Page 1

H E T H U I S - A A N - H U I S B L A D VA N , V O O R E N O V E R S C H A L K H A A R , AV E R LO E N F R I E S W I J K

IN Schalkhaar 1e jaargang | Nr 1 | september/oktober 2013

3

7

13

17

Van Silfhout Solutions

IT Management & Consultancy info@vansilfhout-solutions.nl

Anne van der Meiden geeft lezing

5 oktober: ‘Dag van de Leraar’

Puzzel mee en win een bos bloemen

Al 5 jaar KiXxx in Schalkhaar

Nieuw(s) InSchalkhaar!

aanslaat en de initiatiefnemers voor 2014 mogen rekenen op duurzame ondersteuning van voldoende lokale adverteerders, dan is het hun bedoeling om volgend jaar (twee)maandelijks de krant ‘InSchalkhaar’ uit te brengen. Volg ‘InSchalkhaar’ ook op Facebook en Twitter en laat weten wat u van het initiatief vindt!

Voor deze eerste editie hebben vooral verenigingen nieuwsberichten ingestuurd en is er bovendien een basis gelegd voor een aantal mogelijk terugkerende rubrieken. Voor het volgende nummer willen de makers ook wat meer verdieping zoeken door middel van interviews, reportages en achtergrondverhalen.

Heeft u tips over familie, buren of dorpsgenoten met een bijzondere baan, hobby of prestaties die wel eens wat meer aandacht en waardering verdienen? Is u wat leuks opgevallen bij u in de wijk of op straat? Laat het weten; de contactgegevens staan in de colofon op bladzijde 3.

Als het idee van een ‘eigen’ huis-aan-huis krant InSchalkhaar

Weet en laat weten wat er leeft ‘InSchalkhaar’!

Foto- en filmavond Dorpsarchief Schalkhaar

SCHALKHAAR - Op dinsdag 8 oktober zal het Dorpsarchief Schalkhaar een foto- en filmavond organiseren in de Nicolaaskerk te Schalkhaar. De aanvang zal zijn om 19.30 uur. De bedoeling is om op deze avond oude foto’s te presenteren alsmede unieke videobeelden.

Het team achter InSchalkhaar: v.l.n.r.: Jeroen Schoppema, Rudy Brouwer en Willy van Straaten. Foto: Ingrid de Lange

Zomerafsluiting AZC met eindfeest De scholen zijn weer begonnen en alle kinderen van AZC Schalkhaar gaan ook weer naar school. Zo ook de 3-jarigen, die via een gemeentelijk project in staat worden gesteld om alvast spelenderwijs de taal te leren. Voor de volwassenen starten de taallessen en asielgerelateerde voorlichtings -en trainingsprogramma’s ook weer, zodat de toekomst in perspectief staat. Vorige maand werden de omwonenden van het asielzoekerscentrum in het dorp Schalkhaar ‘opgeschrikt’ door een luid

tromgeroffel. Menigeen ging kijken wat er loos was. Het bleek een Crashband te zijn die was uitgenodigd om de afsluiting van de zomeractiviteiten in het AZC luister bij te zetten. Het was leuk om te zien dat de omwonenden het terrein opkwamen en meegenoten van dit spektakel en enkelen gaven

Mobiel reisbureau Schalkhaar, Zomervakantie 2013 Je leukste vakantie in mijn Wees er vroeg bij! werk! Kolkmansweg 50, 7433CM Schalkhaar T 06-46234891 | www.vx.nl/ilona

Er is wat nieuws InSchalkhaar! Drie dorpsgenoten hebben het initiatief genomen om in Schalkhaar, Averlo en Frieswijk een huis-aan-huis krant uit te geven. Op hun voornemen werd vanuit de plaatselijke bevolking, het verenigingsleven, de middenstand en overige ondernemers al geweldig enthousiast gereageerd! Die uitgesproken ‘draagkracht’ heeft het drietal, Rudy Brouwer, Jeroen Schoppema en Willy van Straaten, uitgedaagd om nog dit jaar twee try-outs te maken, waarvan het eerste exemplaar nu voor u ligt. Voor uiterlijk begin december 2013 is er een tweede proefnummer van ‘InSchalkhaar’ gepland.

Door vroegzou te boeken Waarom je veel tijd stoppen hetvoorprofiteer je vanin vele zoeken naarjeeen delen en heb volopreis, keus. als ik, Ilona, het met Met pleziervoor zoekjeik de veelveel plezier leukste vakantie voor je uit! uitzoek!

aan dat ze de volgende keer graag samen iets wilden organiseren. ‘Zoals gebruikelijk werd de zomervakantie in het AZC onlangs met een eindfeest afgesloten’, vertelt locatiemanager Ton Hermsen. ‘Een hapje, een drankje en een muzikaal avondje met een mêlee van muziek die alle

bewoners aanspreekt. Wederom bleek dat dit door kinderen en ouderen werd gewaardeerd. Het was de kroon op wekenlang georganiseerde activiteiten speciaal voor de kinderen in het AZC.’ Als andere kinderen op vakantie gaan, probeert het personeel van het AZC de zomer voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. ‘Een kleine groep is een weekje op vakantie geweest op een door Vluchtelingenwerk georganiseerd kinderkamp’, zegt Hermsen. ‘ In de tussentijd..... lees verder op pag. 3

Mocht u tijdens het zien van de beelden aanvullende informatie hebben, dan wordt u in de gelegenheid gesteld de aanwezigen hiervan te voorzien. Uiteraard zorgt de organisatie voor een kopje koffie. De bedoeling is om in de toekomst regelmatig dergelijke avonden te organiseren. Komt u ook? Website De vernieuwde website (www. dorpsarchief-schalkhaar.nl) wordt steeds bekender. Zo werd er onlangs nog een boek ‘Omzien’ besteld en kregen we van een oud inwoner fotomateriaal toegezonden omtrent het afscheid van burgemeester Crommelin. Het Dorpsarchief houdt zich van harte aanbevolen indien u nog uniek fotomateriaal heeft wat zij mogen toevoegen aan het archief.


2

september 2013

- IN SCHALKHAAR

v

t Ook adverteren in het Kerstnummer...? Samen maken we er weer een mooie uitgave van! Redactie: Rudy Brouwer, redactie@inschalkhaar.nl

Media-adviseur: Jeroen Schoppema, 06 51532013 info@inschalkhaar.nl

SWARTJES 0

Eerder bekroond als beste rode wijn van Nederland!

Advertentiemateriaal: Willy van Straaten. 06 36579226 info@inschalkhaar.nl

m

De Lindeboom feliciteert het team van ‘InSchalkhaar’ met de eerste oplage van deze krant!

Vinoloog & Liquorist Pastoorsdijk 26 - 7433 DK Schalkhaar T 0570-631739 - F 0570-620173 Swartjes@uw-topSlijter.nl www.uw-topSlijter.nl

Lindeboomsweg 1a, 7433 BH, Schalkhaar, 0570-625225

Dé uitvaartondernemer voor Deventer en omstreken.

tegen inlevering van deze bon 10% korting op een behandeling in de schoonheidssalon in de maand oktober

h

Tot uw dienst (van links naar rechts): Herman Bakker, Bas de Weerd en Alexander IJsendorn

0570 - 60 66 44

(dag en nacht bereikbaar)

Kantoor: Hoge Rij 103 - 7413 WX DEVENTER - info@hermanbakker.nl - www.hermanbakker.nl

Frieswijkerweg 4b | 7433 RB Schalkhaar 06 36579226 vanstra.com


I N S C H A L K H A A R - september 2013

3

Anne van der Meiden vastgelegd voor Kledingmarkt Dorpsplein lezing over geloof in Nicolaaskerk SCHALKHAAR - In het kader van het ‘Jaar van het Geloof ’ is het de Nicolaaskerk in Schalkhaar gelukt om theoloog en communicatiewetenschapper Anne van de Meiden als spreker vast te leggen. De lezing van Van der Meiden op donderdag 24 oktober in de Nicolaaskerk, zal worden ingeleid door pastoraal werker Leo Geurts. Anne van der Meiden was, na functies in het bedrijfsleven en bij diverse organisaties (reclame, PR en publiciteit) hoogleraar in de massacommunicatie en de public relations aan de Rijksuniversiteit in Utrecht.

Anne van der Meiden

Van der Meiden, gepensioneerd in 1994, is onder meer bekend van het leiden van enkele trouwdiensten van leden van de Koninklijke familie. De geboren Enschedeër gaat nog regelmatig voor in zondagse diensten en huwelijksdiensten en schreef zo’n

dertig boeken. Onlangs rondde hij, tegenwoordig woonachtig in Nijverdal, de grootste klus van zijn leven af: de vertaling van de complete bijbel in het Twents. Alle parochianen van de Heilige Lebuïnusparochie zijn op 24 oktober 2013 om 19.30 uur van harte uitgenodigd bij deze lezing. Maar ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom in de Nicolaaskerk bij de lezing ‘Waarom geloven....? Een vraag die aan geloofsbelijdenis voorafgaat’.

Op zaterdag 12 oktober vindt de tweede Schalkhaarse kledingmarkt plaats. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur bent u welkom op het Dorpsplein. Iedereen heeft wel eens kleding over. De kinderen zijn eruit gegroeid, of die nieuwe broek zit toch niet zo fijn als je hoopte. Zonde om weg te gooien, een ander is er vaak weer blij mee! Met dat in het achterhoofd organiseren Maaike Groot Koerkamp en Ankie Pannekoek in oktober opnieuw een kledingmarkt op het dorpsplein in Schalkhaar. Met heuse kraampjes en kledingrekken. Niet voor het grote geld, wel voor kleine bedragen en met een duurzaam uitgangspunt! Iedereen is welkom en ook nu rekenen de organisatoren op veel belangstelling.

Aantal inwoners Schalkhaar blijft groeien

door Floris Schermer

‘t Koeland hoort tot de wijk ‘t Hagenvoorde. Er is gebouwd vanaf 1981 tot ongeveer 1993.

IN Schalkhaar

InSchalkhaar is een uitgave van: Mediaburo Schoppema, Rudy Brouwer en Willy van Straaten en verschijnt in Schalkhaar, Averlo en Frieswijk op 2000 adressen. Redactie: Rudy Brouwer, redactie@inschalkhaar.nl Media adviseurs: Jeroen Schoppema, 06 51532013 info@inschalkhaar.nl Willy van Straaten. 06 36579226 info@inschalkhaar.nl Facebook: www.facebook.com/INschalkhaar Twitter: twitter.com/InSchalkhaar Aanleveren advertentiemateriaal via e-mail: info@inschalkhaar.nl (Persberichten en foto’s die opgestuurd of gemaild worden, dienen vrij te zijn van rechten). Druk: Wegener Nieuwsdruk, Apeldoorn. Verspreiding: All-inn, tel: 0571-274137

4728

1675

1667

3744

het aantal inwoners. Met andere woorden het aantal mensen per woning daalt: kleinere gezinnen, meer mensen die alleen wonen (ongehuwden, gescheiden, partner overleden). De groei van het aantal woningen heeft door de jaren heen ‘overal’ plaats gevonden. Op incidentele kavels door het hele dorp, Schalkhaar Oost en

1521

1332

1100

3249

3303

inwoners woningen

2500

aantallen is het dorp Schalkhaar groter dan het dorp Diepenveen en ook groter dan het dorp Bathmen! Wat je overal in ons land ziet, zie je ook in Schalkhaar. Het aantal woningen stijgt veel meer dan

600

Bij deze inwonertallen moet worden bedacht dat de bewoners van het AZC in de kazerne gewoon meetellen. Dat waren er in 2000 bijna 600 en in de laatste jaren ongeveer 500. Mét deze

4714

SCHALKHAAR - Groei, groei, groei, dat is al vele tientallen jaren het beeld van Schalkhaar. Ons dorp telt steeds meer woningen en dus steeds meer inwoners. Op 1 januari van dit jaar waren dat 4728 inwoners en 1675 huizen. In onderstaande afbeeldingen zijn de aantallen inwoners en woningen in twee grafieken weergegeven over de periode 1970 tot nu. Niet van elk jaar, maar per 10 jaar, dus de grote lijn.

de Oranjebuurt waren in 1970 al een heel eind klaar, De Lindenhof volgde in het begin van de jaren ’70, ’t Mensink toen ook, De Ganzeboom van 1979 tot 1983, ’t Hagenvoorde van 1981 tot 1993, Westenberg Buiten in 2003 en 2004 en momenteel wordt er natuurlijk nog altijd volop gebouwd in de wijk Wijtenhorst.

vervolg voorpagina organiseerde de stichting De Vrolijkheid een paar keer per week spel- en sportactiviteiten en was er ’s avonds vaak de mogelijkheid om gezamenlijk een film te kijken.’ De laatste twee weken was de VIA groep aanwezig. Dit is een organisatie met jongeren vanuit de hele wereld, die op vrijwillige basis tijdens hun vakantie iets goeds wil doen voor kinderen in een kwetsbare positie. Hermsen: ‘Uiteraard werd het door de kinderen zeer gewaardeerd om dagelijks actief te zijn met sport en spel. Een mooie uitkomst was dat de sporthal vlak voor de zomer was gerenoveerd. Hierin werden stoeikruimellessen gegeven, waarbij kinderen leren in een nieuwe sociale context met veel verschillende nationaliteiten om te gaan met elkaar. Deze worden verzorgd door de stichting Wonderkids en zijn als een pilot in AZC Schalkhaar begonnen. Dat kinderen dit fijn en leerzaam vinden, blijkt wel uit de wekelijkse deelname van zo’n zestig kinderen.’

