Page 1

Cronica de la sortida Quan vam arribar a l'agencia catalana del consum responsble vam anar tots a una sala on ens van preguntar que si sabiem que era el consum i despres el que haviem consumit durant el dia , després ens van separar en tres grups per fer tres tallers diferents a l'hora. Nosaltres vam començar fent el taller de xocolata i ens van preguntar que era per nosaltres la xocolata. Els meus companys deien de tot: que era amarga, que era dolça,dolenta i bona per la salut.Seguidament ens va donar unes catres amb les quals teniam que dir el tan per cent de diners que es mereixien i els que els hi tocava.Aquests gruops eren els camperols,els transportistes,els intermediaris i la fabrica.Vem estar una estona discotint i vem arribar a la conclusió de que encara que no fos així a la realitat de que es mereixen més diners els camperols. Vem acabar el taller i vem anar a un altre taller que anava sobre el consum d'aigua,quan vem arribar ens vem trobar uns quants cartellets on hi havien unes fotografies de ampolles de diferents tipus enganxades a la paret,ens van dir q agafesim un cadascú. Quan els vem agafar ens van preguntar perqué haviem agafat aquella ampolla, la gent contestava: perqué era la primera que s'havien trobat, per la forma que tenia,per la marca o per la mida. Després ens van dividir per grups i ens van donar a cada grup un full on hi teniem que apuntar d'on provenia l'aigua, hi ha on l'enviaven, també tenien que apuntar com era l'ampolla, si de vidre o de plàstic i per ultim els litres, mitjançant amb una ruleta. Amb les respostes que ens van donar, i vam jugar al twister. Per acabar vam fer l'últim taller que anava sobre les regles del consum.Aquest taller va ser el més curt, ja que faltava poc perqué arribés el bus. Ens va preguntar que era per nosaltres els drets i els deures, i vam respondre que els drets eren treballs obligatoris i els deures eren opcionals.Per finalitzar ens van donar uns cartellets ens els cuals hi havian situacions de drets o deures i els teniem que relacionar. Com a conclució hem aprés moltes coses sobre el consum en la agencia catallana del consum i a la vegada ens em divertit molt.

Eco-friendly alternatives for things you


use every day 1. Reusable grocery bags Each year, we use an estimated 500 billion to 1 trillion plastic bags, which causes a lot of avoidable waste. Using reusable grocery bags is a simple way to cut down on the habit without missing out on convenience. Some grocery stores even offer incentives for people who bring their own bags.

2. Rechargeable batteries Batteries are made up of a variety of chemicals, some of which are extremely toxic and can cause soil and water pollution. Most of us know batteries aren't a great thing to throw into landfills, and rechargeable ones solve that problem while saving you money and space. If you need to check how to dispose of electronics you no longer need, check out this list of stores with incentives for recycling/can better dispose of electronics than most people.

3. A great reusable water bottle Even though recycling programs exist, 91% of the water bottles we use every year wind up in a landfill. And we use about a million per minute. Grab a cool water bottle you'll enjoy using and skip the plastic disposable bottles.

4. A programmable thermostat that lets you know if you're saving energy Programmable thermostats can save up to $150 a year in energy costs when used properly. Not only does Nest's thermostat work with Amazon Alexa voice control, but it's also the first one to earn an Energy Star. Since your thermostat supposedly controls half your energy bill (more than appliances or electronics), it's a great place to focus your attention if you want to cut down on use and costs. Using the Nest app (yes, there's an app), you can view how much energy you use and why, so you can make the right decisions for you using your own energy history. Plus, since most of us are busy and potentially beginners with this, Nest will display a leaf when you choose a temperature that saves energy.


¿Cómo funciona una planta depuradora de aguas? El camino que siguen las aguas residuales domésticas. En resumen, las tuberías de las ciudades se encargan de conducir las aguas residuales de calles, hogares, industrias y comercios para confluirla en un mismo punto y tratarla. El objetivo de este tratamiento es minimizar el impacto medioambiental, mantener la higiene en las calles y re aprovechar el máximo de agua posible. Hoy os contamos cómo funciona una planta depuradora de aguas residuales de una forma sencilla.

