bij de vereniging komen leden op de eerste plaats bij elkaar om te volleyballen. Maar ook voor gezelligheid, ontspanning en ontmoeting. Er heerst een open sfeer, leden zijn betrokken. Ieder draagt op een eigen manier bij aan de vereniging.

de vereniging, maar ook extern: de organisatie is bekend bij haar stakeholders en is aantrekkelijk voor sponsoren. Het technische beleid, de jeugdopleiding en een stabiele bezetting van kader vormen hierin de rode draad.

De vereniging is toekomstgericht

Meer informatie

De vereniging kent een professionele organisatie en is financieel fit. Dit is niet alleen zichtbaar binnen

De Zitvolley-Challenge

- INSCHALKHAAR

www.vv-avior.nl www.facebook.com/aviorvolleybal www.linkedin.com/company/avior

Zitvolleybal is een aangepaste vorm van volleybal die voor iedereen geschikt is om te doen, ook voor mensen die blessuregevoelig zijn. De basiselementen van volleybal worden gehanteerd alleen worden deze zittend in plaats van staand uitgevoerd. Zitvolleybal kenmerkt zich door een hoge spelsnelheid.

oudpapier@vv-avior.nl Zaterdagen: 7 december 2019, 4 januari 2020, 1 februari 2020 en 7 maart 2020.

Sponsor Avior gratis

Koop je wel eens online? Bijvoorbeeld bij onderstaande webwinkels? Ga dan voortaan eerst naar www.vv-avior. nl en klik op de SponsorKliks banner. Van elke aankoop via SponsorKLiks bij een van de aangesloten winkels gaat een percentage naar onze vereniging. Zonder dat het je iets extra's kost! Een kleine moeite toch?

Word ook lid!

We dagen iedereen uit om op dinsdagavond een keer langs te komen om vrijblijvend een keertje mee te trainen. Ook als je tijdelijk even niet staand kan volleyballen vanwege een blessure is een paar weekjes op de vloer meetrainen een uitstekende manier om je volleybaltechnieken en trainingsritme bij te houden. We zien je graag op een dinsdag van 19.30 tot 21.00 in zaal 5 van de Scheg!

Volleybal is een technische sport en vanaf 6 jaar leren we onze jeugdspelers de fijne kneepjes van het volleybalspel. Professionele en enthousiaste trainers zorgen ervoor dat de jongens en meisjes zich blijven ontwikkelen in de sport, maar ook op sociaal gebied. Volleybal is dan ook een echte teamsport. Denk jij dat volleybal bij je past? Schrijf je in voor een aantal proeftrainingen of wordt lid. Kijk op www.vv-avior.nl/formulier/meetrainen

Meer informatie via combinatiefunctionaris@vv-avior.nl

Tuin en landschap • • • •

E

Aanleg Onderhoud Renovatie Specialist in natuurlijke tuinen

“Liefde voor de natuur, passie voor tuinen!”

www.debuitenmangroen.nl info@debuitenmangroen.nl 0622750677 Schalkhaar

E


I N S C H A L K H A A R - december 2019

11

3FM Serious Request 2019: The Lifeline loopt door Schalkhaar

Dit jaar zet 3FM Serious Request zich met The Lifeline in de week voor kerst in voor de slachtoffers van mensenhandel. Drie dj-teams zetten het lot van de slachtoffers van mensenhandel op de kaart door in estafettevorm te voet van Zeeland naar Groningen te trekken. De dj's Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen lopen op 22 december a.s. de 17e etappe door Schalkhaar! SCHALKHAAR - Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark + Rámon starten woensdag 18 december a.s. gezamenlijk vanuit Goes om hun wandeltocht af te leggen naar Groningen. Dit jaar wordt de route als estafette gelopen en wisselen de dj's elkaar af bij zogenaamde chequepoints: feestelijke evenementen waar actievoerders en bezoekers naartoe kunnen komen om hun inzameling aan de actie te doneren. Na de start in Goes vervolgt het duo Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen de route vanaf Kruiningen tot Rilland. Vervolgens van Roosendaal naar Zevenbergen, van Waalwijk naar Den Bosch, van Grave naar Nijmegen, van Dieren naar Zutphen, van Deventer (door Schalkhaar) naar Raalte, van Hellendoorn naar Ommen, van Pesse naar Hooghalen en Mark en Rámon eindigen – net als de twee andere duo’s - hun wandeltocht in Groningen. Ze maken 24 uur per dag live radio en bezoeken de acties die luisteraars organiseren. Dit alles met één doel: het inzamelen van geld voor het Rode kruis. In de week van 18 tot en met 24 december lopen de dj's samen een route van bijna 500 km in totaal. Nieuw dit jaar is dat mensen een etappe kunnen meelopen en daarmee geld inzamelen voor het Rode Kruis. Aanmelden voor de sponsorloop kan via 3fm.nl/loopmee. Maximaal 100 mensen kunnen zich opgeven voor een etappe.

Slachtoffers worden uitgebuit, vernederd en onderdrukt

Kom in actie Zo kun je meedoen

Om deze slachtoffers te helpen kun je voor dit jaar voor het eerst met de dj’s meedoen aan de sponsorloop. Een etappe is tussen de 17-20 kilometer. Aanmelden kan via www.npo3fm.nl/seriousrequest.

Kom in actie

Wil je zelf geld inzamelen? Door koekjes te bakken, auto’s te wassen of zelf een ludieke actie op te zetten? Op www. kominactie.npo3fm.nl/kant-en-klaar vind je inspiratie en lees je hoe je jouw actie kunt aanmelden.

Twee meisjes op iedere middelbare school in Nederland komen in aanraking met loverboys. Bijvoorbeeld de 15-jarige Moniek, die zó vaak ruzie had thuis dat ze besloot weg te lopen. Gelukkig kon ze bij een kennis terecht die in eerste instantie goed voor haar leek te zorgen. Maar al snel bleek hij het niet goed met haar voor te hebben: ze werd misbruikt door zijn vrienden en gedwongen tot seks met klanten. Weglopen was geen optie, want in dat geval zou hij haar zusje iets aandoen. Gedwongen prostitutie is één van de vele schrijnende voorbeelden van mensenhandel. Andere voorbeelden zijn arbeidsuitbuiting en het onder dwang stelen, smokkelen of bedelen. De we-

reldwijd 25 miljoen slachtoffers van deze ‘moderne slavernij’ worden uitgebuit, vernederd en onderdrukt. Met 3FM Serious Request: The Lifeline komen 3FM en het Rode Kruis in actie voor hen. Van 18 tot en met 24 december 2019 lopen de 3FM-dj’s van Goes naar Groningen om aandacht voor dit onderwerp te vragen en geld in te zamelen. De opbrengst gaat naar psychologische hulp voor de slachtoffers en voorlichting met als doel mensenhandel te voorkomen en herkennen. Kom in actie voor slachtoffers van mensenhandel en steun 3FM Serious Request: The Lifeline.

De dj’s lopen dit jaar een route van 500 kilometer als estafette en wisselen elkaar af bij zogenaamde chequepoints: feestelijke evenementen waar actievoerders en bezoekers naartoe kunnen komen om hun inzameling aan de actie te doneren.

Aansluiten als inwoner of ondernemer

Iedereen die als individu, organisatie, instelling of bedrijf wil aansluiten, vind meer info op de website van 3fm: www. npo3fm.nl/seriousrequest

Doneer rechtstreeks

Je kunt ook rechtstreeks doneren via www.npo3fm.nl/seriousrequest.

Opbrengst 2018

In 2018 vond de eerste editie plaats van 3FM Serious Request: The Lifeline, waarbij drie teams van 3FM-dj’s door heel Nederland liepen om acties te bezoeken en geld op te halen. Er waren dit keer drie goede doelen: reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten. 3FM Serious Request: The Lifeline bracht vorig jaar in totaal € 1.308.889 op. Nederland kwam in groten getale in actie en langs de looproutes werd de 3FM-dj’s door veel mensen een hart onder de riem gestoken. Bijna duizend acties werden geteld. Met de opbrengst van 3FM Serious Request 2018 kregen in het eerste half jaar van 2019 precies 56.344 mensen hulp van het Rode Kruis.

MARK

RÁMON

ETAPPE 17 - START 22 DECEMBER 14:00 Deventer - Schalkhaar - Heeten - Raalte (chequepoint)


12

december 2019

- INSCHALKHAAR

DeventerWijzer: ook voor Schalkhaar Een collega van de bibliotheek die in Schalkhaar woont en werkt, vertelde laatst dat in Schalkhaar mensen veel onderling regelen. Burenhulp (Schalkhaar helpt elkaar), vrouwen die elkaar ontmoeten (Schalkse vrouwen), activiteiten voor kinderen; mensen in Schalkhaar weten elkaar te vinden. De eigen website inschalkhaar.nl speelt daarin ook een belangrijke rol. Voor alles wat je zoekt en niet in Schalkhaar vindt, is er DeventerWijzer: de online sociale kaart van de gemeente Deventer. Een website die je de weg wijst naar informatie en organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg, gezondheid, vrije tijd en financiĂŤn. Zo vind je er bijvoorbeeld informatie over het regelen van huishoudelijke hulp, (specialistische) kinderopvang, hulp bij thuisadministratie, taalcursussen en meer. En er is een agenda vol laagdrempelige activiteiten, zoals klaverjassen, biljarten, knutselen voor kinderen, yoga, dansavonden, inloopspreekuren, taalcafĂŠs en nog veel meer. Dus: mocht je iets zoeken wat je niet in Schalkhaar kunt vinden? Kijk dan eens op www.deventerwijzer.nl. DeventerWijzer, goed gevonden!

www.deventerwijzer.nl

I

Vind de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt

24/7 online afspraak maken 24/7 online afspraak maken

24/7 online afspraak maken 24/7 online afspraak maken

We weten dat u altijd heel erg voorzichtig bent

Wij Het gaat gaat om om het het totaalplaatje! totaalplaatje! Wij denken denken verder verder dan dan alleen alleen knippen. knippen. Het

tijdens tijdens de de feestdagen feestdagen bieden bieden wij wij ruimere openingstijden. ruimere openingstijden. U U kunt kunt uw uw afspraak afspraak zowel zowel online als telefonisch online als telefonisch maken. maken.

agenda tip

nieuwjaarsevent nieuwjaarsevent zondag zondag 26 26 januari januari 14:00 14:00 -- 17:00 17:00 kledinguitverkoop kledinguitverkoop beauty beauty -- fashion fashion en en heerlijke heerlijke proeverijen.

Timmermansweg 33 33 Timmermansweg Schalkhaar Schalkhaar T. 0570-636736 0570-636736 T.

T

www.total-look.nl www.total-look.nl steljevraag@total-look.nl steljevraag@total-look.nl Andriessenplein 37 37 Andriessenplein Deventer Deventer T. 0570-514740 0570-514740 T. openingstijden: openingstijden: zo/ma: gesloten gesloten zo/ma: di: 8:30 8:30 -- 20:00 20:00 di: wo: 08:30 08:30 -- 18:30 18:30 wo:

Wijdenken denkenverder verderdan danalleen alleenknippen. knippen.Het Hetgaat gaatom omhet hettotaalplaatje! totaalplaatje! Wij

tijdensde defeestdagen feestdagenbieden biedenwij wij tijdens ruimereopeningstijden. openingstijden. ruimere

Timmermansweg3333 Timmermansweg Schalkhaar Schalkhaar 0570-636736 T.T.0570-636736

MaarUUals dan toch een keer mis gaat zorg kunthet uwafspraak afspraak zowel kunt uw zowel www.total-look.nl online alstelefonisch telefonischmaken. maken. dan online dat uw verzekering goed www.total-look.nl geregeld is. als steljevraag@total-look.nl steljevraag@total-look.nl Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies Andriessenplein 37 Andriessenplein 37 aaggeennddaa ttiipp Deventer

do: 08:30 08:30 -- 18:30 18:30 do: vr: 08:00 08:00 -- 20:00 20:00 vr: za: 08:00 08:00 -- 15:00 15:00 za:

Deventer nieuwjaarsevent nieuwjaarsevent 0570-514740 T.T.0570-514740 zondag 26 26 januari januari zondag openingstijden: openingstijden: 14:00 -- 17:00 17:00 14:00 zo/ma:gesloten gesloten do: do:08:30 08:30- 18:30 - 18:30 zo/ma: kledinguitverkoop kledinguitverkoop di:8:30 8:30- -20:00 20:00 vr:08:00 08:00- 20:00 - 20:00 di: vr: beauty -- fashion fashion beauty wo:08:30 08:30- -18:30 18:30 za: za:08:00 08:00- 15:00 - 15:00 wo: enSchalkhaar heerlijke proeverijen. Oerdijk 21, - Tproeverijen. 085 - 7600948 - info@onbezorgd-verzekeren.nl en heerlijke www.onbezorgd-verzekeren.nl


13

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Meer dan 30% vloeibare Groenlipmossel en Curcumine toegevoegd Verbeterde Synofit Premium nu nog krachtiger voor de gewrichten ,,Een prima product nog beter maken. Laat dat maar aan de mensen van Synofit over. Ze zijn er in geslaagd om Synofit Premium voor het behoud van gezond kraakbeen en de smering van de gewrichten extra sterk te maken. Zowel de vloeistof als de capsules bevatten nu meer dan 30 procent vloeibare Groenlipmossel en Curcumine. En dat is goed nieuws voor mijn klanten die met soepele gewrichten door het leven willen gaan.” Marianne van der Liende van DA drogisterij van der Liende steekt haar enthousiasme voor de verbeterde Synofit Premium niet onder stoelen of banken. Ruim 70 procent van haar klanten is tevreden over deze vloeibare gewrichtenkuur. ,,Ik weet zeker dat dankzij de verbeteringen dit percentage verder gaat stijgen,” zegt Marianne. Ook deze extra sterke Synofit Premium – met als hoofdbestanddelen Curcumine en Zwarte bes-blad – krijgt daarom weer een prominente plaats in haar gezondheidswinkel. Die 30 procent meer GLMax® vloeibare Groenlipmossel en Bio-CM100 Curcumine is natuurlijk al een prachtige verbetering. Dit maakt zowel de vloeistof als de cap-

sules extra sterk voor de gewrichten. En Marianne vervolgt: ,,De vloeistof – die ik altijd als startkuur adviseer – bevat nu ook iets heel unieks: Full-spectrum Curcumine. Dat bestaat uit Bio-CM100 Curcumine en bioactieve Turmerosachariden. Dit zijn andere bestanddelen die worden aangetroffen in de Curcumawortel en hebben een synergetische werking met Curcumine. Dit zorgt voor een nog betere ondersteuning van de gewrichten.” Omdat deze bioactieve Turmerosachariden in wateroplosbaar zijn, worden ze goed door het lichaam opgenomen. Dat is overigens niet het geval met Curcumine. Dit wordt amper door het lichaam opgenomen. Bij BCM-100® Bio-Curcumine worden de natuurlijke oliën van de geelwortel gebruikt om de opname te verhogen. Er zijn dus geen chemische hulpmiddelen nodig, zoals die in veel andere supplementen worden toegepast. Bovendien blijft BCM-100® Bio-Curcumine tot acht uur in het bloed.” Dankzij de Full-spectrum Curcumine en Boswellia is de vloeistof volgens Marianne van der Liende de ideale startkuur voor het behoud van soepele gewrichten. De capsules bevatten alleen GLMax® vloeibare Groenlip-

mossel, BCM-100® Bio-Curcumine, Zwarte bes-blad en Visolie. Dit supplement is volgens haar prima geschikt voor een vervolg- of onderhoudskuur. ,,Toch nog even over de Groenlipmossel. Synofit Premium bevat als enige GLMax® vloeibare Groenlipmossel. Daarbij wordt de hele mossel volgens een geheim procedé vloeibaar gemaakt. In Synofit Premium wordt dus geen droogpoeder of extract gebruikt. Ook dit maakt Synofit Premium uniek,” zegt Marianne van der Liende. Synofit Premium Vloeibaar is er in een flacon van 400 ml en 200 ml. Synofit Premium Capsules is verkrijgbaar in een verpakking met 120 capsules of 60 capsules.