Met Driek bie de Meziek

Ik stamme noch uut de tied van de Neandertalers; de tied da-j op Schalkhaar nog boodskapp’n ging doan bie Dieka en petat ging haal’n bie Kareltjen Voskuul’n. Zien vrouwe vroeg dan altied a-j petat besteld’n: ‘Metnemm’n of opèt’n?’. Ik was dan altied zo biedehand um te zegg’n: ‘allebei’. Die tied dus. De tied ok da-j un biertje ging drink’n bie kafee Berghuus of doarveur nog bie Anton en Alie en oe vleis koch bie Batjen Saris of slager Sunnebarg. Moar dat was vrogger. Van de meest’n zo’k nit eens meer weet’n of ze nog lèft of woar ze bint e-bleev’n. Ja, van ene wee’k ut nog weh, want Herreman Sunnebarg woont nog steeds op Schalkhaar. Teeg’nwoordug nit meer as vleisgiegant, maar met um ut ene ooge un witte kringe op zien vedders brune tronie. Die witte kringe kump umdat-e altied un kaamera veur zien ooge hef, want Herreman filmt alles wat-e op Schalkhaar veur

de lens krig. Ik heurd’n laatst dat Herreman noa ut zeekenhuus mos um de kaamera operasioneel te loaten lösmaak’n van zien ooge. Ach en der skiet mie nog wat ieluustere naam’n te binn’n: Otto Vaessen, Te Riele, Jo Wiggers: ze bint allemoal weg. En ok in ut vereenugingslèv’n is ut allemoal mind’r e-word’n. Tevios, Schajoko, de Kegelklup: bestoat ze nog weh? Juust in un dörp woar teeg’nwoordug meer rollaters dan autoos riej’t, is dat oavundje uut oh zo belangriek. En as wie nóe nit wat doat zit ut volgende debaakel d’r an te komm’n. Onze gewadeerde meziekvereenuging steet namulluk op umvall’n. Denk ut oe is in: op Koningsdag geen vroolukke meziekklank’n meer, Sinterkloas kump met stille trom ut dörp in en de Kesmark mut ut zonder sfeervolle kesklank’n doan. Ut wöt un treuruge bende op Schalkhaar zonder ons trötterkörps. Ik binne te old um

nog met te trötteren, moar mien kleinkinder hept zich al op e-geev’n en bint ah druk an’t repeteer’n. Dus de plicht roept veur ons allemoale: red de meziekvereenuging! meld oezelf, kinder’n, kleinkinder’n, buur’n, hond van de buur’n noe an as lid. Dan wöt d’r toch nog weer iets as vrogger: een groot meziekkorrups dat met alle fees’n en partijen un gezellug mopjen kump meebloaz’n. En ik beloaf oe: ik zalle ketakt holl’n met de veurzitter en as d’r genog nieje leed’n biekomt goa ik hoogspesoonluk de pannedeksels sloan!

Driek van de Oerdiek


4

september 2013

e

Bij aankoop van een Vingino Bril op sterkte een Vingino Zonnebril op sterkte cadeau!*

*niet i.c.m. andere aanbiedingen/kortingen, vraag naar de mogelijkheden, geldig tot 31 oktober 2013.

d

Verhuur Ook ‘s avonds en in het weekend (na telefonisch contact)

• Symphony® 2 fase professionele elektrische borstkolf

Benodigdheden bij huur: • Dubbele afkolfset (verkort de afkolftijd en verhoogt de melkproductie), of • Enkele afkolfset, of • Membranen

• Digitale weegschaal in schou dertas: 10 gram nauwkeurig

van Medela, Avent en Ameda kolven Een strakker en slanker Verkoop lichaam in slechts

k

(na telefonisch contact) Verhuur Ook ‘s avonds en in het weekend (na telefonisch contact) • Contact™ • Symphony® Benodigdheden bijTepelhoedje huur: 2 fase • Dubbele afkolfset (verkort de professionele afkolftijd en verhoogt deFeeder: • Finger elektrische melkproductie), ofSpuitmond borstkolf • Enkele afkolfset, of • Membranen • Haberman set, • Freestyle™ • Harmony™: Esther Kortenhorst werkt met het eiwitdieet en het Myo-Balance • Digitale weeg- De kleinste incl. reserve 2 fase handkolf schaal in schou systeem. U kunt hiermee afslanken, verstevigen, reduceren dubbele cellulitis speen dertas: 10 gram elektrische kolf 17 minuten • Swing™: en lichaamsvet afbreken. Een behandeling van slechts nauwkeurig met accu • Borstvoeding 2 fase geluids -

17 minuten!

AFSLANKSALON Gezond in Deventer kan u dit bieden!

staat gelijk aan 300 sit-ups en 400 dijbeenspieroefeningen of 2 tot hulpset arme kolf, enkel Comfort 3 uur intensief sporten! De werking van Myo-Balance is UNIEK en• niet te vergelijken met Verkoop van Medela, Avent en Ameda kolven zwangerschaps• LilyPadz®: Her • Pump in Style® andere systemen. Boek een vrijblijvende behandeling. U(nakrijgt eencontact) volledige lichaamsanalyse telefonisch en voedings-BH, bruikbare, niet Advanced: en u gaat daadwerkelijk 17 minuten het systeem proberen. diverse kleuren absorberende Professionele zoog kompressen geluidsarme • Contact ™ Daarna beslist u of u een kuur (10 behandelingen) neemt of niet. en maten kolf in rugzak, inclusief koeltas

• Personal Fit ™

borstschild, De introductiebehandeling kost u slechts 20 euro 27 – 30 mm en indien u een kuur boekt is deze GRATIS!

Tepelhoedje • Mother Mates: Hydrogel tepel• Finger Feeder: verband Spuitmond

• Freestyle™ • Haberman set, • Harmony™: • Pure • Moedermelk Lan ™ : De kleinste incl. reserve 2 fase handkolf Zuivere bewaarflesjes, witte dubbele 50,speen 120 of 240 ml wolvet elektrische kolf • Swing™: 4e - 7433 RB Schalkhaar met onderdelen accu • Borstvoeding 2 fase geluids -zijn losse Voor alle producten verkrijgbaar. hulpset armeover kolf, verhuurenkel - E. info@gezondindeventer.nl Informatie of verkoopprijzen telefonisch • Comfort of op• de internetsite. zwangerschaps- • LilyPadz®: Her Pump in Style® www.gezondindeventer.nl en voedings-BH, bruikbare, niet Advanced: diverse kleuren absorberende Professionele en maten zoogkompressen geluidsarme kolf in rugzak, • Mother Mates: inclusief koeltas • Personal Fit ™ Hydrogel tepelborstschild, verband 27 – 30 mm

Gezond in Deventer - Esther Kortenhorst Frieswijkerweg T. 06 - 22848858

Bakkerskamp 40, 7433 EM Schalkhaar Tel: 0570 - 637149, Fax: 0570 - 635950 www.hdriessen.nu, info@hdriessen.nu

• Pure Lan ™ : Zuivere witte wolvet

• Moedermelk bewaarflesjes, 50, 120 of 240 ml

Voor alle producten zijn losse onderdelen verkrijgbaar. Informatie over verhuur- of verkoopprijzen telefonisch of op de internetsite.

www.praktijkvoorborstvoeding.nl

Pastoorsdijk 28A Schalkhaar 0570 - 620089 www.markoptiek.nl

t

- IN SCHALKHAAR

verhuur - verkoop consult op afspraak cursus

Professionele begeleiding bij borstvoeding

e

De Haarmansenk 30 7433 HE Schalkhaar 0570 785783 06 30447217 Erna Klein Hofmeijer IBCLC Lactatiekundige

Veelzijdig

Erna Klein Hofmeijer IBCLC Lactatiekundige

in techniek elektra gas Water VerWarming sanitair dak-

en

zinkWerk

Assendorp

Menstraat 24-28 7411 EZ Deventer T 0570 613 001 www.assendorpanno1879.nl

A s s e n d o r p installateurs werken voor overheden - particulieren en bedrijven maar vooral met energie!


I N S C H A L K H A A R - september 2013

‘Mijn vader is de beste’ AVERLO - Tijdens de jaarlijkse kermis die onlangs werd gehouden in Averlo werd er op de zaterdagmiddag een nieuwe spelshow gepresenteerd: ‘Mijn vader is de beste’. Vincent Assink mocht na diverse onderdelen de beker in ontvangst nemen.

5

‘Schalkhaar helpt elkaar’

De ambassadeurs van Schalkhaar helpt elkaar: Atty Fischer, Geert Obdeijn, Marieke Kok-Hess, Joska Donders en Tiny Obdeijn, niet op de foto: Ina Donders.

Een trotse Robin toont trots de beker die Vincent heeft gewonnen. Eind februari zijn Sabine Lenderink, Loes Groot Lipman, Minke Hofman, Jolien Reimert en Tosca Abrahams als vertegenwoordiging van Averlo/Frieswijk naar de thema bijeenkomst Jeugd geweest in Lettele. Dit werd georganiseerd door het dorpenplatform Deventer Buiten. Hierbij waren verschillende sprekers aanwezig, waaronder twee dorpenplatformleden die vertelden over verschillende activiteiten tussen jongeren en ouderen. Aan de verschillende dorpen (Diepenveen, Lettele, Schalkhaar, Okkenbroek, Bathmen en Averlo) de taak om eenzelfde activiteit tussen jongeren op te zetten waarmee een subsidiering van 500 euro gewonnen kon worden. Eén van de ideeën door Averlo/Frieswijk was ‘Mijn vader is de beste’. De leden van het jongerenwijkteam wijk 5 waren de jury en beoordeelden het beste idee en dat was het idee van Averlo/Frieswijk!

SCHALKHAAR - Vroeger hadden mensen, vooral op het platteland zoals in Schalkhaar, elkaar hard nodig om te overleven. De één had een paard en de ander had een wagen en beide hadden land dat moest worden bewerkt. Samenwerken was noodzaak, een ‘noaberplicht’. Maar het platteland uit de tijd van de ‘noaberplicht’ is langzaam verdwenen door de komst van auto, telefoon en ‘stadse’ mensen. De mensen kwamen verder van elkaar af te staan, want de noodzaak tot samenwerken verdween samen met de oude gebruiken en tradities. (Uit: Modern Noaberschap Hype of Houvast) Maar ook in Schalkhaar kwamen we tot de ontdekking dat het toch vaak makkelijker en leuker is om samen te werken en elkaar te helpen. Met die gedachte is door het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP), ‘Schalkhaar helpt elkaar’ (SHE) tot stand gekomen. Sinds de start in januari 2013 zijn al vele bewoners geholpen door één van de Goede Buren, een groep van vrijwilligers die graag wat voor een dorpsgenoot wil doen.

Nieuw onderdak voor Carinova Thuiszorg in Schalkhaar en Diepenveen

‘Vanwege mijn gebroken enkel kon ik het snoeiwerk wat ik altijd zelf deed, niet meer doen. Als je alleenstaand bent, is het heel fijn om zo snel hulp te krijgen van een Goede Buur. Daarbij wil ik zelf ook graag wat terug doen.’ ‘Schalkhaar Helpt Elkaar’ kan zorgen voor een nieuw netwerk van mensen, waarin je elkaar helpt om aangenaam te wonen, te werken en te leven. De ambassadeurs koppelen de hulpvraag aan een Goede Buur. Het is belangrijk dat er een goede match is; niet alleen voor de hulp zelf, maar ook voor het sociale contact. Een nieuw netwerk, gebaseerd op de oude normen van ‘noaberschap’. ‘Wij hadden een droger die moest worden verplaatst, maar dat konden we niet zelf. Een Goede Buur heeft hem heel netjes voor ons op de goede plaats gezet. We zijn heel blij met deze hulp.’

Een kleine klus, een boodschap, begeleiding naar een doktersafspraak of gewoon een kopje koffie drinken, zijn voorbeelden van hulp die ‘Schalkhaar Helpt Elkaar’ snel kan regelen. Het initiatief is nadrukkelijk bedoeld voor iedere inwoner van Schalkhaar, jong of oud. Iemand met een vraag kan een volgende keer misschien weer iets voor een ander betekenen. Misschien ook niet, dan is het ook goed. Heeft u zelf een vraag of kent u iemand die hulp nodig heeft of wilt u zelf een helpende Goede Buur worden? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van de ambassadeurs Joska en Ina Donders, telefoon 622579, Atty Fisher, telefoon 631870, Marieke Kok-Hess, telefoon 06-83594554 of Geert en Riky Obdeijn, telefoon 631298. Of via het e-mailadres schalkhaarhelptelkaar@schalkhaar.nu

Publiekszaken gemeente Deventer U kunt bij Publiekszaken terecht op maandag, woensdag en donderdag (van 14.00 uur tot 17.00 uur) alleen met een afspraak. Bezoekadres: Lindeboomsweg 1A-3 (bibliotheek), 7433 BH Schalkhaar, telefoonnummer: 0570-14 0570. U kunt digitaal een afspraak maken of via het telefoonnummer 14 0570. Ook aan de balie kunt u daarbij worden geholpen.

Het Carinova wijkteam Schalkhaar is deze zomer verhuisd van het Groene Kruisgebouw aan de Molenweg in Diepenveen naar Carinova woonzorglocatie Park Braband in Schalkaar. Carinova wijkteam Diepenveen is met ingang van 21 augustus j.l. te vinden in Carinova

woonzorglocatie Sparrenheuvel in Diepenveen. Met deze verhuizing zitten de teams nog dichter bij hun cliënten in Schalkaar en Diepenveen. Daarmee wordt invulling gegeven aan het buurt- en wijkgericht werken van Carinova. Carinova is ‘Vertrouwd dichtbij’.

Afgezien van het nieuwe adres, blijven alle overige contactgegevens hetzelfde. Heeft u een zorgvraag? Belt u dan met tel. 0900 86 62. Ook kunt u voor vragen terecht bij www.carinova.nl.

Wat kunt u hier regelen? Reisdocument, rijbewijs, afschrift GBA, uittreksel burgerlijke stand (van geboorte, huwelijk, partnerschap of overlijden), verklaring omtrent het gedrag, verhuizing, garantverklaring, waarmerken kopie of afschrift, legalisatie handtekening, verkiezingen, visvergunning, aangifte van geboorte, erkenning en naamskeuze, aangifte van

overlijden, gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en betalingsregeling. Legitimatie Voor alle handelingen bij Publiekszaken dienstverlening moet u zich kunnen legitimeren. Een legitimatiebewijs is een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Voor de meeste producten en diensten van Publiekszaken dienstverlening moet u bovendien betalen. U betaalt bij de aanvraag. Dat kan contant of met uw pinpas. Betalen met pinpas heeft de voorkeur.


