Page 1

Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

 

  Títol:    DELTA DE L’EBRE      Membres del grup:    - Anaïs Fornós    -German Almada    -Amber Oliver    -Laia Carolina Jarama Gómez    -Adam Hafidh     


Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

Divendres, 8 de juny de 2018 Lliurament de les instruccions del Treball de Síntesi    MATÍ   

Divendres, 8 de juny 2018    TARDA DIVENDRES I CAP DE SETMANA    Treballs fets:  Treballs fets a l’aula  Persona/es que l’han fet  Hem acabat tot el punt 1 i punt 2    Arreglem el wifi  Tots    Comencem a fer el capítol 1  Amber      Punt 1.1   Anaïs i Laia    Diari  Anaïs i Laia      passem llista  Amber        Treball pendent    Hem quedat per acabar el punt 1 i começar a fer el punt 2.  Lloc: Biblioteca  Lloc: Biblioteca    Assistents: Tots excepte Laia i Adam  Horari: de 5 a 8  Hora: 4:30    Material: Ordinador, Llibreta i estoig  Assistents: Amber, Anaïs i German                  Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc.      Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc.  Laia no vindrà perquè no pot però començarà l’apartat 2      Laia no vindrà perquè no pot però començarà l’apartat 2  i Adam tampoc pot venir.             

         

         


Dilluns, 11 de juny de 2018   MATÍ    Treballs fets a l’aula 

    Dilluns, 11 de juny de 2018    Persona/es que l’han fet 

Passar llista

Adam

Passar document a horitzontal  Acabem punt dos 

Amber, Anaïs, Laia

Amber, Anaïs, Laia

Treball pendent Hem quedat per fer no res perquè tothom te el dia ocupat  Lloc: Assistents:  Hora:  Material:     

  Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc.  Opinem que perdem molt el temps. 

       

Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

TARDA     Treballs fets:   Laia comenca a fer el punt 3              Lloc: Biblioteca    Horari: 5-6:30    Assistents:              Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc.  només fa la ia el punt tres perque ningu pot quedar       

         


Dimarts, 12 de juny de 2018 MATÍ    Treballs fets a l’aula 

Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

Dimarts, 12 de juny de 2018     TARDA      Treballs fets: Laia acaba de fer el punt de la conclusió i imprimeix          Lloc:Biblioteca    Horari:4-5:30    Assistents: Laia              Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc.  Cap.     

Persona/es que l’han fet

passar llista

Adam

Acabar punt 3

Laia, German i Adam

Fem punt 4

Laia, Anaïs, Amber

Fem conclusió

Laia

Treball pendent Hem quedat per fer res ja que hem casi acabat  Lloc: Assistents:  Hora:  Material:     

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc.  No cal quedar   

               

               


Dimecres, 13 de juny de 2018   MATÍ      Treballs fets a l’aula 

Fem un mapa

Fem diari al ISSUU

Treball pendent Hem quedat per fer res  Lloc: Hora:  Material:     

Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

Dimecres, 13 de juny de 2018          TARDA      Treballs fets:res està tot acabat            Lloc:    Horari:    Assistents:            Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Persona/es que l’han fet

Assistents:

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dijous, 14 de juny de 2018   MATÍ   

LLIURAMENT DEL TREBALL AL PROFESSOR/A ASSESSOR


Treball de síntesi 2018– 2n d’ESO

Treballs fets a l’aula

Persona/es que l’han fet

Treball pendent Hem quedat per fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lloc: Assistents:  Hora:  Material:     

Incidències, impressions, opinions, problemes, solucions, etc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Agenda 2018 treballl síntesi 2n eso (última versió) docx  
Agenda 2018 treballl síntesi 2n eso (última versió) docx  
Advertisement