Inschalkhaar 3

Page 1

H ET HUIS-AAN-HUISBLAD VA N , VO O R E N OV E R S C H A L K H A A R , AV E R LO E N F R I E S W I J K

IN Schalkhaar 1e jaargang | Nr 3 | maart 2014

5 Prominente rol voor Gerard Hullegie

7 Outletnieuws

9 Stekjesbeurs ZijActief

10-11 GEMEENTE BELANG Gemeenteraadsverkiezingen

Regiegroep Schalkhaar Eind 2011 is binnen het dorp Schalkhaar de ‘Regiegroep Schalkhaar’ opgericht. Deze tijdelijke groep heeft een coördinatie- en aanspreekfunctie voor ontwikkelingen in het dorp c.q. cultuurhuis in Schalkhaar.

lissement definitief is afgewikkeld en naar verwachting de komende maand door de curator wordt afgerond is het moment aangebroken om duidelijkheid te creëren en ons als Regiegroep Schalkhaar naar buiten toe te presenteren. Wie is de Regiegroep Schalkhaar? De Regiegroep Schalkhaar bestaat uit de volgende personen: Cor-Jan van Silfhout - Voorzitter, Kees van Marion, Hans Hilhorst, Gerard Nije Bijvank, Harry ten Have, Irene de Negro, Marcel Bartels, Titus Swartjes en Ben de Fooij

Directe aanleiding voor het oprichten van de Regiegroep Schalkhaar Voorafgaand aan het faillissement van Stichting ’t Haarhuus en Schalkhaar Horeca BV in mei 2011, zijn door een aantal betrokken personen en instanties grote zorgen geuit over de wijze waarop het cultuurhuis aspect vorm werd gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat in juni 2011 een regiegroep is opgericht. Dit initiatief had als doel om tijdelijk een aanspreekpunt te creëren

en waar nodig de coördinatie op zich te nemen. De samenstelling van deze groep is een redelijke afspiegeling van vertegenwoordigers uit dorp en verenigingsleven en bij het dorp zeer betrokken personen. De regiegroep heeft, in afwachting van de afwikkeling van het faillissement, tot nu toe op de achtergrond de interne en externe belangen van het dorp zo goed mogelijk behartigd. Nu het fail-

Wat gaat de regiegroep doen? De komende periode wil de Regiegroep Schalkhaar de coördinatie en afstemming tussen verschillende geledingen in ons dorp behartigen. Daarnaast willen wij, in nauwe afstemming met Platform Schalkhaar, ons ook nadrukkelijk profileren richting de dorpsbewoners en lokale overheid. Dit is nodig om, met het oog op de veranderingen binnen wet- en regelgeving, de belangen en voorzieningen in het dorp op peil te houden. Het doel is om weer een dynamische en synergie ontwikkelende gemeenschapszin te krijgen. Door alle perikelen is er veel onrust ontstaan in de gemeenschap en is het van belang een goede vertrouwensband op te bouwen. De Regiegroep Schalkhaar neemt het initiatief om

in samenspraak met bewoners, verenigingen en instanties uit Schalkhaar door openheid, saamhorigheid, transparantie en duidelijkheid meer onderlinge verbinding, samenhang en coördinatie te realiseren. Als aftrap organiseren wij in april aanstaande een inspiratiedag waarbij een aantal vertegenwoordigende en representatieve personen uit het dorp worden uitgenodigd. Op deze dag willen wij ons gezamenlijk laten inspireren en informeren over gewenste en noodzakelijke (beleids) ontwikkelingen in onze gemeenschap. De uitkomsten van deze dag willen wij gebruiken om toekomstplannen verder uit te werken. De Regiegroep Schalkhaar richt zich in 2014 met name op: • De organisatie van een Schalkhaarse inspiratiedag met vertegenwoordiging uit verschillende geledingen • Uitwerking, besluitvorming en verantwoording besteding subsidiegelden • Het cultuurhuis aspect • Profilering en verantwoording van de Regiegroep Schalkhaar naar de bewoners van het dorp Schalkhaar door openheid en transparantie • Ontwerpen van een gedragen regiestructuur voor het dorp Schalkhaar • Opzetten en bemensen van een definitief coördinatieorgaan voor het dorp Schalkhaar vervolg zie pagina 6

Renovatie tuinen rondom gebouwen De Lindenhof

wing. De gazons dienen grotendeels verhoogd te worden en opnieuw ingezaaid. De parkeerplaats aan de zijde van de Lindeboomsweg zal gedeeltelijk worden vernieuwd en er wordt een plan gemaakt om de herkenbaarheid van de drie appartementsgebouwen te verbeteren. Op De Lindenhof

voor al uw elektro werkzaamheden

Vincent Beumer 06 20945756

info@vbelektrotechniek.nl www.bloemgroen.nl www.bloemenschalkhaar.nl

Oerdijk 36 | 7433 AB | Schalkhaar 0570- 620553 | 06-21833576 info@bloemgroen.nl

Leiding gezocht voor scoutinggroep Wil je je organisatorische kwaliteiten verder ontwikkelen? Dan biedt het leiding geven aan een leeftijdsgroep bij scoutinggroep Ariens-Buette goede mogelijkheden. Informeer bij Info@ariens-buette.nl naar de mogelijkheden om eens mee te lopen met de leiding van een leeftijdsgroep naar keuze. Is dan je interesse gewekt dan kun je gebruik maken van diverse mogelijkheden bij scouting Nederland om extra trainingen te volgen om je meer thuis te laten voelen in de activiteiten die onder het leiding geven vallen.

Wijziging datum ophalen oud papier

In opdracht van het bestuur van stichting De Lindenhof is door het Groenadviesbureau Harry ten Have een renovatieplan gemaakt voor de tuinen en de parkeerplaatsen rondom de gebouwen van De Lindenhof, waar senioren (aanvankelijk uit de vroegere gemeente Diepenveen) gehuisvest zijn. De bouw van de drie appartementsgebouwen waaruit De Lindenhof bestaat en de tuinaanleg heeft plaats gevonden in het begin van de jaren 1970. De bomen en heesters die in de 1,2 hectare grote tuin staan, zijn na ruim 40 jaar aan een grote snoeibeurt toe en gedeeltelijke zelfs aan vernieu-

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal

zijn 60 appartementen, verdeeld over drie gebouwen van elk twintig wooneenheden. Door de centrale ligging in Schalkhaar en het vele groen rondom de appartementen is het een aantrekkelijke woonplek voor senioren. En dat is een goede reden om deze voor-

ziening voor het dorp naar behoren te onderhouden . Het plan is om het renovatiewerk in de tweede helft van dit jaar uit te voeren en het streven is om de hele klus in januari 2015 gereed te hebben.

Het oud papier wordt in Schalkhaar elke eerste zaterdag van de nieuwe maand ingezameld door SVS Volleybal. Op zaterdag 5 juli zijn er geen inzamelauto’s beschikbaar, dus kan het oud papier niet worden opgehaald. Dit gaat nu gebeuren op 12 juli, de tweede zaterdag van de maand. Omdat iedereen gewend is om op de eerste zaterdag van de maand het oud papier aan de weg te zetten wil SVS Volleybal dit graag nu al onder de aandacht van de inwoners van Schalkhaar brengen.


2

maart 2014

- INSCHALKHAAR

Zaterdag 15 maart: van 9.30 tot 14.00 uur! open dag van de zorg

Wij verzorgen uw strijkgoed.

• Rondleiding woonlocatie boerderij Roelvink • Leuke kinderactiviteiten • Rondleiding De Gooijer Marke (met koopjesmarkt) • Verschillende demonstraties • Gratis pendelbus

Is er vanwege uw gezondheid of drukke werkzaamheden geen gelegenheid om te strijken? Dan is Het Strijkhuys de oplossing voor u! Het Strijkhuys is dé nieuwe strijkservice voor Deventer en directe omgeving. Snel, accuraat, hygiënisch en met het gemak van een haal- en brengservice, en tegen betaalbare prijzen. Kortom, een vertrouwd adres voor al uw strijkgoed. Voor nieuwe klanten hebben wij een speciale kennismakingsactie!

Telefoon: 06 29 578 576 • info@strijkhuys.nl • www.strijkhuys.nl

Het Groene Erf en boerderij Roelvink, Oerdijk 108, Schalkhaar Dagactiviteitencentrum De Gooijer Marke -Wasserette, Industrieel Werk, Ouderen Onder Andere(n)Prinses Beatrixweg 8, Schalkhaar, www.deparabool.nl

u n . r a a h k l a h c s . www

Dorpspraat over én uit Schalkhaar, het leukste dorp in Overijssel! Weet en laat weten wat er leeft in Schalkhaar!

Bij onraad:Tel.: 0570 - 62 16 87

Welke activiteiten zijn er in Schalkhaar?

Hoe vind ik hulp thuis?

Huurtoeslag. Hoe regel ik dat?

Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u terecht in de

www.wijkwinkeldeventer.nl email: wijkwinkel@obdeventer.nl – telefoon: (0570) 67 57 00

sponsor van:

www.schalkhaar.nu - redactie@schalkhaar.nu

tegen inlevering van deze advertentie

20% korting op artikel naar keuze


3

I N S C H A L K H A A R - maart 2014

Menskracht organisatie Open Podium nodig De organisatoren van het jaarlijkse Open Podium in Schalkhaar hebben onvoldoende menskracht om evenement voor dit jaar op te pakken. Ook staat de maand van uitvoering ter discussie. ‘We proberen het Open Podium in 2015 ergens in de maand september te gaan houden’, laat Atty Fischer namens de werkgroep weten. Wilt u de gelederen komen versterken? Neem dan contact op met Atty Fischer: telefoon 0570-631870.

Veel activiteiten in Kenniscentrum Oncologie Deze maand zal er bij het Kenniscentrum Oncologie (KCO) in Schalkhaar weer een nieuwe groep voor het revalidatieprogramma ‘Herstel en Balans’ van start gaan. Aanmelden voor dit programma is nog mogelijk.

Hunneruiters bereiden zich voor op feest

Expositie Peter van der Mede in School van Frieswijk

De voorbereidingen voor het 40-jarige jubileum van LR & PC De Hunneruiters, op 28 juni a.s., is in volle gang. De geschiedenis wordt weer doorgelezen; oude verhalen komen naar boven.

Tot en met vrijdag 11 april exposeert Peter van der Mede (Rotterdam, 1956) in de School van Frieswijk. Van der Mede staat bekend om zijn poëtische inslag, subtiel kleurgebruik en symboliek in zijn werk.

Hoe is het allemaal ontstaan en wie zijn de oprichters? Wat heeft zich in de afgelopen 40 jaar allemaal afgespeeld binnen de vereniging? Er is een ‘Hunneruiterslied’, maar wie kent dat nog? En zo spelen er nog vele andere facetten in de voorbereiding op het jubileum.

De schildertechniek van Van der Mede bestaat uit wikken en wegen, laag op laag, soms krassen en weghalen of een objet trouvé toevoegen net zolang tot het beeld goed is. De opening van de expositie werd vorige maand gecombineerd met een concert van Anouk Hendriks en voorafgaand een optreden van Julia van der Mede (dochter van) en gitarist Thomas Paalman. De tentoonstelling is nu nog elke zaterdag te bezichtigen van 13.00 uur tot 17.00 uur en op afspraak (0570530115). De School van Frieswijk is gelegen aan de Avergoorsedijk 2 in Schalkhaar.

IN InSchalkhaar verschijnt in Schalkhaar, Averlo en Frieswijk op 2000 adressen.

Voor de lezers die een Nee-Nee sticker op de brievenbus hebben, liggen op een aantal plaatsen in Schalkhaar ook exemplaren van deze krant. Deze plekken zijn: Plus Supermarkt, Bibliotheek/ Wijkwinkel, Huisartsenpost Pastoorsdijk, kantine Sportpark De Wijtenhorst, Nunu, Park Braband, Nicolaasschool, OBS de Sleutel, Plezier Atelier. Over 2 weken is deze krant ook ‘online’ te lezen, http://issuu.com/inschalkhaar.

Redactie: Rudy Brouwer redactie@inschalkhaar.nl Media-adviseur: Willy van Straaten. 06-36579226 info@inschalkhaar.nl Facebook: www.facebook.com/INschalkhaar Twitter: twitter.com/InSchalkhaar Aanleveren advertentiemateriaal via e-mail: info@inschalkhaar.nl (Persberichten en foto’s die opgestuurd of gemaild worden, dienen vrij te zijn van rechten) Druk: Drukkerij Noordholland Verspreiding: All-inn, tel: 0571-274137

Bent u nog in het bezit van oude foto’s, filmmateriaal, een oud wedstrijdtenue of andere relevante Hunneruiter items? Laat het de vereniging weten: jubileum.Hunneruiters@hotmail. com U doet er de jubilerende vereniging een groot plezier mee, waarvoor alvast hartelijke dank! Bij voldoende aanmeldingen zal er ook worden gestart met danssessies. De bedoeling van deze danssessies is om via beweging en dans aandacht voor jezelf te hebben, zowel voor lichaam als voor emoties en gevoelens. Tot april exposeren vrijwilligers nog hun schilderwerken bij KCO. Elke woensdagochtend zingt in het kenniscentrum het koor Brassa van 10.30 uur tot 12.00 uur. En ’s avonds is er gelegenheid om creatief bezig te zijn tijdens een Open Atelier (vanaf 19.30 uur). Sinds begin februari

wordt op donderdagochtend Holistic Pulsing gegeven. Iedere vrijdagochtend is er, van 10.00 uur tot 11.00 uur, een inloopochtend voor mensen die kanker hebben, of hebben gehad. Voor persoonlijk advies bent u natuurlijk van harte welkom, zowel voor uzelf als voor uw partner en kinderen. Op woensdag 23 april organiseert het Kenniscentrum Oncologie in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis ‘For Kids’, een kindermiddag. En op

Skaats’n met Driek

I

k zal ut maar eerluk bekenn’n: ik hebbe zeld’n zo völle met de konte op de banke e-zèt’n as de afgeloop’n wèk’n, want ik binne helemoal gek van de Olimpiese Spöll’n. Al die keerls die op twee van die plankies de berg afzoest, sleeboppers dee-j in zo’n gammel karretjen deur zo’n tunneltjen gliejt. Pragtug allemoal en as egte vent za’k d’r maar eerluk veur uutkomm’n: al die wulpse deerntjes in hun strakke pakkies loat mie ok niet helemoal onbereurt. Mag ik as man op lèftied nog geniet’n van zo’n wigt van pakweg duuzend wèk’n met de Alpjes nog un stuk hooger dan mien eigen vrouwe? Afijn, ik dwaale weer af. Nee, ut meeste he’k tog weh genoat’n van onze jongens en meisjes op de skaats’n. Ze waar’n de heele wereld de baas en haald’n vragt’n an medaljes binn’n. En toen ik op zo’n middag keek noar al die jongens uut Voorst, Holt’n en Roalte die veuran reej’n, dwaald’n mien gedagt’n zwat vanzelluf af

maandag 26 mei wordt op de locatie in Schalkhaar de Viva la Donna Dag, een verwendag voor vrouwen met kanker, georganiseerd. Het Kenniscentrum Oncologie aan de Koningin Wilhelminalaan 13 is er voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad, ongeacht de prognose. Voor meer informatie zie www.kenniscentrumoncologie.nl of neem contact op via telefoonnummer 0570608600 of e-mail: secretariaat@kenniscentrumoncologie.nl

noar vrogger. Hept juule dat ok nog met e-maakt? Ut kraakt’n dat ut vroor en met un dikke woll’n mutse op de kop en un paar ieskolde hand’n in deurwèkte handschoen’n liepen wie riej’n dikke noar de Douwelerkolluk um onze holtjes onder te bind’n. En ah kwam ik nit völle vedder dan un betjen krabbel’n op ut ies met pakweg um de vief meet’r un hassenschudding, un pienlukke konte of un gebròk’n arm, waand’n ik mie in die tied eff ’n Ad Schenk, Kees Verkerk of Jan Bols. Da’k dan links en rechts veur bie u-sjeest wedde, zag ik nit. Ik veuld’n mie nog steeds Adje, Kees of Jan. En a’k dan helemoal boft’n, had ik nog un paar kwatjes van mien moa met e-kreeg’n um, as mie de pisse zwat bevroor, eff ’n op te warm’n met un bakjen sjokola en un gevulde koake bie de kroame van Schutte. Want as d’r ergens geld te vedeen’n was, dan was Schutte d’r altied bie. En wie waar’n um dankbaar ah kon hee ok nit veurkomm’n dat wie an’t ende van de dag met rooje teen’n

Het jeugdkoor van de Nicolaaskerk is op zoek naar nieuwe leden We repeteren elke week op woensdag van 12:30 uur t/m 13:15 uur op de Nicolaasschool. Informatie kunt u verkrijgen bij Rob van den Berg (tevens leerkracht Nicolaasschool), e-mail: rob.vandenberg@ live.nl

en kromme vingers veur de gleujende kachel zat’n. En tewijl ik doar zo op de banke noar al die kannonn’n uut Voorst, Holt’n en Roalte zat te kiek’n dach ik in één keer: Woarumme komt al die toppers wel uut dörpen bie ons uut de buurte moar nit uut ons eigen dörp met zien Douwelerkolk. En hoe ik d’r ok oaver noadenke, it zol ut nit weet’n. Nou ja misgien is ut weh zo dat wie meer un voetbaldörp bint. En al krig-e d’r dan gin medalje veur: ut maakt mie stiekum tog weh trots dat onze eig’n Schalkhaarse Gerard Hullegie hoofd opleiding’n wöt bie ut groote Kohet. Da’s ok mooj.