6

september 2013

- IN SCHALKHAAR

o Kapsalon

Iedere 6 weken is cosmetisch arts Dr. Peter Driessen aanwezig.

Greath lengts

LONG LASTING FILLERS - BOTOX - DYSPORT - MELKZUUR

Schoonheidssalon

Hiervoor organiseren wij regelmatig een informatiemiddag, waarin Dr. Driessen u alles kan vertellen over cosmetische behandelingen. Wilt u hierbij aanwezig zijn of heeft u interesse in 1 van de behandelingen, dan kunt u contact opnemen met onze kapsalon in Schalkhaar.

Pedicure Manicure

Volg ons op facebook en blijf op de hoogte van al het leuks dat Jeannet Total Look u te bieden heeft!

Massage Visagie Afslanken Kleding Tassen Sieraden Sjaals

Schalkhaar· Timmermansweg 33 - 7433 BK · (0570)-636736 - Deventer· Andriessenplein 37 - 7425 GZ ·(0570)-514740 www.total-look.nl · steljevraag@total-look.nl

Accessoires

a @InSchalkhaar

Themaochtend over slechthorendheid en doofheid op 17 oktober Iedereen heeft het wel eens meegemaakt dat je even wat minder goed hoort. Meestal gaat het vanzelf weer over. Maar wat als je doof wordt bij het ouder worden? Of als je je hele leven al slechthorend bent? Wat betekent dit voor jezelf en voor je omgeving? Op donderdagochtend 17 oktober kunt u uw ervaringen delen en kennis opdoen hierover tijdens een themaochtend. De ochtend begint om 9.30 uur en duurt tot 11.00 en vindt plaats in St. Jurriën, PC Hooftlaan 97, Deventer. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Fooruit en de Wijkwinkel. Zorgorganisaties met betrekking tot slechthorendheid en doofheid zijn deze ochtend ook aanwezig. Deze ochtend is gratis en de koffie ook!

OPEN HUIS Zaterdag 28 September van 10:00 tot 16:00 uur Het beste voor uw voeten, daar staan onze deuren voor open. Fijne wandelingen maken of lekker kunnen sporten is goed voor lichaam en geest. Als dat nu niet goed lukt leggen wij de vinger op uw zere plek. Met informatie en advies van onze voetspecialisten onder één dak komt u verder. Geheel vrijblijvend met een kopje koffie of een drankje. Maar naast voeten vallen ook houdingsklachten binnen ons behandelgebied. Aanhoudende rug, nek, heup en beenklachten hebben veel baat bij podoposturale-therapie (podo=voet & postuur=houding) of de voetreflexzone-therapie en DORN-therapie van Agnes. Voor de glimlach van uw voeten heeft Medisch Pedicure Diana alle kennis en ervaring in huis. Gediplomeerd met de erkenning voor vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar bij Diabetes en Reuma patiënten. Schoenen van Rein uit Twello toont een deel van de nieuwe najaarscollectie en adviseert u graag over merken en pasvorm. Stap gerust bij ons binnen en ervaar waar wij U allemaal mee kunnen helpen. Wij houden U in beweg ing.

Van harte welkom aan de Pastoorsdijk 5 in SCHALKHAAR (0570-622682)

Diana Huisman

Voetreflexzone Therapeut

n Medisch Pedicure


O N D E R W I J S I N S C H A L K H A A R - september 2013

7

‘Lesgeven in groep 8 leuke uitdaging’

‘We hebben in groep 8 te maken met kinderen, maar wel al met grotere kinderen’, weten de leerkrachten. ‘En in de loop van het schooljaar worden het al enigszins pubers. Wij proberen de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Deze voorbereiding staat centraal. Dat maakt het werken in groep 8 onderscheidend van de andere groepen.’ Behalve de vakken waarin les wordt gegeven, wordt er op de Nicolaasschool aandacht

gegeven aan kinder EHBO en maatschappelijke stages. ‘We bezoeken de Moskee, instellingen als de Parabool, het asielzoekerscentrum, Park Braband en de Linde, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Onze leerlingen zijn erg onder de indruk van deze bezoeken.’ In het laatste jaar op de Nicolaasschool krijgen leerlingen ook een weerbaarheidtraining ‘Rots en Water’. ‘Op deze manier bereiden we ze extra voor op de volgende levensfase. Al deze aspecten samen maakt het lesgeven in groep 8 een leuke uitdaging en voor ons daarom aantrekkelijk.’ Kennismaatschappij De huidige maatschappij is volgens Ellen Kruiper, Nienke Faas en Marieke Arts een kennismaatschappij. ‘Momenteel gaat daarom veel aandacht uit naar kennisvakken. Ook de inspectie eist van ons goede resultaten hiervoor. Kinderen leren discussiëren en presenteren .We

moeten er daarbij wel voor waken, dat er voldoende tijd overblijft voor de sport, kunst en cultuur. Omdat de drie dames van een andere generatie zijn, is het leuk om over hun wisselende ervaringen met ontwikkelingen in het onderwijs te horen. ‘Degene die nog van nonnen les heeft gehad, weet dat je toen in de klas helemaal niets mocht zeggen. Een eigen inbreng was uit den boze. Je zat alleen met meisjes op school. De jongens zaten op een andere school. Rekenmachines, computers en digiborden bestonden toen nog niet. Van dyslexie hadden we nog nooit gehoord.Net als van allerlei gedragsstoornissen. De groepen waren veel groter en er werd totaal geen rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen.’ Groeien Dat is nu wel heel anders, weten de drie. ‘Tegenwoordig houden we wel rekening met de verschillen tussen de kinderen. We kijken naar

Nienke Faas, Marieke Arts en Ellen Kruiper, basisschool rk Nicolaas

wat ieder kind nodig heeft om te kunnen groeien en bloeien.’ De drie leerkrachten van de groepen 8 van de Nicolaasschool vinden het goed om op ‘de dag van de leraar’ op 5 oktober het onderwijs centraal te stellen. ‘Het onderwijs is de laatste tijd vaak negatief in het nieuws. Jammer! Er wordt namelijk heel veel goeds gedaan. We proberen er op de basisschool voor de kinderen te zijn. Ze een fijne tijd te geven en de leerlingen ook nog veel te leren. Zowel op gebied van rekenen en taal als sociaal, cultureel en maatschappelijk. Goed dat daar aandacht voor is en onze ouderraad ons die dag in het zonnetje zet.’

5 Oktober, ‘Dag van de Leraar’ Leerkrachten plaatselijke basisscholen blij met aandacht voor onderwijs Wat maakt het les geven, specifiek in groep 8, zo leuk? ‘De levendige discussies over allerlei maatschappelijke onderwerpen of nieuws van de dag. En natuurlijk het voorbereiden van de leerlingen op het voortgezet onderwijs.’ Wat is in jouw ogen vooral veranderd in onderwijs ten opzichte van je eigen basisschooltijd? ‘Er zijn geen instructietafels meer, maar alles klassikaal. Doelen van de les werden niet genoemd en er waren geen niveaugroepen. En natuurlijk alles aan elkaar schrijven met een schoolpen. Het krassen

van een krijtje op het schoolbord is niet meer en aardrijkskunde en biologie werden uitgelegd met behulp van kaarten. Want we hadden toen natuurlijk geen digitaal schoolbord.’ Waarvoor zou volgens jou meer aandacht moeten zijn in basisonderwijs? ‘Momenteel gaat het in het onderwijs alleen nog maar over de cijfertjes. Welke score de kinderen hebben gehaald aan het einde van hun basisschooltijd. En hier worden de scholen letterlijk op afgerekend. Dat is jammer. Natuurlijk moet je proberen om alles uit een kind te halen dat erin

zit. Maar dat hoeft niet per se een A-score op reken- of spellingniveau te zijn.’ Als je op de andere basisschool in ons dorp een uurtje gastles mocht verzorgen, wat zou je de kinderen dan mee willen geven? ‘Wij proberen kinderen met behulp van de Dalton methode een zekere mate van zelfstandigheid, samenwerken, reflecteren en vertrouwen mee te geven. Zodat ze nu en later in hun leven een ‘mens zonder vrees’ zullen zijn, zoals Helen Parkhurst zo mooi zei.’ Wat is naast je werk op school je hobby/passie en waarom? Marleen: ‘Pianospelen, omdat ik

berg (l) 22 Marleen Groenen (r) 40 zen On n va Esther OBS De Sleutel

hiermee lekker kan ontspannen.’ Esther: ‘(Uit) eten met vrienden, omdat ik dit te weinig doe, maar erg gezellig vind.’ Op 5 oktober is het ‘Dag van de Leraar’. Ga je daar iets van merken en welke betekenis heeft het voor jou? ‘Vanuit het bestuur krijgen we altijd een klein presentje. Maar het is toch eigenlijk elke dag een beetje de ‘Dag van de Leraar’??

Spring in ’t Veld krijgt nieuwe hoofdingang SCHALKHAAR - Niet zo lang geleden keek ‘Spring’ uit over de voetbalvelden van het voormalige sportpark van SV Schalkhaar. Inmiddels weet de mascotte van Spring in ’t Veld, voor peuteropvang en -ontwikkeling, zich omringd door de moderne en levendige nieuwbouwwijk De Wijtenhorst. ‘Nu er hier nog volop wordt gebouwd, is het soms wel even vervelend voor de bereikbaarheid, bekent Diana Kooiman, één van de vier leidsters. ‘En je gaat nu bijvoorbeeld niet snel een stukje wandelen met een groepje kinderen. Maar verder zie ik weinig nadelen. Als alle huizen klaar zijn, hebben we er alleen maar baat bij. Met nieuwe speeltuintjes en natuurlijk potentiële klanten.’ Ook de eigen tuin, die al relatief groot is, zal worden uitgebreid en de gemeente plaatst in het onderkomen van Spring in ’t Veld een goede airco installatie en rondom het gehele terrein wordt nieuw hekwerk aangebracht. De hoofdingang, met een aantal

nieuwe parkeerplaatsen, wordt binnenkort verplaatst naar de andere zijde van het gebouw, aan de Rondekamp in de woonwijk. Momenteel zijn er in totaal 55 kinderen, verdeeld over verschillende dagdelen en groepen. In de voormalige peuterspeelzaal ligt tegenwoordig de nadruk op peuterontwikkeling. Daarmee onderscheidt Spring in ’t Veld zich volgens Kooiman van de reguliere kinderopvang. ‘We werken met Peuterplein, een themagericht programma, waarin onze mascotte ‘Spring’ ook steeds een centrale rol speelt. Peuters worden hier niet alleen opgevangen, maar ook voorbereid op basisonderwijs.’ Daarom is er ook nauw contact

met de R.K. Nicolaasschool en OBS De Sleutel, de twee plaatselijke basisscholen waarnaar de meeste kinderen op 4-jarige leeftijd doorstromen. Samen wordt al enige tijd gewerkt aan de ontwikkeling van een Kindcentrum in ons dorp. Ouders betalen bij

Spring in ’t Veld, dat dagelijks van 7.30 uur tot 18.00 uur (ook in vakanties) open is, hetzelfde tarief als bij kinderdagverblijven. Meer info staat op de website: www.springintveld.nl

COLUMN

Ellen Kruiper, Nienke Faas en Marieke Arts zijn alle drie leerkracht in groep 8 op de Nicolaasschool in Schalkhaar. Ze zijn het er over eens dat lesgeven in het laatste basisschooljaar ‘erg dynamisch’ is en dat er best veel wordt gevraagd van een leraar om alle aspecten van de ontwikkeling van hun leerlingen in goede banen te leiden. Dat maakt hun baan tegelijkertijd aantrekkelijk.

Ankie Pannekoek woont aan de Oerdijk en is gemeenteraadslid voor D66. Daarvoor was zij zes jaar voorzitter van Platform Schalkhaar. In haar column heeft Ankie aandacht voor stadse en dorpse zaken.

Begin september had de Oerdijk voor de tweede keer zijn buurtfeest. Alle aanwonenden tussen rotonde en Mensinksdijkje waren uitgenodigd en reken maar dat het weer een gezellige ontmoeting was. Tijdens de wegopbreking in 2012 zaten we bij het buurtfeest letterlijk midden op straat en dat gaf leuke interacties met voorbij fietsende dorpsgenoten. Deze keer waren we te gast in één van de tuinen. Schalkhaar Ontmoet Elkaar. Dat zou zo een gemeentelijk project kunnen zijn, maar niks hoor. Geheel eigen initiatief. Heerlijk, de overheid op afstand. Op de politieke agenda staat deze maand het onderwerp winkeltijden. Ik ga hier niet de hele verordening uit de doeken doen, maar het komt er op neer dat in heel Deventer voorlopig zestien koopzondagen blijven. Verder kunnen de supermarkten en bouwmarkten straks iedere zondag al om 9.00 uur open. Dat hoeft niet. Dat kán. Net zoals ze nu doordeweeks bijvoorbeeld ook al tot 22.00 uur ‘s avonds open mogen zijn, wat bijna niemand doet. Zelf ben ik voor verruiming van de mogelijkheden en zo weinig mogelijk belemmeringen opleggen. De ondernemer is slim genoeg om zelf te bepalen op welk tijdstip hij het beste zijn waren kan slijten. Daarmee hoeft de gemeente hem niet voor de voeten te lopen. Zoals het er nu uitziet start eind oktober de aanleg van een ecopassage over het Overijssels Kanaal. Zo’n 500 meter ten noorden van de Cröddenbrug. Dieren als ree, kamsalamander en marter kunnen dan zelfstandig het water oversteken. De oversteek is onderdeel van het Masterplan Zandwetering, waarin water, natuur en landbouw goed op elkaar zijn afgestemd. Direct naast de dierenoversteek komt een smal voetpad. Dit is gedaan vanuit veiligheidsoverweging. Het is formeel geen oversteekplaats voor mensen, maar je zult ze de kost moeten geven die het toch proberen. Dan liever veilig.


