Page 1

H ET H UI S-AAN-HU IS BL AD VAN , VO O R EN OV ER SCH AL K HA A R, AVE RLO E N FRI E S W I JK

IN Schalkhaar 3e jaargang | Nr 12 | mei 2017

9

11

17

27

Thuis in stad &

land

Stille verkoop biedt vaak uitkomst!

Robert Willemsen denkt mee!

Scouting wil je niet missen

Piet en Hennie delen passie

ad & land

st Thuis inover Wim Spaans SamenLoop voor Hoop

Th

Thuis in Salland

Schalkhaar Life! 2017 trapt af met Hemelvaart

www.schalkhaarlife.nl

25 t/m 28 mei

Feestelijke oplevering Zandwetering JA

Het gebied rondom de Zandwetering bij Schalkhaar is veranderd. De watergang is verbreed, er is meer ruimte voor water en het gebied is toegankelijker geworden voor recreatie. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in natuur, recreatie en landbouw. Zo is het gebied rondom de Zandwetering tussen de Gooiermars en Diepenveen weer klaar voor de toekomst. Op zaterdag 20 mei werd dat gevierd met diverse activiteiten aan de Hagenvoorderdijk in Schalkhaar. Vanaf 14.00 uur konden mensen met een kano de Zandwetering op, bij de tent aan de Hagenvoorderdijk stond een aantal leuke en leerzame kraampjes, de scouting was aanwezig en er waren fiets- en wandelkaarten beschikbaar.

Het dorpsfeest Schalkhaar Life! vindt dit jaar plaats in het Hemelvaartsweekeinde van donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei. Alle activiteiten spelen zich af in de kern van Schalkhaar met de feesttent als centraal ontmoetingspunt. Schalkhaar Life! 2017 biedt je met de geweldige hulp van sponsoren en vele vrijwilligers een gevarieerd programma. Naast de bekende, altijd in de smaak vallende activiteiten zijn er dit jaar ook enkele nieuwe onderdelen. Laten we er weer een enerverend feestweekeinde van maken. De ingrediënten daarvoor zijn ruimschoots aanwezig, zoals je zult lezen in het programma. Tip: wees er bij en feest mee!

De donderdag (25 mei) start met diverse fietsactiviteiten en een motortocht. Op de kermis is het ‘eurodag’. De Zeskamp vindt eveneens plaats op donderdagmiddag. De vrijdag (26 mei) start met een gevarieerde seniorenmiddag. Na de opening door de voorzitter en een bekende dorpsgenoot laten we dit jaar geen ballonnen op, maar lopen we een fakkeltocht met aan het ein-

de het ontsteken van de Schalkhaar Life!-vlam. ‘s Avonds kun je, net als vorig jaar, je eigen verzoekjes indienen bij The Pianohouse. Zaterdagmiddag (27 mei) is er weer de jaarlijkse oldtimertoerrit. Voor de jeugd is er ‘s middags ‘Game and Adventure’ en CreaDoe voor jongens en meisjes. Na het ‘Schalkhaar Life! Familiecafé’ is er een spetterend optreden van de showband: Royal Beat

in de feesttent en Lovin’ End in restaurant De Lindeboom. In de kelder van De Lindeboom draait een dj. Op de zondag (28 mei) ontbreekt natuurlijk de jaarlijkse kleedjesmarkt en de immer sfeervolle braderie niet. Ook kan iedereen tijdens het weekeinde weer genieten van de verschillende kermisattracties en de tentoonstelling in de Nicolaaskerk.

Langs de Zandwetering in het gebied achter Het Koeland en de Hagenvoorderdijk in Schalkhaar is een struinpad aangelegd voor natuurliefhebbers, waarvoor ook twee houten bruggetjes over het water zijn geplaatst. Geniet er van de natuur en respecteer de rust van aanwonenden.

JA


2

mei 2017

- INSCHALKHAAR

Kom genieten van

Schalkhaar Life! 2017 Het programma voor het feestweekeinde ziet er als volgt uit*: Donderdag 25 mei: 09.30 - 11.00 uur Inschrijven diverse fietstochten en motortocht (tent) 12.00 - 20.00 uur Kermis en terras open met muziek van Lara Leaves 14.00 - 17.00 uur Zeskamp ‘The Baywatch Edition’ (Koetshuisplein) Vrijdag 26 mei: 14.00 - 16.00 uur 16.00 uur 18.30 uur 18.30 - 19.45 uur 19.45 uur 19.00 - 23.00 uur 20.30 - 00.00 uur 20.30 - 00.00 uur

Seniorenmiddag met muziek, zang, spelen en een hapje en drankje (tent) Kermis open! Opening Schalkhaar Life! 2016 (schoolplein Nicolaasschool) Optocht versierde fietsen en fakkeltocht Ontsteking Schalkhaar Life!- vlam (tent) Surfplank/ranja koe (tent) Schalkhaar Beach Life! met o.a. familiebingo (tent) Live muziek The Pianohouse (tent)

Zaterdag 27 mei: 11.00 - 12.30 uur 11.30 - 13.00 uur 13.00 uur 14.00 - 17.00 uur 13.00 - 23.00 uur 13.00 - 20.00 uur 13.00 - 20.00 uur 13.00 - 20.00 uur 14.00 - 14.45 uur 19.30 - 20.45 uur 21.00 - 01.00 uur 21.00 - 01.00 uur 21.00 - 01.00 uur

Creatieve workshop voor kids (tent) Opstellen en bezichtigen oldtimers (parkeerterrein van WokPlaza) Start toerrit oldtimers voor mensen met een verstandelijke beperking ‘Game and Adventure’ voor de jeugd op het kerkplein Kermis open Tentoonstelling Stichting Dorpsarchief Schalkhaar (Nicolaaskerk) Kunstexpositie Schilder- en Tekenclub (Nicolaaskerk) Tentoonstelling oude gebruiksvoorwerpen (Koetshuis) Kindervoorstelling (tent) Schalkhaar Life! Familiecafé met pubquiz (tent) Live muziek Lovin’End (De Lindeboom) Dj (kelder De Lindeboom) Grootse feestavond met Royal Beat (tent)

Zondag 28 mei: 11.00 - 17.00 uur 11.00 - 17.00 uur 11.00 - 17.00 uur 12.00 - 13.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 12.00 - 17.00 uur 14.15 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur

Tentoonstelling Stichting Dorpsarchief Schalkhaar (Nicolaaskerk) Kunstexpositie Schilder- en Tekenclub (Nicolaaskerk) Tentoonstelling oude gebruiksvoorwerpen (Koetshuis) Optreden SVS jazzdance en hiphop (‘t Haarhuus) Kermis open Kleedjesrommelmarkt voor kinderen (Smidsweg) Braderie met straattheater (Timmermansweg, Oerdijk, Pastoorsdijk) Muziek van Cool 24 (tent) Mega Swing Party (tent)

Wil je aanvullende informatie over het programma ga naar: www.schalkhaarlife.nl. Je kunt Schalkhaar Life! ook volgen via Facebook of Twitter. * onder voorbehoud van wijzigingen


3

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Ouderen Park Braband hebben hulp hard nodig

De zorg krijgt steeds minder geld. Dat betekent dat er ook voor de bewoners van woonzorgcentrum Park Braband in Schalkhaar steeds minder kan worden gerealiseerd. De Stichting Vrienden van Park Braband probeert het wonen voor de ouderen zo aangenaam mogelijk te maken. De stichting verleent steun aan Carinova Woonzorg. De missie van de Vrienden van Park Braband bestaat uit het aanbieden van aanvullende middelen en goederen aan bewoners, bovenóp de reguliere middelen die Carinova uit het oogpunt van wet of regeling al vergoedt. Zo werden in het verleden bijvoorbeeld tuinstoelen en parasols aangeschaft. Maar er werden ook uitjes georganiseerd, filmavonden gehouden en tuinfeesten. De stichting kon dit

ZijActief doet naam eer aan

financieren, omdat in de loop van de jaren gelden zijn ontvangen uit legaten en erfenissen en door de jaarlijkse bazaar. Er wordt naar gestreefd om gelden te verkrijgen via subsidies en donaties, maar de gevolgen van de maatschappelijke veranderingen zijn goed voelbaar. Uw steun als inwoner van Schalkhaar is daarom hard nodig, zodat met dat extra geld meer kan worden gedaan voor de bewoners van Park Braband.

Wilt u de stichting Vrienden van Park Braband ondersteunen? Meldt u zich dan aan als donateur. Kijk op de website www.vriendenvanparkbraband.nl voor meer de mogelijkheden. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL18RABO0146224418, o.v.v. Stichting Vrienden van Park Braband. De stichting heeft de ANBI-status, dus alle giften zijn aftrekbaar van de belasting.

ZijActief Schalkhaar, het lokale vrouwennetwerk, doet z’n naam eer aan. Zoals bij één van de activiteiten in de afgelopen maanden: wandelen vanaf het scoutinggebouw van de Ariëns Buettegroep aan de Wechelerweg, sámen met ruim 50 dames van andere vrouwennetwerken uit de regio. Een ander voorbeeld is de stekjesbeurs, die eind vorige maand werd gehouden en veel belangstellenden trok van mensen die weer lekker in de tuin aan de gang willen gaan. Op vrijdag 2 juni maken leden van ZijActief kennis met twee echtparen die vertellen over hun avontuur in Frankrijk, over hun vertrek en terugkomst. Het programma heet dan ook ‘Ik Vertrek’. De jaarlijkse fietsdag met verrassingen wordt op dinsdag 20 juni gehouden en ook worden op woensdag 28 juni de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Op woensdag 9 augustus gaan de vrouwen van ZijActief met de jaarlijkse bustocht een bezoek brengen aan het gevangenismuseum en het dorp Veenhuizen. Vanaf april is het fietsseizoen geopend, elke drie weken kan er worden gefietst op dinsdag, woensdag of donderdagmiddag; vertrek is om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het Wok-restaurant aan de Lindeboomsweg. Samen wordt de route en het tempo bepaald en halverwege een kopje koffie gedronken. Iedereen, ook niet leden die zin hebben, mag meefietsen, de data zijn: 10 mei, 1 en 27 juni, 19 juli, 10 augustus, 5 en 27 september. Zoals elk jaar staan de enthousiaste leden van ZijActief op zondag 28 mei a.s. met een kraam op de braderie van Schalkhaar Life! U kunt de kraam vinden aan de Oerdijk, dichtbij de Kampweg. Maar misschien ruikt u op afstand al de wafels die er vers worden gebakken! Ook zijn er weer prachtige cadeaus te winnen bij het lootjes trekken. De lootjes zijn voor maar € 1,00 te koop en uw heeft altijd prijs! U bent van harte welkom!

IN InSchalkhaar verschijnt in Schalkhaar, Averlo en Frieswijk op 2500 adressen.

Voor de lezers die een Nee-Nee sticker op de brievenbus hebben, liggen op een aantal plaatsen in Schalkhaar ook exemplaren van deze krant. Deze plekken zijn: Plus Supermarkt, Bibliotheek/ Wijkwinkel, Huisartsenpost Pastoorsdijk, kantine Sportpark De Wijtenhorst, Nunu, Park Braband, Nicolaasschool, OBS de Sleutel, Plezier Atelier. Over 2 weken is deze krant ook ‘online’ te lezen, http://issuu.com/inschalkhaar.

Redactie: Rudy Brouwer redactie@inschalkhaar.nl Media-adviseurs: Willy van Straaten. 06-36579226 willy.vanstraaten58@gmail.com Ben Kooiman. 06-46135517 b.kooiman@kpnmail.nl Facebook: www.facebook.com/INschalkhaar Twitter: twitter.com/InSchalkhaar Aanleveren advertentiemateriaal via e-mail: willy.vanstraaten58@gmail.com (Persberichten en foto’s die opgestuurd of gemaild worden, dienen vrij te zijn van rechten) Druk: Hoekstra Krantendruk Verspreiding: Armada, tel: 038-3762892

Meer puntjes..... ’t Is altied weh effen biet’n teeg’n disse tied van ut joar. Ut bint zwoare tied’n, vi-j ok nit? Ut begint ah op 27 april met de Koneginnedag. Ja, ik weete weh datte wie ah joar’n un Kooning hept, moar wa-j ah joar-n hebt ezegt, sloa-j d’r zo nog nit uut hè. Moar ja, juule begriept wa’k bedoele. Noe is d’r op Koneginnedag in ons mooje dörpjen gin flikker te belèv’n, moar op de één of andere maniere lukt ut mie tog ieder joar weer um die dag zo lam as un koniene af te sluut’n.

Un wèke later volgt dan de Dodenherdenking. Mien vrouwe zeg weh is dat det de enigste twee minuut’n van ut joar bint da’k mien bek nit lös hep hang’n. Ik hep de oorlog gelukkug nit zelf met e-maakt, moar ik bin de jongens dee toen e-vogt’n hept veur onze vrieheid eeuwig dankbaar. Dee twee minuut’n in un joar bint eigenluk völ te weinig. De volgende dag mo’k dan ok De Vrieheid weh vier’n met un biertjen

of één, twee, achtentwintug. En a’k dan zo pakweg un wèke noa die viefde Mei weer un betjen töt lèv’n e-komm’n binne, goa’k zo zeutjes an in trèningskamp veur ut Dörpsfeest. Un wèke noa 5 Mei veurzichtug weer één biertjen um te wenn’n, un dag laat’r twee veur de döst, nog un dag laat’r dree en zo komme wie lekker in vorm veur ut dörpsfeest. D’r mut mie trouwes weh wat van ut harte: ik weette nit persies wie dat feest inmekare organiseert, moar dat bint volgens mie weh un stelletjen smeerbekk’n, want ze hept veur dit joar alles in ut teek’n van de Bietsj e-zet. Zo schient ut de bedoeling te wèz’n dat iederene in un rood bakpad of un rooje zwembroak an de zeskamp meedut. En stiekum hoapt de organiesaatie dan natuurluk dat d’r un Pemmela bie löp. Ie weet weh zo’n mooj jong, blond ding met un poar flinke jetsers.

weinug te winn’n, moar de vrouw’n haalt dan vast en zeek’r meer puntjes….. Ik goa d’r in ieder geval eff ’n kiek’n en dat ku’j mie nit kwoaluk nemm’n a-j die zeekoe van mie un betjen kent. A-j altied biskwietjes èet, smaakt un gevulde koake mirakels best, za’k moar zegg’n. Nee, mien vrouwe dag d’r ah weer an um mee te doan an de zeskamp, moar ja woar koop ie un rood bakpad veur un zeekoe hè. Noa ja, ze bekik ut moar en ze dut moar. Ik goa mooj op un terrasjen zitt’n en geniet’n van al dat moojs in rood. En as juule mie nog in aktie wilt zeen: ik en mien vrouwe bint d’r bie met ‘alles wat rolt’, ik met de rollator van mien buurvrouwe, mien vrouwe met heur vetroll’n! Völle plezier, wie zeet mekare!

Driek van de Oerdiek

En ik denke det de organiesaatie d’r stiekum op hoapt dat ut dee dag flink kolt is. Veur de mann’n valt d’r dan


4

mei 2017

- INSCHALKHAAR

TC Park Braband met oefenbaan op braderie

Nieuwe en extra activiteiten Schalkhaar Life! 2017 Op donderdag 25 mei zijn er bij Schalkhaar Life! diverse fietstochten en een motortocht. Je kunt je ‘s morgens inschrijven bij de tent. Na terugkomst is het heerlijk genieten van een hapje, drankje en een muziekje. Donderdag is het ook ‘eurodag’ op de kermis! Vrijdagavond 26 mei bij de opening is er dit jaar geen ballonnenfestijn, maar in plaats daarvan gaan de kids als een ‘lopend vuurtje’ door ons mooi versierde dorp. Aan het einde van de tocht wordt bij de tent de Schalkhaar Life!-vlam ontstoken. De vooravond van zaterdag 27 mei staat in het teken van het Schalkhaar Life! Familiecafé. De tent is dan omgevormd tot een waar café voor jong en oud. Voor iedereen valt er iets te beleven, denk aan een familiebingo en een pubquiz. Tijdens de zaterdagavond is er op maar liefst drie locaties muzikaal vertier. In De Lindeboom speelt Lovin’End muziek uit de jaren zestig, in de kelder van De Lindeboom is er een 80’s party met dj en in de feesttent treedt Royal Beat op. Wat een super Saturdaynight! Het thema ‘Beach’ is vervlochten in het gehele programma van Schalkhaar Life!, zoals bij de zeskamp en op de vrijdag- en zaterdagavond. Tijdens deze avonden vind je in de fotohoek allerlei attributen voor een originele beachfoto van jou en je vrienden. Op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei is er voor het Koetshuis bij de Nicolaaskerk een tentoonstelling van oude gebruiksvoorwerpen, sommige tussen de 50 en 100 jaar oud. Ook zullen oude motoren en bromfietsen te bezichtigen zijn. Kom en geniet ook van deze activiteiten!

Maak voordelig kennis met Tennisclub Park Braband. TC Park Braband is ook dit jaar weer met een kraampje aanwezig op de braderie tijdens SchalkhaarLife! Je bent van harte welkom voor informatie of om een balletje te slaan op de oefenbaan. Graag vertellen de aanwezige leden je meer over hun gezellige club, alle activiteiten en het mooie kennismakingsaanbod. Of je nu beginnend of gevorderd, 6 of 60 jaar bent: TC Park Braband is er voor iedereen die kennis wil maken met deze leuke sport of het racket weer op wil pakken. Gereduceerd tarief Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend een aantal tennislessen van TennisschoolPE volgen voor een gereduceerd tarief. Voor 40 euro krijgt de jeugd zonder verplichtingen zes tennislessen op TC Park Braband. Volwassenen krijgen voor hetzelfde bedrag vier lessen. Een mooie en laagdrempelige manier om voor het eerst of opnieuw te gaan ten nissen. Na deze vrijblijvende introductie kun je beslissen om wel of geen lid te worden van TC Park Braband. En een racket aanschaffen is niet no-

Met Bootsveld Schilderwerken wordt ieder huis een plaatje! Margijnenenk 32 ● 7415 JZ DEVENTER ● T. 0570 63 41 65 ● info@bootsveld.net ● www.bootsveld.net

De grootste online Décopatch, Foam Clay en hobbymaterialenspecialist van Nederland!

Foam Clay elders e 7.95 Onze prijs

e 5.75

info: www.artanko.nl, 06 - 53208006 Afhaalpunt Schalkhaar en GRATIS bezorging!

0570 - 758 758

dig. Tijdens de introductielessen zijn er gratis rackets beschikbaar. Alleen en toch tennissen? Dat kan! Heb je geen tennismaatje? Ook dan ben je welkom bij TC Park Braband. Voor de jeugd zijn er veel leuke activiteiten waar je alleen naar toe kunt en toch samen tennist. Ben je senior en heb je geen partner? Doe dan mee met het husselen. Negen keer per week kun je zonder af te spreken naar de tennisbaan komen. Door het husselen van de lidmaatschapspasjes worden de partijtjes ingedeeld. Alle niveaus zijn hierbij welkom. Zo kun je niet alleen zo vaak tennissen als je wilt, maar tevens nieuwe mensen ontmoeten. Voor meer informatie over de TC Park Braband, het kennismakingsaanbod of de activiteiten: bezoek ons op SchalkhaarLife of kijk op www.tcparkbraband.nl


5

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

OBS De Sleutel van binnen en buiten opgefrist

In juli starten de renovatiewerkzaamheden van OBS De Sleutel. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. In fase 1, die plaatsvindt in de zomervakantie, worden zoveel mogelijk klaslokalen gebruiksklaar gemaakt. Op die manier hoeft gedurende de verbouwing niet te worden gewerkt met dislocaties. Interne verhuizingen binnen het gebouw zijn echter niet uitgesloten. De school hoopt dat de renovatie voor de kerstvakantie is afgerond. Na de renovatie zal het schoolplein onder handen worden genomen. Een werkgroep is inmiddels bezig met planvorming. Met de renovatie is het gebouw weer helemaal up to date. Daarbij valt te denken aan moderne verlichting, vervanging van het elektriciteitsnetwerk, ventilatie, enzovoort.

renovatie is volgens directeur Gert Katerberg een mooie gelegenheid om het gebouw aan te passen aan het schoolconcept. Dat betekent dat op drie plekken in de school speel-leerpleinen komen. Deze pleinen worden ingericht om het werken aan bepaalde activiteiten buiten de groep. Daarbij valt te denken aan: samenwerkingsopdrachten en groepswerk, creatieve verwerking van lesstof, het werken in thematische hoeken.