Inicio del camino El agua pluvial se recoge a través de sumideros e imbornales, que junto con la suciedad de las calles, se filtra a través de estos hacia las tuberías. Por otro lado, a nivel doméstico, encontramos las arquetas. Estos tanques o depósitos son los encargados de almacenar y distribuir el agua residual que viene de todos los desagües y sistemas sanitarios domésticos. Dependiendo del tipo de red de drenaje del cual dispone cada municipio, se transportan estas aguas residuales conjuntamente o por separado. Esto permite darle un tratamiento distinto, ya que las aguas domésticas tienen una mayor carga contaminante. Ya en la planta depuradora Una estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), trata las aguas residuales con el objetivo de reutilizar y verter la parte sobrante a la naturaleza minimizando el impacto negativo.

Tratamientos convencionales Pretratamiento y tratamiento Primario En esta primera fase se trata de eliminar aquellos objetos de mayor tamaño, arenas y otros sedimentos. De esta forma se consigue un fluido homogéneo que podrá tratarse de forma biológica.


Decantación primaria En esta parte del proceso se deja el agua reposar de forma que la mayor parte de sedimentos se depositan en el fondo y en la superficie. Se favorece a través de tratamientos físico- químicos que actúan como floculantes. Estos ayudan a separar las partículas. De esta forma se retiran nutrientes como el nitrógeno o el fosforo. Tratamiento biológico Se hace un tratamiento a través de una serie de microorganismos y bacterias que degradan la materia orgánica. Uno de los más comunes es el tratamiento a través de fangos biológicos. Posteriormente también se tratan para eliminar su carga contaminante o generar energía a través de la combustión. Decantación secundaria Se separa el fango del agua depurada. Después de esta fase el agua puede verterse al mar o pasar a un tercer tratamiento. Tratamiento terciario Estos se aplican con la finalidad de higienizar (eliminando microorganismos) y poder reutilizarla. Se utilizan tratamientos distintos en función del uso que vaya a darse a esa agua reutilizada. El objetivo principal en esta fase es el de higienizar el agua, eliminando virus y gérmenes en el agua. Se puede realizar a través de la cloración o la aplicación de rayos UV, entre otros tratamientos químicos.

FABRICAR PAPER RECICLAT ÉS MOLT MILLOR AMBIENTALMENT

El procés paperer té essencialment dues etapes: primer cal obtenir pasta paperera, ja sigui a partir de fusta o de paper recuperat, i després transformar la pasta en paper.

L'etapa que té més pes en l'impacte ambiental de la fabricació de paper és l’obtenció de la pasta, i, tal com podem veure a la taula següent, aquest impacte és molt inferior en el cas de la pasta reciclada, fins i tot si es compara amb l'impacte de fer pasta verge fent servir les millors tècniques disponibles. Per fer pasta reciclada el paper recuperat es banya en aigua perquè les fibres s'ablaneixin, després se separen mecànicament les impureses com grapes o plàstics i, excepte en el cas del paper destinat a fer cartró o embalatges no blancs, es destinta químicament. Opcionalment es pot blanquejar. Per fer pasta química a partir de fusta es couen en un digestor les estelles de fusta juntament amb un licor químic, a força temperatura, per separar la lignina de les fibres de cel·lulosa. Es pot veure que obtenir pasta química és tècnica i energèticament més


costós. En ambdós casos hi ha un consum d’energia important per assecar la pasta.

Pel que fa a la fabricació de paper a partir de la pasta, l'impacte és molt menor, i similar en ambdós tipus de paper.

IMPACTES AMBIENTALS DE LA PASTA QUÍMICA I LA RECICLADA

Emissions a l'aire

Emissions a l'aigua Residus de matèria orgànica: causen manca d’oxigen en les aigües residuals.

Diòxid de sofre, òxid de nitrogen i partícules. El diòxid de sofre és el Pasta causant principal de la química pluja àcida, ja que un cop a (per fer l’atmosfera es transforma Sòlids en suspensió: paper en àcid sulfúric. empobreixen la qualitat de verge) l'aigua.

