Page 1

TREBALL DE SÍNTESI 2017-2018 2n ESO

EL DELTA DE L'EBRE INTRODUCCIÓ En aquest Treball de Síntesi volem prendre consciència de la importància que té el Delta de l’Ebre per a nosaltres, ja que és una mica nostre: l’hem d’estimar i cuidar; l’hem de conservar i mirar de millorar-lo. Però això no ho podrem aconseguir si no el coneixem bé. Així doncs, us proposem treballar durant aquests dies diferents àmbits que caracteritzen el Delta i, a més, farem una sortida al mateix Delta on podrem conèixer de primera mà moltes de les coses que després realitzareu al crèdit. D’aquesta manera, estudiarem la fauna amb les aus que hi predominen relacionades amb les basses. Les basses del delta (llacunes litorals) són elements paisatgístics singulars, aiguamolls naturals i permanents que proporcionen amagatall i aliment a diverses espècies d’aus aquàtiques. A través de les nostres accions, els éssers humans hem intervingut en el passat i intervenim en el present i el futur de les basses i de les poblacions d’aus aquàtiques que les habiten. També coneixerem la flora deltaica amb les diferents plantes que podem trobar-hi i les característiques que presenten. A més, podrem estudiar els recursos que s’obtenen del Delta: l’arròs, la sal i la pesca. Finalment veurem si el nostre comportament com a humans afavoreix aquesta riquesa biològica que tenim ben a la vora i què podríem fer per millorar-la.

PARTS DEL TREBALL CAPÍTOL 1. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ GENERAL DEL DELTA DE L’EBRE 1.1. Situació geogràfica i com arribar-hi. Prepareu un text explicatiu de la situació, extensió i límits del Delta de l'Ebre. (Aquest text iniciarà el capítol 1 dedicat a la descripció general del Delta i el seguiran els mapes)

TREBALL AMB ELS MAPES (Veure Annex 1) -

MAPA 1: Escriviu el nom de totes les comarques de Catalunya al mapa comarcal. A continuació, pinteu les comarques que formen el delta de l’Ebre. Penseu un títol per aquest mapa i escriviu-lo al quadre corresponent de la part superior del full.

-

MAPA 2: Situeu Sant Carles de la Ràpita i altres poblacions relacionades amb el Delta, etc. No oblideu indicar les principals vies de comunicació de què disposem. (Us pot ser de gran utilitat la pàgina web del Camp d’Aprenentatge del delta de l’Ebre: www.xtec.es/cda-delta ) Penseu un títol per aquest mapa i escriviu-lo.

-

MAPA 3: Dibuixeu i pinteu el mapa del Delta. Cal assenyalar els següents geogràfics (Podeu situar més llocs, si voleu). Penseu un títol per aquest mapa i escriviu-lo. -

-

accidents

El riu Ebre, l'illa de Gràcia, l'illa de Sapinya, l'illa de Buda, l'illa de Sant Antoni, la Gola Nord, el Goleró,la Gola de Tramuntana, la Gola de Migjorn. L'Encanyissada, la Tancada, la Platjola, la Alfacada, el Calaix Gran, el Calaix de Mar, el Garxal, el canal Vell, les Olles. La Punta del Fangar, la Punta de Sant Joan, La Punta de la Banya, la Punta del Galatxo, el cap de Tortosa, el Port dels Alfacs, el Trabucador, la Península de la Banya, el Racó de l'Aluet, la Costa de dins, la Costa de fora, les Salines, el Golf de Sant Jordi, el Port del Fangar. Les platges: el Fangar, la Marquesa, Riumar, Migjorn, el Serrallo, els Eucaliptus, platja del Trabucador, etc. Els ullals de Baltasar. Les muscleres.

1


TREBALL DE SÍNTESI 2017-2018 2n ESO

1.2. Clima

REDACCIÓ sobre el tipus de clima del Delta. Digueu quin és, les seues característiques: temperatures, precipitacions, vents dominants... Relacioneu el tipus de clima amb la vegetació i l'activitat agrícola. (AL MOODLE TROBAREU ENLLAÇOS DE PÀGINES WEB SOBRE EL CLIMA AL DELTA)

CAPÍTOL 2. LA FAUNA I LA FLORA DEL DELTA. 2.1. La flora. (Veure l’annex 2)

En aquest apartat haureu d’elaborar 6 quadres informatius sobre plantes, herbes i arbres propis del delta de l'Ebre. Podeu utilitzar les plantes que vau treballar el dia de l’excursió. Feu un quadre on apareguin els noms de la planta en les tres llengües del treball: català, castellà i anglès. Aquest quadre pot incloure dibuixos i fotos. (Ho podeu consultar a Internet, llibres, enciclopèdies...). (AL MOODLE TROBAREU LA PLANTILLA PER FER ELS QUADRES INFORMATIUS DE LES PLANTES)

2.2. La fauna. 2.2.1. Els peixos. (Veure l’annex 3)

Busqueu almenys un nom d’un insecte, un crustaci, un mol·lusc, un peix, un rèptil, un mamífer... que podríem trobar al delta de l'Ebre. Feu un quadre on apareguin els noms en les tres llengües del treball: català, castellà i anglès, amb un bon dibuix o foto. Si sabeu el nom científic, en llatí, seria molt bo. (AL MOODLE TROBAREU LA PLANTILLA PER FER LES FITXES INFORMATIVES DELS PEIXOS)

2.2.2. Les aus (Us recomanem molt que consulteu i feu el Joc “El clic de les aus”. Us ensenyarà moltes coses útils per a aquest apartat. El trobareu al moodle.)