Met de renovatie wordt het gebouw van binnen en van buiten opgefrist. Tevens wordt hiermee gewerkt aan de zichtbaarheid van het gebouw in het dorp. De school krijgt drie hoofdingangen: de huidige hoofdingang en een ingang aan beide zijden van het gebouw. Het hermetische karakter aan de achterzijde van het gebouw met de huidige fietsenstalling en het hoge hekwerk om de school zal (letterlijk) worden doorbroken.

Op dit moment vindt dit zo goed en zo kwaad als dat gaat plaats in de gangen of in de klaslokalen. Voor de (her) inichting van de lokalen en speelleerpleinen is een werkgroep van ouders en leerkrachten actief. In een volgende editie van InSchalkhaar hopen we u meer te kunnen vertellen over de voortgang van de renovatie. Als de renovatie is afgerond, wordt de school feestelijk heropend en wordt er een Open Huis gehouden.

De Sleutel is een daltonschool. De

Platform Schalkhaar zoekt nieuwe voorzitter

‘Het dorpsbelang moet altijd ons uitgangspunt zijn’ Opkomen voor de belangen van Schalkhaar. Dat is wat Platform Schalkhaar al jaren doet. En met succes. Gevaarlijke verkeerssituaties kwamen op de politieke agenda en belangrijke voorzieningen werden behouden. Nu is de stichting op zoek naar een nieuwe voorzitter. Die moet echter niet denken dat een standpunt innemen altijd makkelijk is, weet interim-voorzitter Gerben Nijhuis. ‘Je kunt niet altijd iedereen tevreden krijgen.’ Door Bas Tijhaar

Schalkhaar Life! Die zijn goud waard!’

Nijhuis vangt sinds enige tijd het vertrek van voormalig voorzitter Hans Hilhorst op. Aan de eettafel in zijn woning pal naast het voormalige gemeentehuis van Schalkhaar vertelt hij over de ontstane situatie.

Oerdijk Toch zijn er ook genoeg verbeterpunten te noemen en wordt geprobeerd de goede zaken te behouden. Zo zorgt de verkeerssituatie op de Oerdijk nog altijd voor gemopper in het dorp. ‘Bij de ontwikkeling van de wijk Wijtenhorst zijn die problemen al gesignaleerd’, vertelt Gerben.

Vervanger ‘Hans gaf aan te willen stoppen en ik zat al een paar jaar in het bestuur. Zodoende hebben we besloten dat ik de voorzittersrol vervul tot een definitieve vervanger opstaat. We zoeken een voorzitter die samen met een enthousiast bestuur de belangen van Schalkhaar kan behartigen en midden in de samenleving staat.’ Hoewel het leven van Nijhuis allerminst rustig te noemen is – hij heeft twee jonge kinderen en werkt als zzp’er in Utrecht – is hij bereid om samen met de vijf andere bestuursleden de nodige energie in het Platform te steken. ‘Schalkhaar is gewoon een mooi dorp met goede autonome faciliteiten. Kijk bijvoorbeeld naar de basisscholen, maar ook initiatieven als

Destijds is, nadat het Platform gelijk kreeg bij de Hoge Raad, een aantal maatregelen met de gemeente afgesproken die de Oerdijk veiliger en rustiger moeten maken. ‘Die maatregelen zijn nog niet allemaal uitgevoerd en we merken dat de verkeersdrukte niet verder moet oplopen. Daar hameren we op bij de gemeente. De veiligheid van onze fietsende jeugd staat daarbij voorop.’ Tegenstrijdig Ondanks de diverse successen is de rol van het Platform niet altijd eenvoudig. ‘We behartigen de belangen van Schalkhaar. Het spreekt voor zich dat belangen van inwoners niet altijd

gelijk zijn en soms zelfs tegenstrijdig. Het is daarom niet altijd makkelijk een standpunt in te nemen. Soms pakken we dan meer de rol van procesbegeleider.’ De ontwikkeling van het Linderveld is hier een treffend voorbeeld van. ‘We willen graag dat het plan ‘Heerlijkheid Linde’ doorgaat, maar het is voor ons niet heilig. Als er een andere partij komt, zullen we die plannen ook met interesse bekijken. Altijd met het belang van Schalkhaar als uitgangspunt.’ Tot slot ziet de interim-voorzitter voor de komende jaren nog wel mogelijkheden tot het verbeteren van het dorpshart. ‘De echte centrumfunctie is momenteel een beetje verdeeld. Dat is een aandachtspunt. En structureel in de weekeinden wat meer leven in het dorp kan ook geen kwaad.’

SVS Gym & Jazz laat alle dansers stralen SVS was dit voorjaar met meerdere groepen van de partij tijdens Deventer Open Podium. Als u de dansers en danseressen van SVS Gym & Jazz wel eens live hebt zien optreden, weet u dat zij stuk voor stuk niet teleurstellen. Ook bij DOP was dat niet het geval. Elke groep liet een dynamische, krachtige dans zien, aangepast op het niveau van de groep. Selectiegroepen en recreatiegroepen dansten met evenveel enthousiasme en concentratie. De goede afstemming tussen de leidsters en hun dansers was weer

duidelijk zichtbaar. Als u SVS Gym & Jazz binnenkort live wilt bewonderen, heeft u de volgende mogelijkheden: zondag 28 mei a.s. tijdens Schalkhaar Life! in ’t Haarhuus en op zondag 11 juni bij Dance2De-

mo in De Scheg. Aan beide optredens doen de volgende groepen mee: de vier selectiegroepen, de vier tienergroepen en de twee hiphopgroepen. Meer info: www.svs-gym-jazz.nl

Platform Schalkhaar steunt plan Heerlijkheid Linde Het Linderveld, gelegen ten oosten van Schalkhaar, is onderdeel van een waardevol buitengebied. Platform Schalkhaar, IJssellandschap, Stichting Sallands Erfgoed, LTO afdeling Salland en Plaatselijk Belang Lettele willen het Linderveld behouden en omvormen tot een nieuwe Heerlijkheid: een aantrekkelijk landschap, waarin landbouw, natuur, recreatie en maatschappelijke functies op ontspannen wijze samengaan. producent. Een plek om te proeven, beleven, spelen, werken, leren en ontspannen. De basis van het plan vormt een nieuwe agrarische onderneming als ‘rentmeester’ van het gebied.

Na jaren van onzekerheid verdient het Linderveld een duurzame toekomst. Zo kunnen inwoners van stad en land prettig blijven wonen, werken en recreëren. De gemeente Deventer verkoopt haar gronden in het buitengebied van Schalkhaar in 25 kavels.

Uiterlijk 1 juni 2017 moeten biedingen binnen zijn. IJssellandschap wil een bieding doen op basis van een samenhangende visie voor het gehele gebied. Geen versnippering meer! Als het lukt de gronden te verwerven, gaan de ge-

noemde partijen samen met ondernemers en bewoners het plan verder uitwerken. Dit doen zij met respect voor het verleden, aandacht voor het heden en oog voor de toekomst.

Een boer die zorgt voor een aantrekkelijk landschap met hoge natuurwaarden. Het grondgebonden en biologische melkveebedrijf heeft een transparante, duurzame en diervriendelijke bedrijfsvoering en verkoopt haar producten rechtstreeks aan de inwoners van Deventer, de Vijfhoek en de dorpen, waaronder Schalkhaar.

In de Heerlijkheid draait het om de ontmoeting tussen consument en

Helpt u Heerlijkheid Linde te realiseren! Steun het plan via de website en

social media! Wilt u meer weten? Kijk op de website www.heerlijkheidlinde.nl of kom naar de informatieavond op dinsdag 23 mei a.s. (aanvang 20.00 uur) in dorpsrestaurant De Koerkamp in Lettele.


6

mei 2017

Trommels en instrumenten in kraam St. Caecilia

- INSCHALKHAAR

Beste meidenvoetballers in Schalkhaar De beste meidenvoetballers van Nederland komen op zondag 21 mei naar SV Schalkhaar. Op het sportcomplex De Horsterhoek wordt dan namelijk het KNVB Meisjes TopTalentenToernooi gehouden. Een fantastisch spektakel! Alleen de beste jeugdspeelsters van de diverse KNVB-teams betreden de velden in Schalkhaar. Speelsters van MO12, MO13, MO14, MO15 en MO16 uit de regio’s Noord/Oost, Zuid en West zullen strijden om het hoogst haalbare. Er worden wedstrijden gespeeld met de beste meiden tussen regio ZUID, WEST en NOORD/OOST tussen 11.00 uur en 14.00 uur op de drie kunstgrasvelden. Om 13.30 uur speelt het landelijke MO14 A-team tegen het landelijke B-team van MO15. Om 15.15 uur staat de kraker tussen het landelijke MO15A tegen MO16B op het programma. Het belooft een fantastische dag te worden in Schalkhaar die wordt afgesloten met een prijsuitreiking door Danique Kerkdijk, speelster van het Nederlands Vrouwenelftal. ‘Als je wilt weten hoe goed de meiden kunnen voetballen, dan is dit de kans om dat mee te maken’, zegt voorzitter Albert Vroklage. De toegang is gratis.

Op zondag 28 mei a.s. is de slagwerkgroep van muziekvereniging St. Caecilia te vinden op de braderie tijdens Schalkhaar Life! Helaas is het niet mogelijk om daar op te treden, omdat een aantal leden die dag niet aanwezig kan zijn. Maar in de kraam van St. Caecilia op de braderie staan trommels en percussie instrumenten en is het mogelijk om gewoon even lekker te trommelen. Even uitproberen, er kennis mee maken of kijken of je het trommelen nog niet verleerd bent. Gewoon omdat het leuk is! Natuurlijk kun je, als je belangstelling hebt, in de kraam informatie krijgen over de slagwerkgroep, om mee te trommelen of over het volgen van lessen. Je krijgt een proefperiode van drie maanden voordat je beslist of je lid wilt worden. Het instrument en de bladmuziek krijg je in bruikleen. Festival Op 25 maart jl. werd door St. Caecilia in de kantine van sportpark De Horsterhoek een festival georganiseerd. Het was een gezellige avond, met een heel afwisselend programma. ‘Na het optreden van onszelf, was er een optreden van een van onze leerlingen’, blikt voorzitter Joke Grolleman terug. ‘Wouter Morsink op saxofoon. Helaas

zonder begeleidende muziek op cd, maar hij heeft zijn muziekstuk toch gespeeld. Een knappe prestatie van Wouter!’ Voor de pauze werden de jubilarissen Gerard Coobs en Marja Buur gehuldigd voor 40 en 12,5 jaar lidmaatschap. ‘En we hebben afscheid genomen van Jan Dellink; hij heeft na 62 jaar zijn lidmaatschap opgezegd. Jan heeft erg veel voor de vereniging gedaan en daarvoor hebben wij hem bedankt! Na de pauze werd er opgetreden door De Langenberger Muzikanten uit Bathmen en Revue Gezelschap Tempo uit Wesepe; het was een geslaagde en gezellige avond.’ Afgelopen maandag stond St. Caecilia te trommelen tijdens de Deventer Avond4daagse. De wandelaars kwamen door Schalkhaar en de slagwerkgroep stond op de hoek van de Pastoorsdijk en het Mensinkdijkje. ‘Vorig jaar was het ondanks de regen erg leuk om te doen en we kregen heel veel leuke reacties van de wandelaars’,

vertelt Joke. Zomermiddag Het laatste nieuws voor nu is dat de slagwerkgroep op zaterdag 1 juli a.s. om 13.00 uur gaat optreden! Een zomermiddagoptreden, aan de Pastoorsdijk voor Kapsalon Viester. Zomaar! ‘We gaan er een leuke middag van maken, want optreden is altijd al erg leuk om te doen’, zegt Joke. ‘Maar die dag gaan we aansluitend aan het optreden nóg iets leuks doen. Wij, de slagwerkgroep en natuurlijk de partners, worden dan met een busje naar een locatie gebracht voor een gezellige middag met een barbecue.’ Voor de zomervakantie heeft de slagwerkgroep verder geen optredens meer, maar Joke Grolleman belooft dat je St. Caecilia dit jaar zeker nog tegenkomt! Dus graag tot de volgende keer! Meer informatie over de muziekvereniging kun je vinden op de website www.stcaecilia-schalkhaar.nl

Mijndert Jansen Jeugdvoetbaldag

Op zaterdag 10 juni 2017 vindt de traditionele Mijndert Jansen Jeugdvoetbaldag plaats op sportpark De Horsterhoek. Deze dag wordt speciaal georganiseerd voor alle mini’s, JO9 en JO11teams van SV Schalkhaar, afdeling Voetbal. Het evenement wordt telkens met veel enthousiasme beleefd door alle deelnemers en begeleiders. Spelers van deze jeugdteams mogen ook hun broertje(s), zusje(s) en/of vriendje(s) meenemen om ze kennis te laten maken met voetbal en diverse spelelementen. De inschrijving vangt aan om 09.30 uur, waarna om 10.00 uur

de jeugdvoetbaldag begint. De Mijndert Jansen Jeugdvoetbaldag is een hommage aan Mijndert Jansen, een bevlogen jeugdleider uit de rijke sportgeschiedenis van SV Schalkhaar. Het programma omvat diverse onderdelen, waaronder behendigheidsspelletjes, estafette en een reuze stormbaan. Ook worden er 4 tegen 4 partijtjes gespeeld. Einde programma: omstreeks 15.00 uur. Doe mee en geef je voor 27 mei a.s. op bij de leider van je voetbalteam!

De Oorsprong wil belangstellenden voorzien van lokale biologisch producten In een voedselcoöperatie kiest een groep van consumenten een aantal lokale leveranciers van wie zij hun voedsel willen afnemen. Door gezamenlijk in te kopen, kunnen de boeren een eerlijke prijs krijgen. Dit terwijl de producten niet duurder zijn dan in de winkel, doordat de tussenschakels er uit zijn gehaald. Vaak is het probleem dat het aanbod van producten relatief beperkt is en dat het een heel geregel is om het bij de deelnemers in de coöperatie thuis te brengen. Vaak worden de producten bij toerbeurt door een van de leden opgehaald en kunnen de anderen dan komen ophalen wat ze besteld hebben. De Oorsprong wil helpen om geïnteresseerden te voorzien van biologische, ambachtelijke, lokale producten. Zowel als distributiepunt als plek waar je je bestellingen kunt doen. Er is een minimum aantal deelnemers nodig om van start te kunnen gaan. Enkele gezinnen hebben zich al aangemeld. Je kunt je opgeven via Facebook (nieuweoorsprong) of de website www.nieuweoorsprong.nl. Om het assortiment voldoende groot te laten zijn, kunnen ook produc-

ten worden ingekocht via Distreko, een groothandel in biologische producten. Voorwaarde is wel dat de bestelling van een bepaald product voldoende omvang heeft. Inmiddels is er een lijst van producten die te bestellen zijn en die je kunt ophalen op vrijdagmiddag of zaterdag als je vóór woensdag 12 uur hebt besteld. Bij levering op vrijdag wordt alles gekoeld opgeslagen, zodat je verzekerd bent van verse producten. Zoals het hoort, krijgt de voedselcoöperatie een bestuur en hebben de leden een grote inbreng. We zoeken vrijwilligers voor het bestuur en voor het organiseren van de bestellingen. Heb je interesse om met weinig moeite deel uit te maken van een voedselcoöperatie, geef je dan op! Wil je meer weten over voedselcoöperaties dan is er op internet veel te vinden. Kijk bijvoorbeeld op de pagina van Ús Iten en ook in Broekland is een coöperatie actief.


7

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Senior Plus Event TC Park Braband

Vernieuwing speelplaats Nicolaasschool

Een dag met actieve tennissers van 50 jaar en ouder, leuke tenniswedstrijden en een gezellige lunch samen. Dat zijn de ingrediënten voor hét Senior Plus Event van TC Park Braband op donderdag 8 juni a.s.! Binnen iedere vereniging komen steeds meer 50-plussers, die niet meer zo nodig op hoog niveau tennis willen spelen. De gezelligheid van een wedstrijd heeft meer waarde gekregen dan de uitslag. Verschillende verenigingen organiseren onder goedkeuring van de KNLTB elk jaar een groot aantal Senior Plus Events. Gedurende een dag, van 10.00 uur tot 16.00 uur

worden door de deelnemers drie of vier dubbelwedstrijden gespeeld van ongeveer 45 minuten. TC Park Braband nodigt alle 50+ leden van de club en van clubs uit de regio uit om zich op te geven voor deze sportieve dag. Er hangt een inschrijfformulier op het prikbord bij TC Park Braband.

SchalkhaarLife! 25 t/m 28 mei

De Nicolaasschool heeft een actieve klusgroep, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt om klussen te doen voor de school. Dit jaar was er echter wel een hele grote klus. Een paar maanden geleden is de klusgroep begonnen om een voetbalveldje aan te leggen en een speeltoestel te verplaatsen. Begin mei zijn ze verder gegaan en hebben ze een klimravijn en een schuilhut geplaatst en in elkaar

geschroefd. De kinderen zijn ontzettend blij met deze aanwinst. Er wordt heel wat afgeklauterd deze dagen. De schuilhut kan worden gebruikt wanneer het regent of de kinderen in de schaduw

willen zitten. Het is ook groot genoeg voor een hele klas. De leerkracht kan dus af en toe buiten les geven. En dat is iets waar ze nu al naar uit kijken.

Locatiemanager Ton Hermsen: ‘Caravans voor gezinnen blijven behouden’

Groei- en krimpkrampen bij het COA de dit overlast, want een asielmotief was bij veel van deze bewoners niet aanwezig. Dit gaf overlast op de locatie, maar in een aantal gevallen ook daarbuiten.’ Met de lokale middenstand heeft de locatiemanager hier uitgebreid over gesproken en onlangs is voor hen ook een bijeenkomst op de locatie geweest om uitleg te geven over de wijze van omgang en tevens over de interne werkzaamheden. ‘Deze bijeenkomst is zeer goed ontvangen. Naast de inhoud van ons werk zijn afspraken gemaakt voor ondersteuning vanuit het azc bij eventuele problemen. Het moge duidelijk zijn dat we van bewoners binnen en buiten het azc respectvol gedrag vragen en ze daar ook over voorlichten en bewust maken.’