Residus sòlids

Es generen residus llenyosos que es poden utilitzar Entre 14 i com a 20 GJ per combustible en tona la pròpia fàbrica per a generar energia

Nitrogen i fòsfor: causen un excés de nutrients als ecosistemes aquàtics CO . No tenim dades Matèria orgànica: entre 4 i Impureses del 2 7 vegades menys que la paper recuperat comparatives, però com (grapes, que el consum d’energia és pasta química. plàstics), poc Pasta molt inferior i el processat reaprofitables reciclad més senzill, n’ha d'emetre a bastant menys Sòlids en suspensió: 6 vegades menys. CO

Consum d'energia

Consum d'aigua

Entre 30 i 3 50 m per tona

2

Entre 4 i 6'5 Entre 8 i GJ per tona 3 15 m per (entre 2 i 5 tona vegades (entre 2 i 6 menys) vegades menys)

Nitrogen i fòsfor: la meitat

Agenda Cultural Barcelona Juny 2017 +++ 14 de juny -> Kill frenzy (festial que comença a les 19:00h on hi actuen diversos DJ’s) (19:00h) (Barcelona).

+++++ 15 de juny -> Ludovico Einaudi (Ludovico Einaudi és un compositor i pianista modern que destaca pel desenvolupament de frases melodioses a les seves composicions per a piano.) (Barcelona).

+++ 15 de juny -> LOS TRES TENORES (Inspirat pel famós concert "Els Tres Tenors" de


Josep Carreras, Plácido Domingo i Luciano Pavarotti, Opera e Lirica presenta un concert extraordinari al Palau de la Música Catalana de Barcelona.) (19:00h) (Teatre Polioroma).

+++ 16 de juny -> DJ Shadow (festival en que tenim a dj shadow animan la festa, un dels millors DJ) (Advances music S.I) (14:00h).

++ 17 de juny -> SOHN (fira Barcelona Montjuïc). +++++ 17 de juny -> Barcelona 4 guitars (gran concert) (palau de la musica) (21:00). ++++ 18 de juny -> Belle & Sebastian (Festival jardins del pedralves) (19:00h). ++++ 20 de juny -> Vintage Trouble (El quartet californià causa furor des que apareguessin en el famós late night show de David Letterman) (Sala Apolo) (20:30h)

+++++ 21 de juny -> Brian Cross (DJ, productor musical i un empresari, Brian Cross està sempre present en els festivals més importants de música electrònica del món, com Tomorrowland, Barcelona Beach Festival i Sunburn GOA) (Barcelona) (19:00h).

+++ 21 de juny -> Touché amoré (Concierto en Razzmatazz) (19:00h) +++++ 21 de juny -> Jeremy lyons (Torna el mite, torna la llegenda d'un dels grups de culte del rock alternatiu dels noranta) (jamboree)