Lanco Mode breidt modezaak uit Lanco Mode start in januari 2020 met een uitbreiding van de winkel aan de Oerdijk in Schalkhaar. De nieuwe heropening staat gepland voor de tweede week van maart, tegelijkertijd met het begin van de voorjaarscollectie. Door de uitbreiding is er meer ruimte voor dames- en herenmode en Lanco mode gaat bovendien uitbreiden met onder- en nachtmode. Sinds de opening van de winkel in maart 2017 bleek de formule direct aan te slaan en werd de winkel een succes. Al snel bleek de huidige winkel te klein en werd er een deel van het magazijn bij de winkel gevoegd. Vanaf maart zal de winkel 175m2 verkoopruimte bie-

den en bevindt de ingang zich aan de Oerdijk. De laatste week van februari en eerste week van maart zal de winkel waarschijnlijk dicht zijn. Vanaf de heropening is de winkel geopend van woensdag tot en met zaterdag.

Ook onder- en nachtmode

Om een zo compleet mogelijk aanbod aan te bieden breidt Lanco Mode uit met onder- en nachtmode. Zo vindt u vanaf maart 2020 dames- en heren ondermode van onder andere de merken Beeren, Sloggi en Sassamode en nachtkleding van Pastunette en Rebelle. Ook de dames- en herenmode collecties zullen in de nieuwe winkel worden uitgebreid met nieuwe merken.

Bewoners azc leveren bijdrage aan samenleving

Bewoners van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar gaan samen wekelijks aan de slag door vrijwilligersactiviteiten te doen in de regio. Dit is mogelijk dankzij het project ‘Aan de Slag’ dat in februari 2017 landelijk van start is gegaan. In samenwerking met de vrijwilligerscentrale Deventer (VCD) kunnen de bewoners van het AZC allerlei uiteenlopende werkzaamheden verrichten, waar veel animo voor is. Bewoners worden zo betrokken bij vrijwilligerswerk in Schalkhaar en de gemeente Deventer. Het maakt het mogelijk voor hen om te participeren in de maatschappij, een sociaal netwerk op te bouwen en de Nederlandse taal in de praktijk te leren. En nog veel belangrijker: ze kunnen meedoen vanaf dag één! Vanaf het prille begin tot nu toe zijn er ruim 2000 vrijwilligersactiviteiten verricht. ,,Een aantal waar wij met zijn allen trots op zijn”, laat locatiemanager Ton Hermsen weten. Elke woensdagochtend is er een inloopspreekuur

E

in het AZC alwaar de medewerkers van de vrijwilligerscentrale Deventer de bewoners kunnen koppelen aan een leuke vrijwilligersactiviteit. Er is door de VCD een goed netwerk opgebouwd met diverse organisaties in de regio die vrijwilligersactiviteiten kunnen aanbieden. Enkele voorbeelden van vrijwilligersactiviteiten zijn onder andere het wandelen met ouderen die wonen in Park Braband te Schalkhaar, tuinonderhoud bij het klooster Nieuw Sion te Diepenveen, vrijwillige inzet bij festivals of evenementen zoals Schalkhaar Life!, IJsselloop en World Cleanupday. Tijdens Schalkhaar Life! 2019 hebben bewoners van het

Hobbymaterialen Décopatch FoamClay

AZC ouderen van Park Braband begeleid naar het festival, waardoor ouderen bijvoorbeeld de gezellige seniorenmiddag konden bijwonen. Zo wordt er een zinvolle bijdrage geleverd aan de samenleving door de bewoners van het AZC. Door deel te kunnen nemen in een nieuwe samenleving vinden er nieuwe ontmoetingen plaats. Er wordt over Nederland geleerd en van elkaar geleerd.

Een kleine investering kan levens redden!!

Workshops

G

20% korting met code k20 t/m januari

www.artanko.nl Timmermansweg 11c

Schalkhaar - 06 53208006

0570 – 572 247 * info@boegopleidingen.nl


14

december 2019

- INSCHALKHAAR

Gewoon maakt ons bijzonder

t k r a m t s r e K

Woensda g 11 decem ber 10:00 tot

17:00

dag Donder er mb e c e d 12 0 ot 20:0

10:00 t

Extra kerstbomenverkoop op zaterdag 7 en 14 dec van 9:30 tot 15:00 uur

Wat is er te doen... • Gezellig overdekt en verwarmd terras. • Verkoop van mooie, duurzame (kerst) artikelen. • Kerstbomen verkoop (start vrijdag 6 december). • Vers gebakken kniepertjes.

Wat je niet mag missen... Woensdag • Bêkezangers van 13:30 tot ongeveer 15:30 uur. • Kindermiddag vanaf 13:30 met leuke kinderactiviteiten, kosten 1,50 per kind.

Donderdag • Hanzezangers van 18:30 tot 20:00 uur. Like ons op www.facebook.com/hetgroeneerf

• Koopavond tot 20:00 uur.

Het Groene Erf | Oerdijk 108, Schalkhaar | Tel: 0570 60 95 75 | deparabool.nl

Beleef de Schure

De Schure is een locatie van De Parabool voor dagbesteding voor iedereen vanaf 18 jaar. De meeste cliënten komen van ODC 't Lantaarntje. Lukt het niet om te werken? Dat geeft niet. Bij ons draait alles om beleving. Wij zorgen dat je een fijne dag hebt vol leuke activiteiten. Zo kun je een tekening maken, pindaketting rijgen, muziek luisteren, dansen, een wandeling maken of kijken naar de activiteiten van een ander, zodat je dat beleeft. We zitten naast Het Groene Erf aan de Oerdijk in Schalkhaar en daar is ook genoeg te zien en te beleven. De Schure is een nieuwe locatie van de Parabool en in maart, dit jaar, officieel geopend. Ben jij benieuwd naar de Schure? Kom dan kijken en beleef met ons mee. Bel je wel even van tevoren? Bij de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in Salland (Overijssel) richt de Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving. Ook bieden wij ondersteuning in eigen omgeving. Thuis, op school of op het werk. De Parabool, locatie De Schure, Oerdijk 106a, 7433 PB Schalkhaar. Internet: www.deparabool.nl.


15

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Beenbreuken en kwajongensstreken, 75 jaar SV Schalkhaar ‘Hier gebeurde altijd wat!’ Vraag ze naar de mooiste momenten uit de clubgeschiedenis en je kunt uren ademloos genieten van verhalen over wereldgoals, spijkerharde tackles en kwajongensstreken. Bart Huis in ’t Veld, Piet de Lange en Herman Sonnenberg, de drie leden van het eerste uur, vormen samen het levende bewijs van 75 jaar SV Schalkhaar. Ter ere van het aanstaande jubileum blikken ze terug. ,,Een borrel voor de wedstrijd? Dat was vroeger heel normaal.’’

SCHALKHAAR - Nee, de voetbalschoenen aan en het veld op, dat doen de drie al vele jaren niet meer. Toch spat de clubliefde nog altijd van de gezichten van Bart (84), Piet (84) en Herman (83) als het woord ‘SV Schalkhaar’ valt. Gebroederlijk zitten ze aan tafel in de bestuurskamer op sportcomplex De Horsterhoek als hen dé vraag wordt gesteld: hoe begon het allemaal? Het startsein voor een lawine aan fraaie anekdotes.

Eén voetbalschoen

,,Ik weet het nog goed’’, steekt Bart van wal. ,,Ik kreeg het lidmaatschap cadeau voor mijn 10e verjaardag.’’ Hij komt uit een groot gezin met in totaal vijf jongens. ,,Destijds moest je voor je kinderen om en om betalen. Dus voor de eerste die lid werd betaalde je, de tweede mocht gratis, enzovoort.” Naast het lidmaatschap kreeg Bart ook zijn eerste schoeisel cadeau. ,,Alleen een linker voetbalschoen. Mijn broer kreeg de rechter.” Lachend: ,,Aan de andere voet droeg ik een legerkist met punten eronder. Daarom werd ik altijd op links gezet in het veld, maar ik was stijf rechts!” Nadat hij een complete set voetbalschoenen had verdiend – ‘we hielpen bij Koerkamp met de aardappeloogst’ – schopte Bart het als bikkelharde linksback tot het eerste van Schalkhaar. Vanaf zijn 16e tot zijn 32e kwam hij uit voor het vlaggenschip van de club; 16 jaar in totaal. ,,Nou ja, zonder de schorsingen meegerekend dan, he”, lacht de nog altijd scherpe tachtiger. Want van een overtreding was de ras-Schalkhaarder niet vies. Dat had ook te maken met de tijdsgeest. ,,Het voetbal was gewoon veel robuuster. Vooral tegen clubs als Lettele, Colmschate en Heeten. Dat waren keiharde derby’s.” Hij wordt er zelf iedere dag nog aan herinnerd. ,,Ik heb nog altijd last van een drievoudige beenbreuk die ik opliep tijdens een wedstrijd. Tja, zo ging dat toen.”

Liever naar de kermis

Hoe anders liep de carrière van Herman Sonnenberg. Het was zijn broer Theo die de betere voetbalgenen had geërfd, erkent de 83-jarige Schalkhaarder. ,,De club vond ik prachtig, maar ik was zelf geen bijzondere voetballer. Dat kwam tot uiting toen mijn trainer van destijds, Theo Leus, vlak voor een trainingsavond vroeg of we wilden voetballen of naar de kermis. De keuze voor dat laatste was voor mij snel gemaakt.” Desondanks drukte Herman een grote stempel op de vereniging van wit shirt en zwarte broek – ‘dat waren praktische kleuren; iedereen had dat thuis wel liggen’. Naast het voetballen hield hij zich voornamelijk bezig met de organisatie van uiteenlopende activiteiten. Van Koninginnedag tot een sponsorloop: ,,Bij Schalkhaar gebeurde altijd wat.”

Parachutisten

Daarbij was Sonnenberg wel te porren voor ludieke acties en kwajongensstreken. Zo ook toen een groep parachutisten zou landen op één van de velden van

voormalig sportcomplex De Wijtenhorst. ,,Toen hebben we een brief vervalst”, lacht Herman. Die brief leek afkomstig van het Paracentrum Teuge. ,,Daarin stond het verzoek de middencirkel in allerlei felle kleuren te verven, omdat anders de parachutisten niet konden zien waar ze moesten landen. Nou, iedereen was in paniek. Zijn ze gek geworden, klonk het. En wij lachten ons natuurlijk kapot.” Ook bij Piet werd het voetbal er met de paplepel ingegoten. ,,Mijn vader was de eerste voorzitter. Tja, dan moest je wel voetballen, he!” Zijn broer Jo was dé voetballer van het gezin. ,,Die kon altijd en overal goals maken.”

Tips van de pastoor

In 75 jaar tijd is er een hoop veranderd, beseffen de mannen. ,,Vroeger was de voetbal alles voor Schalkhaar. Dé bindende factor. Je kreeg zelfs tips voor je spel van de pastoor tijdens het biechten”, vertelt Bart. ,,De club hoorde bij het dorp en visa versa’’, vult Her-

man aan. ,,Dat is nu natuurlijk nog zo, maar in wat mindere mate. We moeten daar zuinig op zijn.” De verbinding van toen was ook terug te zien in de ontwikkeling van de verschillende accommodaties waar SV Schalkhaar door de jaren heen speelde. Zes in totaal, verspreid over het dorp. ,,Je kon altijd op hulp rekenen”, vertelt Bart Huis in ’t Veld, die sinds zijn 16e in de zogenoemde bouwcommissie zat. ,,In al die jaren hebben we nooit een aannemer betaald.”

Clubliefde

Als het aan de drie bijzondere leden ligt, wordt dat aloude clubgevoel de komende jaren nog meer aangewakkerd. ,,Zelf kan ik bijvoorbeeld niet zo goed tegen clubhoppers”, zegt Herman met serieuze blik. ,,SV Schalkhaar draait op vrijwilligers, op clubliefde.” Nog een wens voor de toekomst? ,,Dat de sporthal hierheen komt”, wijzen de drie naar de zijkant van de kantine. ,,Die hoort hier thuis.”


16

december 2019

- INSCHALKHAAR

ZijActief deelt gezelligheid 11 JANUARI 2020 WORSTENACTIE Nu het tegen het einde van het jaar loopt en de dagen korter worden, zoeken we naar gezelligheid en warmte. Niet voor iedereen is dit weggelegd; denk aan alleenstaanden of mensen die eenzaam zijn. Leden van ZijActief delen deze gezelligheid op hun avonden en andere activiteiten. Vanaf september zijn de ledenavonden weer hervat en het programma loopt door tot mei en daarnaast organiseert ZijActief ook in de zomerperiode workshops, uitstapjes met de bus en fiets, bezoeken aan organisaties, instellingen of bedrijven; voor elk wat wils!

de wasserette, het industrieel werk en daarna gingen ze naar Het Groene Erf en ‘de Schure’, het nieuwe huis aan Oerdijk 106 waar jonge cliënten wonen. Nog een rondje door de tuin volgde en een bezoekje aan de houtzagerij en aan de winkel.

Eind september hebben leden van ZijActief een bezoek gebracht aan de Parabool in Schalkhaar, een prachtige instelling waar mensen met een beperking helemaal tot hun recht komen. De dames werden ontvangen met koffie en de bekende overheerlijke appeltaart! Hierna kregen ze een rondleiding door

In november hebben leden van ZijActief geleerd hoe chocolade wordt gemaakt en er vervolgens natuurlijk ook heerlijk van gesnoept! Twee oud-medewerkers van Droste chocolade vertelden over de geschiedenis van het bedrijf met veel inen outs over het huidige beleid. Droste chocolade is overal te vinden, ook op de luchthavens wereldwijd. Op woensdag 11 december a.s. viert ZijActief kerst. De viering start buiten onder het genot van muzikale klanken en glühwein. Tijdens het diner kan er worden genoten van de optredens van Theathergroep Dramastrada ‘de Dahlia’s.’ Een paar dagen later doet ZijActief in afgeslankte vorm weer mee aan de Kerstmarkt in Schalkhaar. Natuurlijk met de bekende warme wafels; je ruikt ze al van verre! Kom ze zaterdag 14 december a.s. tussen 17.00 uur en 19.00 uur proeven voor € 1,00.

LR & PC DE HUNNERUITERS AVERLO

Denk mee met Sanne & Christian! Prijsvraag over invulling Linderveld Net ten oosten van Schalkhaar ligt het prachtige gebied Linderveld te wachten op een nieuwe natuurlijke invulling. Stichting IJssellandschap is samen met andere partijen uit de omgeving bezig om te kijken of dit gebied te verwerven valt. Sanne en Christian, een jong boerenstel uit de buurt, willen hier samen met de omgeving een nieuwe toekomst creëren onder de naam: Heerlijkheid Linde. Ze willen hierbij van betekenis zijn voor de omgeving en dus ook voor u als ‘buren’ uit Schalkhaar.

er willen vinden , zien of juist aan kunnen bijdragen? Zou u er uw voedsel willen halen en zo ja wat en hoe, en/of wilt u er juist recreëren? En op welke wijze ziet u dit voor u?

Omdat Heerlijkheid Linde nog geen voldongen feit is en nog in de onderzoekende fase zit, is uw input juist nu heel waardevol voor Stichting IJssellandschap om mee te kunnen nemen. Samen met Sanne en Cristian is er daarom een prijsvraag in het leven geroepen met de volgende vraag: Hoe ziet het ontwerp van de ideale (agrarische) invulling eruit van dit gebied in samenwerking met Christian en Sanne. Hoe ziet u uzelf in het gebied, wat zou u

Kortom, laat uw fantasie de vrije loop en doe mee aan de prijsvraag. Voor alle informatie over het initiatief: www. heerlijkheidlinde.nl. Hier kunt u ook het prijsvraagformulier downloaden.