‘Het afgelopen halfjaar is het COA weer uitgebreid in het nieuws geweest. Na de explosieve groei van instroom van asielzoekers in het voorjaar van 2015 en 2016 trad er een plotse luwte op in het aantal nieuwe asielzoekers. Daar waar het COA hard op zoek was naar nieuwe locaties om de verwachte instroom op te vangen, bleken we binnen enkele maanden met een overschot aan capaciteit te zitten’, vertelt Ton Hermsen, locatiemanager van AZC Schalkhaar. ‘Aangezien instroom van nieuwe asielzoekers door de jaren heen met golfbewegingen gepaard ging en deze ook nu weer onvoorspelbaar was gezien de mondi-

ale politieke situatie, moest het COA natuurlijk voorzichtig zijn met het afstoten van locaties en werden plannen voor eventuele nieuwe locaties opgeschort. Al met al een complex vraagstuk.’ Capaciteit Uiteindelijk werd in november besloten dat de toenmalige capaciteit niet houdbaar was en locaties moesten sluiten dan wel met een lagere capaciteit verder. ‘Zo kwam ook AZC Schalkhaar in de picture’, zegt Hermsen. ‘Per 1 januari is de capaciteit teruggebracht van 600 naar 400 plaatsen, de bijzondere opvang in het AZC buiten beschouwing gelaten. We hebben daarbij helaas afscheid genomen van onze uitzendkrachten die tijdens de groei waren aangenomen.’ Intern had dit natuurlijk tot gevolg

dat de werkzaamheden herverdeeld moesten worden en tevens moest worden bezien of alle activiteiten nog wel haalbaar waren. ‘Eén van onze speerpunten was en is deelname/ participatie. Daar zijn in 2016 diverse activiteiten voor ontplooit, zoals vrijwilligerswerk en vroegtijdige inburgering voor vergunninghouders. Gelukkig kunnen we de essentie hiervan voortzetten in 2017.’ Caravans In de bewonerspanden is een aantal vleugels gesloten, zodat de caravans voor de gezinnen behouden blijven. ‘Voor grote gezinnen wel zo prettig om een eigen ruimte te hebben’, vindt Hermsen. ‘De hoge instroom had ook een negatieve bijwerking. Bewoners uit zogenaamde veilige landen liften mee in de asielstroom en werden in de Opvang geplaatst. Helaas beteken-

Vertrokken Het vertrekpunt daarbij zijn de formeel - en informeel geldende normen en waarden. Inmiddels is deze groep Veilige Landers gescreend en vertrokken en volgens Hermsen wordt politiek gekeken om te voorkomen dat deze groep mensen nog in de Opvang komt. ‘Het geeft helaas een verkeerd

beeld van de gemiddelde bewoner, die op zoek is naar een land waar hij of zij aan een nieuwe toekomst kan werken’, legt Ton Hermsen uit. ‘De individuele outcast die met zijn vervelende gedrag dan toch de pers haalt, is geen afspiegeling van wat we dagelijks meemaken met het gros van onze bewoners.’ De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan het groot onderhoud. De receptie van het azc wordt daarbij als laatste object vernieuwd, zodat die ook voldoet aan de eisen van deze tijd. Aangezien het centrum aan de Frieswijkerweg dit jaar 25 jaar bestaat, is dat een mooie gelegenheid om het vernieuwde azc in het najaar open te stellen voor een bezoek. Het moment waarop dit gebeurt, zal spoedig duidelijk worden en volgens Hermsen passen bij het speerpunt participatie.


8

mei 2017

Onderzoek door studenten Saxion In ons dorp is de Regiegroep Schalkhaar actief. Dit is een groep dorpsbewoners die zich sterk betrokken voelt bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het dorp. Met het uitvoeringsprogramma ‘Sterk Schalkhaar’ streeft de regiegroep naar een brede organisatorische verbintenis van burgers, accommodaties, verenigingen en organisaties rondom zorg, welzijn, sport en basisonderwijs in ons dorp. Om meer inzicht in te verkrijgen in de veranderende omgeving en het toewerken naar de beoogde verbindingen is de Regiegroep Schalkhaar een samenwerking aangegaan met de Saxion Hogeschool en de gemeente Deventer. Binnen deze samenwerking heeft een klas tweedejaarsstudenten Sociaal Juridische Dienstverlening een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de veranderingen. Het onderzoek was gericht op leefbaarheid, woonwensen en ‘hulp vragen en hulp bieden’. Een onderzoeker, betrokken bij de Staat van Deventer (het kennisportal van de gemeente Deventer), onder-

steunde de studenten bij de uitvoering van de opdracht. Hierdoor werd voorkomen dat er geen onderzoek is gedaan naar reeds bekende factoren en de nieuwe informatie aanvullend is. Een bijkomend effect is dat de verzamelde data ook bruikbaar zijn voor eventuele vervolgonderzoeken. In totaal hebben 124 burgers in Schalkhaar meegewerkt aan het onderzoek dat zich momenteel in de afrondende fase bevindt. Binnenkort zal de Regiegroep Schalkhaar de resultaten ontvangen. Grote dank gaat uit naar de burgers, de studenten en de onderzoeker die dit onderzoek in Schalkhaar mogelijk hebben gemaakt.

Wieltjesweek Nicolaasschool De kinderen van RK Nicolaas hebben afgelopen week in de pauzes weer kunnen spelen met spelmateriaal met wieltjes. De basisschool had een heuse ‘wieltjesweek’ georganiseerd. De kinderen mochten afgelopen week hun eigen skateboard, waveboard, skeelers of rolschaatsen én hun kniebeschermers meenemen naar het schoolplein. Zowel in de kleine pauze als de grote pauze mocht er met de materialen worden gespeeld.

- INSCHALKHAAR

Veel te zien bij concours De Hunneruiters Of je nou jong of oud bent, beginner of gevorderde, individueel of met een groep: op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei a.s. organiseren De Hunneruiters uit Averlo een pony- en paardenconcours. Voor iedere paardenliefhebber is er wel een onderdeel waarop je kunt starten. En voor het publiek is er veel te zien. Voor ruiters en amazones van de paarden uit kring Salland is het concours een selectiewedstrijd ter voorbereiding op de kringkampioenschappen. Alle onderdelen van BB tot ZZ dressuur en BB tot ZZ springen komen aan bod. Daarnaast zal er een aantal landelijke rijverenigingen zijn kunsten gezamenlijk laten zien en starten met een vier- of zestal. Aan het einde van de zaterdagmiddag is er voor de recreanten een dressuurwedstrijd en wordt er in twee

springparcoursen gestreden om de titel ‘Beste 40+ springruiter/amazone’. Dit laatste is een onderdeel van de competitie Sallandse 40+ Cup. De zondag staat in teken van de ponyruiters en amazones. In de ochtend gaat de dressuur en het springen van start en in het begin van de middag zullen de allerkleinsten en beginnende ruiters en amazones starten in de Bixie rubriek. Deze Bixie is onderdeel van het Open Bixie kampioenschap Salland. Hier doen de ponyclub Hee-

ten en Broekland aan mee. Wil je een kijkje komen nemen en even de gezellige sfeer proeven bij de Hunneruiters Averlo? Kom dan in het weekeinde van 27 en 28 mei a.s. naar het concoursterrein aan de Brandkoeleweg 2 te Lettele. Je kunt de Landelijke Rijvereniging en Pony Club De Hunneruiters uit Averlo ook volgen op internet: www.hunneruiters.nl en op Facebook.

Spannend bosspel als buitenactiviteit KiXxx

KiXxx organiseert ieder schooljaar op de tweede vrijdag van de maand een disco in De Lindeboom te Schalkhaar. Voor de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de RK Nicolaasschool en OBS De Sleutel is er dan een hele vrijdagavond discofeest!

Ook is het traditie geworden dat KiXxx elk schooljaar afsluit met een avontuurlijke en spannende buitenactiviteit voor alle groepen. Dat gaat ook dit jaar gebeuren! Op vrijdag 23 juni a.s. wordt een spannend bosspel georganiseerd in samenwerking met Apropos. Deze activiteit is in de omgeving van de boerderij van de familie Haarman aan de Hagenvoorderdijk. De kinderen gaan in kleine groepen samen met begeleiders in het nabij gelegen bos een spelcircuit doen. De groeps-

indelingen blijft gelijk met die van de disco’s, maar de begin- en eindtijden zijn iets anders: KiXxx jr van 18.00 uur tot 20.00 uur en KiXxx van 20.00 uur tot 21.45 uur. Kosten zijn zoals bij alle KiXxx activiteiten € 2,50. Voor drinken en lekkers wordt gezorgd! Bij deze de oproep om op vrijdag 23 juni a.s. zoveel als mogelijk met de fiets of te voet te komen of samen te rijden, aangezien er weinig parkeergelegenheid is bij de boerderij. Hou de posters op school en in de buurt in de gaten, wie weet ontdek

je daar al een hint! Wil je meer informatie over wat KiXxx doet, bekijk dan de Facebookpagina. Ben je enthousiast geworden en wil je als ouder, opa of oma, oom of tante, ondersteunen bij de verschillende KiXxx-activiteiten? Graag! Meld je dan aan als begeleider via kiXxx4fun@gmail.com! KiXxx wordt onder de vlag van Raster georganiseerd door vrijwilligers, die er elke keer weer een fantastisch feest van maken voor de kids. Tot KiXxx!

Veelzijdig in techniek elektra gas Water VerWarming sanitair dak-

en

zinkWerk

Assendorp

Menstraat 24-28 7411 EZ Deventer T 0570 613 001 www.assendorpanno1879.nl

A s s e n d o r p installateurs werken voor overheden - particulieren en bedrijven maar vooral met energie!

Ik sta dag en nacht voor u klaar: 0570 - 59 53 51 • spaans@defunus.nl

Wim Spaans Defunus Uitvaartzorg

Bert Blokhuis Hollandse Nieuwe

7

In de dagen dat er veel moet worden geregeld is het fijn iemand te hebben die je rustig en deskundig begeleidt...

vers van het mes een "8" ekroond Bekroond met een Bekroond "8" met Bekroond met meteen een"8""8"

50 Hollandse Hollandse Hollandse Hollandse Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe 4 voor: 6 stuks voor e 10,00

Elke donderdag van 10.30-18.00 uur staan wij met een glimlach en de lekkerste verse vis voor u klaar op de markt in Schalkhaar!

Vers van het mes Vers van hetVers mes Vers van van hethet mes mes Keuring dens de Nationale

! Jeroen Blokhuis tij nd met een 9.7!! o ro ek b 7 1 0 2 en Haring Snijd

00

00 00 00

De Haarmansenk 22 • 7433 HE Schalkhaar www.defunus.nl


9

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Robert Willemsen denkt mee over programmering Schalkhaar Life!

‘Elk jaar sámen leuke dingen bedenken’

‘Ik zeg altijd dat ik als muzikant ben geboren’, verklaart Schalkhaarder Robert Willemsen het ontstaan van zijn eigen bedrijf LiveGigs Music and Events. ‘Als drummer van mijn eigen bandje zorgde ik voor de meeste boekingen. Ik ben commercieel opgeleid en dat maakt het verkopen van je eigen band gemakkelijker.’

foto: Mirjam von Eigen

Robert Willemsen mag al jaren meedenken over de programmering van bands en artiesten tijdens Schalkhaar Life! Ook sponsort hij het dorpsfeest in zijn woonplaats vanuit zijn eigen bedrijf LiveGigs Music and Events. ‘Het is mooi om elk jaar sámen weer leuke dingen te bedenken’, glimlacht de 49-jarige Schalkhaarder enthousiast. Door Rudy Brouwer ‘Ik vind Schalkhaar Life! een prachtig dorpsevenement, voor en door de inwoners’, zegt Robert. ‘Petje af voor de kleine organisatie die het feest ieder jaar weer heel professioneel neerzet. Het is voor mij als inwoner van Schalkhaar belangrijk om tijdens deze dagen weer met dorpsgenoten bij te praten, een biertje te drinken en te genieten van de leuke festiviteiten.’ Robert werd geboren aan de Laarmanskamp, groeide daar op en woont na een tussenstop aan de Oerdijk al weer een aantal jaren aan de Kolkmansweg met echtgenote Liesbeth en zijn kinderen Niek en Bo. ‘Als kind ging ik naar OBS De Sleutel, een tijd waaraan ik hele fijne herinneringen heb. Het leuke is dat onze kinderen hier ook weer naar school gingen, en dat wij als ouders, net als mijn ouders

vroeger, ook veel bij de school betrokken zijn geweest.’ Betrokkenheid Maar niet alleen door vrijwilligerswerk voor de lokale basisschool liet Robert zijn betrokkenheid bij Schalkhaar zien. ‘Ik heb ook jaren in de drumband van muziekvereniging St. Caecilia gespeeld en heb gevolleybald bij SVS. Bij voetbalvereniging SV Schalkhaar was ik pupillenleider en sponsor met LiveGigs. Ook lever ik af en toe een bijdrage aan het initiatief Schalkhaar Helpt Elkaar.’ Schalkhaar vergrijst. Net als de samenleving. ‘En dan is de helpende hand die je elkaar kunt bieden een heel belangrijke’, vindt onze dorpsgenoot. ‘Een vervolg op Vrienden van Schalkhaar, een netwerkclub van ondernemers woonachtig of werkzaam in ons dorp, zou ik toejuichen. En

vooruit: een evenement op Koningsdag of een festival zouden we er hier nog best bij kunnen hebben.’

zeker voor de feesten op vrijdag- en zaterdagavond best graag wat groter willen zien.’

Door evenementen als Schalkhaar Life!, Schalkse Vrouwen en het Paasvuur Schalkhaar blijft het ‘dorpse karakter’ volgens Robert behouden. ‘Maar dus ook door zo’n club betrokken inwoners die met Schalkhaar Helpt Elkaar een stukje ‘noaberschap’ laten zien. Toch worden we als dorp meer en meer opgeslokt door Deventer; zo voel ik dat wel een beetje door de forse nieuwbouw.’

Maar het draait volgens de geboren en getogen Schalkhaarder in alle dorpen om hetzelfde: gezelligheid, bijkletsen en feesten onder het genot van… ‘Ik vind dat tijdens Schalkhaar Life! de meeste doelgroepen prima worden bediend. Alleen de jeugd van pakweg 15 tot 20 jaar zou, denk ik, een eigen podium of tent moeten hebben met de muziek ván en dóór de DJ’s van nu.’

Charme In vergelijking met veel dorpsfeesten die Robert vanuit zijn werk bezoekt, is Schalkhaar Life! relatief een klein feest. ‘Dat is een keuze, maar dat is zeker ook de charme’, vindt hij. ‘De feesttent is in vergelijking met veel andere dorpen best klein. Die zou ik

Website Averlo en Frieswijk in nieuw jasje De website Averlofrieswijk.nl heeft een geheel nieuwe jas en verbeterde inhoud. Hierdoor is de website van de buurtschappen Averlo en Frieswijk weer helemaal bij de tijd en is informatie en nieuws nog beter te vinden. Het bijzondere van Averlo en Frieswijk is dat de buurtschappen onder Deventer vallen, maar op vergelijkbare afstand van Diepenveen, Schalkhaar, Wesepe, Lettele, en Heeten liggen. Dit biedt unieke en uitgebreide mogelijkheden voor de bewoners van Averlo en Frieswijk qua hobby en sport, bedrijvigheid en winkelen. Zo heeft iedereen zijn eigen voorkeu-

ren en binding met de verschillende buurtdorpen. De nieuwe ‘InfoZoeker’ op de website probeert hier op in te haken en een overzicht te geven van verenigingen, bedrijven, recreatie, horeca, en winkelmogelijkheden in de directe omgeving. Nieuws uit Averlo en Frieswijk zelf, maar ook een snel overzicht van

het nieuws uit de buurtdorpen en de regio, kan worden gevonden op de uitgebreide nieuwspagina.

Tegelijkertijd weet Robert dat deze doelgroep er ontzettend moeilijk bij te betrekken is. ‘Je ziet dat in het uitgaansleven ook terug. Het blijft natuurlijk ook een logistieke en financiële afweging die de organisatie van Schalkhaar Life! steeds moet maken.’

De informatie in de InfoZoeker is echter nog niet compleet. Hierbij dus een oproep om te helpen de InfoZoeker zo gevuld mogelijk te krijgen. Heb je een bedrijf in de regio, zit je bij een vereniging zonder vermelding, of mis je nog een voorziening of dienst?

Ooit wilde hij misschien wel beroepsdrummer worden, maar vond zichzelf daarvoor net niet goed genoeg. ‘En ik had een hypotheek en een gezin met jonge kinderen. Toch heb altijd in mijn achterhoofd het idee gehad een eigen bedrijf te beginnen. Inmiddels combineer ik alweer 13 jaar fulltime mijn commerciële en organisatorische vaardigheden met mijn passie, de muziek.’ LiveGigs is enerzijds een boekingskantoor voor entertainment in de breedste zin des woords. Van een DJ voor een feestje tot bekende Nederlandse bands en artiesten op festivals of bedrijfsfeesten. ‘Anderzijds zijn we een evenementenbureau, dat complete evenementen organiseert’, vertelt Robert. ‘Denk aan bedrijfsfeesten, congressen, dorpsfeesten en festivals.’ Met daarnaast een aantal eigen labels als Dinnershow op locatie, InStore Concerten en DJBOEKEN.nl heeft onze dorpsgenoot de handen vol. Meer info: www. livegigs.nl

Gebruik het contactformulier op www.averlofrieswijk.nl om je aan te melden voor een gratis vermelding. Dit mag voor alle buurtdorpen en bijvoorbeeld ook Deventer en Raalte. Ook evenementen voor op de kalender zijn van harte welkom.


10

mei 2017

- INSCHALKHAAR

Jazzconcert Deborah Carter Finales Deventer Tenniskampioenschappen

Jazz-vocaliste Deborah J. Carter treedt op zondag 11 juni a.s. in de School van Frieswijk op met begeleiding van Johan Clement (piano) en Koos Wiltenburg (contrabas). De zangeres zal een aantal van haar favoriete songs brengen, nummers van haar cd’s en songs om te herdenken dat jazzlegende Ella Fitzgerald 100 jaar geleden werd geboren. Deborah Carter werd geboren in de VS en is opgegroeid op Hawaii en in Japan. Ze reist veel en treedt dan op bij jazzfestivals, in clubs, op radio en tv overal in Europa en Azië. Ze geeft ook masterclasses. Op het ogenblik is ze docent aan het conservatorium van San Sebastian in Baskenland (Spanje). Carter heeft diverse cd’s gemaakt; de laatste heet Blue notes and red shoes. Bij goed weer wordt het concert gehouden op het terras van de mooie tuin van School van Frieswijk aan de Avergoorsedijk 2 te Schalkhaar. Entree bedraagt 15 euro, inclusief koffie en thee, aanvang 12.00 uur. Reserveren: info@schoolvanfrieswijk.nl of 0570-530115.

Potgrond Potgrond

De Wolters Keukens Deventer Tenniskampioenschappen (DTK) krijgen dit jaar een Schalkhaars tintje. De finales van het veelgeprezen tennistoernooi worden namelijk op de banen van TC Park Braband in Schalkhaar gespeeld. In de laatste week van de zomervakantie (van 28 augustus t/m 3 september 2017) wordt er op verschillende parken in de gemeente Deventer gestreden om de felbegeerde titel van Deventer tenniskampioen. Alle tennissers die aangesloten zijn bij één van de tennisverenigingen van de gemeente Deventer mogen meedoen. Het is inmiddels al de 46e editie van de kampioenschappen, die worden georganiseerd door Stichting Tennispromotie Deventer.

De hele week zal er bij de tennisclub in de bossen van Schalkhaar van alles te beleven zijn. Natuurlijk wordt er veel getennist door jong en oud. Zo wordt er een Mini DTK georganiseerd voor alle jeugd. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van een tennisvereniging en het niveau is onbelangrijk. Plezier staat namelijk voorop die middag! Op zaterdagavond 2 september gaan de voetjes van de vloer tijdens de feestavond. Reden genoeg om eens een kijkje te nemen op het

00 00 € 10. e 10. 00 00 € 10. e 10.

40 ltr. voor 4 zakken 4azakken 40 ltr.àvoor

50 80 € 18. e 14.

Kunstmest 12-10-18 Kunstmest 12-10-8 www.allesvooruwhuisdier.eu www.vmbdieronline.nl

25 kilo

Koemestkorrel Koemestkorrel 25 kilo VMB Dier en Tuin Raalterweg 10

VMB Dier en Tuin Weth.Kuiperstr 6

8124 AD Wesepe 0570-531205

8121 AM Olst 0570-564448

20% korting op een massage bij inlevering van deze advertentie

chloorarm zak kilo à 25 kilo chloorarm zak a 20

Gekorrelde kalk Gekorrelde kalk

Meer informatie over de Wolters Keuken Deventer Tenniskampioenschappen volgt later. Houd in ieder geval de websites www.deventertennis.nl en www.tcparkbraband.nl in de gaten!