8

september 2013

- ONDERNEMEN IN SCHALKHAAR

Laatste acties en aanbiedingen op vernieuwde website Berghuis Kompleet Wonen Eindelijk is het zover! De vernieuwde website van Berghuis Kompleet Wonen en Projectinrichting staat online! Kijk snel op www.berghuis.nl voor een impressie van de showroom. Ook op Facebook is Berghuis niet achtergebleven: like de pagina van Berghuis Kompleet Wonen om op de hoogte te blijven van de laatste acties en aanbiedingen! Berghuis Kompleet Wonen en Projectinrichting is sinds 1909 gevestigd in het centrum van Schalkhaar. Op bijna 6000m² vindt u alles op het gebied van woning- en projectinrichting. Op de afdeling woninginrichting vindt u harde en zachte vloerbedekking, vinyl, parket, laminaat en een grote diversiteit aan raambekleding. Ook levert Berghuis horren en allerlei soorten buitenzonwering. Berghuis levert complete producten; medewerkers adviseren u en komen zelf alle producten bij u inmeten. Ook de installaties worden

verzorgd door eigen vakbekwame medewerkers. Op de slaapkamerafdeling van Berghuis Kompleet Wonen vindt u een uitgebreide testbedden afdeling met diverse studio’s . Het bedrijf levert zowel moderne als traditionele slaapkamers, seniorbedden en tienerkamers. Een specialisatie van Berghuis zijn de maatwerk linnenkasten. Tevens vindt u op de slaapkamerafdeling een uitgebreide collectie dekbedden, hoofdkussens, overtrekken, hoeslakens en moltons.

PC-Consoleservice helpt bij computer problemen SCHALKHAAR - Wat doe je wanneer je computer niet meer naar behoren functioneert? Voor een snelle en adequate oplossing belt u dan met de PC-Console service in Schalkhaar dat tegen zeer betaalbare tarieven hulp biedt bij al uw computer problemen. PC-Consoleservice is een bedrijf dat zich specifiek richt op particulieren en ZZP-ers. Wie PC-Consoleservice inschakelt verzekert zich daarmee van een betrouwbare, vlotte goede en heel betaalbare reparatieservice. Daarnaast kunt u er terecht voor de aankoop van computers/ laptoppen, printers etc.…. en installatie van software. Sinds kort is PC-Consoleservice ook een officieel verkooppunt van glasvezel abonnementen en het aansluiten van computer, televisie en telefoon op uw glasvezelmodem behoort ook tot de mogelijkheden. De basisinstallatie begint bij een bedrag van € 60,-

e

Bovendien levert Berghuis Kompleet Wonen en Projectinrichtng moderne en traditionele meubelen waaronder een aantal eigen maatwerk concepten. Berghuis heeft een grote collectie relaxfauteuils en een eigen verlichtingslijn. Op de vernieuwde website www.berghuis.nl treft u een impressie aan van al wat Berghuis u te bieden heeft. Ook voor projectinrichting kunt u bij Berghuis terecht. Er worden complete inrichtingen verzorgd, met als specialisatie de zorgsector.

‘Samen’ en ‘ontmoeten’ bij ledenavonden ZijActief

SCHALKHAAR - Halverwege september genoten leden van de vereniging ZijActief, een vrouwennetwerk in Schalkhaar, van een lezing ‘Landhuizen rondom Twello en Voorst’ van de heer Gerard van Zijl. Van Zijl heeft, samen met leden van de Lions club Voorst, landgoederen en monumentale panden in kaart en beeld gebracht en deze voorzien van informatie over hun geschiedenis en de vroegere bewoners. Voor oktober en november staan er ook weer afdelingsavonden van ZijActief op het programma. Op de ledenavond van 14 oktober komt An van der Ploeg, werkzaam als echo laborante op de afdeling Cardiologie van het Gelre Ziekenhuis te Zutphen, vertellen over hartklachten en hartonderzoek. Ze vertelt onder meer hoe je symptomen kunt herkennen van hartfalen. In Nederland overlijden elke dag 58 vrouwen aan hart- en vaatziekten, doodsoorzaak nummer 1. Daarom is voorlichting erg belangrijk. Op de ledenavond van 13 november is het thema ‘Van Vod naar Vlot’. Mevrouw Margaret Jager uit Assen zal een modeshow verzorgen met

haar Haute Couture (gebruikte) kleding. Kleding die tijdloos is, niet gebonden aan leeftijd en zelfs uit iedere garderobe kan worden gemaakt. Zelf zegt ze daarover: ‘Het is niet moeilijk, je moet er even opkomen.’ De leden van ZijActief laten zich graag verrassen! ‘Samen’ en ‘Ontmoeten’ zijn belangrijke woorden bij de vereniging ZijActief vrouwennetwerk Schalkhaar. Als je gezond en gelukkig bent, dan gaat de tijd snel. Is dat niet zo, dan kunnen de dagen soms lang duren; afleiding en mensen om je heen kunnen je daar misschien bij helpen. ZijActief biedt een ontmoetingsplaats waar je met elkaar van gedachten kunt wisselen en

elkaar kunt ondersteunen door samen iets te ondernemen. Ook niet-leden zijn van harte welkom op de ledenavonden op 14 oktober en 13 november bij Brasserie De Lindeboom (aanvang: 19.30 uur) tegen een vergoeding van € 2,50.

Mevrouw Margaret Jager

Mail nieuws naar: info@inschalkhaar.nl info@vbeletrotechniek.nl

voor al uw elektro werkzaamheden

s Vincent Beumer - 06 20945756


O N D E R N E M E N I N S C H A L K H A A R - september 2013

9

Duurzame verwarmingstechniek warmtepompen in combinatie met zonnepanelen zijn de ideale combinatie Omdat energiekosten een steeds groter deel van de dagelijkse bedrijfsvoering of huishouden uitmaken, is het verstandig om te kijken hoe deze kosten beperkt kunnen worden. Als voorbeeld worden hieronder twee mogelijkheden toegelicht: Warmtepompen: Veel mensen denken bij een warmtepomp aan een toestel welke warmte uit de bodem onttrekt, uiteraard zijn dit soort warmtepompen op de markt. Er zijn echter ook alternatieven: bijvoorbeeld een lucht/lucht of lucht/ water warmtepomp. Deze onttrekken warmte uit de (buiten)lucht, deze warmte wordt door een compressor naar een hoger niveau gebracht waardoor deze bruikbaar wordt om een woning/bedrijfspand te verwarmen. De situatie is ook om te keren, er wordt binnen warmte onttrokken waardoor binnen gekoeld kan worden. Doordat er geen bron in de grond geboord hoeft te worden is de investering beperkt. Een ander voordeel is dat een ruimte op deze manier onafhankelijk van de rest van de woning/bedrijfspand verwarmd of gekoeld kan worden.

Open Huis bij voetspecialisten Van Oldeniel

PV panelen: De laatste jaren zijn zonnepanelen, welke elektriciteit opwekken, steeds goedkoper geworden. Daarentegen zijn de rendementen steeds verder gestegen. Door het plaatsen van deze panelen is het erg eenvoudig zelf (groene) stroom op te wekken.

Na enkele verbouwingen en een uitbreiding van diensten in 2012 en 2013, zet Van Oldeniel in Schalkhaar op zaterdag 28 september voor alle belangstellenden de deuren open. Vanaf nu houden er drie voetspecialisten praktijk in het pand aan de Pastoorsdijk 5.

Door beide systemen te koppelen ontstaat een zeer interessante mogelijkheid om fors op de energiekosten te besparen. Dat zeggen Frans van Oldeniel en Frank Boxebeld van Assendorp Anno 1879 en Bergström Koeltechniek. Beide installatiebedrijven zijn gevestigd in een mooi historisch pand in het Deventer Bergkwartier. Zij hebben met beide bedrijven het goede voorbeeld gegeven. Op het magazijn aan de achterzijde van het bedrijfspand zijn zonnepanelen aangebracht en is een warmtepomp geïnstalleerd. Het magazijn van beide bedrijven is hiermee energieneutraal geworden.

Wilfried van Oldeniel is inmiddels 16 jaar actief als podoloog en gespecialiseerd als podoposturaaltherapeut om houdingsklachten via de voetzolen te bestrijden. Vorig jaar is daar nog de sportpodologie aan toegevoegd, waarbij met bijvoorbeeld een hardloopbaan met videoanalyse vele hardlopers met klachten kunnen worden beoordeeld en geholpen.

Op de foto een recente installatie: Naast de PV panelen is het buitendeel van de warmtepomp/ airco opgesteld. www.assendorpanno1879.nl & www.bergstrom.nl

Terug naar de Oorsprong Een avond in het restaurant van De Keuken van De Oorsprong is een unieke gastronomische belevenis: ambachtelijk, basaal en visueel spectaculair doordat de maaltijden deels worden bereid vanuit de open keuken in de takkenbosgestookte houtovens. U kunt dus met eigen ogen zien hoe de Chef-kok de ingrediënten voor u bereidt en uitserveert op uw bord. Het gebruik van de houtovens is niet alleen voor de show maar is in eerste instantie gekozen omdat de smaak van het eten hiermee het beste tot zijn recht komt. We gaan voor de kwaliteit én de belevenis. In de keuken van De Oorsprong wordt niet alleen maar gekookt volgens authentieke bereidingswijzen uit eigen land maar ook mediterrane kookstijlen worden toegepast. De menukaart wisselt per seizoen, omdat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van seizoensproducten. Wekelijks worden bestaande menu’s aangevuld met speciale aanbiedingen, een lunchtip of weekmenu’s van eigen bodem. Onze sfeervolle locatie is uitermate geschikt voor besloten bijeenkomsten en feestelijke aangelegenheden. Wij verzorgen borrel tot diner, formeel of informeel. Ons terras (300m2) ligt op de meest zonnige zijde aan de voorkant van het restaurant, bij de hoofdingang. Op het terrein zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig voor zowel personenauto’s als touringcars. Wij hebben zitplaatsen in het restaurant voor 90 personen. Maar ook met grotere gezelschappen kunt u bij ons terecht. Wifi is aanwezig. Wilt u liever zelf de handen uit de mouwen steken? Dan is een kookworkshop ambachtelijk koken in de Keuken van De Oorsprong onder begeleiding van onze koks een geweldige ervaring: bakken, grillen en roken op hout en vuur!

VANAF DONDERDAG 31 OKTOBER TOT EN MET ZONDAG 3 NOVEMBER: HALLOWEEN!!! RESERVEER NU ALS JE DURFT…. Openingstijden: Donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur - Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur. U vindt ons aan de Spanjaardsdijk 68 te Schalkhaar

Diana Huisman is al enkele jaren als medisch pedicure werkzaam in de praktijk. Helemaal ‘up to date’ en met veel ervaring, is zij een zeer gewaardeerd zorgverlener. Agnes Reimink behandelt via voeten het hele lijf. Haar STER-therapie is een voetreflexzonetherapie die ontspanning geeft aan het hele organisme, waardoor het lichaam zich openstelt voor behandeling en er een onbelemmerde doorstroming van energie plaatsvindt. Daarnaast is Reimink DORN-therapeute, waarbij door middel van zachte wervel- en gewrichtsbehandelingen en eventueel correcties van een mogelijk beenlengteverschil direct op houdingsklachten wordt gewerkt. Ook beheerst Agnes Reimink enkele specifieke massagetechnieken. Schoenen Van Rein uit Twello laat u aan de Pastoorsdijk 5 een groot deel van de nieuwe collectie schoenen en laarzen zien en adviseert u in breedte maten, leestvormen en kwaliteiten. De leukste modelletjes van onder meer Durea, Wolky en Footnotes staan voor u klaar; gekleed of sportief en altijd in de juiste pasvorm. De voetspecialisten bij Van Oldeniel houden u in beweging. U bent van harte welkom dus.

Verfrissend en vitaal naar buiten bij Jeannet Total Look Jeannet Total Look biedt een breed scala aan uiterlijke verzorging en fashion, een salon waar u binnen kunt stappen en enige tijd later verfrissend en vitaal naar buiten komt. Uw haren worden gestylt, uw lichaam en gelaat genieten een verkwikkende behandeling en een lichaam verdient een leuke nieuwe outfit! Wie wil dat niet? Bent u nieuwsgierig geworden naar dit alles? Wij zien u graag in onze salon. Vraag vrijblijvend naar informatie of advies. Het team van Jeannet Total Look geeft u graag advies omtrent de nieuwste haarstyling en laat u graag zien wat de laatste mode is op het gebied van kleding en accessoires. Wij verwelkomen u graag in de salon op De Vijfhoek in Deventer of aan de Timmermansweg in Schalkhaar waar de koffie altijd voor u klaar staat!


10

september 2013

- IN SCHALKHAAR

ik ben Donateur

van Schalkhaar.nu facebook.com/schalkhaar.nu | twitter.com/@VolgSchalkhaar

Mede door onze donateurs (u herkent ze aan het duimpje op onze site) uit het midden- en kleinbedrijf in Schalkhaar, alsmede diverse instellingen, kunnen we www.schalkhaar.nu actief houden. Bedankt daarvoor! Heeft u ook nieuwtjes voor de website of activiteiten die vermeld kunnen worden bij de dorpsagenda, mail deze dan naar: redactie@schalkhaar.nu Uiteraard feliciteren we InSchalkhaar met deze eerste krant

h

van, voor en over Schalkhaar. Samen zorgen we voor een betere communicatie en meer ‘reuring’ in Schalkhaar.

www.schalkhaar.nu


I N S C H A L K H A A R - september 2013

11

Burgemeester Heidema biedt Toetsenbordvaardigheid lindeboom aan bij jubileum Met het toenemende gebruik van de computer op school stijgt het belang van een goede toetsenbordProtestantse Kerk vaardigheid. Om dit op de juiste manier aan te leren is het voor uw kind het beste daarvoor zo jong mogelijk een cursus te volgen.