Voor wie Schalkhaar Helpt Elkaar (SHE) nog niet kent: het is een vrijwilligersinitiatief dat een hulpvrager en een hulpgever in ons dorp samenbrengt. SHE regelt hulp zoals je aan een goede buur zou vragen. SHE wil dorpsgenoten het gevoel geven dat ze in een dorp wonen waar je elkaar kent en voor elkaar klaar staat, als dat nodig is.

renhulp. SHE wenst iedereen alvast fijne Kerstdagen en al het goede voor 2020! Schalkhaar helpt elkaar zal op de kerstmarkt van zaterdag 14 december a.s. letterlijk kopjes aandacht schenken.

Wat biedt ZijActief voor het nieuwe jaar? Weer een heel afwisselend programma. Dit wordt bekend gemaakt bij het uitreiken van het nieuwe programmaboekje na het kerstdiner en is daarna ook te vinden op de website van InSchalkhaar. Mocht je belangstelling hebben in de vereniging: je bent van harte welkom! Info: Nolda Harleman, 06-44654255 of Marianne Schipper, 06-11321705.

Stuur uw inzending vóór 22 december 2019 naar christianensanne@heerlijkheidlinde.nl of naar Haereweg 4, 8121 PJ in Olst o.v.v. Sanne & Christian én win met uw idee of ontwerp een streekpakket vol heerlijkheden uit de omgeving!

Het jaar van Schalkhaar Helpt Elkaar

Hoe gaat dat in zijn werk? U belt de SHE telefoon 06-15334650 met uw hulpvraag. De SHE contactpersoon kijkt welke Goede Buur bij uw hulpvraag past. Die Goede Buur neemt vervolgens contact met u op. De SHE contactpersoon zal , indien nodig, nagaan of de hulpvraag goed is afgerond.

Sinds 2012 heeft SHE al 205 keer (!) iemand in Schalkhaar kunnen helpen. De meeste vragen zijn kleine klusjes waar een duidelijk begin en einde aan zitten. Daarnaast verwijst Schalkhaar Helpt Elkaar ook door als de hulpvraag te groot is voor een vrijwilliger.

Nog een leuk weetje is dat Schalkhaar Helpt Elkaar er mede voor heeft gezorgd dat Gürsel uit het azc wekelijks meehelpt EN dat Joska Donders hem bij het Nederlands leren wat hulp biedt! Ook volgend jaar gaat Schalkhaar Helpt Elkaar door met al deze mooie activiteiten en bu-

Komt u ook langs?

Ook heeft SHE korte lijntjes met de Dorpstafel. De Dorpstafel is een wekelijks ontmoetingsmoment voor dorpsgenoten in de recreatieruimte van de Lindenhof. Enthousiaste vrijwilligers zorgen voor een ochtend met koffie, ochtendgymnastiek, een gedicht, spelletjes, een praatje en een glimlach. Je kan hier elke donderdag terecht van 10.00 uur tot 12.00 uur met € 1,00 voor de koffie.

• • • • • • • •

Mw. H. is meerdere malen door een goede buur begeleid naar het ziekenhuis vanwege een oog-behandeling. De lamp in het toilet is vervangen bij Mw D. Mw. haar vaste begeleider kon haar niet meer naar de bridgeclub brengen en dus heeft een Goede Buur ervoor gezorgd dat ze toch wekelijks kon meedoen. Bij dhr. is de omgevallen pergola weggehaald en de druivenstruik is gesnoeid. Mw. D. heeft zelf schilderijtjes gemaakt en een Goede Buur heeft ze voor haar opgehangen. Mw. S. haar kapotte tuintafel is door een Goede Buur naar de stort gebracht. We hebben een dorpsgenoot doorverwezen naar een betrouwbare glazenwasser. Bij Mw. B. geeft een struik overlast bij de buren. Twee Goede Buren hebben hem verwijderd.


17

I N S C H A L K H A A R - december 2019

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP FANTASTISCHE PRIJZEN! 1

2

6

7

8

12

13

14

4

5

9

10

11

15

18

19

20

22

23

24

25

26

27

30

31

34

3

16

21

28

36

PUZZEL

29

32

35

17

33

37

38

Elk puzzelstukje op deze pagina hoort bij een advertentie in deze krant. Zoek uit welke. In die advertentie staat een letter. Zet deze letter op dezelfde volgorde als de puzzelstukjes hierboven en dan vormt zich een zin.

39

40

41

42

43

Knip de bon uit en lever deze, in een enveloppe, uiterlijk 4 januari 2020 in op het adres Tolnerinksingel 10 te 7433 AZ Schalkhaar. De winnaars worden zondag 5 januari 2020 bekend gemaakt.

OPLOSSING 1

22

2

23

3

24

4

25

5

26

6

27

7

28

8

29

HOOFDPRIJS

9

30

10

31

11

32

12

33

13

14

34

35

15

36

16

37

17

38

18

39

19

40

20

41

21

42

43

NAAM: ADRES: TELEFOONNUMMER:

WEEKEND SAUERLAND ALPIN HOTEL [2 PERSONEN] *op basis van beschikbaarheid

- OVERIGE PRIJZEN -

Kappersbehandeling naar keuze t.w.v. € 100,00 bij Jeanet Total Look

Lichaamsverzorgingspakket t.w.v. € 50,00 bij DA Marianne van der Liende

Marianne van der

Liende

Twee jaarbonnementen op Dé Blueskrant


18

december 2019

Bekijk voeding eens anders! goed te zorgen voor zichzelf. Haar coaching is eerlijk en oprecht.“Wij helpen mensen om hun eigen gezonde weg te vinden; een speciaal voor jou gezond voedingspatroon, een nieuwe levensstijl’’. Naast dat gezonde voedingspatroon is beweging ook een belangrijk onderdeel van die levensstijl. Adrie werkt daarom samen met sportschool Studio Perfect in Deventer. Op die manier krijg je op een breder vlak advies en ondersteuning bij een gezonde levensstijl.

Wanneer Adrie gezondheidsklachten op een orthomoleculaire wijze bestrijdt, geeft dit over het algemeen al snel resultaat. Samen zoeken naar de oorzaak en die meteen aanpakken. Vooral chronische klachten nemen snel af en de lichamelijke en geestelijke conditie van het lichaam verbetert. Hierdoor neemt het concentratievermogen toe, krijg je meer energie, word je fitter, herstel je sneller van een inspanning en heb je meer weerstand tegen infecties. En vaak bereik je ook een gezond gewicht zonder allerlei diëten te volgen.

N

In de komende tijd gaat de stichting zich druk bezig houden met het opstellen van een subsidie-aanvraag bij Leader De kracht van Salland. Dit is een zeer arbeidsintensief proces daar er aan allerlei criteria moet worden voldaan. U moet hierbij denken aan onder meer participatie, educatie, duurzaamheid en haalbaarheid. Het museum moet, ter verkrijging van subsidie, ook vooral bijdragen aan de identiteit van Salland.

14 december demonstratie punchnaald

In september heeft de Stichting Dorpsarchief zich gepresenteerd op de Kermis te Averlo. Al genietend van mooi weer en de gezellige sfeer zijn er mooie contacten gelegd met bezoekers en leden van het dorpsarchief hebben hun verhaal kunnen doen met betrekking tot de verschillende activiteiten. In mei 2020 zijn zij ook weer aanwezig op de braderie tijdens Schalkhaar Life! Voor contact verwijzen wij u naar de site www.dorpsarchief-schalkhaar.nl of direct naar onderstaande personen: Richard Schrijver, Pastoorsdijk 20, 7433 DK Schalkhaar, Theo Brinkman, Prinses Beatrixweg 5, 7433 DB Schalkhaar, Willie Hurenkamp, Oerdijk 98, 7433 AD Schalkhaar, familie Venneman, Frieswijkerweg 7, 7433RB Schalkhaar.

Oerdijk 80 Schalk-

Dit zal nog enige tijd in beslag nemen. In de afgelopen tijd heeft het dorpsarchief wederom kwalitatief hoogwaardig materiaal ten behoeve van het archief mogen ontvangen. Dit bestaat uit documenten, foto’s en panelen met foto’s. De mensen achter het dorpsarchief zijn hier heel blij mee. Indien u beschikt over materiaal (boeken, voorwerpen, documenten en foto’s) voor het museum/dorpsarchief dan vernemen de leden van het dorpsarchief dat graag van u.

E Hetkleinvak

14 december demonstratie punchnaald

H

Groots in hobby– en handwerkmaterialen

Hetkleinvak

Creativiteitswinkel

Creativiteitswinkel

Stichting Dorpsarchief legt mooie contacten handwerkmaterialenDe site van Stichting Dorpsarchief Schalkhaar is nog onder constructie. Er zijn inmiddels mooie stappen gemaakt in het verbouwen/ opbouwen van de nieuwe site. In de komende maanden zal er aandacht worden geschonken aan de bevrijding van Schalkhaar, 75 jaar geleden. Op de site kunt een verhaal lezen over More Life uit de begintijd en het heden. Daarnaast wordt op dit moment hard gewerkt aan het

verwerken van fotomateriaal ten behoeve van de site.

Oerdijk 80 Schalk-

Na alle stappen die gedaan zijn, zou er vrij snel toestemming voor

de bouw van het museum kunnen worden verkregen. De gemeente heeft zeer goed meegedacht in het gehele proces. Er mag worden gezegd dat de gemeente Deventer een vitaal platteland van groot belang vindt en de stichting vertrouwt erop dat zij in de nabije toekomst ook kunnen rekenen op support van de gemeente bij de realisatie van haar plannen.

Groots in hobby– en handwerkmaterialen

Creativiteitswinkel

Creativiteitswinkel

De volgende stap is het openen van een bankrekening en aanvragen van de Anbi-status om het voor gulle gevers aantrekkelijk te maken schenkingen te doen aan de stichting. In de afgelopen maanden is er wat vertraging ontstaan in het lopende vergunningentraject bij december demonstratie punchnaald de gemeente. Door ziekte en miscommunicatie is er wat achterstand opgelopen, echter het lijkt er op dit moment op dat binnen korte tijd de definitieve omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Hetkleinvak

redactie@inschalkhaar.nl

Schotwillemsweg 21 7434 PV Lettele 0570-544636 www.schepersgroen.nl

Een maand geleden is bij Notaris Brummelhuis te Deventer de stichtingsacte van Museum Averlo-Frieswijk-Schalkhaar gepasseerd en daarmee is een belangrijke stap gezet naar een daadwerkelijke verwezenlijking van een museum in het buitengebied van Frieswijk.

Groots in hobby– en

Het huis-aan-huisblad van, voor en over Schalkhaar, Averlo en Frieswijk

Adrie organiseert regelmatig lezingen en informatieavonden voor particulieren en bedrijven om kennis te delen en om anderen te inspireren en helpen. Een greep uit het aanbod: vitaliteit op de werkvloer, het belang van gezonde darmen, een inkijkje in je hormonen, voeding en overgang, het belang van gezonde vetten, voeding en stress, beter presteren met sportvoeding, een stralende huid en meer energie op je werk.

Gemeente denkt goed mee in oprichting museum

Hetkleinvak

A

redactie@schalkhaar.nu

Kijk op de website voor gedetailleerde informatie over de lezingen. En, wil je een lezing of workshop op maat speciaal voor jou of je bedrijf? Vraag naar de mogelijkheden! Optimale aandacht voor de mens staat bij Adrie voorop; we nemen daar uitgebreid de tijd voor! Meer informatie? Bel 06-20926383 of kijk op de website www.takeoffgezondleven.nl

Wat je aan voeding nodig hebt, hangt af van veel factoren en is dus voor iedereen anders. Leeftijd, gezondheid, soort werk, stress en sporten zijn allemaal factoren die dit bepalen. Adrie geeft niet alleen leefstijl- en voedingsadvies op maat, maar is ook in staat iemand te motiveren om

u

Dorpspraat over én uit Schalkhaar, het leukste dorp in Overijssel! Weet en laat weten wat er leeft in Schalkhaar!

“Mijn ervaring is dat mensen makkelijker juiste keuzes maken, wanneer ze meer weten over hun lichaam en goede voeding”, aldus Adrie.

Groots in hobby– en handwerkmaterialen

14

www.schalkhaar.n

Adrie Roetert is orthomoleculair voedingsdeskundige en heeft in Schalkhaar haar eigen praktijk Take Off Gezond Leven. Bij haar klop je niet alleen aan om af te vallen. Maar ook wanneer je gezondheidsklachten hebt, meer energie wilt of een betere conditie wilt hebben, ben je bij haar aan het goede adres.

Adrie werkt volgens de orthomoleculaire voedingsleer en daarbij gaat het om goede, onbewerkte voeding. 70% van alle gezondheidsklachten zijn voeding gerelateerd, dus 70% van de gezondheidsklachten zijn met goede voeding te voorkomen.

- INSCHALKHAAR

14 december demonstratie punchnaald


19

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Ben op de koffie bij… Boeg Opleidingen Ben Kooiman komt als acquisiteur van de krant InSchalkhaar natuurlijk bij veel van onze adverteerders over de vloer. Afgelopen maand schoof hij voor een bak koffie weer eens aan bij Gerrit Boegborn van Boeg Opleidingen. Gerrit is met zijn bedrijf gevestigd aan de Schonenvaardersstraat 9 in Deventer. Het bedrijf beschikt inmiddels over tien docenten, die zich bezig houden met opleidingen en trainingen op het gebied van Eerste Hulpverlening, Veiligheid en Gezondheid. Dat varieert van een training AED en reanimatie tot een opleiding tot Middelbaar Veiligheidskundige. En alles wat daar tussen zit. Waarmee onderscheidt het bedrijf zich ten opzichte van andere aanbieders? Bij Boeg Opleidingen gaat het er om wat de klant wil, vanuit dit gegeven wordt er een training op maat gemaakt. Uiteraard binnen de kaders van de regelgeving. Het bedrijf loopt graag voorop bij ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij de organisatie van een BHV training wordt dit bij veel bedrijven gezien als een dagje brandje blussen en op een pop drukken. Bij Boeg Opleidingen denken ze daar heel anders over. Gerrit Boegborn vertelt: ,,Een BHV training verzorgen wij bij voorkeur bij het bedrijf, als er een calamiteit is, gebeurt het daar. Met de deelnemers gaan we aan de slag met voor hen relevante onderwerpen, met name op medisch gebied. Brandbestrijding in de praktijk tijdens een training is natuurlijk mogelijk. Echter, liever kijken we met de BHV-ers eens kritisch in het pand wat er moet gebeuren bij een calamiteit. Is er een BHV plan, waar zit een nooduitgang in het gebouw, hoe communiceer je tijdens een calamiteit, wat is de rol van de receptie. Steeds vaker verzorgen wij dit soort maatwerktrainingen. En zeker ook steeds vaker bij kleinere organisaties waar we met groepen vanaf vier personen aan de slag gaan. Vaak in combinatie met onze eigen e-learning modules.” Omdat er bij Boeg Opleidingen altijd een docent voor de groep staat uit de professionele hulpverlening, is de kwaliteit van de trainingen hoog. ,,Daardoor zijn we in staat specifieke lesmodules te verzorgen”, vertelt Gerrit. ,,Eén

Sint en zijn Pieten vieren feest in sporthal

Op zondag 24 november jl. bracht Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoek aan Schalkhaar. Vanaf Woon-/zorgcentrum Park Braband gingen ze in een stoet richting de sporthal in de wijk Westenberg-Buiten. Waar Sinterklaas de vorige jaren met een koets kwam, heeft hij er dit jaar voor gekozen om mee te rijden in een stoere cabriolet samen met de burgemeester en de Hoofdpiet. De Goedheiligman werd in zijn rit over de Kon. Wilhelminalaan en Spanjaardsdijk gevolgd door de Pietenband, gezellige Pieten, een heleboel kinderen uit Schalkhaar en hun ouders en grootouders. De optocht werd steeds langer naarmate ze de sporthal naderden. Ook dit jaar was er weer een verhaal waar de kinderen in werden meegenomen. Twee Pie-

van die lesmodules is Eerste Hulp bij Sport Ongevallen. Met steeds meer sportverenigingen hebben we een samenwerking, waarbij wij trainingen verzorgen aan leiders, trainers, vrijwilligers en leden van de vereniging. Daarbij behandelen wij specifiek een aantal relevante onderwerpen, afhankelijk van de sport en de aard van de vereniging. Ook doen we daar natuurlijk vaak een training AED en reanimatie”. Dat het bedrijf van Gerrit graag voorop loopt in de markt mag duidelijk zijn. Dat blijkt ook wel uit de ontwikkeling van een lesmodule met als item ‘afwijkend gedrag’. Veroorzaakt door bijvoorbeeld alcohol- of drugsgebruik. Tijdens een dagdeel gaan een medisch geschoold docent en een ervaren acteur aan de slag met een aantal praktijksituaties. Hoe herken ik een situatie, wat zijn de kenmerken, hoe handel ik? Op veel manieren kan men te maken krijgen met dit item: tijdens je werk, bij een evenement, bij een publieke instelling of gewoon op straat. Niets prettiger dan dat je hier goed op voorbereid bent.” Al met al werd het een leuk en verrassend gesprek, waarbij de koffie prima smaakte!