Sport- en ontspanningsmassage Pijnlijke spieren of gewoon even lekker ontspannen? Ga naar de website om een afspraak te maken of bel met 06-18226390

40 ltr. voor 3 zakken 3azakken 40 ltr.àvoor

Bemeste Tuinaarde Tuinaarde Bemeste

mooie park van TC Park Braband.

50 50 € 7. e 7. 00 00 € 19. e 19.

25 kilo

25 kilo

Groe len, appeen en en en, Volop Pootaard lantlant erkpntep P , nt la ep nt oe Gr p Volo Perkplanten en meststoffnen,door asse verronze laatnudoor en,asse tstouffverr kennis meslaat iment! rt so as e ot gr en is nn onse ke en grote assortiment!

www.massage-schalkhaar.nl - info@massage-schalkhaar.nl Mensinksdijkje 12, 7433 AN Schalkhaar

Makelaardij, administratie of verzekering...

Novy de Lange Oerdijk 19, Schalkhaar, tel. 0570-752535 www.novydelange.nl

Per 1 juli 2017 stoppen we met onze stempelkaart/ klantenkaart, dus lever op tijd uw kaart in! Vanaf 1 juli hebben we wekelijks acties, die we via digitale nieuwsbrieven verspreiden. Meld u vandaag nog aan via www.novydelange.nl en u ontvangt eenmaal in de week onze acties en nieuwtjes in uw mailbox.

. . . bij ons bent u aan het juiste adres!

Henk-Jan Ruitenbeek

Oerdijk 21, 7433 AE Schalkhaar T 085 - 7600948 - info@onbezorgd-wonen.nl

www.onbezorgd-wonen.nl

Peter ten Broeke Jacqueline Bruggeman


11

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Zorghuis Schalkhaar werkt plannen uit

Ideeën gezocht voor oude gedeelte gemeentehuis

Scouting wil je niet missen

Robin Klein Hofmeijer uit Schalkhaar is één van de drijvende krachten achter scoutinggroep Dr. Ariëns-Buette. Robin zit al sinds zijn zesde bij scouting: ‘Ik ging een keertje met een vriendje mee en was meteen verkocht. De sfeer in de groep was geweldig en je deed allerlei leuke spellen of je leerde bijvoorbeeld vuurtjes maken of vlotten bouwen.’ Robin organiseert, samen met vijf anderen, het wekelijkse programma voor de welpen, de kinderen van 7 tot 11 jaar: ‘Elke vrijdagavond hebben we een opkomst. We organiseren van alles voor ze, van het maken van een kompastocht tot het spelen van een spel in het bos. Of we leren ze scoutingtechnieken, zoals het snijden van hout, knooptechnieken. Terwijl de kinderen dikke pret hebben, leren ze ongemerkt dingen waar ze hun leven lang wat aan hebben, zoals samenwerken, delen, elkaar accepteren zoals je bent en gebruik maken van elkaars talenten.’ Schalkhaar Life! Behalve voor de welpen organiseert Robin ook activiteiten voor de hele groep. Het jaarlijkse galafeest voor zowel de bevers (van 5 tot 7 jaar), de

welpen, de scouts (12 tot 17 jaar) en de rosh (18 jaar en ouder) is binnen de groep legendarisch. Net als het stadspel, de vossenjacht en de spooktocht. Daarnaast is Robin vaak ook betrokken bij scoutingactiviteiten op evenementen. Op 27 mei is hij aanwezig bij Schalkhaar Life! Er komt een wand te staan waar kinderen kunnen ontdekken hoe leuk het is om te klimmen. Robin denkt dat scouting voor elk kind leuk is: ‘Iedereen in onze groep is gelijk. Of je nou jong of oud, jongen of meisje, dik of dun, handig of onhandig bent, voor scouting maak het allemaal niet uit. Je ontdekt spelenderwijs je talenten en leert de jouwe met die van anderen te combineren. En dat alles terwijl je heel veel plezier maakt. Wie wil dat nou missen?’

Directrice Sandra Xhofleer-Peters richtte vorig jaar Zorghuis Schalkhaar op in het voormalige gemeentehuis. Intussen voelen de eerste bewoners zich al aardig thuis. Maar het pand is nog niet volledig af. Het oude gedeelte van het gemeentehuis, dat ook behoort bij het complex van Zorghuis Schalkhaar, wordt binnenkort aangepakt. Hiervoor is de organisatie op zoek naar ideeën. ‘In ons zorghuis staat de mens écht centraal’, zegt Sandra. ‘Iedereen heeft immers een eigen levensgeschiedenis en sociaal leven. Regels zijn er om goede zorg te dienen en niet om deze onnodig in te perken. Daarom wonen mensen met zowel fysieke als mentale beperkingen bij ons gewoon bij elkaar. De groep is klein, zodat iedereen zich thuis voelt. We respecteren de wensen van onze bewoners zoveel mogelijk. Daaromheen regelen we de zorg. Iedereen is bij ons ook welkom’,

zegt Sandra. ‘Ook met alleen een AOW-uitkering kun je bij ons wonen.’ Het complex van Zorghuis Schalkhaar omvat het nieuwe gedeelte van het voormalige gemeentehuis, maar ook het oude gedeelte. ‘Voor het oude gedeelte zoeken we naar ideeën die passen binnen ons concept van het zorghuis. We willen daarbij de originele elementen zoveel mogelijk in tact houden, zodat het herkenbaar blijft als het oude gemeentehuis’, zegt San-

Voorbereidingen intocht Sinterklaas in volle gang

Het is einde mei, de lente kondigt zich af en toe voorzichtig aan. U bent misschien aan het aftellen naar de zomervakantie en denkt waarschijnlijk nog lang niet aan de donkere dagen die later dit jaar komen gaan. Blij dat u nog een hele zomer voor u heeft!

dra. ‘We roepen mensen uit Schalkhaar op om met ons mee te denken hoe we aan deze plek een mooie invulling kunnen geven. We willen het echt samen met de omgeving gaan aanpakken.’ Mensen met ideeën of mensen die meer informatie wensen over Zorghuis Schalkhaar kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0638762099 of schalkhaar@zorghuisnederland.nl. Een groep vrijwilligers in ons dorp is echter al weer druk bezig met de voorbereidingen om het leukste kinderfeest van Schalkhaar te verzorgen. U zult wel denken: wat is ook weer het leukste kinderfeest van Schalkhaar? De Sinterklaasintocht? Inderdaad de Sinterklaasintocht! Al jaren komt de Sint naar ons dorp om de kinderen te bezoeken en een groot feest ervan te maken. Sinterklaas wil dit jaar graag alle kinderen zien op zondag 26 november 2017. En wat gaan we doen op deze dag? Daarvoor gaat de commissie en misschien

Speeltuin HSV The Eagles open voor kinderen in de wijk

Als vereniging wil honk- en softbalvereniging The Eagles graag dat de leden het naar hun zin hebben. Daarnaast vindt het bestuur het belangrijk dat wijkbewoners rondom het complex aan de Colmschaterstraatweg in Schalkhaar blij zijn met een vereniging in hun wijk. HSV The Eagles heeft een prachtige accommodatie met diverse sportieve en recreatieve mogelijkheden. Een mogelijkheid voor de wijk is de nieuw te realiseren speeltuin. In samenwerking met de Rabobank Salland is in mei een begin gemaakt met een speelmogelijkheid voor kinderen. De speeltuin zal nog officieel worden geopend, maar zal worden vormgegeven voor kinderen tot 12 jaar. Het

doel van de speeltuin is om een voorziening te creëren voor leden met kinderen én voor inwoners uit de omliggende wijken, waaronder Schalkhaar. De speeltuin op het complex van HSV The Eagles zal voorlopig alleen open zijn op wedstrijd- en trainingsdagen. Omdat verwacht wordt dat vooral na schooltijd de speeltuin een leuke mogelijkheid biedt voor kinderen uit de wijk worden beheerders gezocht die

zorg kunnen dragen voor een structurele opening van de speeltuin. Heb je als omwonende interesse om mee te denken over de speeltuin? Of lijkt het je leuk om als (vrijwillige) speeltuinbeheerder aan de slag te gaan? Neem dan contact op met het bestuur van honk- en softbalvereniging The Eagles, e-mail: secretaris@ hsveagles.nl. Het bestuur drinkt graag eens een kopje koffie samen met u.

ook wel u creatief aan de slag. Wat willen we bereiken op deze dag? Hoe gaan we het kinderfeest versieren? Welke activiteiten gaan we organiseren op deze dag? Welke wensen heeft Sinterklaas zelf? Dat zijn een paar vragen die vrijwilligers van de Sinterklaascommissie zichzelf inmiddels al weer hebben gesteld. Om van het kinderfeest een succes te maken is er een groep enthousiaste vrijwilligers nodig. Dit kan niet zonder u! Wilt u ook dat uw kinderen blijven genieten van een mooi

kinderfeest en denkt u: ik wil graag meehelpen, ik ben creatief, enthousiast en het lijkt me wat om dit feest in stand te houden voor de kinderen in Schalkhaar, meld u dan aan! Vele handen maken immers weinig werk. Mocht u zich afvragen: wat houdt helpen in? Laat uw bericht, inclusief telefoonnummer, achter via sint@sintinschalkhaar.nl en wij nemen contact met u op!


12

mei 2017

Extra streekmarkt bij De Oorsprong

Wooncoaches Deventer Energie voor Schalkhaar

Op maandag 5 juni a.s., Tweede Pinksterdag, viert Zeldzaam Mooi haar lustrum in stijl met een extra editie van de zeldzaam mooie streekmarkten bij de Oorsprong in Schalkhaar. Op deze wel heel bijzondere streekmarkt vind je echt eens iets anders en ontmoet je de personen achter die leuke producten die je al eens in de media zag. Er is er voor ieder wat wils! Van bijzondere streekproducten tot oude ambachten, puur en (h)eerlijk eten en nog heel veel meer. Voor jong en oud is er genoeg te zien, te proeven en te beleven. Je kunt deelnemen aan verschillende workshops, de bijzondere demonstraties bewonderen van onder meer schapen drijven met Sheepdog Experience en genie-

In april 2017 is Deventer Energie gestart met de inzet van wooncoaches. Tien vrijwilligers zijn opgeleid tot wooncoach en adviseren woningeigenaren op maat over de mogelijkheden van energiebesparing, duurzame energieopwekking en wooncomfort.

ten van de ontspannen sfeer tijdens deze extra editie. Ook op zondag 28 mei is er een zeldzaam mooie streekmarkt bij de locaties De Oorsprong en restaurant Eten bij Pa & Ma in Schalkhaar. Een gezellige markt met ambachtelijke lekkernijen, streekproducten en oude ambachten en er zijn activiteiten en demonstraties voor jong en oud. Op beide dagen zijn de streekmarkten van 11.00 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ’s middags. Locatie: De Oorsprong, Spanjaardsdijk 68, 7433 PX in Schalkhaar.

Ouderen en vrijwilligers genieten ‘Ik ben al jaren niet meer in een tuincentrum geweest’, verzucht de mevrouw naast me. Met bewondering kijkt ze om zich heen. Naar de veelkleurige planten en bloemen, de vrolijke hebbedingen en mooie woonaccessoires. ‘Heerlijk om er even uit te zijn, zelf lukt me dat niet meer.’ Ze lacht en tilt een orchidee op die ze van dichtbij bekijkt. Verderop lopen twee oudere dames, stevig gearmd. We passeren een rolstoel en zien veel blije gezichten.

Bovendien weten zij de weg in de wereld van bouw- en installatiebedrijven, professionele adviseurs en subsidies. De wooncoach van Deventer Energie komt bij u langs, bespreekt met u uw woonwensen en verzamelt gegevens over uw woning en energiegebruik. De wooncoach is onafhankelijk en geeft zijn bevindingen en adMet vijftien gasten van de Zonnebloem Schalkhaar en een aantal vrijwilligers brengen we een middag door in Tuinland Wilp. Het is kort voor Pasen, het voorjaar hangt in de lucht, de kleur geel domineert. We hebben er allemaal zin in, ook de vrijwilligers die optreden als chauffeur, rolstoelduwer, begeleider of gewoon als gezelschap. Gelachen Er wordt gekeurd, gewikt en gewogen en besloten voor een fraai paasstukje, kleurige tuinplantjes, een bloeiende plant, of iets leuks voor in huis. Na een tijdje shoppen is er koffie of thee met wat lekkers. Er wordt gepraat en gelachen en over één ding is men het eens: dit is voor herhaling vatbaar. Drie weken later genieten ruim vijftig

e n n a i r a M e d n e i L r van de

DROGISTERIJ | PARFUMERIE

- INSCHALKHAAR

mensen plus vrijwilligers van een gezellige middag in woonzorgcentrum Park Braband. Zonnebloem en Park Braband doen een paar keer per jaar gezamenlijk iets voor ‘hun’ mensen. Zo ook die middag in april, waar Hendrik Weenink uit Barchem zijn diashow Ach lieve tijd presenteert. Zijn verhalen zijn herkenbaar, evenals de bijbehorende liedjes en muziek. Interessant is zijn uitleg over sommige uitdrukkingen en gezegdes. Misvatting ‘Wie het breed heeft laat het breed hangen’ bijvoorbeeld, dat afgeleid is van de uitbundige kledij van welgestelde dames. En zo steken we er ook nog wat van op. Dat ouderdom met (soms serieuze) gebreken komt, weten we allemaal. Maar dat je dan niets meer kunt of geen lol meer kunt heb-

vies weer in een kort rapport, dat voor u als uitgangspunt kan dienen voor het aanvragen van één of meerdere offertes. De wooncoach wijst u desgewenst de weg naar goede uitvoerders en/of een professionele adviseur. De diensten van de wooncoaches zijn gratis en beschikbaar voor alle inwoners van de Gemeente Deventer. Bent u geïnteresseerd in een adviesgesprek over energiebesparing en een beter wooncomfort in uw woning, dan kunt u contact opnemen met Deventer Energie via www.deventerenergie.nl ben, dat is toch echt een misvatting. Want na de pauze zet het duo Plaisir uit Deventer de zaal flink aan het werk, want meezingen is geboden en er wordt zelfs gedanst. En ten slotte doet menigeen mee aan de polonaise, al dan niet voortgeduwd in een rolstoel. Het wordt een uitgelaten einde van een geslaagde middag. De Zonnebloem kan altijd vrijwilligers gebruiken. Hebt u wat tijd over en lijkt het u leuk om onze vrijwilligersgroep te komen versterken? Stuur dan een berichtje aan Zonnebloem secretaris Ria Kogelman: riakogel@ kpnmail.nl.

Mede door onze donateurs (u herkent ze aan het duimpje op onze site) uit het midden- en kleinbedrijf in Schalkhaar, alsmede diverse instellingen, kunnen we www.schalkhaar.nu actief houden. Bedankt daarvoor! Heeft u ook nieuwtjes voor de website of activiteiten die vermeld kunnen worden bij de dorpsagenda, mail deze dan naar: redactie@schalkhaar.nu Weet en laat weten wat er leeft @InSchalkhaar! Doe je mee?! We maken sámen een website en een krant voor het dorp, sámen voor een #sterkschalkhaar!

Oerdijk 56, 7433 AB Schalkhaar, tel. 0570-621542

tijdens de braderie zijn wij geopend en alleen zondag 28 mei geven wij

20% korting

tevens aan de kraam goedgevulde verrassingszakken voor 10 euro, op = op!

Uw Eigen Schoonheidssalon

maar nu eerst even

chillen

bij #SchalkhaarLife

Mariska Oerdijk 56, 7433 AB Schalkhaar Tel. 0570 - 621542

www.schalkhaar.nu


13

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

John Holleboom heeft zin in klus als handbaltrainer SV Schalkhaar

‘Fanatiek handballen, veel scoren en punten pakken’

foto: Rens Hulman

SV Schalkhaar heeft onlangs een nieuwe handbaltrainer voor de Dames en de A1 gecontracteerd. John Holleboom uit Wijhe pakt de werkzaamheden vanaf komend seizoen officieel op, maar heeft op sportpark De Horsterhoek per direct al de vrijdagavondtrainingen voor zijn rekening genomen. Door Sophie te Wierik Het afgelopen seizoen was John Holleboom werkzaam bij LHC Lemelerveld als trainer en coach. In het verleden trainde de 53-jarige Wijhenaar ook bij Lettele, Wesepe en Wijhe. ‘Ik ben vernoemd naar wijlen president John F. Kennedy, die op mijn geboortedag in Amerika om het leven is gebracht. Dus een naam was snel gevonden’, glimlacht Holleboom.

Wat doe je naast de handbal? ‘Wat ik naast de handbal doe is veel solliciteren, want twee jaar geleden ben ik mijn baan kwijt geraakt na een dienstverband van 27 jaar. Ik heb al die tijd gewerkt in de sociale werkvoorziening als teamleider. Op een afdeling met mensen met een beperking die niet buiten de deur kunnen werken. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk op een buurtbus in Wijhe/ Raalte.’

‘Ik kom uit een gezin van 13 kinderen: acht zussen en vier broers. Ik ben getrouwd met Miranda, heb twee kinderen. Joost is bijna 18 jaar en een echte voetbal fanaat bij Wijhe’92. Mijn dochter Evi is 14 jaar en handbalt bij Whije’92 en zit op de handbalschool in Raalte.’

Hoe is jouw ‘handbalcarrière’ gelopen? ‘Mijn handbal carrière ben ik begonnen als speler bij IJsselstars , daarna Wesepe en Overwetering. Ik ben altijd hoekspeler geweest. Ook heb ik het papiertje gehaald om te mogen fluiten. Niet heel erg actief; nu alleen

oefenwedstrijden nog. Je moet toch ergens een keuze maken. De teams die ik heb getraind zijn bij Wijhe ’92 de jeugd; bij Heino HHZD heb ik Dames 3 mogen trainen en van daaruit ben ik naar Lettele gegaan om de B2 en Dames 2 onder mijn hoede te nemen. Daar ben ik bijna drie jaar geweest. Afgelopen seizoen heb ik bij LHC Lemelerveld met veel plezier de A1 en Dames 3 mogen coachen en trainen. En komend seizoen dus Schalkhaar. Het hoogtepunt in mijn handbalcarrière is toch wel het kampioenschap met de heren van IJsselstars in de sporthal in Olst geweest. Dat vergeet je nooit meer. De keeper zat op een gegeven moment al boven op het doel

om het kampioenschap te vieren, terwijl wij nog twee minuten moesten spelen en er nog van alles kon gebeuren.’ Wat wil je bij SV Schalkhaar bereiken? ‘Via Facebook ben ik terecht gekomen bij SV Schalkhaar. Daar stond een vacature op voor trainer van de A1 en Dames 1. Ik heb toen een mail gestuurd en vervolgens een gesprek gehad. Wat ik hier wil bereiken is gezelligheid, maar dat is er al! Verder natuurlijk lekker fanatiek handballen, veel scoren en punten pakken. En zo hoog mogelijk eindigen in de competitie, met eventueel een kampioenschap in de zaal voor zowel de A1 als Dames 1.’

Wat vind je het leukst aan handbal? ‘Het leuke aan handbal is het spelletje zelf; de snelheid, het kijken ernaar, ook naar andere wedstrijden om daar wat van op te steken. Training geven is een voorbereiding voor de wedstrijden. Daar mag eigenlijk van alles mis gaan, om het direct weer te kunnen herstellen. Wat ik belangrijk vind, is om dat dan in overleg te doen met je speelsters. Want je doet het als trainer niet alleen, maar je doet het met z’n allen, als team. Daarom vind ik teambuilding ook heel erg belangrijk om een leuk, gezellig en fanatiek team te krijgen.’