Driek van de Oerdiek


4

maart 2014

• Kleine reparaties • Timmerwerk • Installatie- en schilderwerk • Tuinonderhoud • Bestrating, hekwerk • Verlichting aansluiten • Montage en demontage • Nog veel meer klussen

9

11

6

NIEUW

Mooie nieuwe oma fiets met rose banden voor € 349,Rose banden ook los verkrijgbaar per set: van € 47.80 voor € 35.Bandenmaat: 28 x 11/2

2

- INSCHALKHAAR

7

3

8

4

5

1

ook uaw a k! rijwielz

DE GOEDE

tweewielers Oerdijk 34 - Schalkhaar - Tel. 0570 - 606500

1 paasdag geopend! e

Familiefeesten & partijen, vergaderfaciliteiten van 5-250 pers. bruiloften, à la carte restaurant

Bent u het ook zat om zelf uw administratie te doen?

SWARTJES

Stuur dan een mailtje naar info@ruitenbeekadministratief.nl of bel 0570-676066 voor een vrijblijvende kennismaking.

Jacqueline Bruggeman-Ruitenbeek De Haarmansenk 12, 7433 HE Schalkhaar, T 0570-676066 info@ruitenbeekadministratief.nl, www.RuitenbeekADMINISTRATIEF.nl

Vinoloog & Liquorist Pastoorsdijk 26 - 7433 DK Schalkhaar T 0570-631739 - F 0570-620173 Swartjes@uw-topSlijter.nl - www.uw-topSlijter.nl

geldig t/m 23 maart 2014

Lindeboomsweg 1a, 7433 BH, Schalkhaar, 0570-625225 info@delindeboomschalkhaar.nl


5

I N S C H A L K H A A R - maart 2014

Prominente rol bij GA Eagles ‘Jeugdopleiding levensader van iedere club’ De Deventer voetbalclub GA Eagles werkt achter de schermen hard aan de inrichting van een nieuwe eigen jeugdopleiding. Coryfeeën als ‘mister GA Eagles’ John Oude Wesselink en Henk ten Cate, oud trainer van onder meer GA Eagles, Ajax en FC Barcelona, zijn de initiatiefnemers, maar voor onze dorpsgenoot Gerard Hullegie is ook een belangrijke rol in de nieuwe jeugdopleiding weggelegd. ‘Henk ten Cate en John Oude Wesselink hebben mij al in een vroeg stadium van hun plannen benaderd om een rol te gaan vervullen in die nieuwe jeugdopleiding’, vertelt de 54-jarige Hullegie in zijn gezellige woning aan de rand van Schalkhaar. ‘Ik zal de jeugdtrainers gaan aansturen en bovendien ben ik verantwoordelijk voor het ‘scoutingapparaat’. Mijn ambitie is om ieder jaar minimaal één talent af te leveren bij de hoofdmacht van GA Eagles.’ Hullegie speelde vanaf zijn 16e jaar zelf bij de Deventer profclub. In de zes seizoenen die volgden behoorde hij drie jaar bij de eerste selectie. ‘Het

spelen in de eredivisie met GA Eagles, was een hoogtepunt op zich’, kijkt de Schalkhaarder terug op zijn actieve profcarrière. Als jonge voetballer had hij te maken met trainers als Joop Butter, Joop Brand, Spitz Kohn, George Knobel, Ger Blok, Wiel Coerver, Henk van Bussel en Ruud Geestman. Niet de minste namen in voetballand. Zijn roots als voetballer liggen bij onze plaatselijke voetbalvereniging SV Schalkhaar. ‘Vanaf mijn twaalfde tot achttiende heb ik diverse Nederlandse jeugdteams doorlopen. Met als hoogtepunt het spelen op Wembley tegen het Engelse nationale scholierenelftal. Na mijn tijd bij GA Eagles ben ik terug gegaan naar Schalkhaar. Op de toenmalige Wijtenhorst heb ik nog tien jaar in het eerste elftal gespeeld, met als hoogtepunt een promotie naar de tweede klasse.’ Tijdens en na zijn actieve periode als voetballer is Hullegie, getrouwd en vader van drie kinderen, de sport uiteraard altijd op de voet blijven volgen. Hij trapte op recreatief niveau, in het derde en later zevende elftal van SV Schalkhaar, zelf nog een balletje en speelde bovendien een vijftal jaren zaalvoetbal bij onze plaatselijke trots. ‘Daarnaast ben ik altijd actief geweest als (jeugd)trainer bij Schalkhaar en een aantal jaren als scout voor GA

Emmink zegt ‘bang’ te zijn dat het initiatief vooral vanuit nostalgische gedachte gebeurt. ‘En vanuit de euforie na de promotie naar de eredivisie, afgelopen jaar. De opleiding zal moeten werken met een te klein budget, ongeveer een derde van wat andere clubs er in steken.’ Emmink voorziet ook problemen met het scouten van spelers. ‘Jongens die nooit eerder zijn gescout door wie dan ook, omdat ze gewoon niet goed genoeg zijn voor het niveau dat men nastreeft. Of omdat ze zijn afgevallen bij andere BVO’s en langzamerhand ‘dood’ gescout zijn.’

Ook het late ‘instapmoment’ voor spelers vanaf de B- en A-junioren en het lage niveau waarop men moet

Eagles. Zo ben ik de club altijd blijven volgen.’ Gerard Hullegie vindt het belangrijk dat GA Eagles weer een eigen jeugdopleiding krijgt. ‘Een eigen jeugdopleiding blijft de levensader van iedere club. Dus ook voor GA Eagles. Ook het amateurvoetbal in de stad en de regio is er bij gebaat. Als jeugdspelers het bij GA Eagles niet redden, komen ze beter en sterker terug bij hun amateurclub. Kijk maar naar het huidige eerste elftal van SV Schalkhaar. Daar lopen minimaal vijf of zes spelers die jaren geleden hun opleiding bij GA Eagles hebben gehad.’ De afgelopen jaren is Hullegie Hoofd Opleidingen geweest bij voetbalvereniging SV Schalkhaar. ‘Vanuit die rol

signaleer ik dat er maar heel weinig trainers zijn, die het (jeugd)voetbal echt beter kunnen maken.’ Aan de ene kant zegt onze sympathieke dorpsgenoot het wel jammer te vinden dat GA Eagles als locatie sportpark De Zuiderlaan in Twello heeft gekozen en niet De Horsterhoek in Schalkhaar. ‘Maar ik begrijp het wel. Voor SV Schalkhaar is zoiets niet te faciliteren.’ In de media is er stilte, maar intussen worden de nodige piketpaaltjes geslagen. Twee weken geleden werd bijvoorbeeld bekend gemaakt dat oud prof Harry Decheiver is aangetrokken als trainer van de nieuwe A-jeugd. ‘In eerste instantie is de aanstelling van de trainers een verantwoordelijkheid van de projectgroep en is met name

Hoofd Opleidingen Marcel Emmink:

‘SV Schalkhaar heeft geen last van jeugdopleiding GA Eagles’

Net als iedereen die GA Eagles een warm hart toedraagt, juicht ook Marcel Emmink, Hoofd Opleidingen van voetbalvereniging SV Schalkhaar, het toe dat de Deventer profclub weer begint met een eigen jeugdopleiding. ‘Omdat ik vind dat elke Betaalde Voetbal Organisatie (BVO) zo’n eigen opleiding moet hebben. Maar ik zet er ook vraagtekens bij.’ starten (4e Divisie) bezorgen Emmink twijfels. ‘Deze spelers krijgen geen reële kans, de tijd om spelers op te leiden is veel te kort en deze spelers steken energie in iets waarbij ze opvulling zijn.’ Duidelijk is volgens Marcel Emmink dat men mijlenver achter ligt op andere betaalde clubs, waar voetbal en studie hand in hand gaan, waar ook een E/D-categorie is, waar twee teams per categorie zijn, waar spelers medisch worden begeleid en waar de organisatie van hoog niveau is. ‘Kortom, GA Eagles start met een

grote achterstand en met hele beperkte middelen. De vraag is of dat kan. Met alleen de kretologie van de afgelopen maanden gaan ze het niet redden’, oordeelt Emmink kritisch. De keuze voor Twello als locatie begrijpt hij wel. ‘Al hadden ze gewoon voor Deventer moeten kiezen. Ik heb begrepen dat SV Schalkhaar in beeld is geweest, maar wij hebben gewoon niet de ruimte om dat te faciliteren. Doordeweeks en op zaterdag is het al bomvol en daarnaast hebben we te maken met Buiten Schoolse Opvang. Of andere clubs in Deventer ook een optie waren weet ik niet. Maar het

lijkt me dat Kon. UD en Colmschate ‘33 betere zijn dan Twello.’ De amateurvereniging SV Schalkhaar heeft volgens Marcel Emmink geen last van de betaalde clubs. ‘GA Eagles komt er nu bij, maar hier op sportpark De Horsterhoek lopen wekelijks scouts van verschillende betaalde clubs, zoals FC Twente, FC Zwolle, Vitesse en De Graafschap. Zo verlies je wel eens spelers en dat is geen ramp, maar mooi voor de speler en ook mooi voor je jeugdopleiding zelf. Daarnaast: het mes snijdt aan twee kanten. Het zorgt er ook voor dat spelers die afvallen bij zo’n BVO

Henk ten Cate hier mee bezig’, vertelt Hullegie. ‘Maar natuurlijk is er onderling regelmatig contact over kandidaattrainers.’ De Schalkhaarder is intussen druk bezig om het ‘scoutingapparaat’ opnieuw te organiseren. ‘Er staan ook verschillende spelers van SV Schalkhaar op de lijst’, verklapt Hullegie. ‘Deze jeugdspelers zijn positief opgevallen bij onze scout Kenneth Zandvliet, KNVB scouts en mijzelf. Ik denk dat GA Eagles snel achterstand in opleiding goed kan maken. Er is voldoende potentieel in de Stedendriehoek. Het is wel belangrijk om de juiste trainers en scouts aan te trekken. Die zullen het verschil gaan maken.’

naar Schalkhaar terugkeren of dat spelers zich graag bij onze vereniging aanmelden, omdat ze op hoog niveau willen spelen of meer kans willen hebben om te worden gescout.’ De kwaliteit van het jeugdvoetbal in de regio vindt het Hoofd Opleidingen van SV Schalkhaar niet geweldig, uitzonderingen daargelaten. ‘Maar, alles heeft ook te maken met het vroege scouten en weghalen van jeugdspelers. Ruim tien jaar geleden hadden de betaalde clubs alleen een A-, B- en C-team. Nu heeft men ook een E- en D-categorie met twee teams. Amateurclubs als SV Schalkhaar verliezen dus al heel vroeg spelers en dat komt niet ten goede van het niveau. Maar het verschil tussen Schalkhaar en andere grote clubs uit de regio is dat we zelf ook veel energie steken in het selecteren van tweede teams vanaf de F- tot en met C-leeftijd.’ Bij die teams staan in de ogen van Emmink goede en gekwalificeerde trainers en de teams spelen op een prima niveau. ‘Dat levert ons gewoon heel veel op en zo staan er altijd spelers klaar om het vertrek van andere talenten naar jeugdopleidingen van betaalde clubs op te vangen.’


6

maart 2014

vervolg van voorpagina... Welke droom hebben wij ? We zien het dorp Schalkhaar voor ons waar de inwoners zich thuis, veilig, gekend en nodig voelen. Ze nemen actief deel aan het gemeenschapsleven en ontwikkelen zichzelf. Het is vanzelfsprekend om naar elkaar om te willen zien. Mensen maken deel uit van de hechte sociale verbanden. De synergetische kracht, van mensen zelf en van hun omgeving, wordt volop benut. Mensen en organisaties zijn erg betrokken bij elkaar. We maken zoveel mogelijk gebruik van elkaars maatschappelijk vastgoed en er is sprake van een gemeenschappelijke coördinatie en beheer. Verenigingen en organisaties stemmen hun activiteiten op elkaar af en maken maximaal gebruik van elkaars deskundigheden en capaciteit. Alles draait om de eigen kracht die in mensen zelf en in hun omgeving zit. Alle ondersteuning die mensen ontvangen, is erop gericht dat zij het heft in eigen hand weten te houden of te hernemen. Dit geldt voor de hulp die mantelzorgers, familie en buren bie-

den, maar ook voor de wijze waarop scholen, verenigingen, het welzijnswerk, huisartsen, zorginstellingen, bedrijven en de gemeente ondersteuning geven. In het dorp Schalkhaar is iedereen speler en niemand toeschouwer. Iedereen doet mee. Hierdoor blijft het dorp levendig en bestaat er voor zijn inwoners een mogelijkheid om een actieve invulling te geven aan de leefbaarheid van Schalkhaar zonder dat

www.bloemgroen.nl www.bloemenschalkhaar.nl

Oerdijk 36 | 7433 AB | Schalkhaar 0570- 620553 | 06-21833576 info@bloemgroen.nl

Passie voor voeten

men het idee heeft dat men het allemaal ‘alleen’ moet doen. De Regiegroep Schalkhaar wil hiertoe een aanzet geven. Wij zullen u blijven informeren over de voortgang. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u gerust contact opnemen met één van de leden van de Regiegroep Schalkhaar. Kijk voor meer informatie op www.platformschalkhaar.nl/ index.php/contact/regiegroep.

Erkend voor ziektekostenvergoeding t.b.v. de diabetische en reumatische voet. Gediplomeerd lid ProVoet op dinsdag bij; Podologie van Oldeniel Pastoorsdijk 5 Schalkhaar T: 0570-622682

Aantal inwoners Schalkhaar: groei vorig jaar! (door Floris Schermer)

‘Zò komen we nooit over die mooie grens van honderdduizend inwoners’, werd er in de gemeente Deventer gezucht, toen bleek dat het totale aantal inwoners vorig jaar, en niet voor het eerst, weer iets was teruggelopen. In Schalkhaar klinken heel andere geluiden, toen per 1 januari bleek dat met name de woningbouw in De Wijtenhorst een relatief flinke toename van het totaal aantal inwoners in het dorp heeft opgeleverd. De cijfers: op 1 januari 2010 4714 inwoners, op 1 januari 2013 4728 inwoners en op 1 januari 2014 5005 inwoners. Dus in de drie jaar vanaf begin 2010 vrijwel geen groei, maar ineens het vorige jaar bijna driehonderd mensen erbij ofwel een groei van ruim 6%! Ik heb daar geen cijfers van, maar het kan niet anders of bijvoorbeeld onze basisscholen, de sportverenigingen in

het dorp en niet te vergeten de winkels moeten dat hebben gemerkt in de ledenaantallen, het aantal bezoekers, het aantal klanten en de omzet. Het zal niet allemaal even spectaculair zijn geweest, maar toch mooi meegenomen. En bedacht moet natuurlijk ook worden dat zo’n sprong naar voren als in het vorig jaar, er voorlopig niet meer in zit!

NIEUW! BABYKLEDING NIEUWE KASTEN:

Herenmerken kleding Broeken / truien 2 stuks €

Medisch Pedicure Diana Huisman

- INSCHALKHAAR

in vele kleuren en maten

DEUREN:

60,00

schuif, draai en jalouzie uitvoering

Vele merken Sportkleding 30 tot 70% korting

Relaxfauteuils Deze week tot nu 30 korting tot 70% 50% korting! Cupido PU 495,-

295,-

W: www.vanoldeniel.nu E: diana @vanoldeniel.nu

op vrijdag in; ‘t Noaberhuus Oerdijk 222 Okkenbroek T: 06-30944699

E: shiradiana@hotmail.com

9 april: Beginnerscursus Digitale Fotografie 24 maart: Beginnerscursus Fotobewerking met Photoshop Elements Locatie: de Lindeboom te Schalkhaar

86

n modelle

Showroom Heeten - Dorpsstraat 50

OUTLETCENTRUM

HEETEN DE KOFFIE STAAT KLAAR

Fotografie en Beeldbewerking Voor aanmelden en meer informatie: www.digidiaal.nl

IEDERE VRIJDAG OPEN VAN AN 10.00-17.00 UUR! IEDERE ZATERDAG OPEN VAN 10.00-16.00 UUR! WEKELIJKS WISSELEND AANBOD • WWW.OUTLETCENTRUMHEETEN.NL • DORPSSTRAAT 50 IN HEETEN


7

I N S C H A L K H A A R - maart 2014

Vocal Group Notes bestormt de podia Afgelopen zondag was de aftrap op het Open Podium in de Deventer Schouwburg en op zaterdag 29 maart treedt Vocal Group Notes in het Amersfoort ICOONtheater, bij het Balk Festival. Voor mei en juni staan onder meer ook al optredens in Deventer, Hengelo en Doetinchem op de agenda. Op de website van Notes www.vocalgroupnotes.nl kun je een actuele agenda bekijken. Notes werkt met eigen, vernieuwende arrangementen van hedendaagse muziek. Er wordt één keer per twee weken gerepeteerd op maandagavond in een eigen studio, waarbij wordt toe-

Lege flessen actie voor jeugd SVS Volleybal Op woensdag 12 maart organiseert SVS Volleybal weer een leuke activiteit voor alle jeugd en mini’s. Jeugdleden van de vereniging hebben zich samen met een ouder (moeder, vader, broer, zus, tante, buurman) opgegeven en spelen tussen 17.00 uur en 20.00 uur een Ouder Kind Toernooi.

gewerkt naar de optredens. Meedoen met Notes betekent: thuis studeren met behulp van een eigen oefensite (partituren en mp3-bestanden). Spreekt dit jou aan? Kijk dan op de website en neem contact op: Johan Bakker, info@vocalgroupnotes.nl. Notes is een nieuwe Vocal Group uit Schalkhaar en zingt het dak er af! Super enthousiast geeft Notes, dat onder de artistieke en muzikale leiding staat van Johan Bakker, een performance waar u energie van krijgt.