SCHALKHAAR - De Protestantse Kerk van Schalkhaar bestaat 25 jaar en dat werd deze maand gevierd. Het dorp was versierd met trossen ballonnen en de Grote Brink in Park Braband bood een feestelijke aanblik. Vele oude bekenden ontmoetten elkaar weer. Er werd een kerkdienst gehouden, waarin het accent lag op dankbaarheid. Burgemeester Andries Heidema hield een toespraak en bood

Instituut NOORD is een van de vele aanbieders op dit gebied. Vele collega-aanbieders bewegen zich daarvoor op het internet met, meestal, spelletjesachtige cursussen. Instituut NOORD is daarop nog een van de weinige uitzonderingen. Onze cursus sluit aan bij het dagelijkse, klassikale onderwijs wat uw kind krijgt, met de benodigde persoonlijke, individuele aandacht. Problemen als Dyslexie, ADHD, PDD-NOS e.d. vormen bij ons geen enkele belemmering om deel te nemen aan onze cursus. Ieder kind mag bij ons op ‘eigen niveau’ presteren. Wij vragen alleen 100% inzet. In Schalkhaar wordt de cursus

namens de gemeente Deventer een lindeboom aan. In november wordt deze boom geplant in het Juliana-/Bernhardplantsoen. Tijdens het feest gingen ballonnen de lucht in: onbekende verten tegemoet. De kinderen hadden hun namen en adressen aan de ballonnen geknoopt. De viering werd afgesloten met een gezellige maaltijd.

gegeven op dinsdagmiddag in ‘De Lindeboom’. De cursus is geschikt voor kinderen v.a. groep 6 (ong. 9 jaar). Tijdens de cursus werkt uw kind op een van onze laptops (met extern toetsenbord). Thuis kan er geoefend worden op de eigen computer. Meer inhoudelijke informatie vindt u op www.type-in. nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op (0529) 480381 (kantoor) of op (0570) 523936 (regiomanager/ docent mevr. Hekkelman). Zie ook onze advertentie elders in dit blad.

De locatie ‘Het Groene Erf ’ van De Parabool krijgt een nieuwe hoofdingang. Bezoekers en leveranciers kunnen binnenkort ‘Het Groene Erf ’ bereiken via het Dijkhuispad. Bij de nieuwe ingang in de wijk De Wijtenhorst komt voldoende parkeergelegenheid. Zodra de nieuwe hoofdingang, die momenteel wordt bewerkt en bestraat, gereed is, komt de huidige ingang vanaf de Oerdijk te vervallen.

Tentoonstelling Repin Academie in School van Frieswijk FRIESWIJK - Tot 15 november is er in de School van Frieswijk een tentoonstelling van werk van jonge kunstenaars van de Repin Academie uit SintPetersburg onder de titel ‘SintPetersburg in Frieswijk’. De Repin Academie in SintPetersburg werd opgericht in 1757 onder de hoede van Catharina de Grote. Lopende door de gangen en studio’s ervaart men nog de sfeer van destijds. Nog altijd is de opleiding klassiek en zeer gedegen. De kunstenaars die nu exposeren zijn vanuit de gehele voormalige Sovjet naar SintPetersburg gekomen om zich hier te bekwamen. In de geëxposeerde werken uit de collectie van Gallery Goda zijn dan ook, naast het vakmanschap, de verschillende culturen te herkennen. De tentoonstelling is te bezichtigen op afspraak (0570530115). De toegang is gratis.

Countdown Lindeboom straalt muzikaal plezier uit SCHALKHAAR - Na de eerste editie van Countdown in de Lindeboom was de muzikale invulling na afloop een terecht punt van discussie. Het zou nog te veel hedendaags zijn en, met name de 30+-ers onder ons, wilden meer variatie in stijlen en jaartijden. Tijdens de tweede editie werd dat ruimschoots goed gemaakt en waren er louter positieve verhalen in en rondom Schalkhaar te horen. De derde editie gaat plaatsvinden op zaterdag 2 november. Ook tijdens de aankomende editie maken we een muzikale tijdreis. Van gekraakte 45 toeren-singles tot klassiekers die zowel jong als oud mee kunnen fluiten en die nog vele dagdelen in je hoofd blijven zitten. Van bands als De Dijk tot aan de Police, van Queen tot Michael Jackson. De één al twistend en flirtend voor de DJ, de ander knikkebollend aan een statafel. Countdown verbreedt, elke editie opnieuw! Eén van de meest positieve

aspecten van de afgelopen editie was zonder meer Jos uit Harfsen. De veteraan, bewapend met microfoon en bakken vol vinyl, wist vanaf het eerst uur veelal de vrouwen voor zich te winnen. Met ijzersterke anekdotes praat hij zijn collectie platen aan elkaar en bewijst keer op keer een wandelende muzikale encyclopedie te zijn, die weet hoe hij een zaal aan het dansen krijgt. We zijn dan ook erg blij dat hij wederom voor deze editie is gestrikt om zijn

kunsten te laten zien, maar vooral om ze te laten horen. Na de aftrap van good old Jos neemt Roy Egberink het stokje over. Deze energieke alleskunner achter DUPLO DRIVE INN SHOWS verdient nu al een Abraham in zijn achtertuin als het op uren feestgedruis aankomt. Van bruiloft tot tentfeest, van r&b tot apres-ski. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de gelikte licht- en geluidshow in De Lindeboom, die elke keer

opnieuw open monden teweeg brengt. Spreek hem op de avond zelf gerust aan. Als geen ander kan hij in sappige details verwoorden hoe een muzikale hobby ooit de spuigaten uitliep en hem heeft gebracht tot waar hij nu is. De derde editie van Countdown wordt afgesloten door Teddy Rockspin. Misschien wel de meest gevraagde act uit de omgeving als het aankomt op een daadwerkelijke party. De flamboyante DJ in hart en nieren is een unicum in zijn

soort. De manier waarop hij hits dropt, de damesharten van zowel moeder als dochter sneller doet kloppen en muzikaal plezier uitstraalt als een kind in de Jamin, maken hem een afsluiter die Countdown verdient. Het dak eraf... en dat in een kelder.

Stichting Dorpsarchief Schalkhaar zal in elk nummer van ‘INSchalkhaar’ een aantal foto’s uit het archief publiceren, heeft u al een kijkje genomen op de nieuwe site....? www.dorpsarchief-schalkhaar.nl

School- en volksfeest 1986: Toos Stegeman-Wiggers (rechts) hangt de nieuwe schutterskoningin Bets Swartjes, de lauwerkrans om. Vosmanskamp, gezien vanaf de Oerdijk, 1972

Stichting Dorpsarchief Schalkhaar

Harry, Paula en Richard Schrijver


12

september 2013

Ingeschreven in het Register Kort beroepsonderwijs

- IN SCHALKHAAR

Prins Bernhardlaan 34 7711 JS NIEUWLEUSEN Tel. (0529) 480381 Email: info@type-in.nl

Wij willen op 15 oktober starten met onze cursus: Wij willen op 15 oktober starten met onze cursus:

TOETSENBORDVAARDIGHEID

TOETSENBORDVAARDIGHEID

10-vinger-blindtypen voor kinderen v.a. 9 jaar.

Ook geschikt voor kinderen met Dyslexie - ADHD - PDD-NOS ed.

Ook elke zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur!

De cursus wordt gehouden op dinsdagmiddag bij:

10-vinger-blindtypen voor kinderen v.a. 9 jaar. Ook geschikt voor kinderen metin Dyslexie - ADHD - PDD-NOS ed. De Lindeboom Schalkhaar

Wil uw zoon of dochter nog graag meedoen? De cursus wordt gehouden op dinsdagmiddag Geef hem/haar dan z.s.m. op. Dat kan door ons opgaveformulier te downloaden via onze website www.type-in.nl, deze in te vullen en op te sturen naar bovenstaand adres.

bij:

De Lindeboom in Schalkhaar

Wil uw zoon of dochter nog graag meedoen?

Ook liggen er informatiefolders bij De Lindeboom/Bibliotheek, Geef hem/haar dan z.s.m. op. DatDe kan door ons opgavede Nicolaasschool en de Plusmarkt. opgavestrook in deze folder kan te door leerlingen van Nicolaasschool op school formulier downloaden via de onze website www.type-in.nl, worden ingeleverd of anders ook worden opgestuurd.

i

deze in te vullen en op te sturen naar bovenstaand adres.

Aanmelden email (info@type-in.nl) per telefoon Ook liggen per er informatiefolders bij DeofLindeboom/Bibliotheek, (0529) 480381 mag uiteraard ook. de Nicolaasschool en de Plusmarkt. De opgavestrook in deze Eerst nog graag wat meer informatie? Kijk dan eens op folder kan doorof leerlingen van devrijblijvend. Nicolaasschool op school www.type-in.nl bel ons geheel

worden ingeleverd of anders INSTITUUT NOORD: ALook 30worden JAAR opgestuurd. EEN BEGRIP

n Wat een verschil.

Fahner

Pastoorsdijk 22, 7433 DK Schalkhaar Tel. 0570 - 621909, Fax: 0570 - 620920

Aanmelden per email (info@type-in.nl) of per telefoon (0529) 480381 mag uiteraard ook.

VANAF DONDERDAG 31 OKTOBER T/M ZONDAG 3 NOVEMBER: HALLOWEEN!!! RESERVEER NU ALS JE DURFT‌.

Eerst nog graag wat meer informatie? Kijk dan eens op www.type-in.nl of bel ons geheel vrijblijvend.

Van lunch INSTITUUT NOORD: AL 30 JAAR EEN BEGRIP tot bruiloft voor elk budget!

o

ring van Tegen inleve ontvangt u e ti n te r e v d a deze op 15% korting ening! de totale rek

D

e keuken van De Oorsprong is een ambachtelijk biologisch restaurant, landelijk gelegen nabij de historische Hanzestad Deventer. De grote kapschuur opgetrokken uit hout, steen en glas past perfect in de natuurlijke landelijke omgeving. Voor de inrichting van het restaurant zijn natuurlijke materialen gebruikt en de sfeer is rustig, licht, fris en kleurrijk. Openingstijden: donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur Spanjaardsdijk 68 - 7433 PX Schalkhaar Telefoon: 0570 - 621910 info@keukenvandeoorsprong.nl www.keukenvandeoorsprong.nl


P U Z Z E L E N I N S C H A L K H A A R - september 2013

13

Pastoorsdijk 10a, 7433 DK, Schalkhaar, 0570-630366 Apotheek Keizerslanden afhaalpost Pastoorsdijk 10a, 7433 DK, Schalkhaar, 0570-625799 Mediq Apotheek Sint JozefVoorstad Louis Pasteurstraat 10-C 7415 EP, Deventer 0570-635660 Tandartsenpraktijk H.B. Rensink Kolkmansweg 19, 7433 CK, Schalkhaar, 0570-623410

AGENDA Dinsdag 1 oktober: 19.30 uur: Cursus borstvoeding, Lindeboom Dinsdag 1 oktober: 14.00-16.00 uur: breicafé in de Lindeboom Woensdag 2 oktober: Zij Actief Schalkhaar. Fietsen! Vertrek om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Lindeboom. Woensdag 2 oktober, KBO afd. Schalkhaar, Instuifmiddag, De Lindeboom. Dinsdag 8 oktober: 14.00-16.00 uur: breicafé in de Lindeboom. Dinsdag 8 oktober: 19.30 uur: Foto- en filmavond ‘Vroeger en Nu’, Dorpsarchief Schalkhaar in de Nicolaaskerk. Woensdag 9 oktober: KBO afd. Schalkhaar, Theorie verkeersregels?, De Lindeboom. Vrijdag 11 oktober: KIXxx in de Lindeboom, aanvang 19.30 en 21.30 uur. Zaterdag 12 oktober, kledingmarkt, tussen 10.00 uur en 13.00 uur, Dorpsplein. Maandag 14 oktober: Zij Actief Schalkhaar, Ledenavond; “Hartklachten en hartonderzoek”. Dinsdag 15 oktober: 14.00-16.00 uur: breicafé in de Lindeboom, lees meer... Woensdag 16 oktober: KBO afd. Schalkhaar, Koersbal, De Lindeboom. Zondag 20 oktober: Open Dag Plezier Atelier in de Oude Bieb Dinsdag 22 oktober: breicafé in de Lindeboom. Dinsdag 29 oktober: 14.00-16.00 uur: breicafé in de Lindeboom. Woensdag 30 oktober: KBO afd. Schalkhaar, Koffieleuten, De Lindeboom. Woensdag 30 oktober: 19.30 uur: Vergadering Platform Schalkhaar, De Lindeboom. Zaterdag 2 november: 21.00 uur: Countdown Lindeboom.

Waar hangen er AED’s in Schalkhaar en wanneer kunt u daar terecht? • SV Schalkhaar Horsterhoekweg 9 ma t/m vr 8.00-12.00 uur ma t/m vr 19.00-23.00 uur za en zo 8.00-18.00 uur • Gezondheidscentrum Pastoorsdijk 10a ma t/m vr 8.00-17.00 uur • Plus Supermarkt Pastoorsdijk ma t/m wo 8.30-17.00 uur do / vr 8.30-20.00 uur za 8.30-18.00 uur zo 13.00-17.00 uur • Huize Park Braband Kon. Wilhelminalaan, 24-7 • Lindeboom, Lindeboomsweg ma t/m vr 9.00-22.00 uur za en zo 16.00-20.00 uur • Woningstichting De Marken Pr. Beatrixweg 2 ma t/m do 8.00-17.00 uur vr 8.00-12.00 uur • COA, Frieswijkerweg 2, 24-7 Sporthal in Schalkhaar Garderegimentsweg 23, 7433 MA, Schalkhaar • Woonhuis, Frieswijkerweg 4E, 24-7

KERKdiensten Nicolaaskerk: Zaterdag 28 september, 19.00 uur, Eucharistieviering Zondag 6 oktober, 10.00 uur, Woco-viering Zaterdag 12 oktober, 19.00 uur, Woco-viering Woensdag 16 oktober, 19.00 uur, Mariaviering

Verhuur MEDISCHE diensten Ook ‘s avonds en in het weekend (na telefonisch contact)

Huisartsenpraktijk, Brouwer • Symphony® Benodigdheden bij huur: 2 fase • Dubbele afkolfset (verkort de Pastoorsdijk 10a, 7433 DK, professionele afkolftijd en verhoogt de Schalkhaar, 0570-631477 elektrische melkproductie), of borstkolf • Enkele afkolfset, of Huisartsenpraktijk, Kramers • Membranen

Zondag 20 oktober, 10.00 uur, Eucharistieviering OMSLAG Zaterdag 26 oktober, 19.00 uur, Eucharistieviering Protestantse kerk: Elke zondag, 10.00 uur in Park Braband

Vraag het de Wijkwinkel! september 2011:Opmaak 1 18-11-2011

Jeugdkoor zoekt leden

Het jeugdkoor van de Nicolaaskerk, dat onder leiding staat van leerkracht Rob van den Berg, is op zoek naar nieuwe leden. Het koor bestaat momenteel nog uit 14 leerlingen en wordt tijdens vieringen af en toe bijgestaan door een aantal oud-leden. Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 van de Nicolaasschool, vind je het leuk om te zingen, leer je graag nieuwe liedjes en hou je van gezelligheid? Kom dan het jeugdkoor versterken! Het koor repeteert elke woensdagmiddag om 12.30 uur tot 13.15 uur in het lokaal van Rob van den Berg en zingt zes tot acht keer per jaar bij vieringen in het weekeinde in de Nicolaaskerk. Opgeven kan bij Rob van den Berg, leerkracht van de Nicolaasschool.