SV Schalkhaar deelt levensredder met de wijk SV Schalkhaar gaat zijn automatische externe defibrillator – kortweg AED – delen met de wijk rond het sportcomplex. De club werkt hiervoor samen met de Hartstichting, die een buitenkast beschikbaar stelt. Schalkhaar-voorzitter Albert Vroklage is blij met de ontwikkeling. ‘Maar we hopen dat we het apparaat nooit hoeven gebruiken.

Dankzij een project samen met de Vriendenloterij heeft de Hartstichting honderden AED-buitenkasten in Nederland verspreid. Ook SV Schalkhaar kreeg zo’n kast toegewezen. De AED zelf moet echter door de sportvereniging beschikbaar worden gesteld. ‘We hebben als bestuur besloten dat te doen’, vertelt Vroklage. ‘Waarom zouden we de beschikbaarheid van zo’n belangrijk apparaat beperken tot de openingstijden van de kantine?’ Een AED kan immers levens redden. Het apparaat kan iemand met een hartstilstand redden door een schok te geven die het hart weer laat kloppen. Een hartstilstand komt vaak onverwacht en daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. ‘Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen’, stelt de Hartstichting. ‘Het is echter belangrijk dat er voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn om snel ter plaatste te kunnen wor-

den gebracht, vooral in woonwijken, omdat daar de meeste hartstilstanden plaatsvinden.’ Bij een hartstilstand moet voor de grootste overlevingskans binnen 6 minuten een AED worden ingezet. De ambulance doet er vaak langer over om ter plaatste te komen. ‘De AED wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie’, licht Vroklage de nieuwe situatie toe. ‘Bij een hartstilstand in de omgeving krijgen burgers die bij dit systeem staan aangemeld een oproep om te gaan reanimeren.’ De AED – die voorheen achter de bar in de kantine hing – komt in de speciale kast net buiten het toegangshek van de Horsterhoek te hangen. ‘Zo kunnen we gemakkelijk de veiligheid in de buurt vergroten, maar is het apparaat ook dichtbij wanneer er iets op of rond het veld gebeurt’, besluit Vroklage.


14

mei 2017

- INSCHALKHAAR

“Vakanties met waar voor uw geld!� Nederlandse vakantiehotels aan de Moezel, in de Eifel en in het Sauerland!

Enjoy!

Hotel Alpin

Schlosshotel Sophia

Hotel Zur Krone

Hotel Erica

Hotel Daun

Hotel Marleen

Duitsland - vakantieland nummer 1! Voor alle Enjoyhotels geldt: geen aanbetaling, geen reserveringskosten en geen 1-persoonskamer toeslag!

www.enjoyhotels.nl


15

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Leden K.B.O. vijf dagen Kookt en eet u mee? op reis in eigen land

‘Het is zo fijn om sámen te eten. Anders dan alleen, met het bord op schoot.’ Dat was de reactie van drie dames die pas geleden nog hebben deelgenomen aan de ontmoetingsactiviteit: Schalkhaar Eet Met Elkaar.

In cijfers uitgedrukt is er in één jaar in totaal 351 keer gegeten, door 64 verschillende mensen, waarvan op 26 woensdagen 188 keer en 26 zondagen 153 keer en 10 keer door kinderen. Deze ontmoetingsactiviteit wordt begeleidt door een poule van tien kookvrijwilligers die in duo’s lekker koken en mee-eten.

De vakantiekriebels bij leden van de K.B.O. worden langzamerhand voelbaar. En dan wordt het tijd om spijkers met koppen te slaan, als je iets goeds wilt organiseren. Net als vele ‘land- en lotgenoten’ heeft ook de activiteitencommissie van de ouderenbond in Schalkhaar zich gebogen over het reisdoel van de jaarlijkse vakantie. Veelal was een verblijf in Duitsland het doel. De Moezelstreek, Cochem, Trier, maar ook Fulda en Koblenz werden al bezocht. Ook de Lüneburger Heide is inmiddels bekend terrein, terwijl ook de lange gangen van de Maginotlinie zijn afgestruind, dertig meter onder de grond, bereikbaar via een rammelende lift, die als oud ijzer ‘geen knip voor de neus’ waard zou zijn... ‘Wij zijn in de loop der jaren vertrouwde en welkome gasten geworden in vele Duitse hotels’, vertelt Hans Geijsen van de K.B.O. ‘Onze ogen zijn nu gericht op een vijfdaagse trip in ons eigen landje. Volgens de gegevens kan het zeer beslist een interessante en prachtige vakantieweek worden met fantastische excursies!’ Treintje Op het programma staat onder meer een rit met een treintje door de Drunense en Loonse duinen en zandverstuivingen. Deelnemers bezoeken in de prachtige stad Delft bovendien een porseleinmuseum en de Nieuwe Kerk, waar zich de Koninklijke graven bevinden. Ook wordt er een rondvaart gemaakt door de fantastisch mooie grachten. ‘Walcheren slaan we niet over’, belooft Geijsen. ‘We bezoeken het Waters-

noodmuseum, de stormvloedkering, terwijl het ludieke stadje Veere ons ook kan verwachten. De Basiliek in Oudenbosch opent haar gastvrije deuren voor ons, waarna een trip volgt over de binnenweggetjes van Brabant .De oude vestingstad Willemstad zal ons ook verwelkomen.’ Boottocht De koek is dan nog niet op: het reisgezelschap van K.B.O. gaat een kijkje nemen bij de molens van Kinderdijk en er wordt een 75 minuten durende boottocht gemaakt door de havens van Rotterdam. Vrijwel gedurende de hele trip zijn gidsen aanwezig om leden van de ouderenbond uitgebreid te informeren en de inwendige mens zal uiteraard niet worden vergeten. Gebo Tours (Effe Weg) staat gedurende de hele trip garant voor een uitstekende chauffeur en een prachtige touringcar. En om de weergoden gunstig te stemmen voor de reisperiode van 12 tot en met 16 juni prevelen alle leden van de K.B.O. een ‘schietgebedje’. Meer info over K.B.O., afdeling Schalkhaar en de vijfdaagse trip krijgt u bij Joop Mentink (0570-629649), Hans Geijsen (0570-622802) of Bert Nouwen (0507-624990).

Schalkhaar Eet Met Elkaar heeft er graag kookvrijwilligers bij! Laat het weten wanneer u voor en met dorpsgenoten, bijvoorbeeld eens per maand, wilt meehelpen om deze gewaardeerde activiteit straks twee jaar

te laten bestaan. Komt u ook gezellig eten en ontmoeten? U bent van harte welkom door u aan te melden via het telefoonnummer van Schalkhaar Helpt Elkaar, tel. 06-15334650 of per email schalkhaareetmetelkaar@schalkhaar.nu. Een zondagsdinertje voor € 5- is er weer op 28 mei, 11 en 25 juni. Een lekkere daghap voor € 3,50 is er op woensdag 31 mei, 14 en 28 juni. Locatie: De Marke aan de Beatrixweg. Schalkhaar Eet Met Elkaar is een activiteit van de projectgroep Ontmoeten; één van de vier pijlers van de regiegroep Sterk Schalkhaar en in nauwe samenwerking met Schalkhaar Helpt Elkaar.

Dorpsverbinder

COLUMN

Het initiatief om samen te eten, is gestart op 1 juni 2016, nadat er uit het dorp geluiden kwamen over het willen ontmoeten van elkaar, en… eten moet je toch!

Marc Brinkhuis, is diaken van de R.K. Nicolaaskerk en inwoner van Schalkhaar

Hemelvaart: turen of leven?

Het verhaal gaat dat de eerste ruimtevaarder bij terugkeer op aarde triomfantelijk verklaarde dat hij daarboven God niet had gezien. Nou was deze eerste ruimtevaarder of kosmonaut de Sovjet-Rus Joeri Gagarin en de Sovjet-communisten maakten graag propaganda voor het atheïsme. Alsof God een plekje hoog in de lucht heeft…

een schakel binnen ons dorp

Voor de meeste Nederlanders - kerkelijk of niet - is het overigens vaak niet zo duidelijk wat er met Hemelvaart wordt gevierd. Hemelvaart is voor velen vooral een vrije dag en voor Schalkhaarders dit jaar een extra dag Schalkhaar Life! Goede Vrijdag is duidelijk: Jezus sterft aan het kruis. Pasen wordt al iets moeilijker: Jezus staat op uit de dood. Dan komen de ‘moeilijke’ feesten Hemelvaart en Pinksteren. Met Hemelvaart vieren de Christenen dat Jezus 40 dagen na zijn dood definitief naar de Hemel gaat. Met Pinksteren geeft Hij zijn levenskracht, zijn goddelijke inspiratie (genaamd de heilige Geest) door aan zijn leerlingen.

Marthe Everts (06-24237533) Pr. W. Alexanderweg 12 martheeverts@hotmail.com

In de bijbel staat een prachtige tekst over de eerste Hemelvaartsdag. De leerlingen van Jezus hebben Hem na Pasen nog een aantal keren ‘gezien’. Door zogenaamde verschijningen liet Jezus zien dat Hij na zijn dood toch nog bij hen is. Hij leeft op een nieuwe manier. Maar nu is Hij naar de Hemel, naar God, zijn hemelse Vader gegaan. Ze zijn er nog beduusd van. ‘Terwijl Jezus zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?’

Tijdens de zoektocht naar een dorpsverbinder, vonden wij bij elkaar het vertrouwen om deze uitdaging samen aan te gaan. Graag stellen wij ons aan u voor:

Monique van den Bergh(06-47159111) Kon. Wilhelminalaan 45 mvandenbergh3004@gmail.com

De maatschappij verandert, mensen wonen langer op zichzelf en zijn meer zelf verantwoordelijk voor zorg en leefbaarheid. Als dorpsverbinder willen wij, jongere en oudere inwoners van Schalkhaar, die om hulp vragen, verbinden met andere inwoners, verenigingen of professionele instanties die hulp willen leveren. Door elkaar te kennen, te weten en te horen wat er speelt, komen wij vanuit onze betrokkenheid naar onze medemens in actie en zoeken wij de samenwerking met elkaar! Schroom niet, maar bel of mail ons met uw vraag. Wij zijn er voor ú!

25-26-27-28 mei

Beelden Willemien van Gurp nemen de leiding Willemien van Gurp is voor veel Deventenaren en Schalkhaarders een bekend beeldend kunstenaar. Zij is op veel fronten actief. Voor de School van Frieswijk heeft zij een selectie gemaakt van etsen, tekeningen, collages, schilderijen, bronzen en keramiek. Alle kunstwerken gaan over dieren, ofwel: vleugels, vinnen, vacht. Vaak zien we de raaf, haar lievelingsdier, terug in haar werk, maar ook paarden, geiten en stieren. ‘Deze dieren staan symbool voor het leven, de kracht, doorzettingsvermogen, maar ook voor ruimte, een andere werkelijkheid en vrijheid’, licht Van Gurp toe. ‘De grootste passie als beeldend kunstenaar ervaar ik als ik helemaal opga in mijn werk. Wanneer er als het ware een dialoog ontstaat tussen het werk dat ik aan het maken ben en mijzelf. De beelden nemen soms de leiding, dan volg ik de beelden die ik maak, de beelden die ontstaan. Vooral de verrassing van hetgeen ontstaat, vind ik

een genoegen.’ Een heel andere manier van in een flow komen is voor Willemien van Gurp schilderen op livemuziek. ‘Dan geef ik me helemaal over aan de muziek en improviseer ik beeld op het doek. Het is dan als dansen. Die vrijheid vind ik heerlijk om te ervaren.’ De expositie van Willemien van Gurp in de School van Frieswijk, Avergoorsedijk 2 te Schalkhaar, is gratis toegankelijk, tot en met zaterdag 3 juni, elke zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur én op afspraak: info@schoolvanfrieswijk.nl of 0570530115.

De leerlingen moeten de draad nu zelf oppakken. Niet meer turen, maar verder gaan met hun leven. Wat ze van Jezus hebben gezien en geleerd, nu in praktijk brengen. Misschien ging Jezus wel weg om ruimte te geven aan zijn leerlingen. Door weg te gaan, geeft Hij ze verantwoordelijkheid. Zelf het leven oppakken! Hemelvaart is zo bezien een feest van het leven. Leven is genieten, is samen-zijn, is lachen en huilen, bidden en werken. Feest is al het goede van het leven met elkaar vieren. Mooie Hemelvaart en een vrolijk feest Schalkhaar Life! gewenst!


16

mei 2017

- INSCHALKHAAR

Sunday 700 De pocketveringmatrassen zijn volledig geïntegreerd in de box. Enkel een smalle bies toont waar de matrassen en de box in elkaar overgaan. Dit geeft de boxspring een frisse en ranke uitstraling.

Sunday

De Sunday 700 is geprijsd inclusief: • High-Low pocketvering matrassen • 600 pocketveren per matras 700 • Hoogwaardige koudschuim topper • Hoofdbord model Indy

De pocketveringmatrassen zijn volledig geïntegreerd in de box. Enkel een smalle bies Diverse mogelijk toont waar de matrassen en deupgrades box in elkaar september 2011:Opmaak 1 18-11-2011 10:05 Pagina 4 frisse overgaan. Dit geeft de boxspring een De pocketveringmatrassen zijn volledig geïntegreerd in de box. Enkel een smalle biesen ranke uitstraling.

Sunday 700

OMSLAG

Sunday 700

1724

toont waar de matrassen en de box in elkaar overgaan. Dit geeft de boxspring een frisse De Sunday 700 is geprijsd inclusief: De pocketveringmatrassen zijn volledig • High-Low pocketvering matrassen en ranke uitstraling. geïntegreerd in de box. Enkel een smalle bies • 600 pocketveren per matras toont waar in elkaar • Hoogwaardige koudschuim topper Afgebeeld met hoofdbord Indy de matrassen en de box De Sunday 700 is geprijsd inclusief: overgaan. Dit geeft de boxspring een frisse • Hoofdbord model Indy De pocketveringmatrassen zijn volledig 140 x • High-Low pocketvering matrassen geïntegreerd in de box. Enkel een smalle bies en ranke uitstraling. • 600 pocketveren per matras Diverse upgrades mogelijk toont waar de matrassen en de box in elkaar • Hoogwaardige koudschuim topper overgaan. Dit geeft de boxspring een frisse De Sunday 700 is geprijsd inclusief: • Hoofdbord model Indy • High-Low pocketvering matrassen en ranke uitstraling. • 600 pocketveren per matras Diverse upgrades mogelijk • Hoogwaardige koudschuim topper De Sunday 700 is geprijsd inclusief: Deze boxspring oogt niet alleen royaal, • Hoofdbord model Indy • High-Low pocketvering matrassen maar slaapt ook heel royaal dankzij de Afgebeeld • 600 pocketveren per matras met hoofdbord Indy matrassen140 metxHigh-Low pocketveren. Diverse upgrades mogelijk 200 • Hoogwaardige koudschuim topper

Sunday 700

1190

Design poten

200

Sunday 800

hoofdbord Caro

• Hoofdbord model Indy

Design poten

ofdbord Indy Diverse upgrades mogelijk

Design poten

hoofdbord Caro

1724

hoofdbord Caro

1190

1724

Design poten

1724

1190 Sunday 800

1190Sunday 800

De Sunday 800 is dan ook favoriet bij echte uitslapers.

140 x 200

De Sunday 800 is geprijsd inclusief:

140 x 200

Deze boxspring oogt niet alleen royaal, maar slaapt ook heel royaal dankzij de 140 x 200 matrassen met High-Low pocketveren. De Sunday 800 is dan ook favoriet bij Deze boxspring oogt niet alleen royaal, echte uitslapers. maar slaapt ook heel royaal dankzij de matrassen met High-Low pocketveren. De Sunday 800 is geprijsd inclusief: De Sunday 800 is dan ook favoriet bij Deze boxspring oogt niet alleen royaal, • High-Low pocketvering matrassen echte uitslapers. maar slaapt ook heel royaal dankzij de • 600 pocketveren per matras matrassen met High-Low pocketveren. • Pocketvering boxsprings De Sunday 800 is geprijsd inclusief: De Sunday 800 is dan ook favoriet bij • Hoogwaardige koudschuim topper Afgebeeld met hoofdbord Caro pocketvering €150,- meerprijs • High-Low matrassen echte uitslapers. • Hoofdbord model Indy • 600 pocketveren per matras • Pocketvering boxsprings De Sunday 800 is geprijsd inclusief: Diverse upgrades mogelijk • Hoogwaardige koudschuim topper • High-Low pocketvering matrassen Hoofdbord Indy Afgebeeld €150,- model meerprijs • 600 pocketveren per matras met hoofdbord•Caro

Sunday 800

Sunday 800

• Pocketvering boxsprings • Hoogwaardige koudschuim topper • Hoofdbord model Indy ofdbord Caro €150,meerprijs

Deze boxspring oogt niet alleen royaal, High-Low matrassen maar slaapt ook heel•royaal dankzij pocketvering de • 600 pocketveren per matras matrassen met High-Low pocketveren. De Sunday 800 is dan favoriet bij boxsprings • ook Pocketvering echte uitslapers. • Hoogwaardige koudschuim topper

• Hoofdbord model Indy

De Sunday 800 is geprijsd inclusief: • High-Low pocketvering matrassen Diverse • 600 pocketveren per matras upgrades • Pocketvering boxsprings • Hoogwaardige koudschuim topper • Hoofdbord model Indy

Diverse upgrades mogelijk

2304

1590 Sunday 900

2304

140 x 200

Sunday 900

mogelijk

Diverse upgrades mogelijk

2304

1590

2304

Diverse upgrades mogelijk

1590

1190

1724

2304

1590 140 x 200

Sunday 900 140 x 200

1590Sunday 900

Bij deze ‘slim-fit’ boxspring is design en comfort perfect in balans. De Sunday 900 is dan ook een boxspring zonder compromissen Bij deze ‘slim-fit’ boxspring is design en comfort een 900 koning inook zijn klasse. perfect in balans. De en Sunday is dan

140 x 200

een boxspring zonder compromissen en een koning in zijn De klasse. Sunday 900 Bij deze ‘slim-fit’ boxspring is design en comfort

is geprijsd inclusief:

perfect in balans. De Sunday 900 is dan ook • High-Low pocketvering matrassen De Sunday 900 is geprijsd inclusief: 140 x 200 een boxspring zonder compromissen • 1000 pocketveren per matras • High-Low pocketvering matrassen en een koning in zijn klasse. • Pocketvering boxsprings Bij deze ‘slim-fit’ boxspring is design en comfort • 1000 pocketveren per matras perfect in balans. De Sunday 900 is dan ook • Pocketvering boxsprings • Hoogwaardige koudschuim topper De Sunday 900 is geprijsd inclusief: een boxspring zonder compromissen • Hoogwaardige koudschuim topper model Indy • Hoofdbord • High-Low pocketvering matrassen en een koning in zijn klasse. • Hoofdbord model Indy Bij deze ‘slim-fit’ boxspring is design en comfort • 1000 pocketveren per matras • (900S) met geïntegreerde 5-knik voor • (900S) met geïntegreerde 5-knik voor extra perfect in balans. De Sunday 900 is dan ook • Pocketvering boxsprings ondersteuning De Sunday 900 is geprijsd inclusief: ondersteuning aan nek en schouders. aan nek en schouders. een boxspring zonder compromissen • Hoogwaardige koudschuim topper • High-Low pocketvering matrassen en een koning in zijn klasse. • Hoofdbord model Indy • 1000 pocketveren per matras Diverse upgrades mogelijk • (900S) met geïntegreerde 5-knik voor extraDiverse upgrades mogelijk • Pocketvering boxsprings De Sunday 900 is geprijsd inclusief: ondersteuning aan nek en schouders. • Hoogwaardige koudschuim topper • High-Low pocketvering matrassen • Hoofdbord model Indy • 1000 pocketveren per matras Diverse upgrades mogelijk (900S) met geïntegreerde 5-knik voor extra Afgebeeld met hoofdbord•Luna €150,meerprijs • Pocketvering boxsprings Afgebeeld met hoofdbord Luna €150,meerprijs ondersteuning aan nek en schouders. 140 x 200 • Hoogwaardige koudschuim topper

Sunday 900

2594

1790

zwevende look

zwevende look 2594

1790

• Hoofdbord model Indy • (900S) met geïntegreerde 5-knik voor extra Diverse upgrades mogelijk Ruime parkeergelegenheid via ingang Oerdijk ofdbord Luna €150,meerprijs 25 jaar garantie Europese 90 dagen ondersteuning aan nek en schouders. 140 xomruilgarantie 200 op veer- en framebreuk productie op matrassen*

zwevende look

zwevende look

Diverse upgrades mogelijk

arantie en framebreuk Europese productie

omruilgarantie en*

25 jaar garantie op veeren framebreuk 2594

Europese productie

1790

90 140 dagenx omruilgarantie 200 op matrassen* Direct uit voorraad leverbaar*

2594

1790

Europese productie

SINDS 1909

90 dagen omruilgarantie op matrassen* 140 x 200

2594

1790

140 x 200 Ruime parkeergelegenheid via ingang Oerdijk 21a Direct uit voorraad Vrijdagavond: koopavond leverbaar*

21a

90 dagen omruilgarantie op matrassen*

Direct uit voorraad leverbaar*

extra

9

Direct uit voorraad leverbaar*

Direct uit voorraad leverbaar*

Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737


17

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Piet en Hennie de Lange delen passie voor oldtimers

‘Muziek luisteren met 80 kilometer per uur lukt niet’

De oldtimerrit tijdens Schalkhaar Life! is op zaterdag 27 mei a.s.