Dé dieren- en ruitersportspeciaalzaak van uw regio

Beestachtig goed!

A

ten hadden ruzie om wie de slimste Piet was. Gelukkig was er Vlogpiet die hier wel raad mee wist. Er kwam een quiz waaruit de slimste Piet uit de bus kwam; Hoofdpiet bleek de slimste Piet te zijn. Waarbij Hoofdpiet wel aangaf dat ook hij niet alles weet. Met alle Pieten samen weten ze alles, daar was iedereen het mee eens. Eind goed, al goed! Ook de Jazzgroep van SVS Jazzdance was in de sporthal van de partij. Zij lieten hun mooiste dansmoves zien aan Sinterklaas, de Pieten en natuurlijk aan alle aanwezige kinderen en ouders uit Schalkhaar. Nadat de Hoofdpiet de quiz had gewonnen, werd het hoog tijd om de beentjes van de vloer te doen. De banken werden aan de kant geschoven en DJ Piet zorgde voor de muziek. Samen met de Pieten dansten de kinderen nog een tijdje na. Aan het einde van het feest kregen de kinderen nog wat lekkers en gingen ze voldaan naar huis. Sinterklaas heeft een erg leuk feest gehad en ziet iedereen graag volgend jaar weer terug in Schalkhaar! Vindt u het ook zo belangrijk om dit kinderfeest in stand te houden? Zonder jullie hulp kan het niet! De Stichting Sinterklaasintocht Schalkhaar is altijd op zoek naar commissieleden, collectanten, hulpouders op de zaterdag en zondag en andere vrijwilligers. Lijkt u dat wat? Aarzel dan niet en geef je op als vrijwilliger en help volgend jaar mee om weer net zo’n feest neer te zetten voor de kinderen! Opgeven kan via sint@sintinschalkhaar.nl. Wilt u meer foto’s zien van de Fotopiet of meer informatie kijk dan op de website www.sintinschalkhaar.nl.

www.allesvooruwhuisdier.eu Raalterweg 10

|

8124 AD Wesepe

|

(0570) 53 12 05

|

info@vmbdier-en-tuin.nl

|

www.vmbdier-en-tuin.nl


20

december 2019

- INSCHALKHAAR

GRATIS Synofit Gewrichts Gel r

r ter waarde van € 18,95

bij aankoop van 120 Synofit Premium Capsules of 400 ml Synofit Premium Vloeibaar ter waarde van € 18,95

of

L

✔ voor de beste verzorging

+

✔ ✔

GRATIS

van uw gewrichten inwendig én uitwendig extra snel resultaat

Verzorg úw gewrichten met deze unieke vloeibare GLMax® formule In de winter kunnen de gewrichten vaak wel wat extra ondersteuning gebruiken. Synofit Premium Vloeibaar is een unieke formule voor uw gewrichten. De ingrediënten (Bio-Curcumine, Groenlipmossel en Zwarte bes-blad) zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Voor een hoge opneembaarheid is deze formule ook verkrijgbaar in vloeibare vorm. Dat maakt Synofit uniek! Maar liefst 70% van de gebruikers van Synofit Premium is binnen 80 dagen tevreden: iets voor u!

www.synofit.nl

Marianne van der

r

Liende

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2020! Oerdijk 56 | 7433 AB Schalkhaar | Tel. 0570 621 542

K


21

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Eucharistisch Centrum RK Nicolaaskerk Schalkhaar Het Eucharistisch Centrum (EC) is een centrum waar zonder uitzondering en op een vast tijdstip op zondagen, kerkelijke hoogfeestdagen en op nader te bepalen kerkelijke feestdagen de eucharistie wordt gevierd.

Diensten/Vieringen

Zondag 8 december: Zondag 15 december: Zaterdag 21 december: Zondag 22 december: Dinsdag 24 december:

10.30 uur (St. Nicolaaskoor) 10.00 uur (Brugkoor) 19.00 uur (Cantors) 10.30 uur (st. Nicolaaskoor) 16.30 uur (Jeugdkoor Youngest Voices XL) Dinsdag 24 december: 19.00 uur (Brugkoor) Dinsdag 24 december: 21.30 uur (St. Nicolaaskoor) Woensdag 25 december: 10.30 uur (Cantorij) Donderdag 26 december: 10.30 uur (samenzang) Zondag 29 december: 10.30 uur (Brugkoor) Dinsdag 31 december: 19.00 uur (St. Nicolaaskoor) Woensdag 1 januari: 10.30 uur (St. Nicolaaskoor) Zondag 5 januari: 10.30 uur (Brugkoor)

Aanbidding

Woensdagavond:

Biechtgelegenheid Woensdagavond:

Marc Brinkhuis, is diaken van de R.K. Nicolaaskerk en inwoner van Schalkhaar

De andere kant van Kerstmis

Naast gezelligheid, fonkelende lichtjes en feestelijke sfeer heeft kerstmis nog een andere kant. Het geboorteverhaal van Jezus vertelt ons dat Jozef en Maria gedwongen waren om de lange reis van Nazareth naar Bethlehem te maken om zich daar te laten inschrijven vanwege een volkstelling.

18.00 uur - 19.00 uur

18.30 uur - 19.00 uur

Secretariaat EC RK Nicolaaskerk Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, telefoon: 0570 622834, e-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Kindje wiegen op Eerste Kerstdag

Op Eerste Kerstdag, woensdag 25 december a.s. om 14.00 uur, is er in de RK Nicolaaskerk weer kindje wiegen voor de allerkleinsten. Samen met vader, moeder, broertjes, zusjes, opa en/of oma. We vertellen het verhaal, zingen liedjes en bewonderen het kindje in de kribbe. Wees van harte welkom! Dit jaar is de vrijwilligersochtend gehouden bij Theehuis van Bruggen. Velen hebben deze ochtend in november gebruik gemaakt van de uitnodiging en het werd een zeer gezellige bijeenkomst, waarbij nogmaals dank aan alle vrijwilligers is uitgesproken. Zo’n 80 personen waren aanwezig, waarbij naast het uitwisselen van de dagelijkse nieuwtjes,

quiz en verloting het uiterst gezellig was en Annet te Riele is bedankt voor haar werk als Pastoraal Coördinator en Beata Orie is voorgesteld als haar plaatsvervanger! Tevens belde onze em. Pastoor Brummelhuis vanuit het ziekenhuis om aan te geven dat het naar omstandigheden weer goed met hem gaat. Hoe betrokken kun je zijn, fantastisch gewoon! De H. Nicolaaskerk in Schalkhaar is uitermate geschikt voor diverse uitvoeringen met muziek en zang. Het podium (priesterkoor) leent zich bij uitstek voor dit soort optredens, waarbij vooropgesteld dat het een religieus karakter dient te dragen. De akoestiek in de kerk wordt door deskundigen als fantastisch omschreven. Het podium is multifunctioneel en daardoor is de plaatsing van vleugels mogelijk. Er kan geen sterke drank geserveerd worden! Indien u interesse heeft dan kunt u informatie inwinnen bij W. Hurenkamp (0570-627240) of w.hurenkamp@kpnmail.nl. Binnen de geloofsgemeenschap zijn er vacatures voor uiteenlopende functies (M/V). Heel graag ziet men deze functies ingevuld. Mocht u of iemand in uw kennissenkring zo’n functie ambiëren op basis van vrijwilligheid (eventueel samen met een andere kandidaat), wilt u dan contact opnemen/inlichtingen inwinnen bij Annet te Riele (0570-613446) of berenannet@home.nl.

O

Aangekomen in Bethlehem blijkt er voor Jozef en de hoogzwangere Maria geen plaats in de herberg. Als het Kind geboren wordt dient een voederbak als wiegje. Een tijd na de geboorte moet het jonge gezin vluchten, omdat de wrede koning Herodes kinderen in Bethlehem laat vermoorden. Hij heeft geruchten gehoord van een nieuwe koning en wil koste wat het kost zijn macht behouden. Jozef en Maria gaan met Jezus naar Egypte en wachten tot het weer veilig is in hun eigen land. Kerstmis is ook een herinnering aan deze bedreigingen die helaas nog steeds aan de orde van de dag zijn. In de Nicolaaskerk zijn iedere zondag vluchtelingen te gast uit Syrië, Libanon, Irak, Iran, Armenië, Pakistan en nog meer landen. Sommigen zijn gevlucht om een beter leven te vinden, de meesten omdat ze in hun leven werden bedreigd of hun christelijk geloof niet mochten uiten. Het is vaak hartverscheurend om te horen wat deze mensen hebben meegemaakt. We kunnen ze niet veel meer bieden dan een plek om even op adem te komen, een vriendelijk praatje en een luisterend oor, een gebed en soms wat concrete hulp. Als we Kerstmis vieren in vrijheid en gezelligheid is dat een prachtig feest om te koesteren. De vluchtelingen herinneren ons er echter aan dat dat niet vanzelfsprekend is. Mogen de donkere dagen ons verlangen naar licht en warmte aanwakkeren, niet alleen voor onszelf, maar ook voor al die dorpsgenoten die hier even onderdak hebben gevonden in de hoop op betere tijden. Zalig Kerstmis


22

december 2019

- INSCHALKHAAR

Nieuw haak- of breiproject? Maak kans op een fotoshoot! Nu de dagen korter worden en de temperatuur flink daalt, is het voor vele dorpsgenoten weer tijd om een brei- of haakproject op te pakken. Wat is er heerlijker dan op de bank met een handwerk project in je handen? Kaarsjes aan en laat de kou maar komen! De keuze van projecten bij Mireille van Het Kleinvak aan de Oerdijk zijn te over. En je vindt in haar winkel een hoop nieuwe trends. Bijvoorbeeld een mooie plaid gemaakt van wollen lontgaren of een super schattige knuffel voor een (klein)kind dat nog moet worden geboren. Zo leuk om zelf iets te maken voor een bijzondere gebeurtenis, gewoon voor jezelf of als cadeau voor iemand die het verdient. En onderzoeken vertellen ons dat je ook echt gelukkiger wordt van handwerken!

Herinnering

Als je iets moois hebt gemaakt, met eigen handen, wil je natuurlijk ook dat je dierbaren hiervan kunnen genieten. Denk aan je baby die heerlijk in een gehaakt wafelsteekdekentje gewikkeld ligt of een familielid dat geniet van de oh zo heerlijk warme sokken of een heerlijke zachte sjaal. Je maakt een herinnering die blijft en die altijd met liefde wordt gewaardeerd. De komende tijd zal Het Kleinvak regelmatig verschil-

lende leuke handwerkpakketten posten op Facebook (@hetkleinvak) en Instagram (@mireillewalraven) die zeker de moeite waard zijn om te maken. Probeer het eens uit of geef het cadeau. Bij Het Kleinvak word je vriendelijk geholpen bij de keuze van materialen voor je eigen droomproject.

Fotoshoot

En je wordt nu gestimuleerd je project snel af te krijgen. Want Mireille Walraven van Het Kleinvak en fotografe Sandra Koppenhöfer van Your Best Memories uit Schalkhaar hebben samen een leuke actie bedacht. Laat gedurende de hele maand december bij Het Kleinvak je eigen handgemaakte project zien en maak kans op een leuke fotoshoot. Per direct kun je meedoen tot eind december en bij minimale besteding van 25 euro in de winkel Het Kleinvak. Hier laat je dan ook je gegevens achter om kans

te maken op de fotoshoot. Laat vervolgens je handgemaakte project zien bij Mireille of plaats een foto op social media waarin je ons kunt taggen. Volg deze Schalkhaarse ondernemers op: Instagram @ mireillewalraven en @your_bestmemories of op Facebook @hetkleinvak en @memoriesyourbest. Op 31 december a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt.

De Zonnebloem kijkt terug op geslaagde muziekmiddag Zonnebloem regio Deventer – waaronder ook ons dorp Schalkhaar valt - heeft onlangs haar jaarlijkse amusementsmiddag gehouden. In zal het Bonte Paard in Dijkerhoek werden ruim 220 mensen verrast met een mooi optreden van Marjolein Meijers en ‘haar’ mannen. Leuke liedjes, bijzondere verhalen en prima begeleiding. Het werd een plezierige middag!

Daar spelen de vrijwilligers van de Zonnebloem graag op in. Naast het alom bekende bezoekwerk worden door de Zonnebloem regelmatig gezellige middagen en uitstapjes georganiseerd.

Marjolein Meijers is bekend van onder andere de Berini’s. Tegenwoordig treedt ze op met de broers Walter

Dankzij de hulp van de vrijwilligers en de goede voorbereiding en begeleiding van het Bonte Paard, verliep de middag probleemloos. De koffie met appelgebak smaakte prima, de drankjes en hapjes waren goed verzorgd. En de muziek tenslotte mocht er zijn. Het was een mooie middag die zeker voor herhaling vatbaar is.

en Onno Kuipers. Deze drie muzikale talenten kwamen met een zelfgeschreven repertoire in Ierse, Balkan en cajun stijl. Zelf speelt ze bas en gitaar, haar begeleiders weten de weg op onder meer de viool, de banjo, de trekharmonica en zelfs de doedelzak. Marjolein vergezelde haar liedjes van smeuïge en grappige verhalen en liet de zaal regelmatig schateren van het lachen. Het publiek was afkomstig uit alle hoeken van de regio Deventer, waaronder vanzelfsprekend Schalkhaar. Een bont gezelschap mensen met een fysieke beperking; de doelgroep van de Zonnebloem. Het zijn mensen die zelf niet overal meer kunnen komen en zich verheugen op een plezierige middag of gewoon wat aandacht.

Boordevol jaarprogramma KBO

De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), afdeling Schalkhaar heeft voor het jaar 2020 weer een mooi aanbod van activiteiten voor de senioren in ons dorp. KBO houdt in ieder geval eens per maand een instuifmiddag; een gezellige middag om spelletjes met elkaar te doen en even bij te praten over wat er zoal gebeurt in Schalkhaar. Ook houdt KBO volgend jaar weer elke maand een Koersbalmiddag. Koersbal is een leuk spel waarbij je als oudere nog een beetje beweging kunt uitoefenen. Je hoeft niet lenig te zijn…; meedoen dat telt! Blijf in beweging op een iets gevorderde leeftijd. Kent u het spel niet? Kom op de spelmiddagen dan gerust eens een kijkje nemen in de kelder van De Lindeboom. Buiten bovengenoemde activiteiten organiseert de KBO maandelijks een ‘bijzondere’ middag, zoals op

8 januari 2020 de Nieuwjaarsreceptie, op 12 februari de Algemene Leden Vergadering met aansluitend een verhalenbingo, op 11 maart een snerttocht, op 8 april een Paasbingo, op 13 mei een fietstocht en in juni 2020 vindt de jaarlijkse vakantiereis plaats. Deze reis naar de Moezel is wegens grote belangstelling nu al volgeboekt!

