Page 1


EDITORIAL CARRETERES DE PLÀSTIC: ÉS POSSIBLE? Totes les carreteres que

plàstic seran més durado-

veiem estan fetes d’asfalt

res que les tradicionals, i

però, és possible fer-les

quan s’acabi el seu cicle

d’un material que genera

de vida, el material del

un problema un gra pro-

qual estan fetes (plàstic)

Agenda cultural

blema pel medi ambient,

es podrà tornar a reciclar.

Articles:

el plàstic?

Si compleix tots els requi-

La construcció de carrete-

sits de l’asfalt tradicional,

res de plàstic consisteix

podria ajudar a resoldre

en fabricar mòduls lleu-

molts dels problemes de

gers a partir del reciclatge

contaminació i a desenvo-

de residus plàstics.

lupar ciutats més respon-

Crònica

sables amb el medi ambi-

Enquesta

El plàstic és un material més sostenible i amb una

ent.

vida més llarga que l’as-

Amb aquesta idea, es po-

falt, així les carreteres de

dria intentar contaminar el

ÍNDEX Editorial

Català

Castellà

English

Alphabet soup


AGENDA CULTURAL CORBERA DE LLOBREGAT

Parc agrari del consorci de turisme

Mercanviem Mercat de Corbera de Llobregat

on

BARCELONA

s’intercanvien

productes de segona mà!

SANT BOI Fira BioCultura Diverses activitats com conferènci-

Una exposició del món agrari a les

es, tallers, pic-nics, presentacions,

terres de la parla catalana. Oberta

concerts etc. Anima’t a vindre!

tot l’any! Tallers sobre el consum Tallers familiars amb propostes relacionades amb el consum responsable, la diversitat, l’ecodiseny, el reciclatge i la sostenibilitat ambiental. Programa de dinamització del punt verd Programa per fomentar la cultura de la reutilització i la gestió dels residus Taller: Pantalles de colors Manualitats amb materials d’uns sol ús. Dia Mundial del Medi ambient Informació sobre temes del medi ambient i punt

de recollida d’ali-

ments per a les famílies necessitades! Dia mundial de l’educació ambiental Un dia per ensenyar als nens l’ús de les tres erres, entre altre coses per respectar el medi ambient, contribueix!


ANIMA PERILL D’E


ALS EN ESTINCIÓ


El peix gat gegant es un animal en perill d’ extinció Es troba a Àsia: és una es principalment d’ algues i detritus Els mascles poden assolir 300 cm de longitud t çat d'extinció a causa de la sobrepesca i de la pèrdua del seu hàbitat.


spècie de peix endèmica de la conca del riu Mekong. Aquest animal s’ alimenta total i 350 kg de pes És un peix d'aigua dolça i de clima tropical Es troba amena-


El seu aspecte és molt similar al del seu congènere, l'Al·ligàtor del Mississipí però és notablement més petit, rondant norm metres, característica trobada en pocs cocodrils. Són de color fosc amb bandes més clares al llarg del cos.

Els al·ligàtors xinesos tenen les mateixes proporcions que els americans, malgrat les seves reduïdes dimensions. Només s'

Els al·ligàtors xinesos han desaparegut d'àmplies zones de la seva antiga distribució a causa de la pressió humana, que co alment queden uns 300 exemplars en estat salvatge

No obstant això, en captivitat es reprodueix de forma ràpida i abundant, de manera que nombrosos zoològics confien que e món


malment els 2 metres de llarg, encara que es posseeixen descripcions d'exemplars excepcionals que van arribar als tres

'observa la diferència que les cries recentment sortides de l'ou posseeixen un cap més desenvolupat, la qual cosa proba-

onrea les ribes on descansen i nien, i pesca en grans quantitats els peixos que formen la major part de la seva dieta. Actu-

els programes de cria en captivitat puguin salvar l'espècie. Uns 10.000 exemplars es reparteixen per diferents zoos del


EL COME

El Comerç Just és un moviment que proposa una relació comercial diferent, justa per a totes les parts que entren en joc quan es produeix un intercanvi. Té en compte valors ètics i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional, i permet assolir als països del Sud el seu desenvolupament social i econòmic.

La crisi ha posat en evidència la vulnerabilitat de les economies, tant per garantir el creixement sostenible com per reduir la pobresa. El mercat ha contribuït a aprofundir en les desigualtats socials. La resposta neoliberal a això és simple: augment del lliure comerç, de les privatitzacions i el mercat ja s’autoregularà a través d’un procés de darwinisme social. I és davant aquest context quan sorgeix el Comerç Just com a forma d’entendre el comerç amb contingut social i polític. El moviment de Comerç Just pretén corregir les desigualtats existents en les relacions comercials internacionals i promoure alternatives de consum més respectuoses, basades en la participació de persones i comunitats, en l’apoderament, la transparència, les qüestions de gènere i la sostenibilitat ecològica.