Elk jaar is er wel ergens een wijziging in de activiteiten tijdens het dorpsfeest Schalkhaar Life!, maar de oldtimerrit voor mensen met een verstandelijke beperking is een blijvertje. Hennie de Lange was ruim tien jaar geleden, in 2005, de initiatiefneemster van dit fantastische programmaonderdeel. Door Rudy Brouwer ‘Die mensen hebben de dag van hun leven en kijken na afloop gelijk ook al uit naar de rit van volgend jaar’, merkt Hennie elke keer. ‘Voor hun is dat écht een uitje. Zelf hebben we wel eens iemand mee gehad in onze oldtimer die gedurende de hele rit níets zei. Maar je kon zien dat hij wel enorm zat te genieten. Voor alle chauffeurs is het hartstikke leuk en dankbaar om hieraan mee te doen.’ Het idee voor de oldtimerrit voor mensen met een verstandelijke beperking ontstond toen Hennie en haar man Piet, eigenaren van de winkel Novy De Lange, ruim tien jaar geleden met een soortgelijke tourrit zouden meedoen, ergens in Brabant. ‘Maar die kon op het laatste moment door te weinig chauffeurs niet doorgaan’, herinnert Hennie zich. ‘We dachten toen: dat moet hier in Schalkhaar anders kunnen.’

Groen licht Nadat ze haar idee had aangekaart binnen de organisatie van Schalkhaar Life!, waarin ze oorspronkelijk vanuit de braderiecommissie van de ondernemersvereniging zitting had, kreeg ze groen licht. ‘Tijdens het dorpsfeest worden veel doelgroepen bediend, jong en oud. Dit leek me een mooie aanvulling voor mensen met een verstandelijke beperking.’ Bewoners van De Parabool, die veel bij Hennie en Piet in de winkel aan de Oerdijk komen, reageerden enthousiast. ‘Ik ben mensen gaan vragen in de winkel en heb binnen de Volkswagenclub waar we lid van waren ook bezitters van oldtimers aangeschreven. Al met al kwamen we in dat eerste jaar aan 30 deelnemers. Dat is inmiddels uitgegroeid naar tussen de 60 en 80 oldtimers.’ Spinnen Enthousiaste chauffeurs en hun ge-

André ‘Plus’ Fahner: ‘Schalkhaar fijnste tijd als zelfstandig ondernemer’ Zondag 18 juni a.s. wordt de laatste supermarktdag van André Fahner. De 64-jarige eigenaar van Plus Fahner in Schalkhaar draagt op die datum zijn bedrijf met een gerust hart, maar een dubbel gevoel, over aan zijn opvolger Joffrey ter Horst uit De Krim.

weldige passagiers maken in hun oldtimers een mooie rit door de omgeving. Als de stoet aan het einde van de middag dan terugkeert in Schalkhaar gaat Piet altijd even voor de winkel staan zwaaien. ‘Sommige chauffeurs minderen dan even vaart of gaan even stil staan en laten hun wielen even spinnen. Dat is voor iedereen een prachtige beleving.’ Zijn passie voor oldtimers is ontstaan toen Piet ruim 25 jaren geleden stopte met autocross. ‘In 1991 heb ik een witte VW Kever 1300S gekocht. Een auto uit 1973. Die hebben we altijd gehouden. We hebben er al veel in gereden en ‘m bijvoorbeeld ook gewoon mee gehad op vakantie naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Tjechië. Zo’n VW Kever rijdt gewoon heerlijk.’ Gewone man Hennie en Piet houden het meest van oldtimers voor de gewone man uit de jaren ‘70. Piet herinnert zich hardop

Na een interim-periode in Diepenveen bood Deloitte hem, na een korte zoektocht, in 2005 de Plus-supermarkt van Severein in Schalkhaar aan. ‘Dat was toen snel rond’, herinnert de Holtenaar zich. ‘Schalkhaar was het zelfde marktgebied als Diepenveen en voor mij dus interessant.’ ‘Deze ruim 12 jaar in Schalkhaar was de fijnste tijd in mijn 40 jaren als zelfstandig ondernemer’, blikt André te-

een aantal auto’s die hij al in de stalling heeft gehad: een VW Camper T3, een Citroën Eend, een Opel B- en CKadett, VW Kevers, een Toyota 1000, een Toyota Carina. ‘We hebben dus eigenlijk een oldtimer om niet op te vallen’, lacht Hennie. Dat dat in de praktijk niet zo werkt, weet Piet als geen ander. ‘Als je in een oldtimer rijdt, heb je altijd gauw aanspraak. De oranje VW Kever Cabrio 1302LS (foto) die we sinds twee jaar hebben, koop je niet voor niets. ‘Mensen hebben er belangstelling voor. Je hoort mooie verhalen als mensen er een praatje over willen maken en zich herinneren dat ze er vroeger zelf ook zo één hebben gehad.’ Mazzel Met de witte VW Kever uit 1973 heeft Piet onderweg nooit echt pech gehad. ‘En als dat wel was, hadden we steeds de mazzel dat er precies voor de deur van een garage iets kapot was.’ En ook

rug. ‘Een goede winkel, geweldig fijne klanten en uitstekend personeel. Ga maar na: van de 13 vaste medewerkers die ik toen mee overnam, zijn er nu nog altijd tien in vaste dienst.’ André heeft de binding met het dorp altijd heel belangrijk gevonden. ‘Schalkhaarders zitten anders in elkaar dan mensen uit de grote stad; gemoedelijker en socialer. Voor personeel ging mijn eerste keus dan ook

Kom kijken en genieten van de gezellige sfeer. Vanaf 11.30 uur verzamelen de oldtimers zich op de parkeerplaats bij Wok Plaza aan de Lindeboomsweg. Wat zou het fantastisch zijn als veel dorpsgenoten om 13.00 uur de stoet komen uitzwaaien en rond 16.00 uur de chauffeurs en hun bijrijders daar weer komen binnen halen.

de oranje VW Kever Cabrio vinden ze een heerlijke auto. ‘Alleen moet je natuurlijk niet verwachten dat je met 80 kilometer per uur heerlijk muziek kunt luisteren’, lacht Hennie. ‘Dat lukt niet.’ De goede tijd met mooi weer komt er weer aan. Piet en Hennie zullen dan op zondagen weer geregeld hun cabrio uit de stalling sturen. ‘Als ik de auto start, spitst onze hond Mara, een Saluki, gelijk de oren. Zij rijdt, in een tuigje, namelijk ook graag mee. Rechtop, met haar neus in de wind. En flapperende oren.’

altijd uit naar jongeren uit Schalkhaar’, glimlacht hij trots. Maar nu is André op zo’n moment in zijn leven gekomen, waarop hij een lastig besluit heeft moeten nemen. ‘Je moet soms keuzes maken. Mijn andere bedrijf Party Service Holten is de afgelopen jaren flink gegroeid. Het wegvallen van de zware verantwoording voor een supermarkt geeft verlichting.’


18

mei 2017

Plan

40

Bouwkundig adviesen tekenbureau

bouwkundig ontwerp bouwkundig tekenwerk bouwadvies renovatie en herbestemming bouwaanvraag Contact info@plan40.nl 06-14509488

www.boegopleidingen.nl Training AED en reanimatie (max. 8 personen) of Eerste Hulpverlening (max. 10 personen)

www.boegopleidingen.nl

3 dagen lang een heerlijk buffet voor maar 2 13.50* ! Reserveer een plekje, Het buffet zal bestaan uit: • diverse salades voorkom een • stokbrood met kruidenboter lege maag • vleesgerechten

g Aanbiedin E 300,excl. btw Training AED en reanimatie (max. 8 personen) g

Aanbiedin

De opleider voor Schalkhaar e.o 0570 - 572 247 * info@boegopleidingen.nl

of Eerste Hulpverlening (max. 10 personen) 

€ 300.00

• gebakken aardappels en • groente

Gezellig met familie en vrienden een hapje eten tijdens SchalkhaarLife! bij De Lindeboom. Het buffet wordt deze 3 dagen geserveerd van 17.30 tot 19.30 uur en kost slechts

excl. btw

De opleider voor Schalkhaar e.o.

^ĐŚĂůŬŚĂĂƌ 

- INSCHALKHAAR0570 – 572 247 * info@boegopleidingen.nl

2 13,50*p.p. / per dag Samenkomen doe je bij De Lindeboom

KƉƐƚĂƌƚƉƌŽďůĞŵĞŶ͍ŽŵƉƵƚĞƌƚƌĂŐĞƌ͍ sŝƌƵƐ͍/ŶƚĞƌŶĞƚƐƚŽƌŝŶŐ͍ 

 

ĂŶďĞŶƚƵďŝũŽŶƐŽƉŚĞƚũƵŝƐƚĞĂĚƌĞƐ  sĞƌŬŽŽƉǀĂŶŶŝĞƵǁĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐͬůĂƉƚŽƉƐĞŶ ƌĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌ  ŽŵƉƵƚĞƌƌĞƉĂƌĂƚŝĞ  WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĂĚǀŝĞƐ  /ŶƐƚĂůůĂƚŝĞǀĂŶŚĂƌĚǁĂƌĞĞŶƐŽĨƚǁĂƌĞ  ^ĞƌǀŝĐĞĂĂŶŚƵŝƐ  ĂŶƐůƵŝƚĞŶǀĂŶĐŽŵƉƵƚĞƌ͕ƚĞůĞǀŝƐŝĞĞŶƚĞůĞĨŽŽŶŽƉƵǁ ŝŐŐŽͬ<ƉŶͬdĞůĨŽƌƚĂĂŶƐůƵŝƚŝŶŐ  sĂƐƚƚĂƌŝĞĨ  :d<ŽŵƉƵƚĞƌƐ Ğ'ĂŶnjĞŵϮϭϴ ϳϰϯϯ'^ĐŚĂůŬŚĂĂƌ ϬϲͲϮϭϵϳϱϮϴϲ ŝŶĨŽΛũƚŬĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͘Ŷů

^

H

Lindeboomsweg 1a, 7433 BH, Schalkhaar, 0570-625225 info@delindeboomschalkhaar.nl

WIJ REPAREREN AL UW APPARATUUR, OOK ALS DEZE NIET BIJ ONS GEKOCHT IS!

De Haan Diepenveen Bouwbedrijf sinds 1937

Verbouw - Aanbouw - Renovatie www.dehaandiepenveen.nl

OOK VOOR INBOUW EN INSTALLATIE BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES Boxbergerweg 85, 7431 PL Diepenveen Telefoon (0570) 59 25 00 / (06) 144 88 442 Email info@dehaandiepenveen.nl www.dehaandiepenveen.nl

Euronics Nijhof & Rietman Oerdijk 23 - 7433 AE Schalkhaar 0570 - 676555 best of electronics!


19

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Tamar van der Wal (11) uit Schalkhaar won al 13 medailles

‘Het zwembad is mijn tweede huis’

‘Ik wil nog beter worden, hoger komen en sneller zijn’, vertelt Tamar van der Wal gedreven. Onze jonge dorpsgenoot handbalt of volleybalt niet zoals de meeste meiden van haar leeftijd, maar blinkt uit in wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen. ‘Ik vind alles leuk aan zwemmen. Mijn trainers zeggen dat ik het water voel. Ik voel me ook vrij in het water. Het zwembad is mijn tweede huis.’ Door Rudy Brouwer Haar grote voorbeeld is Ranomi Kromowidjojo. ‘Zij is Olympisch kampioen op de 50 en de 100 meter vrije slag’, weet Tamar. ‘Ranomi is gewoon supersnel.’ Om dat ooit te bereiken traint Tamar vier keer per week, zo’n 7 uur bij elkaar. ‘Van het wedstrijdzwemmen heb ik twaalf wedstrijden per jaar. Eén keer per jaar heb ik een heel weekeinde in Arnsberg en één keer in Gronau. Dit jaar mocht ik gelijk al meedoen aan de Overijsselse kampioenschappen. Dat was een super ervaring.’ Voor het synchroonzwemmen staan ongeveer zes wedstrijden per jaar in de agenda van de 11-jarige Schalkhaarse. ´Voor dit seizoen was ik uitgenodigd om bij het district te komen trainen’, glundert ze trots. ‘Daarvoor

worden alleen de beste meisjes uitgenodigd. Maar dat heb ik niet gedaan, want dan moest ik stoppen met wedstrijdzwemmen. Daarvoor zou ik dan geen tijd meer hebben en dat wilde ik niet. Ik vond het wel een hele moeilijke beslissing.’ Zwemmen Tamar woont al sinds haar geboorte in ons dorp. ‘Ik vind het hier heel fijn om te wonen. Ik zit op de Nicolaasschool, in groep 8. De meeste vriendinnen van mij wonen ook in Schalkhaar. Mijn familie bestaat uit mijn vader Mischa (42 jaar), mijn moeder Wendy (39 jaar) en mijn broertje Boas (6 jaar). En we hebben ook nog een hond, Ziggy. En een poes die Gala heet. Mijn hobby’s zijn naast zwemmen, ook tekenen en afspreken met vriendinnen.’

Tamar weet niet heel goed wat die vriendinnen er van vinden, dat ze zo fanatiek zwemt. ‘Ik heb het ze nog nooit gevraagd. Maar als ze een filmpje zien van mijn wedstrijden, dan zeggen ze wel dat ze het heel knap vinden wat ik allemaal doe in het water. Ik heb nu in totaal 13 medailles gewonnen. De meesten zijn van het synchroonzwemmen. Bij het wedstrijdzwemmen zwem je meestal voor je eigen Persoonlijke Record en punten voor je vereniging.’ Badjuf Toen ze 6 jaar was, zwom Tamar al af voor Diploma C. ‘De badjuf gaf mij het advies om verder te gaan met zwemmen, want ik had een goede techniek. Toen ben ik een keer gaan kijken bij het synchroonzwemmen en ben daar nooit meer van af gegaan. Met wedstrijdzwemmen begon

Aantal hulpvragen Schalkhaar Helpt Elkaar verdubbeld

ICT

Heeft u een vraag voor

• Ik weet rs? niet hoe ik mijn tablet moet gebruiken uzelf of iemand ande • Mijn computer is vastgelopen verstuur ik een email? • Hoe met initiatief

r’ is een ‘Schalkhaar Helpt Elkaa rs uit het dorp. HUIS & WONEN enthousiaste vrijwillige • Mijn cv-ketel moet worden bijgevuld • Ik heb hulp nodig om mijn kast in elkaar te graag op weg! oud en jong zetten Wij helpen • Een lamp moet worden opgehangen

ONTMOETING & BEWEGEN n een whatsapp sture • Ik zoek een fiets- of wandelmaatje U kunt ons bellen of • Het lijkt me leuk om samen koffie te drinken op telefoonnummer: • Ik hou van koken, maar het lukt me steeds minder goed

06 - 15 33 46 50 • ZORG Ik ben ziek; kan iemand mijn hond naar: U kunt ook emailen she@schalkhaar.nu

uitlaten? • Wie kan mijn medicijnen ophalen? • Ik ben mantelzorger; wie kan mij ontlasten? VERVOER • Ik zou graag begeleiding willen naar een dokter • Mijn auto moet naar de garage; kan iemand mij oppikken? • Kan iemand met een aanhanger rijden? KIND • Ik ben geopereerd en kan mijn kind niet

Bel, mail

Vrijwilliger worden? naar school brengen ar om je aan te melden. agina schalkhaarhelptelka • Sparren over de opvoeding; of kijk op onze facebookp

kan dat met iemand? • Zijn er (alleenstaande) ouders die een zorgmiddag willen delen? FINANCIËN & REGELGEVING • Wie kan mij helpen met het opstellen van een brief? • Ik moet de administratie doen, maar kom er niet uit • Ik heb recht op subsidie, hoe regel ik dat? TUIN • Mijn heg moet worden gesnoeid • Mijn schuurdeur klemt • De stoep moet bladvrij worden gemaakt

Mevrouw S. kon zelf niet meer de bladeren van het grindpad opruimen. GoedeBuur Felix heeft haar geholpen om het pad bladvrij te maken. Jonge dorpsbewoner M. is van de ladder gevallen en heeft zijn heup gebroken. Drie GoedeBuren hebben ervoor gezorgd dat hij naar de doktersafspraak kon en dat hij wat afleiding heeft. Het badkamerkastje in elkaar zetten bleek voor de heer L. een lastige klus. GoedeBuur Willem heeft zijn gereedschap meegenomen en heeft mijnheer geholpen. Dit zijn maar drie van de vele hulpvragen die Schalkhaar Helpt Elkaar (SHE) de afgelopen tijd heeft kunnen oplossen. Sinds de verspreiding van de kleurige deurhanger is het aantal hulpvragen verdubbeld ten opzichte van vorige jaren. SHE wordt dus steeds meer een begrip en mensen weten SHE te vinden. Er is nu een telefoonnummer: 06-15334650 voor alle vragen.