10:0

De Wijkwinkel Deventer is een laagdrempelig platform voor advies en informatie over wonen, welzijn en zorg, voor alle inwoners van de gemeente Deventer. De Wijkwinkel in ons dorp is gevestigd aan de Lindeboomsweg 1a2, 7433 BN Schalkhaar. Wijkwinkels In de gemeente Deventer zijn tien Wijkwinkels waar inwoners terecht kunnen met een vraag, voor een telefoonnummer of folder. Er kan ook een afspraak worden gemaakt voor een spreekuur en er worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd. De andere adressen van de Wijkwinkels in de Deventer vindt u in de folder en op de website www.wijkwinkeldeventer.nl De website is onlangs geheel vernieuwd. Via deze website kunnen inwoners, vrijwilligers en professionals antwoord vinden op vragen over wonen, welzijn en zorg, waaronder ook vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk, sport en hobby’s. Steeds meer mensen worden geholpen met vragen zoals: Hoe kom ik aan hulp thuis? Kom

ik in aanmerking voor huurtoeslag en hoe vraag ik het aan? Welke activiteiten zijn er in mijn omgeving, bijvoorbeeld in Schalkhaar? Nieuws en activiteiten Op de website vindt u ook nieuws, activiteiten en contactgegevens. De Wijkwinkel is actief op Twitter, Facebook en LinkedIn. Volg De Wijkwinkel als u op de hoogte wilt blijven van nieuws in de gemeente Deventer en het dorp Schalkhaar. Heeft u een vraag? Vraag het de Wijkwinkel!

Plezier Atelier verhuisd naar voormalige bibliotheek in Schalkhaar Heel blij zijn Ernst de Vogel en Roelien Schrijver van het ‘Plezier Atelier’ met hun nieuwe onderkomen. Via FMT vastgoedbeheer krijgen zij de kans om hier hun workshops, cursussen en schilderopdrachten voort te zetten. De afgelopen weken stonden vooral in het teken van verhuizen en inrichten. Inmiddels hebben de eerste workshops en feestjes alweer plaatsgevonden in dit bijzondere pand!

OPE

Veelzijdig

Ernst is kunstschilder en maakt, naast vrij werk, portretten en schilderijen in opdracht. Als enthousiast pianist begeleidt hij koren op de piano en speelt in diverse gezelschappen. Roelien is binnenhuisarchitect en PolyEnergetische therapeut. Dit maakt deze ex-boerin tot iemand die een feest weet in te richten en een goed

klimaat schept voor haar gasten. ’Persoonlijke Tekstbord’ maken, Zij heeft recentelijk de workshops CD opnemen en hoesje ontwerpen, ‘genezend tekenen ‘ en ‘bezield ‘Quality time Painting’ en diverse portret’ gevolgd. Samen spelen. Graag geven Roelien en organiseert dit creatieve stel Ernst de oude bieb weer een open Workshops, Familie-, Kinder-lektra en en cultureel karakter. Bedrijfsfeesten in het ‘Plezier Atelier’. Een greep uit het U bent altijd van harte welkom. as Iedere 6 weken is cosmetisch arts veelzijdige aanbod: ‘Zelfportret InDr. Peter Wij Driessen houden aanwezig. OPEN DAG op 20 Tinten Grijs’, ‘Stamp Style Art’ en oktober.

in techniek e

gZaterdag

28 Se

W

Het beste voor uw voeten, daar staan on ater LONG LASTING FILLERS - BOTOX - DYSPORT MELKZUUR geest. Als -dat nu niet goed lukt leggen w

V

Hiervoor organiseren wij regelmatig een informatiemiddag, waarin Dr. Driessen u alles kan vertellen over erWarming Met informatie en advies van onze cosmetische behandelingen. Wilt u hierbij aanwezig zijn of heeft u interesse in 1 van de behandelingen, dan kunt u contact opnemen met onze kapsalon in Schalkhaar.

• Digitale weegschaal in schou dertas: 10 gram nauwkeurig

G

voets

Verkoop van Medela, Avent en Ameda kolven (na telefonisch contact)

• Contact™ Tepelhoedje

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)

• Harmony™: 2 fase handkolf • Swing™: 2 fase geluids arme kolf, enkel

1

• Pump in Style® Advanced: Professionele geluidsarme kolf in rugzak, inclusief koeltas

2

• Freestyle™ De kleinste dubbele elektrische kolf met accu • Comfort zwangerschapsen voedings-BH, diverse kleuren en maten • Personal Fit ™ borstschild, 27 – 30 mm

6

• Pure Lan ™ : Zuivere witte wolvet

• Finger Feeder: Spuitmond

2

• LilyPadz®: Her bruikbare, niet absorberende zoogkompressen

6

7

Hydrogel tepelverband bewaarflesjes, 50, 120 of 240 ml

3

7

4

8• Mother Mates: 5 3• Moedermelk

A6

2

9

4

3

4

3

• Borstvoeding hulpset

Voor alle producten zijn losse onderdelen verkrijgbaar. s Informatie over verhuur- of verkoopprijzen telefonisch of op de internetsite.

1

6

• Haberman set, incl. reserve speen

3

Wilt u weten wat Ruitenbeek Administratief voor u kan betekenen? Stuur dan een mailtje naar

www.assendorpanno1879.nl Puzzelt u mee? info@ruitenbeekadministratief.nl of bel 0570-676066 voor een vrijblijvende kennismaking.

2

...een heldere kijk op úw financiën

9

sendorp

Uw Eigen Drogist Marianne van der Liende, Oerdijk 56 Schalkhaar, Stap gerust bij ons binnen en ervaar Vindt u de financiële administratie vermeld wel uw naam, adres en lastig en slokt het veel van uw tijd op? telefoonnummer. Doe dit voor: Menstraat 24-28 Is het daarom niet om uw administratie uit handen te geven en uw geld te verdienen met datgene waarin ú gespecialiseerd 1 november. Derendabeler winn(a)ar(es) bent? Wij zijn u graag van dienst! Wij kunnen uw volledige administratie verzorgen. Doet u dit liever zelf, dan kunnen wij u helpen met het 7411 EZ Deventer wordt inopzetten onzevan volgende uitgave goed uw administratie. Veel is bespreekbaar, ook het verzorgen van uw administratie bij u aan huis! T 0570 613 001 bekendgemaakt.

Van harte welkom aan

2 1

Assendorp

afbeelding ka afwijken

Bent u het ook Maar naast voeten vallen ook houdingsk sanitair Puzzel mee en win een bos bloemen! baat bij podoposturale-therapie (podo=v zat om zelf uw In het eerste nummer van InSchalkhaar al direct 2 puzzels. De eerste is een bekende voor de puzzelaars onder ons, een Sudoku. De tweede is een fragmentenpuzzel. Bij alle adverteerders in deze dak -leuksde en zinkWerk Volg ons op facebook en blijf op de hoogte van al het datglimlach Jeannet Total te biedenheeft heeft!M Voor vanLook uwuvoeten administratie krant staat een letter afgebeeld. Zet deze letter onder het fragment die u herkent uit de advertenties. vergoeding van uw ziektekostenverzeke Alle letters achter elkaar (van linksboven naar rechtsonder) vormen een zin wat de oplossing is. te doen? U kunt deze (dus niet de oplossing van de Sudoku) deponeren in de speciale oplossingendoos bij Schoenen van Rein uit Twello toont een

Jacqueline Bruggeman-Ruitenbeek

Schalkhaar· Timmermansweg 33 - 7433 BK · (0570)-636736 - Deventer· Andriessenplein 37 - 7425 GZ ·(0570)-514740 www.total-look.nl · steljevraag@total-look.nl

De Haarmansenk 12, 7433 HE Schalkhaar - T 0570-676066 - M 06-22551309 info@ruitenbeekadministratief.nl - www.RuitenbeekADMINISTRATIEF.nl

installateurs werken voor overheden particulieren en bedrijven maar vooral met energie! Erna Klein-Hofmeijer IBCLC

7

8 7

5

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Mon Sep 2 17:13:46 2013 GMT. Enjoy!

Lactatiekundige

Prins Bernhardlaan 34 7711 JS NIEUWLEUSEN Tel. (0529) 480381 Email: info@type-in.nl

SINDS 1909

Ingeschreven in het Register Kort beroepsonderwijs

Wij willen op 15 oktober starten met onze cursus:


14

september 2013

Introductiecursus schermen ‘Binnen tien minuten klaar’

- SPORT IN SCHALKHAAR

SV Schalkhaar handbal weer de zaal in

In drie weken tijd de basisbeginselen van het schermen onder de knie krijgen. Dat is de belofte die de Deventer Schermvereniging (DSV) deed aan iedereen die deelnam aan de introductiecursus die de club afgelopen maand op maandagavonden in ’t Haarhuus organiseerde. Vanaf half september organiseerde de DSV in ons dorp een introductiecursus voor jeugd en volwassenen. Iedereen vanaf 7 jaar tot zelfs 70+ was welkom en kon in drie avonden kennis maken met de drie schermwapens: degen, floret en sabel. Ook werd stil gestaan bij de geschiedenis van de edele schermsport en leerde men over de (veiligheids)regels en principes. Schermen leer je door te doen, na tien minuten stonden de deelnemers daarom in schermvest, met masker en wapen klaar om te schermen. In het begin ietwat onwennig, maar na een uurtje zag je de meesten al leuke partijtjes schermen. Op maandag 30 september is de laatste bijeenkomst van de introductiecursus. De DSV is een kleine, gezellige en actieve vereniging van ongeveer 40 leden (dames en heren), waar jeugd en volwassenen deelnemen aan voornamelijk recreatieve toernooien. Jaarlijks organiseert zij het openingstoernooi voor veteranen (Ferrum Vetum) en om de paar jaar wordt een NK georganiseerd. De trainingen vinden iedere maandag plaats in ’t Haarhuus in Schalkhaar. Meer info staat op www.deventerschermvereniging.nl

Volg ‘InSchalkhaar’ ook op Facebook en Twitter en laat weten wat u van het initiatief vindt! Heeft u tips over familie, buren of dorpsgenoten met een bijzondere baan, hobby of prestaties die wel eens wat (meer) aandacht en waardering verdienen? Is u wat leuks opgevallen bij u in de wijk of op straat? Weet en laat weten wat er leeft ‘InSchalkhaar’! Mail de redactie: redactie@inschalkhaar.nl

Behalve meisjes vinden ook jongens hun weg naar het handbalveld op sportpark De Horsterhoek. Tot en met de D-jeugd wordt handbal daarom ook ‘gemengd’ gespeeld. SV Schalkhaar, afdeling Handbal, heeft op dit moment teams in alle leeftijdsklassen. Elf competitieteams worden ondersteund door een enthousiaste groep van twintig coaches en veertien trainers: oud-handballers en een groot aantal betrokken ouders. Aan de Kolkmansweg waar twee woonhuizen werden verbouwd tot een clubhuis, met boven een kantine en op de begane grond alle faciliteiten als kleedkamers, toiletten, opslagruimte, groeide de handbalvereniging vanaf de jaren ’80 gestaag. Het originele grasveld werd daar na enkele jaren vervangen door een asfaltveld met oude bushokjes als dugout! In de zaal speelden de teams in o.m. Bathmen de thuiswedstrijden. Tot in ons eigen Schalkhaar de sporthal een feit werd! Inmiddels is ‘de handbal’ samen gegaan met ‘de voetbal’ in omni vereniging SV Schalkhaar. Anno

2013 is de handbalvereniging erg blij met het huidige onderkomen en het kunstgrasveld op De Horsterhoek. Voor de zaalwedstrijden is nu dus de Schalkhaarse sporthal de thuisbasis. De jeugd speelt haar wedstrijden op zaterdag; de zondagen zijn voor de A-junioren en de dames Senioren. De dames Recreanten spelen, door de week, ’s avonds hun competitie. Naast de reguliere competities wordt er door de teams deelgenomen aan toernooien (soms met overnachting). Omdat plezier náást het sporten ook erg belangrijk is, wordt er natuurlijk aangesloten bij de

niet-sport-activiteiten die door de vereniging SV Schalkhaar worden georganiseerd. De afdeling handbal organiseert daarnaast zelf ook activiteiten, zoals een jeugdkamp of een bezoek aan een handbalinterland. Ben je geïnteresseerd om eens te komen kijken of (beter nog) enkele malen vrijblijvend mee te trainen? Vanaf oktober laten de handballers het buitengebeuren even achter zich en wordt er weer in de zaal getraind en gespeeld. Voor informatie over trainingstijden en leeftijdscategorieën kun je terecht op de website: www.svschalkhaar. nl/afdelinghandbal