A partir de la informació i treball realitzat a MónNatura elaboreu un mínim de 10 fitxes sobre diferents aus del Delta. Per exemple: arpella vulgar, bernat pescaire, corb marí, xatrac comú, cabussó plomat, collverd, fotja, gavina riallera... (AL MOODLE TROBAREU LA PLANTILLA PER FER LES FITXES INFORMATIVES DE LES AUS)

D’aquestes 10 fitxes que heu elaborat, escolliu dos aus i feu un estudi més complet amb el nom científic en llatí, el camí que fan si són migratòries, la seua alimentació, el bec especialitzat, forma de vida, llocs on acostuma a estar, etc. (al Joc “El clic de les aus” del Moodle trobareu alguna explicació al respecte, i a l’annex 4 trobareu les parts que ha de tenir aquest estudi més extens)

CAPÍTOL 3. L’APROFITAMENT DEL DELTA DE L’EBRE 3.1.

El conreu de l’arròs (Veure l’annex 5) - A partir de la informació que trobareu a l’annex 5, elaboreu un text tot indicant les característiques del conreu de l’arròs al delta de l’Ebre: a partir de quin moment històric es s’inicia el conreu d’arròs al Delta, quanta superfície del Delta es dedica al conreu de l’arròs, quin tipus d’agricultura és (intensiva / extensiva) explicant què vol dir, la quantitat d’arròs que es fa al Delta, si hi ha alguna conseqüència ambiental negativa del cultiu de l’arròs, com és un “quadro” d’arròs dient les seues parts, les séquies, la caseta, etc. L’arròs se sembra al maig i se sega al setembre: quin aspecte tenen els camps d’arròs al llarg de l’any? (PODEU VEURE EL DOCUMENTAL PENJAT AL MOODLE sobre el conreu de l’arròs)

2


TREBALL DE SÍNTESI 2017-2018 2n ESO

3.2.

Les Salines.

A partir del treball que vau fer el dia de la sortida titulat “Una terra de sal” elaboreu un escrit on es parli del funcionament de les salines al Delta. A més, completeu aquest escrit amb informació sobre la història de les salines del Delta i quina importància han tingut al llarg dels temps. Finalment, quins són els usos i la qualitat de la sal del Delta.

CAPÍTOL 4. LES ZONES HUMIDES. LES LLACUNES. (Veure la informació a l’annex 6 i els quadres

de

treball a l’annex 7)

4.1. Les llacunes Busqueu informació i completeu el quadre que teniu a l’annex 7 sobre l'Encanyissada, la Tancada, el Canal Vell i La Platjola: superficie, quin tipus de vegetació i fauna trobem, característiques de l’aigua (dolça o salada i d’on prové), aprofitament que es trau de les basses (pesca) i d’on prové el nom de cadascuna de les basses. 4.2. Les arts de pesca:

Una de les particularitats de les activitats al delta de l’Ebre és la pesca a les llacunes i els diferents sistemes que s’utilitzen anomenats arts de pesca. Volem que coneguis algunes d’aquestes arts tradicionals, com la pantena, l’art de batre, els gànguils, el tresmall, el rall, el gamber i el bussó. Elegeix-ne quatre, busca informació i omple les plantilles que trobaràs al Moodle, en concret a l’annex 8, sobre les arts de pesca.

CONCLUSIÓ. EL PAISATGE DEL DELTA EN EL FUTUR En aquest últim apartat us proposem reflexionar sobre com pot incidir l’acció dels humans en aquest paisatge que heu treballat durant aquests dies. Com dèiem al principi, el Delta és de tots i tot el que heu après i conegut amb aquest treball ho heu de conservar i valorar molt. Per això, ara heu d’elaborar un text escrit on valoreu i doneu la vostra opinió respecte al tema del Paisatge del Delta en el futur. Us poden servir d’ajut les qüestions que teniu a continuació: -Quin tipus de paisatge hauria de ser? -Com el voldríem? Com l’actual? Millor? Com te l’imagines en un futur? -Què trobeu que hauria de ser diferent respecte al paisatge actual? -Què hi romandria encara? -I les aus? -Per quin motiu hauria de canviar el paisatge d’aquesta manera que proposeu? -Com es faria per què canviés? -A qui beneficiaria aquest canvi? -A qui perjudicaria aquest canvi?

Què podem fer per promoure un canvi que sigui beneficiós per a tots en el futur? Per exemple, podeu completar el següent. Els arrossers poden... Els pescadors poden... Els caçadors poden... Els turistes poden... El govern i els ajuntaments poden... Els joves podem... Jo puc...

3

Treball síntesi 2n eso 2018  
Treball síntesi 2n eso 2018  
Advertisement