GoedeBuur Dit kan zijn over ICT, huis en wonen, vervoer, ontmoeting en bewegen, zorg, financiën, kind en tuin. Ook kunnen inwoners van Schalkhaar zich hier aanmelden voor ‘Schalkhaar eet met elkaar’. Samen eten is veel leuker dan alleen! Zondag 28 mei a.s. kunt u aansluiten voor een Schalkhaar Life! diner! Op woensdag 31 mei a.s. wordt

ik toen ik 9 jaar was. We moesten bij ‘synchroon’ meer conditietraining doen en daarom besloot ik op wedstrijdzwemmen te gaan. Dat vond ik zó leuk, dat ik ‘t nu ook twee keer per week doe.’ Wedstrijdzwemmen is zo hard mogelijk gaan om je eigen tijden te verbeteren en punten voor je vereniging binnen te halen. ‘Bij het wedstrijdzwemmen zit ik bij de Junioren 1’, vertelt de fanatieke sportster. ‘Dit gaat op leeftijd. Junioren 1 begint bij geboortejaar 2005. Dit houdt in dat ik vaak de jongste ben en dat ik moet zwemmen tegen meisjes die ouder zijn. Maar dat geeft niet, daar ga ik alleen maar harder door zwemmen.’ Diploma Synchroonzwemmen is allerlei figuren in het water doen en op muziek. er weer gezorgd voor een gezonde daghap. Door de nieuwe huis-aan-huis kaart hebben tevens vele enthousiaste dorpsbewoners zich aangemeld als GoedeBuur. Zo ook Sjaan Rattink. Zij is sinds 2013 woonachtig in Schalkhaar. ‘Toen ik de folder van SHE in de brievenbus kreeg, wist ik dat ik hier wat mee wilde doen. Binnen mijn werk kom ik regelmatig in contact met mensen die op de één of andere manier ondersteuning nodig hebben, al dan niet tijdelijk van aard. In de gemeente waar ik werk, is er erg de behoefte aan mensen die wat voor een ander kunnen betekenen. Vandaar dat ik ook wat wil doen voor het dorp waar ik woon.’ Petje af De eerste kennismaking met SHE leden was voor Sjaan begin april. ‘Er was toen een goede buren avond. Erg leuk om dorpsgenoten te ontmoeten en aan de hand van stellingen met

Dit doet Tamar nu op Age I niveau, maar ze heeft haar diploma al gehaald voor Age II in de figurenwedstrijden. ‘De eerste vier diploma’s haal je tijdens je trainingen. Daarna ga je verder met de diploma’s Age I, Age II, junioren en als laatste senioren. Deze diploma’s haal je tijdens de figurenwedstrijden die het hele jaar door worden georganiseerd.’ Bij het synchroonzwemmen kent ze alle figuren in haar categorie nu wel. ‘Maar ik zou ze graag nog willen perfectioneren. Bij het wedstrijdzwemmen is de schoolslag mijn favoriete slag. Vooral mijn techniek van de borstcrawl zou ik graag nog verder willen verbeteren. Door veel te trainen wil ik nog beter worden, hoger komen en sneller zijn.’

elkaar in gesprek te gaan. En petje af voor de organisatie. Zij weten een heleboel mensen te bereiken en bij elkaar te krijgen. Ik hoop aankomend jaar wat voor SHE te kunnen doen. Hierbij denk ik aan een handje helpen bij het promoten van SHE, de aandachtschenkerij, maar ook zeker via social media (Facebook). Met SHE denk ik dat dorpsgenoten dichter bij elkaar kunnen komen. Jong en oud!’ Op de zondag van Schalkhaar Life! zullen vrijwilligers van Schalkhaar Helpt Elkaar weer met veel plezier ‘aandacht schenken’ met hun schenkerij om zodoende SHE nog meer bekend te laten worden. Voor meer informatie kunt u bellen (06- 14334650) of e-mailen (SHE@ schalkhaar.nu) of kijk op de facebookpagina (schalkhaar helpt elkaar).


20

mei 2017

Zomerdagkamp wordt weer groot feest! Ook dit jaar is er natuurlijk weer een Zomerdagkamp voor kinderen in de basisschoolleeftijd die in Schalkhaar wonen en/of in Schalkhaar naar school gaan. Dit jaar niet van dinsdag t/m vrijdag, maar van maandag t/m donderdag. En er zijn nog meer dingen veranderd. Er kon voor het eerst digitaal ingeschreven worden. Er hebben zich bijna 250 kinderen aangemeld! Jaarlijks doen er steeds meer kinderen mee, waardoor het kamp een groter evenement wordt. Om de veiligheid en voorbereidingen voorafgaand en tijdens het kamp in acht te nemen, is er besloten dat er vanaf dit jaar per inschrijving/gezin minimaal éen vrijwilliger een halve dag aanwezig moet zijn bij de op- of afbouw van het kamp en één dag tijdens het kamp zelf. Ook nieuw dit jaar is dat de kinderen en ouders/verzorgers voorafgaand aan het kamp een informatieboekje ontvangen. Hierin staat het programma, de groepsindeling, gegevens van de werkgroep, de sponsoren en het calamiteitenplan. Op de website Schalkhaar.nu staat informatie over het Zomerdagkamp en kan je je aanmelden als (jongere) vrijwilliger. Veel

kinderen uit Schalkhaar die zelf jaren hebben meegedaan aan het Zomerdagkamp en nu op het voortgezet onderwijs zitten, helpen graag mee als jonge vrijwilliger.

lid een bijzondere rol vervullen. Zij gaat alle vrijwilligers enthousiasmeren om activiteiten en spelletjes met de kinderen te ondernemen en gaat ze bijstaan voor raad en daad.

Een hele week meedraaien en plezier maken met de kinderen én oude klasgenoten terugzien op het kamp is een fantastische beleving. Vorige zomer hebben we hen als blijk van waardering een gezellige middag aangeboden op het terrein van de familie Haarman. Dit jaar zal één werkgroep-

Het thema voor deze zomer wordt nog even geheim gehouden, maar zeker is dat het Zomerdagkamp weer een groot feest wordt! We gaan hutten bouwen, knutselen, verschillende spelletjes doen en vooral veel plezier maken. Speciaal voor de kinderen uit groep 7 en 8 is er weer een tweedaagse

survival met overnachting in het programma opgenomen. We kijken uit naar de komst van de kinderen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom om even te komen kijken op het kamp!

Het Zomerdagkamp is dit jaar van maandag 24 t/m donderdag 27 juli (dagelijks van 10.00 uur tot 15.45 uur) en wordt wederom gehouden op de boerderij van de familie Haarman aan de Hagenvoorderdijk 3 te Schalkhaar. Het kamp wordt volledig gerund door vrijwilligers. Vorig jaar zijn er al een paar nieuwe leden toegevoegd aan de werkgroep en ook dit jaar hebben twee mensen zich aangemeld, geweldig! Meer informatie over het Zomerdagkamp vind je op de website www.schalkhaar.nu.

- INSCHALKHAAR

www.schalkhaarlife.nl

25 t/m 28 mei

Familie Mixtoernooi Handbal Op zondag 25 juni a.s. wordt er een familie mix toernooi georganiseerd door de handbalafdeling van SV Schalkhaar! De deelnamekosten bedragen €10 per team. Geef je team snel op via svstoernooi@gmail.com. Let op: het toernooi wordt specifiek voor handballeden georganiseerd. In ieder team moeten dus sowieso handballeden van SV Schalkhaar zitten. Per team moeten minimaal drie deelnemers niet-handballid en/of jonger dan 12 jaar zijn.

SCHALKHAAR timmermansweg 33 · 0570Ͳ6367 36 DEVENTER andriessenplein 37 · 0570Ͳ 514740

· WWW.TOTAL LOOK .NL · MUZIEK HAPJES DRANKJES GEZELLIGHEID BIERFIETSEN SCHEREN SPRINGKUSSEN HOGE KORTINGEN

KOM EN FEEST MEE!  ZONDAG 28 MEI  VIER MET ONS HET 25 JARIG JUBILEUM VAN TOTAL LOOK

www.schalkhaarlife.nl

25 t/m 28 mei

Een greep uit de werkzaamheden: •Het verzorgen van ondervloeren, cement gebonden vloeren, gipsgebonden vloeren en houten vloeren •Egaliseren van bovenvermelde vloeren •Het leggen van harde vloerbedekking, zoals: marmoleum, mipolan, metroflor, laminaat, etc. (incl. laswerk)

Door jarenlange ervaring in de woning- en projectinrichting kan ik u optimaal adviseren omtrent vloerkeuze. Ook de keuze van de juiste ondervloer is daarbij zeer belangrijk. Daarbij zijn begrippen als kwaliteit, flexibiliteit, optimale advisering en service kernmerkend voor mijn werkwijze. Uw persoonlijke wensen zijn daarbij uiteraard van het grootste belang.

Klein Wielens 59 - 7433 EB Schalkhaar - Tel. 06 28474618 - p.bugter@planet.nl www.paul-bugter-woningstoffering.nl

•Het maken en plaatsen van plinten voor bovenvermelde producten •Het leggen van tapijt en vinyl •Het leggen van trappen, zowel harde als zachte vloerbedekking •Ook leveren van producten is mogelijk


21

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Kavels te koop in Douweler Leide

EENENEEN

Deel 10 van een serie over tweetallen in de regio door Ernst de Vogel

Aan de rand van Schalkhaar, ten noorden van de Oerdijk, ligt de nieuwe wijk Douweler Leide. Terwijl je een ontspannen wandeling maakt aan de rand van het dorp, de kinderen voor je uitrennend, hoor je de vogels fluiten en zie je de koeien en de paarden in de weilanden grazen. In de nieuwe wijk woon je in een landelijke omgeving met veel groen, de winkels op een paar minuutjes fietsen en scholen in de buurt. In een dorp met een actief verenigingsleven, vlakbij de stad en dichtbij de natuur. Wonen in de wijk Douweler Leide is echt thuiskomen! Voor jong en oud. Er zijn in de wijk Douweler Leide 21 kavels te koop van 259 tot 830 m2. De kavels voor twee-onder-een-kap wo-

ningen zijn te koop vanaf € 81.481,40 k.k. inclusief b t.w. De kavels voor vrijstaande woningen zijn te koop vanaf € 124.896,20 k.k. inclusief b.t.w. Vorige maand is er een inloopbijeenkomst geweest in De Lindeboom, waarna op 1 mei de verkoop is gestart. Inschrijven is nog mogelijk tot 29 mei, begin juni is de loting. Meer info vind je op www.deventerverkoopt.nl

Ganzeboomsweg

Het is de combinatie van de skatende dames, het gras, de straat zonder auto’s, en die roestende rioolputten die me terugbrengen naar 1969. De Dahliastraat in Zevenhuizen. Er wordt gerolschaatst, ‘stoeprandje’ gespeeld, putjesvoetbal, stabal, verstoppertje. De hele buurt is buiten. Naast het betere rolschaats-materiaal is dat nog een verschil....

Vocalgroup Notes zingt samen met de 3J’s Op vrijdag 2 juni treedt Vocalgroup Notes uit Schalkhaar samen met de 3 J’s op in de Deventer Schouwburg. De 3 J’s zijn op dit moment bezig met een theatertour door Nederland met hun vertolking van het beroemde Joshua Tree album van U2. Vocalgroup Notes is via een auditie uit een aantal regionale koren gekozen om samen met de 3 J’s uit Volendam tijdens dit optreden mee te zingen. Na afloop van de voorstelling zal Notes nog een eigen optreden verzorgen in de foyer van de Deventer Schouw-

Eigenaar viskraam trots op keuring zoon Bert Blokhuis, die elke donderdag met zijn ambulante visverkoopwagen te vinden is op het dorpsplein aan de Timmermansweg in Schalkhaar, is trots. Trots op zijn zoon Jeroen. Want Jeroen heeft begin deze maand tijdens de Nationale Keuring Haring Snijden 2017 de bijna maximale score van 9,7 punten behaald. Aan de keuring deden zo’n 170 vakmensen uit heel Nederland mee. ‘Jeroen haalde 35 van de 36 punten en het eindcijfer 9,7’, vertelt Bert trots. ‘Vorig jaar kwam het AD ook al langs met de AD Haringtest en ook dit jaar mag hij komen.’ Bij Fish Bert Blokhuis zijn ze er nu al klaar voor. De lekkerste haring haal je bij Bert Blokhuis op de weekmarkt op donderdag in Schalkhaar! Altijd vers van het mes! Vier stuks voor € 7,50 en zes stuks voor € 10,00!

burg. Notes is een enthousiaste vocalgroup uit Deventer en omstreken. Het gevarieerde repertoire , de zelfgemaakte arrangementen en de krachtige solisten zorgen elke keer weer voor verrassende en energieke optredens in o.a. schouwburgen, openlucht theaters,

muziekkoepels en besloten gelegenheden. Vocalgroup Notes is op dit moment nog zoekende naar een geluidstechnicus en een tenor. Mocht je interesse hebben kijk dan even op de website www.vocalgroupnotes.nl voor verdere informatie.


22

mei 2017

- INSCHALKHAAR

Onvoldoende middelen voor onderhoud Nicolaaskerk

De H. Nicolaaskerk in Schalkhaar bestaat onder meer uit een zeer actieve geloofsgemeenschap. Naast de vele vieringen zijn er meer dan tachtig vrijwilligers bezig met allerlei zaken in en rond de kerk, het koetshuis, de vredeskapel en het kerkhof in Schalkhaar. Er is een grote lijst met plannen en projecten, ook mede vanwege noodzakelijk onderhoud. Maar u begrijpt: om dit mogelijk te maken is (helaas) ook geld nodig. Er is een lijst met maar liefst 26 klussen (op aanvraag verkrijgbaar en er hangt een lijst achter in de kerk), een deel ervan wordt of is al gerealiseerd, maar voor veel plannen zijn er helaas onvoldoende middelen beschikbaar. Hulp Mocht u de H. Nicolaaskerk een warm hart toedragen en één van de projecten financieel (geoormerkt) willen ondersteunen, neemt u dan gerust contact op met de coördinatoren om hierover te praten. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen. Help alstublieft het dorpsbepalende beeld van Schalkhaar in stand te houden! Dit kan ook door uw bijdrage als vrijwilliger.

Een mooi voorbeeld van één van de projecten is de grote klussendag die dit voorjaar gehouden is. Meer dan dertig vrijwilligers waren in touw om de Nicolaaskerk, de vredeskapel, het koetshuis en het kerkplein met hekwerk van begraafplaats weer spic en span te krijgen. Het was een gezellige dag, waarbij hard werd gewerkt, maar ook veel werd gelachen en heerlijk samen geluncht. De vrijwilligers stellen zich voor om hiervan een jaarlijkse traditie te maken. Rommelmarkt Op zondag 28 mei a.s. nemen de coördinatoren van de Nicolaaskerk deel aan het dorpsfeest Schalkhaar Life! Net als vorig jaar staan ze er met een rommelmarktkraam! U kunt uw overtollige, nog bruikbare spullen (geen grote kasten en bankstellen etc.) inleveren op dinsdag 23 mei in het Koetshuis van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Indien u niet in de gelegenheid bent om uw spullen te brengen, kunt u een e-mail sturen naar Nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl of contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 0570-622834. Op zaterdag 20 mei worden de spullen bij u aan huis opgehaald. De opbrengst is bestemd voor aanschaf van een kerktelefoon (project 3 op de lijst). De vrijwilligers van de H. Nicolaaskerk wensen Schalkhaar Life! een fantastisch feest toe. Activiteiten Op zaterdagavond 17 juni a.s. wordt Vaderdag gevierd. Alle moeders worden dan uitgenodigd om mee te zingen in het Moederkoor dat de viering van 19.00 uur muzikaal gaat verzorgen. Nadere info komt in het parochieblad ’t Zout van juni te staan.

Op 30 september wordt een vrijwilligersavond gehouden, waarbij de vrijwilligers van nu en het afgelopen jaar worden bedankt. Alle vrijwilligers en partners zijn van harte uitgenodigd. De avond begint met een viering om 19.00 uur, waarna er vanaf ca. 20.15 uur een feestelijk programma is in de Nicolaasschool.

Heilige Lebuinus parochie


23

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Nieuwbouw De Parabool aan Oerdijk

Schalkhaar Life! lied Schalkhaaaaaaaaar, daar is het nu weer feest, Schalkhaaaaaaaaar, daar moet je zijn geweest, Schalkhaaaaaaaaar, het is nu Schalkhaar Life! Dus tijd voor een ‘high five’.

We vieren in ons dorp - ieder jaar weer Schalkhaar Life!, het feest voor jong en oud, voor alleman, want dat staat buiten kijf, zodat iedereen genieten kan van zoveel dorpsplezier. Doe mee en vier dit feest – samen met z’n allen hier. Ballonnen, oude auto’s, het kerkplein en de tent, ook de kermis en de braderie is heel Schalkhaar bekend. De foto’s van weleer kun je bekijken in de kerk. En 200 vrijwilligers verzetten al dat werk. We vieren in ons dorp ieder jaar weer Schalkhaar Life!, het feest voor jong en oud, voor alleman, want dat staat buiten kijf, zodat iedereen genieten kan van zoveel dorps plezier. Doe mee en vier dit feest – samen met z’n allen hier. Schalkhaaaaaaaaar, daar is het nu weer feest, Schalkhaaaaaaaaar, daar moet je zijn geweest, Schalkhaaaaaaaaar, het is nu Schalkhaar Life! Dus tijd voor een ‘high five’. We danken de sponsoren,  en Jan en alleman voor hun hulp en ondersteuning, overal waar het maar kan. Zo blijft Schalkhaar Life een echt Schalkhaars evenement en waar je als Schalkhaarder  super-, supertrots op bent!

De Parabool realiseert aan de Oerdijk in Schalkhaar acht zorgappartementen voor cliënten tussen de 18 en 25 jaar. De oplevering zal plaatsvinden rond 1 oktober 2017. Op de nieuwe locatie zal 24 uurs zorg worden geboden.

We vieren in ons dorp ieder jaar weer Schalkhaar Life!, het feest voor jong en oud, voor alleman, want dat staat buiten kijf, zodat iedereen genieten kan van zoveel dorpsplezier. Doe mee en vier dit feest – samen met z’n allen hier.

Bij Stichting de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in de regio Zuidwest Overijssel richt De Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving. Ook bieden wij ondersteuning in eigen omgeving. Thuis, op school of op het werk.

We vieren in ons dorp ieder jaar weer Schalkhaar Life!, het feest voor jong en oud, voor alleman, want dat staat buiten kijf, zodat iedereen genieten kan van zoveel dorpsplezier. Doe mee en vier dit feest – samen met z’n allen hier.

De Parabool heeft drie locaties in ons dorp Schalkhaar: Kleurmeesters aan de Colmschaterstraatweg, DAC De Gooijer Marke aan de Prinses Beatrixweg en ’t Groene Erf aan de Oerdijk. Voor vragen of overlast met betrekking tot de nieuwbouw aan de Oerdijk kunt u contact opnemen met Stichting de Parabool 0570-627973 en vragen naar Martijn Klomps. Meer informatie volgt in een volgende editie van deze krant.

Zodat iedereen genieten kan van zoveel dorpsplezier. Doe mee en vier dit feest – samen met z’n allen hier. Schalkhaaaaaaaaar, daar is het nu weer feest, Schalkhaaaaaaaaar, daar moet je zijn geweest, Schalkhaaaaaaaaar, het is nu Schalkhaar Life! Dus tijd voor een ‘high five’. Schalkhaaaaaaaaar….(2x, 3x, 4x…)

Initiatieven burenhulp Deventer Buiten bij elkaar En dat zijn er heel wat: Schalkhaar Helpt Elkaar, Bathmens Contact Team, Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen en het Vrijwilligers Knooppunt Lettele. Allemaal initiatieven waar tal van vrijwilligers een helpende hand willen bieden aan dorpsgenoten. Voor elk dorp geldt dat de hulpdienst bereikbaar is via een vast telefoonnummer, dat wordt bemand door vrijwilligers die andere dorpsgenoten vragen om te helpen bij een vraag van een bewoner. Op de avond werden allerlei veel voorkomende vragen behandeld. Vraag je een kleine bijdrage of niet? Ieder dorp kiest hierin z’n eigen weg. In Diepenveen is er de mogelijkheid om in plaats van een eigen bijdrage iets anders terug te doen. Traktatie van vrijwilligers met een lekkere taart bijvoorbeeld. Ook werd gesproken over terugkerende vragen, zoals een vervoersvraag voor een vast tijdstip elke week, of hulp in de tuin wat toch een paar keer jaar een veelvoorkomende vraag is. Zijn dit vragen waarvoor een beroep op vrijwilligers gedaan kan worden of niet? Vragen waar niet één antwoord op te geven is. De vrijwilligers van de initiatieven uit de dorpen vonden het erg leuk om op deze manier ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst is voor herhaling vatbaar!