Idee voor u?

De Zonnebloem, afdeling Schalkhaar, is een leuke groep vrijwilligers die mensen bezoekt, helpt bij activiteiten en (soms) zorgt voor vervoer. Lijkt het u leuk om ook vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met secretaris Ria Kogelman. Zij kan u er alles over vertellen. Haar nummer: 0570-625700. De KBO wil tevens uw aandacht vestigen op de maandelijkse 55+ maaltijd bij De Lindeboom. Voor € 13,50 p.p. krijgt u een uitstekende maaltijd geserveerd. Wat ooit klein begon, is nu uitgelopen tot een heerlijk avondje uit eten met vele dorpsgenoten. Ook anderen zijn vanzelfsprekend van harte welkom! U heeft nu een korte inkijk gekregen in het jaarprogramma van KBO. Lijkt het u ook leuk om eens deel te nemen? U bent van harte welkom! Het lidmaatschap is echt betaalbaar voor iedereen: 27 euro per persoon per jaar. U krijgt tien maanden een nieuwsbrief van de KBO-Schalkhaar en De Nestor een ouderenblad uitgegeven door KBO-PCOB. Wilt u meer informatie? Bel dan met voorzitter Joop Mentink, tel: 0570-629649.

K Dames- & heren mode

S

www.lancomode.nl

Lanco mode Oerdijk 19 Schalkhaar


23

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Voetbalteam voor kinderen met prikkelverwerkingsstoornis ‘Blijdschap op de gezichten bevestigt dat we het juiste doen’ Annemieke Aalberts en Angela Bloemers kwamen ruim twee jaar geleden op het idee om bij SV Schalkhaar een voetbalteam op te starten voor kinderen met een prikkelverwerkingsstoornis. Beroepshalve en privé hebben Annemieke en Angela te maken met autisme. Ze weten als geen ander waar het mis kan gaan in de praktijk. ,,Dit heeft vrijwel altijd te maken met onwetendheid, aannames en vooroordelen”, legt Angela uit. ,,Onze kinderen hebben het prima naar hun zin bij reguliere jeugdteams van SV Schalkhaar. Maar bij één van onze

kinderen ging het mis en stuitten we binnen de vereniging aanvankelijk op veel onbegrip. Ook indeling in een G-team bood geen soelaas; hij zou daar tussen wal en schip belanden.” ,,We besloten een e-mail te sturen aan Albert Vroklage, toen nog voorzitter van SV Schalkhaar, waarin we onze zorgen uitten. We realiseerden ons tegelijk dat klagen geen oplossing is en boden aan zelf een voetbalteam voor kinderen met een prikkelverwerkingsstoornis bij SV Schalkhaar op te starten”, vult Annemieke aan. ,,Het antwoord van de voorzitter was kort en duidelijk: doen!”

twee teams deel aan een toernooi in Eibergen en niet onverdienstelijk: ze pakten de eerste en tweede prijs! Heeft dit artikel uw interesse gewekt? Kom dan een keer kijken op woensdagmiddag tussen 15:00 uur en 16:00 uur, bezoek de website www.svschalkhaar.nl/ voetbal/svs-onbeperkt of stuur een e-mail naar passendvoetbal@svschalkhaar.nl.

‘Binnen enkele maanden waren er genoeg aanmeldingen en konden de trainingen beginnen onder de bezielende leiding van onze trainster Kristel Naezer”, glundert Angela. ,,We begonnen zonder enig verstand van voetbal en hadden geen idee of er soortgelijke teams bestonden. Maar de blijdschap op de gezichten van de kinderen bevestigt dat we het juiste doen. De spelers genieten volop van de trainingen en wedstrijden. Ze maken nu echt onderdeel uit van een team. Dát is voor ons een enorme motivatie.” Nu twee jaar later trainen twaalf kinderen op een passende wijze elke woensdag onder leiding van Kristel Naezer en Patrick Sintnicolaas. Daarnaast spelen ze één keer in de maand een toernooi. Onlangs namen

Afscheid van 40 jaar ‘Joska-tjes’ in de zaal Vrijwilligersvacatures Met een emotionele toespraak nam Joska Donders tijdens een wok-avond met zijn sportmaatjes eind oktober afscheid van meer dan 40 jaar zaalvoetbal. In het boekje dat door de voormalige leerkracht van de RK Nicolaasschool vanaf het begin met de hand is bijgehouden, staan alle feiten beschreven van 47 jaar zaalvoetbal in Schalkhaar. Na een grondige studie bleek dat Joska 44 jaar lid is geweest. Naast voetballer was hij voorzitter, secretaris, penningmeester, archivaris en trainer. Met het voetballen was hij vooral bekend van de zogenaamde ‘Joskatjes’; doelpunten die op de meest vreemde manier tot stand kwamen. Joska werd door zijn voetbalmaten geroemd om zijn inzet en werd zelfs het onderwerp wassen van de hesjes benoemd (wat volgens de teamgenoten overigens altijd is gedaan door zijn vrouw Ina).

Carinova Park Braband

Altijd al vrijwilligerswerk willen doen? Dan is dit het moment om actie te ondernemen! Carinova woonzorg, locatie Park Braband, is op zoek naar vrijwilligers voor: 1. Koffie/thee schenken 2. Persoonlijk vrijwilliger/maatje 3. Samen met bewoner schaken of dammen, piano spelen, klassieke muziek luisteren of wandelen Naast het eten, drinken en de verzorging wordt bij Park Braband veel aandacht besteed aan de dagbesteding van de bewoners. Elke dag wordt er wel een activiteit georganiseerd. Dat kan een activiteit in groepsverband zijn, maar ook individueel. Ook hierbij bent u van harte welkom!

Met een paar goede flessen wijn en een diner-bon voor twee werd enigszins emotioneel afscheid genomen, met de opmerking dat Joska op woensdagen om 17.30 uur en op zaterdagen om 9.00 uur altijd van harte welkom blijft.

Heeft u tijd en vindt u het leuk om uw oudere dorpsgenoten in Park Braband nét dat beetje extra’s te bieden? Ook in de feestmaanden is dit van harte welkom! Heeft u zelf een idee of voorstel? Wij horen het graag van u. U kunt gerust een keer komen meekijken om te zien of het iets voor u is.

Na het dessert bedankte Joska alle jongens hartelijk voor de attenties, de mooie woorden en de fijne voetbaljaren. Hij stelde met nadruk dat hij het heel jammer vindt om, op doktersadvies, met het voetballen te moeten stoppen.

Neem contact op met Dianne Berghuis, senior medewerker dagbesteding en coördinator vrijwilligers. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag en te bereiken op telefoonnummer 06-82502395 of per mail wz_pbdagbesteding@carinova.nl.

L


24

december 2019

- INSCHALKHAAR

Het Wonder van Frieswijck Een prachtige vertelvoorstelling, met feeërieke, bewegende lichtanimaties die speciaal voor dit verhaal, gebaseerd op het gelijknamige boek van Thea Beckman, werden ontworpen. Deze voorstelling in de School van Frieswijk is in het kader van Deventer 1250 vier keer opgevoerd. Veel mensen konden toen geen kaartje meer krijgen. Wegens het grote succes (en op verzoek van velen) wordt de voorstelling op zondag 8 december a.s. eenmalig herhaald. Het wonder van Frieswijck vertelt het verhaal van Alijt Kuinredorf, die haar hond Tieske wil redden en daarom op bedevaart gaat naar Frieswijk. Ze reist met haar zus, een dienstmeisje en Danga, een zwarte slaaf. Aan een ketting voeren ze hem mee. Het verhaal speelt in 1470, een tijd waarin de bewoners van Deventer en omgeving nog nooit iemand met een donkere huid hadden gezien. De mensen denken dat hij een demon is, of een duivelskind en zijn bang voor hem. Alijt heeft medelijden en wil hem helpen, maar dat valt nog niet mee. In Deventer is geen plaats in de herberg, dus ze trekken door naar Schalkhaar

om de volgende dag door te reizen naar Frieswijk. Daar, in het weiland met de eikenboom, gebeurt dan bij het Mariabeeld een wonder waardoor Danga een vrij mens wordt. Maar eh… was het wel een wonder? De zus van Alijt heeft al snel door dat Maria verdacht veel hulp heeft gekregen van Alijt… Alijt is weliswaar een verzonnen figuur, maar zij staat symbool voor iedereen die in de loop der eeuwen de bijzondere kracht heeft gevoeld van de stad Deventer én zijn omgeving, want tegelijkertijd is er de bijzondere plek die Frieswijk is en die eeuwenlang duizenden pelgrims trok. Het is prachtig dat juist deze voor-

stelling gespeeld zal worden in de nog altijd bestaande School van Frieswijk, op nog geen honderd meter van waar het allemaal gebeurde.

zondere kracht op die plek ervaren. Misschien dat de bezoekers na afloop van deze vertelvoorstelling die kracht ook ervaren. Wonderbaarlijk!

Alle details vallen samen in dit ongelooflijke verhaal over het wonder van Frieswijk. Iedere bezoeker van de voorstelling zal na afloop de stad en haar omgeving met andere ogen bekijken. Duizenden mensen hebben in de loop der eeuwen Frieswijk bezocht en de bij-

Zondag 8 december 2019, 15:00 uur – 16.30 uur. Kaarten: € 15,50 per persoon. Verteller: John Gruter. Realisatie: Nachtzon Media B.V. Hilversum. Reserveren via: info@schoolvanfrieswijk. nl of 0570-530115.

Wieteke van Dort in School van Frieswijk

Wieteke van Dort treedt door het hele land op met een drietal programma’s: De Late Late Lien Show, een Indisch programma, het ouderenprogramma Kun je nog zingen, zing dan mee met Nederlandse en Indische liedjes en het veteranenprogramma Old soldiers never die. Op zondag 12 januari 2019 komt Wieteke van Dort naar Schalkhaar voor een voorstelling in de School van Frieswijk.

Tante Lien in de Late Late Lien Show van de VARA. Als Tante Lien werd zij een veelgevraagde gast op feestavonden. En al meer dan dertig jaar speelt zij in het kinderprogramma Het Klokhuis.

lijknamige serie. Daarna zag men haar naast Willem Nijholt drie jaar lang in Oebele. Toen volgden de Stratemakeropzeeshow, de Seniorenshow en J.J.de Bom/ v/h de Kindervriend. Tegelijkertijd kwam Wieteke van Dort op televisie als

Wieteke van Dort heeft diverse kinderboeken geschreven en geïllustreerd en een groot aantal cd’s en dvd’s uitgebracht. Voor een beschrijving daarvan kunt u kijken op de website www.wietekevandort.nl.

Wieteke van Dort werd in Soerabaja, Indonesië geboren. Op 14-jarige leeftijd kwam zij naar Nederland, waar zij zich met haar familie vestigde in Den Haag. Na de middelbare school volgde Wieteke de opleiding tot kleuterleidster. Zij doorliep twee jaar toneelschool Amsterdam. Na vier jaar bij de Nieuwe Komedie te hebben gespeeld, kwam Wieteke als cabaretière bij Wim Kan. In 1968 verscheen zij voor het eerst op de televisie als de pop Pinokkio in de ge-

Zondag 12 januari (15:00 uur tot 16:30 uur) Wieteke van Dort in de School van Frieswijk, Avergoorsedijk 2, 7433 RG Schalkhaar. Entree: € 16,50. Reserveren via: info@schoolvanfrieswijk.nl of 0570530115.

Grote veiling voor 75 jaar SV Schalkhaar Recreantenteam zoekt handbaltalent! Een minuut gratis winkelen? Of een jaar lang gratis bloemen? Dankzij een bijzondere veiling bij SV Schalkhaar kan dat binnenkort werkelijkheid worden. In het kader van het 75-jarige bestaan van de club gaan op 5 januari a.s. heel veel unieke items onder de hamer. De Jubileum Commissie heeft grootse plannen voor de veiling, vertelt voorzitter Floris Duijff. ,,Dankzij grote betrokkenheid van sponsoren en andere ondernemers binnen én buiten Schalkhaar hebben we prachtige veilingitems weten te regelen.”

Het gaat onder meer om een minuut gratis winkelen bij PLUS Joffrey ter Horst, een luxe fauteuil van Berghuis Kompleet Wonen en een jaar lang gratis bloemen bij Bloem en Groen Schalkhaar. Maar dat is slechts een kleine greep, want er staan heel veel meer items. De veiling vindt plaats op zondag 5 januari 2020 in de kantine op sportcomplex De Horsterhoek. Dat is aansluitend op de nieuwjaarsreceptie van de club.

Heb jij zin om 's avonds van de bank af te komen? En lekker fanatiek een potje te handballen? Kom dan eens kijken en meedoen bij het gezellige recreantenteam van SV Schalkhaar. Het damesteam speelt alleen door de week; vaak op dinsdagavond een wedstrijd en anders een training. De leeftijd van de speelsters varieert van 27 tot 72 jaar. Dus voel je welkom! Voor meer informatie, mail naar: handbal@svschalkhaar.nl

R

E8: Bestseller met touchbediening

Weer grip krijgen op uw leven? Weer balans vinden in uw leven? Wees welkom voor een kennismakingsgesprek.

Maandelijks rouwwandelingen Marlène Jansen

ROOK RO OKES RI ET OK ETMA N

Oerdijk 23 | 7433 AE Schalkhaar | 0570 - 676 555 | www.electroworld.nl

www.verliesinbalans.nl 06-12174035


25

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Gezellige kerstmarkt op dorpsplein Na een afwezigheid van één jaar zal op zaterdag 14 december a.s. door de Ondernemersvereniging Schalkhaar (OVS) weer een kerstmarkt worden opgebouwd in Schalkhaar. Van 17.00 uur tot 19.00 uur kunnen dorpsgenoten elkaar op het dorpsplein in een gezellige kerstsfeer ontmoeten en genieten van een praatje, een hapje, een drankje en gezellige live muziek. ,,Voor aanvang van de kerstmarkt zullen kinderen van de twee basisscholen in ons dorp een korte optocht lopen met een verlichte lampion”, vertelt OVS-penning-

meester Joost Bon, eigenaar van Mark Optiek. ,,Op het dorpsplein staan wat kraampjes waar onder meer een lekker broodje beenham (Plus Joffrey ter Horst), warme chocomelk (Jeannet Total Look) en heerlijke glühwein (Edwin Wichink Slijterij en Wijnhandel en Elektro World Rookes Rietman) kan worden genuttigd.” Ook zal de ‘Schalkhaarse’ band Rewire voor passende muzikale omlijsting zorgen en zijn er diverse ondernemers aanwezig met een kraam waarin kerst gerelateerde artikelen te koop zijn. En wat uiteraard niet mag ontbreken om de sfeer te verhogen en een bezoekje aan de kerstmarkt meer dan de moeite waard te maken: u kunt genieten van een heuse levende kerststal! De leerlingen van de Nicolaasschool en De Sleutel krijgen op school een kleurplaat uitgedeeld. Deze kunnen ze (ingekleurd en/of versierd) inleveren in ruil voor een lampion. De makers van de mooiste kleurplaten krijgen een leuk cadeautje.

