Page 1

Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

Títol

.......................................................................................................

Membres del grup: -Noah Sancho Velazquez

-Carlos Estrella Garcia

-Ian Palleja Reverté

-Andreu Fibla Piñol


Divendres, 8 de juny de 2018 Lliurament de les instruccions del Treball de Síntesi MATÍ Treballs fets a l’aula

Persona/es que l’han fet

Portada/Índex

Ian Palleja

Mapa 1

Carlos Estrella

Mapa 2/Mapa 3

Noah Sancho

Cllima

Andreu Fibla

Text explicatiu

Noah Sancho

Divendres, 8 de juny 2018

Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

TARDA DIVENDRES I CAP DE SETMANA Treballs fets: Els punts 2 i 3 Noah/Carlos punt 2 Ian / Andreu punt 3

Treball pendent Punts 2 i 3

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc. ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

Lloc: Casa d’Andreu/ Un autobús Horari: 5-6/ 4-7 Assistents: Ian i Andreu/ Noah i Carlos

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc. .................................................... ....................................................


Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

.................................................... .................................................... Dilluns, 11 de juny de 2018

Dilluns, 11 de juny de 2018

MATÍ Treballs fets a l’aula

TARDA Persona/es que l’han fet

Punt 4.1

Noah/ Carlos

Punt 4.2

Ian/ Andreu

Mapa 2

Ian/ Andreu

Afegir fotos i enllaços

Noah

Treball pendent Hem quedat per fer . . . . . . . . . .acabar el punt 4. . . . . . . . . . .............. .................................................. .................................................. Lloc: Casa Noah Assistents: Andreu, Ian, Carlos i Noah Hora:17:00 Material: Ordenadors

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc. ................................................... ...................................................

Treballs fets: Hem acabat el punt 4

Lloc: Casa Noah Horari:17:00 Assistents: Carlos, Noah, Ian , Andreu

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc. .................................................... .................................................... ....................................................


Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

................................................... ...................................................

....................................................

Dimarts, 12 de juny de 2018 MATÍ

Dimarts, 12 de juny de 2018

Treballs fets a l’aula

Conclusió el paisatge en el futur

TARDA

Persona/es que l’han fet

Noah, Carlos, Ian i Andreu Treballs fets:

Lloc: Treball pendent Hem quedat per fer . . . . . .Rectificar el treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. .................................................. Lloc: Casa Noah Assistents: Andreu, Carlos, Ian ; Noah Hora:17:00 Material: Ordinadors

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc. ................................................... ...................................................

Horari: Assistents:

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc. .................................................... .................................................... .................................................... ....................................................


Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

................................................... ...................................................

Dimecres, 13 de juny de 2018

Dimecres, 13 de juny de 2018

MATÍ

Treballs fets a l’aula

TARDA

Persona/es que l’han fet

Treballs fets:

Treball pendent Hem quedat per fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. .................................................. Lloc: Assistents: Hora: Material:

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc. .................................................... ....................................................

Lloc: Horari: Assistents:

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc. .................................................... ....................................................


.................................................... .................................................... Dijous, 14 de juny de 2018 MATÍ LLIURAMENT DEL TREBALL AL PROFESSOR/A ASSESSOR Treballs fets a l’aula

Persona/es que l’han fet

Treball pendent Hem quedat per fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. .................................................. Lloc: Assistents: Hora: Material:

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc. .................................................... ....................................................

Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

.................................................... ....................................................


.................................................... ....................................................

Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

Agenda 2018 treballl síntesi 2n eso (última versió) (3)  

agenda noah, ian , andreu, carlos

Agenda 2018 treballl síntesi 2n eso (última versió) (3)  

agenda noah, ian , andreu, carlos

Advertisement