Begin deze maand kwamen in Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen alle onderlinge hulpinitiatieven in de dorpen in Deventer Buiten bij elkaar.


24

mei 2017

En zo was het...

- INSCHALKHAAR

m.m.v. Stichting Dorpsarchief Schalkhaar

Kapsalon Jeannet Total Look bestaat 25 jaar! Kapsalon Jeannet Total Look aan de Timmermansweg in Schalkhaar bestaat op 1 juni a.s. 25 jaar! Om alle trouwe klanten te bedanken voor hun steun en vertrouwen wordt dit jubileum sámen met hen gevierd! Klanten kunnen bij Jeannet Total Look gedurende de hele maand juni genieten van 25% korting op alle behandelingen in de salon!

Tijdens het dorpsfeest Schalkhaar Life! op zondag 28 mei a.s. maakt iedereen kans op mooie prijzen! Jeannet Total Look organiseert dan bierfietsen voor de volwassenen en een bungeerunbaan voor de kinderen. Tevens kan men zich tijdens Schalkhaar Life! laten scheren volgens de Classic Old Dutch Shave. Uiteraard ontbreken daarbij muziek, hapjes, drankjes en een heleboel gezelligheid niet! Bij Jeannet Total Look wordt er met een professionele blik naar uw kapsel gekeken. Er wordt geluisterd naar uw wensen en gekeken naar de mogelijkheden. ‘Daardoor kunnen wij het mooiste in u naar boven halen’, belooft eigenaresse Jeannet Olthof. ‘Wij werken met de

stylings- en verzorgingslijn van Moroccanoil en L’oreal. Voor het verven gebruiken wij producten van Oligo.’ De salon van Jeannet is aan de Timmermansweg gevestigd op de plek waar vroeger Carel Voskuilen een kruidenierswinkel had. Jaren later voegde hij er een cafetaria aan toe. Jeannet Olthoff startte er in 1992 haar kapsalon en in mei 2011, in het weekeinde van Schalkhaar Life!, werd de huidige, volledig nieuw gebouwde luxe salon feestelijk geopend.

www.facebook.com/HerinnerJeSchalkhaar

Stichting Dorpsarchief Schalkhaar

Goed bekeken Wat een verschil.

Fahner

Pastoorsdijk 22, 7433 DK Schalkhaar Tel. 0570 - 621909, Fax: 0570 - 620920

Openingstijden: Pastoorsdijk 28 A - Schalkhaar - 0570 62 00 89

www.markoptiek.nl

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 11:00 - 18:00


25

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Applaus voor de kampioensteams van Avior Flessenactie

Eind april hebben enthousiaste jeugdleden van volleybalvereniging Avior in Schalkhaar huis-aan-huis lege statiegeldflessen opgehaald. De opbrengst was maar liefst 313,62 euro en wordt gebruikt om de bijdrage voor jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden. Avior wil de jeugdleden die hebben meegelopen, ouders/ verzorgers die hebben meegeholpen en alle inwoners van Schalkhaar die flessen of geld gegeven hebben heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage!

In het eerste fusieseizoen huldigde volleybalvereniging Avior een heleboel teams voor hun kampioenschap. Eind vorige maand werden maar liefst twaalf teams in de spotlights gezet. In de eerste helft van het seizoen werden MC1, MB1, JC1, 6.1, 6.3, 6,5 en N3.2 kampioen. In de tweede helft van het seizoen haalden Dames Recreanten 9, Dames 5, MA3, JC1, N6.1 en N2.5 het kampioenschap binnen. JC1 en N6.1 werden zowel in de eerste als in de tweede helft van de competitie kampioen. Een extra applaus ging uit naar Jongens CMV-D. Zij deden mee aan de

Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen en slaagden erin een vijfde plaats te bemachtigen. Ook Jaap Verdonk werd in het zonnetje gezet voor zijn betrokkenheid en inzet voor de vereniging. Wil je (blijven) volleyballen, maar geen wedstrijden spelen? Dan ben je bij het recreanten mixteam van Avior aan het juiste adres! Recreanten Mix is een groep mannen en vrouwen die

elke dinsdagavond van 19:30 uur tot 20:45 uur volleybalt in â&#x20AC;&#x2DC;t Haarhuus in Schalkhaar. Ze zorgen voor een goede warming-up en gaan dan lekker volleyballen. Heb je enige ervaring met volleybal en lijkt dit je wat? Kom gewoon eens kijken of een aantal malen meespelen. Je bent van harte welkom in â&#x20AC;&#x2DC;t Haarhuis! Meer info op www.vv-avior.nl

www.partyserviceholten.nl

Heeft u iets te vieren? Laat Partyservice Holten uw zorgen uit handen nemen, of het nu is voor uw bedrijfsfeest, personeelsfeest, buurtfeest of een diner bij u thuis. Wij regelen het voor u op vakkundige wijze!

Party service Holten V.O.F Fabrieksweg 10 7451 PT Holten T: 0548-367432

Er zijn vele mogelijkheden op het gebied van catering. Of u nu kiest voor een buffet, barbecue, diner of wat u ook maar wilt, wij nemen de tijd om uw wensen in kaart te brengen en daar een passend voorstel bij te maken. Elk feest is voor ons een uitdaging om er iets bijzonders van te maken!

www.schalkhaarlife.nl


26

mei 2017

- INSCHALKHAAR

Survivor Monique van den Bergh KinderLoop voor Hoop loopt openingsronde Onder warme aanmoediging van vrienden, familie en andere belangstellenden lopen mensen die kanker hebben of hebben gehad, de zogenaamde Survivors, tijdens de SamenLoop voor Hoop de eerste ronde over het parcours op sportpark De Horsterhoek.

Eregast Daarom worden Survivors ontvangen als eregast en gedurende de hele dag in de watten gelegd. De SamenLoop organiseert een speciaal programma, in samenwerking met lokale ondernemers, zodat het de Survivors aan niets ontbreekt tijdens het evenement. Eén van de Survivors in Schalkhaar is opgegeven door haar man. Monique van den Bergh uit Schalkhaar kreeg in 2012 te horen dat ze borstkanker had en heeft het hele behandeltraject doorlopen en moet nu nog dagelijks hormoonpillen slikken en staat nog onder behandeling van oncologen. Wending Monique heeft zich op een fantastisch positieve wijze door alles heen gewerkt en deze negatieve ervaring in haar leven omgezet en er een positieve wending aan gegeven. Eén van haar ervaringen was dat haar smaak totaal veranderde en zij eigenlijk geen lust en energie meer had om te koken en te eten.

foto: John Welling De Survivors kunnen iemand vragen om mee te wandelen als begeleider. Met deze openingsronde laten alle betrokkenen zien dat er hoop is en dat

ze er voor elkaar zijn. KWF Kankerbestrijding vindt het een eer als je als Survivor deelneemt aan de openingsronde van SamenLoop voor Hoop.

De Schalkhaarse heeft zich daarom omgeschoold en is gestart met een HBO-opleiding tot voedingsdeskundige. Dat alles met het idee om meer voldoening uit het werk te halen en iets te betekenen voor de medemens en om op deze manier andere kankerpatiënten te kunnen helpen met hun voeding en smaak. En dat doet zij nu!

De KinderLoop is een onderdeel van de SamenLoop voor Hoop. Tijdens deze KinderLoop wandelen de kinderen 24 minuten over het parcours. Zo kunnen ze zelf geld inzamelen voor het goede doel KWF Kankerbestrijding. Je kan een team maken, maar mag ook alleen lopen. Het zou leuk zijn als je mee doet met je vriendjes, vriendinnetjes en klasgenoten! De KinderLoop wordt gehouden op zaterdag 24 juni 2017 om 16.00 uur op sportpark De Horsterhoek. De inschrijfkosten zijn 1 euro per kind. Opgeven kan via: kinderloop.samenloopdeventer@outlook.com Om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de KinderLoop kun je van alles doen: cupcakes bakken, auto’s wassen, blikgooien, sieraden maken, flessen inzamelen, grabbelton, heitje voor karweitje, wensput op school, knikkers raden. Zelf iets verzinnen mag natuurlijk ook. Heel veel succes!

Informatieavond:

Dinsdag 23 mei 2017 Aanvang 20.00 uur, Kantine SV Schalkhaar, Horsterhoekweg 9, 7433 SV Schalkhaar

SamenLoop voor Hoop SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen de ziekte kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette op sportpark De Horsterhoek in Schalkhaar wordt er op vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni a.s. samen met lotgenoten stilgestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. Tijdens de SamenLoop voor Hoop zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op een bijzondere manier geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. De openheid en eensgezindheid maken van de SamenLoop in Schalkhaar een evenement dat niemand onberoerd laat. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.

Meer informatie op: facebook/SamenLoop Voor Hoop Deventer

Meer op: Meer informatie informatie op: facebook/SamenLoopvoor voorHoop HoopDeventer Deventer facebook/SamenLoop

Kankerbestrijding SamenLoop voor Hoop vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten. Relay for Life, zoals het evenement daar heet, wordt al sinds 1985 georganiseerd. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot het grootste fondsenwervende evenement ten bate van kankerbestrijding. Inmiddels vinden er jaarlijks meer dan 6.000 wandelestafettes plaats, verspreid over tientallen landen. De lokale vrijwilligers geven een eigen kleur aan het evenement en er is een aantal vaststaande onderdelen, waaronder de ceremonies. Wanneer

de avond valt verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen bijvoorbeeld het parcours tijdens de kaarsenceremonie. Hiermee worden dierbaren herdacht en wordt gevierd dat mensen kanker hebben overwonnen. Basisscholen In Schalkhaar wordt een speciale KinderLoop voor basisschoolleerlingen georganiseerd. Dit is een verkorte sponsorloop van 24 minuten. Kinderen van de RK Nicolaasschool en OBS De Sleutel stellen in samenwerking met de SamenLoop en hun school eigen teams samen. Kinderen uit Schalkhaar krijgen zo ook de mogelijkheid om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Na 24 uur wandelen loopt iedereen, oud en jong, de laatste ronde en wordt tijdens de slotceremonie de opbrengst bekend gemaakt en de cheque overhandigd aan KWF Kankerbestrijding. Meer informatie en actueel nieuws over het volledige programma leest u op www.samenloopvoorhoop.nl


27

I N S C H A L K H A A R - mei 2017

Wim Spaans, penningmeester van SamenLoop voor Hoop

‘Familie vaak opgelucht dat het niet meer verder hoeft’

foto: Rens Hulman

‘Het is zo vaak dat je een kamer met familie binnenkomt, met dat bed in de kamer’, vertelt uitvaartondernemer Wim Spaans uit Schalkhaar eerbiedig. ‘De familie er omheen, eigenlijk alleen maar intens moe van een laatste intensieve periode en daardoor, hoe vreemd ook, vaak wel opgelucht dat het niet meer verder hoeft.’ Door Rudy Brouwer ‘Hoewel ik in mijn werk talloze malen meemaak dat families iemand verliezen aan kanker, ben ik me ervan bewust dat er ook andere ziektes zijn die aandacht verdienen. Maar als je dan hoort dat bijna iedereen er ooit binnen zijn omgeving mee te maken krijgt, is het onmogelijk om niet aan zo’n evenement als de SamenLoop voor Hoop voor KWF Kankerbestrijding mee te doen. Ik hoop alleen wel dat dat niet betekent dat we niet meer stilstaan bij ander leed.’ Ook zijn eigen ouders zijn aan de ziekte kanker overleden. ‘Mijn vader op redelijk hoge leeftijd’, memoreert Wim. ‘Maar mijn moeder overleed hier al aan toen ik nog op de middelbare school zat. Het geeft mij voldoening om als vrijwilliger van de SamenLoop wat te kunnen doen voor iets waar je je vaak zo machteloos bij voelt. En er worden van de opbrengst echt hele goede dingen gefinancierd die ons echt verder helpen.’ Betrokkenheid Als inwoner van het dorp probeert Wim Spaans niet alleen iets voor het

KWF, maar ook wat voor Schalkhaar te doen. ‘Zo ben ik penningmeester geweest van peuterspeelzaal Spring in ‘t Veld en de R.K. Nicolaas basisschool. Dat liep gelijk op met de leeftijd van onze twee kinderen. Nu mag ik trouwe supporter zijn bij de volleybal en voetbal. Ik vind het belangrijk als ouder je betrokkenheid bij de sport van je kinderen te tonen. Door mijn werk komt het er niet van zelf aan teamsport te doen.’ Hoewel de SamenLoop voor Hoop voor heel Deventer is, ziet Wim dat onder de bewoners van Schalkhaar en mensen die betrokken zijn bij het verenigingsleven in ons dorp een enorme drijfveer aanwezig is om het evenement tot een succes te maken. ‘Het is een hele kluif, alles loopt niet altijd zoals gedacht. Maar geen gezeur daarover; iedereen zet dat opzij voor dat ene doel: een mooi geslaagd evenement met een mooie opbrengst. Maar ook zeker met een enorme saamhorigheid.’ Indrukwekkend Wat hijzelf ervaart en wat hij van bezoekers terug hoort, is dat de SamenLoop naast de moeilijke en in-

drukwekkende momenten ook vooral een gezellige en actieve happening is. ‘De openingsronde van de eregasten vind ik erg indrukwekkend, maar het mooiste is toch de kaarsenceremonie. Tegen middernacht in het donker, als het parcours uitgelicht wordt door al die kaarsen in daarvoor bestemde kaarsenzakken. Geplaatst ter nagedachtenis aan iemand.’ Of geplaatst om iemand een hart onder de riem te steken. ‘Voorzien van tekeningen of persoonlijke boodschappen. Of gewoon neergezet met iemand in gedachten. Daar word je wel stil van’, bekent Wim. ‘Sportpark De Horsterhoek is als locatie zonder meer geschikt; overzichtelijk en met veel hulp van mensen van de vereniging. Dat is erg plezierig. Maar het is voor ons geen voorwaarde dat het evenement in Schalkhaar moet worden gehouden.’ Aan de andere kant: ‘Als het goed kan en je alle medewerking krijgt, waarom zou je dan iets anders zoeken?’, vraagt hij zich af. ‘Maar voor een volgende keer is een andere locatie binnen de gemeente niet uitgesloten.’

Bestuursfunctie Wim Spaans merkt dat mensen hem snel weten te vinden als het om een bestuursfunctie gaat. ‘Meestal gaat het dan om het penningmeesterschap, dat is ook nu bij de Samenloop het geval. Je merkt ook dat iedereen van de organisatie zeer betrokken is. En uiteindelijk gebeurt alles onder verantwoordelijkheid van het KWF. Dat brengt wel veel regels mee, die eigenlijk geen ruimte bieden om tijdens het evenement ook als deelnemer mee te lopen.’ De aandacht en zorg voor anderen, zijn vak. Dat zit Wim Spaans in de genen. ‘Het is wel fijn om daarbij volledig zelfstandig te werken en niet afhankelijk te zijn van een overkoepelende organisatie. Er zijn zoveel nieuwe ondernemers bijgekomen, dat je toch echt vraagtekens moet zetten hoe het kan dat in veel organisaties de medewerkers ieder jaar weer opgelegd krijgen te moeten groeien. Dat kan niet goed gaan. Als kleinere ondernemer hoef ik me daar gelukkig niet druk over te maken.’

Wim Spaans is in het westen geboren, maar heeft van jongs af aan in onze omgeving gewoond. ‘De mentaliteit van de mensen in het oosten past me wel’, vertelt de inwoner van ons dorp. ‘Ik ben getrouwd met Sylvia en woon nu bijna dertig jaar met veel plezier in Schalkhaar. Ondanks dat ik de vijftig ruim ben gepasseerd, ben ik een paar jaar geleden als uitvaartondernemer voor mezelf begonnen. Een traditie die ik deel met veel van mijn familieleden.’ Met zijn onderneming probeert Wim het verschil te maken op moeilijke momenten in ieders leven. ‘Het overlijden van een naaste. Gelukkig is dat veel meer bespreekbaar dan voorheen en wordt meer dan ooit heel bewust nagedacht over wat past en kan’, merkt hij. ‘Er líjkt dus wel veel veranderd, maar in de kern is de essentie van mijn werk nog steeds het luisteren naar families en ruimte geven. Dat blijft iedere dag weer een motivatie om dit werk te doen.’ Meer info: www.defunus.nl

Stiltewandeling door prachtige bossen Averlo Een stille wandeling, elke maand weer. Op elke tweede zaterdag van de maand is er een wandeling naar Nieuw Sion toe, vanaf een mooie boerderij in de omgeving. De eerstvolgende wandeling is op zaterdag 12 juni a.s.

Wandelend door de prachtige bossen van Averlo proberen deelnemers innerlijk stil te worden, waarbij zij zich

laten inspireren door de natuurlijke omgeving, een inspirerende tekst of een intrigerende vraag. Wandel je op zaterdag 12 juni a.s. mee? Het vertrek is om 11.00 uur vanaf boerderij Erve Kleinveldhuis aan de Veldhuizerdijk 1 te Diepenveen. De wandeltocht naar Nieuw Sion duurt ongeveer vijftig minuten. Om 12.00 uur wordt er een korte viering in de kapittelzaal of de abtskapel gehouden. Aansluitend wordt er gezamenlijk

geluncht (neem je eigen boterham mee, er wordt gezorgd voor koffie en thee). De wandeling terug naar het startpunt (Erve Kleinveldhuis) staat in het teken van ontmoeting, maar je mag die ook in stilte lopen. Rond 14.00 uur wordt er van elkaar afscheid genomen. Lengte van de wandeling is 7 kilometer, beter gezegd: 3,5 heen, 3,5 terug. Met een stop van ruim een uur in de abdij. Kosten: vrijwillige bijdrage (onkosten en gebruik van de kapel).

Meld je aan bij Gretha Stelpstra via verhuur@nieuwsion.nl.

Na aanmelding ontvang je een routebeschrijving naar Erve Kleinveldhuis.


d n a l & d a t s n Thuis i

d n a l l a S n i Thuis

"Kandidaat kopers worden bij ons ook geĂŻnformeerd over woningen welke wij in portefeuille hebben en dus niet op Funda staan" Laat daarom weten als u uw huis wil verkopen dat kan ook d.m.v. stille verkoop.

GEZOCHT! Doordat de woningmarkt weer aantrekt zijn wij op zoek naar: bungalows, vrijstaande & 2 onder 1 kap woningen in Schalkhaar.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen neem gerust contact met ons op.

John Vrielink

NVM makelaar

Huub Swartjes NVM makelaar

A Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar T 0570-591007 E info@vrielinkmakelaars.nl W www.vrielinkmakelaars.nl

DaniĂŤlle Leerkes

Makelaar Buitenwonen

Ans Bijsterbosch-Ham Kandidaat makelaar

Gratis waardebepaling van uw huis

JA

Anita Buitenhuis Secretariaat

Sari Lammers Secretariaat

ik wil graag een vrijblijvende, maar deskundige waardebepaling van Vrielink Makelaars / Buitenwonen ik wil graag een vrijblijvend en betrouwbaar advies voor mijn hypotheek en verzekeringen

Naam

Knip de bon uit en stuur deze op naar Vrielink Makelaars Oerdijk 2 - 7433 AA Schalkhaar

Neem contact op met ons kantoor onder telefoonnummer 0570 - 591007 of stuur een mail naar info@vrielinkmakelaars.nl

Adres Postcode Woonplaats Telefoon Emailadres

Profile for InSchalkhaar

InSchalkhaar 12  

Het huis-aan-huisblad van, voor en over Schalkhaar, Averlo en Frieswijk

InSchalkhaar 12  

Het huis-aan-huisblad van, voor en over Schalkhaar, Averlo en Frieswijk

Advertisement