Ponyinstuif Hunneruiters in herfstvakantie Vanaf oktober lest de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub (LR en PC) De Hunneruiters weer binnen in de manege. De paarden lessen op dinsdagavond in Manege Steendijk in Olst en de pony’s lessen samen met de ponyruiters van de Schalkruiters op woensdagavond in de manege van de familie Oosterwechel in Schalkhaar. In de herfstvakantie zal De Hunneruiters weer een ponyinstuif organiseren. Basisschooljeugd uit de omgeving wordt uitgenodigd om te komen kennismaken met de ponysport. Bij de vorige instuif, in juli dit jaar, werd hieraan gehoor gegeven door zo’n twintig kinderen, voornamelijk meisjes. De kinderen konden de pony’s borstelen, er mee wandelen of onder begeleiding een rondje rijden. De Hunneruiters is een club met niet eens zo heel veel leden, maar mag zich toch een zeer actieve

vereniging noemen. Elke week op dinsdag- en op woensdagavond wordt in de zomer gelest op de mooie buitenlocatie in Averlo. Daarnaast organiseert de activiteitencommissie gedurende het jaar veel activiteiten. Afgelopen zomer werden de clubkampioenschappen gehouden. Het prachtige weer en de mooie locatie zorgden ervoor dat het een zeer geslaagde dag werd. Marlee Mensink en Jan Kok mogen zich het hele jaar clubkampioen van De Hunneruiters noemen. De Hunneruiters zijn opgericht

in 1974, dat betekent dat de club volgend jaar het 40-jarige jubileum viert. In juni 2014 zal het grote feest plaats vinden. Daarnaast zullen alle activiteiten, zoals het jaarlijkse concours, de clubkampioenschappen en de Berend Albers Boerenkooltocht allemaal een feestelijk tintje krijgen. Bekijkt u ook eens de website van De Hunneruiters voor meer informatie: www.hunneruiters.nl In de zomer wordt er gelest op de mooie buitenlocatie in Averlo


S P O R T I N S C H A L K H A A R - september 2013

15

Oud papier ophalen belangrijke inkomstenbron SVS Volleybal Elke eerste zaterdag van de maand, dus ook weer op 5 oktober, wordt door een aantal leden van SVS Volleybal met behulp van inzamelauto’s van Circulus oud papier opgehaald in Schalkhaar. De opbrengst van het oude papier is een belangrijke inkomstenbron voor de club. Het is dan ook van groot belang dat u zoveel mogelijk oud papier aan de straat zet! Door de opbrengst van het oude papier kan de maandelijkse contributie worden gedrukt. De huurkosten van de sporthal aan de Garderegimentsweg en ‘t Haarhuus, alsmede de overige kosten worden betaald uit de maandelijkse contributie van de leden en enkele sponsoren. Voor de jeugd van SVS Volleybal wordt jaarlijks een zomerkamp georganiseerd. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van € 35,- per kind gevraagd. Voor de ouders waarvoor de contributie en de bijdrage voor het zomerkamp een te groot beslag leggen op het inkomen kan via de gemeente een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld voor een tegemoetkoming in deze kosten. Bestuursfuncties Momenteel zijn niet alle bestuursfuncties bij SVS Volleybal bezet. De vereniging is op zoek naar iemand voor PR- en Sponsoring en voor de

Judo supergezond voor kinderen Bij Judo Vereniging Schalkhaar wordt iedere dinsdag getraind in ‘t Haarhuus. Tussen 17.00 uur en 18.00 uur met kinderen van 5 tot en met 9 jaar. Aansluitend van 18.00 uur tot 19.00 uur met kinderen vanaf 10 jaar. Wilt u eens kijken met uw kind(eren) en proeflessen nemen? Dat kan! Kijk dan op www.judoschalkhaar.nl voor meer informatie! Judo is een heel gezonde sport voor kinderen. Al jaren adviseren artsen, pedagogen, psychologen en fysiotherapeuten om kinderen op judo te doen. Natuurlijk, met judo train je het hele lichaam en krijg je conditie. Maar ook interessant is dat kinderen goed met elkaar leren omgaan, zich leren beheersen en een goed zelfvertrouwen ontwikkelen. Judo is bij uitstek een aanvulling op fysieke en mentale opvoeding van kinderen. Judo Vereniging Schalkhaar biedt dus iedere dinsdag de mogelijkheid om hieraan te werken.

Vrijwilligers van SVS halen oud papier op voor de clubkas Activiteitencommissie. Voor de jeugd is de club nog op zoek naar enkele trainers. Ook nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Informatie over deze vacatures kunt u inwinnen bij Sander Brons, voorzitter, tel. 06-53617499. SVS Volleybal is de plaatselijke volleybalvereniging. Ze werd opgericht op 1 juni 1959. Het aantal leden bedraagt

momenteel rond de 225. De trainingen worden voornamelijk gegeven in de Sporthal aan de Garderegimentsweg 23 in Schalkhaar. Voor de jeugd worden ook trainingen gegeven in het Haarhuis, Ganzeboomsweg 5, Schalkhaar. Zowel het eerste team van dames als van de heren speelt in de eerste divisie, een mooi resultaat dus. Meer info: www.svsvolleybal.nl

Bewegen Judo is goed voor je conditie. Het is een sport die een veelzijdigheid van bewegen vraagt. Duwen, trekken, balans verstoren, zelf de balans zien te behouden, werpen, controleren, rechts en links. Naast de conditie leer je met judo veilig te vallen. Die valtechnieken zijn heel bruikbaar in het dagelijkse kinderleven, bijvoorbeeld bij het fietsen of spelen. Het mentale aspect van judo is een belangrijk voordeel ten

A-selectie SVS Gym & Jazz uitgenodigd voor Landelijke Demogyjada in schouwburg Op 5 oktober a.s. zet de A-selectie van SVS Gym & Jazz tijdens de 35e Landelijke Demogyjada in de Deventer Schouwburg een professionele theatershow neer. Door een speciale jury zijn hiervoor uit het hele land, uit circa duizend dansen, groepen met de meest bijzondere, ontroerende of mooie uitvoeringen uitgenodigd. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de schouwburg. Eens in de drie jaar verzorgt SVS een uitvoering in ‘t Haarhuus, waarin alle groepen hun talenten laten zien in verschillende dansen. De uitvoeringen zijn altijd een enorm succes en trekken vele bezoekers. Daarnaast zijn er door het jaar heen verschillende optredens, onder meer in de Deventer Schouwbrug tijdens de Deventer Dansdagen (DDD) en Deventer Open Podium (DOP). SVS Gym & Jazz is een gezellige vereniging met jazzdansgroepen voor alle leeftijden. Vanaf vier jaar kan je al meedansen in groep 1/2. De toeloop van jonge leden is zo groot, dat er voor de jongste groepen momenteel helaas een wachtlijst is. In de overige groepen is nog volop plek voor nieuwe leden. Ook in de damesgroepen. Dus kom gerust eens langs in ‘t Haarhuus, voor twee gratis proeflessen! Naast de leeftijdsgroepen, zijn er nog diverse selectiegroepen en sinds een jaar ook een talentengroep. Deze laatste groep

bestaat uit enthousiaste meisjes die een extra uur in de week trainen om zo mogelijk te kunnen doorstromen naar één van de selectiegroepen. Bij SVS is een vaste groep leidsters, die met veel enthousiasme uit elke groep het

beste naar boven weten te halen. Rida Scott is daarbij al jaren hét gezicht van de vereniging! Naast de jazzgroepen, heeft de vereniging nog één damesgymgroep. Dit is een trouwe

club dames die al sinds jaar en dag lid zijn. Voor verder informatie over de gym- en jazzvereniging kunt u terecht op de website: www. svs-gym-jazz.nl en vragen kunt u stellen via het mailadres: svs-gymjazz@live.nl

opzichte van andere sporten. Om goed te judoën moet je werken aan je discipline en concentratie. Judo draait ook om respect en beleefdheid naar elkaar en de leraar. Voor en na elke oefening buigen de judoka’s bijvoorbeeld naar elkaar. Met judo krijgt een kind meer controle over de situatie en daarmee worden stap voor stap de grenzen verlegd. Dat resulteert in meer zelfvertrouwen, zelfbeheersing en doorzettingsvermogen. Tot snel op judo!

Trimclub voor gezond bewegen Gezellig, ontspannend en gezond bewegen. Al ruim veertig jaar is er in Schalkhaar op zaterdagochtend een trimclub, die bovendien op woensdag zaalvoetbal speelt in ’t Haarhuus. Enthousiast wordt er tegen het balletje getrapt door de ‘jongens’, waarvan de meeste inmiddels 50+ zijn. Een aantal van de deelnemers sport op deze manier al veertig jaar en zij zijn zeker nog niet van plan om de sportschoenen aan de wilgen te hangen! Meerdere leden doen aan beide activiteiten mee. Op zaterdagochtend wordt er getrimd/gevoetbald van 9.00 uur tot 10.00 uur en op woensdagen wordt er gesport van 17.30 uur tot 18.30 uur. De contributie bedraagt momenteel 90 euro per jaar/ seizoen. Dit voetbalgebeuren staat al jaren onder leiding van ‘good old’ Joska Donders, voormalig leerkracht van de plaatselijke Nicolaasbasisschool. Zin gekregen om mee te doen en wil je hier meer van weten? Neem dan contact op met Joska Donders, Alferdinkweg 21, 7433 BA Schalkhaar, telefoon 0570622579 en e-mail: jadonders@concepts.nl.


16

september 2013

Verhalen over

zorg dichtbij Een keer per week krijg ik van Carinova Thuisbegeleiding. Daar ben ik erg blij mee. Ze zijn ‘zorgzaam streng’ voor mij. Dat zorgt voor meer structuur en continuïteit in ons gezin met mijn 14-jarige zoon. Ik heb fibromyalgie (pijn, stijfheid en vermoeidheid) en sociaal-emotionele problemen zoals ADHD. Ik kan ook moeilijk dingen weggooien. De thuisbegeleidster van Carinova helpt me dan. Zo lukt het om onze huishouding een beetje in het gareel te houden. Gelukkig helpen mijn vriendinnen mij ook goed. Met al die mensen dichtbij redden we ons prima.

Mevrouw S. de K. te Deventer

b Vertrouwd dichtbij

www.carinova.nl/dichtbij

- IN SCHALKHAAR


S P O R T I N S C H A L K H A A R - september 2013

17

Maatschappelijke functie en bewaken Nieuw terrein LOAAH biedt clubcultuur centraal bij SV Schalkhaar uitdagende mogelijkheden Het bewaken van evenwicht tussen het doorvoeren van vernieuwingen en het bewaken van de clubcultuur is dit seizoen een belangrijke uitdaging voor het bestuur van SV Schalkhaar, afdeling Voetbal. Als motto voor de komende jaren kiest het bestuur voor de volgende missie: ‘SV Schalkhaar is een trotse en gezonde sportvereniging waar de maatschappelijke functie centraal staat en waar plezier en veiligheid leidend is’, vertelt voorzitter Ron Sotthewes. ‘We willen

ons als vereniging blijven ontwikkelen en oog hebben voor belangrijke sociale en menselijke waarden in het leven.’ SV Schalkhaar is met ongeveer 1400 leden één van de grootste sportverenigingen van de regio en speelt na promotie van het eerste voetbalelftal in

de tweede klasse en de dames van de afdeling Handbal werden in 2013 kampioen. Naast deze twee sporten wordt er ook biljart en jeu de boules gespeeld. Tevens is SV Schalkhaar de thuisbasis van SportBSO4Kids. Voor meer informatie: www.svschalkhaar.nl

Tennissen bij TC Park Braband nu ook in winterperiode mogelijk SCHALKHAAR - Op zondag 6 oktober 2013 organiseert het dinsdagdamesteam van TC Park Braband op het prachtige tennispark in de bossen van Schalkhaar het Eikeltjestoernooi. Dit slottoernooi, bestaande uit diverse potjes tennis, maar ook met een hapje, een drankje, een prijsvraag en een prijsuitreiking, begint om 13.00 uur met koffie of thee met iets lekkers en wordt rond 17.00 uur afgesloten.

Afgelopen maand is de bouw van het nieuwe clubhuis van LOAAH Scouting aan de Grondhuisweg in het buitengebied van Schalkhaar gestart. Het bestemmingsplan is aangepast om de bouw mogelijk te maken. De kabels en leidingen zitten al in de weg, een nieuwe verharding is aangelegd en ook is het gebouw geplaatst. Bouwbedrijf Haafkes-Veldwachter heeft daarvoor de fundering gemaakt. Inmiddels zijn ook alle units geplaatst. Deze units vormen de ruwbouw, maar worden wel gebruiksklaar gemaakt, zodat de scouting bij nat weer ook binnenopkomsten kan houden. Ondertussen wordt nog hard naar de laatste financiële middelen gezocht voor de afbouw van het nieuwe onderkomen. Zodra er geld is, wordt ook de kap op het gebouw geplaatst en wordt de buitenbetimmering aangebracht. De verwachting is dat de komende winter voor het eerst opkomsten op het nieuwe eigen terrein van LOAAH kunnen worden gehouden.

Onlangs heeft TC Park Braband het park grondig gerenoveerd en vernieuwd, waardoor het mogelijk is om ook in de winter te spelen. Met drie all-weather tennisbanen kan er nu ook in de winter naar hartenlust worden getennist. Eerst buiten in de kou een balletje slaan, om vervolgens

in het clubhuis bij de openhaard een drankje te doen! Wie wil dat nou niet?! Voor deze winter heeft de Schalkhaarse tennisclub een speciale aanbieding: tennis twee (winter)maanden gratis! Je wordt per 1 november 2013 lid tot en met 31 december 2014, voor

maar 150,- euro ( excl. vrijwilligersbijdrage). In de wintermaanden organiseert TC Park Braband, behalve het Eikeltjestoernooi nog twee dagtoernooien: het Sneeuwballentoernooi en het Nieuwsjaarborrel + Oliebollentoernooi. Kijk voor meer informatie op de website

www.tcparkbraband. nl. Aanmelden voor het Eikeltjestoernooi kan nog tot 3 oktober 2013 via het inschrijfformulier op het publicatiebord in het clubhuis in Park Braband of via e-mail: ischroer@gmail.com. Doe mee, geef je op en sla je slag op dit gezellige slottoernooi van TC Park Braband!