Schalkhaarse maakt van Outletcentrum Heeten een prachtig winkelparadijs Op nog geen tien minuten rijden van haar woonplaats Schalkhaar heeft Karin Machielsen afgelopen half jaar een prachtig winkelparadijs geschapen. In het voormalige pand van meubelgigant Boerhof aan de Dorpsstraat in Heeten biedt onze dorpsgenoot in haar Outletcentrum elke vrijdag en zaterdag de beste kwaliteit merkartikelen aan tegen outletprijzen met kortingen van 50 to 70%.

Op dinsdag 22 april wordt door SVS Volleybal de jaarlijkse flessenactie georganiseerd. Met de opbrengst hiervan worden activiteiten voor de jeugd en mini’s gefinancierd. Zet het in je agenda en bewaar je lege flessen met statiegeld voor SVS Volleybal!

Vakkundige hulp van Strijkhuys

Persoonlijke service staat voorop, zodat aan alle wensen van de klanten kan worden voldaan. Zo kan een overhemd met of zonder vouw gestreken worden en opgehangen of opgevouwen worden afgeleverd. Uw strijkgoed wordt, indien u dit wilt, voorzien van een plastic hoes, zodat de kleding tegen vuil of beschadiging beschermd wordt. Strijkhuys is helder in communicatie en in haar diensten, om het u als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken. Strijkhuys, Compagniestraat 3, 7433 MR Schalkhaar, telefoon 0629578576

Samen met haar dochter Kim en schoondochter Sharona heeft Karin de vloeroppervlakte in ruim zes maanden tijd uitgebreid van 100 vierkante meter naar inmiddels ruim 800 vierkante meter. Vanaf deze week is daar bovendien nog eens een complete afdeling, gerund door zoon Damien, bijgekomen met luxe tuinmeubelen, loungesets en parasols van het merk Garden Impressions. Nadat Boerhof Heeten is gestopt met de verkoop van meubelen is het winkelpand nog niets van zijn statige uitstraling verloren. Je loopt binnen in een waar paradijs, waar exclusie-

ve woondecoratie, luxe sieraden en sjaals, sport- en werkkleding, speelgoed en sinds kort ook babymerkkleding overzichtelijk zijn geëtaleerd. Elke week is er een wisselend aanbod; je kunt er van alles tegenkomen. Op zaterdagen lopen er volgens Karin gemiddeld tussen de 300 en 400 mensen rond in de winkel. Een bezoek aan het Outletcentrum Heeten staat dan ook garant voor uren winkelplezier. Er is gelegenheid om gratis te parkeren en de dames uit Schalkhaar schenken je graag een gratis kopje koffie in. Klanten komen uit de driehoek Deventer-Raalte-Holten, maar

Karin wil haar vleugels verder uitslaan en nodigt ook dorpsgenoten uit Schalkhaar uit om eens een kijkje te komen nemen. ‘We doen dit allemaal naast onze anderen baan. Het is ontzettend leuk’, vindt ze. ‘Het is nu nog niet aan de orde dat we er een boterham uit kunnen halen, maar het is prachtig om op deze manier in het Outletcentrum Heeten met een familiebedrijf bezig te kunnen zijn.’ Outletcentrum Heeten, Dorpsstraat 50. Geopend op vrijdag (10-17 uur) en zaterdag (10-16 uur).

Zonnebloem haalt Omheining naar Schalkhaar De Zonnebloem, afdeling Schalkhaar, heeft op woensdag 5 maart een gezellige middag gehad in de Lindenhof, waar bij onder meer een optreden werd verzorgd door het komisch duo Wil en Mien uit Wijhe. Op 9 april zal de Zonnebloem, afdeling Schalkhaar, in samenwerking met Park Braband opnieuw een gezellige middag houden. Deze middag zal worden gehouden in woonzorgcentrum Park Braband in zaal De Grote Brink.

Ankie Pannekoek woont aan de Oerdijk en is gemeenteraadslid voor D66. Daarvoor was zij zes jaar voorzitter van Platform Schalkhaar. In haar column heeft Ankie aandacht voor stadse en dorpse zaken. Zo langzamerhand kan niemand er nog om heen: de gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 19 maart kunt u uw nieuwe volksvertegenwoordigers kiezen. De borden zijn geplaatst, de folders druppelen binnen in uw brievenbus en de media staan er vol mee. Weet u nog helemaal niet op welke partij u wilt stemmen, dan is de site deventerkiest.nl een handige hulp. Zelf vind ik het nog steeds een groot recht om te kunnen stemmen en je eigen bestuurder te kiezen. Dat is lang niet in ieder land vanzelfsprekend. Leve de democratie! In januari stelde de raad de visie op leegstand vast. Het deel over winkels volgt binnenkort, nu ging het om bedrijfspanden en bedrijventerreinen. Er staan veel panden leeg en kavels liggen braak. Dat is niet goed voor het aanzien en de economie. In tegenstelling tot wat velen denken, is de rol van de gemeente beperkt. Eigenaren en ondernemers zijn aan zet. De raad vindt regionale samenwerking nodig, want de belangen overstijgen meestal de gemeentegrenzen. Ook gaf de raad nog een opdracht mee aan het college en wel om de mogelijkheden te onderzoeken van bedrijfruilverkaveling.

Van 17.00 uur tot 18.30 uur spelen eerste de mini’s en daarna de A-, B- en C-jeugd van 18.30 uur tot 20.00 uur. Er wordt per ronde een gezamenlijke warming-up gehouden.

Strijkhuys is dé strijkservice voor Schalkhaar, Deventer en omgeving. Strijkhuys biedt vakkundige hulp aan bij het strijken van uw wasgoed. Met professioneel apparatuur wordt uw kleding zorgvuldig behandeld en ontvangt u uw strijkgoed weer gestreken en keurig gevouwen terug.

COLUMN

Na een jaar van oefenen is voor Vocal Group Notes uit Schalkhaar het moment gekomen om naar buiten te treden en diverse podia te ‘bestormen’.

Deze middag is de vereniging voor heemkunde ‘De Omheining’ uit Heino aanwezig en zal er een quiz worden gehouden. Er zullen drie verhalen worden verteld en naar aanleiding van het ver-

haal kan men raden waar het in dit verhaal over gaat. Voor degene die het goede antwoord weet, zal een prijsje beschikbaar zijn.

Grond is nodig om gebieden te kunnen ontwikkelen, zoals in Schalkhaar is gebeurd voor de aanleg van de nieuwe wijk De Wijtenhorst. De oude nota grondbeleid dateerde van 2001, toen nog actief grond werd aangekocht. Dat is nu passé. Volgens de nieuwe nota grondbeleid gaat de gemeente overtollige gronden afstoten. Een ander belangrijk verschil is dat het college de raad vaker en eerder zal betrekken. Woensdag 12 maart is de laatste vergadering van de gemeenteraad in deze periode. De eerste raadsvergadering in De Lindeboom is op 9 april. Ankie Pannekoek Reageren op deze column? Prima, ik ga graag met u in gesprek! Meld dit svp bij de redactie. Zet wel uw naam erbij, want met anonieme briefjes in mijn brievenbus, bezorgd op de late donkere avond, schiet niemand wat op.

InSchalkhaar nr 4 verschijnt woensdag 21 mei met veel Schalkhaar Life! nieuws redactie@inschalkhaar.nl info@inschalkhaar.nl


8

maart 2014

- INSCHALKHAAR

Wij hebben de beste zorg in de regio! Verzekerd zijn bij Salland Zorgverzekeringen biedt ons veel voordeel. Zo kunnen wij altijd voor een advies op maat bij ons in de buurt terecht.

Om onze klanten nog beter van dienst te zijn voeren wij continu verbeteringen

Meer zorg dichtbij

door in onze service en ontwikkelen wij nieuwe activiteiten. Volop in beweging

Dankzij verschillende gezondheidscentra in de regio Salland ontvangen bewoners

dus. Salland Zorgverzekeringen maakt zich sterk voor goede zorg. Dit doen

in die wijken zorg dichtbij huis en krijgen zij minder snel een doorverwijzing naar

we door uw gezondheid centraal te stellen in ons denken en doen. Regelmatig

een ziekenhuis. In de praktijk blijkt dat er vaak zorgwoningen in de buurt van een

organiseren wij evenementen waar ook u aan mee kan doen en bieden wij

gezondheidscentrum worden gebouwd. Ouderen en chronisch hulpbehoevenden kunnen

kortingen op leuke en sportieve activiteiten. Zo blijft ook u in beweging!

zo langer in hun eigen vertrouwde buurt blijven wonen. Salland Zorgverzekeringen is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van meerdere gezondheidscentra in de regio.

Uw digitale declaratie binnen vijf werkdagen betaald!

Als regionale zorgverzekeraar vinden wij het belangrijk dat goede zorg dichtbij

Steeds meer klanten van Salland declareren digitaal via Mijn Salland. En dat is logisch,

onze verzekerden wordt georganiseerd. Dat realiseren we door goede afspraken

want het is makkelijker en gaat sneller. Uw digitale declaratie wordt namelijk binnen vijf

te maken met zorgverleners in de regio Salland, maar vooral door zelf dichtbij onze

werkdagen uitbetaald. U kunt trouwens ook declaraties digitaal indienen door gebruik te

verzekerden te zijn. Zo houden wij persoonlijke spreekuren op meerdere locaties in

maken van de Salland Declaratie-app op uw mobiele telefoon of tablet. Daarmee kunt u,

de Sallandse regio. Onze verzekerden kunnen gewoon bij ons binnenstappen om

waar en wanneer u maar wilt, declaraties indienen. De Salland Declaratie-app is geschikt

hun vraag te stellen en zaken te regelen. Bekijk waar u met uw vraag terecht kunt op

voor zowel Android als Apple.

www.salland.nl/spreekuren.

www.salland.nl


9

I N S C H A L K H A A R - maart 2014

Werkzaamheden NL Doet! bij LOAAH Scouting LOAAH heeft sinds enige tijd een nieuw clubhuis aan de Grondhuisweg 6 in het buitengebied van Schalkhaar. Nu dit onderkomen er eenmaal staat, zijn er nog veel dingen die in en rondom het clubhuis moeten worden gedaan, zoals opbergruimte maken, het terrein inrichten en bomen planten. Dus kom Loaah op zaterdag 22 maart (10.00-14.00 uur) helpen in het kader van NL Doet!

Contactpersoon Scouting LOAAH: Maikel Huiskamp, Maikelhuiskamp@ gmail.com, Telefoon: 06-18038038

Stekjesbeurs ZijActief brengt voorjaar in zicht

Op 12 maart is de afdelingsavond van vrouwennetwerk ZijActief, waar ‘Buurtzorg Deventer’ komt vertellen welke ondersteuning je kunt krijgen bij het zelfstandig thuis wonen. Daarbij zal ook een ergotherapeut aanwezig zijn. Afgelopen dinsdag beleefden de vrouwen een klankconcert in Twello. De leden van het vrouwennetwerk zijn 2014 al weer actief begonnen. In januari, na de Jaarvergadering, werd afgetrapt met een kennismaking met ‘De Amaranth’, een winkel in Deventer die alleen ‘eerlijke kleding’ verkoopt. In februari sprak mosterdmaker Willem de Witte over honderd jaar eten en drinken in Zuid West Overijssel. Ook voor de komende periode staan er weer veel activiteiten op de agenda. In april begint het fietsseizoen, om de 14 dagen gaat ZijActief met haar leden een paar uurtjes fietsen in de omgeving. Het vertrek is om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Lindeboom. Dus wie zin heeft, fiets gerust mee! Een mooi voorjaarsstuk kan worden gemaakt tijdens het bloem-

Schalkhaarse clubs gebaat bij actie Salland Zorgverzekeringen Vorige maand tijdens de Deventer Sportverkiezingen in de schouwburg kregen onder meer SV Schalkhaar en TC Park Praband cheques van de Salland Verzekeringen Clubactie uitgereikt. De voetbalvereniging ontving ruim 3000 euro, de tennisclub uit Schalkhaar 1098 euro.

schikken op 9 april. Op de afdelingsavond van 14 april zal Roelof Michel aan de hand van beelden vertellen over zijn avontuurlijke trip naar Peru. Twee dagen later valt Koningsdag dit jaar op zaterdag 16 april, een dag om heerlijk buiten te zijn en misschien wel om in de tuin te werken. Een goede keus, want ZijActief houdt dan weer de jaarlijkse Stekjesbeurs. Het vrouwennetwerk staat dan met een kraam aan de Oerdijk voor Makelaardij Ruitenbeek. De kleur oranje zal zeker niet ontbreken! Altijd een gevarieerd aanbod op de stekjesbeurs.

Geen draagvlak voor zelfbeheer speellocaties Wijtenhorst De bewoners van De Wijtenhorst hebben een keuze gemaakt voor de inrichting van drie speellocaties in de nieuwbouwwijk in Schalkhaar. De locaties worden ingericht met speelaanleidingen (natuurlijke speelelementen) en speeltoestellen. De afgelopen maanden heeeft er een aantal informatiebijeekomsten plaatsgevonden over de inrichting van de speellocaties op de Wijtenhorst. Tijdens de laatste bijeenkomst op 4 februari zijn de verschillende mogelijkheden uitgebreid besproeken en hebben de bewoners een keuze gemaakt. De locaties worden

dus ingericht met speelaanleidingen en speeltoestellen. In totaal komen er, verdeeld over de drie locaties, ongeveer 30% van het oorspronkelijk aantal geplande toestellen. Tijdens de bijeenkomst was er namelijk geen draagvlak voor het zelfbeheer van de speellocaties met speeltoestellen. Samen met de bewoners van De Wij-

tenhorst wil de gemeente Deventer de speellocaties nu verder vorm geven. Op zaterdag 8 maart is er daarom een ontwerpmiddag georganiseerd in de Grote Zaal van De Ulebelt. Onder begeleiding van ontwerpster Anneke Rodenburg van ‘Tuin en Vlinder’ worden dan maguettes gemaakt van de drie speellocaties.

Ruim 200 senioren voelen zich thuis bij KBO De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) is een plaatselijke organisatie voor ouderen vanaf 55 jaar, waarbij zich inmiddels 200 senioren bijzonder thuis voelen. Dat de KBO in Schalkhaar levensvatbaar is, blijkt uit het feit dat zij al sinds 1990 in ons dorp actief is.