ERÇ JUST

ALGUNS REPTES PLANTEJATS

Oferir suport a les noves formes d’apoderament del sistema de Comerç Just per part d’organitzacions del sud, amb la creació d’iniciatives de Comerç Just i xarxes regionals als quatre continents. Treballar per aconseguir canvis en les relacions comercials de la UE per tal que no esdevinguin el nou colonialisme del segle XXI, com per exemple a través de consolidar posicionaments polítics en contra dels Tractats de Lliure Comerç (TLC). Aproximar-se a les xarxes d’economia social i solidària per construir un nou model econòmic que abasti altres àmbits: empreses d’inserció, cooperatives de consum, d’habitatge, culturals, de crèdit, de serveis financers, d’assegurances ètiques vinculades a la Banca Ètica, mitjans de comunicació alternatius, xarxes d’intercanvi, horts comunitaris, etc.


FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DEPURADORA

En primer lugar, el desbaste. Consiste en separar objetos insolubles a través de rejas. Por ejemplo, plásticos, trapos, compresas... En segundo lugar se hace el desarenado. Se filtran objetos un poco más pequeños como arenas, pieles, cáscaras... A continuación, el desengrasado. En este paso se separa aceites grasientos y espumas con una densidad diferente al agua. Al terminar, se hace la decantación primaria. En esta parte del proceso se deja el agua reposar por lo que la mayor parte de sedimentos se depositan en el fondo y en la superficie. Se favorece a través de tratamientos físico-químicos. Estos ayudan a separar las partículas, de esta manera es retiren nutrientes, como el nitrógeno o el fósforo. Seguidamente, se introduce el tratamiento biológico, donde se produce un tratamiento a través de una serie de microorganismos y bacterias que degradan la materia orgánica. Uno de los más comunes es el tratamiento mediante fangos biológicos. Posteriormente también se tratan para eliminar sume contaminante o generar energía a través de la combustión. También, sigue la decantación secundaria, donde es separa el barro del agua depurada tras esta fase pasan a un tercer tratamiento. Finalmente el tratamiento terciario estos se aplican con la finalidad de higienizar (eliminando microorganismos) y poder reutilizarla. Se utilizan tratamientos diferentes en función del uso que la vaya a darse a esta agua reutilizada. El objetivo principal en esta fase es el de higienizar el agua, eliminando virus y gérmenes en el agua. Es olla realizar a través de la cloración o la aplicación de rayos UV, entre otros tratamientos químicos.


VENTAJAS DEL CONSUMO DE VERDURA FRENTE AL CONSUMO DE CARNE Tener una alimentación basada principalmente en frutas y verduras y que no incluya la carne puede ser saludable pero también encierra ciertos riesgos para nuestra salud. Si estás pensando en convertirte en una persona vegetariana. Algunas de las ventajas de consumir más verdura que carne son:

Prevenir enfermedades cardíacas ya que está comprobado que existe cierta relación entre ese tipo de afecciones y el consumo de carne animal.

Disminuir la presión arterial. Las grasas animales elevan la presión mientras que las vegetales la disminuyen.

La sal marina no refinada es mucho menos dañina que la refinada que genera infartos, hipertensión y otras patologías.

Controlan mejor la diabetes

Es saludable para quienes tienen colesterol alto

Es beneficiosa para los deportistas. Sucede que tanto las pastas como los cereales son buenas fuentes energéticas.

Aporta nutrientes. Las vitaminas y nutrientes que el organismo necesita están contenidas en los cereales, las frutas y los vegetales.

Aun con estas ventajas, hay desventajas, como: 

Las vitaminas vegetales no son completas. Por eso, si no comes carne, será mejor combinar los vegetales para poder recibir las proteínas que el cuerpo necesita para funcionar bien.

No reciben la vitamina B12 adecuada. En el caso de los niños, esto puede repercutir negativamente en su desarrollo y nutrición.

En conclusión consumir más verdura que carne es beneficioso, pero ¡no se debe olvidar consumir carne, también!