Zangeres band Rewire zou willen dat het élke dag Kerst is Tijdens de kerstmarkt op het dorpsplein zal het ‘lokale’ trio Rewire zorgen voor gezellige live muziek, uiteraard volledig in kerstsferen. ,,Mijn meest favoriete kerstnummer ‘Something about christmas time’ van Bryan Adams zal zeker niet ontbreken”, lacht zangeres Renate Schouten. ,,Die magie die van dat nummer straalt; je zou willen dat het élke dag Kerst is!” Samen met haar man Reyer (zang/toetsen) en Wilco Kok (zang) vormt de Schalkhaarse het trio Rewire. Na een aantal jaren in huiselijke kring samen muziek te hebben gemaakt, is bij de drie muzikanten een aantal jaren geleden het idee ontstaan om professioneel te gaan optreden op feesten, bruiloften en evenementen. ,,We hebben al twee keer eerder op de kerstmarkt in Schalkhaar opgetreden en inmiddels ook een keer of drie tijdens de braderie van Schalkhaar Life!”, herinnert Renate zich een aantal zeer geslaagde optredens in eigen dorp. ,,Dat is altijd hartstikke gezellig en we hebben daarop van het publiek hele leuke reacties gehad.” Renate hoopt zaterdag 14 december a.s. tijdens de kerstmarkt veel van haar dorpsgenoten te treffen op het dorpsplein aan de voet van de statige Nicolaaskerk. ,,Er is in deze tijd alle reden om bij zo’n leuke activiteit in ons dorp samen te komen. Zeker in een mooi dorp als Schalk-

haar moet de Kerst een tijd zijn van saamhorigheid.”

-

11 11 12 12 12 14 19 19 20 22 23 23 24 24 24 25 25 26 27 28 29 30

dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec

-

Laten we er als inwoners van Schalkhaar samen met de organiserende ondernemers een gezellige kerstmarkt van maken en zorgen dat het een bijeenkomst is die weer een vaste plek op de dorpsagenda krijgt. Kom zaterdag 14 december a.s. om 16.45 uur naar het dorpsplein. En breng uw gezin, familie, vrienden en buren mee! Tot ziens op de kerstmarkt!

There’s something about christmas time Something about christmas time That makes you wish it was christmas every day To see the joy in the childrens eyes The way that the old folks smile Says that christmas will never go away We’re all as one tonight Makes no difference if youre black or white Cause we can sing together in harmony

,,We treden tussen 17.00 uur en 19.00 uur op”, kondigt Renate aan. ,,Met uiteraard kerstrepertoire. We zijn al flink aan het oefenen. Met een korte pauze krijgen we die tijd wel vol, zonder met nummers in herhaling te hoeven vallen.” Nou ja, de sympathieke zangeres uit Schalkhaar zal er - indien nodig - vast geen bezwaar tegen hebben om op de klinkers van het dorpsplein twéé keer de magie van ‘Something about christmas time’ vocaal te vertalen.

December 2019 dec dec dec dec dec

De hoofdprijs van de loterij is een reischeque van €250,-, de tweede prijs een waardebon van Party Service Holten en de derde prijs een cadeaubon van DA Drogist Marianne van der Liende. En er zijn uiteraard nog vele andere prijzen, die beschikbaar worden gesteld door de verschillende leden van de Ondernemersvereniging Schalkhaar. De trekking van de winnaars is medio januari 2020.

En dat is van onze muzikale dorpsgenote een mooie gedachte die navolging verdient onder de inwoners van Schalkhaar. Ook al is de kerstmarkt van de Ondernemersvereniging dit jaar misschien iets kleinschaliger van opzet; er ís weer een kerstmarkt. En dat wordt alleen een gezellig succes als u daar bent. Met uw kinderen, met je ouders. Met je buren of familie.

De dorpsagenda staat online op www.inschalkhaar.nl. Geef activiteiten voor de dorpsagenda door aan redactie@inschalkhaar.nl

07 07 08 08 08

Tijdens de kerstmarkt zal de Ondernemersvereniging Schalkhaar ook loten verkopen voor de loterij ten bate van de nieuwe boom-/sfeerverlichting in Schalkhaar. De loten kosten € 1,- per stuk en zijn behalve op de kerstmarkt op zaterdag 14 december a.s. ook te koop bij de meeste winkels in ons dorp. Geniet niet alleen van de gezellige sfeerverlichting in ons dorp; draag er ook aan bij!

Avior: ophalen oud-papier Krant InSchalkhaar: verschijning Kerstnummer De Oorsprong: Kerstmarkt (11.00 uur tot 17.00 uur) Bloem en Groen: kerstworkshop (10-12 uur, 13-15 uur, 15-17 uur) School van Frieswijk: Het Wonder van Frieswijck door John Gruter (15.00 uur) Het Groene Erf, Oerdijk (De Parabool): Kerstmarkt (10.00 uur - 17.00 uur) ZijActief: Kerstavond met theatergroep 'DramaStrada' Het Groene Erf, Oerdijk (De Parabool): Kerstmarkt (10.00 uur - 20.00 uur) Bloem en Groen: kerstworkshop (19-21 uur) KBO: 55+-eten bij De Lindeboom Kerstmarkt Ondernemersvereniging Schalkhaar Nicolaasschool: Kerstviering De Sleutel: Avondviering Kerst met kerstmaaltijd De Sleutel: Ochtendviering Kerst met kerstmusical Stoet 3FM Serious Request loopt door Schalkhaar Nicolaasschool en De Sleutel: aanvang kerstvakantie SV Schalkhaar: Topvoetbaldag Impuls (9.00 uur tot 15.00 uur) RK Nicolaaskerk: gezinskerstviering met Youngest Voices XL (16.30 uur) RK Nicolaaskerk: woord-communnieviering met brugkoor (19.00 uur) RK Nicolaaskerk: kerstavondviering met St. Nicolaaskoor (21.30 uur) RK Nicolaaskerk: eucharistieviering met Cantorij (10.30 uur) RK Nicolaaskerk: Kindje wiegen (14.00 uur) RK Nicolaaskerk: eucharistieviering met samenzang (10.30 uur) Klooster Nieuw Sion: Winterkloosterfestival Klooster Nieuw Sion: Winterkloosterfestival Klooster Nieuw Sion: Winterkloosterfestival Avior: Oliebollentoernooi (19.00 uur)

DORPS Januari 2020 04 05 05 06 08 11 11 12 22 26

jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan

-

Avior: ophalen oud-papier SV Schalkhaar: nieuwjaarstoernooi Handbal (senioren/a-jeugd, 12.00 uur) SV Schalkhaar: nieuwjaarsreceptie (15.00 uur) De Sleutel: Nieuwjaarsopening KBO: nieuwjaarsreceptie Avior: Nieuwjaarsborrel en huldiging 1e helft Scouting LOAAH: nieuwjaarsreceptie (20.00 uur) School van Frieswijk: Een indische tante met Wieteke van Dort De Sleutel: Voorleesfestival Jeannet Total Look: nieuwjaarsevent

Februari 2020 01 07 09 12 14 17 28 29

feb feb feb feb feb feb feb feb

-

Avior: ophalen oud-papier KiXxx School van Frieswijk: Love is in the air - Botman en Van Vleuten KBO: algemene ledenvergadering met verhalenbingo De Sleutel: Gelwedstrijd groepen 5 tot en met 8 Nicolaasschool en De Sleutel: aanvang voorjaarsvakantie De Sleutel: studiedag (alle kinderen vrij) SV Schalkhaar: vossenjacht (18.00 uur - 20.30 uur)


26

december 2019

- INSCHALKHAAR

Sportinstuif 55+ in Sporthal Schalkhaar Op maandag- en woensdagochtenden sport de Stichting Sportinstuif 55+ in de sporthal in Schalkhaar, wijk Westenberg-Buiten aan de Garderegimentsweg 23. De sportactiviteiten zijn beide ochtenden van 10.00 uur tot 11.30 uur.

N (DUO) STOELMASSAGE (DUO) HANDMASSAGE

(DUO) AROMA TOUCH MASSAGE

Stichting Sportinstuif55+ is een groep van ongeveer 140 sporters die regelmatig één of beide sportochtenden bezoeken. De jongste deelnemer is 54 jaar en de oudste 90; ongeveer 50% vrouwen en 50% mannen. Er wordt gestart met een warming-up van een half uur. Vervolgens worden verschillende oefeningen gedaan, zoals lopen, joggen, spier- en strekoefeningen; alles naar ieders eigen mogelijkheden en eigen tempo. Na de warming-up gaat ieder zijn eigen favoriete sport beoefenen, namelijk: tafeltennis, badminton, volleybal of dynamic tennis. Alles gebeurt onder begeleiding van ervaren en bevoegde sportinstructrices. Tussendoor wordt er samen een kop koffie of thee gedronken. En natuurlijk kan er even gezellig met el-

kaar worden bijgepraat en gelachen; het sociale aspect is ook erg belangrijk! Kortom: voor alle ouderen van 55 jaar en ouder: word fitter, voel je prettig en blijf langer gezond bij de Stichting Sportinstuif 55+. Per keer dat je meedoet betaal je € 3,-; geen lidmaatschap. Afmelden is niet nodig en kom je niet of ga je op een (lange) vakantie, dan betaal je niets! Wegens grote belangstelling is er voorlopig voor de maandagochtenden een ledenstop. Voor meer informatie: www.sportinstuif55plus.nl of bel 06-53182362 (Otto van Huffelen) of kom gewoon eens kijken of proefdraaien op een woensdag. Tot ziens!

Ook op locatie of bij bedrijven en instellingen

GUN JIJ JE COLLEGA, VRIEND[IN] OF FAMILIE EEN MASSAGE? VANAF NU VERKOPEN WIJ OOK CADEAUBONNEN!

Ellen Wiggers en Wilma Boksebeld Wij werken uitsluitend op afspraak Locatie: Kolkmansweg 21 - Schalkhaar. Telefoon: 06 2810 8910

INFO@GAVOORGEZONDHEID.NL | WWW . GAVOORGEZONDHEID.NL

A

I Schalkhaar • Verkoop van nieuwe computers/laptops en randapparatuur • Computerreparatie • Installatie van hardware en software • Service aan huis • Aansluiten van modem en mediaboxen van Ziggo • Aansluiten van modem en mediaboxen van KPN • Indien nodig leggen wij ook bekabeling (coax/utp) • Storingen oplossen aan uw Ziggo en KPN installatie • Advies voor een goed wifi-netwerk in huis • Vast tarief JTK Computers De Ganzeboom 218 7433GC Schalkhaar 06-21975286 info@jtkcomputers.nl

OLIEBOLLEN

Bij inlevering van deze bon € 2,00 korting

op een zak oliebollen of krentenbollen ( geldig van 10 tm 14 december 2019 )

OLIEBOLLENKRAAM SCHALKHAAR


27

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Kerstmarkt op De Oorsprong

Miljoen tennisspelers in Nederland

Op zondag 8 december a.s. is er weer de jaarlijkse kerstmarkt op De Oorsprong aan de Oerdijk 68 in Schalkhaar. Sinterklaas is terug naar Spanje en we kunnen ons dan heerlijk onderdompelen in de echte kerstsfeer. Tijd voor Glühwein, stoofpeertjes, kerstballen, vuurkorven en heerlijke kerstbanket!

Tennis is de tweede sport van ons land. Meer dan een miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan en bijna 570.000 daarvan zijn lid van een KNLTBvereniging, zoals ons TC Park Braband in Schalkhaar. Iedereen kan leren tennissen; de sport is flexibel in te passen in je leven, is goed voor je gezondheid en geschikt voor alle leeftijden!

Op deze vijfde streekmarkt van dit jaar is het ware kersgevoel helemaal aanwezig. De Oorsprong hoopt op een beetje sneeuw (dat zou toch echt wel geweldig zijn) én op jullie komst! Het aantal deelnemers voor de markten blijft groeien, dus er is voor elk wat wils, een uitje voor jong en oud! Kom zondag 8 december a.s. van 11.00 uur tot 17.00 uur naar de kerstmarkt op De Oorsprong. Voor de streekmarkten worden kraamhouders uitgenodigd die weten hoe hun producten gemaakt worden en waar de ingrediënten vandaan komen. Daarmee krijg je inzicht naar de herkomst van de producten, eten van grond tot mond. Naast de etenswaren zijn er natuurlijk ook kramen met andere producten en is er altijd wat te doen voor de kinderen. Er wordt dit jaar gemikt op ongeveer 40 deelnemers; het zal dus weer een mooie kerstmarkt worden. Je bent van harte welkom om te komen kijken, de toegang is gratis en parkeren natuurlijk ook!

De vaste ondernemers van De Oorsprong zullen zich tijdens de markt ook presenteren, zij zullen zorgen voor allerlei ambachtelijke, creatieve, natuurlijke en culinaire inspiratie. Dat zal de markt nog interessanter maken. In de kapschuur kunt u genieten van heerlijke ambachtelijke taart, soep en glühwein onder begeleiding van sfeervolle muziek. Op De Oorsprong is sinds een jaar of twee ook een voedselcoöperatie opgezet. In deze coöperatie kiest een groep van consumenten een aantal lokale leveranciers van wie zij hun voedsel willen afnemen. Gezamenlijke inkoop van biologische en ambachtelijke producten aangevuld met spullen van een biologische groothandel, dus alles wat u nodig heeft voor een schappelijke prijs. Je kunt je opgeven via onze facebook pagina (nieuweoorsprong) of per e-mail: info@nieuweoorsprong.nl. Meer info op de website www.nieuweoorsprong.nl.

In Schalkhaar kun je tennissen bij TC Park Braband. De banen in ons dorp zijn prachtig gelegen in de bossen. Wanneer je aan komt fietsen hoor je de vogels én het over-en-weer spelen van de ballen. Saai? Integendeel! Een veelgehoorde opmerking tijdens toernooien is ‘wat ligt dit park toch waanzinnig mooi.’ Daar is TC Park Braband trots op. Door de twee verhoogde terrassen kunnen de toeschouwers het spel bovendien goed zien. Gezellig! Vrijheid Zeven dagen per week op de baan of één keer? Overdag of 's avonds? Competitie spelen of recreatief tennissen? Het kan allemaal! Bij tennis heb je de vrijheid te gaan wanneer jij dat wilt. Om te spelen met en tegen wie je wilt op diverse niveaus. Ook als je geen toptalent bent, kun je dus veel plezier beleven op de tennisbaan. Er zijn competities en toernooien voor alle speelniveaus en je bent nooit te oud om te starten. Tennis is voor iedereen en is een echte familiesport. Van jong tot oud, tennis is de enige sport die door verschillende generaties beoefend kan worden, met elkaar.

Gezond

Tennis is een heel gezonde sport. Uit onderzoek blijkt zelfs de gezondste! Tennis je je hele leven lang, dan leef je jaren langer. 'Body' en 'mind' gaan bij tennis hand in hand. Het is een sociale sport, die ook goed is voor de geest. De kans op blessures is bij tennis kleiner dan bij veel andere sporten. Tennis is een sport voor jong en oud. Sporten is vooral gezond als je het je hele leven blijft doen. Nu leren tennissen, daar heb je dus de rest van je leven plezier van! Van jongs af aan tennis je al in teamverband binnen het Tenniskids-programma. Hier maak je je eerste tennisvrienden.

Gezellig

Naast gezondheid is natuurlijk ook gezelligheid belangrijk. Tennis mag dan een individuele sport heten, je doet het toch altijd samen op de baan. Mensen tennissen veelal voor hun plezier. Het spel is hartstikke leuk en dat is het ook na afloop op de club. Of je nu dubbel speelt of enkel, recreatief of prestatief, plezier staat voorop. Het park van TC Park Braband in Schalkhaar beschikt over vier gravelbanen en drie all-weather banen. Deze laatste maken het mogelijk om het gehele jaar door te spelen. Bij TC Park Braband is spelen vrijwel nooit een probleem. Door de balans in oudere en jongere leden kan er de hele dag gespeeld worden en zijn er diverse husselgroepen om bij aan te sluiten. Het park is geopend van zondag tot vrijdag van 08.30 uur tot 23.00 uur. Op zaterdagen sluit het park, met uitzondering van competitieperioden, om 18.00 uur. Enthousiast geworden en wil je meer informatie? Kijk dan op de website www.tcparkbraband.nl of kom eens langs bij de club. Vanaf januari 2020 start het nieuwe tennisseizoen weer.