Emil Roossen, voorzitter en Joost Bon, secretaris TC Park Braband ‘In economisch lastige tijden zijn alle extra inkomsten meer dan welkom’, meent Joost Bon, secretaris van TC Park Braband. ‘We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren die onze club willen ondersteunen. De actie van Salland heeft goed geholpen; onze leden krijgen een mooie korting op hun zorgpremie, de club heeft een mooi bedrag bij elkaar ‘gespaard’ en Salland heeft nieuwe verzekerden, kortom: allemaal winnaars!’ Ook SV Schalkhaar heeft meegedaan met de Clubactie omdat het financiële aspect aantrekkelijk was. ‘Wij vonden het bovendien prettig dat wij uitgekozen waren voor de pilot’, zegt voorzitter Ron Sotthewes. ‘En omdat er inderdaad voor deelnemer en vereniging voordelen waren. Salland Verzekeringen een regionale speler die kwaliteit hoog in het vaandel heeft, net als SV Schalkhaar. Sport en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’ De tennisclub gebruikt de opbrengst om (jeugd)activiteiten te organiseren, de voetbalvereniging heeft er coachjassen van gekocht voor leiders en prijzen voor de vrijwilligers van het jaar. ‘Zonder er afhankelijk van te wil-

len zijn, is dit een welkome aanvulling voor extra activiteiten’, vindt Ron Sotthewes. Joost Bon is het eens en heeft om die reden de Clubactie goed bij de leden van zijn tennisclub onder de aandacht gebracht met posters, koffiebekertjes en via Social Media. ‘Wij hebben reclameborden geplaatst en via vlaggen, standaards buiten, het clubblad, de website, mond op mond reclame en flyers de Clubactie van Salland gepromoot’, vertelt Sotthewes. ‘SV Schalkhaar heeft in het sponsorbeleid staan: zaken doen op basis van wederkerigheid. Wij hebben gemeend Salland Verzekeringen te ondersteunen door twee teams te voorzien van shirtreclame gedurende de periode van drie jaar.’ Volgend jaar doen beide clubs zeker weer mee. ‘Salland helpt Tennisclub Park Braband door de club te sponsoren, wij (de club) brengen dit bij onze leden onder de aandacht’, legt Joost Bon uit. ‘Op deze manier versterkt Salland TC Park Braband en de club versterkt de sponsor. Met de juiste deal voor beide partijen maken we het eind dit jaar wederom tot een succes!’ Benut ook deze kans, zie www.salland.nl/clubactie

‘En om misverstanden te voorkomen: senioren van alle gezindten en politieke overtuigingen zijn bij ons welkom!’, laat Hans Geijssen weten. De doelstelling van de bond, als onderdeel van de landelijke Unie KBO (de grootste ouderenorganisatie van ons land) is allereerst en vooral: belangenbehartiging van haar leden. ‘Dat gebeurt in Schalkhaar onder meer door voorlichting op allerlei gebieden: gezondheidszorg, veiligheid, sociale wetgeving en verantwoord gebruik van medicijnen. Kortom, vrijwel alle problemen en vragen waarmee ouderen geconfronteerd kunnen worden’, aldus Geijssen. Desgewenst

wordt ook de helpende hand geboden bij het invullen van belastingformulieren. ‘Maar ook wordt het ontspanningselement niet vergeten. We zijn bijzonder trots dat wij voor wat betreft ontspanningsactiviteiten koploper zijn in de regio Overijssel’, meldt Hans Geijssen trots. ‘Maandelijks bieden we, op de eerste woensdag van de maand, de mogelijkheid voor klaverjassen, scrabble en rummycup. De andere week kan men zich bezig houden met koersbal, terwijl de derde woensdagmiddag bestemd is voor voorlichting, film, prachtige diaklankbeelden en dergelijke. Het jaar wordt afgesloten

met een zinvolle kerstmiddag.’ Jaarlijks wordt door KBO Schalkhaar nog een prachtige fietstocht uitgezet, terwijl zowel in het voorjaar als in het najaar een dagbustocht wordt gepland, waarvoor de belangstelling altijd bijzonder groot is. ‘Als klap op de vuurpijl gaan we ook nog een weekje samen met de bus op reis voor een geheel verzorgde vakantie, veelal naar Duitsland’, verheugt Geijssen zich nu al weer. Al met al: KBO Schalkhaar bestaat al bijna 25 jaar en biedt voor elk wat wils! Is uw belangstelling gewekt? Blijf of ga niet achter de geraniums zitten... Secretaris Bert Nouwen zal u graag nader informeren: telefoon 0570-624990.


10

maart 2014

- INSCHALKHAAR

Optimisme Daadkracht Ambitie

CDA: sneller internet in buitengebied

Meer werk en een betere zorg. Daar zet het Deventer CDA zich de komende raadsperiode actief voor in. ‘Werk en zorg houden de Deventenaren momenteel het meeste bezig’, zegt lijsttrekker Henk Groothuis. ‘De crisis mag dan officieel voorbij zijn, veel mensen raken werkloos, zijn bang voor hun pensioen en vragen zich af of ze wel de juiste zorg krijgen.’ Werk is volgens Groothuis de beste manier om maatschappelijk gezien mee te tellen. ‘Zonder werk stagneert de economie en kun je niet meedoen aan sport of cultuur. Daarom willen wij de Deventer economie sterk stimuleren met een aantal maatregelen. De gemeente moet actief bedrijven naar Deventer halen, ambtenaren moeten meer naar de ondernemers toe. Vergunningen moeten sneller worden afgegeven, regels niet pietluttig toegepast.’ Van het CDA mag Action naar Runshopping Center De Snipperling. ‘Wij willen niet nog eens geconfronteerd worden met gedoe over reclameregels. Parkeertarieven mogen niet meer omhoog. En in het buitengebied moet zo vlug mogelijk snel internet komen. Ook dáár zitten namelijk veel bedrijven’, weet Groothuis. ‘Tot

slot: winkels hoeven van ons op zondag niet nóg langer open. De zondagsopenstelling is vooral voor kleinere winkeliers nu al een last.’ In 2015 krijgen gemeenten meer zorgtaken. Zoals jeugdzorg en AWBZ. ‘Een goede ontwikkeling. De gemeente krijgt meer invloed en kan zorg veel doelmatiger afstemmen met de burger. Het CDA staat pal voor mensen die echt zorg nodig hebben. Aan de andere kant moeten we ook kritisch zijn en lastige keuzes durven maken. Mantelzorgers hebben in onze visie een belangrijke rol. Vrijwilligerswerk in de zorg mag best gestimuleerd worden, al ligt de grens voor het CDA duidelijk bij lichamelijke handelingen. Die moeten worden uitgevoerd door mensen die daarvoor zijn opgeleid. Ons motto is: de mensen zelf waar het kan, de overheid waar het moet.’

Wij vragen uw stem!

Verkiezingsdebat Schalkhaar op 11 maart Het Platform Schalkhaar organiseert op dinsdagavond 11 maart a.s. een verkiezingsdebat met vertegenwoordigers van de politieke partijen van onze gemeente. Zij gaan onder leiding van Stentorverslaggever Nicolai Lensen met elkaar en met bewoners in debat over onderwerpen die van belang zijn voor het dorp Schalkhaar. Aan bod komen onder andere de onderwerpen zorg, werk en inkomen. Iedereen is van harte welkom bij dit debat. De bijeenkomst is dus op dinsdag 11 maart in De Lindeboom in Schalkhaar en begint om 20.00 uur.

SCHALKHAAR BLIJFT NATUURLIJK GROEN SCHALKHAAR is prachtig, en dat willen we graag zo houden. Een groene omgeving draagt bij aan je geluk en gezondheid én is goed voor de WAARDE VAN JE WONING. GroenLinks heeft concrete plannen voor de Deventer dorpen en investeert in de noodzakelijke voorzieningen die daarbij horen. Onze plannen voor Schalkhaar: - Uitstekend bereikbaar met het OPENBAAR VERVOER. - Openbaar groen met bomen waar je letterlijk de VRUCHTEN van plukt. - Het dorp blijft leefbaar en behoudt zijn voorzieningen. - Jong en oud kunnen veilig aan het verkeer deelnemen. We investeren in verkeersveiligheid en GEVEN DE FIETS VOORRANG.

Download ons hele programma op

deventer.groenlinks.nl

GROENLINKS

GroenLinks kiest voor vitaal Schalkhaar GroenLinks kiest voor een duurzame samenleving waarbij niet alleen aan ‘onszelf ’ wordt gedacht, maar ook aan toekomstige generaties. Groen Links houdt rekening met de toekomst van onze kinderen en (achter)kleinkinderen. Dat betekent dat de partij kiest voor schone, oneindige, energiebronnen (dus geen kolen of schaliegas!) en voor een verantwoord gebruik van de buitengebieden. ‘Wij gaan voor een sociale samenleving waarbij het niet uitmaakt of je een man of vrouw bent, oud of jong, nieuwe Nederlander of ‘kaaskop’ en waar de seksuele voorkeur en religieuze overtuiging geen rol spelen’, vertaalt Tjeerd van der Meulen, nummer 2 op de lijst, het programma van Groen Lins. Zijn partij neemt het op voor dieren en planten; die hebben geen stemrecht, maar moeten wel vertegenwoordigd worden. Wat u als inwoner van Schalkhaar daar nu aan heeft? Meer dan u denkt! GroenLinks heeft zich van begin af aan verzet tegen de ontwikkeling van het Linderveld tot industriegebied en later woonwijk. ‘Voor ons is het belangrijk dat dorpen hun karakter behouden. Daar horen geen grootschalige stedelijke of industriële ontwikkelingen bij’, vindt Van der Meulen. ‘Dat standpunt hebben wij nog steeds; geen megacamping of bungalowpark op het Linderveld! Linderveld kan agrarisch worden gebruikt, waarbij we de voorkeur geven aan biologische en streeklandbouw. Wat is er immers mooier dan dat het platteland, het dorp en de stad weer kan voorzien van dagelijks vers en gezond voedsel uit de eigen streek?’ De dorpen rond Deventer worden nog wel eens vergeten in het stadhuis. GroenLinks vindt goede voorzieningen in het dorp voor jong en oud belangrijk en ziet hierin een duidelijke taak voor de gemeente. ‘U weet als inwoner beter wat er in het dorp speelt dan de ambtenaar en wethouder vanachter zijn bureau. Daarom betrekken wij bewoners bij de keuzes die voor Schalkhaar worden gemaakt’, belooft Van der Meulen. ‘Laat uw stem gelden, kies voor groen en sociaal!’


11

I N S C H A L K H A A R - maart 2014

Marijke Burgers, vrijwilliger stembureau Park Braband:

‘Schalkhaar heel trouw wat stemmen betreft’ Stemmen is belangrijk, óók in Schalkhaar! Dat vindt tenminste Marijke Burgers. Jarenlang is ze tijdens verkiezingen al als vrijwilliger actief op een stembureau. Bij voorkeur dat in Woonzorgcentrum Park Braband. Dit jaar moet ze vanwege verblijf buiten de gemeente verstek laten gaan. Tóch is ze er een klein beetje bij: Burgers staat 19e op de kandidatenlijst van Gemeentebelang. benen stonden, kwam er voor Marijke Burgers tijd vrij voor andere zaken. ‘Eén zo’n zaak was dat ik me destijds kandidaat heb gesteld om zitting te nemen op een stembureau. Dat gaat als volgt: je geeft je op bij het projectteam Verkiezingen van de gemeente. Dit team bekijkt of je geschikt bent en daarna of je kunt worden geplaatst.’

Samen met echtgenoot en kinderen is Marijke Burgers, als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke ‘belast’ met huwelijken, ongeveer 34 jaar geleden in ons dorp komen wonen. ‘Mijn werk doe ik met veel plezier en het is hier fijn in Schalkhaar!’, glundert ze breeduit. ‘Mijn woonomgeving is belangrijk voor mij en ik ben wat dat betreft een positief, maar wel kritisch volgend mens.’ Zodra de kinderen eenmaal op eigen

Er zitten altijd vier personen op een bureau : de voorzitter (eindverantwoordelijke) en drie leden: persoon 1 neemt de stemoproep in ontvangst en vergelijkt de legitimatie met de oproep, persoon 2 noteert dit op de lijst en geeft een stembiljet en persoon 3 ziet er op toe dat er correct gestemd wordt en dat het biljet goed in de bus wordt gedaan. ‘Wanneer je je opgeeft voor de hele dag, dan is dat van even voor zeven uur ‘s morgens tot na de sluiting en het tellen. Nu er weer met het rode potlood wordt gestemd, kan het tellen heel lang duren’, weet Burgers. ‘De laatste jaren hebben we ’s avonds na

Zonnepanelen en glasvezel actueel voor Averlo en Frieswijk Voor Averlo en Frieswijk zijn er twee belangrijke zaken die de afgelopen maanden de actualiteit bepaalden. De structuurvisie van de gemeente voor zonnepaneel weilanden. En glasvezel. De zonnepaneel visie leverde de gemeente bijna 200 bezwaren op. Dat leidde in de politieke markt inmiddels tot het terugtrekken van het stuk door wethouder Swart. € 500 als subsidie wil betalen, van de 60 miljoen euro! Rest per aansluiting dus €2500. Erg veel geld! Dus het doet er toe hóe het wordt aangelegd. Want via de drukriolering kunnen de kosten flink lager worden.’

‘Maar terugtrekken geeft nog niet de zekerheid dat deze visie volledig van de baan is’, meent Bert Kleine Schaars, voorzitter van Plaatselijk Belang Averlo Frieswijk. ‘Wij hopen van wel, omdat volgens ons zonnepanelen niet op agrarische gronden thuis horen, maar vooral op daken. En daar zijn voldoende mogelijkheden voor in de gehele gemeente Deventer.’ Op dit moment is glasvezel actueel. Krijgt de provincie akkoord in Brussel en mag zij dan bijna 60 miljoen investeren in het platteland van Overijssel? ‘Stel dat het de provincie lukt. Is het dan zo simpel?’, vraagt Kleine Schaars zich af. ‘Het lijkt een geweldig plan.. maar!? De provincie heeft de eis dat er tenminste 60% deelname moet zijn. Is dat haalbaar? Marktpartijen in de bebouwde kom vinden een deelname van 25% voldoende.’ Maar wie gaat het aanleggen en hoe? Het duurste van aanleggen is graafwerk. ‘Het kan goedkoper door aanleg via de riooldrukleiding’, weet de voorzitter van Plaatselijk Belang Averlo Frieswijk. ‘En die is er in het Deventer buitengebied. Wat kost glasvezel? De schatting is per aansluiting €3000. Waarvan de provincie

Maar waarom zou je glasvezel willen? Kleine Schaars: ‘Menig agrarisch ondernemer kan het voor zijn bedrijf goed gebruiken. Bedenk dat er door de schaalvergroting veel vrijkomende bedrijfsruimte is met bedrijfsmogelijkheden, maar beperkt bruikbaar door het ontbreken van iets eenvoudigs als een glasvezelaansluiting. En wat denk je van de leefbaarheid van het platteland, zoals zorg op afstand. Alleen al daarvoor zou je mogen verwachten dat aanleggen geen enkele discussie is.’ Of moeten we op het platteland weer net zo lang wachten als destijds op de elektriciteit, de telefoon, het gas of zoals in 2006 de riolering?? Het zal toch niet…

sluiting wel hulp gekregen met het tellen. Het aantal stemoproepen móet namelijk kloppen met het aantal biljetten.’ Het aantal stemmers in Park Braband wisselt nog wel eens volgens Burgers. ‘Maar men is in Schalkhaar van oudsher heel trouw wat het stemmen betreft. Het stemmen via de computer ging altijd wel veel sneller. Toch heb ik het idee dat men het rode potlood meer vertrouwt. Voor veel ouderen blijft een computer lastig en de knop indrukken moet men echt alleen doen.’ Daarentegen vindt Marijke Burgers het ook heel leuk om jongeren te zien die net 18 jaar zijn geworden en dus voor het eerst zelf gaan stemmen .’Dat is dan echt een belevenis voor hen; je mag deelnemen aan een proces waar je zelf écht je stem kunt laten gelden. Dat is democratie! Dat is een kostbaar goed en daar doen we het voor! Dit lijkt me belangrijk genoeg om te gaan stemmen!

Op de kandidatenlijst van de verschillende partijen staat ook een aantal dorpsgenoten uit Schalkhaar: • Lijst 2 - D66: - Ankie Pannekoek (5) - Gerben Nijhuis (17) • Lijst 3 - VVD: - Babette Mulders (13) - Bep Westerbeek-Spin (16) • Lijst 4 - Groen Links: - Karin Obdeijn (18) • Lijst 5 - Gemeentebelang: - Harry ten Have (4) - Wilma Schreur (8) - Louise Trompert (13) - Marijke Burgers (19) • Lijst 6 - CDA: - Jan Koldewee (18) - Huub Obdeijn (19) - Bennie Zandbelt (20) - Gonny Ebbink-De Nooij (21) • Lijst 7 - Deventer Belang: - Bert Kleine Schaars (3) • Lijst 9 - Christen Unie: - Jasper Meilof (10)

Wilt u weten hoe de partijen denken over actuele onderwerpen in Deventer, maar ook in het buitengebied in Schalkhaar, Averlo en Frieswijk, kijk dan op www.deventerkiest.nl

D66 zet Deventer op groen D66 wil de grootste partij in Deventer worden. Met dit uitdagende statement gingen de democraten de campagne in. In 2010 won D66 de verkiezingen en groeide van 2 naar 6 zetels. Nu gaat D66 opnieuw voor winst. Lijsttrekker Bas Noor meent dat alle seinen op groen staan: een goede kandidatenlijst met veel er

varen raadsleden, wethouderskandidaat Robin Hartogh Heys, de hoge landelijke peilingen en bovenal een goed programma. Optimisme, daadkracht en ambitie zijn het fundament van waaruit D66 Politiek bedrijft. Deventer staat niet alleen in de tweestrijd tussen rood en groen. Ook in

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Schalkhaar goed vertegenwoordigd Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft u op 28 februari de stempas ontvangen. Gaat u stemmen? Neem dan deze stempas én uw legitimatie-bewijs mee. U moet zich kunnen legitimeren Als geldig legitimatiebewijs voor het stemmen geldt een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het document mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. De stempas is uw bewijs dat u mag stemmen in elk stembureau in Deventer. Voor inwoners van Schalkhaar zijn restaurant NuNu, Brasserie Café & Zalencentrum De Lindeboom, Zorgcentrum Park Braband en het Deventer Ziekenhuis het meest nabij gelegen. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een handicap. De stemlokalen zijn op 19 maart geopend van 7.30 uur tot

21.00 uur. Voor de verkiezing van de gemeenteraad kunt u alleen in een stemlokaal binnen de gemeente Deventer uw stem uitbrengen. Bent u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid om te stemmen binnen de gemeente Deventer? U kunt helaas niet in een andere gemeente stemmen. Machtig dan tijdig iemand anders om voor u te stemmen.