Omdat de impact van de bouw op het terrein goed merkbaar is, heeft de scoutingvereniging afgelopen periode een aantal opkomsten elders gehouden. Het nieuwe terrein aan de Grondhuisweg is ongeveer 1500 vierkante meter groot. Aan de ene zijde ligt een bosperceel, aan de andere zijde een uitgestrekt weidelandschap. Vlakbij ligt de Zandwetering, een natuurlijke watergang met een hoge natuurwaarde. In het directe zicht staan geen andere gebouwen, waardoor ongehinderd activiteiten kunnen plaatsvinden. Op het terrein komt parkeerruimte voor 17 auto’s en vele fietsen. Voor een goede inpassing in de omgeving wordt de inrichting van het terrein bewust sober gehouden. Tussen de parkeerplaats en het gebouw wordt wel een goede en vlakke verharding aangelegd, zodat het gebouw goed toegankelijk is voor minder validen. Voor het gebouw komt een verhard plein met een vlaggenmast. Verder is er veel speelruimte (gras) en een vuurplaats. Door de natuurlijke omgeving te respecteren, biedt het terrein veel uitdagende gebruiksmogelijkheden voor LOAAH. bron: www.loaah.nl

Al vijf jaar KiXxx in Schalkhaar! Elk jaar als de scholen weer beginnen, is het ook de hoogste tijd om weer van start te gaan met KiXxx. KiXxx is al vijf jaar het goed lopende jeugdwerk voor de basisscholen in ons dorp en wordt door uitsluitend vrijwilligers georganiseerd. Op dit moment is de organisatie in handen van Jildou vd Waal, Erika Kranenburg, Jonike te Winkel en Caroline Steringa. Bijna elke maand is er een activiteit! Op vrijdag 13 september is KiXxx gestart met de eerste activiteit van dit jaar: de mysterietocht. De kids moesten ‘Het mysterie van de verdwenen DJ’ oplossen. Vanuit de B&B ‘De Timmer’ in Diepenveen zijn ze in kleine groepen, onder begeleiding, het bos ingegaan op zoek naar aanwijzingen om zo het mysterie op te lossen…. Er is goed gezocht en flink gegild en de DJ is gevonden, zodat we binnenkort ook weer met de disco’s kunnen beginnen! Vanaf oktober gaan, zoals in voorgaande jaren,

ongeveer 250 kids de kelder van De Lindeboom bezetten voor de disco. De disco’s worden gehouden op elke 2e vrijdag van de maand (m.u.v. december, januari en mei). De kosten van deelname zijn zoals bij alle KiXxx activiteiten € 2,50. De kids krijgen hiervoor twee muntjes om wat lekkers en wat drinken te halen. De disco’s beloven weer super feestjes te worden! De disco’s zijn op leeftijd ingedeeld: KiXxx jr. groep 3 t/m 5 van 18.00 tot 19.30 uur en KiXxx groep 6 t/m 8 van 19.45 tot 21.30 uur.

Op 13 juni 2014 sluiten we het seizoen af met de traditionele zeskamp. Om deze activiteiten mogelijk te maken heeft KiXxx de hulp nodig van veel vrijwilligers. Dus ouders, opa’s en oma’s, ooms en tante’s meld je aan als begeleider via kiXxx4fun@ gmail.com. Ook is KiXxx te volgen via Facebook: KiXxx Schalkcity. KiXxx wordt onder de vlag van Raster georganiseerd door vrijwilligers, die er elke keer een fantastisch feest van maken voor en met de kids. Genoeg te doen dit jaar!


18

september 2013

- IN SCHALKHAAR

voor‘t mooiste bloemetje InSchalkhaar

t

Via onze vernieuwde webshop www.bloemgroen.nl. kunt u ook online bloemen bestellen!

Schoonheidssalon Wil de Vries Schoonheidsbehandelingen Make-up en Manicure Huidadvies Massages Moderne ontharingstechniek Verkoop van Make-up artikelen en verzorgingsprodukten van het merk

r

Oerdijk 36 | 7433 AB | Schalkhaar 0570- 620553 | 06-21833576 info@bloemgroen.nl | www.bloemgroen.nl

Bent u het ook zat om zelf uw administratie te doen?

Actie

Gehele maand oktober 2013: 10% korting op alle behandelingen en verkoop Oerdijk 13 - 7433 AE Schalkhaar - tel. 0570-629079 E-mail: Headlineswildevries@Gmail.com

e

Vindt u de financiële administratie lastig en slokt het veel van uw tijd op? Is het daarom niet rendabeler om uw administratie uit handen te geven en uw geld te verdienen met datgene waarin ú gespecialiseerd bent? Wij zijn u graag van dienst! Wij kunnen uw volledige administratie verzorgen. Doet u dit liever zelf, dan kunnen wij u helpen met het goed opzetten van uw administratie. Veel is bespreekbaar, ook het verzorgen van uw administratie bij u aan huis!

Wilt u weten wat Ruitenbeek Administratief voor u kan betekenen? Stuur dan een mailtje naar info@ruitenbeekadministratief.nl of bel 0570-676066 voor een vrijblijvende kennismaking.

...een heldere kijk op úw financiën Jacqueline Bruggeman-Ruitenbeek De Haarmansenk 12, 7433 HE Schalkhaar - T 0570-676066 - M 06-22551309 info@ruitenbeekadministratief.nl - www.RuitenbeekADMINISTRATIEF.nl

s u Welke activiteiten zijn er in Schalkhaar?

Hoe vind ik hulp thuis?

Huurtoeslag. Hoe regel ik dat?

Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u terecht in de

www.wijkwinkeldeventer.nl email: wijkwinkel@obdeventer.nl – telefoon: (0570) 67 57 00

• • • • • • • •

SCHALKHAAR

Verkoop van computers, laptops en randapparatuur Computerreparaties Persoonlijk advies en oplossingen voor al uw computervraagstukken Begeleiding bij computer gebruik Installatie van hardware/software Service aan huis Goede prijs- / kwaliteitsverhouding Aansluiten van computer, televisie en telefoon op uw glasvezelmodem / kabelmodem voor meer informatie: Jurgen te Kampe De Ganzeboom 218 7433 GC Schalkhaar Tel.: 06 - 21975286 www.pc-consoleservice.nl E-mail: info@pc-consoleservice.nl


I N S C H A L K H A A R - september 2013

19

Fietsroute langs Sallands Erfgoed Linde, Averlo en Frieswijk

Stichting Sallands Erfgoed heeft acht fietsroutes samengesteld langs een grote variatie aan boerderijen, waaronder een route door Linde, Averlo en Frieswijk. Stichting Sallands Erfgoed hoopt met de routes te laten zien wat Salland zo mooi maakt: een afwisselend landschap met daarin prachtige karakteristieke boerderijen. De stichting probeert het bewustzijn van de waarde van dit eeuwenoude erfgoed te versterken. De acht routes zijn met kaartjes en een routebeschrijving in een boekje opgenomen. Ook is per route een tiental boerderijen uitgelicht. De routes maken duidelijk dat er veel verschillende type boerderijen zijn, afhankelijk van de periode waarin ze gebouwd zijn. Veranderingen in landbouwmethodes en de overgang van akkerbouw naar veeteelt leidde tot nieuwe soorten bebouwing. De regionale verschillen zijn vrij klein. De route door Linde,

Averlo en Frieswijk gaan langs oude erven en katersteden, krukhuisboerderijen, dwarshuisboerderijen, ontginningsboerderijen, landgoedboerderijen en wederopbouwboerderijen. Maar ook de moderne stallen ontbreken niet in de fietsroute. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan bijgebouwen, zoals de kokhuisjes, karnhuizen,

hooibergen, kippenhokken en kapschuren. Hier en daar is nog een traditionele moestuin voor de boerderij te vinden. Kortom, er is veel te zien en te ontdekken tijdens een fietstocht langs boerenerven. De route rond Schalkhaar gaat via de Baarlerhoek naar Linde en vervolgens via Averlo naar Frieswijk. De fietsroutes zijn te downloaden via de website van de Stichting

Sallands Erfgoed: www. stichtingsallandserfgoed.nl Verder presenteert de stichting in november een boek over Sallandse boerderijen. Het wordt een moderne uitgave, met pakkende teksten en veel historisch beeldmateriaal en actuele foto’s. Door het verhaal van mens, dier en gebouw te vervlechten, komt de eigenheid van de Sallandse boerderij

optimaal tot uiting. Naast de hoofdgebouwen is er ruimschoots aandacht voor de bijgebouwen van de oorspronkelijk gemengde boerenbedrijven. Interviews met boerderijbewoners geven het boek een persoonlijke tint. Tot 1 november is dit boek met korting te bestellen via de website.

Goede ideeën welkom bij Platform Schalkhaar Het Platform Schalkhaar kan natuurlijk niet ontbreken in deze nieuwe krant. Het Platform heeft tot doel de leefbaarheid van het dorp Schalkhaar te behouden en te vergroten. Alle zaken die het leef- en woonplezier beïnvloeden, hebben de aandacht van Platform Schalkhaar. Het Platform behartigt de belangen van alle inwoners. In conflicten wordt geen partij gekozen, maar wel het proces bewaakt en bemiddelt. Daarnaast zijn werkgroepen actief. Continu of ad-hoc. Met trots mag Platform Schalkhaar stellen dat het een gewaardeerd centraal aanspreekpunt is voor dorpsbewoners, de politiek en gemeenteambtenaren. Voorbeelden van het werk uit het verleden en heden zijn:

•B  emiddeling in een conflict tussen het Asielzoekers Centrum en de bewoners van de wijk Westenberg. •W  ijziging van het plan bij verkoop voormalig gemeentehuis Diepenveen in Schalkhaar. Hierdoor is grootschalige bebouwing niet mogelijk. •B  eïnvloeding binnen de besluitvorming van visieplannen dorp Schalkhaar

• Ontsluiting nieuwe wijk de Wijtenhorst aan de Nico Bolkesteinlaan • Beïnvloeding besluitvorming wegennet nieuwe wijken. • Actieve rol bij de besluitvorming voorzieningen dorp • Masterplan Rielerenk Wij zitten aan tafel bij de vorming van visies die de belangen van ons dorp raken. Op dit moment bestaat het Platform uit acht personen, zes mannen en twee vrouwen. En als onderdeel van het Platform is er ook nog de werkgroep Rielerenk, die zich bezig houdt met de uitwerking van de visie die is vastgelegd in het masterplan voor onze mooie Rielerenk

en het gebied rond de Douwelerkolk. Voelt u zich ook betrokken bij Schalkhaar, vindt u het leuk actief te zijn op een bepaald terrein o.a. verkeer en veiligheid, de natuur rondom Schalkhaar, de voorzieningen in Schalkhaar, dan kunt u altijd eens langskomen als het Platform vergadert . Wie weet, wordt u wel lid van het Platform. Juist nu in Schalkhaar nieuwe inwoners, vanwege de nieuwbouw, hun weg zoeken in ons dorp, kan het Platform, zo nodig, aanwezig zijn. Goede ideeën zijn ook altijd welkom. Binnenkort plant het Platform de

jaarvergadering. Deze vergadering wordt vermeld in het bulletin Platform Schalkhaar, het bulletin zal u vooraf aan de vergadering ontvangen. Hierin staat dan de relevante informatie betreffende ons dorp. U kunt Platform Schalkhaar volgen via onze site www. platformschalkhaar. nl. U kunt ook via de site contact met ons opnemen, natuurlijk kunt u ook bellen naar secretaris George Gols, telefoonnummer: 0570654029. Uw steun voor het werk kunt u op verschillende manieren doen. Zelf actief of door donatie, zodat het Platform zijn werk kan blijven doen en het bulletin kan blijven maken.

Mooie opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding Collectanten hebben deze maand in Schalkhaar, Averlo en Frieswijk een totaalbedrag van € 2947,56 opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. ‘Ik wil de inwoners van ons dorp en het buitengebied, namens KWF, enorm bedanken voor hun bijdrage en de collectanten voor hun inzet’, laat Meriam van Schuilenburg, coördinator van de KWF-collecte weten. De collecte wordt elk jaar in de eerste week van september gehouden. In Schalkhaar, Averlo en Frieswijk zijn ruim 40 collectanten huis aan huis op pad geweest voor KWF Kankerbestrijding. ‘Ook staan er in enkele winkels in het dorp het hele jaar door collectebussen’, zegt Van Schuilenburg. Voor de buitenwijken kan de coördinator voor volgend jaar nog nieuwe collectanten gebruiken. Het gaat dan om de Avegoorsedijk, Kranekampsweg, Hunneweg, een klein stukje van de Raalterweg, de Spanjaardsdijk en Kanaaldijk West. De opbrengst van de collecte van KWF Kankerbestrijding wordt voor 80% aangewend voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen. De rest wordt benut voor voorlichting en patiëntenbegeleiding.

5 euro per persoon

EIKELTJESTOERNOOI

Zondag 6 oktober 2013 van 13.00 tot 17.00 uur Ontvangst met koffie of thee met iets lekkers. Diverse potjes tennis, drankjes, hapjes, een prijsvraag en een prijsuitreiking. Aanmelden vóór 3 oktober via het inschrijfformulier op het publicatiebord in het clubhuis of via email: ischroer@gmail.com Doe mee, geef je op en sla je slag op dit slottoernooi van Park Braband! Organisatie: het dinsdag-dames-team: Ineke, Marion, Joke, Marijke, Frieda, Reina en Ans.

www.tcparkbraband.nl


OMSLAG september 2011:Opmaak 1

18-11-2011

10:05

Pagina 4

20

september 2013

- IN SCHALKHAAR

a

* * * * * * * l n . s ui

e: t i s b e w e d vernieuw

h g r e b . w w * * w * ****

Ruime parkeergelegenheid via ingang Oerdijk 21a Vrijdagavond: koopavond

SINDS 1909

9

Pastoorsdijk 24 - Schalkhaar - T.: 0570 - 622 737

InSchalkhaar 1  

Het huis-aan-huisblad voor Schalkhaar, Averlo en Frieswijk

InSchalkhaar 1  

Het huis-aan-huisblad voor Schalkhaar, Averlo en Frieswijk

Advertisement