Opvang en veel leuke activiteiten bij Kindcentrum Schalkhaar Het Kindcentrum Schalkhaar is inmiddels een bekende organisatie in Schalkhaar. Het Kindcentrum biedt (naschoolse) opvangmogelijkheden voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Vooral de naschoolse opvang is zeer geliefd bij ouders van zowel de Nicolaasschool als De Sleutel. Op dit moment is er nog maar zeer weinig ruimte beschikbaar voor nieuwe aanmeldingen. Bent u van plan om binnenkort gebruik te maken van deze vorm van opvang dan adviseren wij u om uw kind zo snel mogelijk hiervoor aan te melden via de coördinator Floor van den Bosch: bso@kindcentrumschalkhaar.nl of 0615543747.

Spring in ’t Veld

Ook bij Peuterontwikkeling en Peuteropvang Spring in ’t Veld loopt het storm! En ook hiervoor geldt: bij interesse zo snel mogelijk contact opnemen via de coördinator Patricia Veltman (06-27507520) of springintveld@kindcentrumschalkhaar.nl. Leuk om te weten: Bij Spring in ’t Veld wordt binnenkort een nieuwe pipowagen geplaatst. In deze pipowagen wordt geluncht met de kinderen die gebruik maken van de dagopvang.

Brede school

De Nicolaasschool en de Sleutel willen graag dat alle kinderen in Schalkhaar een unieke mogelijkheid hebben om na schooltijd, tegen een aantrekkelijk tarief, workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van o.a. sport en spel, theater, dans, muziek, gezondheid, media en techniek. Onder de noemer brede school Schalkhaar worden daarom diverse naschoolse activiteiten aangeboden voor alle basisschoolkinderen die woonachtig zijn in Schalkhaar.

Activiteiten

Per jaar worden vijf blokken van 6 weken aangeboden met verschillende activiteiten. Een greep uit het aanbod: gym, algemene muzikale vorming, tennis, freerunning, handbal, atb, jazzdance. Hiphop, kookles, training IJsselloop, Krav Maga en skateboardles. Elk

blok wijzigt de samenstelling van het aanbod. De activiteiten worden aangeboden in samenwerking met derden, o.a. tennisclub Park Braband, Loes Voedingscoach, Floor Snip muziekdocente, Uni-coach Nico Langereis, Burnside, maar worden ook verzorgd door de combinatiefunctionaris van het Kindcentrum Schalkhaar: Bo Smit.

De brede school maakt gebruik van verschillende locaties: de Nicolaasschool, de Sleutel, ‘t Haarhuus, Het Koetshuis, de tennisbaan en de buitenlucht van Schalkhaar. De kosten voor deelname bedragen in de meeste gevallen € 10,00 (per kind, per blok, per activiteit). Heeft u nog leuke ideeën voor activiteiten of kent/bent u iemand die een leuke activiteit kan aanbieden? Het Kindcentrum Schalkhaar houdt zich van harte aanbevolen! Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: schalkhaar.vangop.nl of stuur een e-mail naar Floor van den Bosch (coördinator): bredeschool@kindcentrumschalkhaar.nl.


28

december 2019

- INSCHALKHAAR

St. Caecilia aanwezig op kerstmarkt Evenement zit aan maximale omzet ‘Paasvuur moet professionaliseren’

Afgelopen maand hebben Michel Wesselink en Paul van Haaren op uitnodiging van de gemeente Deventer zich laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Namens de organisatie van Paasvuur Schalkhaar waren zij samen met ruim honderd andere organisatoren van evenementen te gast op het Stadhuis in Deventer. Naast de wethouder waren er verschillende sprekers, waaronder Green Events en Circulus-Berkel dat vertelde hoe evenementen verduurzaamd kunnen worden. Ook waren vertegenwoordigers van brandweer en politie aanwezig om de gasten te voorzien van tips en tricks op het gebied van veiligheid. Het was een nuttige en geslaagde avond voor organisatoren van ook diverse Schalkhaarse evenementen.

Hoe super leuk is het dat we dit jaar weer een kerstmarkt hebben in Schalkhaar?! St. Caecilia maakt daar geen muziek, maar ís er wel. Ook dit jaar wensen zij bezoekers van de kerstmarkt in Schalkhaar namens de slagwerkgroep fijne kerstdagen en een goed en gezond 2020, met natuurlijk de inmiddels wel bekende kerstversiering. ,,Wat we natuurlijk ook doen, is plannen maken voor de jaarlijkse uitvoering en andere optredens”, vertelt voorzitter Joke Grolleman van de bijna 100-jarige, mooie en gezellige muziekvereniging. ,,Zo kunnen we laten zien en horen dat we nog steeds muziek maken. Als het voor ons, omdat we maar een kleine groep muzikanten zijn, niet mogelijk is om op te treden dan proberen we toch op een andere manier aanwezig te zijn, zoals tijdens de kerstmarkt op zaterdag 14 december.” De slagwerkgroep oefent wekelijks op de donderdagavond nieuwe muziekstukken en natuurlijk ook de muziek die ze al langer in de map heeft. Tijdens de pauze is er even tijd voor ontspanning en gezelligheid met een kop koffie of iets anders. ,,Wat voor ons goed nieuws is: we hebben er een (volwassen) leerling bij”, glundert Joke. ,,Ze is nog maar korte tijd aan het lessen, maar erg enthousiast en super gemotiveerd. Het zou fijn zijn als meer aspirant leerlingen, ook volwassenen, haar voorbeeld zouden volgen. Wie durft deze uitdaging aan te gaan en komt ook lessen volgen of gewoon meedoen als je al kunt trommelen?”

De organisatie van het Paasvuur Schalkhaar voert ter voorbereiding van het jaarlijkse evenement op Eerste Paassdag inmiddels gesprekken met de vertrouwde partners zoals Fraizle (licht en geluid), Van Brink (verhuur en inrichting tent), Bredenoord (stroomvoorziening) en Holterman (tent). Ook zijn er brainstormsessies geweest over de invulling van het vogelschieten en mogelijke aanvullingen. ,,Duidelijk is dat er steeds meer komt kijken bij het organiseren van zo’n groot evenement als het paasvuur en er wordt meer verwacht, waardoor we moeten professionaliseren”, laat Xeno Obdeijn weten. ,,Er moet een duidelijke taakverdeling zijn en we gaan verantwoordelijkheden op papier zetten binnen de organisatie, het volledig proces in kaart brengen en een duidelijke planning maken.” De organistoren bekijken ook de mogelijkheden van een nieuwe subcom-

Om de huidige vrijwilligers te ontlasten is de organisatie op zoek naar nieuwe vrijwilligers. ,,Het hele weekeinde wordt enkel door vrijwilligers georganiseerd”, zegt Xeno Obdeijn. ,,Daar zijn we erg blij mee. Om de huidige vrijwilligers te ontlasten, zijn we opzoek naar extra vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Lijkt het jou/u leuk? Stuur dan een e-mail naar: feestcommissieschalkhaar@gmail.com.

missie die zich gaat richten op activiteiten voor kinderen in het paasweekeinde. ,,Door de jaren heen is er een prachtig evenement neergezet”, meent Xeno. ,,Een evenement dat zichzelf in grote lijnen financieel kon redden, zonder sponsoren. Helaas wordt alles duurder en moeten we aan meer eisen voldoen. Het paasvuur zit echter aan de maximale omzet die haalbaar is. Dat wil zeggen: dat houden we niet lang vol. Om die reden gaan we kijken of we voor de komende edities wat kunnen gaan doen met sponsoren.” Wilt u het paasvuur een warm hart toedragen door op een bepaalde manier bij te dragen? Stuur een mail naar: feestcommissieschalkhaar@gmail.com en we nemen contact met u op.

Voor de zomervakantie sluit St. Caecilia het seizoen altijd af met een barbecue, behalve afgelopen jaar. ,,We zijn hiermee dit seizoen juist begonnen”, vertelt Joke. ,,In september en wat hebben we geluk gehad met het weer. Heerlijk in de tuin, met veel zon en dus lekker warm. Er was een alternatief voor als het minder weer zou zijn, maar dat was gelukkig niet nodig. Het was een geweldig gezellige start van het nieuwe muziekseizoen!” Op zondag 22 maart 2020 is de jaarlijkse uitvoering van St. Caecilia; natuurlijk weer in de hal van de Nicolaasschool. ,,Wij zijn druk aan het oefenen en organiseren om er een leuke gezellige muzikale middag van te maken”, belooft de voorzitter. ,,Zet deze datum maar vast in de agenda of op de kalender, nadere gegevens volgen begin volgend jaar via Facebook en het is te zien op de banner die we weer in de tuin van de school zetten.” St. Caecilia is al plannen aan het maken voor het 100-jarige jubileum in 2021, maar daarover volgt volgend jaar meer informatie. Alle leden van de slagwerkgroep van muziekvereniging St. Caecilia wensen jullie fijne gezellige kerstdagen en een goed en gezond 2020!

Proeven bij uw topSlijter Edwin Wichink? Dat kan!

H

Naast de vele likeuren en ander gedistilleerde dranken is het bij slijterij en wijnhandel Edwin Wichink nu ook mogelijk om wijn te proeven, voordat u het koopt. Edwin zal wekelijks op vrijdag en zaterdag twee mooie wijnen presenteren op de proeftafel: de wijn van de week. Het is toch fijn om te weten wat je koopt voor jezelf of wat je cadeau geeft. Ook staat de winkel weer vol met mooie en lekkere kerstgeschenken. Voor zowel zakelijk als privé verzorgt Edwin Wichnk graag uw kerstgeschenk. Mooi en feestelijk verpakt, zodat u er zeker mee voor de dag kunt komen. Vraag naar de mogelijkheden bij uw topSlijter Edwin Wichink aan de Pastoorsdijk en verras iemand met een lekker geschenk.


29

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Herinneringen van Theo Brinkman aan de Tweede Wereldoorlog Wat veel indruk maakte op Theo waren de V1 raketten die onder meer vanaf Lettele werden gelanceerd. ,,Ze hadden een grote vlam achter zich en brulden hevig. Ze scheerden vlak over en langs onze boerderij. Er waren ook V1 raketten die haperden. Ze gingen neerwaarts cirkelen en sloegen neer op de grond. Zo stortte een V1 aan de overkant van het spoor neer. In de buurt waar nu de Scheg is. Deze ontplofte niet. Daarom moesten wij enige dagen later onze boerderij verlaten. We gingen naar de familie Klein Hofmeijer in Schalkhaar, net over het kanaal bij de Rietmansbrug. De Duitsers lieten de V1 ontploffen. Daarna togen wij huiswaarts. Aangekomen zagen we dat alle ruiten van de boerderij stuk waren. Ook mistten we spullen uit ons huis.”

Granaatscherven

zijn. Vader moest van de Duitsers met zijn paard en wagen munitie rijden. Dat was een vrij riskante aangelegenheid omdat er regelmatig geallieerde vliegtuigen overkwamen die beschietingen uitvoerden.”

In het voorjaar van 1945 was Theo met zijn vader op het land bij buurman Huiskes vlak bij het spoor. Toen er een (stoom) trein aankwam. Op de laatste wagen van de trein was afweergeschut geplaatst. ,,Plotseling werd er geschoten. Vader en ik vluchten naar het huis van Huiskes. We zijn tegen de gevel van het huis gaan liggen. We zagen dat geallieerde vliegtuigen de trein aanvielen. De granaatscherven vlogen in het rond. We zaten midden in de vuurlinie. Thuisgekomen had ik scherven in mijn arm en achter in mijn hoofd. De scherf in mijn arm is in het Ziekenhuis in Deventer verwijderd. Die in mijn hoofd is er na vier jaar uitgegroeid. Mijn moeder plukte die eruit.”

,,Later gingen de Duitsers paarden vorderen. Sommige boeren verstopten bij onraad hun paard in de hooiberg. In die tijd moesten wij ons op de deel verzamelen. Met het geweer in de aanslag eisten de Duitsers ons paard op. Vader wilde het paard niet afgeven, want daarmee moest gewerkt worden. Moeder zei: va doo’t noe moar, ût peerd kump weh weer. Zo hebben de Duitsers ons paard meegenomen. Later had de loonwerker een tractor met gasgenerator. Zo kon het werk op het land toch nog worden uitgevoerd.”

De bevrijding naderde. Dat was wel duidelijk. ,,De meeste Duitsers waren vertrokken van de boerderij. Het zal 8 of 9 april geweest zijn, in 1945. De Canadezen kwamen eraan. We moesten met nog enkele families de schuilkelder in. De geallieerden schoten veel boerderijen in brand, omdat ze er Duitsers vermoedden, 23 boerderijen in totaal. Onze boerderij bleef ongedeerd. Inmiddels waren de Canadezen aan de achterkant van de boerderij aangekomen. We zagen daar twee Duitsers uitkomen. Ze staken een witte doek omhoog om zich over te geven.”

Luchtdoelgeschut

,,Moeder dacht: ik kan nu wel even de luiken aan de voorkant open doen. Maar ze moest snel weer naar binnen. Er werd geschoten door Duitsers die nog bij het spoor zaten. Een kogel vloog over haar hoofd. Deze sloeg in in een raamkozijn op zo’n twee en halve meter hoogte.

‘Moeder plukte een granaatscherf uit mijn hoofd’ Volgend jaar, 2020, is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De generatie dorpsgenoten die de oorlogsjaren en de bevrijding in 1945 bewust heeft meegemaakt, raakt steeds meer uitgedund. In 2005, bij 60 jaar bevrijding, maakten vijf dorpsgenoten het boek ‘Omzien, herinneringen aan Schalkhaar in oorlogstijd’. Voor onze krant gaat dorpsgenoot Theo Brinkman, geboren in 1938, nog eens met zijn jeugdherinneringen terug naar die tijd. Door Theo Brinkman en Martin Heitling SCHALKHAAR - ,,Van het begin van de oorlog weet ik niet zo veel meer”, zegt Theo. ,,Ik was toen net twee jaar oud. Naast mijn ouders bestond ons gezin uit tien kinderen. Ik was de negende. Mijn jongste broer werd later, na de oorlog in 1947, geboren. We woonden op een boerderij, ongeveer 50 meter van de spoorlijn in Colmschate, daar waar nu de Titus Brandsma kerk staat. We hadden nog geen tractor, wel een paard. Dat zou later nog het een en ander teweegbrengen. Ik geloof niet dat er bij het uitbreken van de oorlog bij ons thuis heel veel aan de hand was.” Brinkman: ,,Tijdens de oorlog waren er Duitse soldaten bij ons ingekwartierd. Ze verbleven in de stal en in de schuur. Daar waar ook de paarden stonden. Ik weet nog goed dat ik met een Duitser, na het roskammen, op een paard mocht meerijden. Door de Vijfhoek. Ik was toen zo’n 5 of 6 jaar oud. Mijn moeder zei eens: d’r bint ook weh goeie Duutsers. Nadat de Duitsers de paarden hadden verzorgd, klonk ’s avonds met regelmaat muziek uit de stallen. Een soldaat speelde dan op zijn accordeon. Dat gaf best een gezellige sfeer.”