Gemeentebelang staat voor mensen in Schalkhaar Gemeentebelang is al meer dan 75 jaar actief in de lokale politiek. Sinds 2005 is de partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Deventer. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid van de inwoners in Deventer, Schalkhaar, Diepenveen, Lettele, Okkenbroek, Bathmen en het buitengebied.

Gemeentebelang voert, zoals u van de partij gewend bent, een kritisch maar constructief beleid. Wij vragen door waar anderen hun aandacht al weer op het volgende onderwerp richten en bieden waar mogelijk ondersteuning bij het oplossen van knelpunten. Dat bleek ook bij de ondergang van stichting ‘t Haarhuus in Schalkhaar. Gemeentebelang heeft zich vooral in de persoon van Liesbeth Grijsen en Harry ten Have na het faillissement ingezet om de sporthal in het dorp te behouden. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en samenwerking tussen verenigingen blijven stimuleren. De inzet van het Platform Schalkhaar en de regiegroep heeft de steun van Gemeentebelang. Een krachtige samenleving, dáár wil Gemeentebelang naar toe. Leefbare wijken en dorpen hebben bereikbare voorzieningen nodig. Die zijn belangrijk voor ouderen en ook voor

steden als Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Delft spant het erom. De speerpunten uit het programma van Deventer zijn typische D66 onderwerpen waarvoor D66 ook in de Tweede Kamer strijdt: geen bezuinigingen op kunst en cultuur, meer werk, beter onderwijs, minder belastingen en minder regels voor burgers en ondernemers en natuurlijk duur-

gezinnen met opgroeiende kinderen. Ook dorps- en buurthuizen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen plannen kunnen maken voor hun eigen leefomgeving, zijn van groot belang. Het is natuurlijk wel zo handig om te weten dat daar uiteindelijk ook echt iets mee gebeurt. Gemeentebelang maakt zich er sterk voor dat initiatieven van inwoners zoveel mogelijk door de gemeente worden overgenomen. Gemeentebelang staat voor een verantwoord financieel beleid om de toekomstige generaties niet op te zadelen met torenhoge schulden en geld over te houden voor welzijn en zorg. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in stenen. Gemeentebelang staat voor mensen. Voor een samenleving waar het goed wonen en werken is. Vóór alle inwoners, en vooral ook mét alle inwoners van de gemeente Deventer, waaronder die van Schalkhaar.

zaamheid. Een groot verkeerslicht in de winkel aan de Brink 14 symboliseert de ambitie van D66. Rood staat voor stilstand, groen voor vooruitgang. U bent van harte welkom. De kandidaten van D66 komen zowel uit de dorpen als uit de stad. Voor Schalkhaar is Ankie Pannekoek kandidaat.


12

maart 2014

- INSCHALKHAAR

HSV The Eagles

Wij bieden een breed scala aan dameskleding, tassen, sieraden en riemen van trendy merken.

Het damessoftbalteam van HSV The Eagles is op zoek naar nieuwe teamgenoten. Het team bestaat uit een grote diversiteit aan leeftijden en karakters. Softbal verbindt hen. WWW.TOTAL-LOOK.NL · STELJEVRAAG@TOTAL-LOOK.NL · KAPSALON · GREATH LENGTS · PERMANENTE MAKE-UP · BEAUTY · MICRODERMABRASIE · MASSAGE · PEDICURE · MANICURE · VISAGIE · AFSLANKEN · COSMETISCH ARTS

De selectiespelers willen uitbreiden, omdat ze op sportief vlak willen winnen, altijd ruimte hebben voor een grotere selectie en omdat ze het gewoonweg leuk vinden om nieuwe meiden te ontmoeten. Het softbalteam is naast sportief ook nog eens erg gezellig! Wedstrijden worden op zondagen in de derde klasse gespeeld in de regio Utrecht. Het seizoen loopt van april tot oktober met een aantal weken vakantie in de zomerperiode. De trainingen zijn op de dinsdagavond van 19.30-21.00 uur. Softbal is een zomersport en dus geniete de selectie vaak van de zon tijdens de wedstrijden. Na de wedstrijd of training genieten de spelers vaak nog van de avondzon op het terras van het mooie complex aan de Colmschaterstraatweg in Schalkhaar.

SCHALKHAAR Timmermansweg 33 (0570)-636736 · DEVENTER Andriessenplein 37 (0570)-514740

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust kijken bij de teamtraining. Kijk hiervoor op de website, www.hsveagles.nl of op onze Facebook pagina www.facebook. com/eaglesdames1

De Wijkwinkel en Deventer Schouwburg geven in 2014 een vervolg aan de theaterserie Meedoen met vier voorstellingen over maatschappelijke thema’s. Zij zoeken hierbij opnieuw de verbinding en samenwerking met betrokken organisaties in de gemeente Deventer, dus ook Schalkhaar. Op 29 april om 19.30 uur wordt de aftrap gegeven met de voorstelling ‘Een indiaan in huis’, over autisme. Dankzij samenwerking met Mindfit/Dimence, Vriendendiensten Deventer, Oudervereniging Balans en Mee IJsseloevers kan theatergroep Bint deze voorstelling met herkenbare situaties, spelen. De vier partijen zijn op deze avond aanwezig met informatie over het thema en zijn gesprekspartner voor wie vragen heeft.

Wijkwinkel probeert op deze manier bij te dragen aan een positieve beeldvorming over, en meer begrip voor kwetsbare groepen in onze samenleving voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. Op een theatrale, luchtige manier worden herkenbare situaties in beeld gebracht, die aanleiding kunnen zijn voor een nagesprek. Bij de voorstelling ‘Een indiaan in huis’ is hiervoor na de pauze gelegenheid, waarbij de deskundige

partijen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Naast de voorstelling over autisme op 29 april, komen de thema’s mantelzorg (juni), laaggeletterdheid (september) en borstkanker (oktober/november) aan de orde. De theatervoorstellingen worden mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de gemeente Deventer en de Stichting Doen.

Eerlijk duurt het langst Wij kennen geen dure servicepakketten Bespaar honderden euro’s op de aanschaf van A-kwaliteit Hoortoestellen van Phonak, Widex en Oticon (of welk merk u maar wilt). Elders betaalt u honderden euro’s voor servicepakketten. Bij Fonique betaalt u NIETS voor service. U heeft 5 jaar garantie op uw hoortoestel. Alleen bij een zelfstandige audicien heeft u vrije merkkeuze. Elke controle duurt bij ons een uur en al onze toestellen worden ingesteld met Freefit, Uniek in Deventer, alleen bij Fonique. In ruim 98% van alle door ons uitgevoerde second opinions werd een betere spraakverstaanbaarheid gerealiseerd. En om de prijs hoeft u het ook al niet te laten.

MARK OPTIEK

MARK

Brillen

|

Zonnebrillen

|

Contactlenzen

Brillen kilsgaard | henry jullien | davidoff ray Ban | Mexx | Fendi | Michael kors Eye society | silhouette | lindberg

OPTIEK

Fonique Hoortechniek, Boxbergerweg 20, Deventer, 0570-600583 Brillen: Kilsgaard, Henry Jullien, Davidoff, Öga, Ray Ban, Mexx, Fendi, Michael Kors, WooDone, Silhouette, Lindberg, Vanni

online gratis parkeren Brillen | Zonnebrillen | Contactlenzen brillen passen Zonnebrillen voor de deur

ray Ban | serengeti GRATIS parkeren voor de deur Brillen joop! | adidas | sinner | Prego | Michael kors ONLINE brillen kilsgaard | henry jullienpassen | davidoff

ray Ban | Mexx | Fendi | Michael kors Pastoorsdijk 28 a | sChalkhaar | 0570-620089

Eye society | silhouette | lindberg www.markoptiek.nl gratis parkeren voor de deur 0077925.pdf 1

Zonnebrillen ray Ban | serengeti

Zonnebrillen: Ray Ban, Serengeti, Persol, Adidas, Sinner, Prego, Michael Kors

online brillen passen 16-2-2012 11:17:19


13

I N S C H A L K H A A R - maart 2014

Voorleeskampioen Cas de Kruijff van OBS De Sleutel:

‘Ik ben heel erg dyslectisch…’

Speciaal voor deze ditie van ‘InSchalkhaar’ hebben Friso Zeelenberg en Tije Scholten hun klasgenoot Cas de Kruijff van basisschool De Sleutel geïnterviewd. Cas is begin dit jaar voorleeskampioen van Deventer geworden en mocht begin deze week daarom meedoen aan de voorleeskampioenschappen van Overijssel.

Start van collecteweek Reumafonds Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In de week van 10 t/m 15 maart 2014 komen door heel Nederland vrijwilligers in actie om geld op te halen voor de bestrijding van reuma. In Schalkhaar gaan in totaal 36 collectanten met de collectebus rond; coördinator is Ivon Wiggers. ‘In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is’, weet Ivon Wiggers. ‘Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw bijdrage hard nodig.’ Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. Nu en in de toekomst. Er wordt voorlichting gegeven, reumapatiëntenverenigingen worden ondersteund en het Reumafonds komt op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. ‘We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. Dat brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.’

Wil je kort iets over jezelf vertellen? ‘Ik ben 12 jaar. Ik zit op basisschool de Sleutel in Schalkhaar. En ik ben voorleeskampioen van Deventer.’ Hoe heb je je voorbereid op de wedstrijd? ‘Ik heb heel vaak geoefend. En ik heb het aan de klas laten horen. Ik heb nog meer met m’n ouders geoefend. En ik heb me mentaal voorbereid. Maar je moet het niet te vaak oefenen.’ Welk boek las je voor bij de voorleeswedstrijd? ‘Operatie zeer ernstige ramp van Tosca Menten’ Je hebt dyslexie, heb je daar geen last van tijdens het lezen? ‘Ik heb er erg last van tijdens het gewone lezen. Het duurt lang en soms maak ik foutjes.’ Wat is je geheim? ‘Dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Maar ik wil wel een paar tips geven: voor het begin van de wedstrijd, zeg heel hard: IK KAN HET! En geloof in jezelf. En vraag naar tips van anderen.’ Wat zijn je hobby’s? ‘Lezen, judo, drummen, hardlopen, skaten en tekenen.’ Wat is je lievelingseten? ‘Vegetarische lasagne.’

Wat is je lievelingshuisdier? ‘Een hond.’ Wat doe je in je vrije tijd? ‘Afspreken met vrienden en mijn hobby’s bezig zijn en ik game.’ Wil je later wat gaan doen met lezen? ‘Jawel, ik wil in de politiek en daar

lees je veel en mag je veel praten. Daar hou ik van (in ieder geval iets met praten).’ Heb je nog leuke info over jezelf? ‘Ik ben heel erg dyslectisch maar ik heb toch gewonnen. Ik praat heel veel. Ik kan goed tekenen. En mijn klasgenoten vinden me gezellig.’

Voor de liefhebbers van Single Malt Whisky organiseert Lilian Swartjes, uw Topslijter, dit voorjaar een bijzondere en heerlijke avond. Tijdens deze avond wordt er een Nosing & Tasting van Classic Malts gehouden. Het thema van de avond is Peated vs non Peated! Er staan diverse exclusieve Malts van The Singleton en Talisker op de proeftafel voor de liefhebber klaar. U bent dan ook van harte uitgenodigd op vrijdag 21 maart in De Lindeboom in Schalkhaar, aanvang 20.00 uur (kosten: 15 euro)

Vergaderingen gemeenteraad in de Lindeboom Op woensdag 9 april is de eerste vergadering van de gemeenteraad in De Lindeboom. De onderwerpen zijn nu nog niet bekend, want het is ook meteen de eerste echte vergadering in de nieuwe raadsperiode. De installatie van de raad die u op 19 maart kiest, vindt op donderdag 27 maart nog plaats in het stadhuis op het Grote Kerkhof.

Binnenkort in Schalkhaar: kleuterjudo

Judo Vereniging Schalkhaar start binnenkort met kleuterjudo. Kleuterjudo is een sportief spel waarin kinderen vanaf de zindelijke leeftijd (circa 3,5) tot 6 jaar op een veilige manier hun energie kwijt kunnen. Voor meisjes en jongens! ‘Kleuterjudo is een functionele aanvulling in de ontwikkeling van het jonge kind’, vindt Edwin Adriaanse, secretaris van de judovereniging. ‘Zo leren zij contact leggen met andere kinderen, waarbij het beheerst en respectvol omgaan met elkaar centraal staat. Winnen of verliezen is helemaal niet het belangrijkste, maar vooral plezier en samenwerking staan voorop!’ Veel ouders waarderen de judolessen. Want judo beoefenen, ook in zijn prilste vorm, geeft de kinderen meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het geeft daarnaast ook een belangrijke impuls aan het leren omgaan met regels. Judo wordt ook gewaardeerd

Proefavond Whisky in de Lindeboom

vanwege de vormende waarde van de sport. Uit onderzoek blijkt dat de judosport naast de sociale vorming ook een belangrijke bijdrage levert aan de motorische ontwikkeling. ‘Kinderen ontwikkelen met judo meer kracht en flexibiliteit, die ze heel goed kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld de zwemles’, legt Adriaanse uit. Stoeien, fanatieke spelletjes en leuke oefeningen zijn een greep uit de onderdelen van een kleuterjudoles. Adriaanse: ‘In diverse spelsituaties worden de basisvormen van het judo bijgebracht: rollen, vallen, trekken, slepen, duwen, verplaatsen, dragen en tillen. Vanuit het kleuterjudo groeien

de kinderen weer eenvoudiger door naar de echte judotrainingen.’

Vanwege de nieuwbouw van het stadskantoor en de verbouwing van het historisch stadhuis, moet de gemeenteraad uitwijken naar een andere locatie. Zoals het er nu naar uitziet zal ook nog een deel van 2015 De Lindeboom in Schalkhaar de gastheer zijn van de raad. Bij het zoeken naar een alternatieve vergaderlocatie is een aantal eisen gesteld aan de geschiktheid van de vergaderruimte, de faciliteiten, de bereikbaarheid en de kosten. De Lindeboom in Schalkhaar voldoet aan al deze voorwaarden.

Binnenkort in Schalkhaar Judo Vereniging Schalkhaar start op korte termijn met kleuterjudo. Er is plaats voor 14 kinderen en de lessen zijn op dinsdagmiddag na schooltijd. Het is nu al mogelijk om uw kind vrijblijvend op te geven voor kleuterjudo. Wij houden u dan op de hoogte zodra er meer informatie is. Als u uw kind alvast wilt opgeven, stuur dan een email met naam, leeftijd en geslacht naar kleuterjudo@judoschalkhaar.nl. Tot ziens op kleuterjudo in Schalkhaar!

Taakgroep wil dynamischer dorpsplein Schalkhaar In september is WIJ Deventer in Schalkhaar gestart met de WIJ Deventer ronde. Er is een promoteam gevormd en een Facebookpagina aangemaakt die heet: WIJDeventer Schalkhaar. De aftrap was in verschillende buurten met een bezoek van de mobiele huiskamer en live muziek. Schalkhaar heeft een dorpsplein waar een taakgroep naar wil kijken: hoe kunnen we van het dorpsplein meer een dynamisch plein maken voor jong en oud. En niet alleen de groenstrook aan ’t Mensink wordt, door de bewoners, aangepakt, maar ook voor het groen aan de Haarmansenk en de Ganzeboom worden plannen gemaakt. Als Schalkhaarder wil je met elkaar de openbare ruimte poepvrij houden, zwerfvuil vrij en elkaar daar op aan kunnen spreken in de buurt.

De mensen van Schalkhaar Helpt Elkaar hebben ondersteuning geboden. Huis aan huis is aangebeld en zijn mensen uitgenodigd om samen koffie te drinken en te praten over het wonen in Schalkhaar. Ook via de huis aan huis kaart konden ideeën ingebracht worden. Deze ideeën zijn gepresenteerd tijdens een inloop in de Nicolaasschool waar eind vorigjaar tijdens de Kerstmarkt meer dan 125 bezoekers zijn geweest. Op de druk bezochte WIJ Deventer werkavond begin februari zijn elf ideeën besproken waarmee bewonersgroepen aan de slag gaan. Van samen jeu de boules spelen met de bewoners van het Roelvink tot het herinplanten en zelf onderhouden van de groenstrook aan ‘t Mensink. Van verschillende wandeltochten,

Voor het Open Podium is de locatie dorpsplein de aangewezen plek. wandelen met…, de ‘laat je hobby tijd verandert in de wintertijd, dan zien’ wandelroute en wandelen Tied- ben je toch een uur kwiet!) tot samen kwiet (in oktober wanneer de zomer- eten in welke vorm dan ook.

Hoe doe je dat? Hoe voorkom je dat je ruzie krijgt of afgesnauwd wordt? Daarvoor wordt een workshop georganiseerd. De projectgroep Buitengoed de Kolk wil verder met het project en bruggetjes aanleggen in de Rielerenk op de plek van voormalig Huize de Kolk. Op de avond werd

meteen al een afspraak gemaakt tussen de taakgroep ‘wandelen met...’en de heer Jeurnink van projectgroep Buitengoed de Kolk. Want zijn motto is: wie de geschiedenis niet kent van zijn omgeving weet niet waar hij woont. Ook voor en met de Schalkhaarse vrouwen zijn er leuke plannen. Hierover leest u elders in deze krant meer informatie. Het is een hele opsomming geworden, maar u bent nu in ieder geval weer geheel op de hoogte van de activiteiten van uw medebewoners in Schalkhaar. WIJ Deventer Schalkhaar houdt u op de hoogte!