WATER CONSUMPTION Today, people consume a large amount of water a day, and this generates a great problem for the environment, there are even places where this resource is scarce, but how much water does there are on the planet? When and where do we consume water? The 70.8% of the earth's surface is occupied by water, but only 2.5% of all the water on the planet is fresh water, which can be consumed. The majority is located at the poles, so only 0.5% can be consumed, which is underground or surface water. Since the beginning of the 20th century, the world population has doubled. The amount of water used has increased considerably. That causes 40% of the popu-

Clean the house

15 l

Put the washing machine

200 l

Put the dishwasher

150 l

Scrub dishes by had with the tap open

100 l

Scrub dishes by hand with the sink plug

20 l

Cook

6-8 l

Get a shower

60 l

Get a bath open

200 l

Brush your teeth with the tap open

30 l

Brush your teeth with the tap closed

1,5 l

Shave with the tap open

40-75 l

Shave with the tap closed

3l

Clean the car with the hose

500 l

Clean the car with the bucket

50 l

Press the toilet cistern

10 l

Press half of the toilet cistern

6l

Water the little garden

75 l

Water the plants of the house


RECYCLING

The origin of recycling started so much time ago that we better not start counting because we would be hear all day. They started practicing it in the prehistory but the recycling as we all know it today was born at Oslo in 1971. In the 1930s, conservation and recycling became important in American society and in many other places. HISTORY 1031 Japan begins the first ever recorded reuse of waste paper. All of the documents and paper are recycled and repulped into new paper then sold in local Staples across the country. And by “Staples� we mean local mom and pop shops. The mass production of the industrial age is, in many ways, the very reason we need to worry about large-scale recycling. When products can be produced very cheaply, it often makes more economic sense to simply throw away old items and purchase brand new ones. It wasn't until the environmental movement of the 1970. Americans recycle a record 47.6 billion soft drink containers, an increase of 500 million over the previous year. Aluminium cans are recycled more than a 60% in the U.S. with the highest state-wide rate in California at 80%. Then in 1982 recycling becomes official in Catalonia. In 2007 San Francisco becomes the first U.S. city to prohibit the distribution of plastic bags by grocery stores. In 2016 a team of Japanese scientists discovered a species of bacteria that eats plastics commonly found in water bottles.


VISITA AL MO El passat dimarts 12, els alumnes de 2n de Can Margarit anaren a la fàbrica “Molí Paperer”. Allà explicaren la història de la fàbrica i el paper. El paper està fet amb cel·lulosa, un material que es troba en qualsevol planta vegetal. El paper havia de ser lleuger, variat i fàcil de transportar. Utilitzaven el granit per escriure. El paper es va inventar a la Xina al S.II però, no arriba a Al-Àndalus fins el S.XI que va ser quan van portar les innovacions cap a la península. Des d’aquell moment per a fer paper s’utilitzava a partir de qualsevol planta vegetal. Abans, quan es treballava a la fàbrica, hi havia nenes des dels 10 anys, i els nois a partir dels 14. Cada persona, o un grup de persones s’encarregava d’una feina en concret, i es dedicaven a aquesta tot el dia, de dilluns a dissabte, de sol a sol. Els homes s’encarregaven de les feines físiques mentre que les noies de les pràctiques.

A la fàbrica s’utilitzava, per fer paper, la força hidràulica (ja que hi ha un molí d’aigua) i la força humana, per tant eren molt ecològics.

Allà, el paper era reciclat. Per exemple, ensenyaren que el paper on s’enrolen els xurros, es feia amb espardenyes, i els altres tipus de paper es feien amb trossos d’objectes que vinguessin d’una planta vegetal, com samarretes, veles...etc.


OLÍ PAEPERER

Per fer el paper, hi havia un motllo rectangular, que s’introduïa dins un recipient de cotó amb aigua. Després de submergir el motllo es treia i de seguida es col·locava sobre uns altres paper més grans, es posava un altre paper més gran a sobre de la pasta de cotó, i així es continuava el procés constantment, fins a tenir-ne 250 fulls. Quan es tenien els fulls desitjats, es premsava mitjançant la força de l’home, es deixava assecar, es tornava a aplanar i finalment es comptaven els fulls, s’embolicaven en un paper fet amb espardenyes i es venien. Al final, els alumnes de 2n van experimentar la feina que es feia abans. Van fer el seu propi paper reciclat, i per últim van veure un power point i van tocar diferents trossos de plantes.


ENQUESTA EL MEDI AMBIENT I LES 3 ERRERS 1. Quina creus què és la principal causa de que cada vegada el medi ambient vagi desapareixent?

2. Et consideres una persona que recicla?


3. Quants separadors d'escombraries tens?

4. Quants dies a la setmana tires la brossa?


5.QuaHHes setmanes trigues en omplir una paperera/escombrira?

6. Quantes vegades a la setmana vas a la deixalleria?


7. Creus que la majoria de persones respecten el medi ambient?

8. A casa reutilitzes?


9. Què fas amb l'oli desprÊs d'haver-lo utilitzat?

10. A casa redueixes


ALPHABET SOUP

Decrese; Eco – fiendly; Fossil fuels; Greenhouse gas; increase; organic; pollution; produce; run out


Ts2albaaleixalexancristina  
Ts2albaaleixalexancristina  
Advertisement