WORDSEARCH IN ENGLISH

PASATEMPS EN ANGLÈS


PASATEMPS EN ANGLES RESOLT


ENQUESTES

1. Quanta estona trigues a dutxarte? a)05-15min b)15-25 c)25-35


2. Quants llitres d'aigua acostumes beure en tot el dia? a 1/2 litre b 1 - 2 litres c 3 o mes litres

3. Acostumes a rentar els plats a ma o amb el renta-baixelles? a ma b renta-baixelles


4. Compres ampolles d'aigua o utilitzes osmosis? a ampolles b osmosis


5. Quants cops a la setmana utilitzes a la setmana? a entre 2/3 b entre 3/4 c mes de 5

6. Quant et banyes omples la banyera fins dalt? a si b no c em dutxo


7. Acostumas a omplir la piscina tots els estius a si b no c no tinc piscina

8. Creus que es necessari dutxar-se cada dia, o es malgastar aigua? a es necesssari b malgastar aigua


9. Quanta creus que gastas d'aigua al dia? a 80 i 100 l b 100 i 140 l c 140-180 l

Editori al La nostre idea principal es a favor del reciclatge que implica el processament de materials utilitzats perquè puguin ser productes nous per evitar malbaratament de materials potencialment útils, per reduir el consum de primeres matèries fresques, per reduir ús d'energia, per reduir contaminació atmosfèrica (de la incineració) i contaminació de l'aigua (de l'abocament) reduint la necessitat de disposició del rebuig "convencional", i per abaixar emissions de gas hivernacle en comparació amb la producció. En conseqüències és més car, a Catalunya el cost de recollida i tractament per tona de rebuig que va a l’abocador varia dependent de les fonts consultades, però va des dels 90€/t a Barcelona, fins a valors més elevats d’uns 117,6€/t. Si cada cop generem més residus, els dipòsits controlats tenen una capacitat determinada, la incineració també provoca importants impactes i ningú no vol ni abocadors ni incineradores a prop de casa. L’objectiu és aconseguir que del tota de residus generats el percentatge que es pugi recuperar no s’hagi de posar o incinerar sigui el major possible. La producció de mercaderies i productes, que fan créixer el consum i com a conseqüència l’augment de residus de diversos tipus, ha obligat a societats modernes a desenvolupar diferents mètodes de tractament d’aquests residus, amb el que l’aplicació del reciclatge troba prou justificació per a posar-se en pràctica. A Catalunya al 2012 es van reciclar el 82,7% dels envasos domèstics, és a dir 224.500 tones d’envasos, una xifra superior a la mitjana de l’estat espanyol (70,3%) segons l’entitat gestora ecoemb.


Las compras , ventajas y desventajas Hoy en dia las compras por internet nos facilitan las compras pero a la vez, también tiene desventajas.

Ventajas: La disponibilidad ya que se puede comprar a la hora que quieras y los días que quieras ya que no hay horarios flexibles. La rapidez también es una gran ventaja ya que se realiza sin mayor demora o tramitaciones lentas. También hay muchas más ofertas en internet que en la tienda del pueblo o del barrio. Hay una gran variedad de productos a elegir para tu compra. Desventajas: El problema mas frecuente són los problemas de envío que suelen llegar muy retrasados o no se llegan a enviar. También una desventaja que da desconfianza es que el producto no se puede ver ni tocar antes de comprarlo. Los pagos con tarjeta de crédito: es necesario una tarjeta de crédito, genera desconfianza a muchos usuarios ya que temen que al proporcionar sus datos bancarios en la web, ser víctimas de robo o estafa. También la desconfianza influye a la hora de ser estafado o engañado.

Comprar o llogar? El lloguer és una opció cada vegada més extesa, però les condicions actuals per comprar un pis són les més favorables dels últims anys. És per això que algunes persones que estan de lloguer es plantegen ara fer l'esforç de comprar una vivenda. Davant la decisió de comprar o llogar, la primera premissa a tenir a compte es la situacio personal. En canvi, si la nostra intenció del futur és mantenir una estabilitat o vocació de permanència en l’ordre laboral i del lloc de residència, paga la pena buscar i invertir en una habitatge que satisfaci les nostres necessitats i on ens sentim a gust. L’altre aspecte personal important a considerar és l’economic. Si bé, com més endavant comentarem, les condicions de finançament actualment són molt favorables, cal disposar d’uns mínims estalvis per poder afrontar la despesa inicial que segurament no entrarà en el préstec hipotecari, com és el cas dels impostos i despeses notarials i registrals derivades de la compra i el pagament d’una entrada del preu de l’habitatge. El més habitual és que el préstec cobreixi al voltant del 80% del preu, tot i que algunes entitats bancàries permeten arribar a un nivell més alt de finançament. Els tres motius principals que ens fan arribar a aquesta conclusió són: la major facilitat per accedir al finançament, els interessos a uns tipus mínims, i l’inici de l’increment dels preus de l’habitatge. Cal també llegir la lletra petita de les ofertes hipotecàries, perque aquestes condicions especials normalment van vinculades a altres contraprestacions a favor del banc, com són domiciliar la nòmina, el rebuts de serveis, l’assegurança, etc.

En conclusió, si disposem d’uns mínims estalvis que permetin assumir el cost inicial que representa la compra, actualment la quota de l’hipoteca a un interès fix (no hi haurà sorpreses de futur) ens resultarà igual o inferior al cost del preu del lloguer. Una vegada ens hem decidit per la compra, el pas següent es trobar aquella vivenda que encaixi amb els nostres necessitats i ens faci sentir-nos a gust en el nostre espai vital.

Ts3 pol  
Ts3 pol  
Advertisement