14

maart 2014

Oud-leerkracht Donders drijvende kracht achter trim- en zaalvoetbalclubje Joska Donders, in heel Schalkhaar bekend als voormalig leerkracht van de plaatselijke Nicolaasschool, geniet al twee jaar van zijn FPU-regeling, maar is na zijn werkzame leven zeker niet achter de geraniums beland. Onze 65-jarige dorpsgenoot is de drijvende kracht achter een trim- en zaalvoetbalclubje.

De trimclub Schalkhaar bestond al toen Bart Huis in ’t Veld ooit Joska Donders polste om op zaterdagmorgen mee te sporten bij de trimclub. ‘We hebben het hier over het begin van de zeventiger jaren’, rekent Joska Donders terug. ‘Nu wordt er nog steeds gelopen op zaterdag, met een vaste groep enthousiastelingen.’ Harrie Hulman en Joska Donders zijn nog trimmers van het eerste uur. Van de oorspronkelijke groep lopers zijn er de laatste jaren natuurlijk mensen afgehaakt, zoals de good-olds Theo Hagen en Wim Meussen. Begin jaren ‘70 werd de trimclub geleid door Jan van Nee, die elke zaterdagmorgen voor een gevarieerd sportprogramma zorgde. Maar al gauw werd dit gewoon zaalvoetbal, na eerst een aantal oefeningen als warming up. ‘Toen Jan 70 jaar werd en ging stoppen, vroeg hij mij of ik de leiding wilde overnemen, omdat

ik ook een herengroep gym in Lettele onder mijn hoede had’, vertelt Joska. Dat was in het begin van de jaren negentig en tot nu toe leidt Joska de groep nog steeds. Ook kreeg hij het contributiegebeuren toebedeeld toen Frans Hulman door ziekte moest afhaken. Wat het zaalvoetbal betreft, moeten we terug naar het midden van de jaren ’70. Een groepje ambtenaren van de gemeente Diepenveen wilde gaan voetballen met onder meer Albert Driessen als gangmaker. Woensdag werd de speeldag en tot de dag van vandaag is dat nog steeds zo. ‘Eerst waren het enkel ambtenaren die voetbalden’, weet Joska. ‘Maar al gauw werden er anderen bijgevraagd, zo ook ikzelf.’ In de loop der jaren nam het aantal ambtenaren af en een geschiedenis herhaalde zich: toen Arend Fiechter, als laatste ambtenaar, stopte met het spelletje vroeg

Blij dat ‘Schalkhaar helpt elkaar’ bestaat

Hoe zijn jullie in Schalkhaar terecht gekomen? Wij komen allebei niet van origine uit Schalkhaar. Ik ben geboren in Engeland. Na mijn huwelijk ben ik in de gemeente Deventer terechtgekomen, waarvan ik 30 jaar in Bathmen heb gewoond. Mevrouw Wiebes komt uit het westen van het land, uit Gorinchem. 14 jaar geleden zijn we gaan samenwonen in een appartement in Schalkstaete. Samen met onze hondjes Queeny en Daisy.

Ambassadeur Marieke Kok van Schalkhaar Helpt Elkaar (SHE), praat met mevrouw Wiebes en mevrouw Braber over hoe ‘Schalkhaar Helpt Elkaar’ in hun leven kwam. We zaten beide in de lappenmand. Ik had een knie operatie ondergaan, waarbij ik nog veel pijn had en moeilijk kon lopen. Mevrouw Braber moest een operatie ondergaan in verband met een middenrifbreuk. We zagen het al aankomen dat we de hondjes voorlopig niet zelf konden uitlaten. Onze kinderen werken en wonen niet in de buurt. We kennen wel een mevrouw die vaker de hondjes voor ons uitlaat, maar die ging juist die periode op vakantie.

Hoe hebben jullie gehoord van ‘Schalkhaar helpt elkaar’ (SHE)? Al een tijd geleden kregen we de flyer in de bus en ik geloof dat we over jullie initiatief ook in de krant hebben gelezen. Via Riky Obdeijn, één van de ambassadeurs van SHE, had ik ook van jullie initiatief gehoord.

Hoe kwamen jullie in contact met de goede buur? Ik heb aan Riky Obdeijn gevraagd of SHE misschien kon helpen. Zij heeft

Op welk moment dachten jullie: nu hebben we hulp nodig ?

de vraag doorgespeeld naar Marieke. Die is toen een keer langs geweest om in kaart te brengen wat de hulpvraag precies is. Zij heeft toen een Goede Buur gevonden die graag wilde helpen. Het contact was gelegd. Hoe hebben jullie de hulp ervaren? Geweldig! Een hele lieve vrouw die zelf ook honden heeft. Die liet ze meestal eerst uit en dan kwam ze elke ochtend naar ons om een wandeling te maken met Queeny en Daisy. De honden reageerden heel goed op haar. Dat zag je meteen.

kan mij voorstellen dat mensen een drempel over moeten. Als ik kijk naar mijn eigen moeder, die zou echt geen vreemde in huis willen. Zoals ze in Rotterdam zeggen; je wilt toch weten wat ‘ voor een vlees je in de kuip’ hebt. Er moet wel een goede match zijn. Zoals bij ons. Dat krijg je door duidelijkheid te hebben over de verwachtingen van beide kanten.

Was het moeilijk om hulp te vragen? Ja, maar in nood moet je wel. Ik

- INSCHALKHAAR

hij Joska Donders om het clubje over te nemen . Zo ontstond dus de zaalvoetbalgroep van Joska Donders, die nog steeds op de late woensdagmiddag een balletje trapt. De huidige groep is ook al weer jarenlang een vast clubje. Zowel het trimclubje als de zaalvoetbalgroep zouden best enkele nieuwe mensen willen begroeten, omdat niet iedereen elke keer van de partij kan zijn. Ook financieel zou het fijn zijn, als er wat nieuw bloed bij zou komen. Op dit moment bedraagt de contributie voor het zaalvoetbal op woensdag nog 90 euro per jaar en 7,50 euro per maand voor de trimclub op zaterdag. Wie wel eens zin heeft om te komen kijken en/of mee te doen, kan contact opnemen met Joska Donders, telefoon 0570-622579 of per email jadonders@concepts.nl.

Jullie gaven meteen aan dat jullie ook wat terug wilden doen. Werkt dat zo? We willen graag wat terug doen. We kunnen bijvoorbeeld makkelijk iemand met de auto naar een ziekenhuisafspraak brengen. Elkaar helpen, zo ben ik opgevoed. Ik weet nog dat vroeger mijn moeder mij na school naar de zieke bovenbuurvrouw stuurde, om te vragen of ik nog een boodschap kon doen. Dat ‘noaber’ gevoel is tegenwoordig minder. Het is geen onwil maar het zit niet meer vanzelfsprekend in de opvoeding. Vinden jullie het belangrijk dat SHE bestaat? Het is best moeilijk om hulp te vragen, maar in ons geval zijn we blij dat zoiets bestaat. Dat geeft een veilig gevoel. We hebben nu een goede eerste ervaring gehad en we zouden volgende keer gewoon weer bellen.

Puzzel weer mee en maak kans op een mooie bos bloemen van ‘bloem en groen’

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.53)

3

4

8 7

8

9

1 5

8 4

6

9

2 4

Bij de verkoop van

3

uw woning wilt u een

8 8

1

Verkoopresultaat!

2

2

2 5

verkoopresultaat dat

7 8 1

6

En de winnares is...

4

8

Los de sudoku op en deponeer deze in de speciale oplossingendoos bij Uw Eigen Drogist Marianne van der Liende, Oerdijk 56 Schalkhaar, vermeld wel uw naam, adres en telefoonnummer. Doe dit voor 1 mei 2014. De winn(a)ar(es) wordt in onze volgende uitgave bekendgemaakt. Succes!

Gratis waardebepaling en verkoopadvies?

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Mon Sep 2 17:13:46 2013 GMT. Enjoy!

Aarzel niet. Neem nu contact met ons op! 0570 - 62 34 47

Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon:

Een actieve aanpak betaalt zichzelf terug.

7 9

staat als een huis.

Uit de vele inzendingen van de vorige puzzel mochten we Mia Doornbos verblijden met een mooie bos bloemen van Bloem en Groen Veltema. Afbeelding bloemen kan afwijken

Oerdijk 21 7433 AE Schalkhaar info@ruitenbeekjansen.nl

m

www.go-makelaars.nl


15

I N S C H A L K H A A R - maart 2014

AGENDA Zaterdag 8 maart: 20.00 uur, School van Frieswijk: De Alchemist. Zondag 9 maart: 12.00 uur, School van Frieswijk: Madame Croche. Dinsdag 11 maart: De Lindeboom: Senioren sociéteit. De heer Spit uit Diepenveen vertelt ons over de bijen. Dinsdag 11 maart: De Lindeboom: aanvang: 20.00 uur: Verkiezingsdebat georganiseerd door Platform Schalkhaar. 10 t/m 14 maart: Collecte Reumafonds. Woensdag 12 maart: ZijActief: afdelingsavond: Zelfstandig thuis wonen in Schalkhaar met Buurtzorg Deventer. Vrijdag 14 maart: KIXxx, in de Lindeboom. Zaterdag 15 maart: 10:00 uur tot zondag 16 maart 16:00 uur: Klussen bij Clubhuis Dr. Ariëns-Buette groep. Zaterdag 15 maart: 9.30-14.00 uur: De Parabool, Open Dag van de Zorg, diverse activiteiten. Vrijdag 21 maart: 20.00 uur: De Lindeboom: Peated vs non Peated, proefavond whisky! Woensdag 26 maart: 11.30-12.30 uur inschrijven voor het Zomerdagkamp bij De Sleutel en de Nicolaasschool. Dinsdag 1 april: 19.30 uur: Cursus borstvoeding. Zaterdag 5 april: Ophalen oud papier, volleybalvereniging Schalkhaar. Dinsdag 8 april: De Lindeboom: Senioren sociéteit. De heer Geerdink komt ons weer laten genieten van zijn prachtige 3 D`s dia`s. Dinsdag 8 april: ZijActief: fietsen: vertrek 13.30 uur Lindeboom. Woensdag 9 april: ZijActief: bloemschikken: 19.30 uur Lindeboom. Vrijdag 11 april: KIXxx, in de Lindeboom. Zaterdag 12 april: 20.00 uur: School van Frieswijk: Martin Korthuis en band. Zondag 13 april: 12.00 uur: School van Frieswijk: Dodelijk van Zwijgen. Maandag 14 april: ZijActief: afdelingsavond, Roelof Michel vertelt over zijn reizen. Woensdag 23 april: ZijActief: Fietsen. Woensdag 23 april: Kenniscentrum Oncologie, ‘For Kids’, kindermiddag Vrijdag 25 april: ZijActief: Inleveren

plantjes voor de stekjesbeurs bij Trees de Lange, 16.00-19.00 uur. Zaterdag 26 april: ZijActief: Stekjesbeurs, 10.00-12.00 uur, voor Makelaardij Ruitenbeek. Zaterdag 3 mei: Ophalen oud papier, volleybalvereniging Schalkhaar. Donderdag 8 mei: ZijActief: fietsen.

MEDISCHE diensten Huisartsenpraktijk, Brouwer Pastoorsdijk 10a, 7433 DK, Schalkhaar, 0570-631477 Huisartsenpraktijk, Kramers Pastoorsdijk 10a, 7433 DK, Schalkhaar, 0570-630366 Apotheek Keizerslanden afhaalpost Pastoorsdijk 10a, 7433 DK, Schalkhaar, 0570-625799 Mediq Apotheek Sint JozefVoorstad Louis Pasteurstraat 10-C 7415 EP, Deventer 0570-635660 Tandartsenpraktijk H.B. Rensink Kolkmansweg 19, 7433 CK, Schalkhaar, 0570-623410

KERKdiensten Nicolaaskerk: Zaterdag 8 maart, 19.00 uur: Woco-viering Zaterdag 15 maart, 19.00 uur: Eucharistieviering Zondag 23 maart, 10.00 uur: Woco-viering Zondag 30 maart, 10.00 uur: Eucharistieviering Zaterdag 5 april, 19.00 uur: Eucharistieviering Zondag 13 april, Palmpasen, 10.00 uur: Gezinsviering-Gebedsviering Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, 15.00 uur: Kinderkruisweg Zaterdag 19 april, Paaswake, 21.00 uur: Eucharistieviering Paaswake Maandag 21 april, 2e Paasdag 10.00 uur: Eucharistieviering Zaterdag 26 april, 19.00 uur: Eucharistieviering Protestantse kerk: Elke zondag, 10.00 uur in Park Braband.

Hoe rijk is Schalkhaar?

Een beetje jaloezie is mij niet vreemd en dan denk ik wel eens even bij een grootscheepse verbouwing van een huis, of bij de totale heraanleg van een tuin of bij een echt mooie auto op de oprit: waar doen ze het van? En dan koop ik maar weer een lot uit de loterij en dan bij de trekking: weer niks. Enfin, weg met die particuliere gedachten. Hoe rijk is het dorp Schalkhaar als geheel? Wat dorpse cijfers, met een vergelijking met de dorpen Diepenveen en Bathmen en met de gemeente Deventer als geheel:

WOZ-waarde per 1-1-2013

besteedbaar inkomen huishoudens in 2009

Schalkhaar Diepenveen Bathmen Deventer, hele gemeente

284.900,- 324.800,- 264.300,- 201.500,-

39.200,42.100,37.800,32.300,-

Het gaat in dit overzicht dus om de gemiddelde WOZ-waarde van alle woningen in Schalkhaar en om het gemiddelde besteedbaar inkomen van alle huishoudens. Besteedbaar inkomen is het bruto inkomen, verminderd met premies sociale zekerheid en betaalde belastingen. Die gegevens komen via de gemeente van de belastingdienst en dat maakt dat ze enkele jaren oud zijn. Maar het algemene beeld is duidelijk. Schalkhaar is minder rijk dan het dorp Diepenveen. Dat hebben we hier natuurlijk al lang ook gedacht,

maar nu zie je het in cijfers. Maar het gaat beter met ons vergeleken met Bathmen en zeker vergeleken met de gemeente Deventer als geheel. En dat weten we eigenlijk ook al heel lang, of niet soms? We wonen niet voor niks in Schalkhaar! (door Floris Schermer)

SVS Gym & Jazz erkend voor opleiden in beroepspraktijk Sinds het begin van dit jaar is SVS Gymnastiek & Jazzdans een erkend leerbedrijf! De Schalkhaarse vereniging voldoet dus aan de criteria voor het opleiden in de beroepspraktijk en is ingeschreven in het register van Erkende Leerbedrijven Artiest. Door de Jazzdansafdeling worden er door het jaar heen verschillende optredens gegeven. ‘We zitten nu al weer over de helft van het seizoen en we hebben een paar mooie evenementen gehad’, vertelt Nicolien in ’t Hof. Eind vorig jaar werd er tijdens de Deventer Dansdagen met een aantal groepen in de Deventer Schouwburg opgetreden. ‘We hebben daar prachtige dansen laten zien.’ Ook werd er met twee groepen in de leeftijd van 8 tot en met 11 jaar een optreden verzorgd in de oude bibliotheek in Schalkhaar, samen met de plaatselijke muziekvereniging St. Caecilia. ‘Dit was weer eens heel wat anders. En erg leuk om te doen’, vindt Nicolien in ’t Hof. Dit jaar hebben de A- en de B-selectie

FyxS: samen werken aan gezondheid In het jaar 2014 wil FyxS volop in beweging zijn. Voor jong en oud, voor amateur en professional. ‘Onze bekkentherapeute is al begonnen met zwangerschapsbegeleiding en cursussen’, vertelt Hennie in ’t Hof van het multidisciplinaire sport- en beweegcentrum in Schalkhaar. ‘Ook zijn we begonnen met beter bewegen voor kinderen, ouderen en Obesitasbegeleiding, waar opnieuw de multidisciplinaire aanpak meerwaarde geeft.’ FyxS traint en begeleidt sinds kort Joris Drachman, topsporter in karate. ‘Maar we ondersteunen

al een optreden verzorgd tijdens de Deventer Sportverkiezing 2013. ‘Bijzonder dat SVS hiervoor is gevraagd. De dans die onze meiden hebben laten zien, was zeer indrukwekkend met prachtige muziek. Onze vereniging heeft een zeer goede indruk achtergelaten en iedereen was laaiend enthousiast.’ Met de tienergroepen en de selectiegroepen werd aan de Voorster Dansdagen meegedaan. Dat was een erg geslaagde dag, met veel mooie dansen en afgelopen zondag was SVS Gymnastiek & Jazz prominent aanwezig tijdens het Deventer Open Podium in de Deventer Schouwburg. Daarna is er op 11 mei in de Scheg de Dance2 demo, voorheen Demogyjada, en op 25 mei treden we natuurlijk op tijdens Schalkhaar Life!