Trompet

Maar dat was volgens Theo ver voordat de geallieerden eraan kwamen. ,,Bij buurman Jeurnink waren ook Duitsers gelegerd. Daar stond een mobiele veldkeuken. Vlak voor etenstijd blies een soldaat op zijn trompet om de soldaten op te roepen voor het eten. Mijn broers Jan en Hein waren helemaal verguld van dit instrument. Ze hebben het in de hooimijt verstopt. Maar de Duitsers kwamen er achter. Mijn broers moesten de trompet weer afgeven. Het had verder geen consequenties, wat aangeeft dat het er tot dan toe redelijk rustig aan toe ging.” ,,De Duitsers waren met paarden gekomen. Het was de tijd van de overgang van cavalerie naar gemotoriseerd transport. Ook bij de buren verbleven Duitsers met paarden. Bij elkaar wel 15 paarden. Het zal in het voorjaar van 1945 geweest

Er werd door de Amerikanen en Engelsen steeds meer gebombardeerd. ,,Vooral ’s avonds en ’s nachts vlogen tientallen vliegtuigen over naar doelen in Duitsland. Maar ook de spoorbrug in Deventer was een belangrijk doelwit. Die werd overigens nooit geraakt. Om hieraan het hoofd te bieden hadden de Duitsers, ook in onze buurt, luchtdoelgeschut ingericht. Midden in wat nu de wijk Groot Douwel is en daar waar nu de nieuwe vestiging van MacDonalds is. Daar zijn later nog granaten gevonden. Op diverse plaatsen in de regio zijn geallieerde bommenwerpers neergekomen.” ,,Vanaf ons huis hoorden we de explosies en zagen de rookwolken. Van de neergestorte vliegtuigen werd veel materiaal gebruikt. Zo werden er van de kunststof ruiten ringen en hartjes gefiguurzaagd. Ook werd van de parachutestof kleding genaaid, zoals jurken en strikken. Vanwege al het geweld werden er schuilkelders gemaakt. Daarvoor werd bij ons één van de twee gierkelders schoongemaakt. Het dak werd verstevigd met klinkers. In deze kelder werd stro gelegd. Het was een kelder van ongeveer 10 meter lang. Aan beide uiteinden waren luiken. Er was plaats voor ongeveer 25 personen.”

Heel apart: de achterkant van de boerderij was bevrijd en tegelijkertijd werd aan de voorkant nog gevochten.”

Canadezen

Inmiddels hadden de Canadezen bij de boerderij een rustpunt gemaakt. ,,Er stonden Jeeps, vrachtwagens en tanks opgesteld”, herinnert Theo zich. ,,De voertuigen werden met behulp van jerrycans van brandstof voorzien. Ik rook voor het eerst de heerlijke lucht van benzine. De soldaten schoren zich buiten bij de tanks.” ,,Op de ochtend van de bevrijding ging ik met mijn oudere broers de buurt in. We zagen boerderijen die nog na smeulden en waarbij dode koeien lagen. Enkele dagen daarna gingen we wat verder van huis. We zagen een tweetal graven van gesneuvelde Duitsers. Eén bij Jeurnink en één bij Mans Nijkamp dicht bij de Rietmansbrug. Eenvoudige graven, gemarkeerd met een rechtopstaand geweer of stok met daarop een Duitse helm.” ,,Ik kan me niet herinneren dat ik in de oorlogstijd tijd naar school ben geweest. De Nicolaasschool was gevorderd. Wel waren er in de keuken van de boerderij Hagenvoorde en bij Oosterhuis noodschooltjes ingericht. Ik heb daar enkele keren les gehad.”

Munitie

De Duitsers hadden veel munitie achtergelaten, herinnert Theo zich. ,,Het werd soms gewoon in de sloot gedumpt. Jan en Hein namen geweerkogels mee naar huis. Ze haalden de kogels uit hun huls. Het kruit werd uit de kogelhuls in een van papier gemaakt kokertje geschud. Dit werd op de grond gelegd en vervolgens werd er een spoor van kruit vanaf de koker naar een veilige plek getrokken. Daar werd het kruit aangestoken. Als het vuur de koker had bereikt was er een geweldige steekvlam.” ,,De Canadezen maakten Duitse geweren onklaar door de kolf eraf te slaan. In de kalverweide rond het huis waren volop kraters ontstaan door het oorlogsgeweld. In zo’n krater werd een magazijn van zo’n onklaar gemaakt geweer met kogels geplaats. Met een lang touw werd de haan overgehaald. De kogels floten over het weiland. Mijn broers vonden ook een lichtkogelpistool. Deze hebben ze nog altijd bewaard.”


30

december 2019

- INSCHALKHAAR

SVS Badminton: wennen aan warme lucht in ‘t Haarhuus De spelers en speelsters van SVS Badminton moesten in het nieuwe seizoen even wennen, want de sportzaal in ‘t Haarhuus is onder handen genomen. De gaskachels aan het plafond zijn verwijderd en er is een nieuwe verwarmingsinstallatie geïnstalleerd. ,,Dat is nog wel even wennen”, laat se- tegen de grootste concurrent pakte wat cretaris Mark Bevers weten. ,,Niet zo minder uit. Daar werd met 6-2 verloren. zeer de hoogte in de zaal die ineens be- Maar, de strijd om het kampioenschap is schikbaar is, maar meer de grote blazers nog ten volle open. die warme lucht in de zaal blazen. Voor badminton is dat natuurlijk niet erg han- Het tweede mix team had een moeilijker dig, maar in overleg met de beheerder begin. De poule waarin ze zich bevinden van het gebouw wordt gezocht naar een is best zwaar en bovendien wordt het goede oplossing, zodat iedereen met team gekweld door enkele blessures. veel plezier van het spel kan blijven ge- Wel valt op dat er een mooie stijgende lijn in de resultaten zit en dat biedt zeker nieten.” perspectief voor de rest van het seizoen SVS Badminton speelt dit jaar met vier en een mooi leertraject richting de voorteams mee in de competitie: twee senio- jaarscompetitie. Natuurlijk gaan daarna ren mix teams, één senioren heren team alle ogen al weer op volgend jaar. en één jeugdteam. Niet voor alle teams is het seizoen even goed begonnen, maar Het herenteam is nog nooit zo goed beal met al hebben de badmintonners niet gonnen. Na vier wedstrijden zijn er drie te klagen. Het eerste mix team is suc- gewonnen en één verloren. Helaas niet cesvol van start gegaan en stond al rap helemaal representatief, omdat ze eerst bovenaan in de poule. Alleen de strijd tegen de mindere tegenstanders moes-

ten. Maar toch, wellicht boezemt het wat ontzag in voor de volgende wedstrijden tegen de betere teams en biedt dat kansen voor SVS Badminton. Met de jeugd gaat het wat minder. Het is het eerste jaar in de echte competitie en dat merken ze. Het team, bestaande uit vier jongens en twee meisjes, heeft het zwaar. Maar, gelukkig hebben ze er met elkaar wel veel lol in. Dat is natuurlijk het belangrijkste en bovendien leer je altijd veel van betere tegenstanders. Dat is ook belangrijk, zodat er goed kan worden getraind op verbetering van het spel. Al met al heeft iedereen het goed naar zijn zin en zijn er doelen gezet voor het einde van het jaar. Nog even en dan is het alweer Kerst, een korte pauze in het competitieseizoen. Daarna de tweede helft van het seizoen en weer op naar de voorjaarscompetitie. Wat een heerlijke sport is badminton toch.

Wil je ook meespelen met SVS Badminton? Je bent van harte welkom op woensdagavond van 19:30 uur tot 22:30 uur of op vrijdagavond van 20:30 uur tot 22:30 uur. De jeugdleden (tot 16 jaar) spelen op woensdagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. Je mag het altijd een paar keer gratis proberen, om te zien of badminton iets voor jou is. Meer informatie op www.svsbadminton.nl.

Zwarte Pieten zetten KiXxx op z’n kop Op vrijdag 22 november jl. was alweer de derde KiXxx disco van dit schooljaar. Dit keer met het thema Sinterklaas! De vaste DJ draaide de leukste plaatjes. De ruim 200 aanwezige kinderen hebben lekker gedanst en gek gedaan.

Ook was er de mogelijkheid voor de kinderen om leuke spelletjes te spelen en een lekkere koek te versieren. Bij het thema Sinterklaas konden de Pieten natuurlijk niet ontbreken; ook zij hebben lekker meegedanst en pepernoten uitgedeeld. Dit schooljaar zijn er nog drie fantastische disco’s, te weten op de vrijdagen: 7 februari 2020, 20 maart 2020 en 17 april 2020. De groepen 3 tot en met 5 van de basisschool komen van 18:00 uur tot 19:30 uur. De groepen 6 tot en met 8 van 19:45 uur tot 21:30 uur. Locatie: De Lindeboom. De thema’s worden nog even geheim gehouden, maar het

De Lange neemt afscheid van Novy Met frisse moed gaat firma De Lange aan de Oerdijk het komende nieuwe jaar in. Het jaar 2020 zal namelijk het jaar worden van een grote verandering!

worden weer drie fantastische avonden. Alweer 12 jaar organiseert KiXxx jaarlijks met veel plezier zes disco’s en een buitenactiviteit. Dit hoopt de organisatie natuurlijk nog jaren te blijven doen, zodat ze nog vele kinderen lekker kan laten dansen en spelen. Tijdens de disco’s is hulp altijd welkom. Wil je dus een keer zelf zien hoe leuk de kinderen het zo’n avond hebben, meld je aan via e-mail: Kixxx4fun@gmail.com. De KiXxx organisatie, Caroline, Esther, Louis, Mariska, Marloes, Meike, Richard en Sietske,wenst iedereen hele fijne feestdagen en een dansbaar 2020. Tot KiXxx!

door de kleinere winkel natuurlijk wel iets inkrimpen. Maar het zal niet heel erg veel gaan verschillen van het huidige assortiment. Wel zal firma De Lange gaan samenwerken met meerdere nieuwe leveranciers, waardoor ze ook juist producten kan gaan aanbieden die elders moeilijk te vinden zijn.

Sinds 2002 zijn zij aangesloten bij de Novy formule. Deze formule is de afgelopen jaren echter in andere handen gekomen en heeft door deze verandering voor De Lange geen meerwaarde meer. Daarom neemt De Lange op 1 januari 2020 afscheid van Novy en gaan de eigenaren door als een zelfstandige winkel.

Op maandag 30 december en dinsdag 31 december a.s. wordt er een grote opruiming gehouden van artikelen die niet meer in het assortiment blijven, van overvoorraad en magazijnopruiming.

Begin januari zal de winkel een paar weken gesloten zijn om deze veranderingen door te voeren. De huidige winkel zal worden opgedeeld in twee helften. Buurman Lanco Mode wordt daardoor groter, en de winkel van De Lange zal inkrimpen. Het assortiment dat zal worden aangeboden, staat nog niet helemaal vast, maar zal

Er gingen de afgelopen maanden veel geruchten door het dorp dat de winkel van De Lange aan de Oerdijk helemaal stopt. Maar dat is dus niet waar. De Lange krijgt in 2020 wel een nieuwe winkel, een nieuwe naam én een nieuw logo! Maar hoe en wat, dat blijft allemaal nog even een verrassing!

30 en 31 december grote opruiming

J

I In december zijn we extra geopend op de maandagochtenden.

Novy de Lange En uiteraard zijn we op de Oerdijk 19, Schalkhaar, tel. 0570-752535 www.novydelange.nl

kerstmarkt aanwezig met een kraam.


31

I N S C H A L K H A A R - december 2019

Loterij ten bate van nieuwe sfeerverlichting Vorige maand is de nieuwe sfeerverlichting geïnstalleerd in ons dorp. Dit heeft de Ondernemers Vereniging Schalkhaar (OVS) geïnitieerd, maar de OVS doet dit uiteraard voor het hele dorp. Om deze nieuwe verlichting te bekostigen, hebben de ondernemers onder andere een aantal sponsoren geworven.

SPONSOREN

OMSLAG september 2011:Opmaak 1

FEESTVERLICHTING SCHALKHAAR

18-11-2011

10:05

Pagina 4

Makelaardij, administratie of verzekering...

De Ondernemers Vereniging Schalkhaar heeft nu ook een loterij uitgeschreven. Loten kosten € 1,00 per stuk en de hoofdprijs is een reischeque (ter waarde van € 250,-) van VakantieXperts Ilona. De 2e prijs een waardebon van Party Service Holten (ter waarde van € 200,-) en de 3e prijs is een cadeaubon ter waarde van € 100,van DA Drogisterij Marianne van der Liende. Daarnaast zullen er nog vele andere prijzen zijn. Wil jij niet alleen genieten, maar ook bijdragen aan de nieuwe boom-/feestverlichting in ons dorp? Koop dan op de kerstmarkt op zaterdag 14 december a.s. één of meer loten! En wie weet win je er ook nog wat moois mee!

. . . bij ons bent u aan het juiste ad

De loten zijn ook verkrijgbaar bij: DA Drogist Marianne vd Liende, Elektroworld Rookes Rietman, Bloem en Groen, IJssel bikes, Chill, Headlines, Kapsalon Jeannet, Novy De Lange, Edwin Wichink úw Topslijter, Plus Joffrey ter Horst, Mark Optiek, Berghuis, Lanco Mode en Susan Haarzaak, te herkennen aan onderstaande poster op de deur!

Oerdijk 21, 7433 AE Schalkhaar T 085 - 7600948 - info@onbezorgd-wonen.nl

www.onbezorgd-wonen.nl SINDS 1909

Ruime parkeergelegenheid via ingang Oerdijk 21a Vrijdagavond: koopavond

9

Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737

KASSABONACTIE in december hebben we onze laatste leuke maandactie ter gelegenheid van ons 25 jarig bestaan VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM -

WWW.TOTAL-LOOK.NL

- NU OOK ONLINE BOEKEN

MOOI EN GEZOND HAAR BEGINT BIJ EEN GEZONDE HOOFDHUID!

DECEMBERMAAND 16 december zijn we weer aanwezig op de kerstmarkt in Schalkhaar ——— tijdens de kerstperiode bieden wij ruimere openingstijden ——— TEAM TOTAL LOOK WENST U EEN HELE FIJNE FEESTMAAND

Marianne

heeft u klachten als roos, eczeem, haaruitval, psoriasis of alopecia areata?

Liende

van der met de mediscope zijn wij in de unieke gele-

de Lange

genheid om onder deskundig advies een professionele diagnose te maken van uw hoofdhuid en haar. Wij zien u graag in onze kapsalon voor een vrijblijvend advies

kapsalon· greath lengts · permanente make-up · mediceuticals · beauty · microdermabrasie · microneedling · massage · pedicure · manicure · shellac · visagie · wimperextensions · Icurl · afslanken · kleding · tassen · sieraden

SCHALKHAAR Timmermansweg 33 (0570)-636736 · DEVENTER Andriessenplein 37 (0570)-514740

Zandpoort

EN MEDE MOGELIJK DANKZIJ:

BLOEM & GROEN - CHILL - RK BASISSCHOOL - OLIEBOLLENKRAAM PAUL BUGTER WONINGSTOFFERING - VAKANTIE XPERTS ILONA VELDWIJK PEDICURE PRAKTIJK NICOLIEN IN 'T HOF

Peter ten


32

december 2019

SHOP & WIN!

VANAF

, 9 9 5 €

- INSCHALKHAAR

C

KOM NA MAAK K AR ONZE WIN KEL EN ANS OP DRAAIFA EEN GRATIS MEES OF UTEUIL RICO!*

F IN STO

KEUZEMOGELIJKHEDEN Maten in Small, Medium en Large Elektrisch verstelbaar d.m.v. 2 motoren Mogelijk met een accu (draadloos) 7 draaibare pootvarianten 33 stofkwaliteiten in bijna 100 kleuren 6 ledersoorten in meer dan 50 kleuren

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Ruime parkeergelegenheid via ingang Oerdijk 21a Ruime parkeergelegenheid via ingang Oerdijk 21a Vrijdagavond: koopavond

SINDS 1909

9

Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737

a5adv_MEES_RICO_staand.indd 1

24-05-19 15:31