Heb jij zin om te bewegen? Heerlijk dansen op muziek? Kom dan naar de Jazzdans van SVS. Er zijn groepen voor alle leeftijden: basisschoolgroepen 1 tot en met 8, tienergroepen, damesgroepen (zowel in Schalkhaar als in Colmschate), selectiegroepen en een talentengroep. Wil je liever bewegen in een damesgymgroep? Er is nog plek in een heel gezellige groep dames die goed in conditie blijven en dus lekker fit door oefeningen die in gevarieerde vorm worden aangeboden. Op 11 maart wordt in de Lindeboom van 19.30 – 21.00 uur de jaarvergadering gehouden. Kijk voor meer info over SVS Gymnastiek & Jazzdans op http:// svs-gym-jazz.nl

meerdere topsporters, schaatsers, individuele sporters, maar ook teamsporters’, zegt In ’t Hof. ‘Al jarenlang begeleiden we de jeugd en het eerste elftal van SV Schalkhaar. Daarnaast zijn we betrokken bij meerdere sportverenigingen, waar we gezamenlijk preventieplannen uitwerken.’ Op de planning van FyxS voor 2014 staat verder onder meer het organiseren van loopclinics, het aanbieden van AED/EHBO-cursussen, FyxS Fit beweegprogramma’s, outdoor programma’s en diverse sporttesten. In ’t Hof: ‘Ook willen we regelmatig informatiebijeenkomsten organiseren met als thema’s onderwerpen op het gebied van sport en bewegen.’ Fy staat voor fysiotherapie, (algemeen, sport- en bekkenfysiotherapie), de x staat voor de vele extra’s zoals Personal Training, voeding- en leeftijladvies, sportmassage en Mentale Training en de S staat voor Sport, Service en Schalkhaar. Kortom: een enthousiast team van specialisten staat voor u klaar in Schalkhaar! Het

centrum aan de Ganzeboomsweg heeft een wachtkamer met gratis koffie- en theevoorzieningen. Naast de twee behandelkamers beschikt FyxS over een ruime oefenzaal, voorzien van alle benodigde oefen- en trainingsmaterialen. Ook kleedruimtes en douchefaciliteiten zijn aanwezig. De kracht van FyxS zit met name in de kleinschaligheid en het professionele multidisciplinaire aanbod. Daarbij de kracht dat de verschillende disciplines elkaar veelal ondersteunen en verruimen in begeleiding. Hou onze website en Facebook pagina in de gaten voor nieuws en ontwikkelingen. Sport- en beweegcentrum FyxS, Ganzeboomsweg 5, 7433 ES Schalkhaar, www.fyxs.nl

Uitstapje Protestantse Kerk Op zondag 16 maart gaan leden van de Protestantse Kerk Colmschate/Schalkhaar op reis ‘met ons kompassie’. Vorig jaar maakten ze voor het eerst een uitstapje met elkaar op de ‘reis-gratis-met-de-trein-op-vertoon-van-het-boekenweekgeschenk-dag’. Dat was een succes! De commissie Vorming & Toerusting stelt zich voor om na de dienst de trein naar Utrecht Centraal te nemen om vervolgens de tentoonstelling ‘Thuis in de Bijbel’ bij het Catharijneconvent te bezoeken. Schilders uit de 16e en 17e eeuw hebben daarin Bijbelverhalen verbonden met hun eigen leefomgeving. Verhalen uit de Bijbel worden moeiteloos geplaatst in de dagelijkse realiteit. Ze spelen zich niet af in verre warme streken, maar in gewone dorpen en steden in de Lage Landen, herkenbaar voor de toeschouwer. De Boekenweek loopt vanaf 8 maart! Koop een boek, krijg het Boekenweekgeschenk en ga mee!

Racing Team Schalkhaar maakt zich klaar voor NK

Racing Team Schalkhaar is druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Over een maand, op 5 april, begint dat met een ‘thuiswedstrijd’ in Haarle. ‘Daar zullen we onze sprinter dit jaar weer voor het eerst de sporen gaan geven’, kondigt Reinder Steinvoort aan. In de winter is de sprinter volgens de Schalkhaarder helemaal gedemonteerd geweest en zijn er verschillende aanpassingen gedaan om nog beter voor de dag te komen dit jaar. ‘Ook zal de sprinter een nieuwe kleurencombinatie gaan krijgen, maar dat blijft nog een verrassing’, aldus Steinvoort. Het is de bedoeling van het team om in de maand april een paar oefenwedstrijden te gaan rijden. ‘Zodat we

op 3 mei helemaal klaar zijn voor de eerste wedstrijd van het Nederlands Kampioenschap (NK), in Pieterzijl in Friesland. Want de wedstrijden van het NK blijven het belangrijkste voor ons team.’ Het NK zal om zes wedstrijden gaan en die zullen worden gereden op 3 mei in Pieterzijl, 25 mei in Veulen, 21 juni in Lochem,12 juli in Kerkdriel,16 augustus in Loenen en op 13 september in Gendringen. Racing

Team Schalkhaar zal ook paraat zijn op Schalkhaar Life met een gezellige tent en vele leuke dingen daar omheen, waarbij u natuurlijk van harte welkom bent. De vorderingen en prestaties van het Racing Team Schalkhaar zijn te volgen via de website www.racingteamschalkhaar.nl en op Facebook en Twitter.


16

maart 2014

- INSCHALKHAAR

Nicolaaskerk Schalkhaar Ode aan een markant gebouw in een charmant dorp

Vraag je een inwoner van Schalkhaar wat een hoogtepunt is van het wonen in ons dorp, dan krijg je een grote verscheidenheid aan antwoorden. Bijvoorbeeld: het is hier lekker rustig. Of: Deventer is vlakbij. Of: je bent zo in het groen als je wilt wandelen of fietsen. Stel je iemand de vraag naar het hoogste punt, dan kan het niet missen. Iedereen zegt: De Nicolaaskerk. En dat is al generaties zo, want de hedendaagse Nicolaaskerk is al in 1895 in Schalkhaar gebouwd. En wel door architect Te Riele. Wat kerk en dorp betreft is er geen discussie van de kip of het ei. Het eerste kerkje, voorloper van de huidige kerk, werd ruim 200 jaar geleden gebouwd, temidden van een aantal boerderijen. Dat kerkje is destijds niet in een bestaand dorp gebouwd, maar het dorp Schalkhaar heeft zich er in de loop der tijden rondom ontwikkeld. Baken De kerk, of meer nog de toren, is een baken voor ieder die een ommetje in de buurt van Schalkhaar maakt. Van verre is de toren en het kleine torentje in het midden van het kerkdak te zien. Ook van verre is de torenklok te horen wanneer hij de uren slaat. En als men om 12.00 uur de luidklok hoort, dan wordt er op die manier gecommuniceerd dat er een overledene is. Soms doet het vernieuwde kerkplein dienst als extra parkeerplaats of voor het plaatsen van een kermisattractie tijdens ons dorpsfeest. Het pastoorsbos, gelegen achter de begraafplaats, wordt soms gebruikt voor een processie of bijvoorbeeld met Pasen, als plaats waar de kinderen verstopte paaseieren kunnen zoeken. Zo speelt de kerk en haar omgeving op diverse manieren een rol voor alle dorpsgenoten. Monument De Nicolaaskerk zal met zekerheid nooit op de werelderfgoedlijst van de Unesco komen, maar het is wel een gemeentelijk monument. En dat is terecht, want het is zowel van buiten, maar zeker ook van binnen, een mooi gebouw. Dat zal vrijwel iedereen beamen die de kerk wel eens van binnen heeft gezien. En dat is het merendeel van de inwoners van Schalkhaar. Behalve de parochianen die de kerk, al of niet regelmatig, bezoeken, hebben de nietparochianen in hun jeugd mogelijk een kerstviering van de Nicolaasschool in de kerk meegemaakt. Ook zal menigeen bij vrolijke (huwelijk/doop) of droevige (overlijden) gebeurtenissen wel eens de kerk hebben bezocht. Al rondkijkende zal men tot de conclusie zijn gekomen dat er veel moois te zien

is, althans voor degene die daar gevoel en oog voor heeft. Vooral de gebrandschilderde ramen zijn een lust voor het oog, met name als de zon door zo’n raam schijnt. En laten we niet het fraaie eikenhouten Mariabeeldje (Maria van Frieswijk – naar de vindplaats van het beeldje) vergeten dat in een speciale nis is geplaatst. Schalkhaar Life! Mochten er lezers zijn die de kerk (weer) eens willen bekijken, dan kan dat tijdens ons dorpsfeest Schalkhaar Life! dat jaarlijks eind mei plaatsvindt. In de kerk is dan altijd een expositie van het Dorpsarchief met diverse foto’s uit het verleden, en ook een tentoonstelling van schilderijen van de schilderclub te zien. Daarnaast kunt u dan een verzameling van oude gereedschappen en voorwerpen uit vroeger tijden bezichtigen. Dit is een ideale gelegenheid om tegelijkertijd de kerk van binnen eens goed te bekijken, met de eerdergenoemde fraaie ramen (van de bekende glazenier Huub Levigne) en de diverse beelden. Wilt u op dat moment meer weten, dan zijn er vast wel mensen aanwezig die u iets meer kunnen vertellen. Overigens kunt u over de kerk en haar geschiedenis eveneens meer te weten komen op de website: www. heiligelebuinus.nl. Klik daarna door naar de locatie Schalkhaar en geschiedenis. Ook is er af en toe een avond in de kerk, waarbij op een groot scherm een door Herman Sonnenberg geproduceerde DVD over kerk en dorp wordt vertoond. Om de Vredeskapel te bekijken, die zich links van de kerk bevindt en veel recenter is

gebouwd dan de kerk (1990), hoeft u niet te wachten tot het dorpsfeest Schalkhaar Life. Deze is namelijk alle dagen open. In deze kapel zijn ook mooie ramen te zien, en wel van de bekende hedendaagse glazenier Annemiek Punt uit Ootmarsum. Trots Aangenomen mag worden dat het merendeel van de dorpsgenoten wel iets heeft met de Nicolaaskerk. En degene die de kerk iets beter kent, zal beamen dat het een mooi gebouw is, waar iedere inwoner van Schalkhaar terecht trots op kan zijn. Het in stand houden van zo’n beeldbepalende en prachtige kerk en alles er om heen, kost heel veel geld. Dat geld moet worden gevonden binnen het geheel van de Lebuinusparochie. En wij kunnen u verzekeren dat die thans voor de twaalf kerken in Deventer en Zuidwest Salland tienduizenden euro’s per jaar te kort komt. Vandaar dat wij iedereen uit Schalkhaar, die daartoe bereid en in staat is, vragen te doneren los van of bovenop de ‘Actie Kerkbalans’, ook als u niet-katholiek bent. Uw mogelijke gift kan worden overgemaakt op NL38RABO0162443331 ten name van H. Nicolaas / Lebuinusparochie en onder vermelding van Behoud kerk Schalkhaar. Voor uw begrip en uw gift zijn wij u ten zeerste erkentelijk. De Locatieraad van de H. Nicolaaskerk Schalkhaar

Uw mogelijke gift kan overgemaakt worden op NL38RABO0162443331 ten name van H. Nicolaas /Lebuinusparochie en onder vermelding van ‘Behoud kerk Schalkhaar’.


17

I N S C H A L K H A A R - maart 2014

Schalkse Vrouwen duiken steeds vaker op in dorp

Zoekertjes RUBRIEKS advertenties

Heeft u als particulier iets te koop of wat nodig, een Zoekertje is nooit overbodig! Tot 100 woorden kost E 3.50, tot 200 E 7.00 etc. U kunt Zoekertjes opgeven via mail: info@inschalkhaar.nl. Betaling: contant in envelop, voorzien van naam en inleveren bij Uw Eigen Drogist Marianne van der Liende, zonder betaling worden geen rubrieksadvertenties geplaatst!

SAMEN WERKEN AAN GEZONDHEID Fysiotherapie

www.facebook.com/Fyxs.nl

Personal Training

www.facebook.com/Fyxs.nl

Sport/diëtetiek

www.diëtistengroep.nl

Bekkenfysiotherapie/ www.bekkenpraktijk.nl ZwangerFit Sportfysiotherapie

www.sportfysiofon.nl

Sport/mental coaching www.prestatiepsychologie.nl Sport/massage

www.mmhe.nl

www.facebook.com/FyxS.nl

Eind vorig jaar staken op de sociale media Facebook en Twitter ineens Schalkse Vrouwen de kop op. Wie zijn het? En wat willen ze? Een aangename kennismaking met dorpsgenoten…

De gezichten achter het vrouwennetwerk zijn Astrid Donders en Elles Masman, twee moeders van nog jonge kinderen, wonend in Schalkhaar en sinds een jaar elkaars achterburen in de nieuwbouwwijk De Wijtenhorst. Onder het genot van een bakje koffie en spelende kinderen raakte ze met elkaar in gesprek.

ële, maar nog ontbrekende, schakel te zijn voor de Schalkse Vrouwen om officieel van start te kunnen gaan. Het zoeken van sponsoren, het aanvragen van subsidies en het bedenken van de juridische vorm waarin Astrid en Elles de Schalkse Vrouwen gaan gieten, is een eerste prioriteit geworden.

‘Al pratend kwamen we tot de conclusie dat we allebei behoefte hebben aan meer binding met het dorp’, vertellen Astrid en Elles. ‘We zeiden tegen elkaar: wat zou het toch leuk zijn als we in ons eigen dorp meer mensen zouden leren kennen, maar dan zonder verplichtingen. Gewoon weten wie je tegen komt op straat, zonder gelijk bij elkaar op de koffie te moeten.’

Daarna zult u de Schalkse Vrouwen steeds vaker op zien duiken in het dorp om hun avonden aan te kondigen. Wie wil er nu niet een Schalkse Vrouw zijn? Wilt u de ontwikkelingen van deze Schalkse Vrouwen volgen? Ga dan naar www. schalksevrouwen.nl en zoek op Twitter en Facebook.

En zo ontstond bij de twee het idee om elk jaar een aantal leuke avonden te gaan organiseren, voor vrouwen. ‘Het ontmoeten en elkaar leren kennen is de rode draad die de avonden gaat verbinden, zonder het thema te willen zijn. Elke vrouw ongeacht haar leeftijd, beroep, interesses of burgerlijke staat is daarbij welkom. De enige gestelde eis is dat ze wonen in Schalkhaar en zin hebben in een verrassend, ongedwongen avondje uit’, leggen de Astrid en Elles uit. De Schalkse Vrouwen bieden naar eigen zeggen een ‘light variant’ van het moderne noaberschap, die een niet te weerstane aantrekkingskracht zal gaan uitoefenen op de vrouwen uit ons dorp en die op eigen wijze een onzichtbaar netwerk gaat creëren dat door iedereen naar behoefte kan worden gebruikt. De eerste stappen daarvoor zijn inmiddels gezet. De sociale media zijn ingeschakeld en vanuit het dorp en de gemeente (WijDeventer) wordt enthousiast meegedacht. Geld blijkt een essenti-

“Waarom zou je veel tijd stoppen in het zoeken naar een reis, als ik, Ilona, het met veel plezier voor je uitzoek!”

Ook in Schalkhaar: Mobiel reisbureau! Je leukste vakantie is mijn werk.

Schalkhaar Ilona Veldwijk-Abbink Kolkmansweg 50, 7433CM Schalkhaar 06-46234891 | www.vx.nl/ilona TT06-46234891 | www.vx.nl/ilona

Deze keer een zoekplaatje. Weet u waar dit gebouw staat in Schalkhaar...? Zaterdag 8 maart, 20.00 uur, zullen we het laten zien op onze site, samen met een foto dat het gebouw gereed is en zoals het er nu bij staat...!

Stichting Dorpsarchief Schalkhaar plaatst in elk nummer van ‘InSchalkhaar’ materiaal uit het archief, heeft u al een kijkje genomen op onze site....? www.dorpsarchief-schalkhaar.nl

www.facebook.com/HerinnerJeSchalkhaar

Stichting Dorpsarchief Schalkhaar


18

maart 2014

Aanzien van AZC wordt grootschalig opgefrist

Volleyballers SVS blijven maar schitteren

Het AZC in Schalkhaar staat momenteel flink in de steigers. Na een lange voorbereiding met de locatie, de afdeling huisvesting en een aannemer is begin dit jaar een start gemaakt om de bewonersgebouwen grootschalig aan te pakken. Een klus die het vrijwel hele jaar gaat duren.

wordt genomen. Waar nodig worden nog andere kleine wijzigingen aangebracht en als alles gereed is, worden de kamers met nieuw meubilair ingericht. Het COA is hierbij bezig om degelijkheid te verenigen met comfort aangezien bewoners soms langere tijd in een kamer wonen.

‘Het werd ook hoog tijd om zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant de boel op te frissen’, vindt locatiemanager Ton Hermsen. ‘De ijzeren kozijnen dateren nog van lang geleden toen het AZC nog dienst deed als kazerne en ook de kamers van de bewoners waren toe aan een opfrisser.’ De vier gebouwen worden volgens Hermsen één voor één aangepakt, waarbij bewoners tijdelijk in andere

gebouwen zijn geplaatst of zonodig elders onder gebracht. Het glaswerk wordt vervangen door thermopane en het donkere bruin krijgt een lichte look, waardoor het aanzien heel anders wordt. Plafonds en vloeren worden verwijderd en vernieuwd en ook de verlichting wordt op het peil gebracht van deze tij, waarbij het energieverbuik in acht

- INSCHALKHAAR

‘Ondanks deze verbouwing gaan alle andere activiteiten gewoon door’, meldt Hermsen. Zo was er op 27 februari een grote activiteit, waarbij bewoners van Schalkhaar uitgenodigd waren. De stichting die dit organiseerde, Mix & Match, doet dit in het kader van participatie en integratie van bewoners in asielzoekerscentra. Er werd een mêlee van activiteiten georganiseerd, waarbij er voldoende ruimte was om elkaar ook op informele manier beter te leren kennen. Hermsen: ‘We waarderen het dat de dorpsbewoners hier volop aan mee hebben gedaan en een kijkje zijn komen nemen in het centrum.’

Twee promoties op rij en opnieuw doen de volleyballers van SVS mee om de prijzen. Vanuit de derde divisie promoveerde het team onder leiding van Jordan Weggelaar twee achtereenvolgende jaren en in de eerste divisie, het derde niveau van Nederland, laten de Schalkhaarse volleyballers dit seizoen wederom van zich horen.

Al het hele seizoen is SVS in de strijd verwikkeld om de prijzen. Waar er voorafgaand aan het seizoen geen rekening mee werd gehouden dat de volleyballers zich voor het derde achtereenvolgende jaar met de bovenste plaatsen zouden bemoeien, bleek het tegendeel waar. Vanaf de start van het seizoen is SVS de grote verrassing in de eerste divisie en staat het te schitteren op het nationale podium van het volleybal. Een opmerkelijke prestatie die niet onopgemerkt is gebleven. Zo werd het eerste mannenteam in januari genomineerd voor ‘Deventer Sportploeg 2013’ en konden de volleyballers behalve in de zaal ook op het podium in de Deventer Schouwburg schitteren. In één adem genoemd worden met een sportploeg als Go Ahead Eagles en een sportster als Lotte van Beek, Olympisch medaillewinnaar in Sotsji.

Een rijtje om trots op te zijn. Dat SVS het in de schouwburg aflegde tegen de naar de Eredivisie gepromoveerde voetballers is geen verrassing. Maar dat SVS aan een opmerkelijke serie bezig is, blijkt wel uit de nominatie. In hoeverre het schitteren doorslaat zal nog moeten blijken. Half april zal de ranglijst opgemaakt worden. Wie weet met een derde kampioenschap op rij. Een nieuwe nominatie voor Deventer Sportploeg van 2014 lonkt in dat geval. Een nieuwe mogelijkheid om te schitteren op het podium. Een mooi streven voor het nieuwe jaar. Na drie kampioenschappen op rij kan de jury dan definitief niet meer om de Schalkhaarders heen. Maar dan lopen we op de zaken vooruit. Hoe dan ook, een geslaagd seizoen is het al voor de Schalkhaarse volleybalmannen. Nu nog op jacht naar de kers op de taart.

Zomerdagkamp 2014: alle dagen feest! De voorbereidingen voor het zomerdagkamp 2014 zijn in volle gang! De organisatie heeft de taken verdeeld en er is een feestelijk thema bedacht. Het thema voor dit jaar is: ‘Alle feestdagen van het jaar’. Kortom, het Zomerdagkamp wordt een groot feest! Het kamp is dit jaar van 8 t/m 11 juli en vindt wederom plaats op het terrein van de familie Haarman aan de Hagenvoorderdijk. Zit jij in Schalkhaar op school, ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan kun je je woensdag 26 maart van 11.30-12.30 uur inschrijven voor het kamp. De kinderen van De Sleutel kunnen dit doen in de aula van De Sleutel en de kinderen van de Nicolaasschool op het onderbouwplein.

Alle schoolkinderen krijgen hier via hun school een mailtje over. Wil je de ontwikkelingen van het zomerdagkamp volgen? Like ons dan op Facebook, wij zijn ook te vinden met het laatste nieuws op www.schalkhaar.nu. Heb je tips en/of opmerkingen of wil je als vrijwilliger meehelpen met de organisatie en/of uitvoering van het kamp? Mail dan naar zdkschalkhaar@gmail.com.

Nieuwe methodiek LeerKRACHT op Nicolaasschool verbetering In januari is de Nicolaasschool gestart met een nieuwe werkwijze voor leerkrachten. LeerKRACHT is een éénjarig traject met een methodiek, dat handen en voeten geeft aan een nog professionelere werkwijze om samen de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.

SVS Badminton 1 kampioen!

Eind januari speelde het eerste team van SVS Badminton in ’t Haarhuus de spannende kampioenswedstrijd tegen BC Reflex uit Nijverdal. De uitwedstrijd tegen dit team was verloren gegaan. De enige verliespartij van het afgelopen seizoen. Onder grote publieke belangstelling speelde het team een prachtige wedstrijd en won geheel verdiend. Hierdoor is de promotie naar de tweede klasse een feit geworden. Volgend seizoen zal het team flink aan de bak moeten om zich te handhaven in deze hogere klasse. Aan inzet en enthousiasme zal het zeker niet liggen. Sinds 1969 speelt SVS Badminton in ’t Haarhuus te Schalkhaar. Dit jaar dus al 45 jaar. Bent u geïnteresseerd om eens te komen kijken of mee te spelen bij SVS Badminton? Dan bent u van harte welkom op één van onze speelavonden. Senioren spelen op woensdagen van 19.30 tot 22.00 uur en op vrijdagen van 20.30 tot 23.00 uur. Ook hebben wij een zeer enthousiaste jeugdafdeling. De jongens en meiden spelen onder begeleiding op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. De groep bestaat uit spelers van 8 tot 16 jaar. Kom lekker een keer meespelen in ’t Haarhuus. Voor iedereen geldt: meespelen/-trainen is altijd de eerste vier keer gratis en geheel vrijblijvend. Het verplicht u tot niets ! Voor meer informatie: www.svsbadminton.nl , e-mail: info@svsbadminton.nl.

‘Het is een ontwikkeling die prachtig aansluit op de manier van werken en de visie op kwaliteit van de Nicolaasschool’, vindt directeur Astrid van den Ende. ‘Het met elkaar delen van kennis, het bij elkaar kijken en feedback geven, is al een gewoonte op deze school.’

weet Van den Ende. ‘Dit blijkt al jarenlang uit internationale vergelijkingen, waarbij ons systeem rond de tiende plaats uitkomt. Tegelijkertijd blijkt uit deze onderzoeken echter dat de kwaliteit van ons onderwijs al dertig jaar op hetzelfde niveau blijft steken.’

Aanleiding: Het Nederlands onderwijs is aan het watertrappelen De stichting leerKRACHT, een stichting zonder winstoogmerk die is ontstaan als pro bono initiatief van McKinsey & Company, heeft de kwaliteit van het onderwijs in Nederland onderzocht. ‘Het onderwijs is goed’,

Verder blijkt uit dit onderzoek dat de sleutel voor landen die de stap van ‘goed’ naar ‘geweldig’ willen maken, ligt bij de kwaliteit van de leraar. Het is mogelijk om in relatief beperkte tijd enorme stappen te maken die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De aanpak die leerKRACHT toepast

op scholen is gebaseerd op drie pijlers: de lessen uit succesvolle onderwijsverbetering in andere landen, kennis van het veranderen van de cultuur in organisaties en de ervaring die in Nederlandse scholen is opgedaan. In de aanpak staat een manier van werken centaal die is gebaseerd op samenwerking: bij elkaar in de klas kijken, elkaar feedback geven, samen lessen voorbereiden en gestructureerd nadenken over resultaten en verbetermogelijkheden. ‘Deze processen zijn allemaal geen doel op zich, maar helpen om het inhoudelijke gesprek tussen leraren op gang te brengen’, legt Astrid van den Ende uit. ‘Het is een manier van werken, die ondersteunend is aan het bereiken van een breed scala aan ambities. Een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ binnen een goed georganiseerde structuur en in een professionele cultuur, helpt bij het bereiken van de ambities van de Nicolaasschool: het leren, groeien en bloeien van alle kinderen.’

Zaterdag 22 maart kledingmarkt

Op zaterdag 22 maart is er weer een kledingmarkt. Tussen 10.00 en 13.00 uur vindt u op het Dorpsplein de marktkramen van actieve Schalkhaarse vrouwen. Ook al wilt u niets aanschaffen, wij zijn toch blij met uw belangstelling. Het aanbod met tweedehandskleding is dit keer gericht op voorjaar en zomer. Ook is er extra kinderkleding, voor de aller jongsten en de wat grotere kinderen. Allemaal tegen kleine bedragen. Bij regen schuift de markt een week door, naar 29 maart. De organisatie rekent op veel bezoekers. Aanmelden is niet nodig.


19

I N S C H A L K H A A R - maart 2014

Martin Korthuis zingt liedjes recht naar binnen Moeilijk te zeggen of het nu zijn liedjes zijn of de meeslepende stem van Martin Korthuis die je treffen tot op het bot. Op zaterdag 12 april vanaf 20.00 uur kun je het zélf beleven in de School van Frieswijk.

EENENEEN

Deel 2 van een serie over tweetallen in de regio door Ernst de Vogel

een liefdevolle ondertoon voor de onoverkomelijkheden van het bestaan. De liedjes van Martin Korthuis ontstijgen de taalgrens - ook bij hem gaat de paradox op: hoe dichter bij huis hoe groter de zeggingskracht.

In alle dichterlijke onopgesmuktheid heeft de Groningse singer-songwriter maar een paar woorden nodig om de alledaagse pijn, of juist het wonderlijke vreugdegevoel van het leven op te roepen. Zijn doorleefde zang zorgt ervoor dat die herkenning zich ergens diep in het binnenste van de toehoorder vastzet. Hier staat een folkzanger die ook dichter is. En Grunneger. Korthuis zingt in zijn moerstaal; raak, poëtisch zonder omhaal, soms zelfs afgemeten en rauw. Maar altijd met

Of hij nu zijn zorgen bezingt over een opgroeiende dochter, het verdriet om de zelfmoord van een vriend, of het jongensachtige liefdesgevoel dat opborrelt bij het zien van ‘Madelief ’ – de gevoelens zijn universeel herkenbaar en zijn Groningse zangerigheid doet daar eerder nog een schepje bovenop. Met een stem waar de wind van het Hogeland het laatste laagje vernis heeft afgebladderd, zingt Martin Korthuis zijn liedjes recht naar binnen. Optreden Martin Korthuis - School van Frieswijk, entree 10,-; tweede kaart halve prijs. Reserveren: info@schoolvanfrieswijk.nl of 0570-530115

Julian Oor aan oor met tante Marije. In de bieb van Schalkhaar. Handen lekker warm in de mouwen. Tante houdt het boek vast en vertelt. Het boek ‘Julian wil kunstjes doen’ staat nog op de plank. Toeval of niet klautert Julian even later op tantes schoot...

Schalkhaar Life! 2014, feest waar iedereen bij wil zijn

Dat is niet verwonderlijk als je het voorlopige programma ziet voor de 14e editie van Schalkhaar Life! Voor alle doelgroepen, van jong tot oud, valt er weer iets te beleven tijdens het weekend van 23 tot en met 25 mei 2014.

Wat heeft Schalkhaar Life! Dit jaar voor ons in petto? ‘Het programma is bijna rond’, meldt Hans Sanders namens de organisatie. ‘We kunnen al enkele aansprekende items in het programma van dit jaar met u delen: vrijdagmiddag is er een prominent gastoptreden tijdens de seniorenmiddag, zaterdagmiddag is er in de tent een spetterend optreden van jeugdcircus Caroly vol verrassende acts, of wat te denken van een uur zumba-les verzorgd door dansschool Eppink.’ Daarnaast sieren ook dit jaar bekende onderdelen zoals onder meer de optocht, scholenrun, toerrit oldtimers, open podium, diverse jongerenactiviteiten, gospelkoor, de kermis en niet

te vergeten de braderie het weekend op. Sanders: ‘En voor de zaterdagavond staat de geweldige coverband Sesam Sensation Band geprogrammeerd, een heerlijke coverband die ervoor zorgt dat de dansvloer continu bezet is. Kortom, voor elk wat wils!’ Dienstenveiling ‘De dienstenveiling is een happening die je om verschillende redenen niet wilt missen’, promoot Sanders. ‘Ten eerste omdat het goede doel de aandacht en ondersteuning verdient van ons, het draagt een steentje bij aan de leefbaarheid van Schalkhaar. Ten tweede omdat er altijd wel een kavel tussen zit waar je blij van wordt. Ten derde omdat de

voorgaande edities hebben bewezen dat het een heel gezellige avond is.’ Schalkhaar Life! is alleen mogelijk door geweldige sponsoren en vele vrijwilligers. Zonder hun financiële bijdragen en inzet is het niet mogelijk om Schalkhaar Life! te laten zijn tot wat het is: een happening voor ons allen en door ons allen. Beleef het mee! Bezoek de website: www.schalkhaarlife.nl voor aanvullende programmainformatie en het inschrijven voor de verschillende onderdelen. Volg de ontwikkelingen rondom het dorpsfeest ook via Twitter, Facebook of in de krant. We blijven u op de hoogte houden.

Suggesties gevraagd voor ‘Het goede doel’ Op vrijdagavond de 23e mei is de organisatie weer voornemens een ludieke dienstenveiling te organiseren. De organisatie van Schalkhaar Life! roept iedereen op om suggesties in te dienen voor ‘Het goede doel’. Daarnaast zijn leuke diensten en gewilde zaken zeer welkom om invulling te geven aan de te veilen kavels. Heb je een suggestie voor een goed doel of wil je een dienst inbrengen, laat het de organisatie dan weten, via Martin Koot (martinleonoor@outlook.com).


OMSLAG september 2011:Opmaak 1

18-11-2011

10:05

Pagina 4

20

maart 2014

- INSCHALKHAAR

Nieuwe Boxspringlijn bij Berghuis

s le ch t s n a a t s ie t n e t r e In de ze ad v en ll e d o m e w u ie n le 4 v a n o n ze ve

LONDEN

PARIJS

BESTAANDE UIT: • GESTOFFEERD HOOFDBORD • 2 BOXEN MET BONELLVERING • 2 POCKETVEER MATRASSEN • 1 GENOPTE HR KOUDSCHUIM TOPPER • 8 POTEN CHAMPAGNE CHROOM • STOF BOARD ANTRACITE

140 X 200 (altijd 1 matras) 140 X 210 (altijd 1 matras) 140 X 220 (altijd 1 matras) 160 X 200 160 X 210 160 x 220 180 x 200 180 x 210 180 x 220

€ 1395,00 € 1535,00 € 1675,00 € 1395,00 € 1635,00 € 1775,00 € 1445,00 € 1590,00 € 1855,00

TEGEN MEERPRIJS LEVERBAAR IN ALLE STOFFEN UIT DE AMBIANCE STOFFENBUNDEL € 50,00 SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN - SUPER

BESTAANDE UIT: • GESTOFFEERD HOOFDBORD • 2 BOXEN MET BONELLVERING • 2 POCKETVEER MATRASSEN • 1 HR KOUDSCHUIM TOPPER • 8 POTEN • STOF BOARD ONYX TEGEN MEERPRIJS LEVERBAAR IN ALLE STOFFEN UIT DE AMBIANCE STOFFENBUNDEL € 50,00

140 X 200 (altijd 1 matras) 140 X 210 (altijd 1 matras) 140 X 220 (altijd 1 matras) 160 X 200 160 X 210 160 X 220 180 X 200 180 X 210 180 X 220

SUPER PRIJZEN KOPENHAGEN

BESTAANDE UIT: • GESTOFFEERD HOOFDBORD • 2 ELEKTRISCH VERSTELBARE POCKET BOXEN • 2 POCKETVEER MATRASSEN • 1 LUXE KOUDSCHUIM SPLITTOPPER • 8 POTEN • STOF CUPER ANTRACITE

140 X 200 160 X 200 180 X 200

SINDS 1909

SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN - SUPER PRIJZEN - SUPER

AMSTERDAM

€ 1540,00 € 1575,00 € 1595,00

TEGEN MEERPRIJS OOK LEVERBAAR IN STOF WAVE BLACK, WAVE ANTRACITE EN WAVE BROWN + € 200,00

€ 1040,00 € 1145,00 € 1245,00 € 1140,00 € 1255,00 € 1370,00 € 1195,00 € 1310,00 € 1430,00

120 X 200 BESTAANDE UIT: (ALTIJD 1 BOX EN 1 MATRAS) • GESTOFFEERD HOOFDBORD € 395,00 • 2 GESTOFFEERDE HARDE BOXEN 140 X 200 (ALTIJD 1 MATRAS) • 2 MATRASSEN MET BONELLVERING € 465,00 • 1 COMFORT TOPPER 160 X 200 € 520,00 • 12 GRIJZE POTEN 180 X 200 € 540,00 • STOF WAVE BLACK EXCLUSIEF BEZORGEN EN MONTEREN. MEERPRIJS € 50,00 BOXSPRING AMSTERDAM IS NIET IN ANDERE MATEN OF KLEUREN LEVERBAAR.

Ruime parkeergelegenheid via ingang Oerdijk 21a Ruime parkeergelegenheid via ingang Oerdijk 21a Vrijdagavond: koopavaond Vrijdagavond: koopavond

9

Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737